címlap felhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
uppehållstillstånd för en familjemedlem till en EU-medborgare, bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechstenstein fritt får röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium - Svenska → Magyar
looking for a place - English → Magyar
from place to place - English → Magyar
För - Svenska → Magyar
istället för - Svenska → Magyar
för tidig födelse - Svenska → Magyar
för tidig menopaus - Svenska → Magyar
för tidig pubertet - Svenska → Magyar
berätta för henne - Svenska → Magyar
glasögon för läsning - Svenska → Magyar
system för datainsamling - Svenska → Magyar
registreringsbevis för fordon - Svenska → Magyar
teknik för integrering av ansiktsbild - Svenska → Magyar
dokument för asylsökande utfärdat av: - Svenska → Magyar
dokument (giltig för alla fysiska dokumentdelar, inklusive pärm) - Svenska → Magyar
dokument för personer som åtnjuter subsidiärt skydd utfärdat av: - Svenska → Magyar
dokument för personer som ansöker om internationellt skydd utfärdat av: - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som varit varaktigt bosatta inom EG utfärdat av: - Svenska → Magyar
looking - English → Magyar
looking for - English → Magyar
mean-looking - English → Magyar
nice looking - English → Magyar
good looking - English → Magyar
looking into - English → értelmezés
looking into - English → Magyar
good-looking - English → Magyar
nice-looking - English → Magyar
evil-looking - English → Magyar
looking-glass - English → Magyar
seedy-looking - English → Magyar
looking after - English → Magyar
ordinary-looking - English → Magyar
repulsive-looking - English → Magyar
good looking female - English → Magyar
good looking person - English → Magyar
broken-down-looking - English → Magyar
haunted looking eyes - English → Magyar
venus's looking-glass - English → Magyar
business is looking up - English → Magyar
forward-looking scanner - English → Magyar
abnormal looking stools - English → Magyar
things are looking blue - English → Magyar
things are looking black - English → Magyar
looking into angels eyes - English → Magyar
preferential looking test - English → Magyar
side looking airborne radar - English → Magyar
forward-looking laser sensor - English → Magyar
you're looking very fine today! - English → Magyar
forward-looking infrared sensor - English → Magyar
that's one way of looking at it - English → Magyar
he is not looking the right way - English → Magyar
I have been looking all over for you - English → Magyar
not so green as he's cabbage-looking - English → Magyar
place - English → Magyar
place - Français → Magyar
place- - English → Magyar
place of - English → Magyar
to place - English → Magyar
in place - English → Magyar
no place - English → Magyar
ib place - English → keresési javaslat
place mat - English → Magyar
work place - English → keresési javaslat
take place - English → Magyar
sore place - English → Magyar
good place - English → Magyar
show-place - English → Magyar
fire place - English → Magyar
place cell - English → keresési javaslat
place-name - English → Magyar
took place - English → Magyar
place value - English → Magyar
give place! - English → Magyar
make place! - English → Magyar
place cells - English → értelmezés
place below - English → Magyar
in place of - English → Magyar
place cells - English → Magyar
native place - English → Magyar
taking place - English → Magyar
market-place - English → Magyar
pickup place - English → Magyar
strong place - English → Magyar
in his place - English → Magyar
out of place - English → Magyar
public place - English → Magyar
hiding place - English → Magyar
place-hunter - English → Magyar
dawning-place - English → Magyar
to take place - English → Magyar
parking place - English → Magyar
meeting-place - English → Magyar
landing-place - English → Magyar
place to live - English → Magyar
place of work - English → Magyar
resting-place - English → Magyar
without place - English → Magyar
at that place - English → Magyar
burying-place - English → Magyar
seating place - English → Magyar
place setting - English → Magyar
to give place - English → Magyar
lurking-place - English → Magyar
to make place - English → Magyar
meeting place - English → keresési javaslat
to place an ad - English → Magyar
standing place - English → Magyar
dwelling-place - English → Magyar
valet de place - English → Magyar
watering-place - English → Magyar
to be in place - English → Magyar
place of birth - English → Magyar
settling place - English → Magyar
trysting-place - English → Magyar
wide open place - English → Magyar
to find a place - English → Magyar
place of origin - English → Magyar
place on record - English → Magyar
fast food place - English → Magyar
in public place - English → Magyar
place of vantage - English → Magyar
place of worship - English → Magyar
to be in a place - English → Magyar
in another place - English → Magyar
place of succour - English → Magyar
to place in order - English → Magyar
jumping-off place - English → Magyar
to place an order - English → Magyar
gets out of place - English → Magyar
in the last place - English → Magyar
place referred to - English → Magyar
in the next place - English → Magyar
to hie to a place - English → Magyar
all over the place - English → Magyar
last resting-place - English → Magyar
no place like home - English → Magyar
place of residence - English → Magyar
in the first place - English → Magyar
place of amusement - English → Magyar
in this very place - English → Magyar
to aim for a place - English → Magyar
to be out of place - English → Magyar
in the right place - English → Magyar
to place the field - English → Magyar
to place on record - English → Magyar
to know one's place - English → Magyar
in the second place - English → Magyar
to take one's place - English → Magyar
to give place to sy - English → Magyar
place of rendezvous - English → Magyar
to keep one's place - English → Magyar
remark out of place - English → Magyar
to make for a place - English → Magyar
place of destination - English → Magyar
poky hole of a place - English → Magyar
to maintain in place - English → Magyar
to supply sy's place - English → Magyar
to look out of place - English → Magyar
place of concealment - English → Magyar
to the nearest place - English → Magyar
birth date and place - English → Magyar
to take second place - English → Magyar
it is no place for me - English → Magyar
goes out of its place - English → Magyar
in due time and place - English → Magyar
to lure sy to a place - English → Magyar
applicant for a place - English → Magyar
to place sy in command - English → Magyar
to put sy in his place - English → Magyar
to come out of a place - English → Magyar
continuance in a place - English → Magyar
come round to my place - English → Magyar
have no place to go to - English → Magyar
to put sg in its place - English → Magyar
to make towards a place - English → Magyar
to place emphasis on sg - English → Magyar
to place reliance in sy - English → Magyar
wood burning fire place - English → Magyar
to place reliance on sy - English → Magyar
if i were in your place - English → Magyar
place and date of birth - English → Magyar
to lay a place at table - English → Magyar
to put sy in sy's place - English → Magyar
what a hole of a place! - English → Magyar
this is no place for you - English → Magyar
to win a place at swhere - English → Magyar
to yield the place to sy - English → Magyar
place a special value on - English → Magyar
have gained a warm place - English → Magyar
to be difficult to place - English → Magyar
put yourself in my place - English → Magyar
to place confidence in sy - English → Magyar
to relay in another place - English → Magyar
to be resident in a place - English → Magyar
place somethingon shwhere - English → Magyar
put yourself in his place - English → Magyar
to look sadly out of place - English → Magyar
to tie for the third place - English → Magyar
there's no place like home - English → Magyar
to be kept in a cool place - English → Magyar
to place sg in sy's charge - English → Magyar
to be kept in a warm place - English → Magyar
to place reliance uopon sy - English → Magyar
to make tracks for a place - English → Magyar
to the fifth decimal place - English → Magyar
there is no place for doubt - English → Magyar
to see the lions of a place - English → Magyar
have one's place in the sun - English → Magyar
to laugh in the wrong place - English → Magyar
it is not my place to do it - English → Magyar
i wish i were in your place - English → Magyar
to place sg at sy's disposal - English → Magyar
to find one's way to a place - English → Magyar
to show the lions of a place - English → Magyar
to hold the first place in sg - English → Magyar
to obtain a place in a college - English → Magyar
i have no other place to go to - English → Magyar
conception has not taken place - English → Magyar
to get admittance into a place - English → Magyar
this book is in the wrong place - English → Magyar
to place every confidence in sy - English → Magyar
to place within definite bounds - English → Magyar
to gain admittance into a place - English → Magyar
his heart lies in the right place - English → Magyar
Racine dentaire laissée en place - Français → Magyar
the proper man to the proper place - English → Magyar
Assault by pushing from high place - English → Magyar
Place one tablet under your tongue - English → Magyar
to put one's finger on the sore place - English → Magyar
have a soft place in one's heart for sy - English → Magyar
at what time will the meeting take place? - English → Magyar
Liveborn infants according to place of birth - English → Magyar
Intentional self-harm by jumping from a high place - English → Magyar
Falling - jumping or pushed from a high place - unedtermined intent - English → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2022 super55.com