címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Tuberkulos i larynx - trakea och bronker - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulös pleurit - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - bakteriologiskt och histologiskt verifierad - Svenska → Magyar
Annan tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Primär tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - ospecificerad - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - ej verifierad bakteriologiskt eller histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronk utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i andningsorganen och icke specificerad tuberkulos - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelettet och lederna - Svenska → Magyar
Tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Tuberkulos i hud och subkutan vävnad - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Tuberkulos i tarmarna - peritoneum och mesenterialkörtlarna - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i pelviperitoneum och andra urin- och könsorgan - Svenska → Magyar
Annan gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra och icke specificerade infektionssjukdomar och - Svenska → Magyar
Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna med abscess i periuretrala och - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som utfärdas till EU-medborgare och till medborgare i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz bosatta i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till administrativ och teknisk personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till tjänstepersonal och privat personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till diplomater och konsulära tjänsteman samt till medlemmar av internationella organisationer som är ackrediterade i: - Svenska → Magyar
Annan parasitologiskt verifierad malaria - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad endast med odling - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad med icke angiven metod - Svenska → Magyar
Annan parasitologiskt verifierad malaria som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad med mikroskopisk sputumundersökning - med eller utan odling - Svenska → Magyar
tuberkulos - Svenska → Magyar
tuberkulös - Deutsch → Magyar
spinal tuberkulos - Svenska → Magyar
Tuberkulos i öga - Svenska → Magyar
Tuberkulos i öra - Svenska → Magyar
miliär tuberkulos - Svenska → Magyar
Tuberkulös meningit - Svenska → Magyar
urogenital tuberkulos - Svenska → Magyar
Tuberkulos i binjurar - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andra organ - Svenska → Magyar
Tuberkulos i nervsystemet - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos - Svenska → Magyar
Annan tuberkulos i nervsystemet - Svenska → Magyar
läkemedelsresistent tuberkulos - Svenska → Magyar
centrala nervsystemet tuberkulos - Svenska → Magyar
Tuberkulös perifer lymfadenopati - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andra specificerade organ - Svenska → Magyar
Miliartuberkulos (utspridd tuberkulos) - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i andra organ - Svenska → Magyar
Tuberkulos i nervsystemet - ospecificerad - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i centrala nervsystemet - Svenska → Magyar
Tuberkulös pleurit utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation - Svenska → Magyar
Annan tuberkulos i andningsorganen utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
Primär tuberkulos i andningsorganen utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar - utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
Tuberkulos i icke specificerat andningsorgan utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
larynx - English → Magyar
larynx - Lat/Gr/Med → Magyar
Larynx - Deutsch → Magyar
larynx - Français → Magyar
larynx - Svenska → Magyar
Web of larynx - English → Magyar
Larynx neoplasm - English → Magyar
Oedema of larynx - English → Magyar
Œdème du larynx - Français → Magyar
Sténose du larynx - Français → Magyar
Stenosis of larynx - English → Magyar
half of the larynx - English → Magyar
Foreign body in larynx - English → Magyar
one side of the larynx - English → Magyar
Larynx carcinoma in situ - English → Magyar
Other diseases of larynx - English → Magyar
Larynx - sans précision - Français → Magyar
Tumeur maligne du larynx - Français → Magyar
Benign neoplasms - Larynx - English → Magyar
Autres maladies du larynx - Français → Magyar
Burn of larynx and tractea - English → Magyar
Presence of artificial larynx - English → Magyar
Polyp of vocal cord and larynx - English → Magyar
fibroelastic membrane of larynx - English → Magyar
Corrosion of larynx and trachea - English → Magyar
Congenital malformations of larynx - English → Magyar
Paralysis of vocal cords and larynx - English → Magyar
Crushing injury of larynx and trachea - English → Magyar
Polype des cordes vocales et du larynx - Français → Magyar
Open wound involving larynx and trachea - English → Magyar
Larynx malignant neoplasm - unspecified - English → Magyar
Other congenital malformations of larynx - English → Magyar
Paralysie des cordes vocales et du larynx - Français → Magyar
Lésion à localisations contiguës du larynx - Français → Magyar
Burn of involving larynx and trachea with lung - English → Magyar
Congenital malformation of larynx - unspecified - English → Magyar
Corrosion involving larynx and trachea with lung - English → Magyar
Overalapping lesion of larynx malignant neoplasm - English → Magyar
Tuberculose du larynx - de la trachée et des bronches - Français → Magyar
Diseases of vocal cords and larynx - not elsewhere classified - English → Magyar
Maladies des cordes vocales et du larynx - non classées ailleurs - Français → Magyar
Tuberculosis of larynx - trachea and bronchus - confirmed bacteriologically and histologically - English → Magyar
Malignant neoplasms - respiratory system and intrathoracic organs - Malignant neoplasm of larynx - English → Magyar
Tuberculosis of larynx - trachea and bronchus - without mention of bacteriological or histological confirmation - English → Magyar
och - Svenska → Magyar
och - Polski → Magyar
Rots och melioidos - Svenska → Magyar
mul- och klövsjuka - Svenska → Magyar
tung- och svalgnerv - Svenska → Magyar
hörsel- och balansnerv - Svenska → Magyar
Gumma och sår vid yaws - Svenska → Magyar
Akut och fulminant melioidos - Svenska → Magyar
Akut och subakut iridocyklit - Svenska → Magyar
Subakut och kronisk melioidos - Svenska → Magyar
Ben- och ledlesioner vid yaws - Svenska → Magyar
öron- näs- och halssjukdomar - Svenska → Magyar
Kutan och mukokutan bartonellos - Svenska → Magyar
Tyfoidfeber och paratyfoidfeber - Svenska → Magyar
Candidainfektion i hud och naglar - Svenska → Magyar
Kromomykos och feomykotisk abscess - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
Multipla papillom och wet crab yaws - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad syfilis - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
Candidainfektion i vulva och vagina - Svenska → Magyar
präglingsstämpelavtryck och öljett - Svenska → Magyar
Subkutan feomykotisk abscess och cysta - Svenska → Magyar
Sekundär syfilis i hud och slemhinnor - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad echinokockos - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i artärer och arterioler - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i bentäthet och struktur - Svenska → Magyar
Dermatofytos i hårbotten och skäggbotten - Svenska → Magyar
färg- och/eller präglingsstämpelavtryck - Svenska → Magyar
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem - Svenska → Magyar
överst till höger och nederst till vänster - Svenska → Magyar
Akuta och övergående psykotiska störningar - Svenska → Magyar
den plats där kärl och nerver når ett organ - Svenska → Magyar
Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria - Svenska → Magyar
Akut hepatit B utan hepatit D - och utan leverkoma - Svenska → Magyar
Fläcktyfus överförd av löss - loppor och kvalster - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar - annan och ospecificerad - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i urin- och könsorganen - ospecificerad - Svenska → Magyar
tillstånd att resa in till och vistas inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
Icke specificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Infektion med herpes simplex-virus i den perianala huden och rektum - Svenska → Magyar
Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer - Svenska → Magyar
Gingivostomatit och faryngotonsillit orsakade av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Andra trematodinfektioner (infektioner med flundror och andra sugmaskar) - Svenska → Magyar
identitets- och nationalitethandling som ger uppehållstillstånd i - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - bakteriologisk och histologisk undersökning ej genomförd - Svenska → Magyar
Streptokocker och stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid - blodbildande och besläktad vävnad - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna utan abscess i periuretrala eller - Svenska → Magyar
handling utfärdad till statslösa personer och utländska medborgare med rätt att vistas i - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som ger tredjelandsmedborgare rätt att bosätta sig: och att röra sig fritt inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
identitetshandling som inte ger portugisiskt medborgarskap; ger brasilianska medborgare en allmän status med samma rättigheter och skyldigheter som portugisiska medborgare - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd för en familjemedlem till en EU-medborgare, bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechstenstein fritt får röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium - Svenska → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com