címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
ring eller ändtarmens öppning - Svenska → Magyar
ändtarmens öppning - Svenska → Magyar
Opholdstilladelse for et familiemedlem til en EU-borger; bevis for, at en tredjelandsstatsborger, der er familiemedlem til en EU-borger eller til en statsborger i Island, Norge eller Liechtenstein, har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstate - Dansk → Magyar
öppning - Svenska → Magyar
eller - Svenska → Magyar
nagel eller hov - Svenska → Magyar
yta eller fält - Svenska → Magyar
eller ringformig - Svenska → Magyar
finger eller tå - Svenska → Magyar
håla eller grotta - Svenska → Magyar
liten flik eller lob - Svenska → Magyar
sort/hvid eller farve - Dansk → Magyar
i svartvitt eller färg - Svenska → Magyar
armhåla eller axelhåla - Svenska → Magyar
blåsa eller liten urholkning - Svenska → Magyar
gummi- og/eller prægestempel - Dansk → Magyar
liten urholkning eller blåsa - Svenska → Magyar
Ut- eller invandringsmyndighet - Svenska → Magyar
hörande till finger eller tå - Svenska → Magyar
isärförare eller utåtdragare - Svenska → Magyar
bärare eller första halskotan - Svenska → Magyar
framtill liggande eller främre - Svenska → Magyar
isärförande eller utåtförande - Svenska → Magyar
ind- og/eller udvandringsmyndigheder - Dansk → Magyar
vinkellik eller hörande till vinkel - Svenska → Magyar
hörande till eller rik på artärer - Svenska → Magyar
hörande till anulus eller ringformig - Svenska → Magyar
hörande till örat eller öronformat - Svenska → Magyar
som hör till länden eller ländryggen - Svenska → Magyar
som hör till cavum eller membrana tympani - Svenska → Magyar
färg- och/eller präglingsstämpelavtryck - Svenska → Magyar
som hör till artär eller som är artärrik - Svenska → Magyar
sekundär bild (spökbild) i svartvitt eller färg - Svenska → Magyar
sekundært foto (ghost image) sort/hvid eller farve - Dansk → Magyar
Latent syfilis - ej specificerad som tidig eller sen - Svenska → Magyar
HIV-infektion med icke specificerad infektions- eller parasitsjukdom - Svenska → Magyar
Annan svår eller komplicerad malaria orsakad av Plasmodium falciparum - Svenska → Magyar
Rejselegitimation udstedt til udenlandske statsborgere eller statsløse - Dansk → Magyar
Echinococcus granulosus-infektion med annan eller multipel lokalisation - Svenska → Magyar
Sena effekter av icke specificerad infektionssjukdom eller parasitsjukdom - Svenska → Magyar
Echinococcus multilocularis-infektion med annan eller multipel lokalisation - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till utländska medborgare eller statslösa personer - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - ej verifierad bakteriologiskt eller histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulös pleurit utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation - Svenska → Magyar
Annan tuberkulos i andningsorganen utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
Infektion med Mansonella ozzardi - Mansonella perstans eller Mansonella streptocerca - Svenska → Magyar
Primär tuberkulos i andningsorganen utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronk utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad med mikroskopisk sputumundersökning - med eller utan odling - Svenska → Magyar
Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar - utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna utan abscess i periuretrala eller - Svenska → Magyar
Tuberkulos i icke specificerat andningsorgan utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
identitetshandling utfärdad till medborgare i eller utländska medborgare som är lagligen bosatta i: - Svenska → Magyar
Identitetsdokument udstedt til statsborgere i eller til udenlandske statsborgere, der har lovligt ophold i - Dansk → Magyar
resehandling som fastställer innehavarens identitet utan att ge portugisiskt medborgarskap eller rätt till skydd utomlands från de portugisiska myndigheternas sida - Svenska → Magyar
Fejselegitimation, der fastslår indehaverens identitet, men ikke tildeler portugisisk statsborgerskab eller giver ret til beskyttelse i udlandet fra de portugisiske myndigheders side. - Dansk → Magyar
uppehållstillstånd för en familjemedlem till en EU-medborgare, bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechstenstein fritt får röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium - Svenska → Magyar
ring - Svenska → Magyar
ring - English → Magyar
Ring - Deutsch → Magyar
o-ring - English → Magyar
O Ring - English → Magyar
to ring - English → Magyar
set ring - English → Magyar
ring-taw - English → Magyar
ring toe - Français → keresési javaslat
Ring (m) - Deutsch → Magyar
seal-ring - English → Magyar
ring reef - English → Magyar
anal ring - English → Magyar
ring-road - English → Magyar
snap-ring - English → Magyar
ring road - English → Magyar
time-ring - English → Magyar
snap ring - English → Magyar
lock ring - English → keresési javaslat
nose-ring - English → Magyar
bull-ring - English → Magyar
axle ring - English → Magyar
sale ring - English → Magyar
bolt ring - English → Magyar
ring-fence - English → Magyar
valve ring - English → keresési javaslat
index-ring - English → Magyar
ring clamp - English → Magyar
liten ring - Svenska → Magyar
fairy-ring - English → Magyar
ring oiler - English → Magyar
to ring up - English → Magyar
token-ring - English → Magyar
split ring - English → Magyar
to ring in - English → Magyar
joint ring - English → Magyar
Canal Ring - English → keresési javaslat
gasket ring - English → Magyar
to ring off - English → Magyar
signet-ring - English → Magyar
ring finger - English → Magyar
annual ring - English → Magyar
spacer ring - English → Magyar
roller ring - English → Magyar
Willis ring - Svenska → Magyar
ring-shaped - English → Magyar
inside ring - English → Magyar
ring-master - English → Magyar
ring-finger - English → Magyar
signet ring - English → Magyar
damper ring - English → Magyar
rubber ring - English → Magyar
baffle ring - English → Magyar
to ring out - English → Magyar
to ring true - English → Magyar
Chinese ring - English → Magyar
hymenal ring - English → Magyar
femoral ring - English → Magyar
ring complex - English → Magyar
packing ring - English → Magyar
vaginal ring - English → Magyar
femoral ring - English → értelmezés
sealing ring - English → Magyar
gastric ring - English → Magyar
nuptial ring - English → Magyar
gastric ring - English → értelmezés
ring counter - English → Magyar
wedding ring - English → Magyar
ring spanner - English → Magyar
wedding-ring - English → Magyar
fibrous ring - English → Magyar
virtual ring - English → Magyar
inguinal ring - English → Magyar
retainer ring - English → Magyar
ring fastener - English → Magyar
ring the bell - English → Magyar
discrete ring - English → Magyar
ring topology - English → Magyar
hunt-the-ring - English → Magyar
obturator ring - English → Magyar
ring the bell! - English → Magyar
posy of a ring - English → Magyar
to ring for sy - English → Magyar
to ring cattle - English → Magyar
retaining ring - English → Magyar
ring algorithm - English → Magyar
adjusting ring - English → Magyar
episcopal ring - English → Magyar
to ring a bell - English → Magyar
engagement ring - English → Magyar
commutator ring - English → Magyar
adjustment ring - English → Magyar
obturating ring - English → Magyar
there was a ring - English → Magyar
commutative ring - English → Magyar
to ring the bell - English → Magyar
c-symmetric ring - English → Magyar
tree-ring dating - English → Magyar
star shaped ring - English → Magyar
ring vaccination - English → Magyar
to give sg a ring - English → Magyar
sitting in a ring - English → Magyar
to ring the alarm - English → Magyar
Waldeyer’s ring - English → Magyar
epidemiologic ring - English → Magyar
annual growth ring - English → Magyar
Tight hymenal ring - English → Magyar
tamper evident ring - English → Magyar
to ring, rang, rung - English → Magyar
signet ring tumours - English → Magyar
i'll give you a ring - English → Magyar
Capsular Tension Ring - English → Magyar
the hat is in the ring - English → Magyar
to ring one's own bell - English → Magyar
to ring off the engine - English → Magyar
to ring up the curtain - English → Magyar
doesn't it ring a bell? - English → Magyar
it lacks an honest ring - English → Magyar
to put a ring around sg - English → Magyar
to ring down the curtain - English → Magyar
to ring the changes on sg - English → Magyar
to wear ring in one's ear - English → Magyar
signet-ring cell carcinoma - English → Magyar
ring set with three stones - English → Magyar
Capsular Tension Ring (CTR) - English → Magyar
ring-opening polymerization - English → Magyar
there was a ring at the door - English → Magyar
to ring the praises of a deed - English → Magyar
to throw one's hat in the ring - English → Magyar
Waldeyer's ring malignant neoplasm - English → Magyar
intrastromal corneal ring segments - English → Magyar
intrastromal corneal ring segments - English → értelmezés
intrastromal corneal ring segments (ICRS) - English → Magyar
intrastromal corneal ring segments (ICRS) - English → értelmezés
Chromosome replaced with ring or dicentric - English → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com