címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
arteria alveolaris superior posterior - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria alveolaris superior anterior - Lat/Gr/Med → Magyar
arcus alveolaris superior - Lat/Gr/Med → értelmezés
arteria alveolaris inferior - Lat/Gr/Med → Magyar
posterior superior iliac spine - English → Magyar
spina iliaca posterior superior - Lat/Gr/Med → Magyar
musculus serratus posterior superior - Lat/Gr/Med → értelmezés
posterior superior iliac spine (PSIS) - English → Magyar
arteria cerebri posterior - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria tibialis posterior - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria auricularis posterior - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria cerebri posterior (ACP) - English → Magyar
arteria tibialis posterior (ATP) - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria circumflexa humeri posterior - Lat/Gr/Med → Magyar
Síndrome da artéria cerebral posterior - Português → Magyar
Oklúzia a stenóza arteria cerebri posterior - Slovenčina → Magyar
Síndrome de la arteria del cerebro posterior - Español → Magyar
Oclusión y estenosis de la arteria cerebral posterior - Español → Magyar
Traumatismo de la arteria tibial (anterior) (posterior) - Español → Magyar
Hemorragia subaracnoidea de la arteria comunicante posterior - Español → Magyar
arteria thyreoidea superior - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria mesenterica superior - Lat/Gr/Med → értelmezés
arteria mesenterica superior - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria suprarenalis superior - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria suprarenalis superior - Lat/Gr/Med → értelmezés
arteria thyreoidea superior ramus cricothyreoideus - Lat/Gr/Med → Magyar
Poranenie arteria innominata alebo arteria subclavia - Slovenčina → Magyar
alveolaris - Lat/Gr/Med → értelmezés
alveolaris - Lat/Gr/Med → Magyar
alveoláris - Magyar → szinonima
prs alveolaris - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
pars alveolaris - Lat/Gr/Med → Magyar
pass alveolaris - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
pars alveolaris - Lat/Gr/Med → értelmezés
arcus alveolaris - Lat/Gr/Med → Magyar
ductus alveolaris - Lat/Gr/Med → Magyar
saccus alveolaris - Lat/Gr/Med → Magyar
Alveolaris mucosa - English → keresési javaslat
ductus alveolaris - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
alveoláris határ - Magyar → szinonima
fractura alveolaris - Magyar → szinonima
compacta alveolaris - Magyar → szinonima
recessus alveolaris - Lat/Gr/Med → Magyar
alveoláris kürett - Magyar → szinonima
alveolaris-recessus - Magyar → értelmezés
atrophia alveolaris - Lat/Gr/Med → Magyar
recessus alveolaris - Magyar → értelmezés
processus alveolaris - Lat/Gr/Med → Magyar
alveoláris holttér - Magyar → értelmezés
abscessus alveolaris - Lat/Gr/Med → Magyar
alveolaris csonttaraj - Magyar → szinonima
bronchiolus alveolaris - Lat/Gr/Med → Magyar
alveolaris ventillació - Magyar → értelmezés
posterior - Español → Magyar
posterior - Lat/Gr/Med → értelmezés
posterior - English → Magyar
posterior - Magyar → értelmezés
posterior - Lat/Gr/Med → Magyar
posterior - Deutsch → Magyar
posterior - Português → Magyar
ami posterior - English → Magyar
posterior end - English → Magyar
posterior cord - English → Magyar
posterior wall - English → Magyar
posterior horn - English → Magyar
posterior horn - Magyar → szinonima
posterior cord - English → példamondat
scala posterior - Lat/Gr/Med → Magyar
posterior aorta - Lat/Gr/Med → értelmezés
posterior aorta - English → Magyar
arcus posterior - Lat/Gr/Med → Magyar
margo posterior - Lat/Gr/Med → Magyar
radix posterior - English → Magyar
brain posterior - English → Magyar
camera posterior - Lat/Gr/Med → Magyar
antero posterior - English → keresési javaslat
antero-posterior - Magyar → szinonima
Guarda posterior - Português → Magyar
kamera posterior - Español → keresési javaslat
antero-posterior - Magyar → értelmezés
facies posterior - Lat/Gr/Med → Magyar
posterior column - English → Magyar
antero-posterior - Lat/Gr/Med → értelmezés
antero-posterior - Lat/Gr/Med → Magyar
cámara posterior - Español → Magyar
posterior chamber - English → Magyar
posterior deltoid - English → Magyar
anterio-posterior - English → Magyar
posterior portion - English → Magyar
Posterior-Syndrom - Deutsch → Magyar
Cyelitis posterior - Magyar → keresési javaslat
tibialis posterior - Lat/Gr/Med → Magyar
tibialis posterior - Lat/Gr/Med → értelmezés
Anterior Posterior - English → Magyar
Posterior cyclitis - English → Magyar
Cyclitis posterior - Slovenčina → Magyar
posterior-anterior - Deutsch → Magyar
anterior-posterior - Lat/Gr/Med → Magyar
funiculus posterior - Lat/Gr/Med → Magyar
posterior pituitary - English → Magyar
funiculus posterior - Lat/Gr/Med → értelmezés
commissura posterior - Lat/Gr/Med → Magyar
commissura posterior - Lat/Gr/Med → értelmezés
posterior commissure - English → értelmezés
fonticulus posterior - Lat/Gr/Med → Magyar
posterior commissure - English → Magyar
fonticulus posterior - Lat/Gr/Med → értelmezés
antero-posterior (AP) - Lat/Gr/Med → Magyar
to kick the posterior - English → Magyar
posterior constituent - English → Magyar
a. tibialis posterior - Lat/Gr/Med → Magyar
posterior pelvic tilt - English → Magyar
antero-posterior (AP) - → Magyar
ap(anterio-posterior) - English → Magyar
antero-posterior (AP) - Lat/Gr/Med → értelmezés
AP (anterio-posterior) - English → Magyar
linea glutea posterior - Lat/Gr/Med → Magyar
fossa cranii posterior - Lat/Gr/Med → Magyar
posterior keratokónusz - Magyar → értelmezés
posterior root ganglion - English → értelmezés
bal posterior hemiblokk - Magyar → szinonima
posterior tibial artery - English → Magyar
A-P (anterio-posterior) - English → Magyar
posterior root ganglion - English → Magyar
posterior uveal melanoma - English → Magyar
fornix vaginae posterior - Lat/Gr/Med → Magyar
posterior elastic lamina - English → Magyar
Arcus posterior atlantis - Lat/Gr/Med → értelmezés
posterior scalene muscle - English → Magyar
Posterior Commissure (PC) - English → Magyar
sulcus medianus posterior - Magyar → értelmezés
posterior temporal region - English → Magyar
posterior ethmoidal foramen - English → Magyar
ligamento cruzado posterior - Português → Magyar
crista lacrimalis posterior - Lat/Gr/Med → értelmezés
posterior cruciate ligament - English → Magyar
musculus scalenus posterior - Lat/Gr/Med → Magyar
musculus tibialis posterior - Lat/Gr/Med → Magyar
musculus serratus posterior - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
posterior palatal seal area - English → Magyar
musculus serratus posterior - Lat/Gr/Med → Magyar
posterior retinal detachment - English → Magyar
posterior vitreous detachment - English → Magyar
debord discal posterior L4-L5 - Română → Magyar
tendinitis tibialis posterior - Lat/Gr/Med → Magyar
Foramina ethmoidale posterior - Magyar → értelmezés
posterior interosseous artery - English → Magyar
processus clinoideus posterior - Lat/Gr/Med → értelmezés
Left posterior fasciculr block - English → Magyar
rectus capitis posterior major - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
ligamentum cruciatum posterior - Magyar → értelmezés
area intercondylaris posterior - Lat/Gr/Med → Magyar
APD - antero posterior diameter - English → Magyar
posterior longitudinal ligament - English → Magyar
spina iliaca posterior inferior - Lat/Gr/Med → Magyar
lobulis quadrangularis posterior - Lat/Gr/Med → Magyar
ligamentum talofibulare posterior - Lat/Gr/Med → értelmezés
Posterior cerebral artery syndrome - English → Magyar
posterior malleolar fragment (PMF) - English → Magyar
posterior vitreous detachment (PVD) - English → Magyar
facies articularis posterior dentis - Lat/Gr/Med → Magyar
posterior iliolumbar ligament (PIL) - English → Magyar
sulcus interventricularis posterior - Lat/Gr/Med → értelmezés
posterior cruciate ligament rupture - English → Magyar
facies articularis talaris posterior - Lat/Gr/Med → Magyar
Infarto agudo de miocardio posterior - Español → Magyar
Congenital posterior urethral valves - English → Magyar
posterior iliolumbar ligament region - English → Magyar
musculus serratus posterior inferior - Lat/Gr/Med → értelmezés
facies articularis calcanea posterior - Lat/Gr/Med → Magyar
abdominal anterior-posterior diameter - English → Magyar
spina nasalis posterior ossis palatini - Lat/Gr/Med → értelmezés
Bloqueo fascicular posterior izquierdo - Español → Magyar
Herida de la pared posterior del tórax - Español → Magyar
musculus rectus capitis posterior minor - Lat/Gr/Med → értelmezés
musculus rectus capitis posterior major - Lat/Gr/Med → értelmezés
canalis ethmoidalis anterior et posterior - Lat/Gr/Med → értelmezés
Degeneration of macula and posterior pole - English → Magyar
Posterior wall of bladder malignant neoplasm - English → Magyar
Parto vaginal posterior a una ces rea previa - Español → Magyar
posterior inferior cerebellar artery syndrome - English → Magyar
Posterior wall of oropharynx malignant neoplasm - English → Magyar
Posterior wall of naopharynx malignant neoplasm - English → Magyar
Degeneración de la mácula y el polo posterior - Español → Magyar
Posterior wall of hypopharynx malignant neoplasm - English → Magyar
Injury of ( anterior )( posterior ) tibial artery - English → Magyar
Cuidado posterior a la cirugía - no especificado - Español → Magyar
Cuidado posterior a la ortopedia - no especificado - Español → Magyar
Occlusion and stenosis of posterior cerebral artery - English → Magyar
Congenital malformations of posterior segment of eye - English → Magyar
Tuboplastia o vasoplastia posterior a esterilización - Español → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie z a. communicans posterior - Slovenčina → Magyar
Malformaciones congénitas del segmento posterior del ojo - Español → Magyar
Tonsillar pillar (anterior) (posterior) malignant neoplasm - English → Magyar
Other congenital malformations of posterior segment of eye - English → Magyar
Subarachnoid haemorrhage from posterior communicating artery - English → Magyar
Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales - Español → Magyar
Otras malformaciones congénitas del segmento posterior del ojo - Español → Magyar
Congenital malformation of posterior segment of eye - unspecified - English → Magyar
Otros traumatismos superficiales de la pared posterior del tórax - Español → Magyar
vena tibialis posterior és vena tibialis anterior mélyebben futó ága - Magyar → szinonima
Injury of muscle and tendon of the posterior muscle group at thigh level - English → Magyar
Malformación congénita del segmento posterior del ojo - no especificada - Español → Magyar
Sprain and strain involving (anterior)(posterior) cruciate ligament of knee - English → Magyar
Traumatismo de tendón y músculo del grupo muscular posterior a nivel del muslo - Español → Magyar
Cerebellar ( nontraumatic ) and posterior fossa haemorrhage of fetus and newborn - English → Magyar
Injury of other muscle(s) and tendon(s) of posterior muscle group at lower leg level - English → Magyar
Malignant neoplasms - respiratory system and intrathoracic organs - Posterior mediastinum - English → Magyar
Hemorragia cerebelosa y de la fosa posterior (no traumática) del feto y del recién nacido - Español → Magyar
Esguinces y torceduras que comprometen el ligamento cruzado (anterior) (posterior) de la rodilla - Español → Magyar
Traumatismo de otro(s) tendón(es) y músculo(s) del grupo muscular posterior a nivel de la pierna - Español → Magyar
Otros procedimientos médicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior - sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento - Español → Magyar
Cirugía y otros procedimientos quirúrgicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior - sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento - Español → Magyar
Secuelas de procedimientos médicos y quirúrgicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior - sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento - Español → Magyar
superior - Magyar → értelmezés
superior - Lat/Gr/Med → értelmezés
superior - Lat/Gr/Med → Magyar
superior - English → Magyar
superior - Deutsch → Magyar
superior - Español → Magyar
Superior m - English → keresési javaslat
cava superior - Lat/Gr/Med → Magyar
ramus superior - Lat/Gr/Med → Magyar
lobus superior - Lat/Gr/Med → Magyar
ramus superior - Lat/Gr/Med → értelmezés
superior olive - English → Magyar
superior olive - English → értelmezés
margo superior - Lat/Gr/Med → Magyar
labio superior - Español → Magyar
Mardo superior - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
parte superior - Español → Magyar
oliva superior - Lat/Gr/Med → Magyar
oliva superior - Lat/Gr/Med → értelmezés
medial superior - English → Magyar
labium superior - Lat/Gr/Med → Magyar
antero superior - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
superior prenic - English → keresési javaslat
v.cava superior - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
mother superior - English → Magyar
postero superior - English → keresési javaslat
superior oblique - English → Magyar
membrum superior - Lat/Gr/Med → Magyar
membrul superior - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
superior abdomen - English → Magyar
angulus superior - Lat/Gr/Med → Magyar
superior efficacy - English → Magyar
aspectus superior - Lat/Gr/Med → Magyar
anterior superior - Lat/Gr/Med → Magyar
superior vena cava - English → Magyar
veia cava superior - Português → Magyar
vena cava superior - Lat/Gr/Med → Magyar
vena cava superior - Español → Magyar
vena ceva superior - Español → keresési javaslat
extremitas superior - Lat/Gr/Med → Magyar
colliculus superior - Lat/Gr/Med → értelmezés
el lóbulo superior - Español → Magyar
colliculus superior - Lat/Gr/Med → Magyar
el maxilar superior - Español → Magyar
superior colliculus - English → Magyar
superior nuchal line - English → értelmezés
superior zygapophyse - English → Magyar
meatus nasi superior - Lat/Gr/Med → Magyar
to be superior to sg - English → Magyar
el párpado superior - Español → Magyar
superior nuchal line - English → Magyar
vena cerebri superior - Lat/Gr/Med → Magyar
linea nuchae superior - Lat/Gr/Med → Magyar
la vena cava superior - Español → Magyar
Canto superior direito - Português → Magyar
superior vagal ganglion - English → Magyar
linea nuchalis superior - Lat/Gr/Med → Magyar
concha nasalis superior - Lat/Gr/Med → Magyar
linea nuchalis superior - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
Canto superior interior - Português → Magyar
Canto superior esquerdo - Português → Magyar
arcus dentalis superior - Lat/Gr/Med → Magyar
fovea costalis superior - Lat/Gr/Med → értelmezés
Canto superior exterior - Português → Magyar
margo superior scapulae - Lat/Gr/Med → értelmezés
concha nasalis superior - Lat/Gr/Med → értelmezés
gyrus frontalis superior - Lat/Gr/Med → Magyar
músculo gemelo superior - Español → Magyar
músculo gêmeo superior - Português → Magyar
parte superior del brazo - Español → Magyar
ángulo superior derecho - Español → Magyar
angulus superior scapule - Lat/Gr/Med → Magyar
ángulo superior externo - Español → Magyar
superior labial frenulum - English → Magyar
superior gemellus muscle - English → Magyar
apertura pelvis superior - Lat/Gr/Med → Magyar
ángulo superior interno - Español → Magyar
superior parietal cortex - English → Magyar
superior orbital fissure - English → Magyar
apertura pelvis superior - Lat/Gr/Med → értelmezés
superior orbital fissure - English → értelmezés
sinus sagittalis superior - Lat/Gr/Med → Magyar
superior mesentery artery - English → keresési javaslat
vena mesenterica superior - Lat/Gr/Med → Magyar
linea temporalis superior - Lat/Gr/Med → Magyar
angulus superior scapulae - Lat/Gr/Med → értelmezés
truncus encephali superior - Lat/Gr/Med → Magyar
superior epigastric artery - English → Magyar
superior articular process - English → Magyar
superior church consistory - English → Magyar
fissura orbitalis superior - Lat/Gr/Med → Magyar
Musculus gemellus superior - Lat/Gr/Med → Magyar
fovea articularis superior - Lat/Gr/Med → Magyar
superior thoracic aperture - English → Magyar
apertura thoracis superior - Lat/Gr/Med → Magyar
superior mesenteric artery - English → Magyar
fissura orbitalis superior - Lat/Gr/Med → értelmezés
superior mesenteric artery - English → értelmezés
ramus superior ossis pubis - Lat/Gr/Med → Magyar
vena cava superior-syndrom - Svenska → Magyar
ángulo superior izquierdo - Español → Magyar
superior vena cava syndrome - English → Magyar
facies articularis superior - Lat/Gr/Med → Magyar
parte superior – centrada - Español → Magyar
la parte superior del brazo - Español → Magyar
ramus superior ossis ischii - Lat/Gr/Med → Magyar
Injury of superior vena cava - English → Magyar
incisura thyreoidea superior - Lat/Gr/Med → Magyar
to yield to superior numbers - English → Magyar
Monoplegia do membro superior - Português → Magyar
Anterior Superior Iliac Spine - English → Magyar
incisura vertebralis superior - Lat/Gr/Med → Magyar
recessus sacciformis superior - Lat/Gr/Med → értelmezés
pedunculus cerebelli superior - Lat/Gr/Med → Magyar
pedunculus cerebelli superior - Lat/Gr/Med → értelmezés
superior olivary complex (SOC) - English → Magyar
superior vena cava obstruction - English → Magyar
superior olivary complex (SOC) - English → értelmezés
processus articularis superior - Lat/Gr/Med → Magyar
superior parietal cortex (SPC) - English → Magyar
spina iliaca anterior superior - Lat/Gr/Med → Magyar
vena mesenterica superior (VMS) - Lat/Gr/Med → Magyar
sulcus sinus sagittalis superior - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
sulcus sinus sagittalis superior - Lat/Gr/Med → értelmezés
musculus longitudinalis superior - Lat/Gr/Med → Magyar
sulcus sinus sagittalis superior - Lat/Gr/Med → Magyar
musculus longitudinalis superior - Lat/Gr/Med → értelmezés
concha nasalis superior et media - Lat/Gr/Med → Magyar
axis facies articularis superior - English → Magyar
Traumatismo de vena cava superior - Español → Magyar
Dor localizada no abdome superior - Português → Magyar
Persistent left superior vena cava - English → Magyar
Constrictor superior de la faringe - Português → Magyar
ASIS - Anterior Superior Iliac Spine - English → Magyar
colliculus superior dexter et sinister - Lat/Gr/Med → Magyar
Secuelas de herida de miembro superior - Español → Magyar
superior pharyngeal constrictor muscle - English → Magyar
lobuli semilunares superior et inferior - Lat/Gr/Med → Magyar
musculus constrictor pharyngis superior - Lat/Gr/Med → Magyar
processus articularis superior vertebrae - Lat/Gr/Med → Magyar
Processus articularis superior vertebrae - Lat/Gr/Med → értelmezés
Fratura da extremidade superior do úmero - Português → Magyar
musculus sphincter oesophagealis superior - Lat/Gr/Med → Magyar
Posicionada - na parte superior da página - Português → Magyar
Fractura de la epífisis superior del radio - Español → Magyar
Defectos por reducción del miembro superior - Español → Magyar
Dolor abdominal localizado en parte superior - Español → Magyar
Secuelas de traumatismos de miembro superior - Español → Magyar
Fractura de la epífisis superior de la tibia - Español → Magyar
Fractura de la epífisis superior del cúbito - Español → Magyar
Fractura de la epífisis superior del húmero - Español → Magyar
Superior wall of naopharynx malignant neoplasm - English → Magyar
Fractura del malar y del hueso maxilar superior - Español → Magyar
Persistencia de la vena cava superior izquierda - Español → Magyar
a registro – en el borde superior de la página - Español → Magyar
a registro – en la parte superior de la página - Español → Magyar
parte superior derecha y parte inferior izquierda - Español → Magyar
Herida de miembro superior - nivel no especificado - Español → Magyar
Congelamiento no especificado del miembro superior - Español → Magyar
Otras enfermedades del tracto respiratorio superior - Español → Magyar
Fractura de miembro superior - nivel no especificado - Español → Magyar
Otras osteocondrosis juveniles del miembro superior. - Español → Magyar
Secuelas de traumatismo de nervio de miembro superior - Español → Magyar
Neoplasia maligna do quadrante superior interno da mama - Português → Magyar
Neoplasia maligna do quadrante superior externo da mama - Português → Magyar
Neoplasia maligna do lobo superior - brônquio ou pulmão - Português → Magyar
Secuelas de traumatismo no especificado de miembro superior - Español → Magyar
Defecto por reducción del miembro superior - no especificado - Español → Magyar
Otros traumatismos de miembro superior - nivel no especificado - Español → Magyar
Ausencia adquirida de miembro superior por arriba de la muñeca - Español → Magyar
Secuelas de otros traumatismos especificados de miembro superior - Español → Magyar
Deslizamiento de la epífisis femoral superior (no traumático). - Español → Magyar
Secuelas de luxación - torcedura y esguince de miembro superior - Español → Magyar
Fracturas que afectan múltiples regiones de un miembro superior - Español → Magyar
Ausencia congénita completa del (de los) miembro(s) superior(es) - Español → Magyar
Secuelas de traumatismo de tendón y músculo de miembro superior - Español → Magyar
Otros defectos por reducción del (de los) miembro(s) superior(es) - Español → Magyar
Tumefacción - masa o prominencia localizada en el miembro superior - Español → Magyar
Amputación traumática de miembro superior - nivel no especificado - Español → Magyar
Complicaciones de la reinserción (de parte) de extremidad superior - Español → Magyar
Traumatismo superficial de miembro superior - nivel no especificado - Español → Magyar
Secuelas de quemadura - corrosión y congelamiento de miembro superior - Español → Magyar
Neoplasias malignas del lóbulo superior de los bronquios o el pulmón - Español → Magyar
Traumatismo no especificado de miembro superior - nivel no especificado - Español → Magyar
Otras malformaciones congénitas de la parte superior del tubo digestivo - Español → Magyar
Secuelas de aplastamiento y amputación traumáticas de miembro superior - Español → Magyar
Otros traumatismos especificados de miembro superior - nivel no especificado - Español → Magyar
Heridas que afectan múltiples regiones del (de los) miembro(s) superior(es) - Español → Magyar
Traumatismo de nervio no especificado de miembro superior - nivel no especificado - Español → Magyar
Malformación congénita de la parte superior del tubo digestivo - no especificada - Español → Magyar
Trabajo de parto obstruido debido a disminución del estrecho superior de la pelvis - Español → Magyar
Quemadura y corrosión del hombro y miembro superior - excepto de la muñeca y de la mano - Español → Magyar
Traumatismos superficiales que afectan múltiples regiones del(os) miembro(s) superior(es) - Español → Magyar
Atención materna por desproporción debida a disminución del estrecho superior de la pelvis - Español → Magyar
Traumatismo de vasos sanguíneos no especificados de miembro superior - nivel no especificado - Español → Magyar
Quemadura del hombro y miembro superior - de primer grado - excepto de la muñeca y de la mano - Español → Magyar
Traumatismo de tendón y músculo no especificados de miembro superior - nivel no especificado - Español → Magyar
Quemadura del hombro y miembro superior - de tercer grado - excepto de la muñeca y de la mano - Español → Magyar
Quemadura del hombro y miembro superior - de segundo grado - excepto de la muñeca y de la mano - Español → Magyar
Corrosión del hombro y miembro superior - de primer grado - excepto de la muñeca y de la mano - Español → Magyar
Corrosión del hombro y miembro superior - de tercer grado - excepto de la muñeca y de la mano - Español → Magyar
Corrosión del hombro y miembro superior - de segundo grado - excepto de la muñeca y de la mano - Español → Magyar
Fracturas que afectan múltiples regiones de miembro(s) superior(es) con miembro(s) inferior(es) - Español → Magyar
Traumatismos por aplastamiento que afectan múltiples regiones del (de los) miembro(s) superior(es) - Español → Magyar
Quemadura del hombro y miembro superior - grado no especificado - excepto de la muñeca y de la mano - Español → Magyar
Corrosión del hombro y miembro superior - grado no especificado - excepto de la muñeca y de la mano - Español → Magyar
Otras malformaciones congénitas del (de los) miembro(s) superior(es) - incluida la cintura escapular - Español → Magyar
Heridas que afectan múltiples regiones del (de los) miembro(s) superior(es) con miembro(s) inferior(es) - Español → Magyar
Luxaciones - torceduras y esguinces que afectan múltiples regiones del (de los) miembros(s) superior(es) - Español → Magyar
Amputación traumática de miembros superior(es) e inferior(es) - cualquier combinación [cualquier nivel] - Español → Magyar
Luxación - esguince o torcedura de articulación o ligamento no especificado de miembro superior - nivel no especificado - Español → Magyar
Traumatismos superficiales que afectan múltiples regiones del (de los) miembro(s) superior(es) con miembro(s) inferior(es) - Español → Magyar
Traumatismos por aplastamiento que afectan múltiples regiones del (de los) miembro(s) superior(es) con miembros inferior(es) - Español → Magyar
Luxaciones - torceduras y esguinces que afectan múltiples regiones del (de los) miembro(s) superior(es) con miembro(s) inferior(es) - Español → Magyar
arteria - Lat/Gr/Med → értelmezés
arteria - Español → Magyar
arteria - Magyar → szinonima
arteria - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria - Polski → Magyar
arteria - Italiano → Magyar
artéria - Slovenčina → Magyar
artéria - Magyar → értelmezés
la arteria - Español → Magyar
vese arteria - Magyar → keresési javaslat
Comb arteria - Magyar → keresési javaslat
arteria ilica - Svenska → keresési javaslat
arteria splen - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
arteria renal - Español → Magyar
arteria iliac - Svenska → keresési javaslat
máj artéria - Magyar → keresési javaslat
Arteria cerebi - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
Arteria iliaka - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
malá artéria - Slovenčina → Magyar
arteria iliaca - Svenska → Magyar
artéria renal - Português → Magyar
arteria ovaric - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
arteria ovaria - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
arteria politea - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
arteria renales - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
arteria anonyma - Lat/Gr/Med → Magyar
agyalap arteria - Magyar → keresési javaslat
arteria femoral - Español → Magyar
arteria femural - Español → keresési javaslat
artéria cerbri - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
arteria radalis - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
arteria carotis - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria ulnaris - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria ulnaria - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
arteria ovarica - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria coelica - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
arteria lusoria - English → Magyar
arteria arcuata - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria celiaca - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
arteria mediana - Lat/Gr/Med → értelmezés
arteria cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
Carotid arteria - English → keresési javaslat
arteria peronea - Lat/Gr/Med → értelmezés
Arteria porfund - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
arteria renalis - Lat/Gr/Med → Magyar
tüdő artéria - Magyar → keresési javaslat
arteria ulnaris - Lat/Gr/Med → értelmezés
arteria renalis - Lat/Gr/Med → értelmezés
karotid artéria - English → keresési javaslat
arteria lianalis - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
arteria carotide - Italiano → Magyar
arteria radialis - Lat/Gr/Med → Magyar
la arteria renal - Español → Magyar
arteria pleronea - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
arteria facialis - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria thoracic - Magyar → keresési javaslat
arteria rodialis - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
arteria femorale - Italiano → Magyar
arteria renalis - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
arteria coelicia - Magyar → keresési javaslat
arteria buccalis - Lat/Gr/Med → Magyar
artéria pečene - Slovenčina → Magyar
efferens arteria - Magyar → értelmezés
arteria poplitea - Lat/Gr/Med → Magyar
Arteria tibialid - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
Arteria hetatica - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
arteria tibialis - Lat/Gr/Med → Magyar
artéria sleziny - Slovenčina → Magyar
arteria fibialis - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
arteria iliacák - Svenska → keresési javaslat
arteria coeliaca - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria subclava - Svenska → keresési javaslat
arteria lienalis - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria temporal - Español → Magyar
arteria carotica - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
arteria splenica - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria linealis - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
arteria gastrica - Lat/Gr/Med → Magyar
hepatica arteria - English → keresési javaslat
Arteria coeloaca - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
arteria meningae - Español → keresési javaslat
arteria hepatica - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria subclavia - Svenska → Magyar
arteria subclavia - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria fibularis - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria meníngea - Español → Magyar
arteria sclerosis - Español → keresési javaslat
artéria körüli - Magyar → szinonima
arteria aneurysma - Magyar → szinonima
arteria torácica - Magyar → keresési javaslat
arteria subcalvia - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
arteria femoralis - Lat/Gr/Med → Magyar
Arteria carótida - Español → Magyar
Arteria vaginalis - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria coronaria - Lat/Gr/Med → Magyar
artéria vitelina - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
arteria cerebriá - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
arteria basilaris - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria axillaris - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria coronaria - Español → Magyar
arteria vertebral - Español → Magyar
arteria coronaria - Lat/Gr/Med → értelmezés
arteria brachialis - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria interossea - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria maxillaris - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria opthalmica - Svenska → keresési javaslat
Arteria temporalis - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria pulmonalis - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria interlobal - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria pulmonaris - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
artéria meníngea - Português → Magyar
arteria axillaris - Lat/Gr/Med → Magyar
artéria vertebral - Português → Magyar
arteria labyrinthi - Lat/Gr/Med → értelmezés
arteria vertebrale - Italiano → Magyar
arteria slubclavia - Svenska → keresési javaslat
la arteria pulmonar - Español → Magyar
agyhártya-artéria - Magyar → szinonima
arteria branchialis - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria mesenterica - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria obturatoria - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria bronchialis - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria ophthalmica - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria vertebralis - Lat/Gr/Med → értelmezés
artéria gyulladás - Magyar → szinonima
arteria umbilicalis - Lat/Gr/Med → Magyar
koronárna artéria - Slovenčina → Magyar
arteria abdominalis - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria ophthalmica - Svenska → Magyar
la arteria braquial - Español → Magyar
arteria meningealis - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria vertebralis - Lat/Gr/Med → Magyar
meningealis artéria - Magyar → szinonima
arteria mandibularis - English → Magyar
arteria subcapularis - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria suprarenalis - Lat/Gr/Med → Magyar
Adamkiewicz artéria - Magyar → értelmezés
la arteria subclavia - Español → Magyar
arteria testicularis - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria interlobaris - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria buccinatoria - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria cerebri media - English → Magyar
arteria subscapularis - Lat/Gr/Med → Magyar
kisebb artéria ágak - Magyar → szinonima
arteria illaca interna - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
arteria meningea media - Lat/Gr/Med → értelmezés
arteria iliaca interna - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria iliaca externa - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria profunda penis - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria dorsalis pedis - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria appendicularis - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria praecerebralis - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria dorzalis pedis - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
arteria renalis dextra - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria praecerebralis - Lat/Gr/Med → értelmezés
arteria interlobularis - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria bulbi urethrae - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria infraorbitalis - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria meningea media - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria thoracodorsalis - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria carotis interna - English → Magyar
arteria et vena renalis - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria carotis interna - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria carotis interna - Lat/Gr/Med → értelmezés
arteria carotis externa - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria iliaca communis - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria hepatica propria - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria coronaria cordis - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria hepatis communis - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria renalis sinistra - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria brachiocephalica - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria subclavia dextra - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria auditiva interna - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria cerebri anterior - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria coronaria dextra - Lat/Gr/Med → értelmezés
arteria carotis communis - Lat/Gr/Med → Magyar
artéria coronaria dextra - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria basilaris cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria etmoidal anterior - Español → Magyar
arteria recurrens ulnaris - Lat/Gr/Med → értelmezés
arteria thoracica interna - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria radicularis magna - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria thoracica interna - Lat/Gr/Med → értelmezés
arteria carótida externa - Español → Magyar
arteria branchiocephalica - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria radicularis magna - Lat/Gr/Med → értelmezés
arteria carótida interna - Español → Magyar
arteria articularis genus - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria phrenica inferior - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria centralis retinae - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria tibialis anterior - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria phrenica inferior - Lat/Gr/Med → értelmezés
arteria thoracoacromialis - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria spinalis anterior - English → Magyar
arteria cerebelli anterior - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria coronaria sinistra - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria suprarenalis media - Lat/Gr/Med → Magyar
artéria etmoidal anterior - Português → Magyar
arteria suprarenalis media - Lat/Gr/Med → értelmezés
arteria sacralis lateralis - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria interossea volaris - Lat/Gr/Med → értelmezés
arteria coronaria sinistra - Lat/Gr/Med → értelmezés
arteria recurrens radialis - Lat/Gr/Med → értelmezés
arteria thoracalis suprema - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria subclavia sinistra - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria cerebelli inferior - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria carotis szűkülete - Magyar → szinonima
arteria interossea communis - Lat/Gr/Med → értelmezés
arteria interossea dorsalis - Lat/Gr/Med → értelmezés
arteria thyreoidea inferior - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria temporalis anterior - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria plantaris lateralis - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria dorsalis pedis (ADP) - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria iliaca interna (AII) - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria mesenterica inferior - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria ethmoidalis anterior - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria mesenterica superiot - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
arteria auricularis profunda - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria iliaca externa (AIE) - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria thoracalis lateralis - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria suprarenalis inferior - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria circumflexa scapulae - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria suprarenalis inferior - Lat/Gr/Med → értelmezés
arteria körülírt tágulata - Magyar → szinonima
arteria iliaca communis (AIC) - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria appendicis vermiformis - Lat/Gr/Med → Magyar
Atresia de la arteria pulmonar - Español → Magyar
arteria bulbi vestibuli (lat.) - Magyar → szinonima
coronaria arteria bypass graft - Magyar → szinonima
elülső-alsó kisagyi artéria - Magyar → szinonima
arteria carotis communis dextra - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria coronaria cordis dextra - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria subclavia stöldsyndrom - Svenska → Magyar
Aneurisma de la arteria pulmonar - Español → Magyar
arteria femoralis communis (AFC) - Lat/Gr/Med → Magyar
Arteria cerebri media szindróma - Magyar → hozzászólás
Estenosis de la arteria pulmonar - Español → Magyar
Arteria cerebri media szindróma - Magyar → keresési javaslat
Traumatismo de la arteria axilar - Español → Magyar
la arteria mesentérica inferior - Español → Magyar
arteria coronaria cordis sinistra - Lat/Gr/Med → Magyar
Traumatismo de la arteria femoral - Español → Magyar
arteria cerebelosa anteroinferior - Español → Magyar
Traumatismo de la arteria peronea - Español → Magyar
arteria carotis communis sinistra - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria ovarica dextra et sinistra - Lat/Gr/Med → Magyar
Traumatismo de la arteria braquial - Español → Magyar
Traumatismo de la arteria poplítea - Español → Magyar
Traumatismo de la arteria carótida - Español → Magyar
arteria renális dextra et sinistra - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria cerebelli anterior-inferior - Magyar → szinonima
Traumatismo de la arteria vertebral - Español → Magyar
Syndróm kompresie arteria coeliaca - Slovenčina → Magyar
Arteria cerebelli inferior anterior - Deutsch → Magyar
arteria circumflexa humeri anterior - Lat/Gr/Med → Magyar
arteria coronaria dextra et sinistra - Lat/Gr/Med → Magyar
artéria cerebelar inferior anterior - Português → Magyar
arteria cerebelosa inferior anterior - Español → Magyar
Síndrome da artéria cerebral média - Português → Magyar
Fístula arteria hepática-vena porta - Español → Magyar
arteria coronaria sinistra szűkülete - Magyar → szinonima
arteria testicularis dextra et sinistra - Lat/Gr/Med → Magyar
Síndrome da artéria vértebro-basilar - Português → Magyar
Síndrome da artéria cerebral anterior - Português → Magyar
arteria suprarenális dextra et sinistra - Lat/Gr/Med → Magyar
Traumatismo de la arteria dorsal del pie - Español → Magyar
Estenosis congénita de la arteria renal - Español → Magyar
Síndrome de la arteria del cerebro medio - Español → Magyar
Oklúzia a stenóza arteria cerebri media - Slovenčina → Magyar
Traumatismo de la arteria plantar del pie - Español → Magyar
arteria iliaca communis dextra et sinistra - Lat/Gr/Med → Magyar
Oclusión y estenosis de la arteria basilar - Español → Magyar
Poranenie ihlicovej tepny (arteria peronea) - Slovenčina → Magyar
Fistula medzi vena portae a arteria hepatica - Slovenčina → Magyar
Oklúzia a stenóza arteria cerebri anterior - Slovenčina → Magyar
Síndrome de la arteria del cerebro anterior - Español → Magyar
Oclusión y estenosis de la arteria vertebral - Español → Magyar
Poranenie stehnovej tepny (arteria femoralis) - Slovenčina → Magyar
Oclusión y estenosis de la arteria carótida - Español → Magyar
Hemorragia subaracnoidea de la arteria basilar - Español → Magyar
Síndrome hemisférico de la arteria carótida - Español → Magyar
Poranenie zákolennej tepny (arteria poplitea) - Slovenčina → Magyar
Síndrome da artéria carotídea (hemisférica) - Português → Magyar
Síndrome de compresión de la arteria celíaca - Español → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie z arteria basilaris - Slovenčina → Magyar
Hemorragia subaracnoidea de la arteria vertebral - Español → Magyar
Traumatismo de la arteria innominada o subclavia - Español → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie z arteria vertebralis - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie z arteria cerebri media - Slovenčina → Magyar
Otras malformaciones congénitas de la arteria renal - Español → Magyar
Oclusión y estenosis de la arteria cerebral anterior - Español → Magyar
Traumatismo de la arteria radial a nivel del antebrazo - Español → Magyar
Oclusión y estenosis de la arteria cerebral intermedia - Español → Magyar
Traumatismo de la arteria cubital a nivel del antebrazo - Español → Magyar
Otras malformaciones congénitas de la arteria pulmonar - Español → Magyar
Ausencia e hipoplasia congénita de la arteria umbilical - Español → Magyar
Hemorragia subaracnoidea de la arteria cerebral intermedia - Español → Magyar
Hemorragia subaracnoidea de la arteria comunicante anterior - Español → Magyar
Poranenie lakťovej tepny - arteria ulnaris - na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Traumatismo de la arteria radial a nivel de la muñeca y de la mano - Español → Magyar
Poranenie (prednej) (zadnej) píšťalovej tepny (arteria tibialis) - Slovenčina → Magyar
Traumatismo de la arteria cubital a nivel de la muñeca y de la mano - Español → Magyar
Poranenie vretennej tepny - arteria radialis - na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie lakťovej tepny (arteria ulnaris) na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie vretennej tepny (arteria radialis) na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Complicación mecánica de derivación de arteria coronaria e injerto valvular - Español → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2020 super55.com