címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Klamydiainfektion i urin- och könsorganen - ospecificerad - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i pelviperitoneum och andra urin- och könsorgan - Svenska → Magyar
Tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna med abscess i periuretrala och - Svenska → Magyar
Annan gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna utan abscess i periuretrala eller - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra och icke specificerade infektionssjukdomar och - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronker - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som utfärdas till EU-medborgare och till medborgare i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz bosatta i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till administrativ och teknisk personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till tjänstepersonal och privat personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till diplomater och konsulära tjänsteman samt till medlemmar av internationella organisationer som är ackrediterade i: - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar - annan och ospecificerad - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - ospecificerad - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
könsorganen - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i svalget - Svenska → Magyar
Sexuellt överförd klamydiainfektion med andra specificerade lokalisationer - Svenska → Magyar
urin - Svenska → Magyar
Urin - Deutsch → Magyar
urin. - Lat/Gr/Med → értelmezés
ves.urin - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
ves urin - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
ves. urin - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
ves.urin. - Lat/Gr/Med → Magyar
ves. urin. - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
blod i urin - Svenska → Magyar
Tu.ves.urin - Lat/Gr/Med → Magyar
socker i urin - Svenska → Magyar
urin analysis - English → keresési javaslat
äggvita i urin - Svenska → Magyar
Urin ausstehend - Deutsch → Magyar
och - Polski → Magyar
och - Svenska → Magyar
Rots och melioidos - Svenska → Magyar
mul- och klövsjuka - Svenska → Magyar
tung- och svalgnerv - Svenska → Magyar
hörsel- och balansnerv - Svenska → Magyar
Gumma och sår vid yaws - Svenska → Magyar
Akut och subakut iridocyklit - Svenska → Magyar
Akut och fulminant melioidos - Svenska → Magyar
Subakut och kronisk melioidos - Svenska → Magyar
Ben- och ledlesioner vid yaws - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
öron- näs- och halssjukdomar - Svenska → Magyar
Tyfoidfeber och paratyfoidfeber - Svenska → Magyar
Kutan och mukokutan bartonellos - Svenska → Magyar
Candidainfektion i hud och naglar - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelettet och lederna - Svenska → Magyar
Kromomykos och feomykotisk abscess - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad syfilis - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
Multipla papillom och wet crab yaws - Svenska → Magyar
Candidainfektion i vulva och vagina - Svenska → Magyar
präglingsstämpelavtryck och öljett - Svenska → Magyar
Tuberkulos i hud och subkutan vävnad - Svenska → Magyar
Subkutan feomykotisk abscess och cysta - Svenska → Magyar
Sekundär syfilis i hud och slemhinnor - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad echinokockos - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i artärer och arterioler - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i bentäthet och struktur - Svenska → Magyar
Dermatofytos i hårbotten och skäggbotten - Svenska → Magyar
färg- och/eller präglingsstämpelavtryck - Svenska → Magyar
Akuta och övergående psykotiska störningar - Svenska → Magyar
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem - Svenska → Magyar
överst till höger och nederst till vänster - Svenska → Magyar
den plats där kärl och nerver når ett organ - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria - Svenska → Magyar
Akut hepatit B utan hepatit D - och utan leverkoma - Svenska → Magyar
Fläcktyfus överförd av löss - loppor och kvalster - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Tuberkulos i tarmarna - peritoneum och mesenterialkörtlarna - Svenska → Magyar
tillstånd att resa in till och vistas inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
Icke specificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd - Svenska → Magyar
Tuberkulös pleurit - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Infektion med herpes simplex-virus i den perianala huden och rektum - Svenska → Magyar
Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer - Svenska → Magyar
Gingivostomatit och faryngotonsillit orsakade av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras - Svenska → Magyar
identitets- och nationalitethandling som ger uppehållstillstånd i - Svenska → Magyar
Andra trematodinfektioner (infektioner med flundror och andra sugmaskar) - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - bakteriologiskt och histologiskt verifierad - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - bakteriologisk och histologisk undersökning ej genomförd - Svenska → Magyar
Streptokocker och stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i andningsorganen och icke specificerad tuberkulos - Svenska → Magyar
Annan tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Primär tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronk utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid - blodbildande och besläktad vävnad - Svenska → Magyar
handling utfärdad till statslösa personer och utländska medborgare med rätt att vistas i - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som ger tredjelandsmedborgare rätt att bosätta sig: och att röra sig fritt inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
identitetshandling som inte ger portugisiskt medborgarskap; ger brasilianska medborgare en allmän status med samma rättigheter och skyldigheter som portugisiska medborgare - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd för en familjemedlem till en EU-medborgare, bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechstenstein fritt får röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium - Svenska → Magyar
Yaws - ospecificerad - Svenska → Magyar
Pest - ospecificerad - Svenska → Magyar
Lepra - ospecificerad - Svenska → Magyar
Syfilis ospecificerad - Svenska → Magyar
Pinta - ospecificerad - Svenska → Magyar
Rabies - ospecificerad - Svenska → Magyar
Kolera - ospecificerad - Svenska → Magyar
Trakom - ospecificerad - Svenska → Magyar
Antrax - ospecificerad - Svenska → Magyar
Malaria - ospecificerad - Svenska → Magyar
Myiasis - ospecificerad - Svenska → Magyar
Difteri - ospecificerad - Svenska → Magyar
Kikhosta - ospecificerad - Svenska → Magyar
Tularemi - ospecificerad - Svenska → Magyar
Nokardios - ospecificerad - Svenska → Magyar
Shigellos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Brucellos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Listerios - ospecificerad - Svenska → Magyar
Zygomykos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Melioidos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Septikemi - ospecificerad - Svenska → Magyar
Mucormykos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Kromomykos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Akut polio - ospecificerad - Svenska → Magyar
Infestation - ospecificerad - Svenska → Magyar
Aspergillos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Leptospiros - ospecificerad - Svenska → Magyar
Ytlig mykos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Erysipeloid - ospecificerad - Svenska → Magyar
Aktinomykos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Cysticerkos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Masksjukdom - ospecificerad - Svenska → Magyar
Sporotrikos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Toxoplasmos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Fläckfeber - ospecificerad - Svenska → Magyar
Fläcktyfus - ospecificerad - Svenska → Magyar
Sen syfilis - ospecificerad - Svenska → Magyar
Bartonellos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Leishmanios - ospecificerad - Svenska → Magyar
Blastomykos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Gula febern - ospecificerad - Svenska → Magyar
Histoplasmos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Dermatofytos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Kryptokockos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Neurosyfilis - ospecificerad - Svenska → Magyar
Tidig syfilis - ospecificerad - Svenska → Magyar
Virusmeningit - ospecificerad - Svenska → Magyar
Meningokockemi - ospecificerad - Svenska → Magyar
Hakmasksjukdom - ospecificerad - Svenska → Magyar
Virusinfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Återfallsfeber - ospecificerad - Svenska → Magyar
Taeniainfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Paratyfoidfeber - ospecificerad - Svenska → Magyar
Råttbettsfeber - ospecificerad - Svenska → Magyar
Schistosomiasis - ospecificerad - Svenska → Magyar
Amöbainfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Candidainfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Koccidioidomykos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Miliartuberkulos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Filariainfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Medfödd syfilis - ospecificerad - Svenska → Magyar
Spiroketinfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Spolmaskinfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Bakterieinfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Rickettsiasjukdom - ospecificerad - Svenska → Magyar
Bandmaskinfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Trematodinfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Viruskonjunktivit - ospecificerad - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Trikomonasinfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Meningokockinfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Parakoccidioidomykos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Kronisk virushepatit - ospecificerad - Svenska → Magyar
Streptokockseptikemi - ospecificerad - Svenska → Magyar
Pulmonell blastomykos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Cytomegalvirussjukdom - ospecificerad - Svenska → Magyar
Strongyloidesinfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Infektiös mononukleos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Protozosjukdom i tarmen - ospecificerad - Svenska → Magyar
Herpes simplex-infektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Bakteriell tarminfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Mykobakteriell infektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Tuberkulos i nervsystemet - ospecificerad - Svenska → Magyar
Afrikansk trypanosomiasis - ospecificerad - Svenska → Magyar
Djurburen bakteriesjukdom - ospecificerad - Svenska → Magyar
Pulmonell koccidioidomykos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Arenaviral hemorragisk feber - ospecificerad - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av tarmparasit - ospecificerad - Svenska → Magyar
Adenovirusinfektion - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Parvovirusinfektion - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Mykoplasmainfektion - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Enterovirusinfektion - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Papovavirusinfektion - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Coronavirusinfektion - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Stafylokockinfektion - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Streptokockinfektion - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Virusencefalit överförd av myggor - ospecificerad - Svenska → Magyar
Virusencefalit överförd av leddjur - ospecificerad - Svenska → Magyar
Matförgiftning orsakad av bakterier - ospecificerad - Svenska → Magyar
Infektion med andra virus - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Virusencefalit överförd av fästingar - ospecificerad - Svenska → Magyar
Infektion med andra bakterier - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Haemophilus influenzae-infektion - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Atypisk virusinfektion i centrala nervsystemet - ospecificerad - Svenska → Magyar
Histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum - ospecificerad - Svenska → Magyar
Febersjukdom orsakad av virus överförd av myggor - ospecificerad - Svenska → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com