címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený inými abnormalitami plodu - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený hydrocefalickým plodom - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený celkovo zúženou panvou - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený deformáciou kostenej panvy - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený nezvyčajne veľkým plodom - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený zúžením panvového vchodu - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený zúžením panvového východu - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený rozličnými príčinami zo strany - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre nepomer z iných príčin - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre nešpecifikovaný nepomer - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu inými medicínskymi - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inými abnormalitami membrán - Slovenčina → Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená inými abnormalitami plodu - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri príznakoch hypoxie plodu - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri nadmernej hmotnosti plodu - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri znížení hmotnosti plodu - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri vnútromaternicovej smrti plodu - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri nešpecifikovanom naliehaní plodu - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri inom nepravidelnom naliehaní plodu - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnej) dedičnej chorobe plodu - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri nešpecifikovaných problémoch plodu - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu liekmi - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu alkoholom - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu žiarením - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnej) anomálii chromozómov plodu - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri iných bližšie určených problémoch plodu - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu vírusovou chorobou - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre abnormality pošvy - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre iné poruchy súvisiace - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre abnormality vulvy a hrádze - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre iné abnormality panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre iné abnormality ťarchavej maternice - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre jazvu na maternici po predchádzajúcej operácii - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre nešpecifikovanú abnormalitu panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca nešpecifikovanými abnormalitami membrán - Slovenčina → Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená inými abnormalitami panvy matky - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri zistenej alebo - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri zistenom alebo - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri fetálnom hydropse - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri nestabilnej polohe - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri inej izoimunizácii - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri nádore tela maternice - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri iných zistených alebo - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri kombinovanom naliehaní - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri priečnej a šikmej polohe - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri naliehaní panvovým koncom - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri veľkej hlavičke v termíne - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri izoimunizácii v Rh systéme - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri vrodených chybách maternice - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri inkompetencii krčka maternice - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri iných abnormalitách krčka maternice - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri abdominálnej ťarchavosti živým plodom - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnej) nešpecifikovanej abnormalite a - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri zistenom alebo suspektnom nepomere (disproporcii) - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri tvárovej a čelovej polohe a pri naliehaní bradou - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri iných (suspektných) abnormalitách a poškodeniach - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri (suspektnej) vývinovej chybe centrálneho nervového - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri viacplodovej ťarchavosti s nepravidelným naliehaním - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri zistenej alebo suspektnej abnormalite panvových orgánov matky - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inými - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inými stavmi matky - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inými komplikáciami ťarchavosti matky - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inými a nešpecifikovanými morfologickými - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inými a nešpecifikovanými stavmi pupkovej - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inými cirkulačnými a respiračnými chorobami - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inými formami odlúpenia placenty a krvácaním - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inými špecifikovanými komplikáciami pôrodnej - Slovenčina → Magyar
Komplikácie pôrodu zavinené abnormalitami panvy - Slovenčina → Magyar
Kefalhematóm zavinený pôrodným poranením - Slovenčina → Magyar
Mozgový opuch zavinený poranením pri pôrode - Slovenčina → Magyar
“Kont” (na záhlaví) zavinený pôrodným poranením - Slovenčina → Magyar
Akútny pľúcny edém zavinený chemikáliami - plynmi - dymami a výparmi - Slovenčina → Magyar
Zápal horných dýchacích ciest zavinený chemikáliami - plynmi - dymami a - Slovenčina → Magyar
jeden pre každého - každý pre jedného - Slovenčina → Magyar
srdce plodu - Slovenčina → Magyar
odber krvi z plodu - Slovenčina → Magyar
plodu sa týkajúci - Slovenčina → Magyar
vnější obal plodu - Čeština → Magyar
Spontánny pôrod jedného plodu - Slovenčina → Magyar
Pôrod jedného plodu kliešťami - Slovenčina → Magyar
Iné vedenie pôrodu jedného plodu - Slovenčina → Magyar
Nízka hmotnosť a podvýživa plodu - Slovenčina → Magyar
Nekrotizujúca enterokolitída plodu - Slovenčina → Magyar
Iný spontánny pôrod jedného plodu - Slovenčina → Magyar
Rh izoimunizácia plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Pôrod jedného plodu cisárskym rezom - Slovenčina → Magyar
ABO izoimunizácia plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Hemolytická choroba plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Hemoragická choroba plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Smrť plodu z nešpecifikovanej príčiny - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca škodlivými - Slovenčina → Magyar
Iný pôrod jedného plodu cisárskym rezom - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca smrťou matky - Slovenčina → Magyar
Extrakcia plodu pri polohe panvovým koncom - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Iné hemolytické choroby plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca fajčením matky - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca poranením matky - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca strmým pôrodom - Slovenčina → Magyar
Vnútrolebkové netraumatické krvácanie plodu - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca chorobami matky - - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca polyhydramniónom - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca oligohydramniónom - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované vedenie pôrodu jedného plodu - Slovenčina → Magyar
Diseminovaná intravaskulárna koagulácia plodu - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca vcestnou placentou - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca chorioamnionitídou - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaný spontánny pôrod jedného plodu - Slovenčina → Magyar
Intraamniotická infekcia plodu nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vedenie pôrodu jedného plodu - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inou medikáciou matky - Slovenčina → Magyar
Pôrod živého plodu pri abdominálnej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca kliešťovým pôrodom - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca poruchami výživy matky - Slovenčina → Magyar
Missed abortion (zadržanie mŕtveho plodu v maternici) - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca ektopickou ťarchavosťou - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca pôrodom cisárskym rezom - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca nepravidelným naliehaním - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná hemolytická choroba plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca viacpočetnou ťarchavosťou - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca matky požívajúcej alkohol - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca predčasným puknutím blán - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca vykĺznutou pupkovou šnúrou - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca hypertenznými chorobami matky - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca pôrodom vákuovým extraktorom - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca cervikoistmickou insuficienciou - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca chirurgickým výkonom na matke - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca nešpecifikovanými stavmi matky - Slovenčina → Magyar
Intracerebrálne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca iným stlačením pupkovej šnúry - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca matky užívajúcej návykové lieky - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca pôrodom panvovým koncom a extrakciou - Slovenčina → Magyar
Iné intrakraniálne (netraumatické) krvácania plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca matky vystavenej chemickým látkam zo - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná prechodná porucha sacharidového metabolizmu plodu - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné poruchy sacharidového metabolizmu plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca placentárnymi transfúznymi syndrómami - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca abnormálnymi maternicovými kontrakciami - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca nešpecifikovanou komplikáciou pôrodnej - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované intraventrikulárne (netraumatické) krvácanie plodu - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca inou nepravidelnosťou naliehania - polohy - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca matky vystavenej iným škodlivým vplyvom - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca chorobou obličiek a močových ciest matky - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca nešpecifikovanou komplikáciou ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Cerebelárne (netraumatické) krvácanie a krvácanie do zadnej jamy plodu - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca infekčnými a parazitárnymi chorobami matky - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca lekárskymi zákrokmi na matke nezatriedenými - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca anestéziou a analgéziou matky v ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca matky požívajúcej chemické látky v potrave - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca matky vystavenej nešpecifikovaným škodlivým - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované intrakraniálne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Intraventrikulárne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca prvého stupňa - Slovenčina → Magyar
Intraventrikulárne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca druhého stupňa - Slovenčina → Magyar
Intraventrikulárne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca tretieho stupňa - Slovenčina → Magyar
starostlivosť - Slovenčina → Magyar
starostlivosť o kožu - Slovenčina → Magyar
starostlivosť o zdravie - Slovenčina → Magyar
zdravotná starostlivosť - Slovenčina → Magyar
prenatálna starostlivosť - Slovenčina → Magyar
Paliatívna starostlivosť - Slovenčina → Magyar
popôrodná starostlivosť - Slovenčina → Magyar
starostlivosť okolo prôdu - Slovenčina → Magyar
pooperačná starostlivosť - Slovenčina → Magyar
Dovolenková starostlivosť - Slovenčina → Magyar
starostlivosť okolo rodenia - Slovenčina → Magyar
predoperačná starostlivosť - Slovenčina → Magyar
perioperačná starostlivosť - Slovenčina → Magyar
Iná lekárska starostlivosť - Slovenčina → Magyar
starostlivosť pred narodením - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o obväzy a sutúry - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť s použitím dialýzy - Slovenčina → Magyar
starostlivosť o životné prostredie - Slovenčina → Magyar
Popôrodná starostlivosť a vyšetrenie - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť počas prípravy na dialýzu - Slovenčina → Magyar
iná následná chirurgická starostlivosť - Slovenčina → Magyar
Iná následná ortopedická starostlivosť - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená lekárska starostlivosť - Slovenčina → Magyar
Lekársky dohľad a starostlivosť o najdúcha - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená lekárska starostlivosť - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť a vyšetrovanie ihneď po pôrode - Slovenčina → Magyar
Následná starostlivosť na plastickej chirurgii - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená starostlivosť po operácii - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť a vyšetrovanie matky počas laktácie - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť s použitím rehabilitačných výkonov - Slovenčina → Magyar
Príbuzný v rodine odkazáný na domácu starostlivosť - Slovenčina → Magyar
Pôrodnícka starostlivosť pri habituálnom potrácaní - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená následná chirurgická starostlivosť - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená následná ortopedická starostlivosť - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť zahŕňajúca iné rehabilitačné procedúry - Slovenčina → Magyar
Nedostatočné sociálne poistenie a sociálna starostlivosť - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená následná ortopedická starostlivosť - Slovenčina → Magyar
Lekársky dohľad a starostlivosť o iné zdravé dojča a dieťa - Slovenčina → Magyar
Následná starostlivosť zahŕňajúca plastickú operáciu prsníka - Slovenčina → Magyar
Prípravná starostlivosť pred následnou liečbou nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Následná starostlivosť zahŕňajúca plastickú operáciu hlavy a krku - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť zahŕňajúca bližšie neurčené rehabilitačné procedúry - Slovenčina → Magyar
Následná starostlivosť zahŕňajúca plastickú operáciu inej časti tela - Slovenčina → Magyar
Následná starostlivosť zahŕňajúca plastickú operáciu dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Následná starostlivosť zahŕňajúca plastickú operáciu hornej končatiny - Slovenčina → Magyar
Následná starostlivosť zahŕňajúca bližšie neurčenú plastickú operáciu - Slovenčina → Magyar
Následná starostlivosť zahŕňajúca plastickú operáciu iných častí trupu - Slovenčina → Magyar
Následná starostlivosť zahŕňajúca odstránenie kostnej dlahy a inej vnútornej - Slovenčina → Magyar
Zoster s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Osýpky s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Varicella s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Popálenie inými horúcimi kovmi - Slovenčina → Magyar
Ružienka s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Askarióza s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Parotitída s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Cystická fibróza s inými prejavmi - Slovenčina → Magyar
Obarenie inými horúcimi tekutinami - Slovenčina → Magyar
Pneumónia vyvolaná inými streptokokmi - Slovenčina → Magyar
Infekcie vyvolané inými mykobaktériami - Slovenčina → Magyar
Uhryznutie alebo udretie inými cicavcami - Slovenčina → Magyar
Uhryznutie alebo zmliaždenie inými plazmi - Slovenčina → Magyar
Vnútorné hemoroidy s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Vonkajšie hemoroidy s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Delírium nezavinené alkoholom alebo inými - Slovenčina → Magyar
Myopatia zavinená inými toxickými látkami - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie inými plynmi - Slovenčina → Magyar
Pneumokonióza zapríčinená azbestom a inými - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi - Slovenčina → Magyar
Problémy súvisiace s inými psychosociálnymi - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacích ciest zapríčinené inými - Slovenčina → Magyar
Zápal pľúc vyvolaný inými mikroorganizmami - Slovenčina → Magyar
Poškodenie inými bližšie určenými vplyvmi - Slovenčina → Magyar
Napadnutie inými bližšie určenými spôsobmi - Slovenčina → Magyar
Dávenie spojené s inými psychickými poruchami - Slovenčina → Magyar
Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie inými liečivami - Slovenčina → Magyar
Poranenie inými a bližšie neurčenými živými - Slovenčina → Magyar
Pád pri nesení alebo podopieraní inými osobami - Slovenčina → Magyar
Pneumokonióza zapríčinená inými anorganickými - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované hemoroidy s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Toxická choroba pečene s inými poruchami pečene - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie inými a bližšie - Slovenčina → Magyar
Problémy súvisiace s inými právnymi okolnosťami - Slovenčina → Magyar
Poškodenie inými a bližšie neurčenými umelými - Slovenčina → Magyar
Napadnutie inými bližšie určenými chemikáliami - Slovenčina → Magyar
Prejedanie združené s inými psychickými poruchami - Slovenčina → Magyar
Kongenitálna pneumónia vyvolaná inými baktériami - Slovenčina → Magyar
Kongenitálna pneumónia vyvolaná inými organizmami - Slovenčina → Magyar
Zápal mozgových plien (meningitis) vyvolaný inými - Slovenčina → Magyar
Kontakt alebo ohrozenie inými chytľavými chorobami - Slovenčina → Magyar
Chrípka s inými prejavmi - vírus neidentifikovaný - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými - Slovenčina → Magyar
Úmyselné sebapoškodenie inými bližšie určenými - Slovenčina → Magyar
Poranenie inými a bližšie neurčenými mechanizmami - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy vrodených chýb s inými zmenami kostí - Slovenčina → Magyar
Polyneuropatia zapríčinená inými toxickými látkami - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok styku s inými morskými živočíchmi - Slovenčina → Magyar
Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami - Slovenčina → Magyar
Imunitná nedostatočnosť združená s inými ťažkými - Slovenčina → Magyar
Alergická kontaktná dermatitída vyvolaná inými agensmi - Slovenčina → Magyar
Malária zavinená Plasmodium vivax s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Vírusové a inÝMI ORGANIZMAMI VYVOLANÉ črevné infekcie - Slovenčina → Magyar
Meningitída vyvolaná inými špecifikovanými príčinami - Slovenčina → Magyar
Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi - Slovenčina → Magyar
Dermatitída vyvolaná inými látkami požitými vnútorne - Slovenčina → Magyar
Iritačná kontaktná dermatitída vyvolaná inými agensmi - Slovenčina → Magyar
Chrípka s inými prejavmi - vírus chrípky identifikovaný - Slovenčina → Magyar
Pneumonitída vyvolaná inými tuhými látkami a tekutinami - Slovenčina → Magyar
Malária zavinená Plasmodium malariae s inými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Kardiomyopatia vyvolaná liekmi a inými vonkajšími látkami - Slovenčina → Magyar
Sekundárna hypertenzia zapríčinená inými chorobami obličiek - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná kontaktná dermatitída vyvolaná inými agensmi - Slovenčina → Magyar
Akútna bronchitída vyvolaná inými špecifikovanými organizmami - Slovenčina → Magyar
Pneumónia vyvolaná inými aeróbnymi gram-negatívnymi baktériami - Slovenčina → Magyar
Infekcia a zápalová reakcia zavinená inými srdcovými a cievnymi - Slovenčina → Magyar
Akútny zápal hltana vyvolaný inými špecifikovanými organizmami - Slovenčina → Magyar
Hypersenzitívna pneumonitída zavinená inými organickými prachmi - Slovenčina → Magyar
Poranenie inými výbuchmi a črepinami počas vojnových operácií - Slovenčina → Magyar
Sekundárny parkinsonizmus vyvolaný inými vonkajšími činiteľmi - Slovenčina → Magyar
Sepsa novorodenca vyvolaná inými a nešpecifikovanými stafylokokmi - Slovenčina → Magyar
Sepsa novorodenca vyvolaná inými a nešpecifikovanými streptokokmi - Slovenčina → Magyar
Poranenie strelnou zbraňou a inými formami konvenčnej vojny počas - Slovenčina → Magyar
Akútny zápal mandlí vyvolaný inými špecifikovanými organizmami - Slovenčina → Magyar
Prenatálny skríning spomalenia fetálneho rastu ultrazvukom a inými - Slovenčina → Magyar
Akútna bronchiolitída vyvolaná inými špecifikovanými organizmami - Slovenčina → Magyar
Iritačná kontaktná dermatitída vyvolaná inými chemickými látkami - Slovenčina → Magyar
Nefropatia vyvolaná inými liečivami - liekmi a biologickými látkami - Slovenčina → Magyar
Alergická kontaktná dermatitída vyvolaná inými chemickými látkami - Slovenčina → Magyar
Pneumokonióza zavinená inými špecifikovanými anorganickými prachmi - Slovenčina → Magyar
Imunodeficiencia spojená s inými špecifikovanými ťažkými poruchami - Slovenčina → Magyar
Zanedbanie starostlivosti a opustenie Inými bližšie určenými osobami - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Diagnostické látky - Slovenčina → Magyar
Pneumónia vyvolaná inými bližšie určenými infekčnými organizmami - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke medzi inými bližšie určenými - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi inými bližšie určenými - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Slučkové diuretiká - Slovenčina → Magyar
Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami - Slovenčina → Magyar
Pôrodná činnosť a pôrod komplikované inými dôkazmi fetálneho stresu - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri zrážke s inými vozňami alebo ich - Slovenčina → Magyar
Neúspešný medicínsky potrat s inými a nešpecifikovanými komplikáciami - Slovenčina → Magyar
Pôrodná činnosť a pôrod komplikované inými nepravidelnosťami pupkovej - Slovenčina → Magyar
Chrípka s inými prejavmi na dýchacích orgánoch - vírus neidentifikovaný - Slovenčina → Magyar
Choroba dýchacích ciest zavinená inými špecifickými organickými prachmi - Slovenčina → Magyar
Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inými vnútornými protetickými - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri zrážke s inými - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v autobuse pri zrážke s inými - Slovenčina → Magyar
Prenatálny skríning malformácií ultrazvukom a inými fyzikálnymi metódami - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými bližšie neurčenými motorovými - Slovenčina → Magyar
Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inými vnútornými ortopedickými - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná kontaktná dermatitída vyvolaná inými chemickými látkami - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného motocyklistu pri zrážke s inými a bližšie - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v autobuse pri zrážke s inými a - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými - Slovenčina → Magyar
Komplikácia pôrodu zapríčinená inými nepravidelnosťami polohy a naliehaním - Slovenčina → Magyar
Iný a nešpecifikovaný neúspešný pokus o potrat s inými a nešpecifikovanými - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Látky tlmiace chuť do jedenia - Slovenčina → Magyar
Chrípka s inými prejavmi na dýchacích orgánoch - vírus chrípky identifikovaný - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými alebo bližšie neurčenými motorovými - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacích ciest vyvolané inými špecifikovanými vonkajšími činiteľmi - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri zrážke s inými a nešpecifikovanými - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom kamióne pri zrážke s inými a bližšie - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Mineralokortikoidy a ich antagonisty - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri zrážke s inými a bližšie neurčenými - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Analeptiká a antagonisty opiátových receptorov - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Sulfonamidy - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Antidóta a chelátujúce látky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Antihelmintiká - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Liečivá účinkujúce na metabolizmus kyseliny močovej - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Protivírusové lieky - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Inhibítory karboanhydrázy - benzotiadiazidy a iné diuretiká - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Antimykobakteriálne lieky - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Iné antiprotozoárne lieky - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Iné a bližšie neurčené liečivá - lieky a biologické látky - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Látky ovplyvňujúce elektrolytovú - energetickú a vodnú rovnováhu - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Antimalariká a lieky účinkujúce na iné krvné prvoky - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Nešpecifikované celkovo účinkujúce antiinfekčné a antiparazitárne prostriedky - Slovenčina → Magyar
Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami - Iné špecifikované celkovo účinkujúce antiinfekčné a antiparazitárne prostriedky - Slovenčina → Magyar
pre - Lat/Gr/Med → Magyar
pre - Slovenčina → Magyar
pre- - Čeština → Magyar
pre- - English → Magyar
pre ve - Español → keresési javaslat
pre op - English → keresési javaslat
pre.op - English → keresési javaslat
pre med - English → keresési javaslat
pre exc - English → keresési javaslat
pre-war - English → Magyar
pre-set - English → Magyar
pre-mix - English → keresési javaslat
pre-med - English → keresési javaslat
Pre-empt - English → keresési javaslat
pre-teen - Magyar → keresési javaslat
pre-dawn - English → Magyar
pre-dose - English → keresési javaslat
pre load - English → keresési javaslat
pre-term - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
pre-form - English → keresési javaslat
pre cure - English → keresési javaslat
anus pre - Italiano → keresési javaslat
pre swing - English → keresési javaslat
pre-swing - English → keresési javaslat
pre-molar - Deutsch → keresési javaslat
pre pubic - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
pre-natal - English → Magyar
pre-signs - English → Magyar
Pre-renal - English → keresési javaslat
pre-motor - Magyar → keresési javaslat
pré-natal - Português → Magyar
pre-morbid - English → keresési javaslat
pre-vacuum - English → keresési javaslat
pre-emptor - English → Magyar
pre-formed - English → keresési javaslat
pre-school - English → Magyar
pre-eminent - English → Magyar
pre-emption - English → Magyar
pre-cordium - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
pre eruptiv - English → Magyar
Pre syncope - English → keresési javaslat
pre exiting - English → keresési javaslat
pre emptive - English → keresési javaslat
pre-emptive - English → Magyar
pre cutting - English → keresési javaslat
to pre-empt - English → Magyar
pre-arrange - English → Magyar
to pre-plan - English → Magyar
pre cordial - Deutsch → keresési javaslat
pre-arranged - English → Magyar
pre hospital - English → keresési javaslat
pre-assigned - English → keresési javaslat
pre-eminence - English → Magyar
pre-packaged - English → Magyar
pre arranged - English → keresési javaslat
pre existing - Magyar → szinonima
pre-ordained - English → Magyar
pre-existing - English → Magyar
pre eclamsia - English → keresési javaslat
pre-clinical - English → keresési javaslat
pre-war years - English → Magyar
pre-calculate - English → Magyar
pré-clínico - Português → Magyar
pre-eclampsia - English → Magyar
Pre eclampsia - English → keresési javaslat
to pre-ordain - English → Magyar
pre-eminently - English → Magyar
pre oxigenate - English → keresési javaslat
pre operative - English → keresési javaslat
pre-eklampsia - Suomi → Magyar
pre-christian - English → Magyar
pre-fab condo - English → Magyar
pre-production - English → Magyar
pre-authorized - English → Magyar
pre-calculated - English → Magyar
pré-sinático - Português → Magyar
pre-evaporator - English → Magyar
pré-menstrual - Português → Magyar
pre-detonation - English → Magyar
to pre-arrange - English → Magyar
pre conception - English → keresési javaslat
to pre-process - English → Magyar
pre examination - English → keresési javaslat
pre medikáció - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
pre-evaporation - English → Magyar
pre-arrangement - English → Magyar
pre-printed text - English → Magyar
pré-medicação - Português → Magyar
bad pre-eminence - English → Magyar
pré-operatório - Português → Magyar
vodič pre impulz - Slovenčina → Magyar
pre-emptive right - English → Magyar
pre-multiplication - English → Magyar
jedovatý pre uši - Slovenčina → Magyar
pre-emptive strike - English → Magyar
Texto pré-impresso - Português → Magyar
pre-malignant state - English → Magyar
pre-malignant stage - English → Magyar
right of pre-emption - English → Magyar
Severe pre-eclampsia - English → Magyar
pre.menstrual tension - English → keresési javaslat
pre-menstrual tension - English → keresési javaslat
Moderate pre-eclampsia - English → Magyar
Pre-excitation syndrome - English → Magyar
for a long time pre-war - English → Magyar
informácie pre pacientov - Slovenčina → Magyar
Pre-eclampsia - unspecified - English → Magyar
Vyšetrenie pre poisťovňu - Slovenčina → Magyar
Pre excitációs szindróma - Magyar → értelmezés
Pre-excitációs szindróma - Magyar → értelmezés
Syndrome de pré-excitation - Français → Magyar
čas potrebný pre vývoj  - Slovenčina → Magyar
skupina pre ochranu zvierat - Slovenčina → Magyar
spolok pre ochranu vtáctva - Slovenčina → Magyar
Síndrome de pre-excitación - Español → Magyar
škola pre zdravotné sestry - Slovenčina → Magyar
pre-fabricated with light frames - English → Magyar
škola pre mentálne zaostalých - Slovenčina → Magyar
Lekárske pozorovanie a zhodnotenie pre - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy kože špecifické pre plod - Slovenčina → Magyar
prídavné prístroje pre dýchacie cesty - Slovenčina → Magyar
Výkon sa neuskutočnil pre iné príčiny - Slovenčina → Magyar
Nevykonané štepenie pre kontraindikáciu - Slovenčina → Magyar
Komplikácie špecifické pre viacplodovú - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pre podozrenie na tuberkulózu - Slovenčina → Magyar
Pre-existing diabetes mellitus - unspecified - English → Magyar
Pozorovanie pre podozrenie na zhubný nádor - Slovenčina → Magyar
Výkon sa neuskutočnil pre kontraindikáciu - Slovenčina → Magyar
Vyšetrenie a pozorovanie pre iné príčiny - Slovenčina → Magyar
Sledovanie po chemoterapii pre zhubný nádor - Slovenčina → Magyar
Sledovanie po operácii pre iné chorobné stavy - Slovenčina → Magyar
Pre-existing diabetes mellitus - insulin-dependent - English → Magyar
Sledovanie po chemoterapii pre iné chorobné stavy - Slovenčina → Magyar
Sledovanie po inej liečbe pre iné chorobné stavy - Slovenčina → Magyar
Pre-existing malnutrition-related diabetes mellitus - English → Magyar
úrad pre vysťahovalectvo a/alebo prisťahovalectvo - Slovenčina → Magyar
Sledovanie po rádioliečbe pre iné chorobné stavy - Slovenčina → Magyar
Iné infekcie špecifické pre perinatálnu periódu - Slovenčina → Magyar
doklad pre žiadateľov o azyl vydaný krajinou: - Slovenčina → Magyar
Nevykonané štepenie pre bližšie neurčený dôvod - Slovenčina → Magyar
Pre-existing diabetes mellitus - non-insulin-dependent - English → Magyar
Emočné poruchy so začiatkom špecifickým pre detstvo - Slovenčina → Magyar
Nešpecifické príznaky príznačné pre dojčenský vek - Slovenčina → Magyar
Nevykonané štepenie pre iné bližšie určené dôvody - Slovenčina → Magyar
Výkon sa neuskutočnil pre bližšie neurčenú príčinu - Slovenčina → Magyar
Sledovanie po kombinovanej liečbe pre iné chorobné stavy - Slovenčina → Magyar
Iné chirurgické výkony pre iné ako terapeutické dôvody - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované infekcie typické pre perinatálnu periódu - Slovenčina → Magyar
Iný a nešpecifikovaný edém typický pre plod a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iná plastická operácia pre neprijateľnú kozmetickú chybu - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy kože typické pre plod a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované infekcie typické pre perinatálnu periódu - Slovenčina → Magyar
Pre-existing hypertensive disorder with superimposed proteinuria - English → Magyar
Poranenie osoby mimo miesta určeného pre vodiča špeciálneho - Slovenčina → Magyar
Síndrome das artérias pré-cerebrais - múltiplas e bilaterais - Português → Magyar
Sledovanie po nešpecifikovanej liečbe pre iné chorobné stavy - Slovenčina → Magyar
Profylaktický operačný zákrok pre ohrozenie zhubným nádorom - Slovenčina → Magyar
Doklad (platný pre všetky fyzické prvky dokladu vrátane obalu) - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy kože typické pre plod a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pre podozrenie na dušené poruchy a poruchy správania - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby cestujúcej mimo miesta určeného pre vodiča alebo - Slovenčina → Magyar
doklad pre žiadateľov o medzinárodnú ochranu vydaný krajinou: - Slovenčina → Magyar
doklad pre osoby s postavením doplnkovej ochrany vydaný krajinou: - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené chirurgické výkony pre iné ako terapeutické dôvody - Slovenčina → Magyar
Výkon sa neuskutočnil z rozhodnutia pacienta pre iné a bližšie neurčené - Slovenčina → Magyar
Komplikácie charakteristické pre znovapripojenie (replantáciu) a amputáciu - Slovenčina → Magyar
Nevykonané štepenie pre odmietnutie pacienta z náboženských dôvodov a pod - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby mimo miesta určeného pre vodiča špeciálneho priemyselného - Slovenčina → Magyar
Pre-existing hypertension complicating pregnancy - childbirth and the puerperium - English → Magyar
Nevykonané štepenie pre odmietnutie pacienta z iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Výkon sa neuskutočnil z rozhodnutia pacienta pre náboženské dôvody a nátlak - Slovenčina → Magyar
Pre-existing secondary hypertension complicating pregnancy - childbirth and the puerperium - English → Magyar
Pre-existing essential hypertension complicating pregnancy - childbirth and the puerperium - English → Magyar
Unspecified pre-existing hypertension complicating pregnancy - childbirth and the puerperium - English → Magyar
Hypertonie pré-existante - compliquant la grossesse - la naissance ou la période puerpérale - Français → Magyar
Pre-existing hypertensive heart disease complicating pregnancy - childbirth and the puerperium - English → Magyar
Pre-existing hypertensive renal disease complicating pregnancy - childbirth and the puerperium - English → Magyar
Pre-existing hypertensive heart and renal disease complicating pregnancy - childbirth and the puerperium - English → Magyar
Hypertonie pré-existante avec protéinurie - compliquant la grossesse - la naissance ou la période puerpérale - Français → Magyar
povolenie na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín so štatútom osoby s dlhodobým pobytom v ES, ktoré vydala krajina: - Slovenčina → Magyar
povolenie na pobyt (preukaz) pre rodinného príslušníka občana Európskej únie; dôkaz, že príslušník tretej krajiny, ktorý je rodinným príslušníkom občana EÚ alebo Islandu, Nórska alebo Lichtenštajnska, má právo na voľný pohyb a pobyt na území členských štá - Slovenčina → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com