címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Infektion med andra virus - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Infektion med andra bakterier - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Haemophilus influenzae-infektion - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av infektion med herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Echinococcus granulosus-infektion med annan eller multipel lokalisation - Svenska → Magyar
Echinococcus multilocularis-infektion med annan eller multipel lokalisation - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra mykoser - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra virusinfektioner - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra bakterieinfektioner - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra typer av non-Hodgkin-lymfom - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra specificerade maligna tumörer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid - blodbildande och besläktad vävnad - Svenska → Magyar
Andra trematodinfektioner (infektioner med flundror och andra sugmaskar) - Svenska → Magyar
Andra virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Anogenital infektion med herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Urogenital infektion med herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Infektion med herpes simplex-virus i den perianala huden och rektum - Svenska → Magyar
Parvovirusinfektion - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Adenovirusinfektion - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Mykoplasmainfektion - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Papovavirusinfektion - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Stafylokockinfektion - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Streptokockinfektion - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Coronavirusinfektion - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Enterovirusinfektion - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Myiasis med annan lokalisation - Svenska → Magyar
Amöbainfektion med annan lokalisation - Svenska → Magyar
Virussjukdom med icke specificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Bakterieinfektion med icke specificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Herpes simplex-infektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Mykobakteriell infektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Andra bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra specificerade bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra specificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra specificerade streptokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Infektion med binnikemaskar - Svenska → Magyar
Infektion med Taenia saginata - Svenska → Magyar
HIV-infektion med encefalopati - Svenska → Magyar
HIV-infektion med Kaposis sarkom - Svenska → Magyar
Infektion med Schistosoma mansoni - Svenska → Magyar
HIV-infektion med Burkitts lymfom - Svenska → Magyar
HIV-infektion med candidainfektion - Svenska → Magyar
HIV-infektion med extrem avmagring - Svenska → Magyar
Infektion med Schistosoma japonicum - Svenska → Magyar
Infektion med Schistosoma haematobium - Svenska → Magyar
HIV-infektion med multipla infektioner - Svenska → Magyar
HIV-infektion med mykobakterieinfektion - Svenska → Magyar
HIV-infektion med cytomegalvirusinfektion - Svenska → Magyar
HIV-infektion med multipla maligna tumörer - Svenska → Magyar
Infektion med Taenia solium - intestinal form - Svenska → Magyar
Infektion med icke specificerade tarmparasiter - Svenska → Magyar
HIV-infektion med lymfoid interstitiell pneumonit - Svenska → Magyar
HIV-infektion med icke specificerad malign tumör - Svenska → Magyar
Infektion med tarmtoxiska Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Infektion med tarmpatogena Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Infektion med tarminvasiva Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Infektion med tarmhemorragiska Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
HIV-infektion med Pneumocystis jirovecii (carinii)-pneumoni - Svenska → Magyar
HIV-infektion med (kvarstående) generaliserad lymfadenopati - Svenska → Magyar
HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
HIV-infektion med icke specificerad infektions- eller parasitsjukdom - Svenska → Magyar
HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Infektion med Mansonella ozzardi - Mansonella perstans eller Mansonella streptocerca - Svenska → Magyar
West Nile virus-infektion - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar - annan och ospecificerad - Svenska → Magyar
Cysticerkos med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Primär syfilis med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Candidainfektion med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Toxoplasmos med engagemang av andra organ - Svenska → Magyar
Spolmaskinfektion med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Trikomonasinfektion med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Bältros med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Mässling med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Påssjuka med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Röda hund med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Vattkoppor med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Bältros med andra komplikationer från nervsystemet - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av andra organ - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med andra - Svenska → Magyar
Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Sexuellt överförd klamydiainfektion med andra specificerade lokalisationer - Svenska → Magyar
Febersjukdom orsakad av virus överförd av myggor - ospecificerad - Svenska → Magyar
Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda av myggor - Svenska → Magyar
Virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer - Svenska → Magyar
Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur - som ej - Svenska → Magyar
Andra hemorragiska febersjukdomar orsakade av virus som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Andra specificerade febersjukdomar orsakade av virus överförda av myggor - Svenska → Magyar
Akut hepatit B med hepatit D (coinfection) med leverkoma - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad med mikroskopisk sputumundersökning - med eller utan odling - Svenska → Magyar
Lokalisation - Deutsch → Magyar
Akut miliartuberkulos - en enda specificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Kronisk (virus)hepatit B med hepatit D (coinfection) - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av vilt inhemskt virus - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av vilt importerat virus - Svenska → Magyar
RS-virus (respiratory syncytial virus) muussa luvussa luokitetun sairauden syynä - Suomi → Magyar
infektion - English → keresési javaslat
infektion - Svenska → Magyar
Infektion - Deutsch → Magyar
Infektion die; - Deutsch → Magyar
fokal infektion - Svenska → Magyar
lessen infektion - English → Magyar
latent infektion - Svenska → Magyar
enterisk infektion - Svenska → Magyar
leishmania-infektion - Svenska → Magyar
subklinisk infektion - Svenska → Magyar
nosokomiale Infektion - Deutsch → Magyar
opportunistische Infektion - Deutsch → Magyar
Infektion orsakad av Cryptosporidium - Svenska → Magyar
Disseminerad herpes simplex-infektion - Svenska → Magyar
Echinococcus granulosus infektion av ben - Svenska → Magyar
Infektion orsakad av Borrelia burgdorferi - Svenska → Magyar
Echinococcus granulosus-infektion i lunga - Svenska → Magyar
Echinococcus granulosus-infektion i levern - Svenska → Magyar
Echinococcus granulosus-infektion i benvävnad - Svenska → Magyar
Echinococcus multilocularis-infektion i levern - Svenska → Magyar
Toksoplasmoosi keskushermoston infektion syynä - Suomi → Magyar
Icke specificerad Echinococcus granulosus-infektion - Svenska → Magyar
Infektion orsakad av Chlamydia psittaci (papegojsjuka) - Svenska → Magyar
Kandida ulkosynnyttimien ja emättimen infektion syynä - Suomi → Magyar
Icke specificerad Echinococcus multilocularis-infektion - Svenska → Magyar
Pest - ospecificerad - Svenska → Magyar
Yaws - ospecificerad - Svenska → Magyar
Lepra - ospecificerad - Svenska → Magyar
Pinta - ospecificerad - Svenska → Magyar
Syfilis ospecificerad - Svenska → Magyar
Trakom - ospecificerad - Svenska → Magyar
Kolera - ospecificerad - Svenska → Magyar
Antrax - ospecificerad - Svenska → Magyar
Rabies - ospecificerad - Svenska → Magyar
Difteri - ospecificerad - Svenska → Magyar
Malaria - ospecificerad - Svenska → Magyar
Myiasis - ospecificerad - Svenska → Magyar
Kikhosta - ospecificerad - Svenska → Magyar
Tularemi - ospecificerad - Svenska → Magyar
Melioidos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Listerios - ospecificerad - Svenska → Magyar
Septikemi - ospecificerad - Svenska → Magyar
Shigellos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Zygomykos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Brucellos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Nokardios - ospecificerad - Svenska → Magyar
Akut polio - ospecificerad - Svenska → Magyar
Mucormykos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Kromomykos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Fläcktyfus - ospecificerad - Svenska → Magyar
Leishmanios - ospecificerad - Svenska → Magyar
Aktinomykos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Cysticerkos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Sporotrikos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Gula febern - ospecificerad - Svenska → Magyar
Leptospiros - ospecificerad - Svenska → Magyar
Sen syfilis - ospecificerad - Svenska → Magyar
Bartonellos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Masksjukdom - ospecificerad - Svenska → Magyar
Ytlig mykos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Blastomykos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Erysipeloid - ospecificerad - Svenska → Magyar
Aspergillos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Fläckfeber - ospecificerad - Svenska → Magyar
Infestation - ospecificerad - Svenska → Magyar
Toxoplasmos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Dermatofytos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Histoplasmos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Neurosyfilis - ospecificerad - Svenska → Magyar
Kryptokockos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Virusmeningit - ospecificerad - Svenska → Magyar
Tidig syfilis - ospecificerad - Svenska → Magyar
Meningokockemi - ospecificerad - Svenska → Magyar
Virusinfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Hakmasksjukdom - ospecificerad - Svenska → Magyar
Råttbettsfeber - ospecificerad - Svenska → Magyar
Paratyfoidfeber - ospecificerad - Svenska → Magyar
Schistosomiasis - ospecificerad - Svenska → Magyar
Amöbainfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Taeniainfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Återfallsfeber - ospecificerad - Svenska → Magyar
Koccidioidomykos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Miliartuberkulos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Filariainfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Medfödd syfilis - ospecificerad - Svenska → Magyar
Candidainfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Spolmaskinfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Rickettsiasjukdom - ospecificerad - Svenska → Magyar
Trematodinfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Bakterieinfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Viruskonjunktivit - ospecificerad - Svenska → Magyar
Bandmaskinfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Spiroketinfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Trikomonasinfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Parakoccidioidomykos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Meningokockinfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Streptokockseptikemi - ospecificerad - Svenska → Magyar
Kronisk virushepatit - ospecificerad - Svenska → Magyar
Cytomegalvirussjukdom - ospecificerad - Svenska → Magyar
Pulmonell blastomykos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Strongyloidesinfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Infektiös mononukleos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Protozosjukdom i tarmen - ospecificerad - Svenska → Magyar
Bakteriell tarminfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Tuberkulos i nervsystemet - ospecificerad - Svenska → Magyar
Djurburen bakteriesjukdom - ospecificerad - Svenska → Magyar
Afrikansk trypanosomiasis - ospecificerad - Svenska → Magyar
Pulmonell koccidioidomykos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Arenaviral hemorragisk feber - ospecificerad - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av tarmparasit - ospecificerad - Svenska → Magyar
Virusencefalit överförd av myggor - ospecificerad - Svenska → Magyar
Matförgiftning orsakad av bakterier - ospecificerad - Svenska → Magyar
Virusencefalit överförd av leddjur - ospecificerad - Svenska → Magyar
Virusencefalit överförd av fästingar - ospecificerad - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i urin- och könsorganen - ospecificerad - Svenska → Magyar
Atypisk virusinfektion i centrala nervsystemet - ospecificerad - Svenska → Magyar
Histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum - ospecificerad - Svenska → Magyar
Annan gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - ospecificerad - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
andra - Svenska → Magyar
andra halskotan - Svenska → Magyar
på andra sidank - Svenska → Magyar
Andra masksjukdomar - Svenska → Magyar
Andra infestationer - Svenska → Magyar
ANDRA PSEUDODOKUMENT - Svenska → Magyar
Andra ytliga mykoser - Svenska → Magyar
Andra dermatofytoser - Svenska → Magyar
Andra former av difteri - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andra organ - Svenska → Magyar
Andra former av listerios - Svenska → Magyar
Andra rickettsiasjukdomar - Svenska → Magyar
Andra spiroketinfektioner - Svenska → Magyar
Andra gonokockinfektioner - Svenska → Magyar
Andra Vincent-infektioner - Svenska → Magyar
Andra bandmaskinfektioner - Svenska → Magyar
Andra salmonellainfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade mykoser - Svenska → Magyar
Andra meningokockinfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade pestformer - Svenska → Magyar
Andra manifestationer vid yaws - Svenska → Magyar
Andra specificerade zygomykoser - Svenska → Magyar
äldre namn på andra halskotan - Svenska → Magyar
Andra specificerade septikemier - Svenska → Magyar
Andra protozosjukdomar i tarmen - Svenska → Magyar
Andra specificerade antraxformer - Svenska → Magyar
Andra specificerade infestationer - Svenska → Magyar
Andra specificerade masksjukdomar - Svenska → Magyar
Andra tidiga hudlesioner vid yaws - Svenska → Magyar
Andra bakteriella tarminfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade tularemiformer - Svenska → Magyar
Andra specificerade virussjukdomar - Svenska → Magyar
Andra specificerade ytliga mykoser - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av lepra - Svenska → Magyar
Andra specificerade tarminfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusmeningiter - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusencefaliter - Svenska → Magyar
Andra specificerade hakmasksjukdomar - Svenska → Magyar
Andra specificerade protozosjukdomar - Svenska → Magyar
Akut lymfadenit på andra webbplatser - Svenska → Magyar
Andra specificerade bakteriesjukdomar - Svenska → Magyar
Andra specificerade tarmmasksjukdomar - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar orsakade av klamydier - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andra specificerade organ - Svenska → Magyar
Andra specificerade filariainfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade rickettsiasjukdomar - Svenska → Magyar
Andra medfödda missbildningar av huden - Svenska → Magyar
Andra specificerade klamydiainfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av nokardios - Svenska → Magyar
Andra specificerade spiroketinfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade bandmaskinfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade trematodinfektioner - Svenska → Magyar
Andra medfödda missbildningar av revben - Svenska → Magyar
Candidainfektion i andra urogenitalorgan - Svenska → Magyar
Andra medfödda missbildningar av tarmen - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av kromomykos - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av aktinomykos - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av aspergillos - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av leptospiros - Svenska → Magyar
Andra specificerade salmonellainfektioner - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i andra organ - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av bartonellos - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av blastomykos - Svenska → Magyar
Sjukdomar orsakade av andra mykobakterier - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av erysipeloid - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i artärer och arterioler - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av sporotrikos - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i bentäthet och struktur - Svenska → Magyar
Andra infektioner orsakade av ortopoxvirus - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av kryptokockos - Svenska → Magyar
Andra salmonellainfektioner - ospecificerade - Svenska → Magyar
Andra sexuellt överförda klamydiasjukdomar - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av schistosomiasis - Svenska → Magyar
Andra specificerade cytomegalvirusinfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av koccidioidomykos - Svenska → Magyar
Andra specificerade bakteriella tarminfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade mykobakteriella infektioner - Svenska → Magyar
Andra mykoser som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av andra gramnegativa organismer - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av parakoccidioidomykos - Svenska → Magyar
Andra specificerade arenavirala hemorragiska febrar - Svenska → Magyar
Andra specificerade virala hemorragiska febersjukdomar - Svenska → Magyar
Andra virussjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra atypiska virusinfektioner i centrala nervsystemet - Svenska → Magyar
Kikhosta orsakad av andra specificerade bordetellaarter - Svenska → Magyar
Andra specificerade tarmsjukdomar orsakade av protozoer - Svenska → Magyar
Andra virusencefaliter som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra protozosjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra tarmmaskinfektioner som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra specificerade matförgiftningar orsakade av bakterier - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusinfektioner i centrala nervsystemet - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusfebersjukdomar överförda av leddjur - Svenska → Magyar
Andra specificerade huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i pelviperitoneum och andra urin- och könsorgan - Svenska → Magyar
Reovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra virusinfektioner i centrala nervsystemet som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Andra djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra och icke specificerade infektionssjukdomar och - Svenska → Magyar
Parvovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Retrovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Adenovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Coronavirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Enterovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Papillomvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Bacteroides fragilis som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Streptokocker grupp D som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Klebsiella pneumoniae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Staphylococcus aureus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Mycoplasma pneumoniae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Streptokocker grupp A som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Streptokocker grupp B som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Haemophilus influenzae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra specificerade djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Clostridium perfringens som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Pseudomonas (aeruginosa) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Respiratoriskt syncytialvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Proteus (mirabilis) (morgagni) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra - Svenska → Magyar
Icke specificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Icke specificerade streptokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
MED - English → Magyar
med - Čeština → Magyar
med - Slovenčina → Magyar
med. - Magyar → értelmezés
os med - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
med.an - Deutsch → keresési javaslat
med et - Magyar → keresési javaslat
med.an - English → keresési javaslat
Med.d. - English → keresési javaslat
med.gr - Magyar → keresési javaslat
Med.d. - Svenska → keresési javaslat
Eu-Med - Magyar → szinonima
Med.d. - Italiano → keresési javaslat
med.an - Magyar → keresési javaslat
Med.d. - Čeština → keresési javaslat
med.an - Svenska → keresési javaslat
Med.d. - Deutsch → keresési javaslat
Med.d. - Magyar → keresési javaslat
med.an - Français → keresési javaslat
Med.d. - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
pre-med - English → keresési javaslat
gå med - Svenska → Magyar
med.men - Deutsch → keresési javaslat
med gen - Magyar → keresési javaslat
pre med - English → keresési javaslat
med.men - Magyar → keresési javaslat
med. gr - Magyar → keresési javaslat
Ot.med. - Lat/Gr/Med → Magyar
prae med - English → keresési javaslat
med rés - Magyar → keresési javaslat
Med.gen. - Magyar → keresési javaslat
mail med - English → keresési javaslat
hu. med. - Magyar → keresési javaslat
med.men. - Magyar → keresési javaslat
med.lap. - Magyar → keresési javaslat
ch. med. - English → keresési javaslat
sine med - Lat/Gr/Med → Magyar
Med. Men - Magyar → keresési javaslat
med. gen. - Magyar → keresési javaslat
Colli med - English → keresési javaslat
ad us. med. - Lat/Gr/Med → Magyar
ad man. med. - Lat/Gr/Med → Magyar
Abductor (med) - Español → Magyar
försedd med blad - Svenska → Magyar
försedd med hake - Svenska → Magyar
försedd med huvud - Svenska → Magyar
försedd med svans - Svenska → Magyar
försedd med finger - Svenska → Magyar
inbindning med plast - Svenska → Magyar
försedd med tänder - Svenska → Magyar
Bältros med meningit - Svenska → Magyar
försedd med strålar - Svenska → Magyar
- med okänd etiologi - Svenska → Magyar
Bältros med encefalit - Svenska → Magyar
ryghæftning med tråd - Dansk → Magyar
hæftet med metaltråd - Dansk → Magyar
Tu pulm. lobi med.I.d. - Lat/Gr/Med → Magyar
hæftet med plasttråd - Dansk → Magyar
rygghäftning med tråd - Svenska → Magyar
Hepatit A med leverkoma - Svenska → Magyar
Vattkoppor med meningit - Svenska → Magyar
med animaliskt ursprung - Svenska → Magyar
Vattkoppor med pneumoni - Svenska → Magyar
sidehæftning med tråd - Dansk → Magyar
tvärhäftning med tråd - Svenska → Magyar
rygghäftning med klammer - Svenska → Magyar
tvärhäftning med klammer - Svenska → Magyar
inbindning med metalltråd - Svenska → Magyar
dödande med elektrisk ström - Svenska → Magyar
ryghæftning med hæfteklammer - Dansk → Magyar
rækkeinddelt stempel med ramme - Dansk → Magyar
som har med andningen att göra - Svenska → Magyar
sidehæftning med hæfteklammer - Dansk → Magyar
Mässling med tarmkomplikationer - Svenska → Magyar
Bältros med ögonkomplikationer - Svenska → Magyar
övertrycksbehandling med syrgas - Svenska → Magyar
hiatus hernia axiális med.grad. - Lat/Gr/Med → Magyar
som hör samman med mellangärdet - Svenska → Magyar
Tidig medfödd syfilis med symtom - Svenska → Magyar
aborterade foster med missbildning - Svenska → Magyar
gallblåseoperation med laparoskop - Svenska → Magyar
Hemorragisk feber med njurpåverkan - Svenska → Magyar
guillocher/mönster med tunna linjer - Svenska → Magyar
försedd med små tandlika bildningar - Svenska → Magyar
Annan sen medfödd syfilis med symtom - Svenska → Magyar
Infestation med sandloppa [Tungiasis] - Svenska → Magyar
radstämpelavtryck med inramande linje - Svenska → Magyar
aborterade foster med kromosomrubbningar - Svenska → Magyar
Akut Chagas sjukdom med hjärtengagemang - Svenska → Magyar
litotripsi med extrakorporelle chockvåg - Svenska → Magyar
Spolmaskinfektion med tarmkomplikationer - Svenska → Magyar
Annan tarminfektion med Escherichia coli - Svenska → Magyar
Röda hund med neurologiska komplikationer - Svenska → Magyar
Akut hepatit B utan hepatit D med leverkoma - Svenska → Magyar
Icke specificerad virushepatit med leverkoma - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad endast med odling - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med hjärtengagemang - Svenska → Magyar
Toxický účinok kovov - Meď a jej zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad med icke angiven metod - Svenska → Magyar
Fläcktyfus med återuppblossande [Brills sjukdom] - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med nefropati - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med mjältruptur - Svenska → Magyar
inresetillstånd till med begränsad varaktighet - Svenska → Magyar
Hantavirus med (kardio)pulmonellt syndrom [HPS] [HCPS] - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av nervsystemet - Svenska → Magyar
kollationsmærke med sidenummer (indekseret sidenummer) - Dansk → Magyar
kollationeringsmärke med sidnummer (flytande numrering) - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av poliovaccinvirus - Svenska → Magyar
Dokument udstedt til personer med flygtningestatus i - Dansk → Magyar
Akut hepatit B med hepatit D (coinfection) utan leverkoma - Svenska → Magyar
integrerat kort med personuppgifter - framsida (identitet) - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av mag-tarmkanalen - Svenska → Magyar
handling utfärdad till personer med flyktingstatus i - Svenska → Magyar
Icke specificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium falciparum med cerebrala komplikationer - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med maligna - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till medborgare i med diplomatisk immunitet - Svenska → Magyar
Dokument udstedt til statsløse og udlændinge med ret til ophold i - Dansk → Magyar
Rejselegitimation udstedt til statsborgere med diplomatisk immunitet i - Dansk → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna med abscess i periuretrala och - Svenska → Magyar
handling utfärdad av i enlighet med artikel 28 i konventionen av den 28 september 1954 - Svenska → Magyar
handling utfärdad till statslösa personer och utländska medborgare med rätt att vistas i - Svenska → Magyar
identitetshandling som inte ger portugisiskt medborgarskap; ger brasilianska medborgare en allmän status med samma rättigheter och skyldigheter som portugisiska medborgare - Svenska → Magyar
virus - Čeština → Magyar
virus - English → Magyar
virus - Français → Magyar
virus - Suomi → Magyar
Virus - Deutsch → Magyar
virus - Svenska → Magyar
virus - Italiano → Magyar
virus - Español → Magyar
vírus - Slovenčina → Magyar
vírus - Português → Magyar
vírus - Magyar → értelmezés
Virus der; - Deutsch → Magyar
rota virus - English → Magyar
reo vírus - Français → keresési javaslat
adeno virus - English → keresési javaslat
corna virus - English → keresési javaslat
Zika-vírus - Magyar → szinonima
korna virus - English → keresési javaslat
avian virus - English → Magyar
Zika-vírus - Magyar → értelmezés
polio virus - English → Magyar
korona virus - English → keresési javaslat
vírus ölő - Magyar → keresési javaslat
herpes virus - English → keresési javaslat
Autres virus - Français → Magyar
entero virus - English → keresési javaslat
virus safety - English → Magyar
Hanta vírus - Magyar → keresési javaslat
virus strain - English → Magyar
dengue virus - English → Magyar
variola virus - English → Magyar
corona vírus - English → keresési javaslat
Virus Release - English → Magyar
rubella virus - English → Magyar
stomach virus - English → értelmezés
virus species - English → Magyar
Marburg virus - Magyar → szinonima
virus diseases - English → Magyar
vírus ellenes - Magyar → szinonima
vírus ellenes - Magyar → értelmezés
Virus Assembly - English → Magyar
computer virus - English → Magyar
Virus Shedding - English → Magyar
Coxsackie virus - English → Magyar
influenza virus - English → Magyar
vírus hordozó - Magyar → keresési javaslat
surrogate virus - English → Magyar
onkogén vírus - Magyar → értelmezés
West Nile virus - English → Magyar
enveloped virus - English → Magyar
Virus Attachment - English → Magyar
Virus Activation - English → Magyar
hepatitis B-virus - English → Magyar
hepatitis C-virus - English → Magyar
cytomegalo vírus - English → keresési javaslat
reassortant virus - English → Magyar
Virus Integration - English → Magyar
Virus Replication - English → Magyar
AIDS related virus - English → Magyar
Coxsackie B2 virus - English → Magyar
Zika-vírus (ZIKV) - Magyar → szinonima
Epstein-Barr virus - English → Magyar
Ebola virus disease - English → Magyar
átrendezett vírus - Magyar → értelmezés
Rocio virus disease - English → Magyar
slow virus diseases - English → Magyar
virus antibody free - English → Magyar
herpes simplex virus - English → Magyar
human papiloma virus - English → Magyar
infección por virus - Español → Magyar
vírus szétszórása - Magyar → szinonima
nyugat-nílusi vírus - Magyar → értelmezés
human papilloma virus - English → Magyar
Marburg virus disease - English → Magyar
Virus Internalization - English → Magyar
Marburg marburg-vírus - Magyar → értelmezés
Varicella zoster virus - English → Magyar
Marburg marburg-vírus - Magyar → szinonima
West Nile vírus (WNV) - English → Magyar
whole inactivated virus - English → Magyar
humán papilloma vírus - Magyar → értelmezés
oltás HPV vírus ellen - Magyar → értelmezés
Marburg-Virus-Krankheit - Deutsch → Magyar
humán papilloma vírus - Magyar → szinonima
Human influenza A virus - English → Magyar
Oropouche virus disease - English → Magyar
virus del Oeste del Nilo - Español → Magyar
virus neutralizing index - English → Magyar
herpes simplex virus HSV - English → Magyar
Kronisk (virus)hepatit C - Svenska → Magyar
virus inactivating agent - English → Magyar
AIDS related virus (ARV) - English → Magyar
Chikungunya virus disease - English → Magyar
Maladie à virus de Rocio - Français → Magyar
human papilloma virus HPV - English → Magyar
virus del papiloma humano - Español → Magyar
virus associated antigens - English → Magyar
virus antibody free (VAF) - English → Magyar
West Nile virus infection - English → Magyar
Coxsackie virus stomatitis - English → Magyar
bovine viral disease virus - English → Magyar
emberi immúnhiány vírus - Magyar → szinonima
virus de herpes simple VHS - Español → Magyar
Herpes Virus Umano tipo 6. - Italiano → Magyar
respiratory syncitial virus - Magyar → keresési javaslat
cytomegalic virus infection - English → Magyar
japanese encephalitis virus - English → Magyar
kullancsencephalitis vírus - Magyar → szinonima
human immunodeficiency virus - English → Magyar
Virus respiratoire syncytial - Français → Magyar
quantitative virus isolation - English → Magyar
virus neutralizing antibodies - English → Magyar
virus del papiloma humano VPH - Español → Magyar
Virus Physiological Processes - English → Magyar
Grippe - virus non identifié - Français → Magyar
simian immunodeficiency virus - English → Magyar
Gripe - virus no identificado - Español → Magyar
Virus Physiological Phenomena - English → Magyar
baktériumot pusztító vírus - Magyar → szinonima
Influenza - virus not identified - English → Magyar
human immunodeficiency virus HIV - English → Magyar
lymphadeonopathy-associated virus - English → Magyar
virus associated hemophagocytosis - English → Magyar
Fièvre due au virus O-nyong-nyong - Français → Magyar
Epstein-Barr virus nuclear antigen - English → Magyar
Grippe - à virus grippal identifié - Français → Magyar
Méningite due au virus de l-herpès - Français → Magyar
Autres maladies à virus précisées - Français → Magyar
Faryngokonjunktivit orsakad av virus - Svenska → Magyar
double virus inactivated concentrate - English → Magyar
Respiratory syncytial virus pneumonia - English → Magyar
Muu virus sidekalvotulehduksen syynä - Suomi → Magyar
virus de inmunodeficiencia humana VIH - Español → Magyar
Bronchite aiguë due à des virus ECHO - Français → Magyar
Kronisk (virus)hepatit B utan hepatit D - Svenska → Magyar
lymphadeonopathy-associated virus (LAV) - English → Magyar
Pneumopathie due aux virus paragrippaux - Français → Magyar
Bronchite aiguë due au virus Coxsackie - Français → Magyar
Meningit orsakad av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
enfermedades causadas por el virus Hanta - Español → Magyar
Encefalit orsakad av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Mononukleos orsakad av Epstein-Barr-virus - Svenska → Magyar
vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti - Slovenčina → Magyar
Enterit orsakad av icke specificerat virus - Svenska → Magyar
Argentine hemorrhagic fever (Junín virus) - English → Magyar
avian sarcoma virus oncogene (src) kinase - English → Magyar
Bronchite aiguë due aux virus paragrippaux - Français → Magyar
Gripe con neumonía - virus no identificado - Español → Magyar
Enterit orsakad av annat specificerat virus - Svenska → Magyar
Influenza due to identified influenza virus - English → Magyar
Acute bronchitis due to parainfluenza virus - English → Magyar
Ögonsjukdom orsakad av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Maladie disséminée due au virus de l-herpès - Français → Magyar
Dermite vésiculaire due au virus de l-herpès - Français → Magyar
Human immunodeficiency virus [HIV] counselling - English → Magyar
Influenza with pneumonia - virus not identified - English → Magyar
Fièvre hémorragique due au virus de la dengue - Français → Magyar
Grippe avec pneumopathie - virus non identifié - Français → Magyar
Autres maladies à virus - non classées ailleurs - Français → Magyar
Vesikulär dermatit orsakad av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Autres formes d-infection due au virus de l-herpès - Français → Magyar
Atypical virus infections of central nervous system - English → Magyar
Acute bronchitis due to respiratory syncytial virus - English → Magyar
Grippe avec pneumopathie - virus grippal identifié - Français → Magyar
Infecciones congénitas por virus del herpes simple - Español → Magyar
Muu virus muussa luvussa luokitetun sairauden syynä - Suomi → Magyar
Influenza with pneumonia - influenza virus identified - English → Magyar
Acute bronchiolitis due to resiratory syncytial virus - English → Magyar
Chrípka s inými prejavmi - vírus neidentifikovaný - Slovenčina → Magyar
Infection due au virus de l-herpès - sans précision - Français → Magyar
Infections par le virus de l-herpès (herpes simplex) - Français → Magyar
Acute paralytic poliomyelitis - wild virus - imported - English → Magyar
Chrípka so zápalom pľúc - vírus neidentifikovaný - Slovenčina → Magyar
Unspecified Human Immunodeficiency Virus (HIV) Disease - English → Magyar
Pneumopathie due au virus respiratoire syncytial (VRS) - Français → Magyar
Dementia in human immunodeficiency virus (HIV) disease - English → Magyar
Acute paralytic poliomyelitis - wild virus - indigenous - English → Magyar
Infecção intestinal devida a vírus não especificado - Português → Magyar
Gripe con otras manifestaciones - virus no identificado - Español → Magyar
Other atypical virus infections of central nervous system - English → Magyar
Laboratory evidence of human immunodeficiency virus (HIV) - English → Magyar
Bronchite aiguë due au virus respiratoire syncytial (VRS) - Français → Magyar
Influenza with other manifestations - virus not identified - English → Magyar
Grippe avec d-autres manifestations - virus non identifié - Français → Magyar
Icke specificerad hemorragisk febersjukdom orsakad av virus - Svenska → Magyar
Infections atypiques à virus - du système nerveux central - Français → Magyar
Virus - cause de maladies classées dans d-autres chapitres - Français → Magyar
Family history of human immunodeficiency virus [HIV] disease - English → Magyar
Chrípka s inými prejavmi - vírus chrípky identifikovaný - Slovenčina → Magyar
Bronchiolite aiguë due au virus respiratoire syncytial (VRS) - Français → Magyar
Chrípka so zápalom pľúc - vírus chrípky identifikovaný - Slovenčina → Magyar
Carrier of human T-lyphotropic virus type 1 [HTLV-1] infection - English → Magyar
Grippe avec d-autres manifestations - virus grippal identifié - Français → Magyar
Atypical virus infection of central nervous system - unspecified - English → Magyar
Asymptomatic human immunodeficiency virus (HIV) infection status - English → Magyar
Influenza with other manifestations - influenza virus identified - English → Magyar
Infection ano-génitale par le virus de l-herpès (herpes simplex) - Français → Magyar
Autres infections atypiques à virus - du système nerveux central - Français → Magyar
Monkeypox ou orthopoxvirus simien ou virus de la variole du singe. - Français → Magyar
Demência na doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] - Português → Magyar
Gingivo-stomatite et pharyngo-amygdalite due au virus de l-herpès - Français → Magyar
Infection ano-génitale par le virus de l-herpès - sans précision - Français → Magyar
Evidência laboratorial do vírus da imunodeficiência humana (HIV) - Português → Magyar
Special screening examination for human immunodeficiency virus [HIV] - English → Magyar
Gripe con otras manifestaciones respiratorias - virus no identificado - Español → Magyar
Gingivostomatit och faryngotonsillit orsakade av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Icke specificerad febersjukdom orsakad av virus överfört av leddjur - Svenska → Magyar
Influenza with other respiratory manifestations - virus not identified - English → Magyar
Human Immunodeficiency Virus (HIV) disease Resulting in other conditions - English → Magyar
Contacto con y exposición al virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] - Español → Magyar
Démence de la maladie due au virus de l-immunodéficience humaine (VIH) - Français → Magyar
Grippe avec d-autres manifestations respiratoires - virus non identifié - Français → Magyar
Evidencias de laboratorio del virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] - Español → Magyar
Respiračný syncytiálny vírus ako príčina chorôb zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Consulta para asesoría sobre el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] - Español → Magyar
Infection atypique à virus - du système nerveux central - sans précision - Français → Magyar
Human Immunodeficiency Virus (HIV) disease Resulting in malignant neoplasms - English → Magyar
Grippe avec d-autres manifestations respiratoires - virus grippal identifié - Français → Magyar
Influenza with other respiratory manifestations - influenza virus identified - English → Magyar
Enfermedades no especificadas del Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) - Español → Magyar
Examen de pesquisa especial para el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] - Español → Magyar
Neoplasias malignas resultantes del Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) - Español → Magyar
Immunodeficiency following hereditary defective response to Epstein-Barr virus - English → Magyar
Chrípka s inými prejavmi na dýchacích orgánoch - vírus neidentifikovaný - Slovenčina → Magyar
Inmunodeficiencia defectiva hereditaria como respuesta al virus de Epstein-Barr - Español → Magyar
Human Immunodeficiency Virus (HIV) disease Resulting in other specified diseases - English → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na vírus humánnej imunodeficiencie [HIV] - Slovenčina → Magyar
Respiratory syncytial virus as the cause of diseases classified to other chapters - English → Magyar
Déficit immunitaire avec réponse héréditaire anormale au virus d-Epstein-Barr - Français → Magyar
Infection de la marge cutanée de l-anus et du rectum - par le virus de l-herpès - Français → Magyar
Historia familiar de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] - Español → Magyar
Estado de infección asintomática por el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] - Español → Magyar
Chrípka s inými prejavmi na dýchacích orgánoch - vírus chrípky identifikovaný - Slovenčina → Magyar
Portador de enfermedad infecciosa debida al virus humano T-linfotrópico tipo 1 [VHTL-1] - Español → Magyar
Human Immunodeficiency Virus (HIV) disease Resulting in infectious and parasitic diseases - English → Magyar
Otras enfermedades especificadas resultantes del Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) - Español → Magyar
Infection des organes génitaux et de l-appareil génito-urinaire par le virus de l-herpès - Français → Magyar
Imunodeficiência que se segue à resposta hereditária defeituosa ao vírus de Epstein-Barr (EB) - Português → Magyar
Enfermdedades infecciosas y parasitarias resultantes del Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) - Español → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com