címlap felhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
uppehållstillstånd för en familjemedlem till en EU-medborgare, bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechstenstein fritt får röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium - Svenska → Magyar
to commit sy for trial - English → Magyar
För - Svenska → Magyar
istället för - Svenska → Magyar
för tidig födelse - Svenska → Magyar
för tidig menopaus - Svenska → Magyar
för tidig pubertet - Svenska → Magyar
berätta för henne - Svenska → Magyar
glasögon för läsning - Svenska → Magyar
system för datainsamling - Svenska → Magyar
registreringsbevis för fordon - Svenska → Magyar
teknik för integrering av ansiktsbild - Svenska → Magyar
dokument för asylsökande utfärdat av: - Svenska → Magyar
dokument (giltig för alla fysiska dokumentdelar, inklusive pärm) - Svenska → Magyar
dokument för personer som åtnjuter subsidiärt skydd utfärdat av: - Svenska → Magyar
dokument för personer som ansöker om internationellt skydd utfärdat av: - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som varit varaktigt bosatta inom EG utfärdat av: - Svenska → Magyar
commit - English → Magyar
to commit - English → Magyar
to commit sy - English → Magyar
commit oneself - English → Magyar
commit an error - English → Magyar
to commit a bill - English → Magyar
to commit murder - English → Magyar
to commit troops - English → Magyar
to commit oneself - English → Magyar
to commit suicide - English → Magyar
to commit a fault - English → Magyar
to commit a gaffe - English → Magyar
to commit an error - English → Magyar
to commit excesses - English → Magyar
to commit to memory - English → Magyar
commit no nuisance! - English → Magyar
to commit to writing - English → Magyar
to commit to the deep - English → Magyar
to commit sg to paper - English → Magyar
to commit sy to prison - English → Magyar
to commit oneself to sg - English → Magyar
to commit sg to writing - English → Magyar
to commit social suicide - English → Magyar
to commit a mayhem on sy - English → Magyar
to commit sg to sy's care - English → Magyar
to commit an outrage on sy - English → Magyar
to commit sg to the flames - English → Magyar
to commit sy to the flames - English → Magyar
to commit one's soul to god - English → Magyar
to commit a body to the deep - English → Magyar
to commit the facts to writing - English → Magyar
to commit an outrage against sy - English → Magyar
we commit his body to the earth - English → Magyar
to commit a letter to the flames - English → Magyar
we commit his body to the ground - English → Magyar
trial - English → Magyar
on trial - English → Magyar
trial run - English → Magyar
trial game - English → Magyar
mock trial - English → Magyar
trial jury - English → Magyar
show trial - English → Magyar
fair trial - English → Magyar
drug trial - English → Magyar
speed-trial - English → Magyar
blind trial - English → Magyar
trial judge - English → Magyar
field trial - English → Magyar
trial order - English → Magyar
state trial - English → Magyar
trial drive - English → Magyar
trial flight - English → Magyar
give a trial - English → Magyar
trial boring - English → Magyar
trial docket - English → Magyar
unfair trial - English → Magyar
linical trial - English → keresési javaslat
trial justice - English → Magyar
trial balance - English → Magyar
clinical trial - English → Magyar
trial marriage - English → Magyar
clinicak trial - English → keresési javaslat
trial and error - English → Magyar
trial by battle - English → Magyar
trial by combat - English → Magyar
cklinical trial - English → keresési javaslat
controlled trial - English → Magyar
trial master file - English → Magyar
reliability trial - English → Magyar
to give sy a trial - English → Magyar
intervention trial - English → hozzászólás
intervention trial - English → Magyar
to put to the trial - English → Magyar
to come on for trial - English → Magyar
right to a fair trial - English → Magyar
clinical trial protocol - English → Magyar
detention awaiting trial - English → Magyar
controlled clinical trial - English → Magyar
randomised controlled trial - English → Magyar
to be brought to a legal trial - English → Magyar
randomised controlled trial (RCT) - English → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2023 super55.com