címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
identitetshandling som inte ger portugisiskt medborgarskap; ger brasilianska medborgare en allmän status med samma rättigheter och skyldigheter som portugisiska medborgare - Svenska → Magyar
resehandling som fastställer innehavarens identitet utan att ge portugisiskt medborgarskap eller rätt till skydd utomlands från de portugisiska myndigheternas sida - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som utfärdas till EU-medborgare och till medborgare i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz bosatta i: - Svenska → Magyar
identitetshandling utfärdad till medborgare i eller utländska medborgare som är lagligen bosatta i: - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd för en familjemedlem till en EU-medborgare, bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechstenstein fritt får röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till diplomater och konsulära tjänsteman samt till medlemmar av internationella organisationer som är ackrediterade i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till administrativ och teknisk personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till tjänstepersonal och privat personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
körkort som utfärdas till personer som lagligen uppehåller sig i ; handlingen fastställer innehavarens identitet inom det landets territorium men är inte bevis på innehavarens nationalitet - Svenska → Magyar
identitetshandling utfärdad till medborgare i - Svenska → Magyar
identitetshandling utfärdad till bosatta utländska medborgare - Svenska → Magyar
identitets- och nationalitethandling som ger uppehållstillstånd i - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som ger tredjelandsmedborgare rätt att bosätta sig: och att röra sig fritt inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
handling utfärdad till statslösa personer och utländska medborgare med rätt att vistas i - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna med abscess i periuretrala och - Svenska → Magyar
Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras - Svenska → Magyar
HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Streptokocker och stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i pelviperitoneum och andra urin- och könsorgan - Svenska → Magyar
Annan gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra och icke specificerade infektionssjukdomar och - Svenska → Magyar
Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronker - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
pärm (allmän information om pärmen) - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till medborgare i med diplomatisk immunitet - Svenska → Magyar
medborgarskap - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som utfärdas till EU-medborgare bosatta i: - Svenska → Magyar
samma - Svenska → Magyar
Portugisiska - Svenska → Magyar
pt - portugisiska - Svenska → Magyar
grundmaterialet innehåller inte optiskt vitmedel - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar - annan och ospecificerad - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Icke specificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd - Svenska → Magyar
Infektion med herpes simplex-virus i den perianala huden och rektum - Svenska → Magyar
Andra trematodinfektioner (infektioner med flundror och andra sugmaskar) - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid - blodbildande och besläktad vävnad - Svenska → Magyar
Akut hepatit B med hepatit D (coinfection) med leverkoma - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad med mikroskopisk sputumundersökning - med eller utan odling - Svenska → Magyar
GER - English → Magyar
GER - English → értelmezés
gér - Magyar → értelmezés
D-L ger. - English → keresési javaslat
som har med andningen att göra - Svenska → Magyar
som hör samman med mellangärdet - Svenska → Magyar
HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
som hör till artär eller som är artärrik - Svenska → Magyar
Virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Reovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Retrovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Adenovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Parvovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Coronavirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Enterovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Papillomvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Escherichia coli som orsak till sjukdomar som klassificeras under i kapitel - Svenska → Magyar
Bacteroides fragilis som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Mycoplasma pneumoniae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Staphylococcus aureus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Streptokocker grupp A som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Streptokocker grupp B som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Streptokocker grupp D som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Klebsiella pneumoniae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Haemophilus influenzae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Clostridium perfringens som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Pseudomonas (aeruginosa) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra specificerade bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Respiratoriskt syncytialvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Proteus (mirabilis) (morgagni) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra - Svenska → Magyar
Icke specificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Icke specificerade streptokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra specificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra specificerade streptokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
medborgare - Svenska → Magyar
handling utfärdad till medborgare i - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till icke-medborgare - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till medborgare i - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till utländska medborgare - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till icke‑medborgare i - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till danska medborgare från Grönland - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till danska medborgare från Färöarna - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till utländska medborgare bosatta i - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till utländska medborgare eller statslösa personer - Svenska → Magyar
och - Svenska → Magyar
och - Polski → Magyar
Rots och melioidos - Svenska → Magyar
tung- och svalgnerv - Svenska → Magyar
mul- och klövsjuka - Svenska → Magyar
Gumma och sår vid yaws - Svenska → Magyar
hörsel- och balansnerv - Svenska → Magyar
Akut och fulminant melioidos - Svenska → Magyar
Akut och subakut iridocyklit - Svenska → Magyar
Ben- och ledlesioner vid yaws - Svenska → Magyar
Subakut och kronisk melioidos - Svenska → Magyar
öron- näs- och halssjukdomar - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
Tyfoidfeber och paratyfoidfeber - Svenska → Magyar
Kutan och mukokutan bartonellos - Svenska → Magyar
Candidainfektion i hud och naglar - Svenska → Magyar
Kromomykos och feomykotisk abscess - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelettet och lederna - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad syfilis - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
Candidainfektion i vulva och vagina - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
Multipla papillom och wet crab yaws - Svenska → Magyar
Tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Tuberkulos i hud och subkutan vävnad - Svenska → Magyar
präglingsstämpelavtryck och öljett - Svenska → Magyar
Subkutan feomykotisk abscess och cysta - Svenska → Magyar
Sekundär syfilis i hud och slemhinnor - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad echinokockos - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i artärer och arterioler - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i bentäthet och struktur - Svenska → Magyar
Dermatofytos i hårbotten och skäggbotten - Svenska → Magyar
färg- och/eller präglingsstämpelavtryck - Svenska → Magyar
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem - Svenska → Magyar
överst till höger och nederst till vänster - Svenska → Magyar
Akuta och övergående psykotiska störningar - Svenska → Magyar
den plats där kärl och nerver når ett organ - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria - Svenska → Magyar
Akut hepatit B utan hepatit D - och utan leverkoma - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Fläcktyfus överförd av löss - loppor och kvalster - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i urin- och könsorganen - ospecificerad - Svenska → Magyar
tillstånd att resa in till och vistas inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
Tuberkulos i tarmarna - peritoneum och mesenterialkörtlarna - Svenska → Magyar
Tuberkulös pleurit - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer - Svenska → Magyar
Gingivostomatit och faryngotonsillit orsakade av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - bakteriologiskt och histologiskt verifierad - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - bakteriologisk och histologisk undersökning ej genomförd - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i andningsorganen och icke specificerad tuberkulos - Svenska → Magyar
Annan tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Primär tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronk utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - ospecificerad - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna utan abscess i periuretrala eller - Svenska → Magyar
MED - English → Magyar
med - Čeština → Magyar
med - Slovenčina → Magyar
med. - Magyar → értelmezés
os med - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
med.an - Deutsch → keresési javaslat
med et - Magyar → keresési javaslat
med.an - English → keresési javaslat
Med.d. - English → keresési javaslat
med.gr - Magyar → keresési javaslat
Med.d. - Svenska → keresési javaslat
Eu-Med - Magyar → szinonima
Med.d. - Italiano → keresési javaslat
med.an - Magyar → keresési javaslat
Med.d. - Čeština → keresési javaslat
med.an - Svenska → keresési javaslat
Med.d. - Deutsch → keresési javaslat
Med.d. - Magyar → keresési javaslat
med.an - Français → keresési javaslat
Med.d. - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
pre-med - English → keresési javaslat
med.men - Deutsch → keresési javaslat
med gen - Magyar → keresési javaslat
pre med - English → keresési javaslat
med.men - Magyar → keresési javaslat
med. gr - Magyar → keresési javaslat
gå med - Svenska → Magyar
Ot.med. - Lat/Gr/Med → Magyar
prae med - English → keresési javaslat
med rés - Magyar → keresési javaslat
Med.gen. - Magyar → keresési javaslat
mail med - English → keresési javaslat
hu. med. - Magyar → keresési javaslat
med.men. - Magyar → keresési javaslat
med.lap. - Magyar → keresési javaslat
ch. med. - English → keresési javaslat
sine med - Lat/Gr/Med → Magyar
Med. Men - Magyar → keresési javaslat
med. gen. - Magyar → keresési javaslat
Colli med - English → keresési javaslat
ad us. med. - Lat/Gr/Med → Magyar
ad man. med. - Lat/Gr/Med → Magyar
Abductor (med) - Español → Magyar
försedd med hake - Svenska → Magyar
försedd med blad - Svenska → Magyar
försedd med huvud - Svenska → Magyar
försedd med svans - Svenska → Magyar
försedd med finger - Svenska → Magyar
inbindning med plast - Svenska → Magyar
försedd med tänder - Svenska → Magyar
- med okänd etiologi - Svenska → Magyar
Bältros med meningit - Svenska → Magyar
försedd med strålar - Svenska → Magyar
Bältros med encefalit - Svenska → Magyar
Tu pulm. lobi med.I.d. - Lat/Gr/Med → Magyar
ryghæftning med tråd - Dansk → Magyar
hæftet med metaltråd - Dansk → Magyar
hæftet med plasttråd - Dansk → Magyar
Vattkoppor med meningit - Svenska → Magyar
Vattkoppor med pneumoni - Svenska → Magyar
med animaliskt ursprung - Svenska → Magyar
rygghäftning med tråd - Svenska → Magyar
Hepatit A med leverkoma - Svenska → Magyar
sidehæftning med tråd - Dansk → Magyar
tvärhäftning med tråd - Svenska → Magyar
rygghäftning med klammer - Svenska → Magyar
inbindning med metalltråd - Svenska → Magyar
tvärhäftning med klammer - Svenska → Magyar
Infektion med binnikemaskar - Svenska → Magyar
dödande med elektrisk ström - Svenska → Magyar
Infektion med Taenia saginata - Svenska → Magyar
HIV-infektion med encefalopati - Svenska → Magyar
Myiasis med annan lokalisation - Svenska → Magyar
ryghæftning med hæfteklammer - Dansk → Magyar
HIV-infektion med andra mykoser - Svenska → Magyar
rækkeinddelt stempel med ramme - Dansk → Magyar
sidehæftning med hæfteklammer - Dansk → Magyar
Mässling med tarmkomplikationer - Svenska → Magyar
Bältros med ögonkomplikationer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med Kaposis sarkom - Svenska → Magyar
övertrycksbehandling med syrgas - Svenska → Magyar
hiatus hernia axiális med.grad. - Lat/Gr/Med → Magyar
Tidig medfödd syfilis med symtom - Svenska → Magyar
Infektion med Schistosoma mansoni - Svenska → Magyar
HIV-infektion med Burkitts lymfom - Svenska → Magyar
HIV-infektion med extrem avmagring - Svenska → Magyar
aborterade foster med missbildning - Svenska → Magyar
HIV-infektion med candidainfektion - Svenska → Magyar
gallblåseoperation med laparoskop - Svenska → Magyar
Infektion med Schistosoma japonicum - Svenska → Magyar
Hemorragisk feber med njurpåverkan - Svenska → Magyar
guillocher/mönster med tunna linjer - Svenska → Magyar
Cysticerkos med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
försedd med små tandlika bildningar - Svenska → Magyar
Infektion med Schistosoma haematobium - Svenska → Magyar
Infestation med sandloppa [Tungiasis] - Svenska → Magyar
Annan sen medfödd syfilis med symtom - Svenska → Magyar
Amöbainfektion med annan lokalisation - Svenska → Magyar
HIV-infektion med multipla infektioner - Svenska → Magyar
radstämpelavtryck med inramande linje - Svenska → Magyar
HIV-infektion med mykobakterieinfektion - Svenska → Magyar
litotripsi med extrakorporelle chockvåg - Svenska → Magyar
Spolmaskinfektion med tarmkomplikationer - Svenska → Magyar
aborterade foster med kromosomrubbningar - Svenska → Magyar
Akut Chagas sjukdom med hjärtengagemang - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra virusinfektioner - Svenska → Magyar
Annan tarminfektion med Escherichia coli - Svenska → Magyar
Primär syfilis med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Toxoplasmos med engagemang av andra organ - Svenska → Magyar
Candidainfektion med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med cytomegalvirusinfektion - Svenska → Magyar
Spolmaskinfektion med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Röda hund med neurologiska komplikationer - Svenska → Magyar
Akut hepatit B utan hepatit D med leverkoma - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra bakterieinfektioner - Svenska → Magyar
HIV-infektion med multipla maligna tumörer - Svenska → Magyar
Icke specificerad virushepatit med leverkoma - Svenska → Magyar
Trikomonasinfektion med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med hjärtengagemang - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad endast med odling - Svenska → Magyar
Anogenital infektion med herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Infektion med Taenia solium - intestinal form - Svenska → Magyar
Urogenital infektion med herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Infektion med icke specificerade tarmparasiter - Svenska → Magyar
Bältros med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Virussjukdom med icke specificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Mässling med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Påssjuka med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Toxický účinok kovov - Meď a jej zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Röda hund med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Vattkoppor med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med icke specificerad malign tumör - Svenska → Magyar
HIV-infektion med lymfoid interstitiell pneumonit - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad med icke angiven metod - Svenska → Magyar
Fläcktyfus med återuppblossande [Brills sjukdom] - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra typer av non-Hodgkin-lymfom - Svenska → Magyar
Infektion med tarmtoxiska Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med nefropati - Svenska → Magyar
Bakterieinfektion med icke specificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Kronisk (virus)hepatit B med hepatit D (coinfection) - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med mjältruptur - Svenska → Magyar
Bältros med andra komplikationer från nervsystemet - Svenska → Magyar
Infektion med tarminvasiva Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Infektion med tarmpatogena Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
inresetillstånd till med begränsad varaktighet - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra specificerade maligna tumörer - Svenska → Magyar
Hantavirus med (kardio)pulmonellt syndrom [HPS] [HCPS] - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av andra organ - Svenska → Magyar
Infektion med andra virus - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
kollationsmærke med sidenummer (indekseret sidenummer) - Dansk → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av nervsystemet - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd - Svenska → Magyar
kollationeringsmärke med sidnummer (flytande numrering) - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av poliovaccinvirus - Svenska → Magyar
Dokument udstedt til personer med flygtningestatus i - Dansk → Magyar
Akut hepatit B med hepatit D (coinfection) utan leverkoma - Svenska → Magyar
Infektion med tarmhemorragiska Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
handling utfärdad till personer med flyktingstatus i - Svenska → Magyar
Infektion med andra bakterier - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
integrerat kort med personuppgifter - framsida (identitet) - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av mag-tarmkanalen - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av vilt inhemskt virus - Svenska → Magyar
HIV-infektion med Pneumocystis jirovecii (carinii)-pneumoni - Svenska → Magyar
HIV-infektion med (kvarstående) generaliserad lymfadenopati - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av vilt importerat virus - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av infektion med herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
HIV-infektion med icke specificerad infektions- eller parasitsjukdom - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium falciparum med cerebrala komplikationer - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med andra - Svenska → Magyar
Echinococcus granulosus-infektion med annan eller multipel lokalisation - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med maligna - Svenska → Magyar
Dokument udstedt til statsløse og udlændinge med ret til ophold i - Dansk → Magyar
Rejselegitimation udstedt til statsborgere med diplomatisk immunitet i - Dansk → Magyar
Echinococcus multilocularis-infektion med annan eller multipel lokalisation - Svenska → Magyar
Sexuellt överförd klamydiainfektion med andra specificerade lokalisationer - Svenska → Magyar
Infektion med Mansonella ozzardi - Mansonella perstans eller Mansonella streptocerca - Svenska → Magyar
handling utfärdad av i enlighet med artikel 28 i konventionen av den 28 september 1954 - Svenska → Magyar
status - Lat/Gr/Med → Magyar
Status - Deutsch → Magyar
status - English → Magyar
status - Italiano → Magyar
status p. - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
Status cum - English → keresési javaslat
status quo - English → Magyar
status file - English → Magyar
status idem - Lat/Gr/Med → Magyar
status code - English → Magyar
status post - Lat/Gr/Med → Magyar
státus pos - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
status item - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
Status ide. - English → keresési javaslat
Status idemm - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
input status - English → Magyar
status varus - Lat/Gr/Med → Magyar
status post. - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
Legal Status - English → Magyar
status idem. - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
status valgus - Lat/Gr/Med → Magyar
output status - English → Magyar
Retlig status - Dansk → Magyar
writer status - English → Magyar
status symbol - English → Magyar
status report - English → Magyar
reader status - English → Magyar
health status - English → Magyar
social status - English → Magyar
Pravni status - Slovenščina → Magyar
disease status - English → Magyar
status eversus - Lat/Gr/Med → Magyar
status fixatus - Lat/Gr/Med → Magyar
marital status - English → Magyar
status flectus - Lat/Gr/Med → Magyar
initial status - English → Magyar
status rotatus - Lat/Gr/Med → Magyar
status mobilis - Lat/Gr/Med → Magyar
Právny status - Slovenčina → Magyar
status abductus - Lat/Gr/Med → Magyar
Právní status - Čeština → Magyar
status adductus - Lat/Gr/Med → Magyar
status morbidus - Lat/Gr/Med → Magyar
status offender - English → Magyar
systemic status - English → Magyar
status arcuatus - Lat/Gr/Med → Magyar
status congruens - Lat/Gr/Med → Magyar
rättslig status - Svenska → Magyar
status angularis - Lat/Gr/Med → Magyar
status correctus - Lat/Gr/Med → Magyar
status cranialis - Lat/Gr/Med → Magyar
Colostomy status - English → Magyar
status reponatus - Lat/Gr/Med → Magyar
Ileostomy status - English → Magyar
admission status - English → Magyar
status perfectus - Lat/Gr/Med → Magyar
status suspensus - Lat/Gr/Med → Magyar
euthyreoid status - English → Magyar
status dyslocatus - Lat/Gr/Med → Magyar
status assessment - English → Magyar
status reclinatus - Lat/Gr/Med → Magyar
status verticalis - Lat/Gr/Med → Magyar
Cystostomy status - English → Magyar
status post (stp) - Lat/Gr/Med → Magyar
status compressus - Lat/Gr/Med → Magyar
with legal status - English → Magyar
status asthmaticus - Slovenčina → Magyar
status periculosus - Lat/Gr/Med → Magyar
status transversus - Lat/Gr/Med → Magyar
Status asthmaticus - English → Magyar
status epilecticus - Svenska → keresési javaslat
status pronatorius - Lat/Gr/Med → Magyar
status asthmaticus - Lat/Gr/Med → Magyar
Status asthmaticus - Suomi → Magyar
status epilecticus - Magyar → keresési javaslat
Gastrostomy status - English → Magyar
status asthmaticus - Svenska → Magyar
status epilecticus - Slovenčina → keresési javaslat
status epileptikus - Slovenčina → Magyar
Arthrodesis status - English → Magyar
reflect the status - English → Magyar
status epilecticus - English → keresési javaslat
status migrainosus - English → Magyar
status epilepticus - Svenska → Magyar
status anteflectus - Lat/Gr/Med → Magyar
status retroversus - Lat/Gr/Med → Magyar
status epilepticus - Magyar → szinonima
status antelocatus - Lat/Gr/Med → Magyar
status disturbance - English → Magyar
performance status - English → Magyar
nutritional status - English → Magyar
Status asthmaticus - Magyar → szinonima
status epilepticus - English → Magyar
status epilepticus - Magyar → értelmezés
status post (stp.) - Lat/Gr/Med → Magyar
status cum diastase - Lat/Gr/Med → Magyar
status cum torsione - Lat/Gr/Med → Magyar
Tracheostomy status - English → Magyar
status consolidatus - Lat/Gr/Med → Magyar
status antecurvatus - Lat/Gr/Med → Magyar
Gesetzlicher Status - Deutsch → Magyar
status cum flexione - Lat/Gr/Med → Magyar
status horizontalis - Lat/Gr/Med → Magyar
status supinatorius - Lat/Gr/Med → Magyar
implementation status - English → Magyar
status cum inversione - Lat/Gr/Med → Magyar
status protrusus cutis - Lat/Gr/Med → értelmezés
status post sanationem - Lat/Gr/Med → Magyar
status perpendicularis - Lat/Gr/Med → Magyar
status oculi utriusque - Lat/Gr/Med → Magyar
status pos inf.cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
status cum deformitate - Lat/Gr/Med → Magyar
status protrusus cutis - Lat/Gr/Med → Magyar
mini-mental status test - English → Magyar
status post flavotomiam - Lat/Gr/Med → Magyar
status cum excurvatione - Lat/Gr/Med → Magyar
to acquire legal status - English → Magyar
performance status (PS) - English → Magyar
legal with legal status - English → Magyar
status cum subluxatione - Lat/Gr/Med → Magyar
Other status epilepticus - English → Magyar
status cum abbreviatione - Lat/Gr/Med → Magyar
status post EEA ACI l.d. - Lat/Gr/Med → értelmezés
Health Status Indicators - English → Magyar
status post adnexectomiam - Lat/Gr/Med → Magyar
status post adnexectomiam - Lat/Gr/Med → értelmezés
general parodontal status - English → Magyar
Artificial opening status - English → Magyar
work authorization status - English → Magyar
status cum antecurvatione - Lat/Gr/Med → Magyar
long-term residence status - English → Magyar
status post hysterectomiam - Lat/Gr/Med → Magyar
status post tonsillectomiam - Lat/Gr/Med → Magyar
status post fracturam pelvis - Lat/Gr/Med → Magyar
Status epilepticus grand mal - Slovenčina → Magyar
Status epilepticus petit mal - Slovenčina → Magyar
status cum dyslocatione vara - Lat/Gr/Med → Magyar
Grand mal status epilepticus - English → Magyar
Petit mal status epilepticus - English → Magyar
status cum dyslocatione valga - Lat/Gr/Med → Magyar
restoring the original status - English → Magyar
status post cholecystectomiam - Lat/Gr/Med → Magyar
status post morbus Scheuermann - Lat/Gr/Med → Magyar
status cum dyslocatione ad axim - Lat/Gr/Med → Magyar
Other artificial opening status - English → Magyar
Status epilepticus - unspecified - English → Magyar
Status post traumatischer Luxation - Deutsch → Magyar
Complex partial status epilepticus - English → Magyar
Transplanted organ and tissue status - English → Magyar
Status asthmaticus - záduchový stav - Slovenčina → Magyar
Epileptický stav - status epilepticus - Slovenčina → Magyar
status post fracturam femoris sinistri - Magyar → szinonima
Artificial opening status - unspecified - English → Magyar
Intestinal bypass and anastomosis status - English → Magyar
Status post sanationem glaucomatis acuti - Lat/Gr/Med → Magyar
status cum coniectura prospici repositione - Lat/Gr/Med → Magyar
status post hysterectomiam et adnexectomiam - Magyar → szinonima
status post embolectomiam arteriae pulmonalis - Lat/Gr/Med → Magyar
Other disturbances of cerebral status of newborn - English → Magyar
Other artificial openings of urinary tract status - English → Magyar
Disturbance of cerebral status of newborn - unspecified - English → Magyar
Document issued to persons having refugee status in: - English → Magyar
Dokument wydawany osobom mającym w status uchodźcy - Polski → Magyar
Other artificial openings of gastrointestinal tract status - English → Magyar
Other specified disturbances of cerebral status of newborn - English → Magyar
Asymptomatic human immunodeficiency virus (HIV) infection status - English → Magyar
Dokument maħruġ lil persuni li jkollhom status ta’ refuġjati fi: - Malti → Magyar
Documento rilasciato a persone che godono dello status di rifugiato in - Italiano → Magyar
Residence permit for third country nationals with long-term EC residence status issued by: - English → Magyar
Status post salpingectomiam propter graviditatem extrauterinam ante obitum diebus tribus factam - Lat/Gr/Med → Magyar
Verblijfsvergunning voor onderdanen van derde landen met een EG-status van langdurig ingezetene afgegeven door : - Nederlands → Magyar
Permess ta' residenza għal ċittadini ta' pajjiżi terzi bi status ta' residenza tal-KE għat-tul maħruġ minn: - Malti → Magyar
Permesso di soggiorno per cittadini di paesi terzi con lo status di soggiornante di lungo periodo CE rilasciato da: - Italiano → Magyar
Dokument pobytowy wydawany przez państwo obywatelom państwa trzeciego mającym status rezydenta długoterminowego WE. - Polski → Magyar
Steatosis hepatis susp. Status post cholecystectomiam.A ductus choledochus levegője esetlegesen utalhat Oddi sphincter diszfunkcióra. - Magyar → szinonima
Listina, ki izkazuje identiteto nosilca, ne daje pa mu portugalskega državljanstva. Brazilskim državljanom podeljuje splošni status enakih pravic in obveznosti, kot ga imajo portugalski državljani. - Slovenščina → Magyar
Documento atto a comprovare l’identità del titolare ma non a conferire la cittadinanza portoghese. Conferisce uno status generale di pari diritti e obblighi ai cittadini brasiliani rispetto ai cittadini portoghesi. - Italiano → Magyar
Dokument li jistabbilixxi l-identità tad-detentur imma li ma jikkonferixxix ċittadinanza Portugiża. Jikkonferixxi status ġenerali ta’ drittijiet u obbligi indaqs fuq ċittadini Brażiljani vis-à-vis ċittadini Portugiżi. - Malti → Magyar
Document waarbij de identiteit van de houder wordt vastgesteld, maar niet de Portugese nationaliteit wordt verleend; verleent Braziliaanse onderdanen een algemene status van gelijke rechten en plichten ten opzichte van Portugese onderdanen. - Nederlands → Magyar
Dokument, das die Identität des Inhabers nachweist, jedoch nicht die portugiesische Staatsangehörigkeit verleiht. Verleiht brasilianischen Staatsangehörigen allgemein den gleichen Status wie portugiesischen Staatsangehörigen, d.h. mit gleichen Rechten und - Deutsch → Magyar
som - Svenska → Magyar
som - Português → Magyar
som - Magyar → értelmezés
som solen - Svenska → Magyar
som båda - Svenska → Magyar
húsos som - Magyar → értelmezés
som chorá - Slovenčina → Magyar
som chorý - Slovenčina → Magyar
fehér som - Magyar → értelmezés
som du vill - Svenska → Magyar
himalájai som - Magyar → értelmezés
ja som na rade - Slovenčina → Magyar
fejecskés som - Magyar → értelmezés
veresgyűrű som - Magyar → értelmezés
som återvänder - Svenska → Magyar
som är på sidan - Svenska → Magyar
som hör till fel - Svenska → Magyar
som hör till ren - Svenska → Magyar
som hör till ven - Svenska → Magyar
som hör till crus - Svenska → Magyar
som hör till anus - Svenska → Magyar
som hör till ulna - Svenska → Magyar
som hör till vola - Svenska → Magyar
som hör till ilia - Svenska → Magyar
som hör till costa - Svenska → Magyar
som hör till fetus - Svenska → Magyar
som hör till spina - Svenska → Magyar
som hör till tibia - Svenska → Magyar
som hör till hakan - Svenska → Magyar
som hör till mamma - Svenska → Magyar
som hör till örat - Svenska → Magyar
som hör till cutis - Svenska → Magyar
som hör till bucca - Svenska → Magyar
som hör till cysta - Svenska → Magyar
som hör till frons - Svenska → Magyar
som hör till aorta - Svenska → Magyar
som hör till buken - Svenska → Magyar
som hör till galla - Svenska → Magyar
som hör till nasus - Svenska → Magyar
som ligger i mitten - Svenska → Magyar
som hör till femur - Svenska → Magyar
som hör till lungan - Svenska → Magyar
som hör till pelvis - Svenska → Magyar
som hör till ryggen - Svenska → Magyar
som hör till thorax - Svenska → Magyar
som hör till glutos - Svenska → Magyar
som hör till sacrum - Svenska → Magyar
som hör till foster - Svenska → Magyar
som hör till planta - Svenska → Magyar
som hör till vesica - Svenska → Magyar
som hör till halsen - Svenska → Magyar
som hör till pleura - Svenska → Magyar
som hör till munnen - Svenska → Magyar
som hör till poples - Svenska → Magyar
som hör till tarmar - Svenska → Magyar
som hör till muskel - Svenska → Magyar
som hör till radius - Svenska → Magyar
som hör till facies - Svenska → Magyar
som hör till gaster - Svenska → Magyar
som hör till rectum - Svenska → Magyar
som hör till tarsus - Svenska → Magyar
som hör till vagina - Svenska → Magyar
som hör till corona - Svenska → Magyar
som hör till levern - Svenska → Magyar
som hör till njuren - Svenska → Magyar
som hör till pecten - Svenska → Magyar
som hör till tempus - Svenska → Magyar
som hör till cortex - Svenska → Magyar
som hör till okbenet - Svenska → Magyar
som hör till blåsan - Svenska → Magyar
som hör till jejunum - Svenska → Magyar
som hör till sagitta - Svenska → Magyar
som hör till sternum - Svenska → Magyar
som hör till trachea - Svenska → Magyar
som hör till medulla - Svenska → Magyar
som hör till scapula - Svenska → Magyar
som hör till scrotum - Svenska → Magyar
som hör till cochlea - Svenska → Magyar
som hör till viscera - Svenska → Magyar
som hör till palatum - Svenska → Magyar
som hör till seendet - Svenska → Magyar
som hör till carotis - Svenska → Magyar
som hör till lábium - Svenska → Magyar
som hör till axillen - Svenska → Magyar
som hör till basalis - Svenska → Magyar
som hör till cephale - Svenska → Magyar
som hör till gingiva - Svenska → Magyar
som hör till olfactus - Svenska → Magyar
som hör till perineum - Svenska → Magyar
som hör till brachium - Svenska → Magyar
som hör till cerebrum - Svenska → Magyar
som hör till vertebra - Svenska → Magyar
som hör till känseln - Svenska → Magyar
som hör till ansiktet - Svenska → Magyar
som hör till bronchus - Svenska → Magyar
som hör till chondros - Svenska → Magyar
som hör till fotsulan - Svenska → Magyar
som hör till kilbenet - Svenska → Magyar
som hör till coccygis - Svenska → Magyar
som hör till kindtand - Svenska → Magyar
som hör till trochlea - Svenska → Magyar
som hör till duodenum - Svenska → Magyar
som hör till hörseln - Svenska → Magyar
len aby som to ukázal - Slovenčina → Magyar
som hör till pancreas - Svenska → Magyar
som hör till silbenet - Svenska → Magyar
mal som dobré dievča - Slovenčina → Magyar
som hör till inälvor - Svenska → Magyar
som hör till malleolus - Svenska → Magyar
som hör till hörntand - Svenska → Magyar
som hör till genitalia - Svenska → Magyar
som hör till sittbenet - Svenska → Magyar
som hör till cerebellum - Svenska → Magyar
som hör till trochanter - Svenska → Magyar
som hör till vestibulum - Svenska → Magyar
som hör till klippbenet - Svenska → Magyar
som hör till inälvorna - Svenska → Magyar
som hör till skulderblad - Svenska → Magyar
som hör till ventriculus - Svenska → Magyar
som hör till os coccygis - Svenska → Magyar
som hör till articulatio - Svenska → Magyar
som hör till tårorganen - Svenska → Magyar
som hör till conjunctiva - Svenska → Magyar
som hör till os parietale - Svenska → Magyar
glänsande som ögongloben - Svenska → Magyar
som böjer sig runt omkring - Svenska → Magyar
nikdy som nemal dobré auto - Slovenčina → Magyar
som tjänar till att täcka - Svenska → Magyar
som hör till strålkroppen - Svenska → Magyar
nemal by som byť v službe - Slovenčina → Magyar
normálne by som to nevedel z hlavy - Slovenčina → Magyar
Otit som komplikation till mässling - Svenska → Magyar
som liknar den glänsande ögongloben - Svenska → Magyar
som hör till länden eller ländryggen - Svenska → Magyar
Pneumoni som komplikation till mässling - Svenska → Magyar
som hör till cavum eller membrana tympani - Svenska → Magyar
Andra mykoser som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Latent syfilis - ej specificerad som tidig eller sen - Svenska → Magyar
Retrovirusinfektion som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra virussjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra protozosjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra virusencefaliter som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra tarmmaskinfektioner som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Kranial nerv sjukdomar i sjukdomar som klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra virusinfektioner i centrala nervsystemet som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur - som ej - Svenska → Magyar
Andra huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Andra hemorragiska febersjukdomar orsakade av virus som ej klassificeras - Svenska → Magyar
dokument för personer som åtnjuter subsidiärt skydd utfärdat av: - Svenska → Magyar
Annan parasitologiskt verifierad malaria som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Annan matförgiftning orsakad av bakterier som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
dokument för personer som ansöker om internationellt skydd utfärdat av: - Svenska → Magyar
Andra specificerade djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
dokument som bekräftar att en första ansökan om uppehållstillstånd har lämnats in i: - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som varit varaktigt bosatta inom EG utfärdat av: - Svenska → Magyar
dokument som bekräftar att en ansökan om förlängning av uppehållstillstånd har lämnats in: - Svenska → Magyar
Dokument, der fastslår indehaverens identitet, men ikke tildeler portugisisk statsborgerskab. Tildeler generelt brasilianske statsborgere samme rettigheder og pligter som portugisiske statsborgere. - Dansk → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com