címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
uppehållstillstånd för en familjemedlem till en EU-medborgare, bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechstenstein fritt får röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium - Svenska → Magyar
something to live for - English → Magyar
För - Svenska → Magyar
istället för - Svenska → Magyar
för tidig födelse - Svenska → Magyar
för tidig menopaus - Svenska → Magyar
för tidig pubertet - Svenska → Magyar
berätta för henne - Svenska → Magyar
glasögon för läsning - Svenska → Magyar
system för datainsamling - Svenska → Magyar
registreringsbevis för fordon - Svenska → Magyar
teknik för integrering av ansiktsbild - Svenska → Magyar
dokument för asylsökande utfärdat av: - Svenska → Magyar
dokument (giltig för alla fysiska dokumentdelar, inklusive pärm) - Svenska → Magyar
dokument för personer som åtnjuter subsidiärt skydd utfärdat av: - Svenska → Magyar
dokument för personer som ansöker om internationellt skydd utfärdat av: - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som varit varaktigt bosatta inom EG utfärdat av: - Svenska → Magyar
live - English → Magyar
live - Svenska → Magyar
at live - English → keresési javaslat
go-live - English → Magyar
to live - English → Magyar
live rail - English → Magyar
half-live - English → keresési javaslat
live bait - English → Magyar
to live in - English → Magyar
to live by - English → Magyar
live value - English → Magyar
to live on - English → Magyar
live birth - English → keresési javaslat
live coals - English → Magyar
live roller - English → Magyar
live to see - English → Magyar
to live out - English → Magyar
to live down - English → Magyar
to live high - English → Magyar
live vaccine - English → Magyar
to live fast - English → Magyar
to live near - English → Magyar
place to live - English → Magyar
live her part - English → Magyar
live his part - English → Magyar
to live on sg - English → Magyar
live in style - English → Magyar
live together - English → Magyar
to live apart - English → Magyar
live variable - English → Magyar
to live off sy - English → Magyar
live cartridge - English → Magyar
to live evilly - English → Magyar
desire to live - English → Magyar
to live off sg - English → Magyar
live attenuated - English → Magyar
live ammunition - English → Magyar
to live through - English → Magyar
to live in vice - English → Magyar
live-in-idleness - English → Magyar
to live together - English → Magyar
times we live in - English → Magyar
to live in rooms - English → Magyar
to live up to sg - English → Magyar
live under a rock - English → Magyar
to live in clover - English → Magyar
to live on shifts - English → Magyar
easy to live with - English → Magyar
to live on others - English → Magyar
to live carefully - English → Magyar
as long as i live - English → Magyar
to live by oneself - English → Magyar
to live in poverty - English → Magyar
to live in privacy - English → Magyar
to live in a dream - English → Magyar
Where do you live? - English → Magyar
to live miles away - English → Magyar
live viral vaccines - English → Magyar
to make a mine live - English → Magyar
to live in savagery - English → Magyar
we must eat to live - English → Magyar
to live like a lord - English → Magyar
to live by borrowing - English → Magyar
to live in abundance - English → Magyar
he can't live on air - English → Magyar
to live on one's hump - English → Magyar
to live with somebody - English → Magyar
have not long to live - English → Magyar
to live by one's wits - English → Magyar
to live in a plain way - English → Magyar
to live on easy street - English → Magyar
to live in a small way - English → Magyar
to live over the river - English → Magyar
to live off the country - English → Magyar
to live from day to day - English → Magyar
to live on tally with sy - English → Magyar
to live in the fast lane - English → Magyar
to live out of the world - English → Magyar
to live round the corner - English → Magyar
to live at a good address - English → Magyar
to live in abject poverty - English → Magyar
live to fight another day - English → Magyar
to live at rack and manger - English → Magyar
to live in great splendour - English → Magyar
to live from hand to mouth - English → Magyar
to live behind barbed wire - English → Magyar
to live up to expectations - English → Magyar
all those that live therein - English → Magyar
to take sy to live with one - English → Magyar
to live on the second floor - English → Magyar
to live on bread and cheese - English → Magyar
we must eat in order to live - English → Magyar
to live in single blessedness - English → Magyar
Live Facial Recognition (LFR) - English → Magyar
to live in furnished lodgings - English → Magyar
to live on the fat of the land - English → Magyar
to live under warmer skies than - English → Magyar
live to fight another day (LTFA) - English → Magyar
to live estranged from the world - English → Magyar
to live in reproach and ignomity - English → Magyar
to live at the expense of others - English → Magyar
to live on the fringe of society - English → Magyar
a live dog is better than a dead lion - English → Magyar
to live at the rate of four hundred pounds a year - English → Magyar
something - English → Magyar
or something - English → Magyar
something of - English → Magyar
buy something - English → Magyar
fry something - English → Magyar
something new - English → Magyar
cut something - English → Magyar
run something - English → Magyar
over something - English → Magyar
hurg something - English → Magyar
cook something - English → Magyar
salt something - English → Magyar
bake something - English → Magyar
something like - English → Magyar
say something! - English → Magyar
sell something - English → Magyar
order something - English → Magyar
taste something - English → Magyar
visit something - English → Magyar
roast something - English → Magyar
toast something - English → Magyar
start something - English → Magyar
something short - English → Magyar
die of something - English → Magyar
choose something - English → Magyar
export something - English → Magyar
record something - English → Magyar
import something - English → Magyar
finish something - English → Magyar
perform something - English → Magyar
correct something - English → Magyar
declare something - English → Magyar
turn up something - English → Magyar
collect something - English → Magyar
fit for something - English → Magyar
take something on - English → Magyar
prepare something - English → Magyar
take to something - English → Magyar
something to drink - English → Magyar
is about something - English → Magyar
something or other - English → Magyar
describe something - English → Magyar
something of sorts - English → Magyar
renovate something - English → Magyar
juice of something - English → Magyar
to become something - English → Magyar
belong to something - English → Magyar
something of a sort - English → Magyar
by way of something - English → Magyar
try to do something - English → Magyar
to put something on - English → Magyar
advertise something - English → Magyar
to be into something - English → Magyar
the key to something - English → Magyar
consist of something - English → Magyar
to look at something - English → Magyar
fail to do something - English → Magyar
there is something up - English → Magyar
something comes along - English → Magyar
to take something off - English → Magyar
duration of something - English → Magyar
adoption of something - English → Magyar
something of the kind - English → Magyar
allergic to something - English → Magyar
abscond from something - English → Magyar
something inexplicable - English → Magyar
that's something like! - English → Magyar
in line with something - English → Magyar
to expose to something - English → Magyar
to look into something - English → Magyar
theres something to it - English → Magyar
wiggeling something in - English → Magyar
something will turn up - English → Magyar
to angle for something - English → Magyar
agree (with something) - English → Magyar
framework of something - English → Magyar
well that's something! - English → Magyar
there's something afoot - English → Magyar
to be keen on something - English → Magyar
he is sick or something - English → Magyar
on level with something - English → Magyar
it's something dreadful - English → Magyar
there's something to it - English → Magyar
to be good at something - English → Magyar
something to do with sg - English → Magyar
pour me something stiff - English → Magyar
jack something or other - English → Magyar
to be sick of something - English → Magyar
something for the teeth - English → Magyar
correspond on something - English → Magyar
an indefinable something - English → Magyar
you are a something fool - English → Magyar
to get hold of something - English → Magyar
to change into something - English → Magyar
to be sick for something - English → Magyar
the five something train - English → Magyar
will you take something? - English → Magyar
over the top of something - English → Magyar
close ties with something - English → Magyar
to come up with something - English → Magyar
to be hooked on something - English → Magyar
something in the shape of - English → Magyar
to coincide with something - English → Magyar
there is something brewing - English → Magyar
to be behind with something - English → Magyar
have something of a success - English → Magyar
to be addicted to something - English → Magyar
i have something else to do - English → Magyar
have something to do with it - English → Magyar
to be specific for something - English → Magyar
something is sure to turn up - English → Magyar
she is something under forty - English → Magyar
there's something in the air - English → Magyar
in inverse ratio to something - English → Magyar
he is getting something stout - English → Magyar
to find pleasure in something - English → Magyar
to take pleasure in something - English → Magyar
there must be something in it - English → Magyar
there is something to be said - English → Magyar
there's something in the wind - English → Magyar
something to hang one's hat on - English → Magyar
to expose oneself to something - English → Magyar
something has turned his brain - English → Magyar
let's have a little something! - English → Magyar
that's something like success! - English → Magyar
sorry but something has come up - English → Magyar
something dreadful has happened - English → Magyar
he's a stockbroker or something - English → Magyar
in a given quadrant of something - English → Magyar
something is preying on his mind - English → Magyar
something after the modern style - English → Magyar
to take something into possession - English → Magyar
he treated her something shocking - English → Magyar
his character has something in it - English → Magyar
scott was something like an author - English → Magyar
he carried out something shocking! - English → Magyar
to offer opportunity for something - English → Magyar
to entrust somebody with something - English → Magyar
there is something in his character - English → Magyar
there is something to be said about - English → Magyar
you can't get something for nothing - English → Magyar
something has put that out of my head - English → Magyar
it must be something like six o'clock - English → Magyar
there is something about in the papers - English → Magyar
i hope i may know something about my job - English → Magyar
i have something that would meet the case - English → Magyar
her ugliness detracts something of her charm - English → Magyar
I guess we need to change it to something more team related - English → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2022 super55.com