címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
you can't get something for nothing - English → Magyar
uppehållstillstånd för en familjemedlem till en EU-medborgare, bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechstenstein fritt får röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium - Svenska → Magyar
where can you get it - English → Magyar
you can't get a rise out of sy - English → Magyar
nothing venture nothing win - English → Magyar
nothing venture nothing gain - English → Magyar
nothing venture nothing have - English → Magyar
you'll be ruined before you know where you are - English → Magyar
nothing we can do - English → Magyar
he can make nothing of it - English → Magyar
he can know nothing of it - English → Magyar
it's dreadful that nothing can be done - English → Magyar
don't you wish you may get it! - English → Magyar
don't you think you may get it! - English → Magyar
will you take something? - English → Magyar
you are a something fool - English → Magyar
there's nothing wrong with you - English → Magyar
to get hold of something - English → Magyar
to get nothing by it - English → Magyar
to get nothing out of it - English → Magyar
För - Svenska → Magyar
istället för - Svenska → Magyar
för tidig födelse - Svenska → Magyar
för tidig menopaus - Svenska → Magyar
för tidig pubertet - Svenska → Magyar
berätta för henne - Svenska → Magyar
glasögon för läsning - Svenska → Magyar
system för datainsamling - Svenska → Magyar
registreringsbevis för fordon - Svenska → Magyar
teknik för integrering av ansiktsbild - Svenska → Magyar
dokument för asylsökande utfärdat av: - Svenska → Magyar
dokument (giltig för alla fysiska dokumentdelar, inklusive pärm) - Svenska → Magyar
dokument för personer som åtnjuter subsidiärt skydd utfärdat av: - Svenska → Magyar
dokument för personer som ansöker om internationellt skydd utfärdat av: - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som varit varaktigt bosatta inom EG utfärdat av: - Svenska → Magyar
you can go - English → Magyar
how can you! - English → Magyar
can you swim? - English → Magyar
can i help you - English → Magyar
can you see it? - English → Magyar
can you ID him? - English → Magyar
you can only guess - English → Magyar
you never can tell - English → Magyar
you only can guess - English → Magyar
can you jump over? - English → Magyar
tell me if you can - English → Magyar
how can i serve you? - English → Magyar
can't you square him? - English → Magyar
you can't bowl him over - English → Magyar
can you fit the lid on? - English → Magyar
i am old as you can see - English → Magyar
how can you suffer him? - English → Magyar
run as tight as you can! - English → Magyar
can you stay over sunday? - English → Magyar
what can i show you madam? - English → Magyar
can you match me this silk? - English → Magyar
you can take my word for it - English → Magyar
you can't put that across me - English → Magyar
you can count me out of that! - English → Magyar
you can always fall back on me - English → Magyar
you can see how little he cares - English → Magyar
i shall help you as far as i can - English → Magyar
why can't you let a fellow alone? - English → Magyar
how can you say such a silly thing? - English → Magyar
you can't have too much of a good thing - English → Magyar
you can't put old heads on young shoulders - English → Magyar
he can't get over it - English → Magyar
how can i get there? - English → Magyar
if i can get it in in time - English → Magyar
i can't get it out of my head - English → Magyar
i can't get a word out of him - English → Magyar
i wonder what i can get for it - English → Magyar
i can't get anything out of him - English → Magyar
i can't get it out of my head that - English → Magyar
you like her do you? - English → Magyar
you bide where you be - English → Magyar
you like her don't you? - English → Magyar
have you a match on you? - English → Magyar
you don't like it do you? - English → Magyar
you must do as you are told - English → Magyar
so you are back, aren't you? - English → Magyar
what do you say you fellows? - English → Magyar
before you know where you are - English → Magyar
you're a fine fellow you are! - English → Magyar
you do him wrong if you say so - English → Magyar
you may come whenever you like - English → Magyar
you must spoil before you spin - English → Magyar
you want to eat more than you do - English → Magyar
you look as if you'd seen a ghost - English → Magyar
you were quite wrong in what you said - English → Magyar
as you make your bed so you must lie on it - English → Magyar
If you walk through a locker room, you are about to see some dick. - English → Magyar
get you - English → Magyar
i don't get you - English → Magyar
get on with you! - English → Magyar
don't let it get you - English → Magyar
you soon get into it - English → Magyar
how did you get that - English → Magyar
you get me wrong there - English → Magyar
thus you will get farther - English → Magyar
how much do you get a week? - English → Magyar
you'll get yourself disliked - English → Magyar
you'll get yourself disliked! - English → Magyar
when you get up in the morning - English → Magyar
you'll get your ears pinned back - English → Magyar
you cannot get a rise out of him - English → Magyar
you must either do it or get out - English → Magyar
that's what you get by talking too much - English → Magyar
something - English → Magyar
or something - English → Magyar
something of - English → Magyar
buy something - English → Magyar
fry something - English → Magyar
something new - English → Magyar
cut something - English → Magyar
run something - English → Magyar
over something - English → Magyar
sell something - English → Magyar
cook something - English → Magyar
hurg something - English → Magyar
salt something - English → Magyar
bake something - English → Magyar
say something! - English → Magyar
something like - English → Magyar
taste something - English → Magyar
visit something - English → Magyar
something short - English → Magyar
roast something - English → Magyar
toast something - English → Magyar
start something - English → Magyar
order something - English → Magyar
finish something - English → Magyar
choose something - English → Magyar
export something - English → Magyar
record something - English → Magyar
import something - English → Magyar
die of something - English → Magyar
perform something - English → Magyar
correct something - English → Magyar
declare something - English → Magyar
turn up something - English → Magyar
collect something - English → Magyar
take something on - English → Magyar
take to something - English → Magyar
prepare something - English → Magyar
fit for something - English → Magyar
something or other - English → Magyar
something to drink - English → Magyar
renovate something - English → Magyar
something of sorts - English → Magyar
juice of something - English → Magyar
describe something - English → Magyar
is about something - English → Magyar
belong to something - English → Magyar
something of a sort - English → Magyar
to become something - English → Magyar
try to do something - English → Magyar
by way of something - English → Magyar
to put something on - English → Magyar
advertise something - English → Magyar
fail to do something - English → Magyar
consist of something - English → Magyar
to be into something - English → Magyar
the key to something - English → Magyar
to look at something - English → Magyar
adoption of something - English → Magyar
something comes along - English → Magyar
there is something up - English → Magyar
to take something off - English → Magyar
allergic to something - English → Magyar
duration of something - English → Magyar
something to live for - English → Magyar
something of the kind - English → Magyar
something inexplicable - English → Magyar
to look into something - English → Magyar
abscond from something - English → Magyar
that's something like! - English → Magyar
in line with something - English → Magyar
to expose to something - English → Magyar
theres something to it - English → Magyar
something will turn up - English → Magyar
wiggeling something in - English → Magyar
to angle for something - English → Magyar
framework of something - English → Magyar
agree (with something) - English → Magyar
well that's something! - English → Magyar
there's something afoot - English → Magyar
it's something dreadful - English → Magyar
there's something to it - English → Magyar
pour me something stiff - English → Magyar
to be good at something - English → Magyar
on level with something - English → Magyar
to be sick of something - English → Magyar
something to do with sg - English → Magyar
something for the teeth - English → Magyar
jack something or other - English → Magyar
correspond on something - English → Magyar
he is sick or something - English → Magyar
to be keen on something - English → Magyar
to be sick for something - English → Magyar
an indefinable something - English → Magyar
to change into something - English → Magyar
the five something train - English → Magyar
close ties with something - English → Magyar
over the top of something - English → Magyar
to be hooked on something - English → Magyar
to come up with something - English → Magyar
something in the shape of - English → Magyar
there is something brewing - English → Magyar
to coincide with something - English → Magyar
to be behind with something - English → Magyar
have something of a success - English → Magyar
to be addicted to something - English → Magyar
i have something else to do - English → Magyar
have something to do with it - English → Magyar
to be specific for something - English → Magyar
something is sure to turn up - English → Magyar
she is something under forty - English → Magyar
there's something in the air - English → Magyar
in inverse ratio to something - English → Magyar
he is getting something stout - English → Magyar
to find pleasure in something - English → Magyar
to take pleasure in something - English → Magyar
there must be something in it - English → Magyar
there's something in the wind - English → Magyar
there is something to be said - English → Magyar
let's have a little something! - English → Magyar
to expose oneself to something - English → Magyar
something to hang one's hat on - English → Magyar
something has turned his brain - English → Magyar
that's something like success! - English → Magyar
sorry but something has come up - English → Magyar
something dreadful has happened - English → Magyar
he's a stockbroker or something - English → Magyar
something after the modern style - English → Magyar
something is preying on his mind - English → Magyar
in a given quadrant of something - English → Magyar
to take something into possession - English → Magyar
his character has something in it - English → Magyar
he treated her something shocking - English → Magyar
scott was something like an author - English → Magyar
he carried out something shocking! - English → Magyar
to entrust somebody with something - English → Magyar
to offer opportunity for something - English → Magyar
there is something to be said about - English → Magyar
there is something in his character - English → Magyar
something has put that out of my head - English → Magyar
it must be something like six o'clock - English → Magyar
there is something about in the papers - English → Magyar
i hope i may know something about my job - English → Magyar
i have something that would meet the case - English → Magyar
her ugliness detracts something of her charm - English → Magyar
I guess we need to change it to something more team related - English → Magyar
nothing - English → Magyar
nothing but - English → Magyar
for nothing - English → Magyar
nothing much - English → Magyar
nothing more - English → Magyar
nothing else - English → Magyar
nothing loath - English → Magyar
nothing doing - English → Magyar
nothing at all - English → Magyar
to say nothing - English → Magyar
nothing if not - English → Magyar
nothing per os - English → Magyar
nothing per os - English → értelmezés
with nothing on - English → Magyar
nothing daunted - English → Magyar
next to nothing - English → Magyar
have nothing on - English → Magyar
neck or nothing - English → Magyar
nothing short of - English → Magyar
good for nothing - English → Magyar
to say nothing of - English → Magyar
nothing to report - English → Magyar
nothing less than - English → Magyar
little or nothing - English → Magyar
to come to nothing - English → Magyar
have nothing to do - English → Magyar
nothing is any use - English → Magyar
better than nothing - English → Magyar
to serve sy nothing - English → Magyar
to stick at nothing - English → Magyar
nothing of the kind - English → Magyar
to be nothing worth - English → Magyar
to be worth nothing - English → Magyar
to want for nothing - English → Magyar
nothing of the sort - English → Magyar
nothing of the kind! - English → Magyar
nothing per os (NPO) - English → Magyar
he wants for nothing - English → Magyar
nothing per os (NPO) - English → értelmezés
nothing in the world - English → Magyar
there's nothing to it - English → Magyar
to dwindle to nothing - English → Magyar
nothing like leather! - English → Magyar
to make nothing of sg - English → Magyar
there is nothing doing - English → Magyar
much ado about nothing - English → Magyar
nothing out of the way - English → Magyar
to do sg nothing loath - English → Magyar
he shrinks from nothing - English → Magyar
good-for-nothing fellow - English → Magyar
have nothing to gain by - English → Magyar
he hesitates at nothing - English → Magyar
they got nothing on him - English → Magyar
have nothing to do with - English → Magyar
i had better say nothing - English → Magyar
there is nothing like sg - English → Magyar
„all or nothing„ law - English → Magyar
to be nothing much in it - English → Magyar
nothing could be simpler - English → Magyar
to stand to lose nothing - English → Magyar
nothing new under the sun - English → Magyar
have nothing to say to sy - English → Magyar
all that goes for nothing - English → Magyar
that's nothing to boast of - English → Magyar
it is not for nothing that - English → Magyar
have nothing to do with sg - English → Magyar
nothing comes amiss to him - English → Magyar
he has nothing to his name - English → Magyar
to leave nothing to chance - English → Magyar
it's nothing to worry about - English → Magyar
there is nothing to be done - English → Magyar
they have nothing in common - English → Magyar
that's nothing to weep over - English → Magyar
nothing to write home about - English → Magyar
nothing has any effect on it - English → Magyar
that's nothing to weep about - English → Magyar
he had begrudged her nothing - English → Magyar
have nothing for one's pains - English → Magyar
nothing to make a song about - English → Magyar
have one's pains for nothing - English → Magyar
have nothing to blame oneself - English → Magyar
i hope there is nothing wrong - English → Magyar
nothing stings like the truth - English → Magyar
all this pother about nothing - English → Magyar
nothing particular has happened - English → Magyar
to know nothing of housekeeping - English → Magyar
there is nothing more to be said - English → Magyar
have nothing to do with politics - English → Magyar
our lack is nothing but our leave - English → Magyar
to leave nothing to one's opponent - English → Magyar
that's nothing to what i have seen - English → Magyar
i have eaten nothing since yesterday - English → Magyar
wanting a leader nothing could be done - English → Magyar
to leave nothing undone that might help - English → Magyar
nothing seems to show that he is guilty - English → Magyar
have nothing to say one way or the other - English → Magyar
nothing stands between him and prosperity - English → Magyar
i have nothing but the poor-house before me - English → Magyar
can - English → Magyar
can be - English → keresési javaslat
can do - English → Magyar
to can - English → Magyar
can be - Italiano → keresési javaslat
can be - Svenska → keresési javaslat
can be - Deutsch → keresési javaslat
tin can - English → Magyar
can add - Español → keresési javaslat
oil-can - English → Magyar
milk-can - English → Magyar
can show - English → Magyar
coon-can - English → Magyar
nor can i - English → Magyar
paint can - English → Magyar
jerry-can - English → Magyar
billy-can - English → Magyar
trash can - English → Magyar
water-can - English → Magyar
coffee can - English → Magyar
petrol can - English → Magyar
dinner-can - English → Magyar
can appear - English → Magyar
can opener - English → Magyar
petrol-can - English → Magyar
can change - English → Magyar
can-opener - English → Magyar
meat can be - English → Magyar
can develop - English → Magyar
old tin can - English → Magyar
cup and can - English → Magyar
garbage can - English → Magyar
watering-can - English → Magyar
watering can - English → Magyar
who can tell? - English → Magyar
a can of beer - English → Magyar
can be tested - English → Magyar
empty can test - English → Magyar
i can swing it - English → Magyar
can be assumed - English → Magyar
can i see him? - English → Magyar
sprinkling can - English → Magyar
sprinkling-can - English → Magyar
can be excluded - Magyar → szinonima
can be pictured - English → Magyar
can be obtained - English → Magyar
can be assessed - English → Magyar
can do anything - English → Magyar
can be exported - English → Magyar
can't be helped - English → Magyar
can be examined - English → Magyar
how can i tell? - English → Magyar
he can see well - English → Magyar
it can't be done - English → Magyar
to carry the can - English → Magyar
can be suspected - English → Magyar
i can do it easy - English → Magyar
he can not spell - English → Magyar
he can't take it - English → Magyar
can find several - English → Magyar
i can't stick him - English → Magyar
he can take a lot - English → Magyar
can be considered - English → Magyar
can rejoin society - English → Magyar
i can't endure him - English → Magyar
i can't stomach it - English → Magyar
can not be cured  - English → Magyar
as plain as can be - English → Magyar
can be implemented - English → Magyar
he can hardly crawl - English → Magyar
i can't make it out - English → Magyar
can't help doing sg - English → Magyar
can only do so much - English → Magyar
i can't do decimals - English → Magyar
he can't take a joke - English → Magyar
he can't live on air - English → Magyar
no one man can do it - English → Magyar
if I can stay afloat - English → Magyar
they are cup and can - English → Magyar
i can not abide him! - English → Magyar
to carry the can back - English → Magyar
i can't go such talk! - English → Magyar
he can always make do - English → Magyar
as far as i can judge - English → Magyar
i can see her no more - English → Magyar
it can turn on a dime - English → Magyar
one can do that easily - English → Magyar
i can't account for it - English → Magyar
he can't swim a stroke - English → Magyar
she can read and write - English → Magyar
i can match your story - English → Magyar
i can not stomach him! - English → Magyar
not that i can remember - English → Magyar
now we can take it easy - English → Magyar
can't say bo to a goose - English → Magyar
i can't call it to mind - English → Magyar
he can't sing for toffee - English → Magyar
i can show that it is so - English → Magyar
more than words can tell - English → Magyar
i can't fit this part in - English → Magyar
no words can describe it - English → Magyar
he can't endure that brat - English → Magyar
as near as i can remember - English → Magyar
can be hardly improved on - English → Magyar
i can't put my hand on it - English → Magyar
it is as much as he can do - English → Magyar
nobody can touch him in sg - English → Magyar
as far as the eye can reach - English → Magyar
he can't hide his amusement - English → Magyar
i can't see the point of it - English → Magyar
i can't bear the idea of it - English → Magyar
none can say what will happen - English → Magyar
to go as hard as one can lick - English → Magyar
can be absolutely ascertained - English → Magyar
i can't bear the sight of her - English → Magyar
one can tell him by his voice - English → Magyar
root symptoms can be caused by - English → Magyar
to eat as much as one can hold - English → Magyar
one can tell he is intelligent - English → Magyar
it can be seen with half an eye - English → Magyar
he can see through a deal board - English → Magyar
i can make a shrewd guess as to - English → Magyar
a wise man can learn from a fool - English → Magyar
he can turn his hand to anything - English → Magyar
i can't say much for her english - English → Magyar
i can't make head or tail of this - English → Magyar
to cut off more than one can chew - English → Magyar
nobody can come anywhere near her - English → Magyar
he can bear this secret no longer - English → Magyar
he can turn everything to account - English → Magyar
how can i tell that he will do it? - English → Magyar
What can make a child grow faster? - English → Magyar
to bite off more than one can chew - English → Magyar
it can be said in his justification - English → Magyar
it gets me how he can be so stupid! - English → Magyar
Can I have a piece of paper, please? - English → Magyar
if he doesn't like it he can go hang - English → Magyar
lend me your scores i can't find mine - English → Magyar
one can have too much of a good thing - English → Magyar
i don't know how i can bear to face him - English → Magyar
i can't cope with all the correspondence - English → Magyar
i can`t cope with all the correspondence - English → Magyar
it is more than flesh and blood can bear - English → Magyar
i can make neither head nor tail of this - English → Magyar
all that can be said is a couple of words - English → Magyar
it is more than flesh and blood can stand - English → Magyar
a good case can be made out in his defense - English → Magyar
one can't tell her from her younger syster - English → Magyar
one can often recognise a person by his walk - English → Magyar
the goods can be supplied as they are wanted - English → Magyar
the hotel can accommodate five hundred guests - English → Magyar
by standing on tip-toe i can just reach the shelf - English → Magyar
you - English → Magyar
to you - English → Magyar
you bet - English → Magyar
you won - English → Magyar
you are - English → Magyar
are you - English → Magyar
you see - English → Magyar
you won - Urban (English) → Magyar
sez-you - English → Magyar
you had - English → Magyar
for you - English → Magyar
you dog! - English → Magyar
says you - English → Magyar
you want - English → Magyar
you have - English → Magyar
you bet! - English → Magyar
see you! - English → Magyar
you suck - English → Magyar
you were - English → Magyar
and you? - English → Magyar
thank you - English → Magyar
you and i - English → Magyar
you bedda - Urban (English) → Magyar
i bet you - English → Magyar
mind you! - English → Magyar
as to you - English → Magyar
poor you! - English → Magyar
you bugger - English → Magyar
so you are - English → Magyar
blast you! - English → Magyar
I love you - English → Magyar
you better - English → Magyar
I hate you - English → Magyar
Thank you. - English → Magyar
i need you - English → Magyar
so you say - English → Magyar
you story! - English → Magyar
I miss you - English → Magyar
i pray you - English → Magyar
do you go? - English → Magyar
after you! - English → Magyar
all of you - English → Magyar
out you go! - English → Magyar
we need you - English → Magyar
do you know - English → Magyar
pox on you! - English → Magyar
if you like - English → Magyar
do you like - English → Magyar
do you mind - English → Magyar
how are you - English → Magyar
i serve you - English → Magyar
you had had - English → Magyar
here you go - Magyar → szinonima
pair of you - English → Magyar
as you like - English → Magyar
you will be - English → Magyar
have you got - English → Magyar
see you soon - English → Magyar
see you then - English → Magyar
you have me? - English → Magyar
as you were! - English → Magyar
you have had - English → Magyar
it suits you - English → Magyar
good for you - English → Magyar
here you are - English → Magyar
how are you? - English → Magyar
you go first - English → Magyar
way you feel - English → Magyar
you would be - English → Magyar
there you go - English → Magyar
you had been - English → Magyar
you blighter - English → Magyar
dress you up - English → Magyar
i'll fix you! - English → Magyar
here you are! - English → Magyar
you are right - English → Magyar
you are here! - English → Magyar
how do you do - English → Magyar
you will have - English → Magyar
I owe you one - English → Magyar
you are a one - English → Magyar
just like you - English → Magyar
you got beef? - Urban (English) → Magyar
good for you! - English → Magyar
if i were you - English → Magyar
before you go - English → Magyar
if you ask me - English → Magyar
you have been - English → Magyar
see you soon! - English → Magyar
shame on you! - English → Magyar
no one of you - English → Magyar
you've got it - English → Magyar
Here you are. - English → Magyar
how dare you? - English → Magyar
one up to you - English → Magyar
fie upon you! - English → Magyar
see you later - English → Magyar
woe unto you! - English → Magyar
you know what - English → Magyar
see you again - English → Magyar
if you please - English → Magyar
Do you smoke? - English → Magyar
you know best - English → Magyar
you like her? - English → Magyar
I feel for you - English → Magyar
see you around - English → Magyar
you may depart - English → Magyar
you don't say! - English → Magyar
god speed you! - English → Magyar
don't you dare - English → Magyar
you of all men - English → Magyar
such you were! - English → Magyar
you would have - English → Magyar
just like you! - English → Magyar
how do you do? - English → Magyar
i told you so! - English → Magyar
right you are! - English → Magyar
instead of you - English → Magyar
do as you like - English → Magyar
here's to you! - English → Magyar
see you later! - English → Magyar
will you come? - English → Magyar
would you care - English → Magyar
have you done! - English → Magyar
i'll show you! - English → Magyar
i refer to you - English → Magyar
here is to you - English → Magyar
you be blowed! - English → Magyar
i'll race you! - English → Magyar
what ails you? - English → Magyar
there you are! - English → Magyar
you mustn't go - English → Magyar
you suck today - English → Magyar
you've had it! - English → Magyar
you are wanted - English → Magyar
what about you - English → Magyar
if you care to - English → Magyar
you had better - English → Magyar
you are for it - English → Magyar
god bless you! - English → Magyar
did you see it - English → Magyar
away with you! - English → Magyar
don't you know - English → Magyar
you flatter me - English → Magyar
the same to you - English → Magyar
hoe old are you - English → Magyar
glad to see you - English → Magyar
you are a duck! - English → Magyar
you bally fool! - English → Magyar
do you that me? - English → Magyar
hi, how are you - English → Magyar
a plague on you - English → Magyar
you are a peach - English → Magyar
it is up to you - Magyar → szinonima
do you take me? - English → Magyar
you must not go - English → Magyar
you sound as if - English → Magyar
do you see him? - English → Magyar
i wonder at you - English → Magyar
i reach you not - English → Magyar
you are through - English → Magyar
a lot you care! - English → Magyar
do you want me? - English → Magyar
may I help you? - English → Magyar
the pair of you - English → Magyar
where you been? - English → Magyar
let me tell you - English → Magyar
i bet you don't - English → Magyar
have you done it - English → Magyar
all you know how - English → Magyar
you have no case - English → Magyar
you may leave us - English → Magyar
it lies with you - English → Magyar
you have me beat - English → Magyar
i don't take you - English → Magyar
you little slut! - English → Magyar
you've been had! - English → Magyar
how kind of you! - English → Magyar
you silly thing! - English → Magyar
i am sending you - English → Magyar
you are welcome! - English → Magyar
are you through? - English → Magyar
did you see him? - English → Magyar
how old are you? - English → Magyar
the same to you! - English → Magyar
you'd do well to - English → Magyar
a bare thank you - English → Magyar
very kind of you - English → Magyar
what age are you - English → Magyar
i'll look you up - English → Magyar
what do you say? - English → Magyar
you'll catch it! - English → Magyar
I smack you silly - English → Magyar
you bet your life - English → Magyar
i gonna steal you - Urban (English) → Magyar
you don't say so! - English → Magyar
you asked for it! - English → Magyar
i'll bet you that - English → Magyar
good luck to you! - English → Magyar
are you a parent? - English → Magyar
it rests with you - English → Magyar
just you shut up! - English → Magyar
what do you want? - English → Magyar
a child needs you - English → Magyar
it lies with you! - English → Magyar
i'm tired of you! - English → Magyar
if you don't mind - English → Magyar
are you not a fan - English → értelmezés
and what have you - English → Magyar
you needn't jump! - English → Magyar
bad scran to you! - English → Magyar
you may take away - English → Magyar
what do you think - English → Magyar
have you decided? - English → Magyar
Nice to meet you! - English → Magyar
any time you like - English → Magyar
what did you say? - English → Magyar
glad to meet you! - English → Magyar
you are in for it - English → Magyar
whenever you want - English → Magyar
it ill becomes you - English → Magyar
i dare you to jump - English → Magyar
i'll give you best - English → Magyar
you're telling me! - English → Magyar
it will pay you to - English → Magyar
why are you drawn? - English → Magyar
i'll tell you what - English → Magyar
how have you sped? - English → Magyar
you are dead wrong - English → Magyar
have you any news? - English → Magyar
it devolves on you - English → Magyar
you've done tiptop - English → Magyar
Where do you live? - English → Magyar
what is it to you? - English → Magyar
where are you from - English → Magyar
have you the time? - English → Magyar
you are dead right - English → Magyar
do you take sugar? - English → Magyar
you had best do sg - English → Magyar
you little beggar! - English → Magyar
don't you know me? - English → Magyar
i'll give you that - English → Magyar
you have me there! - English → Magyar
who told you that? - English → Magyar
between you and me - English → Magyar
why act as you do? - English → Magyar
there you have me! - English → Magyar
you need a haircut - English → Magyar
make you some eggs - English → Magyar
See you on Sunday. - English → Magyar
where do you bank? - English → Magyar
quit you like men! - English → Magyar
you know the drill - English → Magyar
you make me tired! - English → Magyar
you are all adrift - English → Magyar
You hereby consent - English → Magyar
How do you say…? - English → Magyar
it sucks to be you - English → Magyar
take what you like - English → Magyar
Where do you work? - English → Magyar
you are a jerk off - English → Magyar
go along with you! - English → Magyar
what size are you? - English → Magyar
you had better not - English → Magyar
You drive me crazy! - English → Magyar
are you for london? - English → Magyar
you may well say so - English → Magyar
i am with you there - English → Magyar
Where are you from? - English → Magyar
thank you very much - English → Magyar
do you remember me? - English → Magyar
you have some nerve - English → Magyar
what will have you? - English → Magyar
how far did you go? - English → Magyar
as long as you like - English → Magyar
who are you kidding - English → Magyar
i'll be seeing you! - English → Magyar
you have been sold! - English → Magyar
what will you have? - English → Magyar
how do you like it? - English → Magyar
a fat lot you care! - English → Magyar
you've got to do it - English → Magyar
luck is against you - English → Magyar
what are you doing? - English → Magyar
i had given you up! - English → Magyar
just as you please! - English → Magyar
where have you been - English → Magyar
you lucky blighter! - English → Magyar
what are you up to? - English → Magyar
and what about you? - English → Magyar
since you desire it - English → Magyar
it will do you good - English → Magyar
are you in earnest? - English → Magyar
you may use my name - English → Magyar
i defy you to do so - English → Magyar
have you got light? - English → Magyar
have you been burnt? - English → Magyar
that's a hit at you! - English → Magyar
if you feel inclined - English → Magyar
before you go to bed - English → Magyar
this shirt suits you - English → Magyar
it serves you right! - English → Magyar
till you fall asleep - English → Magyar
what is that to you? - English → Magyar
i am at you command! - English → Magyar
the ball is with you - English → Magyar
i give you our host! - English → Magyar
which will you take? - English → Magyar
it is nice of you to - English → Magyar
if you are so minded - English → Magyar
how are you covered? - English → Magyar
i'll give it to you! - English → Magyar
i'll give you a ring - English → Magyar
you should rather go - English → Magyar
I regret to tell you - English → Magyar
look before you leap - English → Magyar
as of you also of me - English → Magyar
you have been abused - English → Magyar
How do you spell it? - English → Magyar
you have my sympathy - English → Magyar
what's worrying you? - English → Magyar
he got you this time - English → Magyar
you are just in time - English → Magyar
i like coffee do you? - English → Magyar
you needn't wait long - English → Magyar
all you have to do is - English → Magyar
you are free to do so - English → Magyar
i bet you ten dollars - English → Magyar
you shall hang for it - English → Magyar
I will have you fired - English → Magyar
I am fed up with you! - English → Magyar
you are getting warm! - English → Magyar
have you done supper? - English → Magyar
you are right i allow - English → Magyar
Do you drink alcohol? - English → Magyar
you have my apologies - English → Magyar
do you mean business? - English → Magyar
you will hear from me - English → Magyar
don't let me keep you - English → Magyar
have you no feelings? - English → Magyar
good to have you back - English → Magyar
are you being served? - English → Magyar
this goes for you too - English → Magyar
have you got a match? - English → Magyar
do you come from far? - English → Magyar
i would have you know - English → Magyar
i am a wake-up to you - English → Magyar
a fat chance you have - English → Magyar
that will pick you up - English → Magyar
that's a fling at you - English → Magyar
you will come to harm - English → Magyar
take what i offer you - English → Magyar
i give you joy of it! - English → Magyar
i am through with you - English → Magyar
i got here before you - English → Magyar
have you finished it? - English → Magyar
it ill becomes you to - English → Magyar
you have no occasion! - English → Magyar
out of respect for you - English → Magyar
that's very bad of you - English → Magyar
i will do you next sir - English → Magyar
i want a word with you - English → Magyar
did i not tell you so! - English → Magyar
you are totally wasted - English → Magyar
it is just as you said - English → Magyar
what more do you want? - English → Magyar
you have a point there - English → Magyar
Do you have allergies? - English → Magyar
it is very good of you - English → Magyar
i am no wiser than you - English → Magyar
Happy birthday to you! - English → Magyar
it's all along of you! - English → Magyar
you only needed to ask - English → Magyar
you have done it wrong - English → Magyar
what sports do you do? - English → Magyar
you're all in the blue - English → Magyar
do you feel all right? - English → Magyar
a fat chance you have! - English → Magyar
what's amiss with you? - English → Magyar
what took you so long? - English → Magyar
why do you turn on me? - English → Magyar
you may depend upon it - English → Magyar
will you have a smoke? - English → Magyar
there you are mistaken - English → Magyar
when you feel the pain - English → Magyar
if you happen to go in - English → Magyar
i'll take you on a bit - English → Magyar
you need not wait long - English → Magyar
may fortune speed you! - English → Magyar
do as you think proper - English → Magyar
who are you getting at? - English → Magyar
do you see much of him? - English → Magyar
will you settle for me? - English → Magyar
where do you come from? - English → Magyar
you'll catch your death - English → Magyar
do you see what i mean? - English → Magyar
what paper do you take? - English → Magyar
what has come over you? - English → Magyar
you gotta be kidding me - English → Magyar
i put it to you whether - English → Magyar
it costs me to tell you - English → Magyar
you may take it from me - English → Magyar
this i made good to you - English → Magyar
what are you aiming at? - English → Magyar
if you feel so disposed - English → Magyar
you've said a mouthful! - English → Magyar
how are you getting on? - English → Magyar
i hope you may be right - English → Magyar
well, you are a beauty! - English → Magyar
do you feel any better? - English → Magyar
i've had enough of you! - English → Magyar
hoping to hear from you - English → Magyar
not but that i pity you - English → Magyar
that's very good of you - English → Magyar
if you had half an eye! - English → Magyar
will you hang on please - English → Magyar
now to settle with you! - English → Magyar
i've finished with you! - English → Magyar
i'll give you what for! - English → Magyar
where do you hail from? - English → Magyar
what makes you so late? - English → Magyar
what do you make of it? - English → Magyar
what you say is not true - English → Magyar
you are off your rocker! - English → Magyar
thus you will go farther - English → Magyar
what school were you at? - English → Magyar
you ought to know better - English → Magyar
i don't mind telling you - English → Magyar
How do you pronounce it? - English → Magyar
i don't quite follow you - English → Magyar
i'm as good a man as you - English → Magyar
just a line to tell you! - English → Magyar
have you had sufficient? - English → Magyar
what have you got there? - English → Magyar
so jolly of you to do it - English → Magyar
this also applies to you - English → Magyar
he is not so rich as you - English → Magyar
won't you catch it just! - English → Magyar
will you make one of us? - English → Magyar
which one will you have? - English → Magyar
what are you driving at? - English → Magyar
when did you know of it? - English → Magyar
what did you ask of him? - English → Magyar
the fault lies with you! - English → Magyar
won't you just catch it! - English → Magyar
what are you getting at? - English → Magyar
i don't want to rush you - English → Magyar
what do you take me for? - English → Magyar
what a hurry you are in! - English → Magyar
where are you bound for? - English → Magyar
you are not made of salt - English → Magyar
i am awful glad you came - English → Magyar
you are no end of a hero - English → Magyar
you are quite a stranger - English → Magyar
You shall have no rights - English → Magyar
this is no place for you - English → Magyar
much good may it do you! - English → Magyar
you'll hardly believe it - English → Magyar
how long will you remain? - English → Magyar
how is life treating you? - English → Magyar
what time do you make it? - English → Magyar
what did you give for it? - English → Magyar
i've had some, thank you! - English → Magyar
before you stop taking it - English → Magyar
he is full as rich as you - English → Magyar
isn't it awful i ask you? - English → Magyar
you could hear a pin drop - English → Magyar
whether you want it or no - English → Magyar
do you mean to imply that - English → Magyar
you may rest assured that - English → Magyar
haven't you got a tongue? - English → Magyar
i leave it to you whether - English → Magyar
how do you like your tea? - English → Magyar
where have you got up to? - English → Magyar
you are off on that point - English → Magyar
Have you had any surgery? - English → Magyar
you are not as tall as he - English → Magyar
what do you people think? - English → Magyar
i am planing to punch you - English → Magyar
i don't care what you say - English → Magyar
it happened as i told you - English → Magyar
what wind blows you here? - English → Magyar
you haven't got to go yet - English → Magyar
have you got any matches? - English → Magyar
it is easy for you to say - English → Magyar
whats the matter with you - English → Magyar
i beg leave to inform you - English → Magyar
I will teach you a lesson - English → Magyar
what have you got to say? - English → Magyar
how do you make that out? - English → Magyar
heads i win tails you lose - English → Magyar
i'll drop you at your door - English → Magyar
how am i to got it to you? - English → Magyar
you all come by and see us - English → Magyar
what would you have me do? - English → Magyar
i don't know whom you mean - English → Magyar
you took me up wrong there - English → Magyar
where did you spring from? - English → Magyar
you are doing it all wrong - English → Magyar
what will you take for it? - English → Magyar
that was very wrong of you - English → Magyar
this does not refer to you - English → Magyar
how much are you good for? - English → Magyar
what will you take it for? - English → Magyar
how often have i told you! - English → Magyar
how are you gonna save him - English → Magyar
i cannot go along with you - English → Magyar
you don't mean to say that - English → Magyar
how do you find this wine? - English → Magyar
it is bad for you to smoke - English → Magyar
how do you like chocolate? - English → Magyar
do you take me for a fool? - English → Magyar
say when you feel the pain - English → Magyar
our best wishes attend you - English → Magyar
how do you like this wine? - English → Magyar
whom are you referring to? - English → Magyar
i would have you know that - English → Magyar
what are you by occupation? - English → Magyar
i rather think you know him - English → Magyar
we ought to inform you that - English → Magyar
i think a great deal of you - English → Magyar
have you put on the winner? - English → Magyar
you gotta give me one thing - English → Magyar
i'll fit in an hour for you - English → Magyar
will you have any more tea? - English → Magyar
who did you have to dinner? - English → Magyar
i wish i had never seen you - English → Magyar
could you cut up the turkey - English → Magyar
how is the world using you? - English → Magyar
stir and you are a dead man - English → Magyar
it'll do you no end of good - English → Magyar
you'll have to spring a bit - English → Magyar
Pick it up! You suck today. - English → Magyar
what do you say to a drink? - English → Magyar
will you have this or that? - English → Magyar
i don't want you to be hurt - English → Magyar
you may take my word for it - English → Magyar
you will be sorry for this! - English → Magyar
what good will it be to you? - English → Magyar
there is no case against you - English → Magyar
what takes you away so soon? - English → Magyar
how long have you been here? - English → Magyar
i don't want you meddling me - English → Magyar
you ought to have been there - English → Magyar
who did you have for dinner? - English → Magyar
you are getting on my nerves - English → Magyar
how goes the world with you? - English → Magyar
How are you doing my friend? - English → Magyar
whom did you have to dinner? - English → Magyar
how much less will you take? - English → Magyar
my friend here will tell you - English → Magyar
by his mark you may know him - English → Magyar
you doubt it and with reason - English → Magyar
stay for as long as you like - English → Magyar
what do you know about that? - English → Magyar
whom did you give the money? - English → Magyar
what the hell are you doing? - English → Magyar
you take us there sugar tits - English → Magyar
what do you do for a living? - English → Magyar
you've come to the right shop - English → Magyar
how do things stand with you? - English → Magyar
how do you come to know that? - English → Magyar
don't you breathe a syllable! - English → Magyar
have you anything to declare? - English → Magyar
you didn't ought to have come - English → Magyar
you have only to say the word - English → Magyar
how sorry i am to disturb you - English → Magyar
i'll put the police on to you - English → Magyar
whom did you have for dinner? - English → Magyar
i told you so again and again - English → Magyar
he is right but you are wrong - English → Magyar
point where you feel the pain - English → Magyar
do you mean to insinuate that - English → Magyar
what do you make of the time? - English → Magyar
let me give you a little meat - English → Magyar
don't i mean anything to you? - English → Magyar
it will come back to bite you - English → Magyar
you have the law on your side - English → Magyar
you ought to know better than - English → Magyar
i don't believe either of you - English → Magyar
where on earth have you beem? - English → Magyar
what the devil are you doing? - English → Magyar
i had the same trouble as you - English → Magyar
you must be out of your mind! - English → Magyar
you have no reason to be glad - English → Magyar
you'll have to whistle for it - English → Magyar
you have no business to do so - English → Magyar
how long will you be over it? - English → Magyar
thank you for all your trouble - English → Magyar
i'll make things warm for you! - English → Magyar
i want to have a word with you - English → Magyar
how could you do such a thing! - English → Magyar
what do you propose to do now? - English → Magyar
you are not as ill as all that - English → Magyar
i'll pick you up at your house - English → Magyar
Could you repeat that, please? - English → Magyar
How do you say dog in English? - English → Magyar
put it back where you found it - English → Magyar
will you call around tomorrow? - English → Magyar
it is deuced lucky you've come - English → Magyar
how do you like your tea done? - English → Magyar
you are rich but he is more so - English → Magyar
how do you expect me to do it? - English → Magyar
how old do you take him to be? - English → Magyar
i shall put you on to mr smith - English → Magyar
i'll chalk that up against you - English → Magyar
you'll send me out of my mind! - English → Magyar
I look forward hearing from you - English → Magyar
another time you'll know better - English → Magyar
do you see any green in my eye? - English → Magyar
don't expect me till you see me - English → Magyar
you're for it this time, my boy - English → Magyar
how many are there of you here? - English → Magyar
you have brought it on yourself - English → Magyar
you're looking very fine today! - English → Magyar
you will keep what is left over - English → Magyar
you've only to press the button - English → Magyar
to answer as cool as you please - English → Magyar
whom did you give the money to? - English → Magyar
you haven't got to go to school - English → Magyar
i will wait for you at the gate - English → Magyar
you'll drive me out of my mind! - English → Magyar
a lot of good that will do you! - English → Magyar
do you know if jack is at home? - English → Magyar
have you seen that by any chance - English → Magyar
you cannot refuse with any grace - English → Magyar
you'll have to go easy for a bit - English → Magyar
you have the wrong side outwards - English → Magyar
i should love to see more of you - English → Magyar
do not come in before i call you - English → Magyar
come and see me before you leave - English → Magyar
what a dreadful time you've been - English → Magyar
you were well inspired in buying - English → Magyar
he is bound to come and hear you - English → Magyar
I vill shake you into your pants - English → Magyar
now you are going to see things! - English → Magyar
i am willing that you should come - English → Magyar
you are not even moving your head - English → Magyar
you will not beat that in a hurry - English → Magyar
you ought to go and see this film - English → Magyar
how will you dispose of yourself? - English → Magyar
it will cost you 20 or 25 forints - English → Magyar
does he hate you as much as that? - English → Magyar
what you want is a good thrashing - English → Magyar
you should have told me so before - English → Magyar
you must beware of bad companions - English → Magyar
how did you leave your relations? - English → Magyar
where the mischief have you been? - English → Magyar
you cannot turn chalk into cheese - English → Magyar
do you think i was born yesterday? - English → Magyar
you will hear from me in good time - English → Magyar
i cannot tell you how pleased i am - English → Magyar
i want to talk things out with you - English → Magyar
what have you to say for yourself? - English → Magyar
you better mind your own business! - English → Magyar
where have you got with your work? - English → Magyar
did you ever hear of such a thing? - English → Magyar
you are not fit to black his boots - English → Magyar
what are you going to do about it? - English → Magyar
why do you drag up this old story? - English → Magyar
you scratch my back and i'll yours - English → Magyar
what in the world were you thinkin - English → Magyar
before you could say jack robinson - English → Magyar
i should never have known you again - English → Magyar
take a hair of the dog that bit you - English → Magyar
since you wish it, it shall be done - English → Magyar
now you must cope with things alone - English → Magyar
if that's the way you feel about it - English → Magyar
what quarrel you have with my hair? - English → Magyar
did you ever hear the beat of that? - English → Magyar
you knew this is gonna happen to us - English → Magyar
it will not be long before you know - English → Magyar
you'll see what stuff he is made of - English → Magyar
a fat lot of good that will do you! - English → Magyar
they do you very well at this hotel - English → Magyar
you're an everlasting torment to me - English → Magyar
i promise you on my bible-oath that - English → Magyar
you must not smoke in this carriage - English → Magyar
are you good for a ten-mile walking? - English → Magyar
I have been looking all over for you - English → Magyar
as you are not ready we cannot start - English → Magyar
Medicines or drugs you are using now - English → Magyar
between you and me and the gate-post - English → Magyar
at the same time you must not forget - English → Magyar
i cannot think what has come upon you - English → Magyar
the more fool you are to have done it - English → Magyar
i am going to be quite frank with you - English → Magyar
will you still be here when i return? - English → Magyar
You are smarter than the average bear - English → Magyar
if you want to keep in the good books - English → Magyar
i thought you would have known better - English → Magyar
i'll go as far as the corner with you - English → Magyar
i did not do it any more than you did - English → Magyar
Make sure you finish all the medicine - English → Magyar
there remains no more but to thank you - English → Magyar
i shall be only too pleased to help you - English → Magyar
i've been watching you this ten minutes - English → Magyar
if you want to be kept in the good books - English → Magyar
i've been watching you these ten minutes - English → Magyar
show me a liar and i'll show you a thief - English → Magyar
don't let me have to tell you that again - English → Magyar
you wouldn't know him from an englishman - English → Magyar
how long is it since i have not seen you? - English → Magyar
i'm telling you so for the umpteenth time - English → Magyar
Do you have any of the following symptoms? - English → Magyar
how about you and me hitching up together? - English → Magyar
i beg you to put in a good word for my son - English → Magyar
if you could spring to five hundred pounds - English → Magyar
what a time you will have getting him home - English → Magyar
Where have you lived for most of your life? - English → Magyar
that you of all men should do such a thing! - English → Magyar
i don't set myself up to be better than you - English → Magyar
you could have knocked me down with a feather - English → Magyar
such sentiments are entirely honourable to you - English → Magyar
how long have you been staying in these parts? - English → Magyar
i'll tell you fair and square how matters stand - English → Magyar
i should esteem it a favour if you would kindly - English → Magyar
Have you ever had any of the following illnesses? - English → Magyar
Things not to do when you drive into the neighborhood - English → Magyar
you have to pay attention to every little fucking detail - English → Magyar
get - English → Magyar
get - Svenska → Magyar
get in - English → Magyar
to get - English → Magyar
get-up - English → Magyar
get on - English → Magyar
get to - English → Magyar
get at - English → Magyar
get by - English → Magyar
get up - English → Magyar
get fat - English → Magyar
get ill - English → Magyar
get hot - English → Magyar
get out - English → Magyar
get-out - English → Magyar
get rid - English → Magyar
get wet - English → Magyar
get him - English → Magyar
get off - English → Magyar
get lost - English → Magyar
get wind - English → Magyar
hell get - English → keresési javaslat
get grey - English → Magyar
get over - English → Magyar
get laid - English → Magyar
get home - English → Magyar
hell get - Magyar → keresési javaslat
get down - English → Magyar
get away - English → Magyar
I get it - English → Magyar
get busy - English → Magyar
get time - English → Magyar
get well - English → Magyar
get out! - English → Magyar
get back - English → Magyar
get sore - English → Magyar
get into - English → Magyar
get high - English → Magyar
get hurt - English → Magyar
get about - English → Magyar
to get to - English → Magyar
to get at - English → Magyar
to get it - English → Magyar
get busy! - English → Magyar
get ahead - English → Magyar
get angry - English → Magyar
get well! - English → Magyar
to get by - English → Magyar
get up to - English → Magyar
get down! - English → Magyar
get tight - English → Magyar
get going - English → Magyar
to get in - English → Magyar
get under - English → Magyar
get loose - English → Magyar
get there - English → Magyar
get stuck - English → Magyar
get drunk - English → Magyar
get ready - English → Magyar
to get on - English → Magyar
get along - English → Magyar
to get up - English → Magyar
get tired - English → Magyar
to get ill - English → Magyar
get played - Urban (English) → Magyar
get across - English → Magyar
to get out - English → Magyar
to get fat - English → Magyar
get nipped - English → Magyar
to get off - English → Magyar
get around - English → Magyar
to get old - English → Magyar
get ready! - English → Magyar
get peeved - English → Magyar
get better - English → Magyar
get fagged - English → Magyar
get rid of - English → Magyar
get going! - English → Magyar
to get wet - English → Magyar
get abroad - English → Magyar
get tanned - English → Magyar
get a shock - English → Magyar
to get home - English → Magyar
get used to - English → Magyar
get wind of - English → Magyar
to get waxy - English → Magyar
get better! - English → Magyar
to get lost - English → Magyar
to get free - English → Magyar
get in here - English → Magyar
get up late - English → Magyar
to get wind - English → Magyar
to get into - English → Magyar
get back up - English → Magyar
get damaged - English → Magyar
to get busy - English → Magyar
to get lazy - English → Magyar
to get warm - English → Magyar
to get, got - English → Magyar
to get fame - English → Magyar
to get over - English → Magyar
get-at-able - English → Magyar
get clogged - English → Magyar
to get down - English → Magyar
to get hard - English → Magyar
get pinched - English → Magyar
to get cold - English → Magyar
to get away - English → Magyar
get in lane - English → Magyar
to get sore - English → Magyar
get off it! - English → Magyar
get rattled - English → Magyar
to get cool - English → Magyar
get dressed - English → Magyar
get to know - English → Magyar
to get back - English → Magyar
get to work - English → Magyar
get married - English → Magyar
to get grey - English → Magyar
get through - English → Magyar
get excited - English → Magyar
to get help - English → Magyar
to get high - English → Magyar
to do a get - English → Magyar
to get left - English → Magyar
to get dear - English → Magyar
get moving! - English → Magyar
get on well - English → Magyar
to get well - English → Magyar
get ride of - English → keresési javaslat
get the kick - English → Magyar
to get beans - English → Magyar
to get payed - English → Magyar
to get large - English → Magyar
to get silly - English → Magyar
to get tired - English → Magyar
to get taped - English → Magyar
to get wrong - English → Magyar
to get about - English → Magyar
get the bird - English → Magyar
get the push - English → Magyar
to get lunch - English → Magyar
to get crazy - English → Magyar
get the sack - English → Magyar
to get tight - English → Magyar
to get going - English → Magyar
to get a run - English → Magyar
to get ahead - English → Magyar
to get taken - English → Magyar
get confused - English → Magyar
get throught - English → Magyar
get a leg in - English → Magyar
to get clear - English → Magyar
to get by sg - English → Magyar
to get worse - English → Magyar
to get hairy - English → Magyar
to get moldy - English → Magyar
to get along - English → Magyar
to get round - English → Magyar
to get angry - English → Magyar
to get loose - English → Magyar
get-together - English → Magyar
get mixed up - English → Magyar
get enlisted - English → Magyar
to get to sg - English → Magyar
get the cane - English → Magyar
to get ready - English → Magyar
get the boot - English → Magyar
to get rusty - English → Magyar
get sunburnt - English → Magyar
get together - English → Magyar
get to sleep - English → Magyar
get flurried - English → Magyar
to get power - English → Magyar
get it wrong - English → Magyar
to get there - English → Magyar
to get it hot - English → Magyar
to get copped - English → Magyar
to get inured - English → Magyar
to get larger - English → Magyar
to get wealth - English → Magyar
to get to bed - English → Magyar
to get a name - English → Magyar
to get stoned - English → Magyar
get thee gone - English → Magyar
get a word in - English → Magyar
to get lodged - English → Magyar
to get rid of - English → Magyar
get ready for - English → Magyar
get balled up - English → Magyar
to get shaved - English → Magyar
to get around - English → Magyar
to get riffed - English → Magyar
to get bottom - English → Magyar
to get tanned - English → Magyar
to get a wife - English → Magyar
to get across - English → Magyar
get undressed - English → Magyar
to get a cold - English → Magyar
get cold feet - English → Magyar
to get killed - English → Magyar
to get a fair - English → Magyar
to get a meal - English → Magyar
to get peeved - English → Magyar
get struck on - English → Magyar
get a footing - English → Magyar
to get abroad - English → Magyar
to get off sy - English → Magyar
to get shirty - English → Magyar
to get better - English → Magyar
get the chuck - English → Magyar
to get hungry - English → Magyar
to get bitten - English → Magyar
to get bogged - English → Magyar
to get the ax - English → Magyar
get some rest - English → Magyar
to get lagged - English → Magyar
to get dearer - English → Magyar
to get fuddled - English → Magyar
to get drowned - English → Magyar
to get injured - English → Magyar
get out of bed - English → Magyar
get along with - English → Magyar
to get friends - English → Magyar
to get smashed - English → Magyar
to get damaged - English → Magyar
get the mitten - English → Magyar
get into shape - English → Magyar
to get sy over - English → Magyar
get on a train - English → Magyar
to get pinched - English → Magyar
to get spoiled - English → Magyar
to get the axe - English → Magyar
to get sg bent - English → Magyar
to get with it - English → Magyar
get on in life - English → Magyar
to get sy down - English → Magyar
to get to work - English → Magyar
to get into sg - English → Magyar
to get big pay - English → Magyar
get into a wax - English → Magyar
to get upright - English → Magyar
to get stucked - English → Magyar
get a move on! - English → Magyar
to get nowhere - English → Magyar
get no support - English → Magyar
gotta get that - English → Magyar
to get knocked - English → Magyar
get oneself up - English → Magyar
go get dressed - English → Magyar
get a swishing - English → Magyar
to get a first - English → Magyar
get under skin - English → Magyar
get into a row - English → Magyar
get a foothold - English → Magyar
un-get-at-able - English → Magyar
to get sg over - English → Magyar
to get sg dear - English → Magyar
to get dressed - English → Magyar
get on the bus - English → Magyar
to get married - English → Magyar
to get sg done - English → Magyar
to get spliced - English → Magyar
to get clogged - English → Magyar
to get a penal - English → Magyar
get thee gone! - English → Magyar
to get sy home - English → Magyar
to get engaged - English → Magyar
to get through - English → Magyar
to get over sy - English → Magyar
to get changed - English → Magyar
to get excited - English → Magyar
get tangled up - English → Magyar
get laughed at - English → Magyar
get on to him! - English → Magyar
to get hitched - English → Magyar
to get results - English → Magyar
he will get on - English → Magyar
to get sg down - English → Magyar
to get flurried - English → Magyar
to get on to sy - English → Magyar
to get into bed - English → Magyar
to get inflamed - English → Magyar
get off the bus - English → Magyar
to get sy wrong - English → Magyar
get the wind up - English → Magyar
to get to sleep - English → Magyar
to get the chop - English → Magyar
to get ahold of - English → Magyar
get about again - English → Magyar
to get a lesson - English → Magyar
get in the neck - English → Magyar
to get sg right - English → Magyar
to get it wrong - English → Magyar
to get sy round - English → Magyar
get into a fury - English → Magyar
to get sy's ear - English → Magyar
get up to speed - English → Magyar
get off my back - English → Magyar
to get up to sy - English → Magyar
to get a second - English → Magyar
to get together - English → Magyar
to get the boot - English → Magyar
get into a rage - English → Magyar
to get rid of x - English → Magyar
to get the cane - English → Magyar
get bogged down - English → Magyar
to get divorced - English → Magyar
to get underway - English → Magyar
to get evidence - English → Magyar
to get confused - English → Magyar
to get a leg in - English → Magyar
to get doing sg - English → Magyar
to get round sy - English → Magyar
to get the push - English → Magyar
to get the sack - English → Magyar
to get up steam - English → Magyar
to get drenched - English → Magyar
to get overdone - English → Magyar
to get sy angry - English → Magyar
to get sg ready - English → Magyar
to get sg on sy - English → Magyar
let's get going - English → Magyar
to get the kick - English → Magyar
to get enlisted - English → Magyar
to get to blows - English → Magyar
to get by heart - English → Magyar
to get pregnant - English → Magyar
to get cracking - English → Magyar
get into a spin - English → Magyar
get into a heat - English → Magyar
to get derailed - English → Magyar
to get a bun on - English → Magyar
to get ploughed - English → Magyar
get to business - English → Magyar
to get to do sg - English → Magyar
to get on to sg - English → Magyar
to get sg cheap - English → Magyar
get into a flap - English → Magyar
to get a packet - English → Magyar
to get cast away - English → Magyar
get into trouble - English → Magyar
to get a footing - English → Magyar
get off my back! - English → Magyar
get down to fact - English → Magyar
get off my block - English → Magyar
to get one's way - English → Magyar
to get rid of sg - English → Magyar
to get a soaking - English → Magyar
get acclimatized - English → Magyar
to get sy's goat - English → Magyar
get on my nerves - English → Magyar
get the start of - English → Magyar
to get the spear - English → Magyar
to get on better - English → Magyar
to get off light - English → Magyar
to get one's hat - English → Magyar
get into arrears - English → Magyar
to get an offing - English → Magyar
to get sy to bed - English → Magyar
to get a boat in - English → Magyar
to get one's cap - English → Magyar
to get rid of sy - English → Magyar
to get out of sg - English → Magyar
to get a word in - English → Magyar
get the message? - English → Magyar
to get a mast up - English → Magyar
to get publicity - English → Magyar
to get damaged  - English → Magyar
to get under way - English → Magyar
to get balled up - English → Magyar
startling get-up - English → Magyar
to get dismissed - English → Magyar
to get disgraced - English → Magyar
get the picture? - English → Magyar
to get a command - English → Magyar
get it developed - English → Magyar
to get the chuck - English → Magyar
get out of here! - English → Magyar
to get a blow in - English → Magyar
to get the shore - English → Magyar
to get undressed - English → Magyar
get off to sleep - English → Magyar
get on well with - English → Magyar
to get sy hidden - English → Magyar
to get off cheap - English → Magyar
to get cold feet - English → Magyar
to get sg for sy - English → Magyar
get off my sight - English → Magyar
to get a station - English → Magyar
to get across sy - English → Magyar
to get on with sy - English → Magyar
to get on a horse - English → Magyar
to get laughed at - English → Magyar
to get on with sg - English → Magyar
to get oneself up - English → Magyar
to get muddled up - English → Magyar
to get up a shirt - English → Magyar
get over yourself - English → Magyar
to get into khaki - English → Magyar
to get up to kill - English → Magyar
get critical care - English → hozzászólás
to get one's blue - English → Magyar
to get out of bed - English → Magyar
to get out a word - English → Magyar
to get the jacket - English → Magyar
to get frightened - English → Magyar
to get hold of sg - English → Magyar
to get into shape - English → Magyar
to get hold of sy - English → Magyar
to get five years - English → Magyar
to get sg into sg - English → Magyar
to get on the bus - English → Magyar
to get wind of sg - English → Magyar
to get sore at sy - English → Magyar
to get off easily - English → Magyar
to get turned out - English → Magyar
to get shot of sg - English → Magyar
to get down on sy - English → Magyar
to get to know sg - English → Magyar
to get one's wind - English → Magyar
to get a big haul - English → Magyar
to get shut of sg - English → Magyar
to get to know sy - English → Magyar
to get into a wax - English → Magyar
to get overheated - English → Magyar
to get the collar - English → Magyar
to get on in life - English → Magyar
to get fertilized - English → Magyar
to get in with sy - English → Magyar
if i get the time - English → Magyar
to get home on sy - English → Magyar
to get shot of sy - English → Magyar
to get a foothold - English → Magyar
to get out a book - English → Magyar
to get a class on - English → Magyar
to get sy through - English → Magyar
to get shut of sy - English → Magyar
to get used to sg - English → Magyar
to get the wind up - English → Magyar
to get sg by heart - English → Magyar
to get one's gruel - English → Magyar
get him to read it - English → Magyar
let me get my wind - English → Magyar
to get out of true - English → Magyar
let me get at him! - English → Magyar
to get off the bus - English → Magyar
to get into a spin - English → Magyar
to get sg for free - English → Magyar
to get off a chair - English → Magyar
to get a sunstroke - English → Magyar
to get about again - English → Magyar
to get the needles - English → Magyar
to get ready to sg - English → Magyar
to get in the neck - English → Magyar
to get one's wings - English → Magyar
to get a pink slip - English → Magyar
to get the message - English → Magyar
to get the measles - English → Magyar
let's get it over! - English → Magyar
to get to business - English → Magyar
to get sy upstairs - English → Magyar
to get a fair crop - English → Magyar
to get out of hand - English → Magyar
to get the picture - English → Magyar
to get off lightly - English → Magyar
to get a situation - English → Magyar
to get under weigh - English → Magyar
to get exasperated - English → Magyar
to get soaking wet - English → Magyar
to get into a flap - English → Magyar
to get the shivers - English → Magyar
get off the grass! - English → Magyar
to get sy to do sg - English → Magyar
to get sy's number - English → Magyar
to get into a rage - English → Magyar
to get cheesed off - English → Magyar
to get bogged down - English → Magyar
to get ahead of sy - English → Magyar
to get sy on board - English → Magyar
to get fed up with - English → Magyar
to get off with sy - English → Magyar
to get sg on board - English → Magyar
we'll get them yet - English → Magyar
to get on the train - English → Magyar
to get sg fugged up - English → Magyar
to get off to sleep - English → Magyar
get out of my hair! - English → Magyar
to get short shrift - English → Magyar
to get sy's back up - English → Magyar
to get carried away - English → Magyar
to get unused to sg - English → Magyar
to get down to work - English → Magyar
to get into arrears - English → Magyar
to get on the knees - English → Magyar
to get a peep of sg - English → Magyar
to get a good press - English → Magyar
to get some coal in - English → Magyar
to get out of sight - English → Magyar
to get at a witness - English → Magyar
to get a line on sg - English → Magyar
to get caught by sy - English → Magyar
to get even with sy - English → Magyar
to get around to sg - English → Magyar
to get done with sg - English → Magyar
to get caught in sg - English → Magyar
to get down with sg - English → Magyar
to get one's remove - English → Magyar
easy to get on with - English → Magyar
to get, got, gotten - English → Magyar
to get one's living - English → Magyar
to get acclimatized - English → Magyar
to get out of shape - English → Magyar
to get on a subject - English → Magyar
to get ready for sg - English → Magyar
to get into trouble - English → Magyar
difficult to get at - English → Magyar
to get a grip on sg - English → Magyar
to get a commission - English → Magyar
i could get no rest - English → Magyar
get out of the way! - English → Magyar
to get an accession - English → Magyar
to get the play over - English → Magyar
to get in sy's pants - English → Magyar
to get the raspberry - English → Magyar
get me a cup of tea! - English → Magyar
to get the breakfast - English → Magyar
to get under control - English → Magyar
to get into a muddle - English → Magyar
to get into a pickle - English → Magyar
to get into mischief - English → Magyar
to get one's company - English → Magyar
to get one's deserts - English → Magyar
to get into the swim - English → Magyar
to get on without sy - English → Magyar
to get sy a big hand - English → Magyar
to get in touch with - English → Magyar
to get in one's hair - English → Magyar
to get matey with sy - English → Magyar
to get out one's car - English → Magyar
Get the ball rolling - English → értelmezés
to get off the train - English → Magyar
to get on without sg - English → Magyar
to get sg first shot - English → Magyar
to get the run of it - English → Magyar
to get on one's feet - English → Magyar
to get equal with sy - English → Magyar
to get on sy's works - English → Magyar
to get into a second - English → Magyar
to get a whiff of sg - English → Magyar
to get down to facts - English → Magyar
to get in one's road - English → Magyar
to get a third in sg - English → Magyar
to get a sight of sg - English → Magyar
to get one's stripes - English → Magyar
to get up the ladder - English → Magyar
to get to one's feet - English → Magyar
to get about the job - English → Magyar
to get sg done by sy - English → Magyar
to get sy with child - English → Magyar
to get red with rage - English → Magyar
to get under headway - English → Magyar
to get out of a duty - English → Magyar
to get to first base - English → Magyar
to get through to sy - English → Magyar
to get into bad ways - English → Magyar
to get to know of sg - English → Magyar
to get sy on the run - English → Magyar
to get along with sy - English → Magyar
to get above oneself - English → Magyar
to get one's own way - English → Magyar
to get a new rig-out - English → Magyar
to get one's quill up - English → Magyar
to get sy's shirt off - English → Magyar
to get sy's shirt out - English → Magyar
to get wise to a fact - English → Magyar
to get a door to shut - English → Magyar
to get the upper hand - English → Magyar
to get a little sleep - English → Magyar
to get sy downhearted - English → Magyar
to get back to normal - English → Magyar
to get on ones nerves - English → Magyar
to get involved in sg - English → Magyar
to get sy's dander up - English → Magyar
to get the hang of it - English → Magyar
to get off the ground - English → Magyar
to get out of a train - English → Magyar
to get the best of sy - English → Magyar
to get the drop on sy - English → Magyar
to get in the harvest - English → Magyar
to get on sy's nerves - English → Magyar
try to get some sleep - English → Magyar
to get into hot water - English → Magyar
to get a bill through - English → Magyar
to get an opportunity - English → Magyar
to get oneself a name - English → Magyar
to get the clue to sg - English → Magyar
to get speech with sy - English → Magyar
to get it in the neck - English → Magyar
to get bitten over sy - English → Magyar
to get mixed up in sg - English → Magyar
to get up to mischief - English → Magyar
to get sg on the bend - English → Magyar
to get one's bearings - English → Magyar
to get a prize for sg - English → Magyar
to get out of control - English → Magyar
to get a satisfactory - English → Magyar
to get a good beating - English → Magyar
to get to brass tacks - English → Magyar
to get out of the way - English → Magyar
to get into a tantrum - English → Magyar
to get square with sy - English → Magyar
to get one's spunk up - English → Magyar
to get on to thin ice - English → Magyar
to get into the train - English → Magyar
to get into evil ways - English → Magyar
to get into sy's hair - English → Magyar
to get out one's tools - English → Magyar
to get one's dander up - English → Magyar
to get round the world - English → Magyar
to get the worst of it - English → Magyar
to get sy out of a fix - English → Magyar
to get money out of sy - English → Magyar
to get the start of sy - English → Magyar
to get talking with sy - English → Magyar
to get into sy's pants - English → Magyar
to get a brownie point - English → Magyar
to get sg across to sy - English → Magyar
to get up to the nines - English → Magyar
to get out of sy's way - English → Magyar
to get the knack of sg - English → Magyar
to get knowledge of sg - English → Magyar
to get a good speed on - English → Magyar
to get lost eventually - English → Magyar
to get under sy's skin - English → Magyar
go and get the doctor! - English → Magyar
to get sg off by heart - English → Magyar
to get the goods on sy - English → Magyar
to get one's monkey up - English → Magyar
how am i to get there? - English → Magyar
to get scared shitless - English → Magyar
to get the bulge on sy - English → Magyar
to get one's rocks off - English → Magyar
to get over traditions - English → Magyar
to get out of doing sg - English → Magyar
to get off with a fine - English → Magyar
to get on to a subject - English → Magyar
to get sy into trouble - English → Magyar
to get in some reading - English → Magyar
to get the laugh of sy - English → Magyar
to get out of the rain - English → Magyar
to get down the ladder - English → Magyar
to get on well with sy - English → Magyar
to get one's hand in sg - English → Magyar
to get out without loss - English → Magyar
to get one's commission - English → Magyar
to get over a bad habit - English → Magyar
to get into one's books - English → Magyar
to get to grips with sg - English → Magyar
to get into a bad habit - English → Magyar
to get the answer right - English → Magyar
to get one's arm broken - English → Magyar
let's get it over with! - English → Magyar
to get under one's skin - English → Magyar
to get into bad company - English → Magyar
to get a solution to sg - English → Magyar
to get a rise out of sy - English → Magyar
to get a kick out of sg - English → Magyar
to get finished with sg - English → Magyar
to get the better of sy - English → Magyar
to get sy out of a hole - English → Magyar
to get on the bandwagon - English → Magyar
to get one's palatinate - English → Magyar
to get two things apart - English → Magyar
to get to know sy better - English → Magyar
to get sg into sy's head - English → Magyar
to get oneself appointed - English → Magyar
to get an electric shock - English → Magyar
to get over one's losses - English → Magyar
to get inside sy's pants - English → Magyar
to get one's thing at x. - English → Magyar
to get one's second wind - English → Magyar
to get sg off one's hand - English → Magyar
get down to brass tacks! - English → Magyar
to get up from the table - English → Magyar
to get a fine view of sg - English → Magyar
to get up a subscription - English → Magyar
to get down to the facts - English → Magyar
i don't get your meaning - English → Magyar
to get sy up on his ears - English → Magyar
to get sy out of a habit - English → Magyar
to get up with the larks - English → Magyar
i tried to get in a word - English → Magyar
to get sy on to a subject - English → Magyar
to get out of one's books - English → Magyar
to get down to one's work - English → Magyar
to get a secret out of sy - English → Magyar
to get sg into one's head - English → Magyar
to get round to everybody - English → Magyar
to get the windward of sy - English → Magyar
to get a woman with child - English → Magyar
get the fuck out of Dodge - English → Magyar
to get on with one's work - English → Magyar
to get into one's strides - English → Magyar
to get out of one's skull - English → Magyar
to get in a word edgeways - English → Magyar
to get a touch of the sun - English → Magyar
to get between the sheets - English → Magyar
to get over one's shyness - English → Magyar
to get a hamper from home - English → Magyar
to get money on the cuffs - English → Magyar
shit, or get off the pot! - English → Magyar
to get on to a side-track - English → Magyar
to get off one's daughter - English → Magyar
to get pissed off with sg - English → Magyar
to get an insight into sg - English → Magyar
to get acquainted with sg - English → Magyar
to get to look very slack - English → Magyar
to get about a great deal - English → Magyar
to get beyond one's depth - English → Magyar
to get a laught out of sg - English → Magyar
to get oneself into a fix - English → Magyar
to get out of one's depth - English → Magyar
to get a blow on the head - English → Magyar
to get one's claes into sy - English → Magyar
to get the mastery over sg - English → Magyar
to get out a balance-sheet - English → Magyar
to get down on one's knees - English → Magyar
to get right inside a part - English → Magyar
to get over one's surprise - English → Magyar
to get no change out of sy - English → Magyar
to get through the customs - English → Magyar
to get down to one's knees - English → Magyar
easy person to get on with - English → Magyar
to get into favour with sy - English → Magyar
to get to the bottom of sg - English → Magyar
to get admission to swhere - English → Magyar
to get a good night's rest - English → Magyar
i don't quite get the idea - English → Magyar
to get one's knife into sy - English → Magyar
to get a nearer view of sg - English → Magyar
to get out of a difficulty - English → Magyar
to get down to brass tacks - English → Magyar
to get into a tight corner - English → Magyar
to get on one's high horse - English → Magyar
to get into boorish habits - English → Magyar
to get a girl into trouble - English → Magyar
to get the breakfast ready - English → Magyar
to get hot under the collar - English → Magyar
to get out of sy's clutches - English → Magyar
to get into churlish habits - English → Magyar
i couldn't get him to speak - English → Magyar
to get inside sy's knickers - English → Magyar
to tell sy where to get off - English → Magyar
to get into the habit of sg - English → Magyar
to get into sy's good books - English → Magyar
to get the upper hand of sy - English → Magyar
to get a touch of sunstroke - English → Magyar
to get into sy's good grace - English → Magyar
to get up on the wrong foot - English → Magyar
to get an inside view of sg - English → Magyar
to get sg out of one's head - English → Magyar
shall we get there in time? - English → Magyar
to get one's face in a knot - English → Magyar
to get sg out of one's mind - English → Magyar
the play failed to get over - English → Magyar
he will get on in the world - English → Magyar
to get there with both feet - English → Magyar
on your marks, get set, go! - English → Magyar
to get by on bread and water - English → Magyar
to get oneself up as a woman - English → Magyar
to get ideas into one's head - English → Magyar
to get in through the window - English → Magyar
i don't want it to get about - English → Magyar
to get off with a whole skin - English → Magyar
that's what i want to get at - English → Magyar
to get the key into the lock - English → Magyar
to get one's rocks off on sg - English → Magyar
to get in for a constituency - English → Magyar
to get hauled over the coals - English → Magyar
to get an article into shape - English → Magyar
get into the computer system - English → Magyar
what kind of car should I get - English → Magyar
to get a lot of milage out of - English → Magyar
the play didn't really get me - English → Magyar
to get sy slant on a question - English → Magyar
to get up the case against sy - English → Magyar
to get on the soft side of sy - English → Magyar
to get sg through the customs - English → Magyar
i could not get through to him - English → Magyar
to get on like a house on fire - English → Magyar
to get admittance into a place - English → Magyar
come and get warm by the fire! - English → Magyar
he could hardly get out a word - English → Magyar
i have still 20 forints to get - English → Magyar
to get an article into a paper - English → Magyar
to get over one's difficulties - English → Magyar
to get too big for one's boots - English → Magyar
to get on the blind side of sy - English → Magyar
he tried to get his hand loose - English → Magyar
to get the weather-gauge of sy - English → Magyar
to get too big for one's shoes - English → Magyar
to get one's foot on the ladder - English → Magyar
to get into the line of traffic - English → Magyar
it's not very hard to get on to - English → Magyar
that sort of thing won't get by - English → Magyar
to get the juice out of a lemon - English → Magyar
to get sy's slant on a question - English → Magyar
to get into the swing of things - English → Magyar
to get into the way of doing sg - English → Magyar
he must either do it or get out - English → Magyar
to get off with a scratch or two - English → Magyar
to get to the root of the things - English → Magyar
get that notion out of your head - English → Magyar
to get the upper hand of a horse - English → Magyar
to get out of the way of smoking - English → Magyar
to get a man in to mend the table - English → Magyar
to get more than sy bargained for - English → Magyar
to get at the roof of the trouble - English → Magyar
to get out of the way of doing sg - English → Magyar
to get into the swing of the work - English → Magyar
to get the weather-gauge of a ship - English → Magyar
lucky to get off with a whole skin - English → Magyar
to get sy into a habit of doing sg - English → Magyar
to get out of bed on the wrong side - English → Magyar
I need to get to the bottom of this - English → Magyar
to get a bullet through the stomach - English → Magyar
to get out of the habit of doing sg - English → Magyar
i shall get up history for tomorrow - English → Magyar
how long does it take to get there? - English → Magyar
guts get spilled on the dance floor - English → Magyar
i cannot get a letting for the rooms - English → Magyar
people are beginning to get on to him - English → Magyar
to get the upper hand of the situation - English → Magyar
it's the devil and all to get him do sg - English → Magyar
to get out of the bed on the wrong side - English → Magyar
to get hold of the wrong end of the stick - English → Magyar
at that rate we shan't get any dinner today - English → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2022 super55.com