címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Sena effekter av andra och icke specificerade infektionssjukdomar och - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i andningsorganen och icke specificerad tuberkulos - Svenska → Magyar
Sena effekter av icke specificerad infektionssjukdom eller parasitsjukdom - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i andra organ - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Icke specificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Icke specificerade streptokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra specificerade bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra specificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra specificerade streptokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer - Svenska → Magyar
Sena effekter av polio - Svenska → Magyar
Sena effekter av lepra - Svenska → Magyar
Sena effekter av trakom - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos - Svenska → Magyar
Sena effekter av virushepatit - Svenska → Magyar
Sena effekter av virusencefalit - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i centrala nervsystemet - Svenska → Magyar
Andra trematodinfektioner (infektioner med flundror och andra sugmaskar) - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i pelviperitoneum och andra urin- och könsorgan - Svenska → Magyar
Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Icke specificerade parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Infektion med icke specificerade tarmparasiter - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad syfilis - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad echinokockos - Svenska → Magyar
Icke specificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Andra specificerade mykoser - Svenska → Magyar
Andra specificerade pestformer - Svenska → Magyar
Andra specificerade zygomykoser - Svenska → Magyar
Andra specificerade septikemier - Svenska → Magyar
Andra specificerade antraxformer - Svenska → Magyar
Andra specificerade infestationer - Svenska → Magyar
Andra specificerade masksjukdomar - Svenska → Magyar
Andra specificerade tularemiformer - Svenska → Magyar
Andra specificerade virussjukdomar - Svenska → Magyar
Andra specificerade ytliga mykoser - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av lepra - Svenska → Magyar
Andra specificerade tarminfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusmeningiter - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusencefaliter - Svenska → Magyar
Andra specificerade hakmasksjukdomar - Svenska → Magyar
Andra specificerade protozosjukdomar - Svenska → Magyar
Andra specificerade bakteriesjukdomar - Svenska → Magyar
Andra specificerade tarmmasksjukdomar - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andra specificerade organ - Svenska → Magyar
Andra specificerade filariainfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade rickettsiasjukdomar - Svenska → Magyar
Andra specificerade klamydiainfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade bandmaskinfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av nokardios - Svenska → Magyar
Andra specificerade spiroketinfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade trematodinfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av kromomykos - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av aspergillos - Svenska → Magyar
Andra specificerade salmonellainfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av bartonellos - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av leptospiros - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av blastomykos - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av erysipeloid - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av sporotrikos - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av aktinomykos - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av kryptokockos - Svenska → Magyar
Andra specificerade cytomegalvirusinfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av schistosomiasis - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av koccidioidomykos - Svenska → Magyar
Andra specificerade bakteriella tarminfektioner - Svenska → Magyar
Bältros med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Andra specificerade mykobakteriella infektioner - Svenska → Magyar
Mässling med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Påssjuka med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Vattkoppor med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Röda hund med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av parakoccidioidomykos - Svenska → Magyar
Andra specificerade arenavirala hemorragiska febrar - Svenska → Magyar
Andra specificerade virala hemorragiska febersjukdomar - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra specificerade maligna tumörer - Svenska → Magyar
Kikhosta orsakad av andra specificerade bordetellaarter - Svenska → Magyar
Andra specificerade tarmsjukdomar orsakade av protozoer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd - Svenska → Magyar
Andra specificerade matförgiftningar orsakade av bakterier - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusinfektioner i centrala nervsystemet - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusfebersjukdomar överförda av leddjur - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av infektion med herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Andra specificerade huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar - Svenska → Magyar
Andra specificerade febersjukdomar orsakade av virus överförda av myggor - Svenska → Magyar
Sexuellt överförd klamydiainfektion med andra specificerade lokalisationer - Svenska → Magyar
Andra specificerade djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i artärer och arterioler - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i bentäthet och struktur - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid - blodbildande och besläktad vävnad - Svenska → Magyar
Annan gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronker - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna med abscess i periuretrala och - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som utfärdas till EU-medborgare och till medborgare i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz bosatta i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till administrativ och teknisk personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till tjänstepersonal och privat personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till diplomater och konsulära tjänsteman samt till medlemmar av internationella organisationer som är ackrediterade i: - Svenska → Magyar
effekter - Svenska → Magyar
sena - Svenska → Magyar
sena (snin) - Malti → Magyar
utbredd sena - Svenska → Magyar
Sena lesioner vid pinta - Svenska → Magyar
Icke venerisk syfilis - Svenska → Magyar
Icke specificerad mykos - Svenska → Magyar
Icke specificerat lusangrepp - Svenska → Magyar
Icke specificerad virushepatit - Svenska → Magyar
Icke specificerad virusencefalit - Svenska → Magyar
Icke specificerad protozosjukdom - Svenska → Magyar
Icke specificerad tarmmasksjukdom - Svenska → Magyar
Icke specificerad sen medfödd syfilis - Svenska → Magyar
Icke specificerad akut miliartuberkulos - Svenska → Magyar
Icke specificerad echinokockos i levern - Svenska → Magyar
Icke specificerad tidig medfödd syfilis - Svenska → Magyar
Enterit orsakad av icke specificerat virus - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till icke-medborgare - Svenska → Magyar
Icke specificerad virushepatit med leverkoma - Svenska → Magyar
Icke specificerad virushepatit utan leverkoma - Svenska → Magyar
Icke specificerad sexuellt överförd sjukdom - Svenska → Magyar
Icke-pneumonisk legionärsjuka [Pontiac-feber] - Svenska → Magyar
Virussjukdom med icke specificerad lokalisation - Svenska → Magyar
HIV-infektion med icke specificerad malign tumör - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad med icke angiven metod - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av icke specificerad stafylokock - Svenska → Magyar
Icke specificerad Echinococcus granulosus-infektion - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till icke‑medborgare i - Svenska → Magyar
Bakterieinfektion med icke specificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Icke specificerad Echinococcus multilocularis-infektion - Svenska → Magyar
Icke specificerad virusinfektion i centrala nervsystemet - Svenska → Magyar
Icke specificerad hemorragisk febersjukdom orsakad av virus - Svenska → Magyar
Icke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] - Svenska → Magyar
HIV-infektion med icke specificerad infektions- eller parasitsjukdom - Svenska → Magyar
Icke specificerad febersjukdom orsakad av virus överfört av leddjur - Svenska → Magyar
Icke specificerad pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum - Svenska → Magyar
Tuberkulos i icke specificerat andningsorgan utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
andra - Svenska → Magyar
andra halskotan - Svenska → Magyar
på andra sidank - Svenska → Magyar
Andra infestationer - Svenska → Magyar
Andra masksjukdomar - Svenska → Magyar
ANDRA PSEUDODOKUMENT - Svenska → Magyar
Andra dermatofytoser - Svenska → Magyar
Andra ytliga mykoser - Svenska → Magyar
Andra former av difteri - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andra organ - Svenska → Magyar
Andra spiroketinfektioner - Svenska → Magyar
Andra former av listerios - Svenska → Magyar
Andra gonokockinfektioner - Svenska → Magyar
Andra rickettsiasjukdomar - Svenska → Magyar
Andra Vincent-infektioner - Svenska → Magyar
Andra bandmaskinfektioner - Svenska → Magyar
Andra salmonellainfektioner - Svenska → Magyar
Andra meningokockinfektioner - Svenska → Magyar
Andra manifestationer vid yaws - Svenska → Magyar
Andra protozosjukdomar i tarmen - Svenska → Magyar
äldre namn på andra halskotan - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra mykoser - Svenska → Magyar
Andra bakteriella tarminfektioner - Svenska → Magyar
Andra tidiga hudlesioner vid yaws - Svenska → Magyar
Cysticerkos med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar orsakade av klamydier - Svenska → Magyar
Akut lymfadenit på andra webbplatser - Svenska → Magyar
Andra medfödda missbildningar av huden - Svenska → Magyar
Primär syfilis med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Candidainfektion i andra urogenitalorgan - Svenska → Magyar
Andra medfödda missbildningar av revben - Svenska → Magyar
Andra medfödda missbildningar av tarmen - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra virusinfektioner - Svenska → Magyar
Sjukdomar orsakade av andra mykobakterier - Svenska → Magyar
Candidainfektion med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Toxoplasmos med engagemang av andra organ - Svenska → Magyar
Spolmaskinfektion med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Andra infektioner orsakade av ortopoxvirus - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra bakterieinfektioner - Svenska → Magyar
Trikomonasinfektion med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Andra salmonellainfektioner - ospecificerade - Svenska → Magyar
Andra sexuellt överförda klamydiasjukdomar - Svenska → Magyar
Andra mykoser som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av andra gramnegativa organismer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra typer av non-Hodgkin-lymfom - Svenska → Magyar
Bältros med andra komplikationer från nervsystemet - Svenska → Magyar
Infektion med andra virus - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av andra organ - Svenska → Magyar
Andra virussjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra atypiska virusinfektioner i centrala nervsystemet - Svenska → Magyar
Andra protozosjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra virusencefaliter som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Infektion med andra bakterier - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Andra tarmmaskinfektioner som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda av myggor - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Reovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra virusinfektioner i centrala nervsystemet som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Andra djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med andra - Svenska → Magyar
Retrovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Adenovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Parvovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Enterovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur - som ej - Svenska → Magyar
Coronavirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Andra hemorragiska febersjukdomar orsakade av virus som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Papillomvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Bacteroides fragilis som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Klebsiella pneumoniae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Staphylococcus aureus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Mycoplasma pneumoniae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Streptokocker grupp A som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Streptokocker grupp B som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Streptokocker grupp D som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Haemophilus influenzae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Clostridium perfringens som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Pseudomonas (aeruginosa) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Respiratoriskt syncytialvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Proteus (mirabilis) (morgagni) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra - Svenska → Magyar
och - Svenska → Magyar
och - Polski → Magyar
Rots och melioidos - Svenska → Magyar
tung- och svalgnerv - Svenska → Magyar
mul- och klövsjuka - Svenska → Magyar
Gumma och sår vid yaws - Svenska → Magyar
hörsel- och balansnerv - Svenska → Magyar
Akut och fulminant melioidos - Svenska → Magyar
Akut och subakut iridocyklit - Svenska → Magyar
Ben- och ledlesioner vid yaws - Svenska → Magyar
Subakut och kronisk melioidos - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
öron- näs- och halssjukdomar - Svenska → Magyar
Tyfoidfeber och paratyfoidfeber - Svenska → Magyar
Kutan och mukokutan bartonellos - Svenska → Magyar
Candidainfektion i hud och naglar - Svenska → Magyar
Kromomykos och feomykotisk abscess - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelettet och lederna - Svenska → Magyar
Tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
Candidainfektion i vulva och vagina - Svenska → Magyar
Multipla papillom och wet crab yaws - Svenska → Magyar
präglingsstämpelavtryck och öljett - Svenska → Magyar
Tuberkulos i hud och subkutan vävnad - Svenska → Magyar
Sekundär syfilis i hud och slemhinnor - Svenska → Magyar
Subkutan feomykotisk abscess och cysta - Svenska → Magyar
Dermatofytos i hårbotten och skäggbotten - Svenska → Magyar
färg- och/eller präglingsstämpelavtryck - Svenska → Magyar
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem - Svenska → Magyar
Akuta och övergående psykotiska störningar - Svenska → Magyar
överst till höger och nederst till vänster - Svenska → Magyar
den plats där kärl och nerver når ett organ - Svenska → Magyar
Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria - Svenska → Magyar
Akut hepatit B utan hepatit D - och utan leverkoma - Svenska → Magyar
Fläcktyfus överförd av löss - loppor och kvalster - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar - annan och ospecificerad - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i urin- och könsorganen - ospecificerad - Svenska → Magyar
tillstånd att resa in till och vistas inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
Tuberkulos i tarmarna - peritoneum och mesenterialkörtlarna - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd - Svenska → Magyar
Tuberkulös pleurit - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Infektion med herpes simplex-virus i den perianala huden och rektum - Svenska → Magyar
Gingivostomatit och faryngotonsillit orsakade av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
identitets- och nationalitethandling som ger uppehållstillstånd i - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - bakteriologiskt och histologiskt verifierad - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - bakteriologisk och histologisk undersökning ej genomförd - Svenska → Magyar
Streptokocker och stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i - Svenska → Magyar
Annan tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Primär tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronk utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - ospecificerad - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna utan abscess i periuretrala eller - Svenska → Magyar
handling utfärdad till statslösa personer och utländska medborgare med rätt att vistas i - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som ger tredjelandsmedborgare rätt att bosätta sig: och att röra sig fritt inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
identitetshandling som inte ger portugisiskt medborgarskap; ger brasilianska medborgare en allmän status med samma rättigheter och skyldigheter som portugisiska medborgare - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd för en familjemedlem till en EU-medborgare, bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechstenstein fritt får röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium - Svenska → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com