címlap felhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Rijbewijs afgegeven aan personen die legaal in verblijven. Het document dient ter vaststelling van de identiteit van de houder op het grondgebied van de betreffende staat, maar is geen bewijs van de nationaliteit van de houder. - Nederlands → Magyar
Reisdocument waarbij de identiteit van de houder wordt vastgesteld, maar niet de Portugese nationaliteit wordt verleend, noch het recht op bescherming in het buitenland door de Portugese autoriteiten. - Nederlands → Magyar
Document waarbij de identiteit van de houder wordt vastgesteld, maar niet de Portugese nationaliteit wordt verleend; verleent Braziliaanse onderdanen een algemene status van gelijke rechten en plichten ten opzichte van Portugese onderdanen. - Nederlands → Magyar
Verblijfskaart voor een gezinslid van een onderdaan van de Europese Unie; bewijs voor een onderdaan van een derde land die gezinslid is van een onderdaan van de EU, of van IJsland, Noorwegen of Liechtenstein, van het recht om binnen het grondgebied van de - Nederlands → Magyar
Reisdocument afgegeven aan personen die geen onderdaan zijn van - Nederlands → Magyar
Verblijfsdocument afgegeven aan burgers van de Europese Unie en aan onderdanen van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland die verblijven in : - Nederlands → Magyar
Bewijs van vertrek van het grondgebied van: aan een buitengrens - Nederlands → Magyar
Identiteitsdocument afgegeven aan onderdanen van of aan legaal in verblijvende buitenlandse onderdanen - Nederlands → Magyar
Bewijs van binnenkomst op het grondgebied van: aan een buitengrens - Nederlands → Magyar
Document waarbij de identiteit en de nationaliteit worden vastgesteld en toestemming wordt verleend om te verblijven in - Nederlands → Magyar
Document afgegeven aan personen die in de vluchtelingenstatus hebben - Nederlands → Magyar
Verblijfsdocument afgegeven aan burgers van de Europese Unie die verblijven in: - Nederlands → Magyar
Reisdocument afgegeven aan buitenlandse onderdanen die in verblijven - Nederlands → Magyar
Document afgegeven aan staatlozen en buitenlandse onderdanen die het recht hebben in te blijven - Nederlands → Magyar
Document voor personen die subsidiaire bescherming genieten afgegeven door : - Nederlands → Magyar
Identiteitsdocument afgegeven aan diplomaten en consulaire ambtenaren en aan leden van internationale organisaties geaccrediteerd in : - Nederlands → Magyar
Document afgegeven aan onderdanen van - Nederlands → Magyar
Document afgegeven aan staatlozen - Nederlands → Magyar
Document afgegeven door conform artikel 28 van het Verdrag van 28 september 1954 - Nederlands → Magyar
Bewijs van vertrek uit de Schengenruimte aan een buitengrens - Nederlands → Magyar
Bewijs van binnenkomst in de Schengenruimte aan een buitengrens - Nederlands → Magyar
Bevestiging van machtiging tot onbeperkt verblijf in het Verenigd Koninkrijk verleend door het Immigration and Nationality Directorate (IND) van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. - Nederlands → Magyar
Reisdocument afgegeven aan onderdanen van - Nederlands → Magyar
Identiteitsdocument afgegeven aan onderdanen van - Nederlands → Magyar
Reisdocument afgegeven aan onderdanen van derde landen - Nederlands → Magyar
Reisdocument afgegeven aan onderdanen van met diplomatieke onschendbaarheid - Nederlands → Magyar
Identiteitsdocument afgegeven aan dienst- en privépersoneel van buitenlandse vertegenwoordigingen geaccrediteerd in : - Nederlands → Magyar
Identiteitsdocument afgegeven aan administratief en technisch personeel van buitenlandse vertegenwoordigingen geaccrediteerd in : - Nederlands → Magyar
Toelating tot het grondgebied van - Nederlands → Magyar
Toelating tot het grondgebied van voor een beperkte periode - Nederlands → Magyar
Reisedokument für Personen, die nicht die Staatsangehörigkeit des folgenden Landes: besitzen - Deutsch → Magyar
Reisdocument afgegeven aan buitenlandse onderdanen - Nederlands → Magyar
Reisdocument afgegeven aan Deense onderdanen uit Groenland - Nederlands → Magyar
Reisdocument afgegeven aan Deense onderdanen uit de Faeröer - Nederlands → Magyar
Reisdocument afgegeven aan buitenlandse onderdanen of staatlozen - Nederlands → Magyar
Identiteitsdocument afgegeven aan verblijvende buitenlandse onderdanen - Nederlands → Magyar
Toelating om het Schengengebied binnen te komen en er te verblijven - Nederlands → Magyar
Document voor aanvragers van internationale bescherming afgegeven door : - Nederlands → Magyar
Document voor asielzoekers afgegeven door : - Nederlands → Magyar
Reisedokument für Personen, die nicht eigene Staatsangehörige sind - Deutsch → Magyar
Dokument für Personen, die subsidiären Schutz genießen, ausgestellt von folgendem Land: - Deutsch → Magyar
Dokument für Personen, die internationalen Schutz beantragt haben, ausgestellt von folgendem Land: - Deutsch → Magyar
Führerschein für Personen mit rechtmäßigem Wohnsitz in folgendem Land: . Dokument, das die Identität des Inhabers im Hoheitsgebiet dieses Landes, nicht jedoch dessen Staatsangehörigkeit nachweist. - Deutsch → Magyar
Bevestiging van het recht van verblijf in het Verenigd Koninkrijk - Nederlands → Magyar
Documentonderdeel (indien geen andere kwalificatie van toepassing is) - Nederlands → Magyar
Rijbewijs - Nederlands → Magyar
geaktiveer staat - Afrikaans → Magyar
Document ter staving dat een verzoek om verlenging van een verblijfsvergunning is ingediend in : - Nederlands → Magyar
PSEUDO DOCUMENT: Fantasy document - English → Magyar
PSEUDO-DOCUMENT: document camouflé - Français → Magyar
PSEUDO DOCUMENT: Camouflage document - English → Magyar
PSEUDO-DOCUMENT: document de fantaisie - Français → Magyar
Document (valid for all physical document elements, including cover) - English → Magyar
Document (valable pour tous les éléments physiques du document, y compris la couverture) - Français → Magyar
geen - Nederlands → Magyar
Verblijfsvergunning voor onderdanen van derde landen met een EG-status van langdurig ingezetene afgegeven door : - Nederlands → Magyar
Document ter staving dat een eerste verzoek om een verblijfsvergunning is ingediend in : - Nederlands → Magyar
Nationaliteit - Nederlands → Magyar
Verblutung die; Ausblutung die; Exsanguination die; - Deutsch → Magyar
Reisedokument, das die Identität des Inhabers nachweist, jedoch nicht die portugiesische Staatsangehörigkeit und keinen Anspruch auf Schutz durch die portugiesischen Behörden im Ausland verleiht - Deutsch → Magyar
Recto – identiteit - Nederlands → Magyar
Geïntegreerde persoonsgegevenskaart - recto (identiteit) - Nederlands → Magyar
Dokument für Personen mit Flüchtlingsstatus in folgendem Land: - Deutsch → Magyar
beeld houder - Nederlands → Magyar
AAN - English → Magyar
ter in die - Lat/Gr/Med → Magyar
Document (geldig voor alle materiële documentonderdelen, met inbegrip van de kaft) - Nederlands → Magyar
Mycosis die; Mykose die; - Deutsch → Magyar
die doel heilig die middele - Afrikaans → Magyar
Hypotonie die; Hypotension die; - Deutsch → Magyar
Regeneration die; Ausheilung die; - Deutsch → Magyar
Hautirritation die; Hautreizung die; - Deutsch → Magyar
Hyperostose die; Knochenhypertrophie die; - Deutsch → Magyar
Wasservergiftung die; Hyperhydration die; - Deutsch → Magyar
Spina die; Wirbelsäule die; Rückgrat das; - Deutsch → Magyar
Thyreotoxikose die; Hyperthyreoidismus der; Hyperthyreose die; - Deutsch → Magyar
Dokument, das die Identität des Inhabers nachweist, jedoch nicht die portugiesische Staatsangehörigkeit verleiht. Verleiht brasilianischen Staatsangehörigen allgemein den gleichen Status wie portugiesischen Staatsangehörigen, d.h. mit gleichen Rechten und - Deutsch → Magyar
Verblijfsvergunning die onderdanen van derde landen machtigt om in : te verbijven en te reizen binnen de zone van de Schengenovereenkomst - Nederlands → Magyar
document - English → Magyar
document - Français → Magyar
to document - English → Magyar
XML document - English → Magyar
VALS DOCUMENT - Nederlands → Magyar
Document Type - English → Magyar
document model - English → Magyar
document plié - Français → Magyar
legal document - English → Magyar
Other document - English → Magyar
Autre document - Français → Magyar
PSEUDO DOCUMENT - English → Magyar
PSEUDO-DOCUMENT - Français → Magyar
Type de document - Français → Magyar
document library - English → Magyar
private document - English → Magyar
Document Category - English → Magyar
official document - English → Magyar
compound document - English → Magyar
offering document - English → Magyar
founding document - English → Magyar
document of title - English → Magyar
original document - English → Magyar
document in proof - English → Magyar
document doctoring - English → Magyar
document libraries - English → Magyar
Document d'entrée - Français → Magyar
document management - English → Magyar
supporting document - English → Magyar
AUTRE PSEUDO-DOCUMENT - Français → Magyar
purport of a document - English → Magyar
Document behalve kaft - Nederlands → Magyar
Document except cover - English → Magyar
homologation document - English → Magyar
OTHER PSEUDO DOCUMENT - English → Magyar
display document dates - English → Magyar
Catégorie de document - Français → Magyar
to refer to a document - English → Magyar
document management system - English → Magyar
Document Element Description - English → Magyar
Document délivré aux apatrides - Français → Magyar
the document bears your signature - English → Magyar
Document issued to stateless persons - English → Magyar
Document issued to nationals of: - English → Magyar
Travel document issued to non-nationals - English → Magyar
Document à l'exception de la couverture - Français → Magyar
Travel document issued to foreign nationals - English → Magyar
Document for asylum seekers issued by: - English → Magyar
Travel document issued to nationals of: - English → Magyar
Travel document issued to third-country nationals - English → Magyar
Document element (if no other qualifier is applicable) - English → Magyar
Document de voyage délivré à des non-ressortissants - Français → Magyar
Travel document issued to Danish nationals from Greenland - English → Magyar
Document issued to persons having refugee status in: - English → Magyar
Document establishing identity issued to nationals of: - English → Magyar
Document de voyage délivré à des ressortissants étrangers - Français → Magyar
Document de voyage délivré aux ressortissants de pays tiers - Français → Magyar
Travel document issued to foreign nationals, resident in: - English → Magyar
Travel document issued to persons who are not nationals of: - English → Magyar
Travel document issued to foreign nationals or stateless persons - English → Magyar
Élément du document (si aucun autre critère n'est applicable) - Français → Magyar
Travel document issued to Danish nationals from the Faroe Islands - English → Magyar
Document establishing identity issued to resident foreign nationals - English → Magyar
Document for beneficiaries of subsidiary protection issued by: - English → Magyar
Document de voyage délivré aux ressortissants danois du Groenland - Français → Magyar
Document for applicants for international protection issued by: - English → Magyar
Residence document issued to European Union citizens residing in: - English → Magyar
Travel document issued to nationals of: , with diplomatic immunity - English → Magyar
Document de voyage délivré aux ressortissants danois des îles Féroé - Français → Magyar
Document de voyage délivré aux ressortissants étrangers ou aux apatrides - Français → Magyar
Document destiné aux demandeurs d'asile, délivré par le pays suivant: - Français → Magyar
Document délivré à des personnes ayant la nationalité du pays suivant: - Français → Magyar
Document de voyage délivré à des personnes ayant la nationalité du pays suivant: - Français → Magyar
Document issued by: - pursuant to Article 28 of the Convention of 28 September 1954. - English → Magyar
Document délivré à des personnes ayant le statut de réfugié dans le pays suivant: - Français → Magyar
Document confirming that an initial residence permit application has been submitted in: - English → Magyar
Document issued to stateless persons and foreign nationals with the right to remain in: - English → Magyar
Document establishing identity and nationality and granting authorization to reside in: . - English → Magyar
Document de voyage délivré à des personnes n'ayant pas la nationalité du pays suivant: - Français → Magyar
Document de voyage délivré à des ressortissants étrangers résidant dans le pays suivant: - Français → Magyar
Document établissant l'identité délivré à des ressortissants étrangers résidant dans le pays - Français → Magyar
Document attestant du dépôt d'une première demande de permis de séjour dans le pays suivant: - Français → Magyar
Document établissant l'identité délivré à des personnes ayant la nationalité du pays suivant: - Français → Magyar
Document establishing identity issued to nationals of, or to foreign nationals legally resident in: - English → Magyar
Document confirming that an application for an extension of a residence permit has been submitted in: - English → Magyar
Document de séjour délivré aux citoyens de l'Union européenne qui résident dans le pays suivant: - Français → Magyar
Document délivré en vertu de l'article 28 de la Convention du 28 septembre 1954 par le pays suivant: - Français → Magyar
Document attestant du dépôt d'une demande de prorogation d'un permis de séjour dans le pays suivant: - Français → Magyar
Document destiné aux personnes bénéficiant de la protection subsidiaire, délivré par le pays suivant: - Français → Magyar
Document establishing identity issued to service and private staff of foreign representations accredited in: . - English → Magyar
Document établissant l'identité et la nationalité et accordant l'autorisation de séjourner dans le pays suivant: - Français → Magyar
Document establishing identity issued to administrative and technical staff of foreign representations accredited in: . - English → Magyar
Document destiné aux personnes ayant déposé une demande de protection internationale, délivré par le pays suivant: - Français → Magyar
Document délivré aux apatrides et aux ressortissants étrangers avec le droit de rester sur le territoire du pays suivant: - Français → Magyar
Document de voyage délivré à des personnes jouissant de l'immunité diplomatique et ayant la nationalité du pays suivant: - Français → Magyar
Residence document issued to European Union citizens and to citizens of Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland residing in: - English → Magyar
Document establishing identity issued to diplomats and consular officials and to members of international organizations accredited in: . - English → Magyar
Document établissant l'identité, délivré aux membres du personnel de service et privé de représentations étrangères accrédités auprès du pays suivant: - Français → Magyar
Document établissant l'identité, délivré aux membres du personnel administratif et technique de représentations étrangères accrédités auprès du pays suivant: - Français → Magyar
Document de séjour délivré aux citoyens de l'Union européenne, ainsi qu'aux citoyens islandais, liechtensteinois, norvégiens et suisses, qui résident dans le pays suivant: - Français → Magyar
Document établissant l'identité, délivré aux membres du personnel diplomatique et consulaire ainsi qu'aux membres d'organisations internationales accrédités auprès du pays suivant: - Français → Magyar
Document de voyage qui établit l'identité du titulaire, mais ne confère pas la nationalité portugaise ni le droit de bénéficier de la protection des autorités portugaises à l'étranger. - Français → Magyar
Document établissant l'identité du titulaire mais ne conférant pas la nationalité portugaise. Confère aux ressortissants brésiliens les mêmes droits et devoirs qu'aux ressortissants portugais. - Français → Magyar
Document établissant l'identité délivré à des personnes ayant la nationalité du pays suivant: , ou délivré à des ressortissants étrangers en séjour régulier sur le territoire de ce pays. - Français → Magyar
Permis de conduire délivré à des personnes qui se trouvent en séjour régulier dans le pays suivant: . Document qui établit l'identité du titulaire sur le terriroire de ce pays, mais ne constitue pas une preuve de sa nationalité. - Français → Magyar
het - Svenska → Magyar
hét - Magyar → szinonima
het up - English → Magyar
SSW hét - Magyar → szinonima
GEST hét - Magyar → szinonima
Gest. hét - Magyar → szinonima
1 hét m. co - Magyar → szinonima
terhességi hét - Magyar → szinonima
Gestációs hét - Magyar → keresési javaslat
gesztációs hét - Magyar → szinonima
bovenaan – in het midden - Nederlands → Magyar
onderaan – in het midden - Nederlands → Magyar
egy hét múlva ellenőrzés - Magyar → szinonima
gepositioneerd – in het midden - Nederlands → Magyar
hi-lites (fluorescerende pigmenten in het papier) - Nederlands → Magyar
die vorming van - Afrikaans → Magyar
grootte van die gesin - Afrikaans → Magyar
Maligne melanoom van die vel - Afrikaans → Magyar
fundamentele reg van die mens - Afrikaans → Magyar
harsingskudding van die brein - Afrikaans → Magyar
Oorvleuelende maligne melanoom van die vel - Afrikaans → Magyar
Akute lymphadenitis van die boonste ledemaat - Afrikaans → Magyar
Akute lymphadenitis van die onderste ledemate - Afrikaans → Magyar
Ander versteurings van die botdichtheid en struktuur - Afrikaans → Magyar
tér - Magyar → értelmezés
tér - Magyar → szinonima
Int.ter. - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
ter i.d. - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
ter.idem. - Magyar → keresési javaslat
ter i. d. - Lat/Gr/Med → Magyar
tér.köt - Magyar → keresési javaslat
E tér is - English → keresési javaslat
hoffa tér - English → keresési javaslat
Disse tér - Magyar → szinonima
liqor tér - Magyar → keresési javaslat
disse-tér - Magyar → keresési javaslat
zárt tér - Magyar → szinonima
liquor tér - Magyar → keresési javaslat
liqour tér - Magyar → keresési javaslat
subret tér - Magyar → keresési javaslat
ter foglalas - Magyar → keresési javaslat
légüres tér - Magyar → szinonima
glotticus tér - Magyar → értelmezés
bordaközi tér - Magyar → szinonima
tér szükület - Magyar → keresési javaslat
tér szűkítő - Magyar → keresési javaslat
epidurális tér - Magyar → értelmezés
tér szűkítés - Magyar → keresési javaslat
fogakközti tér - Magyar → szinonima
tér érzékelés - Magyar → keresési javaslat
subglotticus tér - Magyar → értelmezés
Virchow Robin tér - Magyar → keresési javaslat
supraglotticus tér - Magyar → értelmezés
bordák közti tér - Magyar → szinonima
transglotticus tér - Magyar → értelmezés
intersticiális tér - Magyar → értelmezés
retroperitoneális tér - Magyar → értelmezés
subarachnoidealális tér - Magyar → szinonima
májsejtek mikrovillusai közötti tér - Magyar → szinonima
persoonsgegevens / andere tekst ter personalisering - Nederlands → Magyar
die - English → Magyar
to die - English → Magyar
die of - English → Magyar
per die - English → keresési javaslat
die out - English → Magyar
per die - Español → keresési javaslat
per die - Magyar → keresési javaslat
die Omi - Deutsch → Magyar
per die - Français → keresési javaslat
die off - English → Magyar
die-hard - English → Magyar
Iris die - Deutsch → Magyar
Not die; - Deutsch → Magyar
die away - English → Magyar
die down - English → Magyar
alt. die - Lat/Gr/Med → Magyar
omni die - Lat/Gr/Med → Magyar
Akne die - Deutsch → Magyar
pro die - Lat/Gr/Med → Magyar
die, dies - English → Magyar
Gicht die - Deutsch → Magyar
Pest die; - Deutsch → Magyar
Maus die; - Deutsch → Magyar
Pille die - Deutsch → Magyar
Wehen die - Deutsch → Magyar
Apnoe die - Deutsch → Magyar
die, dice - English → Magyar
Lyse die; - Deutsch → Magyar
Zeit die; - Deutsch → Magyar
Armut die - Deutsch → Magyar
Suche die - Deutsch → Magyar
Lust die; - Deutsch → Magyar
Seite die - Deutsch → Magyar
Die optel - Afrikaans → Magyar
Ruhr die; - Deutsch → Magyar
Lunge die - Deutsch → Magyar
Niere die - Deutsch → Magyar
Pauke die - Deutsch → Magyar
Zyste die - Deutsch → Magyar
to die out - English → Magyar
Striae die - Deutsch → Magyar
Runzel die - Deutsch → Magyar
to die off - English → Magyar
Struma die - Deutsch → Magyar
Fissur die - Deutsch → Magyar
quaque die - Lat/Gr/Med → Magyar
Haube die; - Deutsch → Magyar
Wimper die - Deutsch → Magyar
master die - English → Magyar
Spitze die - Deutsch → Magyar
Leber die; - Deutsch → Magyar
Zelle die; - Deutsch → Magyar
Stirn die; - Deutsch → Magyar
die-sinker - English → Magyar
Blase die; - Deutsch → Magyar
Grippe die - Deutsch → Magyar
Gifte die; - Deutsch → Magyar
Seele die; - Deutsch → Magyar
Achsel die - Deutsch → Magyar
bis in die - Lat/Gr/Med → Magyar
Arbeit die - Deutsch → Magyar
die spacer - English → Magyar
Rinne die; - Deutsch → Magyar
Axone die; - Deutsch → Magyar
to die hard - English → Magyar
Agonie die; - Deutsch → Magyar
to die down - English → Magyar
Heilung die - Deutsch → Magyar
Kaverne die - Deutsch → Magyar
Amöbe die; - Deutsch → Magyar
die-casting - English → Magyar
Lippen die; - Deutsch → Magyar
Fransen die - Deutsch → Magyar
Wunde (die) - Deutsch → Magyar
Myalgie die - Deutsch → Magyar
Lipide die; - Deutsch → Magyar
Biene (die) - Deutsch → Magyar
Straße die - Deutsch → Magyar
Masern die; - Deutsch → Magyar
Ataxie die; - Deutsch → Magyar
Myopie die; - Deutsch → Magyar
Zellen die; - Deutsch → Magyar
Kapsel die; - Deutsch → Magyar
Agrafie die - Deutsch → Magyar
Parese die; - Deutsch → Magyar
Sclera die; - Deutsch → Magyar
Otalgie die - Deutsch → Magyar
Pforte die; - Deutsch → Magyar
Kruste die; - Deutsch → Magyar
Patella die - Deutsch → Magyar
Knoten die; - Deutsch → Magyar
heading die - English → Magyar
Atmung die; - Deutsch → Magyar
amalgam die - English → Magyar
Dysurie die - Deutsch → Magyar
Zygote die; - Deutsch → Magyar
Gonade die; - Deutsch → Magyar
Atopie die; - Deutsch → Magyar
Lungen die; - Deutsch → Magyar
Nieren die; - Deutsch → Magyar
Geißel die - Deutsch → Magyar
Lipase die; - Deutsch → Magyar
Afakie die; - Deutsch → Magyar
Muskel die; - Deutsch → Magyar
Flanke die; - Deutsch → Magyar
to die away - English → Magyar
Höhle die; - Deutsch → Magyar
Blässe die - Deutsch → Magyar
Alexie die; - Deutsch → Magyar
Atresie die; - Deutsch → Magyar
Amnesie die; - Deutsch → Magyar
Aplasie die; - Deutsch → Magyar
Nekrose die; - Deutsch → Magyar
Klitoris die - Deutsch → Magyar
Zoonose die; - Deutsch → Magyar
Atemnot die; - Deutsch → Magyar
Narkose die; - Deutsch → Magyar
Ampulle die; - Deutsch → Magyar
Analyse die; - Deutsch → Magyar
die castings - English → Magyar
Zwiebel die; - Deutsch → Magyar
Mydriase die - Deutsch → Magyar
Hygiene die; - Deutsch → Magyar
Säumen die; - Deutsch → Magyar
Rauheit die; - Deutsch → Magyar
to die on it - English → Magyar
Annahme die; - Deutsch → Magyar
Vorhaut die; - Deutsch → Magyar
Dyspnoe die; - Deutsch → Magyar
Biopsie die; - Deutsch → Magyar
Arterie die; - Deutsch → Magyar
Drainage die - Deutsch → Magyar
Kirsche die; - Deutsch → Magyar
Kaverne die; - Deutsch → Magyar
Alveole die; - Deutsch → Magyar
Anosmie die; - Deutsch → Magyar
Aufgabe die; - Deutsch → Magyar
Arterien die - Deutsch → Magyar
Dränage die - Deutsch → Magyar
to die of sg - English → Magyar
Fraktion die - Deutsch → Magyar
Bulimie die; - Deutsch → Magyar
Apraxie die; - Deutsch → Magyar
Windel (die) - Deutsch → Magyar
Anämie die; - Deutsch → Magyar
Sepsis (die) - Deutsch → Magyar
alternus die - Lat/Gr/Med → Magyar
quater in die - English → Magyar
die and mould - English → Magyar
Dyslexie die; - Deutsch → Magyar
to sink a die - English → Magyar
Lipämie die; - Deutsch → Magyar
Zytolyse die; - Deutsch → Magyar
Mastalgie die - Deutsch → Magyar
Atrophie die; - Deutsch → Magyar
let me die if - English → Magyar
Genesung die; - Deutsch → Magyar
Dystonie die; - Deutsch → Magyar
Atemluft die; - Deutsch → Magyar
Dystopie die; - Deutsch → Magyar
Läsion (die) - Deutsch → Magyar
i'd die first - English → Magyar
Dysphagie die - Deutsch → Magyar
Skoliose die; - Deutsch → Magyar
Apophyse die; - Deutsch → Magyar
Zytologie die - Deutsch → Magyar
Hysterie die; - Deutsch → Magyar
Anamnese die; - Deutsch → Magyar
Anasarka die; - Deutsch → Magyar
Aniridie die; - Deutsch → Magyar
Adoption die; - Deutsch → Magyar
Funktion die; - Deutsch → Magyar
Agression die - Deutsch → Magyar
Asthenie die; - Deutsch → Magyar
Amygdala die; - Deutsch → Magyar
Arthrose die; - Deutsch → Magyar
Alkalose die; - Deutsch → Magyar
Hypothese die - Deutsch → Magyar
Synechie die; - Deutsch → Magyar
Anatomie die; - Deutsch → Magyar
Tonsille die; - Deutsch → Magyar
die of famine - English → Magyar
Hautblase die - Deutsch → Magyar
Metralgie die - Deutsch → Magyar
Apoplexie die - Deutsch → Magyar
Asphyxie die; - Deutsch → Magyar
quater in die - Lat/Gr/Med → Magyar
Bursitis die; - Deutsch → Magyar
Kinnlade die; - Deutsch → Magyar
Flagelle die; - Deutsch → Magyar
Azidität die - Deutsch → Magyar
Hypophyse die - Deutsch → Magyar
die of hunger - English → Magyar
Myotonie die; - Deutsch → Magyar
Zirrhose die; - Deutsch → Magyar
Pulsader die; - Deutsch → Magyar
Isolation die - Deutsch → Magyar
Sezierung die - Deutsch → Magyar
Autolyse die; - Deutsch → Magyar
Infusion die; - Deutsch → Magyar
Krücken die; - Deutsch → Magyar
Kavität die; - Deutsch → Magyar
Azidämie die; - Deutsch → Magyar
Myopathie die; - Deutsch → Magyar
Blassheit die; - Deutsch → Magyar
Krankheit die; - Deutsch → Magyar
Analgesie die; - Deutsch → Magyar
Vibration die; - Deutsch → Magyar
Anthrakose die - Deutsch → Magyar
Zentriole die; - Deutsch → Magyar
Aktivität die - Deutsch → Magyar
Emetropie die; - Deutsch → Magyar
Hörkurve die; - Deutsch → Magyar
Phlegmone die; - Deutsch → Magyar
Analgetika die - Deutsch → Magyar
Folsäure die; - Deutsch → Magyar
Mundfäule die - Deutsch → Magyar
Asystolie die; - Deutsch → Magyar
Arteriole die; - Deutsch → Magyar
Dysgenese die; - Deutsch → Magyar
Biochemie die; - Deutsch → Magyar
Aponeurose die - Deutsch → Magyar
never say die! - English → Magyar
Verletzung die - Deutsch → Magyar
Arthritis die; - Deutsch → Magyar
Forschung die; - Deutsch → Magyar
Asbestose die; - Deutsch → Magyar
Dysphorie die; - Deutsch → Magyar
Dysenterie die - Deutsch → Magyar
Ergonomie die; - Deutsch → Magyar
Fußsohle die; - Deutsch → Magyar
Leukämie die; - Deutsch → Magyar
Onkologie die; - Deutsch → Magyar
Virologie die; - Deutsch → Magyar
Aftermade die; - Deutsch → Magyar
Dysuresie die; - Deutsch → Magyar
Ischämie die; - Deutsch → Magyar
Zytopenie die; - Deutsch → Magyar
Dysplasie die; - Deutsch → Magyar
burnishing die - English → Magyar
Dysgrafie die; - Deutsch → Magyar
Neuralgie die; - Deutsch → Magyar
Influenza die; - Deutsch → Magyar
Dyskrasie die; - Deutsch → Magyar
Parotitis die; - Deutsch → Magyar
Lebenszeit die - Deutsch → Magyar
Aortalgie die; - Deutsch → Magyar
Metrodynie die - Deutsch → Magyar
Hautrisse die; - Deutsch → Magyar
Hypostase die; - Deutsch → Magyar
Allodynie die; - Deutsch → Magyar
Infektion die; - Deutsch → Magyar
Dyskinese die; - Deutsch → Magyar
Frambösie die - Deutsch → Magyar
Agitation die; - Deutsch → Magyar
Arrhythmie die - Deutsch → Magyar
Aktivation die - Deutsch → Magyar
Stichwunde die; - Deutsch → Magyar
Weißsucht die; - Deutsch → Magyar
Extraktion die; - Deutsch → Magyar
Atelektase die; - Deutsch → Magyar
Zerteilung die; - Deutsch → Magyar
Adaptation die; - Deutsch → Magyar
Arthralgie die; - Deutsch → Magyar
Leberzellen die - Deutsch → Magyar
Dyspareunie die - Deutsch → Magyar
Belüftung die; - Deutsch → Magyar
Harnsäure die; - Deutsch → Magyar
Gesundheit die; - Deutsch → Magyar
Geißraute die; - Deutsch → Magyar
Tätigkeit die; - Deutsch → Magyar
Dystrophie die; - Deutsch → Magyar
Alkalämie die; - Deutsch → Magyar
Nubilität die; - Deutsch → Magyar
Bestrahlung die - Deutsch → Magyar
Mohnblume (die) - Deutsch → Magyar
Vergiftung die; - Deutsch → Magyar
Protrusion die; - Deutsch → Magyar
Akupressur die; - Deutsch → Magyar
Audiologie die; - Deutsch → Magyar
Ventilation die - Deutsch → Magyar
Amputation die; - Deutsch → Magyar
Nebenniere die; - Deutsch → Magyar
Letalität die; - Deutsch → Magyar
Prävention die - Deutsch → Magyar
Akupunktur die; - Deutsch → Magyar
Ernährung die; - Deutsch → Magyar
Gebärerin die; - Deutsch → Magyar
Alveolitis die; - Deutsch → Magyar
Bronchitis die; - Deutsch → Magyar
Aspiration die; - Deutsch → Magyar
Anastomose die; - Deutsch → Magyar
Wassersucht die - Deutsch → Magyar
Adipozyten die; - Deutsch → Magyar
Anisokorie die; - Deutsch → Magyar
Ansammlung die; - Deutsch → Magyar
Mortalität die - Deutsch → Magyar
Vorbeugung die; - Deutsch → Magyar
Dysfunktion die - Deutsch → Magyar
Astrozyten die; - Deutsch → Magyar
Toxizität die; - Deutsch → Magyar
Verpackung die; - Deutsch → Magyar
Tracheitis die; - Deutsch → Magyar
Affinität die; - Deutsch → Magyar
Akrozyanose die - Deutsch → Magyar
Verkäsung die; - Deutsch → Magyar
Zirkulation die - Deutsch → Magyar
the die is cast - English → Magyar
Ohrtrommel die; - Deutsch → Magyar
Andrologie die; - Deutsch → Magyar
Mittelhand die; - Deutsch → Magyar
Hämoptyse die; - Deutsch → Magyar
Gravidität die - Deutsch → Magyar
Pathologie die; - Deutsch → Magyar
Autogenese die; - Deutsch → Magyar
Respiration die - Deutsch → Magyar
Ausheilung die; - Deutsch → Magyar
Isolierung die; - Deutsch → Magyar
Mastektomie die; - Deutsch → Magyar
Hepatozyten die; - Deutsch → Magyar
Speiseröhre die - Deutsch → Magyar
Achselgrube die; - Deutsch → Magyar
Gürtelrose die; - Deutsch → Magyar
Anaphylaxie die; - Deutsch → Magyar
Bifurkation die; - Deutsch → Magyar
Leberzysten die; - Deutsch → Magyar
Tonsillitis die; - Deutsch → Magyar
Bradykardie die; - Deutsch → Magyar
Uterusatonie die - Deutsch → Magyar
Augenwimper die; - Deutsch → Magyar
Aktivierung die; - Deutsch → Magyar
Azoospermie die; - Deutsch → Magyar
Albuminurie die; - Deutsch → Magyar
he shall not die - English → Magyar
Urikopathie die; - Deutsch → Magyar
Segmentation die - Deutsch → Magyar
Lymphozyten die; - Deutsch → Magyar
Frühgeburt die; - Deutsch → Magyar
Angiogenese die; - Deutsch → Magyar
Erregbarkeit die - Deutsch → Magyar
Intoxikation die - Deutsch → Magyar
Agoraphobie die; - Deutsch → Magyar
Physiologie die; - Deutsch → Magyar
Gastrotomie die; - Deutsch → Magyar
Thymusdrüse die - Deutsch → Magyar
Psychologie die; - Deutsch → Magyar
Hautbiopsie die; - Deutsch → Magyar
die of something - English → Magyar
Rückensaite die - Deutsch → Magyar
to die of famine - English → Magyar
Morbidität die; - Deutsch → Magyar
Angiopathie die; - Deutsch → Magyar
let us do or die - English → Magyar
Resorption (die) - Deutsch → Magyar
Avitaminose die; - Deutsch → Magyar
to die unshriven - English → Magyar
Irradiation die; - Deutsch → Magyar
Reizbarkeit die; - Deutsch → Magyar
Muttermilch die; - Deutsch → Magyar
Myelopathie die; - Deutsch → Magyar
to die of hunger - English → Magyar
Akkumulation die - Deutsch → Magyar
to die the death - English → Magyar
Phylogenese die; - Deutsch → Magyar
duodénite (die) - Français → Magyar
Milzarterie die; - Deutsch → Magyar
Tendopathie die; - Deutsch → Magyar
Aortektomie die; - Deutsch → Magyar
Myofibrille die; - Deutsch → Magyar
Toxikologie die; - Deutsch → Magyar
Kniescheibe die; - Deutsch → Magyar
Hyperplasie die; - Deutsch → Magyar
Stirnhöhle die; - Deutsch → Magyar
Reanimation die; - Deutsch → Magyar
Lebensdauer die; - Deutsch → Magyar
Sarkoidose (die) - Deutsch → Magyar
Aortektasie die; - Deutsch → Magyar
Zirkumzision die - Deutsch → Magyar
Audiometrie die; - Deutsch → Magyar
Myokarditis die; - Deutsch → Magyar
Dränierung die; - Deutsch → Magyar
Anophtalmie die; - Deutsch → Magyar
Phlebologie die; - Deutsch → Magyar
Vitrektomie die; - Deutsch → Magyar
Anteversion die; - Deutsch → Magyar
Sichelzelle die; - Deutsch → Magyar
Zystizerkose die - Deutsch → Magyar
Kardiologie die; - Deutsch → Magyar
Akromegalie die; - Deutsch → Magyar
to die of fright - English → Magyar
Phlebotomie die; - Deutsch → Magyar
to die intestate - English → Magyar
Amenorrhoea die; - Deutsch → Magyar
Fleischrippe die - Deutsch → Magyar
Gynäkologie die - Deutsch → Magyar
Geburtswehen die; - Deutsch → Magyar
Assimilation die; - Deutsch → Magyar
Erregbarkeit die; - Deutsch → Magyar
Spondylodese die; - Deutsch → Magyar
Nephropathie die; - Deutsch → Magyar
Ösophagitis die; - Deutsch → Magyar
Dorsalflexion die - Deutsch → Magyar
Adenomegalie die; - Deutsch → Magyar
Hautallergie die; - Deutsch → Magyar
Wirbelsäule die; - Deutsch → Magyar
Zellbiologie die; - Deutsch → Magyar
Hypovolämie die; - Deutsch → Magyar
Durchlüftung die - Deutsch → Magyar
to die like flies - English → Magyar
Ausstülpung die; - Deutsch → Magyar
Amniozentese die; - Deutsch → Magyar
Adnexectomie die; - Deutsch → Magyar
Alc: egy sör/die - Magyar → értelmezés
Kephalalgie (die) - Deutsch → Magyar
to die in a ditch - English → Magyar
Nierenzysten die; - Deutsch → Magyar
Linsenkapsel die; - Deutsch → Magyar
Phytotherapie die - Deutsch → Magyar
Thyreoiditis die; - Deutsch → Magyar
to die like a dog - English → Magyar
Arthroskopie die; - Deutsch → Magyar
Teratogenese die; - Deutsch → Magyar
Hypothyreose die; - Deutsch → Magyar
Augmentation die; - Deutsch → Magyar
Tierallergie die; - Deutsch → Magyar
Hyperalgesie die; - Deutsch → Magyar
Leberarterie die; - Deutsch → Magyar
Hautläsion (die) - Deutsch → Magyar
Sehnenplatte die; - Deutsch → Magyar
Beschneidung die; - Deutsch → Magyar
Appendizitis die; - Deutsch → Magyar
Auskultation die; - Deutsch → Magyar
Allergologie die; - Deutsch → Magyar
Arztambulanz die; - Deutsch → Magyar
Splenektomie die; - Deutsch → Magyar
Hepatopathie die; - Deutsch → Magyar
Biostatistik die; - Deutsch → Magyar
Finnkrakheit die; - Deutsch → Magyar
Hörschnecke die; - Deutsch → Magyar
Atherogenese die; - Deutsch → Magyar
Lymphopoiese die; - Deutsch → Magyar
Resuszitation die - Deutsch → Magyar
Kanzerophobie die - Deutsch → Magyar
Leberbiopsie die; - Deutsch → Magyar
screw-cutting die - English → Magyar
Exacerbation die; - Deutsch → Magyar
Achselhöhle die; - Deutsch → Magyar
Fluoroskopie die; - Deutsch → Magyar
Extrasystole die; - Deutsch → Magyar
Gastrostomie die; - Deutsch → Magyar
Hautatrophie die; - Deutsch → Magyar
Aortographie die; - Deutsch → Magyar
Arthropathie die; - Deutsch → Magyar
Osteoektomie (die) - Deutsch → Magyar
Bronchophonie die; - Deutsch → Magyar
Rheumatologie die; - Deutsch → Magyar
Komplikation (die) - Deutsch → Magyar
to die unrepentant - English → Magyar
to die by violence - English → Magyar
Szintigrafie (die) - Deutsch → Magyar
Achselarterie die; - Deutsch → Magyar
Divertikulose die; - Deutsch → Magyar
Hypertrichose die; - Deutsch → Magyar
Plasmapherese die; - Deutsch → Magyar
Leberatrophie die; - Deutsch → Magyar
to die unregretted - English → Magyar
Hysterektomie die; - Deutsch → Magyar
Kreuzschmerzen die - Deutsch → Magyar
to die on the vine - English → Magyar
Hodenatrophie die; - Deutsch → Magyar
Fingerglieder die; - Deutsch → Magyar
Segmentierung die; - Deutsch → Magyar
Nucleinsäure die; - Deutsch → Magyar
Bioinformatik die; - Deutsch → Magyar
Irritabilität die - Deutsch → Magyar
Hysteroskopie die; - Deutsch → Magyar
Thrombozytose die; - Deutsch → Magyar
Schmerzmittel die; - Deutsch → Magyar
Nierenkapsel (die) - Deutsch → Magyar
Divertikulose die; - Deutsch → értelmezés
Hauterrötung die; - Deutsch → Magyar
Bronchoskopie die; - Deutsch → Magyar
Muskelfibrille die - Deutsch → Magyar
Herzkrankheit die; - Deutsch → Magyar
Akkommodation die; - Deutsch → Magyar
Pharmakologie die; - Deutsch → Magyar
Parasitologie die; - Deutsch → Magyar
Gynäkomastie die; - Deutsch → Magyar
Metatarsalgie die; - Deutsch → Magyar
Achillessehne die; - Deutsch → Magyar
Schädelbasis die; - Deutsch → Magyar
Hufeisenniere die; - Deutsch → Magyar
Manifestation die; - Deutsch → Magyar
Agglutination die; - Deutsch → Magyar
Leistenhernie die; - Deutsch → Magyar
to die like a hero - English → Magyar
Wiederbelebung die - Deutsch → Magyar
Karzinophobie die; - Deutsch → Magyar
Leberzirrhose die; - Deutsch → Magyar
Blepharoptose die; - Deutsch → Magyar
Atemdepression die; - Deutsch → Magyar
Schlafkrankheit die - Deutsch → Magyar
Nierenarterie (die) - Deutsch → Magyar
Prämaturität die; - Deutsch → Magyar
Intensivstation die - Deutsch → Magyar
Kreuzschmerzen die; - Deutsch → Magyar
quoque alternis die - Lat/Gr/Med → Magyar
Arteriographie die; - Deutsch → Magyar
Hypoventilation die - Deutsch → Magyar
Bilirubinämie die; - Deutsch → Magyar
Bronchiektasie die; - Deutsch → Magyar
Arteriosklerose die - Deutsch → Magyar
to die on the table - English → Magyar
Autoinspektion die; - Deutsch → Magyar
Nephrolithiase die; - Deutsch → Magyar
Agranulozytose die; - Deutsch → Magyar
Bronchographie die; - Deutsch → Magyar
Atherosklerose die; - Deutsch → Magyar
Schwefelsäure die; - Deutsch → Magyar
Kurzsichtigkeit die - Deutsch → Magyar
Prostatektomie die; - Deutsch → Magyar
Hyaluronsäure die; - Deutsch → Magyar
Septumdeviation die - Deutsch → Magyar
Rehabilitation die; - Deutsch → Magyar
Ohrenschmerzen die; - Deutsch → Magyar
Brachyzephalie die; - Deutsch → Magyar
Regenbogenhaut die; - Deutsch → Magyar
to die on the cross - English → Magyar
Pantothensäure die - Deutsch → Magyar
to die from a wound - English → Magyar
Hypovitaminose die; - Deutsch → Magyar
Physiotherapie die; - Deutsch → Magyar
Adenohypophyse die; - Deutsch → Magyar
Muskelatrophie die; - Deutsch → Magyar
Augenkrankheit die; - Deutsch → Magyar
Autoaggression die; - Deutsch → Magyar
Automutilation die; - Deutsch → Magyar
Biotechnologie die; - Deutsch → Magyar
Zytophysiologie die - Deutsch → Magyar
Schambehaarung die; - Deutsch → Magyar
to adjourn sine die - English → Magyar
Gehirnatrophie die; - Deutsch → Magyar
Blutgasanalyse die; - Deutsch → Magyar
Schwangerschaft die; - Deutsch → Magyar
Alkoholkrankheit die - Deutsch → Magyar
Gliedamputation die; - Deutsch → Magyar
Dorsalextension die; - Deutsch → Magyar
Pyramidenzellen die; - Deutsch → Magyar
Beckenschmerzen die; - Deutsch → Magyar
Sertoli-Zellen (die) - Deutsch → Magyar
Enzephalopathie die; - Deutsch → Magyar
Körperbereiche die; - Deutsch → Magyar
Coff: egy dupla/die. - Magyar → értelmezés
Muskelschmerzen die; - Deutsch → Magyar
Anthropozoonose die; - Deutsch → Magyar
Autotransfusion die; - Deutsch → Magyar
Anästhesiologie die - Deutsch → Magyar
Thyroidoektomie die; - Deutsch → Magyar
Gummihandschuhe die; - Deutsch → Magyar
to die a dog's death - English → Magyar
Hüftverrenkung die; - Deutsch → Magyar
Unterernährung die; - Deutsch → Magyar
Achselbehaarung die; - Deutsch → Magyar
Schluckstörung die; - Deutsch → Magyar
Achondrogenesis die; - Deutsch → Magyar
Zuckerkrankheit die; - Deutsch → Magyar
Gemütsbewegung die; - Deutsch → Magyar
to die of starvation - English → Magyar
to die in childbirth - English → Magyar
Myokardiopathie die; - Deutsch → Magyar
Zwerchfellseite die; - Deutsch → Magyar
Gestationswoche die; - Deutsch → Magyar
Zellphysiologie die; - Deutsch → Magyar
to die in the shafts - English → Magyar
Vaskularisation die; - Deutsch → Magyar
to die full of years - English → Magyar
Frauenheilkunde die; - Deutsch → Magyar
Hirnhautarterie (die) - Deutsch → Magyar
Wolman-Krankheit die; - Deutsch → Magyar
Himbeerkrankheit die; - Deutsch → Magyar
Bewußtlosigkeit die; - Deutsch → Magyar
to die an early death - English → Magyar
Nierenerkrankung die; - Deutsch → Magyar
Lymphadenopathie die; - Deutsch → Magyar
Kohlenstaublunge die; - Deutsch → Magyar
Gehirnschlagadern die - Deutsch → Magyar
Neutrotoxizität die; - Deutsch → Magyar
Schimmelallergie die; - Deutsch → Magyar
Hirnhaut die; Meninx; - Deutsch → Magyar
to die in one's shoes - English → Magyar
Bewusstlosigkeit die; - Deutsch → Magyar
Rückenschmerzen die; - Deutsch → Magyar
Bronchopneumonie die; - Deutsch → Magyar
Trichotillomanie die; - Deutsch → Magyar
Ritter Krankheit die; - Deutsch → Magyar
Myeloradikulitis die; - Deutsch → Magyar
Nierenfettkapsel die; - Deutsch → Magyar
Hyperventilation die; - Deutsch → Magyar
Kinderradiologie die; - Deutsch → Magyar
to die a violent death - English → Magyar
Nahrungsdefizienz die; - Deutsch → Magyar
Fossa die; Graben der; - Deutsch → Magyar
Pflanzenheilkunde die; - Deutsch → Magyar
Nebennierenkapsel die; - Deutsch → Magyar
Achondrodysplasie die; - Deutsch → Magyar
Rückenmuskulatur die; - Deutsch → Magyar
Funktionsstörung die; - Deutsch → Magyar
Atemwegeerkrankung die; - Deutsch → Magyar
Mitochondriopathie die; - Deutsch → Magyar
Polyradikulopathie die; - Deutsch → Magyar
Achselhöhlenfalte die; - Deutsch → Magyar
Angiokardiographie die; - Deutsch → Magyar
Pankreaserkrankung die; - Deutsch → Magyar
Azetylsalizylsäure die - Deutsch → Magyar
kortikale Atrophie die; - Deutsch → Magyar
Kinderstomatologie die; - Deutsch → Magyar
Mittelfußschmerzen die - Deutsch → Magyar
Bronchodilatation (die) - Deutsch → Magyar
Hirnerschütterung die; - Deutsch → Magyar
Sichelzellenanämie die - Deutsch → Magyar
Gebärmutteratonie die; - Deutsch → Magyar
Autoimmunerkrankung die; - Deutsch → Magyar
Infektionskrankheit die; - Deutsch → Magyar
Brustvergrößerung die; - Deutsch → Magyar
Autotransplantation die; - Deutsch → Magyar
Ahornsirupkrankheit die; - Deutsch → Magyar
Alltagsaktivitäten die; - Deutsch → Magyar
Pupillenerweiterung die; - Deutsch → Magyar
Niereninsuffizienz (die) - Deutsch → Magyar
Amputationsstümpfe die; - Deutsch → Magyar
to die by one's own hand - English → Magyar
Gehirnerschütterung die - Deutsch → Magyar
to die in the last ditch - English → Magyar
to die of a broken heart - English → Magyar
Kontrazeptionspille die; - Deutsch → Magyar
ready to die with hunger - English → Magyar
Allgemeinanästhesie die; - Deutsch → Magyar
Dupuytren-Kontraktur die; - Deutsch → Magyar
Gesundheitsfürsorge die; - Deutsch → Magyar
Acetylcholinesterase die; - Deutsch → Magyar
Rückenmarkischämie die; - Deutsch → Magyar
Mundhöhlenchirurgie die; - Deutsch → Magyar
i will die before i yield - English → Magyar
Aspirationspneumonie die; - Deutsch → Magyar
Alkoholabhängigkeit die; - Deutsch → Magyar
Erythrozytenmembrane die; - Deutsch → Magyar
Gebärmutteratrophie die; - Deutsch → Magyar
to die a martyr in a cause - English → Magyar
Schilddrüse die; Schild-; - Deutsch → Magyar
Gruppenpsychotherapie die; - Deutsch → Magyar
to die a martyr to a cause - English → Magyar
alkalische Phosphatase die - Deutsch → Magyar
Spondylitis ankylosans die - Deutsch → Magyar
Gebärmutterschmerzen die; - Deutsch → Magyar
Luftröhrenentzündung die - Deutsch → Magyar
Intensivpflegestation die; - Deutsch → Magyar
to die for king and country - English → Magyar
to die like a rat in a hole - English → Magyar
Säuglingssterblichkeit die; - Deutsch → Magyar
Membrane die; Häutchen das; - Deutsch → Magyar
Hüfte die; Hüftgelenk das; - Deutsch → Magyar
Herzkreislauferkrankung die; - Deutsch → Magyar
Speicheldrüsenatrophie die; - Deutsch → Magyar
Inzision die; Einschnitt der; - Deutsch → Magyar
i have known people die of it - English → Magyar
Lipom das; Fettgeschwulst die; - Deutsch → Magyar
Sehnenscheidenentzündung die; - Deutsch → Magyar
Neuropathie des Hüftnervs die; - Deutsch → Magyar
Kopfschmerzen die; Kopfweh das; - Deutsch → Magyar
Weltgesundheitsorganisation die; - Deutsch → Magyar
Nasenscheidewandverkrümmung die; - Deutsch → Magyar
Zwillinge die; Zwillingspaar das; - Deutsch → Magyar
Gehirn- und Kleinhirnatrophie die; - Deutsch → Magyar
Myzetismus der; Pilzvergiftung die; - Deutsch → Magyar
Spina die; Dorn der; Rückgrat das; - Deutsch → Magyar
Nebenwirkung die; Sekundäreffekt der; - Deutsch → Magyar
Reisedokument für Ausländer, die in folgendem Land wohnhaft sind: - Deutsch → Magyar
Dokument zum Nachweis der Identität für Mitglieder des Dienst- und Privatpersonals von ausländischen Vertretungen, die in folgendem Land akkreditiert sind: - Deutsch → Magyar
Aufenthaltstitel für Drittstaatsangehörige, die über eine langfristige Aufenthaltsberechtigung in der Gemeinschaft verfügen, ausgestellt von folgendem Land: - Deutsch → Magyar
Dokument zum Nachweis der Identität für Diplomaten und Konsularbeamte und für Mitglieder von internationalen Organisationen, die in folgendem Land akkreditiert sind: - Deutsch → Magyar
Dokument zum Nachweis der Identität für Mitglieder des Verwaltungs- und technischen Personals von ausländischen Vertretungen, die in folgendem Land akkreditiert sind: - Deutsch → Magyar
Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers; Nachweis über das Recht von Drittstaatsangehörigen, die Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehörigen von Island, Norwegen oder Liechtenstein sind, sich im Hoheitsgebiet de - Deutsch → Magyar
Serebrale infarksie as gevolg van embolisme van serebrale arteries - Afrikaans → Magyar
Occupant of pick-up trunk or van injured in collision with car - pick-up trunk or van - English → Magyar
van - English → Magyar
ez van - Magyar → szinonima
EC van - Français → keresési javaslat
van in - English → Magyar
to van - English → Magyar
van out - English → Magyar
mail-van - English → Magyar
úgy van - Magyar → szinonima
book van - English → Magyar
van-guard - English → Magyar
helye van - Magyar → keresési javaslat
Van idő. - Español → keresési javaslat
gipsy van - English → Magyar
camper van - English → Magyar
parcel van - English → Magyar
talkie van - English → Magyar
police-van - English → Magyar
luggage-van - English → Magyar
removal van - English → Magyar
van-dweller - English → Magyar
luggage van - English → Magyar
guard's van - English → Magyar
be van dugva - Magyar → szinonima
észnél van - Magyar → szinonima
egyedül van - Magyar → szinonima
van-dwellers - English → Magyar
delivery van - English → Magyar
recording van - English → Magyar
beide van wie - Afrikaans → Magyar
meg van lepve - Magyar → szinonima
kómában van - Magyar → szinonima
van Buren-kór - Magyar → szinonima
szüksége van - Magyar → szinonima
van Buren-kór - Magyar → értelmezés
öszhangban van - Magyar → szinonima
hányingere van - Magyar → szinonima
advertising van - English → Magyar
több alakja van - Magyar → szinonima
refrigerator van - English → Magyar
fel van iratkozva - Magyar → szinonima
kevés van belőle - Magyar → szinonima
Van Hoorne's canal - English → Magyar
Van Hoorne's canal - English → értelmezés
meg van bélyegezve - Magyar → szinonima
verwerking van data - Afrikaans → Magyar
Kongenitale van hip - Afrikaans → Magyar
köze van valamihez - Magyar → szinonima
időnként jelen van - Magyar → szinonima
elege van valamiből - Magyar → szinonima
Wijze van aanbrengen - Nederlands → Magyar
torkig van valamivel - Magyar → szinonima
továbbra is ott van - Magyar → szinonima
továbbra is meg van - Magyar → szinonima
Anton van Leeuwenhoek - Magyar → értelmezés
összefüggésben van - Magyar → szinonima
Wijze van bevestiging - Nederlands → Magyar
Van Nuys osztályozás - Magyar → értelmezés
Van Nuys osztályozás - Magyar → szinonima
sameswering van stilte - Afrikaans → Magyar
police loud-speaker van - English → Magyar
el van vonva a figyelme - Magyar → szinonima
papier van katoenvezels - Nederlands → Magyar
Van Nuys classification - English → Magyar
Van Nuys klasszifikáció - Magyar → értelmezés
Van Nuys klasszifikáció - Magyar → szinonima
vrystelling van belasting - Afrikaans → Magyar
kapcsolatban van valamivel - Magyar → szinonima
to be in the van of progress - English → Magyar
Akute lymphadenitis van trunk - Afrikaans → Magyar
Gevolge van serebrale infarksie - Afrikaans → Magyar
Alpha swaar kettings van siekte - Afrikaans → Magyar
teljessen mellékvágányon van - Magyar → szinonima
Tuberkulose van bene en gewrigte - Afrikaans → Magyar
to be in the van of the procession - English → Magyar
guilloche/patroon van dunne lijnen - Nederlands → Magyar
Akute lymphadenitis van ander sites - Afrikaans → Magyar
Gevolge van intraserebrale bloeding - Afrikaans → Magyar
A jobb mellkasfél be van húzódva. - Magyar → szinonima
Ander toestande van binokulêre visie - Afrikaans → Magyar
A homloküregben enyhe gyulladás van. - Magyar → szinonima
Ander versteurings van are en bloedvate - Afrikaans → Magyar
Echinococcus granulosus infeksie van been - Afrikaans → Magyar
gepositioneerd – bovenste deel van de bladzijde - Nederlands → Magyar
Serebrale bloeding as gevolg van geboorte besering - Afrikaans → Magyar
bal kamra hátulsó-alulsó része el van zsírosodva - Magyar → szinonima
Onderhuidse vet nekrose as gevolg van geboorte besering - Afrikaans → Magyar
lijn van de ondergrondbedrukking loopt door over de foto - Nederlands → Magyar
Pedestrian injured in collision with car - pick-up trunk or van - English → Magyar
Car occupant injured in collision with car - pick-up trunk or van - English → Magyar
Bus occupant injured in collision with car - pick-up truck or van - English → Magyar
Pedal cyclist injured in collision with car - pick-up trunk or van - English → Magyar
Az in situ tumorkomponens jelen van a lateralis resections síkban - Magyar → hozzászólás
Motorcycle rider injured in collision with car - pick-up truck or van - English → Magyar
Occupant of pick-up trunk or van injured in collision with pendal cycle - English → Magyar
Person injured in collision between car and pick-up truck or van (traffic) - English → Magyar
Occupant of pick-up trunk or van injured in noncollision transport accident - English → Magyar
Person injured in collision between car and pick-up trunk or van - nontraffic - English → Magyar
Occupant [any] of pick-up trunk or van injured in unspecified traffic accident - English → Magyar
Occupant of pick-up trunk or van injured in collision with pedestrian or animal - English → Magyar
Occupant [any] of pick-up trunk or van injured in unspecified nontraffic accident - English → Magyar
Occupant of pick-up trunk or van injured in collision with other nonmotor vehicle - English → Magyar
Occupant [any] of pick-up trunk or van injured in other specified transport accident - English → Magyar
Occupant of pick-up trunk or van injured in collision with fixed or stationary object - English → Magyar
Occupant of pick-up trunk or van injured in other and unsepcified transport accidents - English → Magyar
Occupant of heavy transport vehicle injured in collision with car - pick-up trunk or van - English → Magyar
Occupant of pick-up trunk or van injured in collision with heavy transport vehicle or bus - English → Magyar
Occupant of pick-up trunk or van injured in collision with railway train or railway vehicle - English → Magyar
Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in collision with car - pick-up truck or van - English → Magyar
Occupant of pick-up trunk or van injured in collision with two- or three-wheeld motor vehicle - English → Magyar
Rider or occupant injured in collision with car - pick-up trunk - van - heavy transport vehicle or bus - English → Magyar
Unspecified occepant of pick-up truck or van injured in collision with other and unspecified motor vehicles in traffic accident - English → Magyar
Unspecified occupant of pick-up truck or van injured in collision with other and unspecified motor vehicles int nontraffic accident - English → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2022 super55.com