címlap felhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
uppehållstillstånd för en familjemedlem till en EU-medborgare, bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechstenstein fritt får röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium - Svenska → Magyar
ready for press - English → Magyar
För - Svenska → Magyar
istället för - Svenska → Magyar
för tidig födelse - Svenska → Magyar
för tidig menopaus - Svenska → Magyar
för tidig pubertet - Svenska → Magyar
berätta för henne - Svenska → Magyar
glasögon för läsning - Svenska → Magyar
system för datainsamling - Svenska → Magyar
registreringsbevis för fordon - Svenska → Magyar
teknik för integrering av ansiktsbild - Svenska → Magyar
dokument för asylsökande utfärdat av: - Svenska → Magyar
dokument (giltig för alla fysiska dokumentdelar, inklusive pärm) - Svenska → Magyar
dokument för personer som åtnjuter subsidiärt skydd utfärdat av: - Svenska → Magyar
dokument för personer som ansöker om internationellt skydd utfärdat av: - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som varit varaktigt bosatta inom EG utfärdat av: - Svenska → Magyar
ready - English → Magyar
to ready - English → Magyar
ready kit - English → Magyar
now ready - English → Magyar
not ready - English → Magyar
get ready - English → Magyar
oven-ready - English → Magyar
just ready - English → Magyar
ready room - English → Magyar
ready sale - English → Magyar
get ready! - English → Magyar
ready cash - English → Magyar
ready money - English → Magyar
ready reply - English → Magyar
ready worker - English → Magyar
ready-witted - English → Magyar
to get ready - English → Magyar
ready assets - English → Magyar
ready signal - English → Magyar
ready to drop - English → Magyar
ready to help - English → Magyar
to make ready - English → Magyar
get ready for - English → Magyar
ready reserve - English → Magyar
ready capital - English → Magyar
ready reckoner - English → Magyar
rough-and-ready - English → Magyar
to get sg ready - English → Magyar
be ready at hand - English → Magyar
have a ready pen - English → Magyar
have a ready wit - English → Magyar
to make sg ready - English → Magyar
ready for action - English → Magyar
ready for working - English → Magyar
have a ready sale - English → Magyar
ready for service - English → Magyar
to pay ready cash - English → Magyar
guns at the ready - English → Magyar
ready for driving - English → Magyar
to be ready for sg - English → Magyar
not ready just yet - English → Magyar
to get ready to sg - English → Magyar
to pay ready money - English → Magyar
ready-made clothes - English → Magyar
ready for mischief - English → Magyar
ready, steady, go! - English → Magyar
ready for the trip - English → Magyar
ready to conveyance - English → Magyar
ready for operation - English → Magyar
to be ready to hand - English → Magyar
to get ready for sg - English → Magyar
to make ready to sg - English → Magyar
to be ready with sg - English → Magyar
have a ready tongue - English → Magyar
ready for prime time - English → Magyar
ready flow of speech - English → Magyar
ready to be released - English → Magyar
to come to the ready - English → Magyar
rough-and-ready work - English → Magyar
to hold oneself ready - English → Magyar
help is ready at hand - English → Magyar
ready to be discharged - English → Magyar
ready with one's sword - English → Magyar
to give a ready assent - English → Magyar
to plank down the ready - English → Magyar
to give a ready consent - English → Magyar
ready to die with hunger - English → Magyar
to be ready for anything - English → Magyar
always ready for the fray - English → Magyar
when ready we will signal - English → Magyar
ready for every emergency - English → Magyar
to get the breakfast ready - English → Magyar
the boxes are packed ready - English → Magyar
the boxes are ready packed - English → Magyar
to be ready with an answer - English → Magyar
to stand ready for anything - English → Magyar
i shall have everything ready - English → Magyar
ready to the last gaiter button - English → Magyar
i am ready to take on all comers - English → Magyar
goods that meet with a ready sale - English → Magyar
to turn a ready ear to sy's request - English → Magyar
as you are not ready we cannot start - English → Magyar
he is not very gifted but he is ready - English → Magyar
press - English → Magyar
press- - English → Magyar
press-up - English → Magyar
press on - Français → keresési javaslat
at press - English → Magyar
press on - English → keresési javaslat
in press - English → Magyar
to press - English → Magyar
press on - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
press on - Italiano → keresési javaslat
press on - Español → keresési javaslat
press at - English → keresési javaslat
for press - English → Magyar
oil-press - English → Magyar
leg press - Magyar → keresési javaslat
press-stud - English → Magyar
wine-press - English → Magyar
press-gang - English → Magyar
press lord - English → Magyar
press time - English → Magyar
press-mark - English → Magyar
cider-press - English → Magyar
to press on - English → Magyar
press shaft - English → Magyar
punch press - English → Magyar
panic press - English → Magyar
press photo - English → Magyar
press-agent - English → Magyar
arbour press - English → Magyar
press-button - English → Magyar
yellow press - English → Magyar
garlic press - English → Magyar
toggle-press - English → Magyar
offset press - English → Magyar
in the press - English → Magyar
to press for - English → Magyar
letter-press - English → Magyar
arming press - English → Magyar
press-gallery - English → Magyar
hanging press - English → Magyar
press release - English → Magyar
press-cutting - English → Magyar
nipping-press - English → Magyar
to press upon - English → Magyar
to press-gang - English → Magyar
to press down - English → Magyar
press forward - English → Magyar
just off press - English → Magyar
oracular press - English → Magyar
press briefing - English → Magyar
to go to press - English → Magyar
printing-press - English → Magyar
to press, prest - English → Magyar
to put to press - English → Magyar
extruding press - English → Magyar
hydraulic press - English → Magyar
eccentric press - English → Magyar
to press a point - English → Magyar
to press against - English → Magyar
to press forward - English → Magyar
laboratory press - English → Magyar
botanist's press - English → Magyar
liberty of press - English → Magyar
to press sy hard - English → Magyar
the gutter press - English → Magyar
press conference - English → Magyar
to gag the press - English → Magyar
converting press - English → Magyar
to meet the press - English → Magyar
have a good press - English → Magyar
to press the pace - English → Magyar
to read the press - English → Magyar
press association - English → Magyar
press of business - English → Magyar
press photographer - English → Magyar
to press an attack - English → Magyar
to press, to prest - English → Magyar
to press one's suit - English → Magyar
to get a good press - English → Magyar
to press the button - English → Magyar
liberty of the press - English → Magyar
belt press thickener - English → Magyar
to correct the press - English → Magyar
to press close to sy - English → Magyar
to press close to sg - English → Magyar
press of modern life - English → Magyar
going-to-press prices - English → Magyar
rotary printing-press - English → Magyar
to press into service - English → Magyar
news hot off the press - English → Magyar
to press the pedal home - English → Magyar
container press machine - English → Magyar
censorship of the press - English → Magyar
to press the enemy hard - English → Magyar
to receive a good press - English → Magyar
to report for the press - English → Magyar
to press an attack home - English → Magyar
to press one's advantage - English → Magyar
to carry a press of sail - English → Magyar
in the press of the fight - English → Magyar
in the thick of the press - English → Magyar
to press sy to one's heart - English → Magyar
to press the enemy closely - English → Magyar
spindle of a printing-press - English → Magyar
to press sy to one's breast - English → Magyar
Press Photographer of the Year - English → Magyar
to press the juice from a lemon - English → Magyar
you've only to press the button - English → Magyar
to press the juice out of a lemon - English → Magyar
with all-out support of the press - English → Magyar
the news were sounded by the press - English → Magyar
to force one's way through the press - English → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2022 super55.com