címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
den plats där kärl och nerver når ett organ - Svenska → Magyar
Infektion med herpes simplex-virus i den perianala huden och rektum - Svenska → Magyar
NAR - English → Magyar
Klamydiainfektion i pelviperitoneum och andra urin- och könsorgan - Svenska → Magyar
Annan gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra och icke specificerade infektionssjukdomar och - Svenska → Magyar
Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronker - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna med abscess i periuretrala och - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som utfärdas till EU-medborgare och till medborgare i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz bosatta i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till administrativ och teknisk personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till tjänstepersonal och privat personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till diplomater och konsulära tjänsteman samt till medlemmar av internationella organisationer som är ackrediterade i: - Svenska → Magyar
plats - Svenska → Magyar
på plats - Svenska → Magyar
optic nerver - English → keresési javaslat
perifera nerver - Svenska → Magyar
utåtledande nerver - Svenska → Magyar
kärl - Svenska → Magyar
Karl Landsteiner - Magyar → értelmezés
ballongvidgning av kärl - Svenska → Magyar
glatt muskulatur i kärl - Svenska → Magyar
kärl transplantatocklusion - Svenska → Magyar
Injury of intra-abdominal organ(s) with pelvic organ(s) - English → Magyar
ett - Svenska → Magyar
ETT - English → Magyar
ETT - Magyar → szinonima
ett per ark - Svenska → Magyar
del av ett helt - Svenska → Magyar
ett/två blad per ark - Svenska → Magyar
inleda ett sexuellt förhållande - Svenska → Magyar
dar - Čeština → Magyar
dar - Polski → Magyar
dar - Español → Magyar
där - Svenska → Magyar
dar a luz - Español → Magyar
dar pecho - Español → Magyar
dar palmas - Español → Magyar
dar gracias - Español → Magyar
dar vueltas - Español → Magyar
dar de alta - Español → Magyar
dar de mamar - Español → Magyar
dar el pecho - Español → Magyar
dar biberón - Español → Magyar
dar de comer - Español → Magyar
dar chichi chiche - Español → Magyar
dar consentimiento - Español → Magyar
plan para dar de alta - Español → Magyar
dejar de dar el pecho - Español → Magyar
den - Svenska → Magyar
den - Čeština → Magyar
den - Français → Magyar
den - English → Magyar
den - Suomi → Magyar
den - Italiano → Magyar
deň - Slovenčina → Magyar
deň/dni - Slovenčina → Magyar
cez deň - Slovenčina → Magyar
Den axis - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
heifer den - English → Magyar
Další den - Čeština → Magyar
raz za deň - Slovenčina → Magyar
gambling den - English → Magyar
den of lions - English → Magyar
deň skazy  - Slovenčina → Magyar
Deň matiek  - Slovenčina → Magyar
deň voľna  - Slovenčina → Magyar
den of thieves - English → Magyar
den yttre huden - Svenska → Magyar
zo dňa na deň - Slovenčina → Magyar
Aký je dnes deň? - Slovenčina → Magyar
to pull a gambling-den - English → Magyar
som liknar den glänsande ögongloben - Svenska → Magyar
Dokument für den Dienst- / Amtsverkehr - Deutsch → Magyar
Dokument für den diplomatischen Verkehr - Deutsch → Magyar
den i hinnlabyrinten inneslutna vätskan - Svenska → Magyar
Zeiteinheit für den Gültigkeitszeitraum - Deutsch → Magyar
handling utfärdad av i enlighet med artikel 28 i konventionen av den 28 september 1954 - Svenska → Magyar
Dokument, das die Identität des Inhabers nachweist, jedoch nicht die portugiesische Staatsangehörigkeit verleiht. Verleiht brasilianischen Staatsangehörigen allgemein den gleichen Status wie portugiesischen Staatsangehörigen, d.h. mit gleichen Rechten und - Deutsch → Magyar
och - Polski → Magyar
och - Svenska → Magyar
Rots och melioidos - Svenska → Magyar
mul- och klövsjuka - Svenska → Magyar
tung- och svalgnerv - Svenska → Magyar
hörsel- och balansnerv - Svenska → Magyar
Gumma och sår vid yaws - Svenska → Magyar
Akut och fulminant melioidos - Svenska → Magyar
Akut och subakut iridocyklit - Svenska → Magyar
Ben- och ledlesioner vid yaws - Svenska → Magyar
Subakut och kronisk melioidos - Svenska → Magyar
öron- näs- och halssjukdomar - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
Kutan och mukokutan bartonellos - Svenska → Magyar
Tyfoidfeber och paratyfoidfeber - Svenska → Magyar
Candidainfektion i hud och naglar - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelettet och lederna - Svenska → Magyar
Kromomykos och feomykotisk abscess - Svenska → Magyar
Multipla papillom och wet crab yaws - Svenska → Magyar
Tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad syfilis - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
Candidainfektion i vulva och vagina - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
Tuberkulos i hud och subkutan vävnad - Svenska → Magyar
präglingsstämpelavtryck och öljett - Svenska → Magyar
Sekundär syfilis i hud och slemhinnor - Svenska → Magyar
Subkutan feomykotisk abscess och cysta - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad echinokockos - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i artärer och arterioler - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i bentäthet och struktur - Svenska → Magyar
Dermatofytos i hårbotten och skäggbotten - Svenska → Magyar
färg- och/eller präglingsstämpelavtryck - Svenska → Magyar
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem - Svenska → Magyar
Akuta och övergående psykotiska störningar - Svenska → Magyar
överst till höger och nederst till vänster - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria - Svenska → Magyar
Akut hepatit B utan hepatit D - och utan leverkoma - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Fläcktyfus överförd av löss - loppor och kvalster - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar - annan och ospecificerad - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i urin- och könsorganen - ospecificerad - Svenska → Magyar
tillstånd att resa in till och vistas inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
Tuberkulos i tarmarna - peritoneum och mesenterialkörtlarna - Svenska → Magyar
Icke specificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Tuberkulös pleurit - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer - Svenska → Magyar
Gingivostomatit och faryngotonsillit orsakade av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Andra trematodinfektioner (infektioner med flundror och andra sugmaskar) - Svenska → Magyar
identitets- och nationalitethandling som ger uppehållstillstånd i - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - bakteriologiskt och histologiskt verifierad - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - bakteriologisk och histologisk undersökning ej genomförd - Svenska → Magyar
Streptokocker och stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i andningsorganen och icke specificerad tuberkulos - Svenska → Magyar
Annan tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Primär tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronk utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid - blodbildande och besläktad vävnad - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - ospecificerad - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna utan abscess i periuretrala eller - Svenska → Magyar
handling utfärdad till statslösa personer och utländska medborgare med rätt att vistas i - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som ger tredjelandsmedborgare rätt att bosätta sig: och att röra sig fritt inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
identitetshandling som inte ger portugisiskt medborgarskap; ger brasilianska medborgare en allmän status med samma rättigheter och skyldigheter som portugisiska medborgare - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd för en familjemedlem till en EU-medborgare, bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechstenstein fritt får röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium - Svenska → Magyar
Organ - Deutsch → Magyar
organ - Svenska → Magyar
organ - English → Magyar
organ - Polski → Magyar
orgán - Čeština → Magyar
orgán - Slovenčina → Magyar
end organ - English → Magyar
end organ - English → értelmezés
sex organ - English → keresési javaslat
end-organ - English → Magyar
Organ Size - English → Magyar
male organ - English → keresési javaslat
hand-organ - English → Magyar
Organ das; - Deutsch → Magyar
Inre organ - Svenska → Magyar
mouth organ - English → Magyar
piano organ - English → Magyar
solid organ - English → Magyar
house organ - English → Magyar
multi organ - English → keresési javaslat
vital organ - English → Magyar
organ donor - English → Magyar
sense organ - English → Magyar
sense-organ - English → Magyar
organ system - English → Magyar
Organ izdaje - Slovenščina → Magyar
barrel organ - English → Magyar
target organ - English → Magyar
barrel-organ - English → Magyar
speech organ - English → Magyar
enamel organ - English → Magyar
pelvic organ - English → Magyar
urinary organ - English → Magyar
sensory organ - English → Magyar
organ of orti - English → keresési javaslat
lokalni organ - Slovenščina → Magyar
colný orgán - Slovenčina → Magyar
organ systems - English → Magyar
organ failure - English → Magyar
homolog organ - Svenska → Magyar
urinary organ - Magyar → szinonima
organ-grinder - English → Magyar
internal organ - English → Magyar
organ of corti - English → Magyar
multiple organ - English → Magyar
organ function - English → értelmezés
miestny orgán - Slovenčina → Magyar
electric organ - English → Magyar
organ of smell - English → Magyar
organ toxicity - English → Magyar
acoustic organ - English → Magyar
secretory organ - English → Magyar
digastive organ - English → Magyar
Organ wydający - Polski → Magyar
digestive organ - English → Magyar
endocrine organ - English → Magyar
olfactory organ - English → Magyar
organ transplant - English → Magyar
end organ damage - English → értelmezés
zmyslový orgán - Slovenčina → Magyar
policajný orgán - Slovenčina → Magyar
to blow the organ - English → Magyar
Organ Specificity - English → Magyar
organ disfunction - English → Magyar
Policejní orgán - Čeština → Magyar
the urinary organ - English → Magyar
respiratory organ - Magyar → szinonima
organ preservation - English → Magyar
regionálny orgán - Slovenčina → Magyar
reproductive organ - English → keresési javaslat
sklovinový orgán - Slovenčina → Magyar
elektrický orgán - Slovenčina → Magyar
motor organ systems - Magyar → szinonima
organ of locomotion - English → Magyar
whole organ culture - English → Magyar
Vydávajúci orgán - Slovenčina → Magyar
organ of copulation - English → Magyar
multi-organ failure - English → Magyar
end-organ deficiency - English → Magyar
organ of Rosenmüller - English → értelmezés
organ transplantation - English → Magyar
multi-organ failure  - English → Magyar
organ of Rosenmüller - English → Magyar
inresekretoriskt organ - Svenska → Magyar
multiple organ failure - English → Magyar
to grind a barrel organ - English → Magyar
single organ vasculitis - English → Magyar
orgán kontroly hraníc - Slovenčina → Magyar
lateral organ boundaries - English → Magyar
multiple organ failure  - English → Magyar
Tuberkulos i andra organ - Svenska → Magyar
Organ-limited amyloidosis - English → Magyar
repositioning of an organ - English → Magyar
to extemporize on the organ - English → Magyar
multiple organ failure, MOF - Lat/Gr/Med → Magyar
related to an internal organ - English → Magyar
single organ vasculitis (SOV) - English → Magyar
single-organ vasculitis (SOV) - English → Magyar
organ electrodermal diagnostics - English → Magyar
Acquired absence of other organ(s) - English → Magyar
Injury of unspecified pelvic organ - English → Magyar
Emigrační nebo imigrační orgán - Čeština → Magyar
Urinary organ neoplasm - unspecified - English → Magyar
Transplanted organ and tissue status - English → Magyar
Acquired absence of genital organ(s) - English → Magyar
Dornor of unspecified organ or tissue - English → Magyar
Tuberkulos i andra specificerade organ - Svenska → Magyar
Digestive organ neoplasm - unspecified - English → Magyar
Respiratory organ neoplasm - unspecified - English → Magyar
Male genital organ neoplasm - unspecified - English → Magyar
Injury of unspecified intrathoracic organ - English → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i andra organ - Svenska → Magyar
Toxoplasmos med engagemang av andra organ - Svenska → Magyar
Toxoplasmosis with other organ involvement - English → Magyar
organ za priseljevanje in/ali izseljevanje - Slovenščina → Magyar
Injury of unspecified intra-abdominal organ - English → Magyar
diplomatický orgán (napr. veľvyslanectvo) - Slovenčina → Magyar
Diplomatický orgán (např. velvyslanectví) - Čeština → Magyar
Urinary organ malignant neoplasm - unspecified - English → Magyar
Digstive organ carcinoma in situ - unspecified - English → Magyar
Benign neoplasms - Urinary organ - unspecified - English → Magyar
Mechnical complication of graft of urinary organ - English → Magyar
Intrathoracic organ benign neoplasm - unspecified - English → Magyar
female genital organ benign neoplasm - unspecified - English → Magyar
Male genital organ malignant neoplasm - unspecified - English → Magyar
Male genital organ – benign neoplasm - unspecified - English → Magyar
Female genital organ malignant neoplasm - unspecified - English → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av andra organ - Svenska → Magyar
Chagas- disease (chronic) with other organ involvement - English → Magyar
Inflammatory disorders of unspecified male genital organ - English → Magyar
Congenital malformation of male genital organ - unspecified - English → Magyar
Systemic lupus erythematosus with organ or system involvement - English → Magyar
Failure and rejection of unspecified transplanted organ and tissue - English → Magyar
Nezhubný nádor močovej sústavy - Nešpecifikovaný močový orgán - Slovenčina → Magyar
Neoplasms of uncertain or unknown behaviour - Female genital organ - unspecified - English → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných - Ženský pohlavný orgán - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov - Mužský pohlavný orgán - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor ženských pohlavných orgánov neurčitého - Ženský pohlavný orgán bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania - Močový orgán bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Nešpecifikovaný tráviaci orgán - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Nešpecifikovaný močový orgán - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Nešpecifikovaný mužský pohlavný orgán - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Nešpecifikovaný ženský pohlavný orgán - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Dýchací orgán bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Tráviaci orgán - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor mužských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Mužský pohlavný orgán bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Removal of other organ (partial) (total) as the cause of abnormal reaction of the patient - or of later complication - without mention - English → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com