címlap felhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Zoster bez komplikácie - Slovenčina → Magyar
Zoster (herpes zoster) - English → Magyar
Zoster [herpes zoster - opasec - plazivec pásový] - Slovenčina → Magyar
Varicella bez komplikácie - Slovenčina → Magyar
Vonkajšie hemoroidy bez komplikácie - Slovenčina → Magyar
Vnútorné hemoroidy bez komplikácie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené hemoroidy bez komplikácie - Slovenčina → Magyar
Iný a nešpecifikovaný neúspešný pokus o potrat bez komplikácie - Slovenčina → Magyar
Celkové vyšetrenie osôb bez ťažkostí a bez - Slovenčina → Magyar
Iné špeciálne vyšetrenia osôb bez ťažkostí a bez - Slovenčina → Magyar
Akútna hepatitída B bez agensu delta a bez pečeňovej kómy - Slovenčina → Magyar
Divertikulová choroba čreva bez perforácie alebo abscesu bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
komplikácie - Čeština → keresési javaslat
komplikácie tehotnosti - Slovenčina → Magyar
pooperačné komplikácie - Slovenčina → Magyar
komplikácie po operácii - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie pôrodu - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie anestézie - Slovenčina → Magyar
Iné včasné komplikácie úrazu - Slovenčina → Magyar
Žilové komplikácie v popôrodí - Slovenčina → Magyar
Komplikácie anestézie v popôrodí - Slovenčina → Magyar
Žilové komplikácie v ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Komplikácie anestézie v ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované komplikácie výkonu - Slovenčina → Magyar
Iné žilové komplikácie v popôrodí - Slovenčina → Magyar
Iné žilové komplikácie v ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované komplikácie pôrodu - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie anestézie v popôrodí - Slovenčina → Magyar
Komplikácie po potrate a mimomaternicovej - Slovenčina → Magyar
Komplikácie špecifické pre viacplodovú - Slovenčina → Magyar
Komplikácie popôrodia nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Komplikácie spojené s umelým oplodnením - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie anestézie v ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Komplikácie po výkonoch nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Komplikácie pôrodu zavinené nepravidelnou - Slovenčina → Magyar
Srdcové komplikácie anestézie v popôrodí - Slovenčina → Magyar
Komplikácie inej znovapripojenej časti tela - Slovenčina → Magyar
Mozgové komplikácie anestézie v popôrodí - Slovenčina → Magyar
Pľúcne komplikácie anestézie v popôrodí - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie výkonov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Srdcové komplikácie anestézie v ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Pľúcne komplikácie anestézie v ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie spojené s umelým oplodnením - Slovenčina → Magyar
Iné puerperálne komplikácie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Cievne komplikácie po výkone nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Komplikácie pôrodu zavinené abnormalitami panvy - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie po imunizácii nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Mozgové komplikácie pri anestézii v ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a - Slovenčina → Magyar
Komplikácie srdcových chorôb a nepresne opísané - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované žilové komplikácie v popôrodí - Slovenčina → Magyar
Daktoré terajšie komplikácie po akútnom infarkte - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované komplikácie anestézie v popôrodí - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie pôrodníckych operácií a výkonov - Slovenčina → Magyar
Komplikácie znovapripojenia (časti) dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Komplikácie znovapripojenia (časti) hornej končatiny - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické komplikácie viacplodovej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Daktoré včasné komplikácie úrazov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu - Slovenčina → Magyar
Komplikácie pri pokuse zaviesť embryo pri prenose embrya - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované komplikácie amputačného kýpťa - Slovenčina → Magyar
Komplikácie po infúzii - transfúzii a liečebnej injekcii - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované komplikácie spojené s umelým oplodnením - Slovenčina → Magyar
Komplikácie vnútromaternicových výkonov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie po infúzii - transfúzii a liečebnej injekcii - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Komplikácie pôrodu zapríčinené neúplnou rotáciou hlavičky - Slovenčina → Magyar
Cievne komplikácie po infúzii - transfúzii a liečebnej injekcii - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie spinálnej a epidurálnej anestézie v popôrodí - Slovenčina → Magyar
Komplikácie ťarchavosti - pôrodu a popôrodia v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie spinálnej a epidurálnej anestézie v ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Srdcové komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované komplikácie po potrate - mimomaternicovej a molárnej - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie po potrate - mimomaternicovej a molárnej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Mozgové komplikácie pri anestézii počas pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Iné pľúcne komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu - Slovenčina → Magyar
Komplikácie pri pokuse zaviesť oplodnené vajíčko po oplodnení in vitro - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie srdcových a cievnych protetických pomôcok - implantátov - Slovenčina → Magyar
Mechanické komplikácie srdcových chlopňových protéz (umelých chlopní) - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované komplikácie po infúzii - transfúzii a liečebnej injekcii - Slovenčina → Magyar
Komplikácie charakteristické pre znovapripojenie (replantáciu) a amputáciu - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie vnútorných protetických pomôcok - implantátov a štepov - Slovenčina → Magyar
Komplikácie močovopohlavných protetických pomôcok - implantátov a štepov - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie lekárskej a zdravotníckej starostlivosti nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Komplikácie iných vnútorných protetických pomôcok - implantátov a štepov - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené komplikácie lekárskej starostlivosti nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie urogenitálnych protetických pomôcok - implantátov a štepov - Slovenčina → Magyar
Iné žilové komplikácie po potrate - mimomaternicovej a molárnej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Komplikácie srdcových a cievnych protetických pomôcok - implantátov a štepov - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie vnútorných ortopedických protetických pomôcok - implantátov - Slovenčina → Magyar
Iné komplikácie spinálnej a epidurálnej anestézie počas pôrodnej činnosti a - Slovenčina → Magyar
Komplikácie vnútorných ortopedických protetických pomôcok - implantátov a štepov - Slovenčina → Magyar
Zoster - Deutsch → Magyar
zóster - Português → Magyar
Herpes zoster - English → Magyar
herpes zoster - Italiano → Magyar
herpes zoster - Slovenčina → Magyar
herpes zoster - Español → Magyar
herpes zoster - Lat/Gr/Med → Magyar
Herpes zoster - Deutsch → Magyar
herpes zoster - Čeština → Magyar
herpès zoster - Français → Magyar
herpesz zoster - English → keresési javaslat
Herpes-zóster - Português → Magyar
varicella zoster - English → Magyar
Zoster meningitis - English → Magyar
Disseminated zoster - English → Magyar
Zoster encephalitis - English → Magyar
Diseminovaný zoster - Slovenčina → Magyar
Zoster ocular disease - English → Magyar
Varicella zoster virus - English → Magyar
zoster associated pain - English → Magyar
herpes zoster ophtalmicus - Lat/Gr/Med → Magyar
Zoster without complication - English → Magyar
zoster immune gammaglobuline - English → Magyar
Zoster s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Zoster with other complications - English → Magyar
varicella zoster immunoglobuline - English → Magyar
Zoster with other nervous system involvement - English → Magyar
Zoster s postihnutím iných častí nervového systému - Slovenčina → Magyar
Vyöruusuun liittyvä (herpes zoster -viruksen aiheuttama) aivokalvotulehdus - Suomi → Magyar
bez - Polski → Magyar
bez - Slovenčina → Magyar
bez - Čeština → Magyar
bež - Slovenščina → Magyar
bez dat - Čeština → Magyar
bez echa - Slovenčina → Magyar
bez echa - Čeština → Magyar
bez chuti - Slovenčina → Magyar
bez chuti - Čeština → Magyar
bez ozveny - Slovenčina → Magyar
bez dane  - Slovenčina → Magyar
bez domova - Čeština → Magyar
bez choroby - Slovenčina → Magyar
bez kofeinu - Čeština → Magyar
bez chyby  - Slovenčina → Magyar
bez ozvěny - Čeština → Magyar
bez údajů - Čeština → Magyar
bez údajov - Slovenčina → Magyar
bez horečky - Čeština → Magyar
bez ovulace; - Čeština → Magyar
bez pomoci  - Slovenčina → Magyar
bez výhrad  - Slovenčina → Magyar
bez ovulácie - Slovenčina → Magyar
bez zábran  - Slovenčina → Magyar
bez znamienka - Slovenčina → Magyar
bez horúčky - Slovenčina → Magyar
bez námahy  - Slovenčina → Magyar
bez príznakov - Slovenčina → Magyar
bez prestávky  - Slovenčina → Magyar
auto bez vodiča - Slovenčina → Magyar
bez problémový - Slovenčina → Magyar
migrena bez aury - Polski → Magyar
Smrť bez svedkov - Slovenčina → Magyar
Pyotorax bez fistuly - Slovenčina → Magyar
číslo bez znamienka - Slovenčina → Magyar
bez choroby prsníkov - Slovenčina → Magyar
bez onemocnění prsů - Čeština → Magyar
teksts bez pieturzīmēm - Latviešu → Magyar
bez osobitného dôvodu  - Slovenčina → Magyar
razítko bez orámování - Čeština → Magyar
Osýpky bez komplikácií - Slovenčina → Magyar
bez jediného výstrelu  - Slovenčina → Magyar
Pečeň bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Neurosyfilis bez príznakov - Slovenčina → Magyar
Ružienka bez komplikácií - Slovenčina → Magyar
Absces pľúc bez pneumónie - Slovenčina → Magyar
Pleurálny zrast bez azbestu - Slovenčina → Magyar
riadková bez obvodovej linky - Slovenčina → Magyar
Parotitída bez komplikácií - Slovenčina → Magyar
Pilonidálna cysta bez abscesu - Slovenčina → Magyar
stempel wierszowy bez obwódki - Polski → Magyar
Trhliny sietnice bez odlúpenia - Slovenčina → Magyar
horúčka bez známej príčiny - Slovenčina → Magyar
Periapikálny absces bez sínusu - Slovenčina → Magyar
Vrodená hypotyreóza bez hrvoľa - Slovenčina → Magyar
Ezofágové varixy bez krvácania - Slovenčina → Magyar
Kosáčikovitá anémia bez krízy - Slovenčina → Magyar
Zadržanie placenty bez krvácania - Slovenčina → Magyar
Hepatitída A bez pečeňovej kómy - Slovenčina → Magyar
substrāts bez optiska balinātāja - Latviešu → Magyar
virknes zīmogs bez līnijas apkārt - Latviešu → Magyar
Migréna bez aury [bežná migréna] - Slovenčina → Magyar
Krčná spina bifida bez hydrocefalu - Slovenčina → Magyar
mikroshēma – lasāma bez kontakta - Latviešu → Magyar
Mánia bez psychotických príznakov - Slovenčina → Magyar
substrát bez optického zjasňovača - Slovenčina → Magyar
Galaktorea bez súvislosti s pôrodom - Slovenčina → Magyar
Transfúzia krvi bez udania diagnózy - Slovenčina → Magyar
Kameň žlčníka bez cholecystitídy - Slovenčina → Magyar
Drieková spina bifida bez hydrocefalu - Slovenčina → Magyar
Sakrálna spina bifida bez hydrocefalu - Slovenčina → Magyar
Poranenie ručným náradím bez pohonu - Slovenčina → Magyar
Osteoporóza bez patologickej fraktúry - Slovenčina → Magyar
Reumatická chorea bez postihnutia srdca - Slovenčina → Magyar
Liekom vyvolaná hypoglykémia bez kómy - Slovenčina → Magyar
Syndróm dráždivého čreva bez hnačky - Slovenčina → Magyar
Hrudníková spina bifida bez hydrocefalu - Slovenčina → Magyar
Zadržanie placenty a blán bez krvácania - Slovenčina → Magyar
Zmliaždenie prstov bez poškodenia nechtu - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby chrbtice bez skoliózy - Slovenčina → Magyar
Syndróm fantómovej končatiny bez bolesti - Slovenčina → Magyar
Atrézia (bezústie) pažeráka bez fistuly - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana prstov bez poškodenia nechtu - Slovenčina → Magyar
Reumatická horúčka - febris rheumatica bez - Slovenčina → Magyar
Infekcia močovej sústavy bez určenia miesta - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor pery - Pera - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Aneuryzma brušnej aorty bez zmienky o puknutí - Slovenčina → Magyar
Akútna Chagasova choroba bez postihnutia srdca - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor mozgu - Mozog bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor penisu - Penis bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor ďasna - Ďasno bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Neúspešný medicínsky potrat bez komplikácií - Slovenčina → Magyar
Vírusová infekcia bez miestneho špecifikovania - Slovenčina → Magyar
ústnej dutiny a hltana - Hltan bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zadržanie častí placenty a blán bez krvácania - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor hrtana - Hrtan - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zmliaždenie palca (palcov) bez poškodenia nechta - Slovenčina → Magyar
Zalomenie a zúženina močovodu bez hydronefrózy - Slovenčina → Magyar
Sexuologické poradenstvo bez bližšieho určenia - Slovenčina → Magyar
Iný povrchový zápal rohovky bez zápalu spojovky - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor mandlí - Mandľa bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Aneuryzma hrudníkovej aorty bez zmienky o puknutí - Slovenčina → Magyar
Refraktérna anémia bez sideroblastov - potvrdená - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor bez bližšieho určenia lokalizácie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaný petit mal bez záchvatov grand mal - Slovenčina → Magyar
Choroba gastroezofágového refluxu bez ezofagitídy - Slovenčina → Magyar
Chronická vírusová hepatitída B bez agensu delta - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana palca (palcov) bez poškodenia nechta - Slovenčina → Magyar
Malária zavinená Plasmodium vivax bez komplikácií - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ kože - Koža - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubné nádory prsníka - Prsník bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode bez zrážky - Slovenčina → Magyar
Doklad vydávaný osobám bez státní příslušnosti - Čeština → Magyar
doklad vydávaný osobám bez štátnej príslušnosti - Slovenčina → Magyar
Novorodenecká tetania bez deficitu magnézia a kalcia - Slovenčina → Magyar
Pľúcna embólia bez zmienky o akútnom cor pulmonale - Slovenčina → Magyar
Hypertenzná choroba obličiek bez renálneho zlyhania - Slovenčina → Magyar
Odsúdenie v civilnom a trestnom procese bez uväznenia - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor podnebia - Podnebie - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor žalúdka - Žalúdok bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
zápal žlčníka bez prítomnosti žlčových kameňov - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor pery - Vonkajšia pera bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Malária zavinená Plasmodium malariae bez komplikácií - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri dopravnej nehode bez zrážky - Slovenčina → Magyar
Utopenie a topenie pri vodnej doprave bez nehody plavidla - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor semenníkov - Semenník bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Brušná prietrž s obštrukciou (zátvorom) bez gangrény - Slovenčina → Magyar
Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez neho - Slovenčina → Magyar
Aneuryzma torakoabdominálnej aorty bez zmienky o puknutí - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor hrubého čreva - Kolón bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Pupková prietrž s obštrukciou (zátvorom) bez gangrény - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor pažeráka - Pažerák - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor úst a hltana - Hltan - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Akútna hepatitída B bez agensu delta s pečeňovou kómou - Slovenčina → Magyar
Brušná prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény - Slovenčina → Magyar
Pupková prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény - Slovenčina → Magyar
Varikózne žily dolných končatín bez vredu alebo zápalu - Slovenčina → Magyar
Vrodené chýbanie - atrézia a stenóza anusu bez píšťaly - Slovenčina → Magyar
Bránicová prietrž s obštrukciou (zátvorom) bez gangrény - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná vírusová hepatitída bez pečeňovej kómy - Slovenčina → Magyar
Orchitída - epididymitída a epididymo-orchitída bez abscesu - Slovenčina → Magyar
anusu a análneho kanála - Hrubé črevo - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor oka a očných adnexov - Oko bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nameranie zvýšeného krvného tlaku bez diagnózy hypertenzie - Slovenčina → Magyar
Vrodená fistula medzi priedušnicou a pažerákom bez atrézie - Slovenčina → Magyar
Bránicová prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény - Slovenčina → Magyar
Abnormálne hodnoty krvného tlaku bez diagnostického zaradenia - Slovenčina → Magyar
Alergická kontaktná dermatitída bez špecifikovanej príčiny - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor tenkého čreva - Tenké črevo bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory maternice - Maternica - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor tela maternice - Telo maternice bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Kameň žlčového vývodu bez cholangitídy alebo cholecystitídy - Slovenčina → Magyar
Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Epizóda ťažkej (hlbokej) depresie bez psychotických príznakov - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor oka a očných adnexov - Oko - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Hypertenzná choroba srdca bez srdcového zlyhania (kongestívneho) - Slovenčina → Magyar
Vrodené chýbanie - atrézia a stenóza konečníka bez píšťale - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri dopravnej nehode bez zrážky - Slovenčina → Magyar
Tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických uzlín bez údaja o - Slovenčina → Magyar
Divertikulová choroba tenkého čreva bez perforácie alebo abscesu - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy - Pankreas bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Placenta praevia špecifikovaná ako placenta praevia bez krvácania - Slovenčina → Magyar
Aneuryzma aorty na bližšie neurčenom mieste bez zmienky o puknutí - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor krčka maternice - Krčok maternice bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Akútna polymorfná psychotická porucha bez príznakov schizofrénie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor vulvy (ženského ohanbia) - Vulva - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Primárna respiračná tuberkulóza bez údaja o bakteriologickom alebo - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mozgových plien (meningov) - Pleny bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Ruptúra srdcovej steny bez hemoperikardu ako terajšia komplikácia po - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri dopravnej nehode bez zrážky - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná kontaktná dermatitída bez špecifikovanej príčiny - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor močového mechúra - Močový mechúr bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor nosohltana (nazofaryngu) - Nosohltan - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Obojstranná stehnová prietrž s obštrukciou (zátvorom) bez gangrény - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ krčka maternice - Krčok maternice bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Hyperurikémia bez príznakov zápalovej artritídy a choroby s výskytom - Slovenčina → Magyar
Obojstranná slabinová prietrž s obštrukciou (zátvorom) bez gangrény - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor retroperitonea a peritonea - Pobrušnica bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Obojstranná stehnová prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény - Slovenčina → Magyar
Divertikulová choroba čreva s perforáciou a abscesom bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Tuberkulózna pleuritída bez údaja o bakteriologickom alebo histologickom - Slovenčina → Magyar
Nádory mozgu a Centrálneho nervového systému - Mozog bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Gonokoková infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy bez abscesu - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené abdominálne prietrže s obštrukciou bez gangrény - Slovenčina → Magyar
Obojstranná slabinová prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény - Slovenčina → Magyar
Popálenina nešpecifikovanej oblasti tela bez bližšieho určenia stupňa - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri vykoľajení bez - Slovenčina → Magyar
Recidivujúca depresívna porucha - terajšia epizóda ťažkého stupňa bez - Slovenčina → Magyar
Tuberkulóza laryngu - trachey a bronchov bez údaja o bakteriologickom alebo - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované záchvaty grand mal (so záchvatmi petit mal alebo bez nich) - Slovenčina → Magyar
Akútna hepatitída B s agensom delta (dvojitá infekcia) bez pečeňovej kómy - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor oka a očných adnexov - Očnica - orbita - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná respiračná tuberkulóza bez údaja o bakteriologickom alebo - Slovenčina → Magyar
Divertikulová choroba tenkého a hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor ústnej časti hltana (orofaryngu) - Orofaryng bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Iná respiračná tuberkulóza bez údaja o bakteriologickom alebo histologickom - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná abdominálna prietrž s obštrukciou (zátvorom) bez gangrény - Slovenčina → Magyar
Tuberkulóza pľúc bez údaja o bakteriologickom alebo histologickom potvrdení - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mezotelového tkaniva - Mezotelové tkanivo - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor priedušiek a pľúc - Prieduška alebo pľúca bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných nešpecifikovaných častí úst - Ústa bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná abdominálna prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri vykoľajení bez predchádzajúcej zrážky - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri dopravnej nehode bez - Slovenčina → Magyar
Jednostranná alebo nešpecifikovaná stehnová prietrž bez obštrukcie (zátvoru) - Slovenčina → Magyar
Bipolárna afektívna porucha - terajšia fáza hlbokej depresie bez psychotických - Slovenčina → Magyar
Jednostranná alebo nešpecifikovaná slabinová prietrž bez obštrukcie (zátvoru) - Slovenčina → Magyar
Nehoda na palube plavidla bez nehody plavidla nezapríčiňujúca utopenie a topenie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Jazyk bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Dopravná nehoda motorového alebo nemotorového vozidla bez bližšieho určenia typu - Slovenčina → Magyar
Bipolárna afektívna porucha - terajšia manická fáza bez psychotických príznakov - Slovenčina → Magyar
Fetálna podvýživa bez uvedenia - či ide o ľahký alebo malý plod na gestačný vek - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená abdominálna prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor veľkých slinných žliaz - Veľká slinná žľaza - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri dopravnej nehode bez zrážky - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných - Ženský pohlavný orgán - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor stredného ucha a dýchacej sústavy - Dýchacia sústava - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ stredného ucha a dýchacej sústavy - Dýchacia sústava bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádory mozgu a Centrálneho nervového systému - Centrálny nervový systém bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov - Mužský pohlavný orgán - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Nezhubný nádor bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor ženských pohlavných orgánov neurčitého - Ženský pohlavný orgán bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Mozog bez špecifikovania - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Karcinómy in situ bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania - Močový orgán bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor mozgových plien (meningov) neurčitého alebo neznámeho správania - Pleny bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Centrálny nervový systém bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
cestovný doklad vydávaný cudzím štátnym príslušníkom alebo osobám bez štátnej príslušnosti - Slovenčina → Magyar
Cestovní doklad vydávaný cizím státním příslušníkům nebo osobám bez státní příslušnosti - Čeština → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí žlčových vývodov - Žlčové cesty - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných veľkých slinných žliaz - Veľká slinná žľaza - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Centrálny nervový systém bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Dýchací orgán bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Tráviaci orgán - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov - Vnútrohrudníkové orgány bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor mužských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Mužský pohlavný orgán bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Žľaza s vnútorným vylučovaním - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania - Žľaza s vnútorným vylučovaním - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
doklad vydávaný osobám bez štátnej príslušnosti a štátnym príslušníkom iného štátu, ktorí majú právo zdržiavať sa v krajine: - Slovenčina → Magyar
Doklad vydávaný osobám bez státní příslušnosti a cizím státním příslušníkům s právem zdržovat se v této zemi / těchto zemích: - Čeština → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Nádor neurčitého alebo neznámeho správania bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Dokuments, kas apstiprina tiesības bez termiņa uzturēties Apvienotajā Karalistē, kuru izdevis Iekšlietu Ministrijas Imigrācijas un pilsonības direktorāts(Home Office Immigration and Nationality Directorate – IND). - Latviešu → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2022 super55.com