címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
i can't say much for her english - English → Magyar
one can't tell her from her younger syster - English → Magyar
uppehållstillstånd för en familjemedlem till en EU-medborgare, bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechstenstein fritt får röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium - Svenska → Magyar
How do you say dog in English? - English → Magyar
her eyes played her false - English → Magyar
her modesty beseemed her well - English → Magyar
her hair fell loose over her shoulder - English → Magyar
her ugliness detracts something of her charm - English → Magyar
i can see her no more - English → Magyar
i can't bear the sight of her - English → Magyar
nobody can come anywhere near her - English → Magyar
to say one's say - English → Magyar
as much as to say - English → Magyar
that much i will say for them - English → Magyar
much too much - English → Magyar
can't say bo to a goose - English → Magyar
none can say what will happen - English → Magyar
how can you say such a silly thing? - English → Magyar
can only do so much - English → Magyar
it is as much as he can do - English → Magyar
to eat as much as one can hold - English → Magyar
one can have too much of a good thing - English → Magyar
you can't have too much of a good thing - English → Magyar
För - Svenska → Magyar
istället för - Svenska → Magyar
berätta för henne - Svenska → Magyar
för tidig födelse - Svenska → Magyar
för tidig menopaus - Svenska → Magyar
för tidig pubertet - Svenska → Magyar
glasögon för läsning - Svenska → Magyar
system för datainsamling - Svenska → Magyar
registreringsbevis för fordon - Svenska → Magyar
teknik för integrering av ansiktsbild - Svenska → Magyar
dokument för asylsökande utfärdat av: - Svenska → Magyar
dokument (giltig för alla fysiska dokumentdelar, inklusive pärm) - Svenska → Magyar
dokument för personer som åtnjuter subsidiärt skydd utfärdat av: - Svenska → Magyar
dokument för personer som ansöker om internationellt skydd utfärdat av: - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som varit varaktigt bosatta inom EG utfärdat av: - Svenska → Magyar
English - English → Magyar
in english - English → Magyar
english red - English → Magyar
English text - English → Magyar
book english - English → Magyar
en - English - English → Magyar
english mile - English → Magyar
english class - English → Magyar
english church - English → Magyar
pidgin english - English → Magyar
british english - English → Magyar
English cuisine - English → Magyar
good at english - English → Magyar
do into english - English → Magyar
english mercury - English → Magyar
queen's english - English → Magyar
american english - English → Magyar
in plain english - English → Magyar
English classics - English → Magyar
business english - English → Magyar
in broken English - English → Magyar
transition english - English → Magyar
australian english - English → Magyar
big english clover - English → Magyar
to speak bad english - English → Magyar
to be good at english - English → Magyar
in good plain english - English → Magyar
to smatter in english - English → Magyar
Full English breakfast - English → Magyar
he is english all over - English → Magyar
to speak fluent english - English → Magyar
to take the english class - English → Magyar
to speak idiomatic english - English → Magyar
competent knowledge of english - English → Magyar
to publish a course in english - English → Magyar
have a fair knowledge of english - English → Magyar
she had small english and less german - English → Magyar
not take the trouble to learn english - English → Magyar
to translate a book from english into hungarian - English → Magyar
his knowledge of english is a great asset to him - English → Magyar
her - English → Magyar
her - Deutsch → Magyar
HER-2 - English → Magyar
Her ia - English → keresési javaslat
Her ia - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
Her ia - Português → keresési javaslat
Her ia - Slovenčina → keresési javaslat
Her ia - Deutsch → keresési javaslat
to her - English → Magyar
Her ia - Español → keresési javaslat
save her - English → Magyar
took her - English → Magyar
tell her - English → Magyar
with her - English → Magyar
spoil her - English → keresési javaslat
ease her! - English → Magyar
her grace - English → Magyar
her husband - English → Magyar
for her age - English → Magyar
her majesty - English → Magyar
her good man - English → Magyar
her ladyship - English → Magyar
keep her to! - English → Magyar
you like her? - English → Magyar
her eyes fell - English → Magyar
bats her eyes - English → Magyar
live her part - English → Magyar
her whole life - English → Magyar
on her own legs - English → Magyar
her face lit up - English → Magyar
her tongue wags - English → Magyar
how is her head? - English → Magyar
her heart jumped - English → Magyar
make up her face - English → Magyar
tell her to come - English → Magyar
he did her wrong - English → Magyar
look at her trunk - English → Magyar
her royal highness - English → Magyar
her tears dried up - English → Magyar
fill her up please! - English → Magyar
you like her do you? - English → Magyar
her imperial majesty - English → Magyar
she is near her time - English → Magyar
pelican in her piety - English → Magyar
I admire her honesty - English → Magyar
her hat was a shocker - English → Magyar
her temper has soured - English → Magyar
as for her appearance - English → Magyar
tears brimmed her eyes - English → Magyar
let her go and need be - English → Magyar
his eyes never left her - English → Magyar
her tears guttered down - English → Magyar
tears stood in her eyes - English → Magyar
you like her don't you? - English → Magyar
her petticoat is shoing - English → Magyar
balaton will set her up - English → Magyar
on her majesty's service - English → Magyar
she is losing her charms - English → Magyar
creator and her creation - English → Magyar
tears sprang to her eyes - English → Magyar
her modesty is all put on - English → Magyar
her stocking has a ladder - English → Magyar
dressed out all her finery - English → Magyar
a flush overspread her face - English → Magyar
fear deprived her of speech - English → Magyar
a smile lighted up her face - English → Magyar
her hair was at a loose end - English → Magyar
he had begrudged her nothing - English → Magyar
the blood rushed to her face - English → Magyar
her heart swelled exultantly - English → Magyar
her face registered surprise - English → Magyar
to embrace his or her rights - English → Magyar
i hate the very sight of her - English → Magyar
the sight set her hair on end - English → Magyar
her heart beat high with hope - English → Magyar
a smile hovered over her lips - English → Magyar
her throat was tight with fear - English → Magyar
her hair is inclined to be red - English → Magyar
in the full blaze of her beauty - English → Magyar
i took her hands in both of mine - English → Magyar
he told us as how he had met her - English → Magyar
his name was printed on her heart - English → Magyar
all her dreams have been realized - English → Magyar
he treated her something shocking - English → Magyar
a sudden flush spread over her face - English → Magyar
her eyes filled with blinding tears - English → Magyar
to fling her cap over the windmills - English → Magyar
to throw her cap over the windmills - English → Magyar
her heart was beating a wild tattoo - English → Magyar
a dash of cold water could revive her - English → Magyar
a thrill of fear fluttered through her - English → Magyar
to look at her one would never imagine that - English → Magyar
say - English → Magyar
say! - English → Magyar
say-so - English → Magyar
to say - English → Magyar
i say! - English → Magyar
say when - English → Magyar
say away! - English → Magyar
as we say - English → Magyar
to say no - English → Magyar
so to say - English → Magyar
people say - English → Magyar
so you say - English → Magyar
i must say - English → Magyar
not to say - English → Magyar
sad to say - English → Magyar
i dare say - English → Magyar
what I say - English → Magyar
let us say - English → Magyar
say no more - English → Magyar
to say mass - English → Magyar
hard to say - English → Magyar
i dare say! - English → Magyar
to say when - English → Magyar
shell i say - English → Magyar
to say, said - English → Magyar
sooth to say - English → Magyar
truth to say - English → Magyar
to say sooth - English → Magyar
sorry to say - English → Magyar
to say grace - English → Magyar
shall we say - English → Magyar
say farewell - English → Magyar
i say old egg - English → Magyar
to say goodby - English → Magyar
to say little - English → Magyar
what i say is - English → Magyar
they say that - English → Magyar
strange to say - English → Magyar
have one's say - English → Magyar
to say nothing - English → Magyar
that is to say - English → Magyar
say something! - English → Magyar
you don't say! - English → Magyar
to say goodbye - English → Magyar
to say prayers - English → Magyar
never say die! - English → Magyar
i regret to say - English → Magyar
i dare say that - English → Magyar
say ninety-nine - English → Magyar
people say that - English → Magyar
what do you say? - English → Magyar
who shall i say? - English → Magyar
i say old thing! - English → Magyar
difficult to say - English → Magyar
if he did say so - English → Magyar
as one might say - English → Magyar
i should say not - English → Magyar
didn't i say so! - English → Magyar
i should say that - English → Magyar
what did you say? - English → Magyar
to say sg in play - English → Magyar
it is easy to say - English → Magyar
to say amen to sg - English → Magyar
didn't i say that - English → Magyar
i need hardly say - English → Magyar
have no say in sg - English → Magyar
you don't say so! - English → Magyar
to say nothing of - English → Magyar
have a word to say - English → Magyar
How do you say…? - English → Magyar
i needn't say more - English → Magyar
to say a few words - English → Magyar
for all he may say - English → Magyar
to say ditto to sy - English → Magyar
to say sg about sg - English → Magyar
have one's say out - English → Magyar
to say smart things - English → Magyar
you may well say so - English → Magyar
just say that again! - English → Magyar
to say one's lessons - English → Magyar
i cannot rightly say - English → Magyar
have sg to say to sy - English → Magyar
i would not say that - English → Magyar
anyone would say that - English → Magyar
yes i am sorry to say - English → Magyar
one might as well say - English → Magyar
to say twelve o'clock - English → Magyar
suffice it to say that - English → Magyar
what name shall i say? - English → Magyar
to say the least of it - English → Magyar
have no right to say so - English → Magyar
i had better say nothing - English → Magyar
what you say is not true - English → Magyar
to say a piece of poetry - English → Magyar
what will the world say? - English → Magyar
to say sg off the record - English → Magyar
to say hard things to sy - English → Magyar
i hardly know what to say - English → Magyar
to say good morning to sy - English → Magyar
to take care what one say - English → Magyar
to say a good word for sy - English → Magyar
all should have a say who - English → Magyar
to say harsh things to sy - English → Magyar
it is easy for you to say - English → Magyar
what have you got to say? - English → Magyar
have nothing to say to sy - English → Magyar
i don't care what you say - English → Magyar
you don't mean to say that - English → Magyar
to be entitled to say that - English → Magyar
say when you feel the pain - English → Magyar
to say yes to an invitation - English → Magyar
it is only fair to say that - English → Magyar
what do you say to a drink? - English → Magyar
what do you say you fellows? - English → Magyar
you have only to say the word - English → Magyar
though i say it who should not - English → Magyar
have plenty to say for oneself - English → Magyar
you do him wrong if you say so - English → Magyar
who has the say in this matter? - English → Magyar
what did he say to my suggestion? - English → Magyar
shall we say one hundred forints? - English → Magyar
before you could say jack robinson - English → Magyar
what have you to say for yourself? - English → Magyar
that's just what i was about to say - English → Magyar
to say first one thing than another - English → Magyar
i wouldn't say no to a glass of beer - English → Magyar
have nothing to say one way or the other - English → Magyar
much - English → Magyar
so much - English → Magyar
much as - English → Magyar
as much - English → Magyar
how much - English → Magyar
too much - English → Magyar
that much - English → Magyar
not much! - English → Magyar
thus much - English → Magyar
very much - English → Magyar
this much - English → Magyar
much less - English → Magyar
how much? - English → Magyar
much-loved - English → Magyar
much money - English → Magyar
as much as - English → Magyar
so much as - English → Magyar
much called - English → Magyar
much better - English → Magyar
pretty much - English → Magyar
much-admired - English → Magyar
nothing much - English → Magyar
ever so much - English → Magyar
as much again - English → Magyar
much the best - English → Magyar
twice as much - English → Magyar
much the same - English → Magyar
drink too much - English → Magyar
much too small - English → Magyar
much in demand - English → Magyar
much less than - English → Magyar
very much alive - English → Magyar
so much so that - English → Magyar
much to my mind - English → Magyar
how much is it? - English → Magyar
i much regret it - English → Magyar
so much the less - English → Magyar
without much ado - English → Magyar
sold it for much - English → Magyar
much the largest - English → Magyar
not much of a sg - English → Magyar
too much by half - English → Magyar
so much the more - English → Magyar
it's not much cop - English → Magyar
much to my regret - English → Magyar
much greater than - English → Magyar
ten times as much - English → Magyar
not good for much - English → Magyar
i thought as much - English → Magyar
much to be desired - English → Magyar
not so much of it! - English → Magyar
so much the better - English → Magyar
i expected as much - English → Magyar
after much thought - English → Magyar
much as i like him - English → Magyar
to make much of sy - English → Magyar
much of a muchness - English → Magyar
without so much as - English → Magyar
to make much of sg - English → Magyar
half as much again - English → Magyar
to think much of sy - English → Magyar
to think much of sg - English → Magyar
so much the more as - English → Magyar
to be worth so much - English → Magyar
much to my surprise - English → Magyar
it's not up to much - English → Magyar
not much to look at - English → Magyar
to presume too much - English → Magyar
much will have more - English → Magyar
ever so much better - English → Magyar
much as i like them - English → Magyar
thank you very much - English → Magyar
to be not worth much - English → Magyar
pretty much the same - English → Magyar
five pounds too much - English → Magyar
have a drop too much - English → Magyar
much less could i go - English → Magyar
to take up much room - English → Magyar
to be not much in it - English → Magyar
to be not up to much - English → Magyar
he doesn't so much as - English → Magyar
to be too much for sy - English → Magyar
to pan out at so much - English → Magyar
how much is he worth? - English → Magyar
to make too much of sg - English → Magyar
it is too much by half - English → Magyar
to be much in evidence - English → Magyar
he was too much for me - English → Magyar
ten shillings too much - English → Magyar
to take so much a week - English → Magyar
much ado about nothing - English → Magyar
this is much to my mind - English → Magyar
much to my astonishment - English → Magyar
she was very much upset - English → Magyar
much he knows about it! - English → Magyar
this is rather too much - English → Magyar
do you see much of him? - English → Magyar
to be much accounted of - English → Magyar
admission so much a head - English → Magyar
too much of a good thing - English → Magyar
to be much to one's mind - English → Magyar
much good may it do you! - English → Magyar
there is not much in him - English → Magyar
much cry and little wool - English → Magyar
without much further ado - English → Magyar
to be nothing much in it - English → Magyar
how much does it come to? - English → Magyar
much to the delight of sy - English → Magyar
i am not much of a dancer - English → Magyar
thus much is certain that - English → Magyar
have had a glass too much - English → Magyar
to be very much on the map - English → Magyar
admission so much per head - English → Magyar
how much are you good for? - English → Magyar
he has had a drop too much - English → Magyar
to make much account of sg - English → Magyar
they are much the same age - English → Magyar
that's so much to the good - English → Magyar
so much for his sincerity! - English → Magyar
that is so much to the good - English → Magyar
if it isn't asking too much - English → Magyar
to be not much of a scholar - English → Magyar
the task is too much for me - English → Magyar
how much do you get a week? - English → Magyar
to leave much to be desired - English → Magyar
there is much to be said for - English → Magyar
i haven't so much as my fare - English → Magyar
have much to be thankful for - English → Magyar
how much less will you take? - English → Magyar
his word doesn't go for much - English → Magyar
it is as much as saying that - English → Magyar
he was given much attendance - English → Magyar
to think too much of oneself - English → Magyar
cards are not much in my line - English → Magyar
young man very much on the spot - English → Magyar
it is as much my fault as yours - English → Magyar
that's too much of a good thing - English → Magyar
it is pretty much the same thing - English → Magyar
i'm not much of a one for sweets - English → Magyar
have much difficulty in doing sg - English → Magyar
too much is as bad as none at all - English → Magyar
to be very much in the public eye - English → Magyar
does he hate you as much as that? - English → Magyar
it may be productive of much good - English → Magyar
he would not so much as look at it - English → Magyar
this detracts much from its beauty - English → Magyar
we have not much garden to speak of - English → Magyar
don't take too much on your shoulders! - English → Magyar
that's what you get by talking too much - English → Magyar
to be not so much a writer as a scholar - English → Magyar
there is not much reading in today's paper - English → Magyar
too much smoking tends to injure the voice - English → Magyar
he went away without so much as saying good-bye - English → Magyar
can - English → Magyar
can do - English → Magyar
can be - Italiano → keresési javaslat
can be - Svenska → keresési javaslat
can be - Deutsch → keresési javaslat
can be - English → keresési javaslat
to can - English → Magyar
oil-can - English → Magyar
tin can - English → Magyar
can add - Español → keresési javaslat
milk-can - English → Magyar
can show - English → Magyar
coon-can - English → Magyar
billy-can - English → Magyar
nor can i - English → Magyar
paint can - English → Magyar
trash can - English → Magyar
water-can - English → Magyar
jerry-can - English → Magyar
coffee can - English → Magyar
can change - English → Magyar
can opener - English → Magyar
dinner-can - English → Magyar
can-opener - English → Magyar
petrol can - English → Magyar
you can go - English → Magyar
petrol-can - English → Magyar
can appear - English → Magyar
old tin can - English → Magyar
garbage can - English → Magyar
can develop - English → Magyar
cup and can - English → Magyar
meat can be - English → Magyar
watering can - English → Magyar
how can you! - English → Magyar
watering-can - English → Magyar
can you swim? - English → Magyar
can be tested - English → Magyar
a can of beer - English → Magyar
who can tell? - English → Magyar
i can swing it - English → Magyar
sprinkling can - English → Magyar
can i help you - English → Magyar
sprinkling-can - English → Magyar
empty can test - English → Magyar
can be assumed - English → Magyar
can i see him? - English → Magyar
can you ID him? - English → Magyar
can be exported - English → Magyar
can be examined - English → Magyar
can be excluded - Magyar → szinonima
can be pictured - English → Magyar
can do anything - English → Magyar
can't be helped - English → Magyar
he can see well - English → Magyar
can be assessed - English → Magyar
how can i tell? - English → Magyar
can be obtained - English → Magyar
can you see it? - English → Magyar
it can't be done - English → Magyar
i can do it easy - English → Magyar
can find several - English → Magyar
to carry the can - English → Magyar
he can not spell - English → Magyar
he can't take it - English → Magyar
can be suspected - English → Magyar
i can't stick him - English → Magyar
can be considered - English → Magyar
nothing we can do - English → Magyar
he can take a lot - English → Magyar
can be implemented - English → Magyar
tell me if you can - English → Magyar
you can only guess - English → Magyar
you never can tell - English → Magyar
you only can guess - English → Magyar
can not be cured  - English → Magyar
as plain as can be - English → Magyar
can rejoin society - English → Magyar
i can't stomach it - English → Magyar
i can't endure him - English → Magyar
can you jump over? - English → Magyar
i can't make it out - English → Magyar
can't help doing sg - English → Magyar
he can hardly crawl - English → Magyar
i can't do decimals - English → Magyar
he can't take a joke - English → Magyar
how can i get there? - English → Magyar
he can't live on air - English → Magyar
if I can stay afloat - English → Magyar
where can you get it - English → Magyar
i can not abide him! - English → Magyar
how can i serve you? - English → Magyar
he can't get over it - English → Magyar
they are cup and can - English → Magyar
no one man can do it - English → Magyar
can't you square him? - English → Magyar
to carry the can back - English → Magyar
it can turn on a dime - English → Magyar
he can always make do - English → Magyar
as far as i can judge - English → Magyar
i can't go such talk! - English → Magyar
i can't account for it - English → Magyar
i can match your story - English → Magyar
one can do that easily - English → Magyar
he can't swim a stroke - English → Magyar
she can read and write - English → Magyar
i can not stomach him! - English → Magyar
i am old as you can see - English → Magyar
how can you suffer him? - English → Magyar
i can't call it to mind - English → Magyar
not that i can remember - English → Magyar
you can't bowl him over - English → Magyar
can you fit the lid on? - English → Magyar
now we can take it easy - English → Magyar
more than words can tell - English → Magyar
no words can describe it - English → Magyar
he can't sing for toffee - English → Magyar
i can show that it is so - English → Magyar
i can't fit this part in - English → Magyar
run as tight as you can! - English → Magyar
he can know nothing of it - English → Magyar
he can't endure that brat - English → Magyar
can you stay over sunday? - English → Magyar
can be hardly improved on - English → Magyar
i can't put my hand on it - English → Magyar
he can make nothing of it - English → Magyar
as near as i can remember - English → Magyar
nobody can touch him in sg - English → Magyar
what can i show you madam? - English → Magyar
if i can get it in in time - English → Magyar
he can't hide his amusement - English → Magyar
i can't bear the idea of it - English → Magyar
as far as the eye can reach - English → Magyar
you can take my word for it - English → Magyar
can you match me this silk? - English → Magyar
i can't see the point of it - English → Magyar
you can't put that across me - English → Magyar
you can count me out of that! - English → Magyar
can be absolutely ascertained - English → Magyar
i can't get a word out of him - English → Magyar
to go as hard as one can lick - English → Magyar
i can't get it out of my head - English → Magyar
one can tell him by his voice - English → Magyar
root symptoms can be caused by - English → Magyar
one can tell he is intelligent - English → Magyar
i wonder what i can get for it - English → Magyar
you can't get a rise out of sy - English → Magyar
you can always fall back on me - English → Magyar
you can see how little he cares - English → Magyar
he can see through a deal board - English → Magyar
i can make a shrewd guess as to - English → Magyar
it can be seen with half an eye - English → Magyar
i can't get anything out of him - English → Magyar
i shall help you as far as i can - English → Magyar
a wise man can learn from a fool - English → Magyar
he can turn his hand to anything - English → Magyar
he can turn everything to account - English → Magyar
to cut off more than one can chew - English → Magyar
i can't make head or tail of this - English → Magyar
he can bear this secret no longer - English → Magyar
why can't you let a fellow alone? - English → Magyar
to bite off more than one can chew - English → Magyar
i can't get it out of my head that - English → Magyar
What can make a child grow faster? - English → Magyar
how can i tell that he will do it? - English → Magyar
it can be said in his justification - English → Magyar
you can't get something for nothing - English → Magyar
it gets me how he can be so stupid! - English → Magyar
if he doesn't like it he can go hang - English → Magyar
Can I have a piece of paper, please? - English → Magyar
lend me your scores i can't find mine - English → Magyar
it's dreadful that nothing can be done - English → Magyar
i don't know how i can bear to face him - English → Magyar
i can`t cope with all the correspondence - English → Magyar
i can't cope with all the correspondence - English → Magyar
i can make neither head nor tail of this - English → Magyar
it is more than flesh and blood can bear - English → Magyar
all that can be said is a couple of words - English → Magyar
it is more than flesh and blood can stand - English → Magyar
you can't put old heads on young shoulders - English → Magyar
a good case can be made out in his defense - English → Magyar
the goods can be supplied as they are wanted - English → Magyar
one can often recognise a person by his walk - English → Magyar
the hotel can accommodate five hundred guests - English → Magyar
by standing on tip-toe i can just reach the shelf - English → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com