címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Subkutan feomykotisk abscess och cysta - Svenska → Magyar
Kromomykos och feomykotisk abscess - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna med abscess i periuretrala och - Svenska → Magyar
Tuberkulos i hud och subkutan vävnad - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i pelviperitoneum och andra urin- och könsorgan - Svenska → Magyar
Annan gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra och icke specificerade infektionssjukdomar och - Svenska → Magyar
Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronker - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som utfärdas till EU-medborgare och till medborgare i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz bosatta i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till administrativ och teknisk personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till tjänstepersonal och privat personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till diplomater och konsulära tjänsteman samt till medlemmar av internationella organisationer som är ackrediterade i: - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna utan abscess i periuretrala eller - Svenska → Magyar
Feomykotisk hjärnabscess - Svenska → Magyar
subkutan - Deutsch → Magyar
subkutan vävnad - Svenska → Magyar
subkutan injektion - Svenska → Magyar
och - Polski → Magyar
och - Svenska → Magyar
Rots och melioidos - Svenska → Magyar
mul- och klövsjuka - Svenska → Magyar
tung- och svalgnerv - Svenska → Magyar
Gumma och sår vid yaws - Svenska → Magyar
hörsel- och balansnerv - Svenska → Magyar
Akut och fulminant melioidos - Svenska → Magyar
Akut och subakut iridocyklit - Svenska → Magyar
Ben- och ledlesioner vid yaws - Svenska → Magyar
Subakut och kronisk melioidos - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
öron- näs- och halssjukdomar - Svenska → Magyar
Tyfoidfeber och paratyfoidfeber - Svenska → Magyar
Kutan och mukokutan bartonellos - Svenska → Magyar
Candidainfektion i hud och naglar - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelettet och lederna - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
Candidainfektion i vulva och vagina - Svenska → Magyar
Tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
Multipla papillom och wet crab yaws - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad syfilis - Svenska → Magyar
präglingsstämpelavtryck och öljett - Svenska → Magyar
Sekundär syfilis i hud och slemhinnor - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad echinokockos - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i artärer och arterioler - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i bentäthet och struktur - Svenska → Magyar
Dermatofytos i hårbotten och skäggbotten - Svenska → Magyar
färg- och/eller präglingsstämpelavtryck - Svenska → Magyar
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem - Svenska → Magyar
överst till höger och nederst till vänster - Svenska → Magyar
Akuta och övergående psykotiska störningar - Svenska → Magyar
den plats där kärl och nerver når ett organ - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria - Svenska → Magyar
Akut hepatit B utan hepatit D - och utan leverkoma - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Fläcktyfus överförd av löss - loppor och kvalster - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar - annan och ospecificerad - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i urin- och könsorganen - ospecificerad - Svenska → Magyar
Tuberkulos i tarmarna - peritoneum och mesenterialkörtlarna - Svenska → Magyar
tillstånd att resa in till och vistas inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
Icke specificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Tuberkulös pleurit - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Infektion med herpes simplex-virus i den perianala huden och rektum - Svenska → Magyar
Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer - Svenska → Magyar
Gingivostomatit och faryngotonsillit orsakade av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras - Svenska → Magyar
identitets- och nationalitethandling som ger uppehållstillstånd i - Svenska → Magyar
Andra trematodinfektioner (infektioner med flundror och andra sugmaskar) - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - bakteriologiskt och histologiskt verifierad - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - bakteriologisk och histologisk undersökning ej genomförd - Svenska → Magyar
Streptokocker och stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i andningsorganen och icke specificerad tuberkulos - Svenska → Magyar
Annan tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Primär tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronk utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid - blodbildande och besläktad vävnad - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - ospecificerad - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
handling utfärdad till statslösa personer och utländska medborgare med rätt att vistas i - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som ger tredjelandsmedborgare rätt att bosätta sig: och att röra sig fritt inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
identitetshandling som inte ger portugisiskt medborgarskap; ger brasilianska medborgare en allmän status med samma rättigheter och skyldigheter som portugisiska medborgare - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd för en familjemedlem till en EU-medborgare, bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechstenstein fritt får röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium - Svenska → Magyar
abscess - Svenska → Magyar
abscess - English → Magyar
abscess  - English → Magyar
anal abscess - English → Magyar
cold abscess - English → Magyar
lung abscess - English → Magyar
skin abscess - English → Magyar
liver abscess - English → Magyar
brain abscess - English → Magyar
spinal abscess - English → értelmezés
Rectal abscess - English → Magyar
apical abscess - English → Magyar
tongue abscess - English → Magyar
kidney abscess - English → Magyar
breast abscess - English → Magyar
spinal abscess - English → Magyar
lingual abscess - English → Magyar
Abscess of bursa - English → Magyar
Abscess of liver - English → Magyar
Abscess of vulva - English → Magyar
perianal abscess - English → Magyar
hjärnan abscess - Svenska → Magyar
alveolar abscess - English → Magyar
Urethral abscess - English → Magyar
gingival abscess - English → Magyar
cerebral abscess - English → Magyar
Abscess of spleen - English → Magyar
abdominal abscess - English → Magyar
ovarian abscess  - English → Magyar
abscess formation - English → Magyar
Anorectal abscess - English → Magyar
Abscess of thymus - English → Magyar
periapical abscess - English → Magyar
subfrenisk abscess - Svenska → Magyar
peritoneal abscess - English → Magyar
creates an abscess - English → Magyar
head of an abscess - English → Magyar
parodontal abscess - Svenska → Magyar
forming an abscess - English → Magyar
ossifluent abscess - English → Magyar
periapikal abscess - Svenska → Magyar
peritoneal abscess - Svenska → Magyar
subphrenic abscess - English → Magyar
perinephric abscess - English → Magyar
periodontal abscess - English → Magyar
amebic lung abscess - English → Magyar
abscess formation  - English → Magyar
Abscess of prostate - English → Magyar
amebic brain abscess - English → Magyar
tubo-ovarian abscess - English → Magyar
amebic liver abscess - English → Magyar
Ischiorectal abscess - English → Magyar
Abscess of intestine - English → Magyar
subcutaneous abscess - English → Magyar
Amoebic lung abscess - English → Magyar
abscess in lymph node - English → Magyar
Amoebic brain abscess - English → Magyar
subperiosteal abscess - English → Magyar
Amoebic liver abscess - English → Magyar
peritonsillar abscess - English → Magyar
Abscess of mediastinum - English → Magyar
peritonsillär abscess - Svenska → Magyar
Abscess fo external ear - English → Magyar
Intrasphincteric abscess - English → Magyar
abscess of dental origin - English → Magyar
Abscess of tendon sheath - English → Magyar
Other abscess of pharynx - English → Magyar
Abscess of salivary gland - English → Magyar
Phaeomycotic brain abscess - English → Magyar
Pilonidal cyst with abscess - English → Magyar
Abscess of Bartholin-s gland - English → Magyar
Renal and perinephric abscess - English → Magyar
to bring an abscess to a head - English → Magyar
Periapical abscess with sinus - English → Magyar
left sided tuboovarian abscess - English → Magyar
Pilonidal cyst without abscess - English → Magyar
Abscess of lung with pneumonia - English → Magyar
Cellulitis and abscess of mouth - English → Magyar
Abscess of lung and mediastinum - English → Magyar
Periapical abscess without sinus - English → Magyar
Intraspinal abscess and granuloma - English → Magyar
Abscess of lung without pneumonia - English → Magyar
Intracranial abscess and granuloma - English → Magyar
Abscess of anal and rectal regions - English → Magyar
Chromomycosis and phaeomycotic abscess - English → Magyar
Abscess - furuncle and carbuncle of nose - English → Magyar
Apendicitis aguda with peritoneal abscess - Español → Magyar
Retropharyngeal and parapharyngeal abscess - English → Magyar
Acute appendicitis with peritoneal abscess - English → Magyar
Cutaneous abscess - furuncle and carbuncle - English → Magyar
Abscess of breast associated with childbirth - English → Magyar
Extradural and subdural abscess - unspecified - English → Magyar
Cutaneous abscess - furuncle and carbuncle of neck - English → Magyar
Cutaneous abscess - furuncle and carbuncle of limb - English → Magyar
Intracranial and intraspinal abscess and granuloma - English → Magyar
Cutaneous abscess - furuncle and carbuncle of face - English → Magyar
Cutaneous abscess - furuncle and carbuncle of trunk - English → Magyar
Cutaneous abscess - furuncle and carbuncle of buttock - English → Magyar
Cutaneous abscess - furuncle and carbuncle - unspecified - English → Magyar
Cutaneous abscess - furuncle and carbuncle of other sites - English → Magyar
Orchitis - epididymitis and epididymo-orchitis with abscess - English → Magyar
Orchitis - epididymitis and epididymo-orchitis without abscess - English → Magyar
Diverticular disease of small intestine with perforation and abscess - English → Magyar
Diverticular disease of large intestine with perforation and abscess - English → Magyar
Diverticular disease of small intestine without perforation or abscess - English → Magyar
Diverticular disease of large intestine without perforation or abscess - English → Magyar
Diverticular disease of intestine - part unspecified - with perforation and abscess - English → Magyar
Diverticular disease of both small and large intestine with perforation and abscess - English → Magyar
Intracranial and intraspinal abscess and granuloma in diseases classified elsewhere - English → Magyar
Diverticular disease of intestine - part unspecified - without perforation or abscess - English → Magyar
Diverticular disease of both small and large intestine without perforation or abscess - English → Magyar
Gonococcal infection of lower genitourinary tract with periurethral and accessory gland abscess - English → Magyar
Gonococcal infection of lower genitourinary tract without periurethral or accessory gland abscess - English → Magyar
cysta - Slovenčina → Magyar
cysta - Lat/Gr/Med → értelmezés
cysta - Lat/Gr/Med → Magyar
cysta - Polski → Magyar
cysta - Čeština → Magyar
cysta - Svenska → Magyar
cysta q - Svenska → keresési javaslat
cysta q - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
cysta q - Čeština → keresési javaslat
cysta q - Slovenčina → keresési javaslat
cysta q - English → keresési javaslat
cysta q - Magyar → keresési javaslat
qq cysta - Slovenčina → keresési javaslat
qq cysta - Magyar → keresési javaslat
qq cysta - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
qq cysta - English → keresési javaslat
Cysta ren - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
máj cysta - Magyar → szinonima
vese cysta - Magyar → értelmezés
lép cysta - Magyar → keresési javaslat
cysta moll - Magyar → keresési javaslat
Cysta baker - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
cysta kosti - Slovenčina → Magyar
bacer cysta - Magyar → keresési javaslat
Csont cysta - Magyar → keresési javaslat
cysta remis - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
baker-cysta - Magyar → keresési javaslat
cysta renis - Lat/Gr/Med → Magyar
Baker cysta - Magyar → szinonima
bakor cysta - Magyar → keresési javaslat
bacer-cysta - Magyar → keresési javaslat
cysta ovari - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
emlő cysta - Magyar → keresési javaslat
Baker cysta - Magyar → keresési javaslat
cysta ossis - Lat/Gr/Med → Magyar
cysta ossis - Lat/Gr/Med → értelmezés
Fibro cysta - Magyar → keresési javaslat
bakei cysta - Magyar → keresési javaslat
cysta denoma - English → keresési javaslat
Naboth cysta - Magyar → keresési javaslat
cysta lienis - Lat/Gr/Med → Magyar
Tarlow cysta - Magyar → keresési javaslat
cysta heptis - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
tarlov cysta - Magyar → keresési javaslat
simlex cysta - Magyar → keresési javaslat
cysta ovarii - Lat/Gr/Med → Magyar
cysta Bakeri - Lat/Gr/Med → Magyar
hepato cysta - Magyar → keresési javaslat
Cysta bateri - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
cysta ovaril - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
cysta mammae - Lat/Gr/Med → Magyar
backer cysta - Magyar → keresési javaslat
Epeút cysta - Magyar → szinonima
cysta rensis - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
pseudo cysta - Magyar → keresési javaslat
zubní cysta - Čeština → Magyar
cysta ovarri - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
kéreg cysta - Magyar → keresési javaslat
ovarium cysta - Magyar → keresési javaslat
baker. cysta - Magyar → keresési javaslat
cysta hepatis - Lat/Gr/Med → Magyar
bakeri cysta - Magyar → keresési javaslat
Cysta Baheri. - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
basalis cysta - Magyar → keresési javaslat
Cysta ov.I.s. - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
simplex cysta - Magyar → értelmezés
colloid cysta - Magyar → keresési javaslat
cysta pečene - Slovenčina → Magyar
Cysta sleziny - Slovenčina → Magyar
backeri cysta - Magyar → keresési javaslat
Kolloid cysta - English → keresési javaslat
Cysta renis ld - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
ganglion cysta - Magyar → keresési javaslat
retentio cysta - Magyar → keresési javaslat
Bakerova cysta - Slovenčina → Magyar
Bakerova cysta - Čeština → Magyar
septált cysta - Magyar → szinonima
septált cysta - Magyar → értelmezés
pelvicus cysta - Magyar → szinonima
cysta renis lu - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
retencios cysta - Magyar → szinonima
retentios cysta - Magyar → értelmezés
retencios cysta - Magyar → értelmezés
cysta renis lu. - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
cysta obličiek - Slovenčina → Magyar
retantios cysta - Magyar → keresési javaslat
Luteálna cysta - Slovenčina → Magyar
Vulvárna cysta - Slovenčina → Magyar
retention cysta - English → keresési javaslat
ovarialis cysta - Magyar → keresési javaslat
arachnoid cysta - English → keresési javaslat
coricalis cysta - Magyar → keresési javaslat
retentios cysta - Magyar → szinonima
Cysta pankreasu - Slovenčina → Magyar
coticalis cysta - Magyar → keresési javaslat
cysta renis l.s - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
Žlčová cysta - Slovenčina → Magyar
arcüregi cysta - Lat/Gr/Med → Magyar
Cysta žlčovodu - Slovenčina → Magyar
Iná cysta burzy - Slovenčina → Magyar
corticalys cysta - Magyar → keresési javaslat
cortikalis cysta - Magyar → keresési javaslat
kortikalis cysta - Magyar → keresési javaslat
Cysta renis I.s. - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
bronhogén cysta - Magyar → keresési javaslat
cysta renis l.s. - Lat/Gr/Med → Magyar
recenciós cysta - Magyar → keresési javaslat
corticalis cysta - Magyar → szinonima
Cortiralis cysta - Magyar → keresési javaslat
cysta renjs l.s. - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
cysta renis l.u. - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
cysta synovialis - Lat/Gr/Med → Magyar
cysta renis l.d. - Lat/Gr/Med → Magyar
follikulär cysta - Svenska → Magyar
reziduálna cysta - Slovenčina → Magyar
mediastinum cysta - Magyar → szinonima
Choledochal cysta - English → keresési javaslat
bronchogén cysta - Magyar → keresési javaslat
prapyelaris cysta - Magyar → keresési javaslat
scleroticus cysta - Magyar → szinonima
parapelvicus cysta - English → Magyar
paralabialis cysta - Magyar → szinonima
parapyelaris cysta - Magyar → értelmezés
Iná kostná cysta - Slovenčina → Magyar
Radikulárna cysta - Slovenčina → Magyar
parapelvicka cysta - Slovenčina → Magyar
paralabralis cysta - Magyar → keresési javaslat
parapelvicus cysta - Magyar → szinonima
Pilonidális cysta - Magyar → szinonima
degeneratív cysta - Magyar → keresési javaslat
parapelvikus cysta - English → keresési javaslat
parapelvikus cysta - Magyar → keresési javaslat
Epidermálna cysta - Slovenčina → Magyar
pilonidálna cysta - Slovenčina → Magyar
visszamaradt cysta - Magyar → szinonima
Pilonidális cysta - Magyar → értelmezés
mediastinalis cysta - Magyar → szinonima
som hör till cysta - Svenska → Magyar
cysta ovarii k.m.n. - Magyar → értelmezés
cysta arachnoidalis - Lat/Gr/Med → Magyar
arachnoidalis cysta - Magyar → keresési javaslat
Trichilémová cysta - Slovenčina → Magyar
Cysta ov. Rupt. I. S - Lat/Gr/Med → Magyar
cysta hepatis suspect - Lat/Gr/Med → Magyar
cysta septi pellucidi - Lat/Gr/Med → Magyar
arachno-idealis cysta - Magyar → keresési javaslat
septum pellucidum cysta - Magyar → értelmezés
jednoduchá cysta kosti - Slovenčina → Magyar
septum pellucidum cysta - Magyar → szinonima
Solitárna kostná cysta - Slovenčina → Magyar
Získaná cysta obličky - Slovenčina → Magyar
septum pellucidium cysta - Magyar → keresési javaslat
Solitárna cysta prsníka - Slovenčina → Magyar
Aneuryzmová kostná cysta - Slovenčina → Magyar
Folikulárna cysta ovária - Slovenčina → Magyar
Cysta Bartholiniho žľazy - Slovenčina → Magyar
Vrodená cysta medzipľúcia - Slovenčina → Magyar
Vývinová cysta vaječníka - Slovenčina → Magyar
Sinus praeauricularis a cysta - Slovenčina → Magyar
aneurysmatická kostní cysta - Čeština → Magyar
Pilonidálna cysta s abscesom - Slovenčina → Magyar
cysta et haemangiomae hepatis - Lat/Gr/Med → Magyar
cysta et haemangiomae hepatis - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
Dermoidná pararektálna cysta - Slovenčina → Magyar
Pilonidálna cysta bez abscesu - Slovenčina → Magyar
cysta obličky na ľavej strane - Slovenčina → Magyar
cysta obličky na pravej strane - Slovenčina → Magyar
Fibroadenoma et cysta mammae 1.s - Magyar → értelmezés
Embryonálna cysta vajíčkovodu - Slovenčina → Magyar
Vrodená jednotlivá renálna cysta - Slovenčina → Magyar
Embryonálna cysta krčka maternice - Slovenčina → Magyar
Embryonálna cysta širokého väzu - Slovenčina → Magyar
Cysta a mykokéla prinosovej dutiny - Slovenčina → Magyar
Vrodená cysta podžalúdkovej žľazy - Slovenčina → Magyar
Podkožný feomykotický absces a cysta - Slovenčina → Magyar
Branchiogénny sínus - fistula a cysta - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená cysta v oblasti úst - Slovenčina → Magyar
Cysta dúhovky - vráskovca a prednej komory - Slovenčina → Magyar
Cysta sinuum nasalium sine sinusitide sphenoidali - Lat/Gr/Med → Magyar
Synoviálna cysta v popliteálnej oblasti [Bakerova] - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná folikulárna cysta kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com