címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria - Svenska → Magyar
Meningit orsakad av adenovirus - Svenska → Magyar
Meningit orsakad av enterovirus - Svenska → Magyar
Meningit orsakad av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av Listeria - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i pelviperitoneum och andra urin- och könsorgan - Svenska → Magyar
Annan gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra och icke specificerade infektionssjukdomar och - Svenska → Magyar
Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronker - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna med abscess i periuretrala och - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som utfärdas till EU-medborgare och till medborgare i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz bosatta i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till administrativ och teknisk personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till tjänstepersonal och privat personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till diplomater och konsulära tjänsteman samt till medlemmar av internationella organisationer som är ackrediterade i: - Svenska → Magyar
meningoencefalit - Svenska → Magyar
Meningoencefalit vid toxoplasmos - Svenska → Magyar
meningit - Svenska → Magyar
Tuberkulös meningit - Svenska → Magyar
Bältros med meningit - Svenska → Magyar
Vattkoppor med meningit - Svenska → Magyar
Meningit av Yersinia pestis - Svenska → Magyar
listeria - English → Magyar
Listeria - Deutsch → Magyar
Encefalitis - mielitis y encefalomielitis en enfermedades bacterianas clasificadas en otras partes: encefalitis - mielitis y encefalomielitis por Listeria monocytogenes (A32.1) - Español → Magyar
och - Polski → Magyar
och - Svenska → Magyar
Rots och melioidos - Svenska → Magyar
mul- och klövsjuka - Svenska → Magyar
tung- och svalgnerv - Svenska → Magyar
Gumma och sår vid yaws - Svenska → Magyar
hörsel- och balansnerv - Svenska → Magyar
Akut och fulminant melioidos - Svenska → Magyar
Akut och subakut iridocyklit - Svenska → Magyar
Subakut och kronisk melioidos - Svenska → Magyar
Ben- och ledlesioner vid yaws - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
öron- näs- och halssjukdomar - Svenska → Magyar
Kutan och mukokutan bartonellos - Svenska → Magyar
Tyfoidfeber och paratyfoidfeber - Svenska → Magyar
Candidainfektion i hud och naglar - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelettet och lederna - Svenska → Magyar
Kromomykos och feomykotisk abscess - Svenska → Magyar
Candidainfektion i vulva och vagina - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
Multipla papillom och wet crab yaws - Svenska → Magyar
Tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad syfilis - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
präglingsstämpelavtryck och öljett - Svenska → Magyar
Tuberkulos i hud och subkutan vävnad - Svenska → Magyar
Subkutan feomykotisk abscess och cysta - Svenska → Magyar
Sekundär syfilis i hud och slemhinnor - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad echinokockos - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i bentäthet och struktur - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i artärer och arterioler - Svenska → Magyar
Dermatofytos i hårbotten och skäggbotten - Svenska → Magyar
färg- och/eller präglingsstämpelavtryck - Svenska → Magyar
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem - Svenska → Magyar
Akuta och övergående psykotiska störningar - Svenska → Magyar
överst till höger och nederst till vänster - Svenska → Magyar
den plats där kärl och nerver når ett organ - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
Akut hepatit B utan hepatit D - och utan leverkoma - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Fläcktyfus överförd av löss - loppor och kvalster - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar - annan och ospecificerad - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i urin- och könsorganen - ospecificerad - Svenska → Magyar
tillstånd att resa in till och vistas inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
Tuberkulos i tarmarna - peritoneum och mesenterialkörtlarna - Svenska → Magyar
Icke specificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd - Svenska → Magyar
Tuberkulös pleurit - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Infektion med herpes simplex-virus i den perianala huden och rektum - Svenska → Magyar
Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer - Svenska → Magyar
Gingivostomatit och faryngotonsillit orsakade av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras - Svenska → Magyar
identitets- och nationalitethandling som ger uppehållstillstånd i - Svenska → Magyar
Andra trematodinfektioner (infektioner med flundror och andra sugmaskar) - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - bakteriologiskt och histologiskt verifierad - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - bakteriologisk och histologisk undersökning ej genomförd - Svenska → Magyar
Streptokocker och stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i andningsorganen och icke specificerad tuberkulos - Svenska → Magyar
Annan tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Primär tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronk utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid - blodbildande och besläktad vävnad - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - ospecificerad - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna utan abscess i periuretrala eller - Svenska → Magyar
handling utfärdad till statslösa personer och utländska medborgare med rätt att vistas i - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som ger tredjelandsmedborgare rätt att bosätta sig: och att röra sig fritt inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
identitetshandling som inte ger portugisiskt medborgarskap; ger brasilianska medborgare en allmän status med samma rättigheter och skyldigheter som portugisiska medborgare - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd för en familjemedlem till en EU-medborgare, bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechstenstein fritt får röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium - Svenska → Magyar
Kolit orsakad av amöba - Svenska → Magyar
orsakad av meningokocker - Svenska → Magyar
Enterit orsakad av rotavirus - Svenska → Magyar
Enterit orsakad av adenovirus - Svenska → Magyar
Lungabscess orsakad av amöba - Svenska → Magyar
Leverabscess orsakad av amöba - Svenska → Magyar
Hjärnabscess orsakad av amöba - Svenska → Magyar
Enterit orsakad av Campylobacter - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av ap-plasmodier - Svenska → Magyar
Brucellos orsakad av Brucella suis - Svenska → Magyar
Konjunktivit orsakad av adenovirus - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium ovale - Svenska → Magyar
Brucellos orsakad av Brucella canis - Svenska → Magyar
Infektion orsakad av Cryptosporidium - Svenska → Magyar
Faryngokonjunktivit orsakad av virus - Svenska → Magyar
Mononukleos orsakad av cytomegalvirus - Svenska → Magyar
Brucellos orsakad av Brucella abortus - Svenska → Magyar
Hjärtsjukdom orsakad av meningokocker - Svenska → Magyar
sjukdom orsakad av läkares åtgärder - Svenska → Magyar
Sårbildning i huden orsakad av amöba - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae - Svenska → Magyar
Trikinos (sjukdom orsakad av trikiner) - Svenska → Magyar
Fläcktyfus orsakad av Rickettsia typhi - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av anaeroba bakterier - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium falciparum - Svenska → Magyar
Keratokonjunktivit orsakad av adenovirus - Svenska → Magyar
Kikhosta orsakad av Bordetella pertussis - Svenska → Magyar
Matförgiftning orsakad av stafylokocker - Svenska → Magyar
Brucellos orsakad av Brucella melitensis - Svenska → Magyar
Infektion orsakad av Borrelia burgdorferi - Svenska → Magyar
Mononukleos orsakad av Epstein-Barr-virus - Svenska → Magyar
Fläckfeber orsakad av Rickettsia conorii - Svenska → Magyar
Encefalit orsakad av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Filariainfektion orsakad av Brugia malayi - Svenska → Magyar
Filariainfektion orsakad av Brugia timori - Svenska → Magyar
Enterit orsakad av Yersinia enterocolitica - Svenska → Magyar
Matförgiftning orsakad av Bacillus cereus - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av Staphylococcus aureus - Svenska → Magyar
Fläckfeber orsakad av Rickettsia sibirica - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av streptokocker grupp A - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av streptokocker grupp B - Svenska → Magyar
Enterit orsakad av icke specificerat virus - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av streptokocker grupp D - Svenska → Magyar
Fläckfeber orsakad av Rickettsia australis - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av Haemophilus influenzae - Svenska → Magyar
Enterit orsakad av annat specificerat virus - Svenska → Magyar
Histoplasmos orsakad av Histoplasma duboisii - Svenska → Magyar
Enterokolit orsakad av Clostridium difficile - Svenska → Magyar
Ögonsjukdom orsakad av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Fläckfeber orsakad av Rickettsia rickettsii - Svenska → Magyar
Kikhosta orsakad av Bordetella parapertussis - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av Streptococcus pneumoniae - Svenska → Magyar
Hakmaskinfektion orsakad av Ancylostoma-arter - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av tarmparasit - ospecificerad - Svenska → Magyar
Hakmaskinfektion orsakad av Necator americanus - Svenska → Magyar
Fläcktyfus orsakad av Rickettsia tsutsugamushi - Svenska → Magyar
Akut gastroenteropati orsakad av Norwalk-faktor - Svenska → Magyar
Filariainfektion orsakad av Wuchereria bancrofti - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av icke specificerad stafylokock - Svenska → Magyar
Matförgiftning orsakad av Vibrio parahaemolyticus - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av andra gramnegativa organismer - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av annan specificerad stafylokock - Svenska → Magyar
Vesikulär dermatit orsakad av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Kolera orsakad av Vibrio cholerae 01 - biovar el tor - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med mjältruptur - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med nefropati - Svenska → Magyar
Matförgiftning orsakad av bakterier - ospecificerad - Svenska → Magyar
Septikemi (blodförgiftning) orsakad av streptokocker - Svenska → Magyar
Infektion orsakad av Chlamydia psittaci (papegojsjuka) - Svenska → Magyar
Epidemisk fläcktyfus orsakad av Rickettsia prowazekii - Svenska → Magyar
Kolera orsakad av Vibrio cholerae 01 - biovar cholerae - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax utan komplikationer - Svenska → Magyar
Kikhosta orsakad av andra specificerade bordetellaarter - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av poliovaccinvirus - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae utan komplikationer - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av vilt inhemskt virus - Svenska → Magyar
Disseminerad histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum - Svenska → Magyar
Icke specificerad hemorragisk febersjukdom orsakad av virus - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium falciparum utan komplikationer - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Akut pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av vilt importerat virus - Svenska → Magyar
Histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum - ospecificerad - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med - Svenska → Magyar
Kronisk pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum - Svenska → Magyar
Akut epidemisk hemorragisk konjunktivit (orsakad av enterovirus) - Svenska → Magyar
Icke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] - Svenska → Magyar
Febersjukdom orsakad av virus överförd av myggor - ospecificerad - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med andra - Svenska → Magyar
Icke specificerad febersjukdom orsakad av virus överfört av leddjur - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium falciparum med cerebrala komplikationer - Svenska → Magyar
Annan svår eller komplicerad malaria orsakad av Plasmodium falciparum - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med maligna - Svenska → Magyar
Matförgiftning orsakad av Clostridium perfringens [Clostridium welchii] - Svenska → Magyar
Angiostrongyliasis orsakad av Angiostrongylus (Parastrongylus) cantonensis - Svenska → Magyar
Icke specificerad pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum - Svenska → Magyar
Annan matförgiftning orsakad av bakterier som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com