címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
uppehållstillstånd för en familjemedlem till en EU-medborgare, bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechstenstein fritt får röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som ger tredjelandsmedborgare rätt att bosätta sig: och att röra sig fritt inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som utfärdas till EU-medborgare och till medborgare i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz bosatta i: - Svenska → Magyar
Opholdstilladelse for et familiemedlem til en EU-borger; bevis for, at en tredjelandsstatsborger, der er familiemedlem til en EU-borger eller til en statsborger i Island, Norge eller Liechtenstein, har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstate - Dansk → Magyar
körkort som utfärdas till personer som lagligen uppehåller sig i ; handlingen fastställer innehavarens identitet inom det landets territorium men är inte bevis på innehavarens nationalitet - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till diplomater och konsulära tjänsteman samt till medlemmar av internationella organisationer som är ackrediterade i: - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som varit varaktigt bosatta inom EG utfärdat av: - Svenska → Magyar
identitetshandling som inte ger portugisiskt medborgarskap; ger brasilianska medborgare en allmän status med samma rättigheter och skyldigheter som portugisiska medborgare - Svenska → Magyar
identitetshandling utfärdad till medborgare i eller utländska medborgare som är lagligen bosatta i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till administrativ och teknisk personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till tjänstepersonal och privat personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
handling utfärdad till statslösa personer och utländska medborgare med rätt att vistas i - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som utfärdas till EU-medborgare bosatta i: - Svenska → Magyar
resehandling som fastställer innehavarens identitet utan att ge portugisiskt medborgarskap eller rätt till skydd utomlands från de portugisiska myndigheternas sida - Svenska → Magyar
dokument som bekräftar att en första ansökan om uppehållstillstånd har lämnats in i: - Svenska → Magyar
dokument som bekräftar att en ansökan om förlängning av uppehållstillstånd har lämnats in: - Svenska → Magyar
identitets- och nationalitethandling som ger uppehållstillstånd i - Svenska → Magyar
Opholdsdokument udstedt til EU-statsborgere og til statsborgere i Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz, der er bosiddende i: - Dansk → Magyar
som hör till artär eller som är artärrik - Svenska → Magyar
Streptokocker och stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i - Svenska → Magyar
bevis på inresa på följande stats territorium: via en yttre gräns - Svenska → Magyar
bevis på utresa från följande stats territorium: via en yttre gräns - Svenska → Magyar
tillstånd att resa in till och vistas inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till utländska medborgare eller statslösa personer - Svenska → Magyar
som tjänar till att täcka - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till tredjelandsmedborgare - Svenska → Magyar
som hör till länden eller ländryggen - Svenska → Magyar
som hör till cavum eller membrana tympani - Svenska → Magyar
överst till höger och nederst till vänster - Svenska → Magyar
färg- och/eller präglingsstämpelavtryck - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i pelviperitoneum och andra urin- och könsorgan - Svenska → Magyar
Annan gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra och icke specificerade infektionssjukdomar och - Svenska → Magyar
Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronker - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronk utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna med abscess i periuretrala och - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna utan abscess i periuretrala eller - Svenska → Magyar
Virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Reovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Parvovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Retrovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Adenovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Enterovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Coronavirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Papillomvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Escherichia coli som orsak till sjukdomar som klassificeras under i kapitel - Svenska → Magyar
Bacteroides fragilis som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Streptokocker grupp A som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Streptokocker grupp B som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Streptokocker grupp D som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Klebsiella pneumoniae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Mycoplasma pneumoniae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Staphylococcus aureus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Haemophilus influenzae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Clostridium perfringens som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Pseudomonas (aeruginosa) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra specificerade bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Respiratoriskt syncytialvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Proteus (mirabilis) (morgagni) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra - Svenska → Magyar
Icke specificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Icke specificerade streptokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra specificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra specificerade streptokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
som har med andningen att göra - Svenska → Magyar
som böjer sig runt omkring - Svenska → Magyar
dokument för personer som åtnjuter subsidiärt skydd utfärdat av: - Svenska → Magyar
dokument för personer som ansöker om internationellt skydd utfärdat av: - Svenska → Magyar
bidra till att - Svenska → Magyar
fritt - Svenska → Magyar
fritt vatten - Svenska → Magyar
Latent syfilis - ej specificerad som tidig eller sen - Svenska → Magyar
Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras - Svenska → Magyar
HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras - Svenska → Magyar
handling utfärdad till medborgare i - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till icke-medborgare - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till medborgare i - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till utländska medborgare - Svenska → Magyar
identitetshandling utfärdad till medborgare i - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till icke‑medborgare i - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till danska medborgare från Grönland - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till danska medborgare från Färöarna - Svenska → Magyar
identitetshandling utfärdad till bosatta utländska medborgare - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till utländska medborgare bosatta i - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till medborgare i med diplomatisk immunitet - Svenska → Magyar
hörande till finger eller tå - Svenska → Magyar
hörande till eller rik på artärer - Svenska → Magyar
vinkellik eller hörande till vinkel - Svenska → Magyar
hörande till anulus eller ringformig - Svenska → Magyar
hörande till örat eller öronformat - Svenska → Magyar
territorium - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd - Svenska → Magyar
bekräftelse av permanent uppehållstillstånd i Förenade kungariket, utfärdad av Home Office Immigration and National Directorate (IND) - Svenska → Magyar
bevis - Svenska → Magyar
bevis på inresa i Schengenområdet via en yttre gräns - Svenska → Magyar
Bevis på indrejse i Schengen-området via en ydre grænse - Dansk → Magyar
Bevis på udrejse fra Schengen-området via en ydre grænse - Dansk → Magyar
bevis på utresa från Schengenområdet via en yttre gräns - Svenska → Magyar
Bevis på indrejse via en ydre grænse i følgende lands område: - Dansk → Magyar
Bevis på udrejse via en ydre grænse fra følgende lands område: - Dansk → Magyar
Kørekort udstedt til personer, der har lovligt ophold i: . Dokumentet fastslår indehaverens identitet på det pågældende lands område, men er ikke bevis for indehaverens statsborgerskab. - Dansk → Magyar
island - English → Magyar
rock island - English → Magyar
island cell - English → Magyar
road island - English → Magyar
island cells - English → Magyar
coral island - English → Magyar
world island - English → Magyar
green island - English → Magyar
desert island - English → Magyar
speech island - English → Magyar
refuge island - English → Magyar
safety island - English → Magyar
street-island - English → Magyar
traffic island - English → Magyar
central island - English → Magyar
island dressing - English → Magyar
Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers; Nachweis über das Recht von Drittstaatsangehörigen, die Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehörigen von Island, Norwegen oder Liechtenstein sind, sich im Hoheitsgebiet de - Deutsch → Magyar
som hör till ven - Svenska → Magyar
som hör till fel - Svenska → Magyar
som hör till ren - Svenska → Magyar
som hör till crus - Svenska → Magyar
som hör till anus - Svenska → Magyar
som hör till ulna - Svenska → Magyar
som hör till vola - Svenska → Magyar
som hör till ilia - Svenska → Magyar
som hör till femur - Svenska → Magyar
som hör till spina - Svenska → Magyar
som hör till tibia - Svenska → Magyar
som hör till costa - Svenska → Magyar
som hör till fetus - Svenska → Magyar
som hör till hakan - Svenska → Magyar
som hör till mamma - Svenska → Magyar
som hör till örat - Svenska → Magyar
som hör till cutis - Svenska → Magyar
som hör till cysta - Svenska → Magyar
som hör till frons - Svenska → Magyar
som hör till bucca - Svenska → Magyar
som hör till galla - Svenska → Magyar
som hör till aorta - Svenska → Magyar
som hör till buken - Svenska → Magyar
som hör till nasus - Svenska → Magyar
som hör till thorax - Svenska → Magyar
som hör till cortex - Svenska → Magyar
som hör till lungan - Svenska → Magyar
som hör till pelvis - Svenska → Magyar
som hör till ryggen - Svenska → Magyar
som hör till glutos - Svenska → Magyar
som hör till sacrum - Svenska → Magyar
som hör till vesica - Svenska → Magyar
som hör till foster - Svenska → Magyar
som hör till planta - Svenska → Magyar
som hör till halsen - Svenska → Magyar
som hör till pleura - Svenska → Magyar
som hör till tarmar - Svenska → Magyar
som hör till munnen - Svenska → Magyar
som hör till poples - Svenska → Magyar
som hör till muskel - Svenska → Magyar
som hör till radius - Svenska → Magyar
som hör till tarsus - Svenska → Magyar
som hör till vagina - Svenska → Magyar
som hör till facies - Svenska → Magyar
som hör till gaster - Svenska → Magyar
som hör till rectum - Svenska → Magyar
som hör till tempus - Svenska → Magyar
som hör till corona - Svenska → Magyar
som hör till levern - Svenska → Magyar
som hör till njuren - Svenska → Magyar
som hör till pecten - Svenska → Magyar
som hör till axillen - Svenska → Magyar
som hör till cephale - Svenska → Magyar
som hör till gingiva - Svenska → Magyar
som hör till okbenet - Svenska → Magyar
som hör till basalis - Svenska → Magyar
som hör till jejunum - Svenska → Magyar
som hör till sternum - Svenska → Magyar
som hör till blåsan - Svenska → Magyar
som hör till trachea - Svenska → Magyar
som hör till sagitta - Svenska → Magyar
som hör till medulla - Svenska → Magyar
som hör till scapula - Svenska → Magyar
som hör till viscera - Svenska → Magyar
som hör till scrotum - Svenska → Magyar
som hör till cochlea - Svenska → Magyar
som hör till palatum - Svenska → Magyar
som hör till seendet - Svenska → Magyar
som hör till lábium - Svenska → Magyar
som hör till carotis - Svenska → Magyar
som hör till vertebra - Svenska → Magyar
som hör till olfactus - Svenska → Magyar
som hör till perineum - Svenska → Magyar
som hör till cerebrum - Svenska → Magyar
som hör till känseln - Svenska → Magyar
som hör till brachium - Svenska → Magyar
som hör till chondros - Svenska → Magyar
som hör till fotsulan - Svenska → Magyar
som hör till kilbenet - Svenska → Magyar
som hör till ansiktet - Svenska → Magyar
som hör till bronchus - Svenska → Magyar
som hör till trochlea - Svenska → Magyar
som hör till coccygis - Svenska → Magyar
som hör till kindtand - Svenska → Magyar
som hör till duodenum - Svenska → Magyar
som hör till hörseln - Svenska → Magyar
som hör till silbenet - Svenska → Magyar
som hör till pancreas - Svenska → Magyar
som hör till inälvor - Svenska → Magyar
som hör till malleolus - Svenska → Magyar
som hör till hörntand - Svenska → Magyar
som hör till sittbenet - Svenska → Magyar
som hör till genitalia - Svenska → Magyar
som hör till inälvorna - Svenska → Magyar
som hör till cerebellum - Svenska → Magyar
som hör till trochanter - Svenska → Magyar
som hör till vestibulum - Svenska → Magyar
som hör till klippbenet - Svenska → Magyar
som hör till skulderblad - Svenska → Magyar
som hör till ventriculus - Svenska → Magyar
som hör till os coccygis - Svenska → Magyar
som hör till tårorganen - Svenska → Magyar
som hör till conjunctiva - Svenska → Magyar
som hör till articulatio - Svenska → Magyar
som hör till os parietale - Svenska → Magyar
som hör till strålkroppen - Svenska → Magyar
Otit som komplikation till mässling - Svenska → Magyar
Pneumoni som komplikation till mässling - Svenska → Magyar
att - Svenska → Magyar
ÁTT - Magyar → szinonima
Att lifta - Svenska → Magyar
att avlida - Svenska → Magyar
att omkomma - Svenska → Magyar
att undersöka - Svenska → Magyar
vägran att behandla - Svenska → Magyar
vägran att medverka - Svenska → Magyar
bekräftelse av rätt att ha sin hemvist i Förenade kungariket - Svenska → Magyar
medborgare - Svenska → Magyar
FLEX.SIG. - English → Magyar
gifta sig - Svenska → Magyar
lära sig - Svenska → Magyar
vänja sig - Svenska → Magyar
stocka sig - Svenska → Magyar
vältra sig - Svenska → Magyar
vätska sig - Svenska → Magyar
bosätta sig - Svenska → Magyar
motsätta sig - Svenska → Magyar
förälska sig - Svenska → Magyar
återhämta sig - Svenska → Magyar
föreställa sig - Svenska → Magyar
För - Svenska → Magyar
istället för - Svenska → Magyar
för tidig menopaus - Svenska → Magyar
för tidig pubertet - Svenska → Magyar
berätta för henne - Svenska → Magyar
för tidig födelse - Svenska → Magyar
glasögon för läsning - Svenska → Magyar
system för datainsamling - Svenska → Magyar
registreringsbevis för fordon - Svenska → Magyar
teknik för integrering av ansiktsbild - Svenska → Magyar
dokument för asylsökande utfärdat av: - Svenska → Magyar
dokument (giltig för alla fysiska dokumentdelar, inklusive pärm) - Svenska → Magyar
och - Svenska → Magyar
och - Polski → Magyar
eller - Svenska → Magyar
nagel eller hov - Svenska → Magyar
yta eller fält - Svenska → Magyar
finger eller tå - Svenska → Magyar
eller ringformig - Svenska → Magyar
Rots och melioidos - Svenska → Magyar
håla eller grotta - Svenska → Magyar
tung- och svalgnerv - Svenska → Magyar
mul- och klövsjuka - Svenska → Magyar
liten flik eller lob - Svenska → Magyar
sort/hvid eller farve - Dansk → Magyar
hörsel- och balansnerv - Svenska → Magyar
i svartvitt eller färg - Svenska → Magyar
Gumma och sår vid yaws - Svenska → Magyar
armhåla eller axelhåla - Svenska → Magyar
Akut och fulminant melioidos - Svenska → Magyar
Akut och subakut iridocyklit - Svenska → Magyar
blåsa eller liten urholkning - Svenska → Magyar
Subakut och kronisk melioidos - Svenska → Magyar
liten urholkning eller blåsa - Svenska → Magyar
gummi- og/eller prægestempel - Dansk → Magyar
Ben- och ledlesioner vid yaws - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
Ut- eller invandringsmyndighet - Svenska → Magyar
öron- näs- och halssjukdomar - Svenska → Magyar
isärförare eller utåtdragare - Svenska → Magyar
Tyfoidfeber och paratyfoidfeber - Svenska → Magyar
framtill liggande eller främre - Svenska → Magyar
bärare eller första halskotan - Svenska → Magyar
Kutan och mukokutan bartonellos - Svenska → Magyar
ring eller ändtarmens öppning - Svenska → Magyar
isärförande eller utåtförande - Svenska → Magyar
Candidainfektion i hud och naglar - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelettet och lederna - Svenska → Magyar
Kromomykos och feomykotisk abscess - Svenska → Magyar
Multipla papillom och wet crab yaws - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad syfilis - Svenska → Magyar
Candidainfektion i vulva och vagina - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
Tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
ind- og/eller udvandringsmyndigheder - Dansk → Magyar
präglingsstämpelavtryck och öljett - Svenska → Magyar
Tuberkulos i hud och subkutan vävnad - Svenska → Magyar
Subkutan feomykotisk abscess och cysta - Svenska → Magyar
Sekundär syfilis i hud och slemhinnor - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad echinokockos - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i artärer och arterioler - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i bentäthet och struktur - Svenska → Magyar
Dermatofytos i hårbotten och skäggbotten - Svenska → Magyar
Akuta och övergående psykotiska störningar - Svenska → Magyar
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem - Svenska → Magyar
den plats där kärl och nerver når ett organ - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria - Svenska → Magyar
sekundär bild (spökbild) i svartvitt eller färg - Svenska → Magyar
Akut hepatit B utan hepatit D - och utan leverkoma - Svenska → Magyar
sekundært foto (ghost image) sort/hvid eller farve - Dansk → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Fläcktyfus överförd av löss - loppor och kvalster - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar - annan och ospecificerad - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i urin- och könsorganen - ospecificerad - Svenska → Magyar
Tuberkulos i tarmarna - peritoneum och mesenterialkörtlarna - Svenska → Magyar
Icke specificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd - Svenska → Magyar
Tuberkulös pleurit - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Infektion med herpes simplex-virus i den perianala huden och rektum - Svenska → Magyar
HIV-infektion med icke specificerad infektions- eller parasitsjukdom - Svenska → Magyar
Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer - Svenska → Magyar
Gingivostomatit och faryngotonsillit orsakade av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Annan svår eller komplicerad malaria orsakad av Plasmodium falciparum - Svenska → Magyar
Rejselegitimation udstedt til udenlandske statsborgere eller statsløse - Dansk → Magyar
Echinococcus granulosus-infektion med annan eller multipel lokalisation - Svenska → Magyar
Andra trematodinfektioner (infektioner med flundror och andra sugmaskar) - Svenska → Magyar
Sena effekter av icke specificerad infektionssjukdom eller parasitsjukdom - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - bakteriologiskt och histologiskt verifierad - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - bakteriologisk och histologisk undersökning ej genomförd - Svenska → Magyar
Echinococcus multilocularis-infektion med annan eller multipel lokalisation - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i andningsorganen och icke specificerad tuberkulos - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - ej verifierad bakteriologiskt eller histologiskt - Svenska → Magyar
Annan tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulös pleurit utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation - Svenska → Magyar
Primär tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Annan tuberkulos i andningsorganen utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
Infektion med Mansonella ozzardi - Mansonella perstans eller Mansonella streptocerca - Svenska → Magyar
Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Primär tuberkulos i andningsorganen utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid - blodbildande och besläktad vävnad - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad med mikroskopisk sputumundersökning - med eller utan odling - Svenska → Magyar
Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar - utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - ospecificerad - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i icke specificerat andningsorgan utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
Identitetsdokument udstedt til statsborgere i eller til udenlandske statsborgere, der har lovligt ophold i - Dansk → Magyar
Fejselegitimation, der fastslår indehaverens identitet, men ikke tildeler portugisisk statsborgerskab eller giver ret til beskyttelse i udlandet fra de portugisiske myndigheders side. - Dansk → Magyar
far - English → Magyar
får - Svenska → Magyar
far- - Magyar → szinonima
in far - English → keresési javaslat
so far - English → Magyar
far off - English → Magyar
far cry - English → Magyar
far-off - English → Magyar
far side - English → Magyar
far away - English → Magyar
far izom - Magyar → keresési javaslat
thus far - English → Magyar
far-away - English → Magyar
this far - English → Magyar
far more - Svenska → keresési javaslat
far east - English → Magyar
far gone - English → Magyar
far-gone - English → Magyar
far-flung - English → Magyar
to go far - English → Magyar
in so far - English → Magyar
far csont - Magyar → keresési javaslat
far redő - Magyar → keresési javaslat
so far as - English → Magyar
Far túra - Español → keresési javaslat
far-seeing - English → Magyar
far better - English → Magyar
not so far - English → Magyar
far afield - English → Magyar
far fekvés - Magyar → keresési javaslat
far country - English → Magyar
far from it - English → Magyar
far-sighted - English → Magyar
far-fetched - English → Magyar
far sighted - English → keresési javaslat
far-between - English → Magyar
farfars far - Svenska → Magyar
far and wide - English → Magyar
far-reaching - English → Magyar
far too many - English → Magyar
near and far - English → Magyar
far the best - English → Magyar
far-infrared - English → Magyar
far infrared - English → Magyar
in so far as - English → Magyar
far away off - English → Magyar
far-off look - English → Magyar
far and near - English → Magyar
far from over - English → Magyar
go far afield - English → Magyar
carry too far - English → Magyar
so far so good - English → Magyar
as far as here - English → Magyar
no far to seek - English → Magyar
at the far end - English → Magyar
far sightedness - English → keresési javaslat
far-seeing plan - English → Magyar
far cry from sg - English → Magyar
by far the best - English → Magyar
far from perfect - English → értelmezés
it is far better - English → Magyar
as far as I know - English → Magyar
to go far afield - English → Magyar
in the far future - English → Magyar
as far as the sea - English → Magyar
far be it from me - English → Magyar
as far as possible - English → Magyar
far into the night - English → Magyar
not far short of it - English → Magyar
how far did you go? - English → Magyar
to extend as far as - English → Magyar
far from a solution - English → Magyar
far above the trees - English → Magyar
as far back as 1900 - English → Magyar
as far as that goes - English → Magyar
to stretch as far as - English → Magyar
that's going too far - English → Magyar
as far as i can judge - English → Magyar
so far and so farther - English → Magyar
far and away the best - English → Magyar
do you come from far? - English → Magyar
that is going too far - English → Magyar
the day was far spent - English → Magyar
far-fetched comparison - English → Magyar
the day isn't very far - English → Magyar
he got as far as saying - English → Magyar
to carry a joke too far - English → Magyar
he is not far off sixty - English → Magyar
to push as far as paris - English → Magyar
to carry things too far - English → Magyar
as far as i'm concerned - English → Magyar
this is far more serious - English → Magyar
as far as i am concerned - English → Magyar
as far as sg is concerned - English → Magyar
as far apart as the poles - English → Magyar
driven far into the ground - English → Magyar
far from the madding crowd - English → Magyar
to make one's money go far - English → Magyar
he is far from being happy - English → Magyar
to be far from believing sg - English → Magyar
as far as the eye can reach - English → Magyar
to look far into the future - English → Magyar
as far as the eye could reach - English → Magyar
we do not stand very far apart - English → Magyar
i shall help you as far as i can - English → Magyar
as far as lies within one's power - English → Magyar
i'll go as far as the corner with you - English → Magyar
according to the news received so far - English → Magyar
Far Eastern tick-borne encephalitis (Russian spring-summer encephalitis) - English → Magyar
som - Svenska → Magyar
som - Português → Magyar
som - Magyar → értelmezés
som solen - Svenska → Magyar
som båda - Svenska → Magyar
fehér som - Magyar → értelmezés
húsos som - Magyar → értelmezés
som chorá - Slovenčina → Magyar
som chorý - Slovenčina → Magyar
som du vill - Svenska → Magyar
fejecskés som - Magyar → értelmezés
himalájai som - Magyar → értelmezés
ja som na rade - Slovenčina → Magyar
veresgyűrű som - Magyar → értelmezés
som återvänder - Svenska → Magyar
som är på sidan - Svenska → Magyar
som ligger i mitten - Svenska → Magyar
mal som dobré dievča - Slovenčina → Magyar
len aby som to ukázal - Slovenčina → Magyar
glänsande som ögongloben - Svenska → Magyar
nemal by som byť v službe - Slovenčina → Magyar
nikdy som nemal dobré auto - Slovenčina → Magyar
som hör samman med mellangärdet - Svenska → Magyar
normálne by som to nevedel z hlavy - Slovenčina → Magyar
som liknar den glänsande ögongloben - Svenska → Magyar
Andra mykoser som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Retrovirusinfektion som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra virussjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra protozosjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra virusencefaliter som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra tarmmaskinfektioner som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Kranial nerv sjukdomar i sjukdomar som klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra virusinfektioner i centrala nervsystemet som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur - som ej - Svenska → Magyar
Andra huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Andra hemorragiska febersjukdomar orsakade av virus som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Annan parasitologiskt verifierad malaria som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Annan matförgiftning orsakad av bakterier som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra specificerade djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Dokument, der fastslår indehaverens identitet, men ikke tildeler portugisisk statsborgerskab. Tildeler generelt brasilianske statsborgere samme rettigheder og pligter som portugisiske statsborgere. - Dansk → Magyar
till - Svenska → Magyar
till - English → Magyar
to till - English → Magyar
till now - English → Magyar
till then - English → Magyar
till when - English → Magyar
till death - English → Magyar
till friday - English → Magyar
till sunday - English → Magyar
till monday - English → Magyar
glacial till - English → Magyar
till tuesday - English → Magyar
till the last - English → Magyar
hänvisa till - Svenska → Magyar
till doomsday - English → Magyar
till thursday - English → Magyar
till saturday - English → Magyar
till the earth - English → Magyar
till wednesday - English → Magyar
ta till alkohol - Svenska → Magyar
till all is blue - English → Magyar
till kingdom come - English → Magyar
hörande till pil - Svenska → Magyar
mot buksidan till - Svenska → Magyar
to till the earth - English → Magyar
hörande till tå - Svenska → Magyar
hörande till anus - Svenska → Magyar
hörande till kind - Svenska → Magyar
hörande till kota - Svenska → Magyar
hörande till nät - Svenska → Magyar
hörande till basis - Svenska → Magyar
hörande till lever - Svenska → Magyar
hörande till bronk - Svenska → Magyar
hörande till örat - Svenska → Magyar
hörande till tibia - Svenska → Magyar
hörande till brosk - Svenska → Magyar
hörande till armen - Svenska → Magyar
hörande till spina - Svenska → Magyar
hörande till buken - Svenska → Magyar
hörande till huden - Svenska → Magyar
hörande till magen - Svenska → Magyar
orsakerna till GERD - Svenska → Magyar
hörande till hakan - Svenska → Magyar
hörande till halsen - Svenska → Magyar
hörande till ryggen - Svenska → Magyar
hörande till fibula - Svenska → Magyar
hörande till vinkel - Svenska → Magyar
hörande till finger - Svenska → Magyar
till then unheard-of - English → Magyar
hörande till fjäll - Svenska → Magyar
hörande till munnen - Svenska → Magyar
hörande till pannan - Svenska → Magyar
till the second cock - English → Magyar
hörande till lungan - Svenska → Magyar
hörande till muskel - Svenska → Magyar
hörande till näsan - Svenska → Magyar
hörande till pungen - Svenska → Magyar
till you fall asleep - English → Magyar
till the end of time - English → Magyar
hörande till gommen - Svenska → Magyar
hörande till radius - Svenska → Magyar
hörande till barken - Svenska → Magyar
hörande till njuren - Svenska → Magyar
hörande till revben - Svenska → Magyar
hörande till vadben - Svenska → Magyar
hörande till anulus - Svenska → Magyar
hörande till en gås - Svenska → Magyar
hörande till läppen - Svenska → Magyar
hörande till märgen - Svenska → Magyar
hörande till kärlen - Svenska → Magyar
hörande till seendet - Svenska → Magyar
hörande till förrum - Svenska → Magyar
komma till medvetande - Svenska → Magyar
hörande till huvudet - Svenska → Magyar
hörande till länden - Svenska → Magyar
hörande till kilbenet - Svenska → Magyar
hör till struphuvudet - Svenska → Magyar
hörande till hörseln - Svenska → Magyar
hörande till luftrör - Svenska → Magyar
hörande till snäckan - Svenska → Magyar
hörande till acromion - Svenska → Magyar
hörande till kindtand - Svenska → Magyar
hörande till alveolus - Svenska → Magyar
hörande till framtand - Svenska → Magyar
hörande till trochlea - Svenska → Magyar
hörande till ansiktet - Svenska → Magyar
till korsbenet hörande - Svenska → Magyar
to eat till one is full - English → Magyar
hörande till tandkött - Svenska → Magyar
to laugh till one cries - English → Magyar
hör till lymfapparaten - Svenska → Magyar
hörande till armbågen - Svenska → Magyar
hörande till hörntand - Svenska → Magyar
hörande till sittbenet - Svenska → Magyar
hörande till tinningen - Svenska → Magyar
hörande till armhålan - Svenska → Magyar
även hörande till ven - Svenska → Magyar
hörande till tomtarmen - Svenska → Magyar
hörande till malleolen - Svenska → Magyar
hörande till inälvorna - Svenska → Magyar
hörande till ändtarmen - Svenska → Magyar
hörande till bakhuvudet - Svenska → Magyar
hörande till ventriculus - Svenska → Magyar
hörande till bindehinnan - Svenska → Magyar
hörande till mediastinum - Svenska → Magyar
hörande till ögonlocket - Svenska → Magyar
hörande till tårorganen - Svenska → Magyar
hörande till armbågsben - Svenska → Magyar
hörande till bröstbenet - Svenska → Magyar
hörande till articulatio - Svenska → Magyar
hörande till lillhjärnan - Svenska → Magyar
inresetillstånd till - Svenska → Magyar
hörande till hörselorgan - Svenska → Magyar
hörande till lymfsystemet - Svenska → Magyar
hörande till kvinnobröst - Svenska → Magyar
hörande till storhjärnan - Svenska → Magyar
hörande till mellangärdet - Svenska → Magyar
have one's hand in the till - English → Magyar
to put off sg till doomsday - English → Magyar
hörande till halspulsådern - Svenska → Magyar
to laugh till the tears come - English → Magyar
wait till the cows come home - English → Magyar
hörande till hörselorganen - Svenska → Magyar
hörande till corpus ciliare - Svenska → Magyar
hörande till ögats rörelse - Svenska → Magyar
to laugh till one's sides ache - English → Magyar
hörande till tolvfingertarmen - Svenska → Magyar
hörande till bukspottkörteln - Svenska → Magyar
don't expect me till you see me - English → Magyar
tvilling till tvilling-transfusion - Svenska → Magyar
hörande till stora kroppspulsådern - Svenska → Magyar
his behaviour up to till now shows that - English → Magyar
handling utfärdad till statslösa personer - Svenska → Magyar
inresetillstånd till med begränsad varaktighet - Svenska → Magyar
handling utfärdad till personer med flyktingstatus i - Svenska → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com