címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
sort/hvid eller farve - Dansk → Magyar
sekundært foto (ghost image) sort/hvid eller farve - Dansk → Magyar
sort/hvid - Dansk → Magyar
sekundært foto (spøgelsesbillede) sort/hvid - Dansk → Magyar
Opholdstilladelse for et familiemedlem til en EU-borger; bevis for, at en tredjelandsstatsborger, der er familiemedlem til en EU-borger eller til en statsborger i Island, Norge eller Liechtenstein, har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstate - Dansk → Magyar
farve - Dansk → Magyar
sekundært foto (spøgelsesbillede) farve - Dansk → Magyar
hvid - Dansk → Magyar
eller - Svenska → Magyar
nagel eller hov - Svenska → Magyar
yta eller fält - Svenska → Magyar
finger eller tå - Svenska → Magyar
eller ringformig - Svenska → Magyar
håla eller grotta - Svenska → Magyar
liten flik eller lob - Svenska → Magyar
i svartvitt eller färg - Svenska → Magyar
armhåla eller axelhåla - Svenska → Magyar
liten urholkning eller blåsa - Svenska → Magyar
gummi- og/eller prægestempel - Dansk → Magyar
blåsa eller liten urholkning - Svenska → Magyar
Ut- eller invandringsmyndighet - Svenska → Magyar
hörande till finger eller tå - Svenska → Magyar
bärare eller första halskotan - Svenska → Magyar
framtill liggande eller främre - Svenska → Magyar
isärförare eller utåtdragare - Svenska → Magyar
ring eller ändtarmens öppning - Svenska → Magyar
isärförande eller utåtförande - Svenska → Magyar
ind- og/eller udvandringsmyndigheder - Dansk → Magyar
vinkellik eller hörande till vinkel - Svenska → Magyar
hörande till eller rik på artärer - Svenska → Magyar
hörande till örat eller öronformat - Svenska → Magyar
hörande till anulus eller ringformig - Svenska → Magyar
som hör till länden eller ländryggen - Svenska → Magyar
som hör till cavum eller membrana tympani - Svenska → Magyar
färg- och/eller präglingsstämpelavtryck - Svenska → Magyar
som hör till artär eller som är artärrik - Svenska → Magyar
sekundär bild (spökbild) i svartvitt eller färg - Svenska → Magyar
Latent syfilis - ej specificerad som tidig eller sen - Svenska → Magyar
HIV-infektion med icke specificerad infektions- eller parasitsjukdom - Svenska → Magyar
Annan svår eller komplicerad malaria orsakad av Plasmodium falciparum - Svenska → Magyar
Echinococcus granulosus-infektion med annan eller multipel lokalisation - Svenska → Magyar
Rejselegitimation udstedt til udenlandske statsborgere eller statsløse - Dansk → Magyar
Sena effekter av icke specificerad infektionssjukdom eller parasitsjukdom - Svenska → Magyar
Echinococcus multilocularis-infektion med annan eller multipel lokalisation - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till utländska medborgare eller statslösa personer - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - ej verifierad bakteriologiskt eller histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulös pleurit utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation - Svenska → Magyar
Annan tuberkulos i andningsorganen utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
Infektion med Mansonella ozzardi - Mansonella perstans eller Mansonella streptocerca - Svenska → Magyar
Primär tuberkulos i andningsorganen utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronk utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad med mikroskopisk sputumundersökning - med eller utan odling - Svenska → Magyar
Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar - utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna utan abscess i periuretrala eller - Svenska → Magyar
Tuberkulos i icke specificerat andningsorgan utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
identitetshandling utfärdad till medborgare i eller utländska medborgare som är lagligen bosatta i: - Svenska → Magyar
Identitetsdokument udstedt til statsborgere i eller til udenlandske statsborgere, der har lovligt ophold i - Dansk → Magyar
resehandling som fastställer innehavarens identitet utan att ge portugisiskt medborgarskap eller rätt till skydd utomlands från de portugisiska myndigheternas sida - Svenska → Magyar
Fejselegitimation, der fastslår indehaverens identitet, men ikke tildeler portugisisk statsborgerskab eller giver ret til beskyttelse i udlandet fra de portugisiske myndigheders side. - Dansk → Magyar
uppehållstillstånd för en familjemedlem till en EU-medborgare, bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechstenstein fritt får röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium - Svenska → Magyar
sort - Svenska → Magyar
sort - English → Magyar
sort - Dansk → Magyar
sort - Français → Magyar
to sort - English → Magyar
sort of - English → Magyar
bad sort - English → Magyar
a sort of - English → Magyar
in a sort - English → Magyar
good sort - English → Magyar
sort sight - English → keresési javaslat
stable sort - English → Magyar
of the sort - English → Magyar
to sort out - English → Magyar
sg of a sort - English → Magyar
of this sort - English → Magyar
in some sort - English → Magyar
what sort of? - English → Magyar
real good sort - English → Magyar
another sort of - English → Magyar
superfluous sort - English → Magyar
he's not my sort - English → Magyar
coffee of a sort - English → Magyar
some sort of excuse - English → Magyar
writer of some sort - English → Magyar
i feel sort of that - English → Magyar
i sort of feel that - English → Magyar
nothing of the sort - English → Magyar
something of a sort - English → Magyar
uncanny sort of fear - English → Magyar
i think sort of that - English → Magyar
he's a real good sort - English → Magyar
i have a sort of idea - English → Magyar
decent sort of person - English → Magyar
that's my sort of girl - English → Magyar
what sort of day is it? - English → Magyar
and all that sort of thing - English → Magyar
that's the sort of man he is - English → Magyar
that's the sort of thing i mean - English → Magyar
that sort of thing won't get by - English → Magyar
there is no sort of reason for this - English → Magyar
i don't believe anything of the sort - English → Magyar
he is not the sort of man to do a mean thing - English → Magyar
there is a sort of family likeness between them - English → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com