címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Krvácanie z iných miest dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených miest dýchacej sústavy a vnútrohrudníkových - Nešpecifikovaná časť horných dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených miest dýchacej sústavy a vnútrohrudníkových - Presahujúca lézia dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov - Slovenčina → Magyar
Krvácanie z dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené krvácanie z dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
choroby dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
fistula dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
terapia dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
infekcia dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
sliznica dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
ochorenie dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
precitlivelosť dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
ochorenie horných dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Iné choroby horných dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Akútne infekcie horných dýchacích ciest na - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacích ciest zapríčinené inými - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná choroba horných dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacích ciest zapríčinené špecifickým - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované choroby horných dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná akútna infekcia dolných dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná akútna infekcia horných dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Iné akútne infekcie horných dýchacích ciest na viacerých miestach - Slovenčina → Magyar
Iné akútne a subakútne choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami - - Slovenčina → Magyar
Zápal horných dýchacích ciest zavinený chemikáliami - plynmi - dymami a - Slovenčina → Magyar
Hypersenzitívna reakcia horných dýchacích ciest - lokalizácia neurčená - Slovenčina → Magyar
Choroba dýchacích ciest zavinená inými špecifickými organickými prachmi - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami - plynmi - - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacích ciest vyvolané nešpecifikovaným vonkajším činiteľom - Slovenčina → Magyar
Astma a iné zdĺhavé choroby dolných dýchacích ciest v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Zdĺhavé choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami - plynmi - dymami a - Slovenčina → Magyar
Iné choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami - plynmi - dymami a výparmi - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacích ciest vyvolané inými špecifikovanými vonkajšími činiteľmi - Slovenčina → Magyar
Zdĺhavá obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Lieky proti prechladnutiu (infekcii horných dýchacích ciest) - Slovenčina → Magyar
Myióza iných miest - Slovenčina → Magyar
Kandidóza iných miest - Slovenčina → Magyar
Cysticerkóza iných miest - Slovenčina → Magyar
Kandidóza iných urogenitálnych miest - Slovenčina → Magyar
Sarkoidóza iných a kombinovaných miest - Slovenčina → Magyar
Povrchová omrzlina iných a bližšie neurčených miest - Slovenčina → Magyar
Infekcia iných a viacerých miest Echinococcus granulosus - Slovenčina → Magyar
Infekcia iných a viacerých miest Echinococcus multilocularis - Slovenčina → Magyar
Omrzlina s nekrózou tkaniva iných a bližšie neurčených miest - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených miest dýchacej sústavy a vnútrohrudníkových - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených miest dýchacej sústavy a vnútrohrudníkových - Nepresne určené lokalizácie v dýchacej sústave - Slovenčina → Magyar
Cerebelárne (netraumatické) krvácanie a krvácanie do zadnej jamy plodu - Slovenčina → Magyar
Poleptanie iných častí dýchacích orgánov - Slovenčina → Magyar
Popálenina iných častí dýchacích orgánov - Slovenčina → Magyar
Sekundárny zhubný nádor iných a nešpecifikovaných dýchacích orgánov - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov v osobnej - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie z iných intrakraniálnych artérií - Slovenčina → Magyar
Iné vírusové infekcie nešpecifikovaných miest - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Toxický účinok iných bližšie určených látok - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných nešpecifikovaných častí úst - Presahujúca lézia iných a nešpecifikovaných častí úst - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Karcinómy in situ iných špecifikovaných lokalizácií - Slovenčina → Magyar
údržba ciest - Slovenčina → Magyar
infekcia močových ciest - Slovenčina → Magyar
Atrézia žlčových ciest - Slovenčina → Magyar
Iné choroby žlčových ciest - Slovenčina → Magyar
Chronický zápal slzných ciest - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby žlčových ciest - Slovenčina → Magyar
Obštrukcia (zátvor) žlčových ciest - Slovenčina → Magyar
Stenóza a insuficiencia slzných ciest - Slovenčina → Magyar
Poranenie zrakového nervu a zrakových ciest - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba žlčových ciest - Slovenčina → Magyar
Karcinóm vnútropečeňových žlčových ciest - Slovenčina → Magyar
Akútny a nešpecifikovaný zápal slzných ciest - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby žlčových ciest - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor močových ciest v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor močových ciest v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Choroby žlčníka - žlčových ciest a podžalúdkovej - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčových ciest - Slovenčina → Magyar
Choroby žlčníka a žlčových ciest pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Vrodené zúženie (stenóza) a zúženina (striktúra) žlčových ciest - Slovenčina → Magyar
Ohrozenie plodu a novorodenca chorobou obličiek a močových ciest matky - Slovenčina → Magyar
skúška dýchacích funkcií - Slovenčina → Magyar
vyšetrenie dýchacích funkcií - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené chyby dýchacích ORGÁNov - Slovenčina → Magyar
Popálenina a poleptanie dýchacích orgánov - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy vo vzorkách z dýchacích - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacích orgánov v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacích orgánov v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Sekundárny zhubný nádor dýchacích a tráviacich - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná vrodená chyba dýchacích orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované vrodené chyby dýchacích orgánov - Slovenčina → Magyar
Poleptanie bližšie neurčenej časti dýchacích orgánov - Slovenčina → Magyar
Popálenina bližšie neurčenej časti dýchacích orgánov - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor dýchacích orgánov - Slovenčina → Magyar
Chrípka s inými prejavmi na dýchacích orgánoch - vírus neidentifikovaný - Slovenčina → Magyar
Chrípka s inými prejavmi na dýchacích orgánoch - vírus chrípky identifikovaný - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Hrtan - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Týmus - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Pohrudnica - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Medzipľúcie - Slovenčina → Magyar
Nádor stredného ucha - dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Iné dýchacie orgány - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Dýchací orgán bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Priedušnica - prieduška a pľúca - Slovenčina → Magyar
krvácanie - Slovenčina → Magyar
krvácanie z nosa - Slovenčina → Magyar
Krvácanie z hrdla - Slovenčina → Magyar
krvácanie z čriev - Slovenčina → Magyar
krvácanie do steny - Slovenčina → Magyar
krvácanie sietnice - Slovenčina → Magyar
krvácanie do kĺbu - Slovenčina → Magyar
krvácanie do kože - Slovenčina → Magyar
krvácanie do mozgu - Slovenčina → Magyar
krvácanie do čreva - Slovenčina → Magyar
krvácanie do čriev - Slovenčina → Magyar
krvácanie žalúdka - Slovenčina → Magyar
Krvácanie po pôrode - Slovenčina → Magyar
Ovulačné krvácanie - Slovenčina → Magyar
bodkovité krvácanie - Slovenčina → Magyar
krvácanie do sklovca - Slovenčina → Magyar
Sietnicové krvácanie - Slovenčina → Magyar
Spojovkové krvácanie - Slovenčina → Magyar
krvácanie do sietnice - Slovenčina → Magyar
Epidurálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
popôrodné krvácanie - Slovenčina → Magyar
krvácanie z maternice - Slovenčina → Magyar
krvácanie z obličiek - Slovenčina → Magyar
krvácanie zo žalúdka - Slovenčina → Magyar
zastavujúci krvácanie - Slovenčina → Magyar
krvácanie po operácii - Slovenčina → Magyar
Krvácanie do dvojčaťa - Slovenčina → Magyar
Krvácanie do obehu matky - Slovenčina → Magyar
Iné krvácanie pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Postmenopauzálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Krvácanie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné krvácanie pred pôrodom - Slovenčina → Magyar
Krvácanie a puknutie cievovky - Slovenčina → Magyar
Iné intracerebrálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Subdurálne krvácanie po úraze - Slovenčina → Magyar
Krvácanie z pupka u novorodenca - Slovenčina → Magyar
Krvácanie z anusu a konečníka - Slovenčina → Magyar
Novorodenecké kožné krvácanie - Slovenčina → Magyar
Iné subarachnoidálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Kongescia a krvácanie z prostaty - Slovenčina → Magyar
Krvácanie v tretej pôrodnej dobe - Slovenčina → Magyar
Novorodenecké pošvové krvácanie - Slovenčina → Magyar
Novorodenecké rektálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
krvácanie po chirurgickom zákroku - Slovenčina → Magyar
Krvácanie vo včasnej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Nadmerné krvácanie v premenopauze - Slovenčina → Magyar
Postkoitálne a kontaktné krvácanie - Slovenčina → Magyar
Intracerebrálne krvácanie do mozočka - Slovenčina → Magyar
Netraumatické extradurálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Iné krvácanie vo včasnej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Mozgové - intracerebrálne - krvácanie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované krvácanie novorodenca - Slovenčina → Magyar
Novorodenecké krvácanie do nadobličky - Slovenčina → Magyar
Iné krvácanie bezprostredne po pôrode - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované krvácanie pri pôrode - Slovenčina → Magyar
Poúrazové subarachnoidálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované krvácanie pred pôrodom - Slovenčina → Magyar
Krvácanie pred pôrodom nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné neúrazové vnútrolebkové krvácanie - Slovenčina → Magyar
Vnútrokomorové intracerebrálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Krvácanie pri pôrode s poruchou koagulácie - Slovenčina → Magyar
Poúrazové druhotné a opakované krvácanie - Slovenčina → Magyar
Iné krvácanie z pupkovej šnúry novorodenca - Slovenčina → Magyar
Pľúcne krvácanie vznikajúce v perinatálnej - Slovenčina → Magyar
Krvácanie pred pôrodom s poruchou koagulácie - Slovenčina → Magyar
Vnútrolebkové netraumatické krvácanie plodu - Slovenčina → Magyar
Oneskorené a sekundárne krvácanie po pôrode - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie z arteria basilaris - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené intracerebrálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Intracerebrálne krvácanie do mozgového kmeňa - Slovenčina → Magyar
Subdurálne krvácanie (akútne) (netraumatické) - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené subarachnoidálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Intracerebrálne krvácanie na viacerých miestach - Slovenčina → Magyar
krvácanie z horného gastrointestinálneho traktu - Slovenčina → Magyar
Masívne krvácanie z pupkovej šnúry novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné novorodenecké gastrointestinálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie z arteria vertebralis - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené gastrointestinálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Mozgové krvácanie zavinené pôrodným poranením - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie z arteria cerebri media - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované krvácanie vo včasnej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Kortikálne intracerebrálne krvácanie do hemisféry - Slovenčina → Magyar
Intrakraniálne natrhnutie a krvácanie zapríčinené - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie z a. communicans arterior - Slovenčina → Magyar
Nadmerné a časté krvácanie s nepravidelným cyklom - Slovenčina → Magyar
Subdurálne krvácanie zavinené pôrodným poranením - Slovenčina → Magyar
Krvácanie do sklovca pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie z a. communicans posterior - Slovenčina → Magyar
Subkortikálne intracerebrálne krvácanie do hemisféry - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované krvácanie z pupkovej šnúry novorodenca - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie zo zátoky vnútornej krčnice - Slovenčina → Magyar
Vnútrokomorové krvácanie zavinené pôrodným poranením - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie zavinené pôrodným poranením - Slovenčina → Magyar
Krvácanie a hematóm komplikujúci výkon nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené intracerebrálne krvácanie do hemisféry - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené vnútrolebkové krvácanie (netraumatické) - Slovenčina → Magyar
Intracerebrálne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované abnormálne maternicové a pošvové krvácanie - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Masívne pľúcne krvácanie vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Epikraniálne subaponeurotické krvácanie pri pôrodnom poranení - Slovenčina → Magyar
Tracheobronchiálne krvácanie vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Oneskorené alebo nadmerné krvácanie po potrate a mimomaternicovej - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované abnormálne maternicové a pošvové krvácanie - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky porážky neoznačenej ako krvácanie alebo infarkt - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované intraventrikulárne (netraumatické) krvácanie plodu - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované pľúcne krvácanie vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie z bližšie neurčenej intrakraniálnej artérie - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované intrakraniálne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Intraventrikulárne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca prvého stupňa - Slovenčina → Magyar
Intraventrikulárne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca druhého stupňa - Slovenčina → Magyar
Intraventrikulárne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca tretieho stupňa - Slovenčina → Magyar
Nedostatok iných vitamínov - Slovenčina → Magyar
Tuberkulóza iných orgánov - Slovenčina → Magyar
Zlomenina iných častí krku - Slovenčina → Magyar
Celulitída na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Pagetova choroba iných kostí - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných plynov - Slovenčina → Magyar
Ateroskleróza iných artérií - Slovenčina → Magyar
Choroby iných zrakových dráh - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev hrudníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných krčných ciev - Slovenčina → Magyar
Primárna artróza iných kĺbov - Slovenčina → Magyar
Trichomonóza na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných nehôd - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev predkolenia - Slovenčina → Magyar
Novorodenecká žltačka z iných - Slovenčina → Magyar
Rodinná anamnéza iných chorôb - Slovenčina → Magyar
Impetiginizácia iných dermatóz - Slovenčina → Magyar
Nedostatok iných prvkov výživy - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov hrudníka - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana iných častí nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných hlavových nervov - Slovenčina → Magyar
Sekundárna artróza iných kĺbov - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana iných častí krku - Slovenčina → Magyar
Získané chýbanie iných orgánov - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana iných častí hlavy - Slovenčina → Magyar
Zlomenina iných častí predlaktia - Slovenčina → Magyar
Zlomeniny iných častí predkolenia - Slovenčina → Magyar
Primárny syfilis na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných panvových orgánov - Slovenčina → Magyar
Embólia a trombóza iných artérií - Slovenčina → Magyar
Amébová infekcia na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Účinky iných vonkajších príčin - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných častí krku - Slovenčina → Magyar
Melanóm in situ iných lokalizácií - Slovenčina → Magyar
Spontánne roztrhnutie iných šliach - Slovenčina → Magyar
Zlomenina iných zápästných kostí - Slovenčina → Magyar
Celulitída iných častí končatiny - Slovenčina → Magyar
Zlomeniny iných kostí lebky a tváre - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných častí hlavy - Slovenčina → Magyar
Potreba iných preventívnych postupov - Slovenčina → Magyar
Ošetrovanie iných umelých vyústení - Slovenčina → Magyar
Posttraumatická artróza iných kĺbov - Slovenčina → Magyar
Zlomenina iných častí pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana iných častí hrudníka - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie iných častí krku - Slovenčina → Magyar
Zlomeniny iných častí stehnovej kosti - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana iných častí predlaktia - Slovenčina → Magyar
Úrazová amputácia iných častí nohy - Slovenčina → Magyar
Kŕčové žily v iných lokalizáciách - Slovenčina → Magyar
Prítomnosť iných technických pomôcok - Slovenčina → Magyar
Osobná anamnéza iných chorôb a stavov - Slovenčina → Magyar
Nedostatok iných vitamínov zo skupiny B - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie iných dlhých kostí - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana iných častí predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Abnormálne hladiny iných enzýmov séra - Slovenčina → Magyar
Akútna lymfadenitída na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenia iných častí kostry - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie iných častí hlavy - Slovenčina → Magyar
Sekundárny glaukóm pri iných chorobách - Slovenčina → Magyar
Účinky iných nedostatkov (deprivácií) - Slovenčina → Magyar
Následky iných výživových nedostatkov - Slovenčina → Magyar
Neprístupnosť iných pomocných služieb - Slovenčina → Magyar
Abúzus iných látok v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Poleptanie iných častí tráviacej rúry - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných mykóz - Slovenčina → Magyar
Vdýchnutie a prehltnutie iných predmetov - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných vnútrobrušných orgánov - Slovenčina → Magyar
Popálenina iných častí tráviacej rúry - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných častí predlaktia - Slovenčina → Magyar
Ďalší infarkt myokardu na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie iných hlavových nervov - Slovenčina → Magyar
Toxoplazmóza s postihnutím iných orgánov - Slovenčina → Magyar
Traumatická amputácia iných častí hlavy - Slovenčina → Magyar
Prítomnosť iných funkčných implantátov - Slovenčina → Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie iných pomôcok - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných svalov a šliach predkolenia - Slovenčina → Magyar
Popálenina iných častí oka a jeho adnexov - Slovenčina → Magyar
Sekundárny zhubný nádor na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Zmliaždenie iných častí zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky iných - Slovenčina → Magyar
Tuberkulóza iných špecifikovaných orgánov - Slovenčina → Magyar
Nálezy liekov a iných látok normálne v krvi - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných vonkajších príčin - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Narazenie do iných predmetov alebo zasiahnutie - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných a nešpecifikovaných - Slovenčina → Magyar
Zápal mozgových plien (meningitis) pri iných - Slovenčina → Magyar
Dedičný nedostatok iných faktorov zrážania - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky tuberkulózy iných orgánov - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana iných častí zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Aneuryzma iných bližšie určených artérií - Slovenčina → Magyar
Poranenie účinkom výbuchu iných materiálov - Slovenčina → Magyar
Poranenie následkom výbuchu a puknutia iných - Slovenčina → Magyar
Mechanická komplikácia iných cievnych štepov - Slovenčina → Magyar
Anémia z iných porúch metabolizmu glutatiónu - Slovenčina → Magyar
Erytém pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poleptanie iných častí oka a očných adnexov - Slovenčina → Magyar
Flebitída a tromboflebitída na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Myopatia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Demencia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Prítomnosť iných bližšie určených pomôcok - Slovenčina → Magyar
Glaukóm pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných plynov - dymov a výparov - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Katarakta pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri iných zistených alebo - Slovenčina → Magyar
Poruchy iných špecifikovaných hlavových nervov - Slovenčina → Magyar
Choroby iných tráviacich orgánov pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Obeť lavíny - zosuvu pôdy a iných pohybov zeme - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok aflatoxínu a iných mykotoxínov - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ kože - Koža na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Pneumónia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Artropatie pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Osteopatia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Syndrómy iných špecifikovaných vrodených chýb - Slovenčina → Magyar
Poranenie účinkom iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Aplastická anémia z iných vonkajších príčín - Slovenčina → Magyar
Rodinná anamnéza iných špecifikovaných chorôb - Slovenčina → Magyar
Bolesť lokalizovaná v iných častiach podbrušia - Slovenčina → Magyar
Získané chýbanie iných častí tráviacej rúry - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre nepomer z iných príčin - Slovenčina → Magyar
Polyp iných častí ženských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy vo vzorkách z iných orgánov - - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Následné vyšetrenie po liečbe iných chorôb ako - Slovenčina → Magyar
Získané chýbanie iných orgánov močovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Otitis media pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných zlomenín dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Popálenina a poleptanie iných vnútorných orgánov - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných - Vulva - Slovenčina → Magyar
Hydrocefalus pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Úrazová amputácia iných častí zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Nález iných liekov s možnosťou závislosti v krvi - Slovenčina → Magyar
Osteoporóza pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných - Pošva - Slovenčina → Magyar
Myokarditída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Embólia a trombóza iných bližšie určených žíl - Slovenčina → Magyar
Osteonekróza pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Následky podvýživy a iných nedostatkov vo výžive - Slovenčina → Magyar
Nepriaznivé príhody pri použití iných a bližšie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných nešpecifikovaných častí úst - Slovenčina → Magyar
Spondylopatia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri iných leteckých nehodách - Slovenčina → Magyar
Dislokácia iných a nešpecifikovaných častí hlavy - Slovenčina → Magyar
Výkony z iných dôvodov ako zo zdravotnej indikácie - Slovenčina → Magyar
Dlhodobé užívanie iných liekov v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Kardiomyopatia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných malígnych nádorov - Slovenčina → Magyar
Polyneuropatia pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Otitis externa pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Perikarditída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby nechtov pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Nedostatok iných špecifikovaných výživových prvkov - Slovenčina → Magyar
Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Slovenčina → Magyar
Vrodené chyby iných žliaz s vnútorným vylučovaním - Slovenčina → Magyar
Kožný absces - furunkul a karbunkul na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Infekcie iných častí močovej sústavy v ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Zoster s postihnutím iných častí nervového systému - Slovenčina → Magyar
Nedostatok iných špecifikovaných vitamínov B skupiny - Slovenčina → Magyar
Iridocyklitída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Konjunktivitída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Zmliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky iných - Chrbtica - Slovenčina → Magyar
Ošetrovanie iných umelých vyústení močovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných ciev na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných vírusových infekcií - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných častí členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Varikózne žily na iných bližšie označených miestach - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných svalov a šliach na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl - Slovenčina → Magyar
Abúzus iných psychoaktívnych látok v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Ošetrovanie iných umelých vyústení tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné choroby srdca pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných nervov na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných bakteriálnych infekcií - Slovenčina → Magyar
Novorodenecká žltačka z iných špecifikovaných príčin - Slovenčina → Magyar
Melanóm in situ iných a nešpecifikovaných častí tváre - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Kyanovodík - Slovenčina → Magyar
Pečeňové poruchy pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných špecifikovaných stavov - Slovenčina → Magyar
Malígny melanóm iných a nešpecifikovaných častí tváre - Slovenčina → Magyar
Chagasova choroba (chronická) s postihnutím iných orgánov - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí brucha - Slovenčina → Magyar
Dislokácia iných a bližšie neurčených častí hrudníka - Slovenčina → Magyar
Sexuálne prenosné chlamýdiové infekcie na iných miestach - Slovenčina → Magyar
Mozgová arteritída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Slovenčina → Magyar
Zhubné nádory iných orgánov a sústav v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Glomerulárne choroby pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných svalov a šliach na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Reaktívne artropatie pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Postihnutie mihalnice pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných bližšie určených poranení hlavy - Slovenčina → Magyar
Prispôsobovanie a udržiavanie iných implantovaných pomôcok - Slovenčina → Magyar
Sekundárny zhubný nádor na iných špecifikovaných miestach - Slovenčina → Magyar
Zmliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia - Slovenčina → Magyar
Myastenické syndrómy pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Miecha - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných typov nehodgkinovho lymfómu - Slovenčina → Magyar
Artritída pri iných vírusových chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Myozitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poleptanie iných a bližšie neurčených vnútorných orgánov - Slovenčina → Magyar
Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav - Slovenčina → Magyar
Zmliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia - Slovenčina → Magyar
Osteopatia pri iných infekčných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Prítomnosť iných srdcových a cievnych implantátov a štepov - Slovenčina → Magyar
Vyšetrenie a pozorovanie za iných bližšie určených dôvodov - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri iných abnormalitách krčka maternice - Slovenčina → Magyar
Popálenina iných a bližšie neurčených vnútorných orgánov - Slovenčina → Magyar
Prítomnosť iných bližšie určených funkčných implantátov - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných orgánov alebo sústav v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie iných bližšie určených pomôcok - Slovenčina → Magyar
Málokrvnosť pri iných zdĺhavých chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Kyanidy - Slovenčina → Magyar
Mechanická komplikácia iných močových pomôcok a implantátov - Slovenčina → Magyar
Artritída pri iných bakteriálnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Embólia a trombóza iných a bližšie neurčených častí aorty - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých ako potrava - Slovenčina → Magyar
Pôrodné poranenie iných častí periférneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Periostitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacej sústavy pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Hemoglobinúria vyvolaná hemolýzou z iných vonkajších príčin - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy autonómneho nervového systému pri iných chorobách - Slovenčina → Magyar
Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky iných - Sánka - mandibula - Slovenčina → Magyar
Demencia pri iných špecifikovaných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Oko - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri iných nehodách bezmotorového lietadla - Slovenčina → Magyar
Vojnové operácie s použitím chemických zbraní a iných foriem - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok styku s jedovatými zvieratami - Jed iných plazov - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov - Slovenčina → Magyar
Závislosť od iných pomocných prístrojov a technických pomôcok - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Slovenčina → Magyar
Choroby močového mechúra pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných - Vajíčkovody a väzy - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poruchy iných endokrinných žliaz pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných malígnych nádorov lymfatického - Slovenčina → Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí nohy - Slovenčina → Magyar
Abnormálne výsledky iných endokrinologických funkčných skúšok - Slovenčina → Magyar
Artropatie pri iných špecifikovaných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných bližšie určených poranení krku a trupu - Slovenčina → Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných a bližšie neurčených dopravných nehôd - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky iných - Kosti lebky a tváre - Slovenčina → Magyar
Mechanická komplikácia iných vnútorných ortopedických pomôcok - - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných veľkých slinných žliaz - Slovenčina → Magyar
Mechanická komplikácia pomôcky na vnútornú fixáciu iných kostí - Slovenčina → Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Zrakový nerv - Slovenčina → Magyar
Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenia iných a bližšie neurčených častí hrudníka - Slovenčina → Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie ileostómie a iných črevných pomôcok - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných svalov a šliach na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných nešpecifikovaných častí úst - Sliznica líca - Slovenčina → Magyar
Vrodené chýbanie - atrézia a stenóza iných častí hrubého čreva - Slovenčina → Magyar
Zákonný zákrok s použitím iných bližšie určených prostriedkov - Slovenčina → Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Sluchový nerv - Slovenčina → Magyar
Artropatia pri iných poruchách krvi zatriedených inde (D50 - D76†) - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ prsníka - Karcinóm in situ iných častí prsníka - Slovenčina → Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí kolena - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy hlavových nervov pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení iných orgánov a sústav - Slovenčina → Magyar
Konkrement v močovej sústave pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Zápalové choroby ženských panvových orgánov pri iných chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mäkkého tkaniva pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Flebitída a tromboflebitída iných hlbokých ciev dolných končatín - Slovenčina → Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Čuchový nerv - Slovenčina → Magyar
Poruchy lumbálnych a iných medzistavcových platničiek s myelopatiou - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri nedopravnej nehode s účasťou iných a bližšie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Požité huby - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Slovenčina → Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie iných vonkajších protetických pomôcok - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri iných bližšie určených problémoch plodu - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí žlčových vývodov - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených lokalizácií v oblasti pery - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných častí svalovej - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných nešpecifikovaných častí úst - Ústna predsieň - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných infekčných a parazitárnych chorôb - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Okraj jazyka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviaci ch orgánov - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Požité bobule - Slovenčina → Magyar
Srdcovocievne poruchy pri iných infekčných a parazitárnych chorobách - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri iných bližšie určených nedopravných prepravných - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Karbóndisulfid - Slovenčina → Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Arzén a jeho zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných bližšie určených poranení dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Fosfor a jeho zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí panvového pletenca - Slovenčina → Magyar
Hypotyreóza zavinená podaním liekov a iných látok exogénneho pôvodu - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných bližšie určených poranení hornej končatiny - Slovenčina → Magyar
Poruchy lumbálnych a iných medzistavcových platničiek s radikulopatiou - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Postihnutie mihalnice pri iných infekčných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Mechanická komplikácia iných kostných pomôcok - implantátov a štepov - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Mangán a jeho zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Tabak a nikotín - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ kože - Koža iných a nešpecifikovaných častí tváre - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach na úrovni stehna - Slovenčina → Magyar
Zlomenina iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Penis - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v osobnom aute pri iných bližšie - Slovenčina → Magyar
Sekundárny zhubný nádor iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Slovenčina → Magyar
Vulvovaginálna ulcerácia a zápal pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Zápalové zmeny iných bližšie určených mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Vulva - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné choroby obličiek a močovodov pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných bližšie určených - Slovenčina → Magyar
Mechanická komplikácia iných srdcových a cievnych pomôcok a implantátov - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok styku s jedovatými zvieratami - Jed iných článkonožcov - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri iných bližšie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva iných a bližšie - Slovenčina → Magyar
Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy - Slovenčina → Magyar
Katarakta pri iných endokrinných - nutričných a metabolických chorobách - Slovenčina → Magyar
Poranenia nervov a miechy s poraneniami viacerých iných telesných oblastí - Slovenčina → Magyar
Keratitída a keratokonjunktivitída pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Keratitída a keratokonjunktivitída pri iných infekčných a parazitárnych - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Profesionálne vystavenie toxickým látkam v iných priemyselných odvetviach - Slovenčina → Magyar
Glomerulárne choroby pri iných endokrinných - nutričných a metabolických - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Jazyková mandľa - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalu a šľachy iných častí dvojhlavého svalu ramena - musculus - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Vagína - Slovenčina → Magyar
Iné zhubné nádory kože - Koža iných a nešpecifikovaných častí tváre - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor miechy - hlavových nervov a iných častí nervového systému - Slovenčina → Magyar
Mechanická komplikácia iných očných protetických pomôcok - implantátov - Slovenčina → Magyar
Systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri iných - Slovenčina → Magyar
Nález iných špecifikovaných látok - ktoré sa normálne v krvi nenachodia - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných nešpecifikovaných častí úst - Retromolárna oblasť - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných a nešpecifikovaných účinkov vonkajších príčin - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v lietadle pri iných bližšie určených nehodách pri - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri iných (suspektných) abnormalitách a poškodeniach - Slovenčina → Magyar
Mechanická komplikácia iných bližšie určených vnútorných protetických - Slovenčina → Magyar
Osoby - ktoré vyhľadali zdravotnícke služby pri iných bližšie určených - Slovenčina → Magyar
Renálne tubulointersticiálne choroby pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri iných bližšie určených dopravných - Slovenčina → Magyar
Spondylopatia pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných a bližšie neurčených cerebrovaskulárnych chorôb - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr - Slovenčina → Magyar
Mechanická komplikácia iných protetických pomôcok - implantátov a štepov - Slovenčina → Magyar
Komplikácie iných vnútorných protetických pomôcok - implantátov a štepov - Slovenčina → Magyar
Otitis externa pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Kompresie nervových koreňov a spletí pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Sekundárny nádor močového mechúra a iných a nešpecifikovaných močových - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Slovenčina → Magyar
Iné nezhubné nádory kože - Koža iných a nešpecifikovaných častí tváre - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných oblastí brucha vrátane - Slovenčina → Magyar
Kompresie nervových koreňov a spletí pri iných dorzopatiách (M45 - M46† - - Slovenčina → Magyar
Artropatia pri iných poruchách žliaz s vnútorným vylučovaním - výživy a - Slovenčina → Magyar
Choroby dýchacej sústavy pri iných difúznych chorobách spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby v iných bližšie určených dopravných nehodách s účasťou - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Močový mechúr - Slovenčina → Magyar
Nevykonané štepenie pre odmietnutie pacienta z iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Otvorené rany iných a bližšie neurčených vonkajších pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Lymfatické uzliny - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Kryštálová artropatia pri iných metabolických poruchách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie iných pomôcok týkajúcich sa nervového systému - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných nešpecifikovaných častí úst - Ústa bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Konečník - Slovenčina → Magyar
Následná starostlivosť zahŕňajúca plastickú operáciu iných častí trupu - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Miecha - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Strychnín a jeho soli - Slovenčina → Magyar
Systémové poruchy spojivového tkaniva pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Artritída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných špecifikovaných infekčných a parazitárnych chorôb - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby v iných bližšie určených dopravných nehodách (so zrážkou) - Slovenčina → Magyar
Zápal mozgových plien pri iných špecifikovaných infekčných a parazitárnych - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri dopravnej nehode s účasťou iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Spodná strana jazyka - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu [ktoréhokoľvek] pri iných bližšie určených dopravných - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných a bližšie neurčených účinkov vonkajších príčin - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Endometrium - Slovenčina → Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a nešpecifikovaných častí hlavy - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných častí tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v autobuse pri iných bližšie určených - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri iných bližšie určených prepravných nehodách s účasťou - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v kamióne pri iných bližšie určených - Slovenčina → Magyar
Sekundárny zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí nervového systému - Slovenčina → Magyar
Encefalitída - myelitída a encefalomyelitída pri iných chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Anémia (megaloblastová) spojená s nedostatkom iných bližšie určených látok - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Pečeň - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky iných - Rebrá - mostík a kľúčna kosť - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviaci ch orgánov - Slezina - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri iných a bližšie neurčených dopravných - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca a ramena - Slovenčina → Magyar
Polyneuropatia pri iných endokrinných a metabolických chorobách (E00 - E07† - - Slovenčina → Magyar
Polyneuropatia pri iných poruchách kostrových svalov(M00 - M25† - M40 - M96†) - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Chrbtová strana jazyka - Slovenčina → Magyar
Iné choroby srdca pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Hrubé črevo - Slovenčina → Magyar
Myokarditída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov - Srdce - Slovenčina → Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu [ktoréhokoľvek] pri iných bližšie určených dopravných - Slovenčina → Magyar
Perikarditída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Jazyk bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Pažerák - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri iných a bližšie neurčených dopravných - Slovenčina → Magyar
Choroby iných bližšie určených tráviacich orgánov pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov - Týmus - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Žalúdok - Slovenčina → Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku - Slovenčina → Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Cauda equina - konský chvost - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Nešpecifikovaná anorganická látka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Presahujúca lézia jazyka - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Dvanástnik - Slovenčina → Magyar
Encefalitída - myelitída a encefalomyelitída pri iných infekčných a parazitárnych - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Močová rúra - Slovenčina → Magyar
Vrodené chýbanie - atrézia a stenóza iných špecifikovaných častí tenkého čreva - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Iné špecifikované miesta - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Hlavové nervy - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Vajíčkovod - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky iných - Nešpecifikovaná kosť a kĺbová chrupka - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Široký väz - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Miešok - scrotum - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Okrúhly väz - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím iných stimulancií vrátane kofeínu - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky iných - Panvové kosti - krížová kosť a kostrč - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Iné bližšie určené anorganické látky - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Anus a análny kanál - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky iných - Presahujúce lézie kosti a kĺbovej chrupky - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Nátery a farby nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných veľkých slinných žliaz - Podjazyková žľaza - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných veľkých slinných žliaz - Podsánková žľaza - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných - Ženský pohlavný orgán - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Nadoblička - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Predstojnica - prostata - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných - Iné špecifikované ženské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Parauretrálne žľazy - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Endokrinný pankreas - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Rektosigmoidové spojenie - Slovenčina → Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Iné a nešpecifikované hlavové nervy - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Iné požité rastliny alebo ich časti - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Nezhubný nádor bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených lokalizácií v oblasti pery - ústnej dutiny a hltana - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Koža - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Nadsemenník - epidydimis - Slovenčina → Magyar
Melanocytové (pigmentové) névy - Melanocytové névy iných a nešpecifikovaných častí tváre - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Podžalúdková žľaza - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Prsník - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Mozog bez špecifikovania - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Toxický účinok nešpecifikovanej látky - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Karcinómy in situ bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr - Prištítna žľaza - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím viacerých drog a iných psychoaktívnych látok - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Prištítna žľaza - Slovenčina → Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Centrálny nervový systém bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Pobrušnica - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Iné a nešpecifikované močové orgány - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Nešpecifikovaný tráviaci orgán - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr - Kraniofaryngový vývod - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí žlčových vývodov - Extrahepatálne žlčové cesty - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Kraniofaryngový vývod - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov - Medzipľúcie - mediastinum - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí žlčových vývodov - Vaterova banka - ampulla Vateri - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Primaterničie - parametrium - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviaci ch orgánov - Nešpecifikovaná časť čreva - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Nešpecifikovaný močový orgán - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Extrahepatálne žlčové cesty - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Retroperitoneum - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Pečeň - žlčník a žlčové cesty - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Periférne nervy a autonómny nervový systém - Slovenčina → Magyar
hlavových nervov a iných častí nervového systému - Presahujúce lézie centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Iné a nešpecifikované časti čreva - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Iné špecifikované tráviace orgány - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí žlčových vývodov - Žlčové cesty - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Nešpecifikované adnexy maternice - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr - Podmozgová žľaza (hypofýza) - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Presahujúca lézia močových orgánov - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Nadšiatrový (supratentoriálny) mozog - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí žlčových vývodov - Presahujúca lézia biliárnej sústavy - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Podšiatrový (infratentoriálny) mozog - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Podmozgová žľaza (hypofýza) - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Nešpecifikovaná škodlivá látka požitá ako potrava - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Semenný povrazec - funiculus spermaticus - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviaci ch orgánov - Presahujúca lézia tráviacich orgánov - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor inej a nepresne určenej lokalizácie - Presahujúca lézia iných a nepresne určených lokalizácií - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných veľkých slinných žliaz - Veľká slinná žľaza - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Nešpecifikovaný mužský pohlavný orgán - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Predné dve tretiny jazyka - bližšie neurčená časť - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Nitroderiváty a aminoderiváty benzénu a jeho homológov - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Kosť a kĺbová chrupka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr - Krčnicové klbko - glomus caroticum - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Krčnicové klbko - glomus caroticum - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných veľkých slinných žliaz - Presahujúca lézia veľkých slinných žliaz - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Iné bližšie určené škodlivé látky požité ako potrava - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr - Šuškovité teliesko - corpus pineale - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr - Aortálne teliesko a iné paragangliá - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Iné špecifikované mužské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Centrálny nervový systém bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Nešpecifikovaný ženský pohlavný orgán - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Aortálne teliesko a iné paragangliá - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Šuškovité teliesko - corpus pineale - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Iné a nešpecifikované mužské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Nepresne určené miesta v tráviacej sústave - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Iné a nešpecifikované ženské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy - Iné a nešpecifikované časti tenkého čreva - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií - Štítna žľaza a iné žľazy s vnútorným vylučovaním - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Presahujúca lézia mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov - Vnútrohrudníkové orgány bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Iné špecifikované lokalizácie - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Spojivové a iné mäkké tkanivo - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov - Iné špecifikované vnútrohrudníkové orgány - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Iné nešpecifikované ženské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Nitroglycerín a iné kyseliny - dusičná a dusičitá a ich estery - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviaci ch orgánov - Nepresne určené lokalizácie v tráviacej sústave - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr - Nešpecifikované pluriglandulárne postihnutie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Presahujúca lézia ženských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Postihnutie viacerých žliaz (pluriglandulárne) - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr - Nešpecifikovaná žľaza s vnútorným vylučovaním - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mozgu a iných častí Centrálneho Nervového Systému - Iné nešpecifikované časti centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Iné špecifikované žľazy s vnútorným vylučovaním - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním - Žľaza s vnútorným vylučovaním - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Periférne nervy a autonómny nervový systém - Slovenčina → Magyar
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania - Nádor neurčitého alebo neznámeho správania bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com