címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronker - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulös pleurit - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - bakteriologiskt och histologiskt verifierad - Svenska → Magyar
Annan tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Primär tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - ospecificerad - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - ej verifierad bakteriologiskt eller histologiskt - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad med mikroskopisk sputumundersökning - med eller utan odling - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna med abscess i periuretrala och - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - bakteriologisk och histologisk undersökning ej genomförd - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad endast med odling - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad med icke angiven metod - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i pelviperitoneum och andra urin- och könsorgan - Svenska → Magyar
Annan gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra och icke specificerade infektionssjukdomar och - Svenska → Magyar
Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som utfärdas till EU-medborgare och till medborgare i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz bosatta i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till administrativ och teknisk personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till tjänstepersonal och privat personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till diplomater och konsulära tjänsteman samt till medlemmar av internationella organisationer som är ackrediterade i: - Svenska → Magyar
0 Rh-negativt blod - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar - annan och ospecificerad - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Icke specificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Infektion med herpes simplex-virus i den perianala huden och rektum - Svenska → Magyar
Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Andra trematodinfektioner (infektioner med flundror och andra sugmaskar) - Svenska → Magyar
HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid - blodbildande och besläktad vävnad - Svenska → Magyar
handling utfärdad till statslösa personer och utländska medborgare med rätt att vistas i - Svenska → Magyar
identitetshandling som inte ger portugisiskt medborgarskap; ger brasilianska medborgare en allmän status med samma rättigheter och skyldigheter som portugisiska medborgare - Svenska → Magyar
lungtuberkulos - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation - Svenska → Magyar
Akut hepatit B med hepatit D (coinfection) med leverkoma - Svenska → Magyar
och - Svenska → Magyar
och - Polski → Magyar
Rots och melioidos - Svenska → Magyar
tung- och svalgnerv - Svenska → Magyar
mul- och klövsjuka - Svenska → Magyar
Gumma och sår vid yaws - Svenska → Magyar
hörsel- och balansnerv - Svenska → Magyar
Akut och fulminant melioidos - Svenska → Magyar
Akut och subakut iridocyklit - Svenska → Magyar
Subakut och kronisk melioidos - Svenska → Magyar
Ben- och ledlesioner vid yaws - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
öron- näs- och halssjukdomar - Svenska → Magyar
Kutan och mukokutan bartonellos - Svenska → Magyar
Tyfoidfeber och paratyfoidfeber - Svenska → Magyar
Candidainfektion i hud och naglar - Svenska → Magyar
Kromomykos och feomykotisk abscess - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelettet och lederna - Svenska → Magyar
Tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Candidainfektion i vulva och vagina - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
Multipla papillom och wet crab yaws - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad syfilis - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
präglingsstämpelavtryck och öljett - Svenska → Magyar
Tuberkulos i hud och subkutan vävnad - Svenska → Magyar
Subkutan feomykotisk abscess och cysta - Svenska → Magyar
Sekundär syfilis i hud och slemhinnor - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad echinokockos - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i artärer och arterioler - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i bentäthet och struktur - Svenska → Magyar
Dermatofytos i hårbotten och skäggbotten - Svenska → Magyar
färg- och/eller präglingsstämpelavtryck - Svenska → Magyar
Akuta och övergående psykotiska störningar - Svenska → Magyar
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem - Svenska → Magyar
överst till höger och nederst till vänster - Svenska → Magyar
den plats där kärl och nerver når ett organ - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria - Svenska → Magyar
Akut hepatit B utan hepatit D - och utan leverkoma - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Fläcktyfus överförd av löss - loppor och kvalster - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i urin- och könsorganen - ospecificerad - Svenska → Magyar
Tuberkulos i tarmarna - peritoneum och mesenterialkörtlarna - Svenska → Magyar
tillstånd att resa in till och vistas inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer - Svenska → Magyar
Gingivostomatit och faryngotonsillit orsakade av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
identitets- och nationalitethandling som ger uppehållstillstånd i - Svenska → Magyar
Streptokocker och stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i andningsorganen och icke specificerad tuberkulos - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronk utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna utan abscess i periuretrala eller - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som ger tredjelandsmedborgare rätt att bosätta sig: och att röra sig fritt inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd för en familjemedlem till en EU-medborgare, bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechstenstein fritt får röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium - Svenska → Magyar
med - Slovenčina → Magyar
med - Čeština → Magyar
MED - English → Magyar
med. - Magyar → értelmezés
med.gr - Magyar → keresési javaslat
Med.d. - Svenska → keresési javaslat
Eu-Med - Magyar → szinonima
Med.d. - Italiano → keresési javaslat
med.an - Magyar → keresési javaslat
Med.d. - Čeština → keresési javaslat
med.an - Svenska → keresési javaslat
Med.d. - Deutsch → keresési javaslat
Med.d. - Magyar → keresési javaslat
med.an - Français → keresési javaslat
Med.d. - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
os med - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
med.an - Deutsch → keresési javaslat
med et - Magyar → keresési javaslat
med.an - English → keresési javaslat
Med.d. - English → keresési javaslat
pre med - English → keresési javaslat
med.men - Magyar → keresési javaslat
med. gr - Magyar → keresési javaslat
gå med - Svenska → Magyar
Ot.med. - Lat/Gr/Med → Magyar
pre-med - English → keresési javaslat
med.men - Deutsch → keresési javaslat
med gen - Magyar → keresési javaslat
hu. med. - Magyar → keresési javaslat
med.men. - Magyar → keresési javaslat
med.lap. - Magyar → keresési javaslat
ch. med. - English → keresési javaslat
sine med - Lat/Gr/Med → Magyar
Med. Men - Magyar → keresési javaslat
prae med - English → keresési javaslat
med rés - Magyar → keresési javaslat
Med.gen. - Magyar → keresési javaslat
mail med - English → keresési javaslat
med. gen. - Magyar → keresési javaslat
Colli med - English → keresési javaslat
ad us. med. - Lat/Gr/Med → Magyar
ad man. med. - Lat/Gr/Med → Magyar
Abductor (med) - Español → Magyar
försedd med blad - Svenska → Magyar
försedd med hake - Svenska → Magyar
försedd med huvud - Svenska → Magyar
försedd med svans - Svenska → Magyar
försedd med finger - Svenska → Magyar
inbindning med plast - Svenska → Magyar
försedd med tänder - Svenska → Magyar
- med okänd etiologi - Svenska → Magyar
Bältros med meningit - Svenska → Magyar
försedd med strålar - Svenska → Magyar
ryghæftning med tråd - Dansk → Magyar
hæftet med metaltråd - Dansk → Magyar
Tu pulm. lobi med.I.d. - Lat/Gr/Med → Magyar
hæftet med plasttråd - Dansk → Magyar
Bältros med encefalit - Svenska → Magyar
Hepatit A med leverkoma - Svenska → Magyar
sidehæftning med tråd - Dansk → Magyar
med animaliskt ursprung - Svenska → Magyar
rygghäftning med tråd - Svenska → Magyar
Vattkoppor med meningit - Svenska → Magyar
Vattkoppor med pneumoni - Svenska → Magyar
tvärhäftning med tråd - Svenska → Magyar
rygghäftning med klammer - Svenska → Magyar
tvärhäftning med klammer - Svenska → Magyar
inbindning med metalltråd - Svenska → Magyar
Infektion med binnikemaskar - Svenska → Magyar
Infektion med Taenia saginata - Svenska → Magyar
dödande med elektrisk ström - Svenska → Magyar
HIV-infektion med encefalopati - Svenska → Magyar
Myiasis med annan lokalisation - Svenska → Magyar
ryghæftning med hæfteklammer - Dansk → Magyar
sidehæftning med hæfteklammer - Dansk → Magyar
HIV-infektion med andra mykoser - Svenska → Magyar
som har med andningen att göra - Svenska → Magyar
rækkeinddelt stempel med ramme - Dansk → Magyar
Mässling med tarmkomplikationer - Svenska → Magyar
hiatus hernia axiális med.grad. - Lat/Gr/Med → Magyar
övertrycksbehandling med syrgas - Svenska → Magyar
Bältros med ögonkomplikationer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med Kaposis sarkom - Svenska → Magyar
HIV-infektion med Burkitts lymfom - Svenska → Magyar
Infektion med Schistosoma mansoni - Svenska → Magyar
som hör samman med mellangärdet - Svenska → Magyar
Tidig medfödd syfilis med symtom - Svenska → Magyar
HIV-infektion med candidainfektion - Svenska → Magyar
gallblåseoperation med laparoskop - Svenska → Magyar
HIV-infektion med extrem avmagring - Svenska → Magyar
aborterade foster med missbildning - Svenska → Magyar
Infektion med Schistosoma japonicum - Svenska → Magyar
Hemorragisk feber med njurpåverkan - Svenska → Magyar
guillocher/mönster med tunna linjer - Svenska → Magyar
Cysticerkos med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
försedd med små tandlika bildningar - Svenska → Magyar
Infektion med Schistosoma haematobium - Svenska → Magyar
Annan sen medfödd syfilis med symtom - Svenska → Magyar
Infestation med sandloppa [Tungiasis] - Svenska → Magyar
HIV-infektion med multipla infektioner - Svenska → Magyar
radstämpelavtryck med inramande linje - Svenska → Magyar
Amöbainfektion med annan lokalisation - Svenska → Magyar
HIV-infektion med mykobakterieinfektion - Svenska → Magyar
Primär syfilis med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
aborterade foster med kromosomrubbningar - Svenska → Magyar
litotripsi med extrakorporelle chockvåg - Svenska → Magyar
Akut Chagas sjukdom med hjärtengagemang - Svenska → Magyar
Spolmaskinfektion med tarmkomplikationer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra virusinfektioner - Svenska → Magyar
Annan tarminfektion med Escherichia coli - Svenska → Magyar
Toxoplasmos med engagemang av andra organ - Svenska → Magyar
HIV-infektion med cytomegalvirusinfektion - Svenska → Magyar
Candidainfektion med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Röda hund med neurologiska komplikationer - Svenska → Magyar
Spolmaskinfektion med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Akut hepatit B utan hepatit D med leverkoma - Svenska → Magyar
HIV-infektion med multipla maligna tumörer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra bakterieinfektioner - Svenska → Magyar
Trikomonasinfektion med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Icke specificerad virushepatit med leverkoma - Svenska → Magyar
Anogenital infektion med herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Infektion med Taenia solium - intestinal form - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med hjärtengagemang - Svenska → Magyar
Urogenital infektion med herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Infektion med icke specificerade tarmparasiter - Svenska → Magyar
Virussjukdom med icke specificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Bältros med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Mässling med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Toxický účinok kovov - Meď a jej zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Påssjuka med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med lymfoid interstitiell pneumonit - Svenska → Magyar
Röda hund med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Vattkoppor med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med icke specificerad malign tumör - Svenska → Magyar
Fläcktyfus med återuppblossande [Brills sjukdom] - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra typer av non-Hodgkin-lymfom - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med mjältruptur - Svenska → Magyar
Bakterieinfektion med icke specificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Bältros med andra komplikationer från nervsystemet - Svenska → Magyar
Kronisk (virus)hepatit B med hepatit D (coinfection) - Svenska → Magyar
Infektion med tarmtoxiska Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med nefropati - Svenska → Magyar
inresetillstånd till med begränsad varaktighet - Svenska → Magyar
Infektion med tarminvasiva Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Infektion med tarmpatogena Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av andra organ - Svenska → Magyar
Infektion med andra virus - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra specificerade maligna tumörer - Svenska → Magyar
Hantavirus med (kardio)pulmonellt syndrom [HPS] [HCPS] - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av nervsystemet - Svenska → Magyar
kollationsmærke med sidenummer (indekseret sidenummer) - Dansk → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av poliovaccinvirus - Svenska → Magyar
kollationeringsmärke med sidnummer (flytande numrering) - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd - Svenska → Magyar
Infektion med tarmhemorragiska Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Dokument udstedt til personer med flygtningestatus i - Dansk → Magyar
Akut hepatit B med hepatit D (coinfection) utan leverkoma - Svenska → Magyar
Infektion med andra bakterier - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
integrerat kort med personuppgifter - framsida (identitet) - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av mag-tarmkanalen - Svenska → Magyar
handling utfärdad till personer med flyktingstatus i - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av vilt inhemskt virus - Svenska → Magyar
HIV-infektion med Pneumocystis jirovecii (carinii)-pneumoni - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med andra komplikationer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med (kvarstående) generaliserad lymfadenopati - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av vilt importerat virus - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av infektion med herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
HIV-infektion med icke specificerad infektions- eller parasitsjukdom - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med andra - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium falciparum med cerebrala komplikationer - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med maligna - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till medborgare i med diplomatisk immunitet - Svenska → Magyar
Echinococcus granulosus-infektion med annan eller multipel lokalisation - Svenska → Magyar
Dokument udstedt til statsløse og udlændinge med ret til ophold i - Dansk → Magyar
Rejselegitimation udstedt til statsborgere med diplomatisk immunitet i - Dansk → Magyar
Echinococcus multilocularis-infektion med annan eller multipel lokalisation - Svenska → Magyar
Sexuellt överförd klamydiainfektion med andra specificerade lokalisationer - Svenska → Magyar
Infektion med Mansonella ozzardi - Mansonella perstans eller Mansonella streptocerca - Svenska → Magyar
handling utfärdad av i enlighet med artikel 28 i konventionen av den 28 september 1954 - Svenska → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com