címlap felhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Infektion med Schistosoma haematobium - Svenska → Magyar
Infektion med Schistosoma mansoni - Svenska → Magyar
Infektion med Schistosoma japonicum - Svenska → Magyar
Schistosomiasis due to Schistosoma haematobium (urinary schistosomiasis) - English → Magyar
Schistosomóza vyvolaná Schistosoma haematobium (močová schistosomóza) - Slovenčina → Magyar
Infektion med binnikemaskar - Svenska → Magyar
Infektion med Taenia saginata - Svenska → Magyar
HIV-infektion med encefalopati - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra mykoser - Svenska → Magyar
HIV-infektion med Kaposis sarkom - Svenska → Magyar
HIV-infektion med Burkitts lymfom - Svenska → Magyar
HIV-infektion med candidainfektion - Svenska → Magyar
HIV-infektion med extrem avmagring - Svenska → Magyar
HIV-infektion med multipla infektioner - Svenska → Magyar
HIV-infektion med mykobakterieinfektion - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra virusinfektioner - Svenska → Magyar
HIV-infektion med cytomegalvirusinfektion - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra bakterieinfektioner - Svenska → Magyar
HIV-infektion med multipla maligna tumörer - Svenska → Magyar
Infektion med Taenia solium - intestinal form - Svenska → Magyar
Urogenital infektion med herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Anogenital infektion med herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Infektion med icke specificerade tarmparasiter - Svenska → Magyar
HIV-infektion med icke specificerad malign tumör - Svenska → Magyar
HIV-infektion med lymfoid interstitiell pneumonit - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra typer av non-Hodgkin-lymfom - Svenska → Magyar
Infektion med tarmtoxiska Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Infektion med tarminvasiva Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Infektion med tarmpatogena Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Infektion med andra virus - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra specificerade maligna tumörer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Infektion med tarmhemorragiska Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Infektion med andra bakterier - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
HIV-infektion med Pneumocystis jirovecii (carinii)-pneumoni - Svenska → Magyar
HIV-infektion med (kvarstående) generaliserad lymfadenopati - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av infektion med herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Infektion med herpes simplex-virus i den perianala huden och rektum - Svenska → Magyar
HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
HIV-infektion med icke specificerad infektions- eller parasitsjukdom - Svenska → Magyar
Echinococcus granulosus-infektion med annan eller multipel lokalisation - Svenska → Magyar
Echinococcus multilocularis-infektion med annan eller multipel lokalisation - Svenska → Magyar
HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Infektion med Mansonella ozzardi - Mansonella perstans eller Mansonella streptocerca - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid - blodbildande och besläktad vävnad - Svenska → Magyar
Akut hepatit B med hepatit D (coinfection) med leverkoma - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad med mikroskopisk sputumundersökning - med eller utan odling - Svenska → Magyar
Schistosoma-fertőzés - Magyar → szinonima
Schistosomiasis due to Schistosoma japonicum - English → Magyar
Schistosomóza vyvolaná Schistosoma japonicum - Slovenčina → Magyar
Schistosoma mansoni -madon aiheuttama halkiomatotauti - Suomi → Magyar
Schistosoma hematobium -madon aiheuttama halkiomatotauti - Suomi → Magyar
Schistosomóza vyvolaná Schistosoma mansoni (črevná schistosomóza) - Slovenčina → Magyar
Schistosomiasis due to Schistosoma mansoni (intestinal schistosomiasis) - English → Magyar
infektion - English → keresési javaslat
Infektion - Deutsch → Magyar
infektion - Svenska → Magyar
Infektion die; - Deutsch → Magyar
fokal infektion - Svenska → Magyar
latent infektion - Svenska → Magyar
lessen infektion - English → Magyar
enterisk infektion - Svenska → Magyar
leishmania-infektion - Svenska → Magyar
subklinisk infektion - Svenska → Magyar
nosokomiale Infektion - Deutsch → Magyar
West Nile virus-infektion - Svenska → Magyar
opportunistische Infektion - Deutsch → Magyar
Infektion orsakad av Cryptosporidium - Svenska → Magyar
Disseminerad herpes simplex-infektion - Svenska → Magyar
Echinococcus granulosus infektion av ben - Svenska → Magyar
Herpes simplex-infektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Mykobakteriell infektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Echinococcus granulosus-infektion i lunga - Svenska → Magyar
Infektion orsakad av Borrelia burgdorferi - Svenska → Magyar
Echinococcus granulosus-infektion i levern - Svenska → Magyar
Echinococcus granulosus-infektion i benvävnad - Svenska → Magyar
Echinococcus multilocularis-infektion i levern - Svenska → Magyar
Toksoplasmoosi keskushermoston infektion syynä - Suomi → Magyar
Icke specificerad Echinococcus granulosus-infektion - Svenska → Magyar
Infektion orsakad av Chlamydia psittaci (papegojsjuka) - Svenska → Magyar
Kandida ulkosynnyttimien ja emättimen infektion syynä - Suomi → Magyar
Icke specificerad Echinococcus multilocularis-infektion - Svenska → Magyar
Haemophilus influenzae-infektion - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
med - Čeština → Magyar
med - Slovenčina → Magyar
MED - English → Magyar
med. - Magyar → értelmezés
med.an - English → keresési javaslat
Med.d. - English → keresési javaslat
med.gr - Magyar → keresési javaslat
Med.d. - Svenska → keresési javaslat
Eu-Med - Magyar → szinonima
Med.d. - Italiano → keresési javaslat
med.an - Magyar → keresési javaslat
Med.d. - Čeština → keresési javaslat
med.an - Svenska → keresési javaslat
Med.d. - Deutsch → keresési javaslat
Med.d. - Magyar → keresési javaslat
med.an - Français → keresési javaslat
Med.d. - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
os med - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
med.an - Deutsch → keresési javaslat
med et - Magyar → keresési javaslat
med gen - Magyar → keresési javaslat
med gen - Lat/Gr/Med → értelmezés
pre med - English → keresési javaslat
med.men - Magyar → keresési javaslat
med. gr - Magyar → keresési javaslat
Ot.med. - Lat/Gr/Med → Magyar
pre-med - English → keresési javaslat
gå med - Svenska → Magyar
med.men - Deutsch → keresési javaslat
mail med - English → keresési javaslat
hu. med. - Magyar → keresési javaslat
Med.gen. - Lat/Gr/Med → értelmezés
med.men. - Magyar → keresési javaslat
med.lap. - Magyar → keresési javaslat
ch. med. - English → keresési javaslat
sine med - Lat/Gr/Med → Magyar
Med. Men - Magyar → keresési javaslat
med grad - Lat/Gr/Med → Magyar
prae med - English → keresési javaslat
med.grad - Lat/Gr/Med → Magyar
med rés - Magyar → keresési javaslat
Med.gen. - Magyar → keresési javaslat
med. grad - Lat/Gr/Med → Magyar
med. gen. - Lat/Gr/Med → értelmezés
med. gen. - Magyar → keresési javaslat
Colli med - English → keresési javaslat
med. grad. - Lat/Gr/Med → Magyar
ad us. med. - Lat/Gr/Med → Magyar
med rotatio - Magyar → szinonima
ad man. med. - Lat/Gr/Med → Magyar
med meniscus - English → Magyar
med meniscus - English → értelmezés
Abductor (med) - Español → Magyar
försedd med hake - Svenska → Magyar
försedd med blad - Svenska → Magyar
försedd med huvud - Svenska → Magyar
försedd med svans - Svenska → Magyar
försedd med finger - Svenska → Magyar
inbindning med plast - Svenska → Magyar
försedd med tänder - Svenska → Magyar
- med okänd etiologi - Svenska → Magyar
försedd med strålar - Svenska → Magyar
Bältros med meningit - Svenska → Magyar
hæftet med plasttråd - Dansk → Magyar
Tu pulm. lobi med.I.d. - Lat/Gr/Med → Magyar
Bältros med encefalit - Svenska → Magyar
ryghæftning med tråd - Dansk → Magyar
hæftet med metaltråd - Dansk → Magyar
Vattkoppor med pneumoni - Svenska → Magyar
Hepatit A med leverkoma - Svenska → Magyar
rygghäftning med tråd - Svenska → Magyar
sidehæftning med tråd - Dansk → Magyar
med animaliskt ursprung - Svenska → Magyar
Vattkoppor med meningit - Svenska → Magyar
tvärhäftning med tråd - Svenska → Magyar
rygghäftning med klammer - Svenska → Magyar
tvärhäftning med klammer - Svenska → Magyar
inbindning med metalltråd - Svenska → Magyar
dödande med elektrisk ström - Svenska → Magyar
laesio menisci med. gen. l.s. - Lat/Gr/Med → Magyar
epicondylus med et lat.femoris - Lat/Gr/Med → Magyar
ryghæftning med hæfteklammer - Dansk → Magyar
Myiasis med annan lokalisation - Svenska → Magyar
rækkeinddelt stempel med ramme - Dansk → Magyar
som har med andningen att göra - Svenska → Magyar
sidehæftning med hæfteklammer - Dansk → Magyar
övertrycksbehandling med syrgas - Svenska → Magyar
hiatus hernia axiális med.grad. - Lat/Gr/Med → Magyar
Mässling med tarmkomplikationer - Svenska → Magyar
Bältros med ögonkomplikationer - Svenska → Magyar
Tidig medfödd syfilis med symtom - Svenska → Magyar
som hör samman med mellangärdet - Svenska → Magyar
gallblåseoperation med laparoskop - Svenska → Magyar
aborterade foster med missbildning - Svenska → Magyar
colitis chronica activa partim med - Lat/Gr/Med → Magyar
Hemorragisk feber med njurpåverkan - Svenska → Magyar
guillocher/mönster med tunna linjer - Svenska → Magyar
Cysticerkos med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
försedd med små tandlika bildningar - Svenska → Magyar
Infestation med sandloppa [Tungiasis] - Svenska → Magyar
Annan sen medfödd syfilis med symtom - Svenska → Magyar
Amöbainfektion med annan lokalisation - Svenska → Magyar
radstämpelavtryck med inramande linje - Svenska → Magyar
Spolmaskinfektion med tarmkomplikationer - Svenska → Magyar
Annan tarminfektion med Escherichia coli - Svenska → Magyar
Primär syfilis med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
aborterade foster med kromosomrubbningar - Svenska → Magyar
litotripsi med extrakorporelle chockvåg - Svenska → Magyar
Akut Chagas sjukdom med hjärtengagemang - Svenska → Magyar
Toxoplasmos med engagemang av andra organ - Svenska → Magyar
Candidainfektion med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Röda hund med neurologiska komplikationer - Svenska → Magyar
Spolmaskinfektion med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Akut hepatit B utan hepatit D med leverkoma - Svenska → Magyar
Icke specificerad virushepatit med leverkoma - Svenska → Magyar
Trikomonasinfektion med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med hjärtengagemang - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad endast med odling - Svenska → Magyar
Virussjukdom med icke specificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Bältros med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Påssjuka med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Toxický účinok kovov - Meď a jej zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Mässling med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Röda hund med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Vattkoppor med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad med icke angiven metod - Svenska → Magyar
Fläcktyfus med återuppblossande [Brills sjukdom] - Svenska → Magyar
Bakterieinfektion med icke specificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med nefropati - Svenska → Magyar
Bältros med andra komplikationer från nervsystemet - Svenska → Magyar
Kronisk (virus)hepatit B med hepatit D (coinfection) - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med mjältruptur - Svenska → Magyar
inresetillstånd till med begränsad varaktighet - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av andra organ - Svenska → Magyar
Hantavirus med (kardio)pulmonellt syndrom [HPS] [HCPS] - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar - annan och ospecificerad - Svenska → Magyar
kollationsmærke med sidenummer (indekseret sidenummer) - Dansk → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av nervsystemet - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av poliovaccinvirus - Svenska → Magyar
kollationeringsmärke med sidnummer (flytande numrering) - Svenska → Magyar
Akut hepatit B med hepatit D (coinfection) utan leverkoma - Svenska → Magyar
Dokument udstedt til personer med flygtningestatus i - Dansk → Magyar
integrerat kort med personuppgifter - framsida (identitet) - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av mag-tarmkanalen - Svenska → Magyar
handling utfärdad till personer med flyktingstatus i - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av vilt inhemskt virus - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av vilt importerat virus - Svenska → Magyar
Icke specificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med andra - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium falciparum med cerebrala komplikationer - Svenska → Magyar
Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med maligna - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till medborgare i med diplomatisk immunitet - Svenska → Magyar
Andra trematodinfektioner (infektioner med flundror och andra sugmaskar) - Svenska → Magyar
Dokument udstedt til statsløse og udlændinge med ret til ophold i - Dansk → Magyar
Rejselegitimation udstedt til statsborgere med diplomatisk immunitet i - Dansk → Magyar
Sexuellt överförd klamydiainfektion med andra specificerade lokalisationer - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna med abscess i periuretrala och - Svenska → Magyar
handling utfärdad av i enlighet med artikel 28 i konventionen av den 28 september 1954 - Svenska → Magyar
handling utfärdad till statslösa personer och utländska medborgare med rätt att vistas i - Svenska → Magyar
identitetshandling som inte ger portugisiskt medborgarskap; ger brasilianska medborgare en allmän status med samma rättigheter och skyldigheter som portugisiska medborgare - Svenska → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2022 super55.com