címlap felhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Icke specificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra specificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Icke specificerade streptokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra specificerade bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra specificerade streptokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Reovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Adenovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Parvovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Retrovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Coronavirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Enterovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Papillomvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Bacteroides fragilis som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Streptokocker grupp A som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Streptokocker grupp B som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Streptokocker grupp D som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Klebsiella pneumoniae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Mycoplasma pneumoniae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Staphylococcus aureus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Haemophilus influenzae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Clostridium perfringens som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Pseudomonas (aeruginosa) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Respiratoriskt syncytialvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Proteus (mirabilis) (morgagni) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Streptokocker och stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i - Svenska → Magyar
Escherichia coli som orsak till sjukdomar som klassificeras under i kapitel - Svenska → Magyar
Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra - Svenska → Magyar
Kranial nerv sjukdomar i sjukdomar som klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Andra specificerade djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till diplomater och konsulära tjänsteman samt till medlemmar av internationella organisationer som är ackrediterade i: - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra och icke specificerade infektionssjukdomar och - Svenska → Magyar
Andra specificerade huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar - Svenska → Magyar
HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra mykoser som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra virussjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra protozosjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra virusencefaliter som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra tarmmaskinfektioner som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra virusinfektioner i centrala nervsystemet som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Andra djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Andra hemorragiska febersjukdomar orsakade av virus som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Icke specificerade parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Infektion med icke specificerade tarmparasiter - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar orsakade av klamydier - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i artärer och arterioler - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i bentäthet och struktur - Svenska → Magyar
Sjukdomar orsakade av andra mykobakterier - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som utfärdas till EU-medborgare och till medborgare i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz bosatta i: - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd för en familjemedlem till en EU-medborgare, bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechstenstein fritt får röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium - Svenska → Magyar
Andra specificerade mykoser - Svenska → Magyar
Andra specificerade pestformer - Svenska → Magyar
Andra specificerade zygomykoser - Svenska → Magyar
Andra specificerade septikemier - Svenska → Magyar
Andra specificerade antraxformer - Svenska → Magyar
Andra specificerade infestationer - Svenska → Magyar
Andra specificerade masksjukdomar - Svenska → Magyar
Andra specificerade tularemiformer - Svenska → Magyar
Andra specificerade ytliga mykoser - Svenska → Magyar
Andra specificerade virussjukdomar - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av lepra - Svenska → Magyar
Andra specificerade tarminfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusmeningiter - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusencefaliter - Svenska → Magyar
Andra specificerade hakmasksjukdomar - Svenska → Magyar
Andra specificerade protozosjukdomar - Svenska → Magyar
Andra specificerade bakteriesjukdomar - Svenska → Magyar
Andra specificerade tarmmasksjukdomar - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andra specificerade organ - Svenska → Magyar
Andra specificerade filariainfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade rickettsiasjukdomar - Svenska → Magyar
Andra specificerade klamydiainfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av nokardios - Svenska → Magyar
Andra specificerade spiroketinfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade bandmaskinfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade trematodinfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av kromomykos - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av aktinomykos - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av aspergillos - Svenska → Magyar
Andra specificerade salmonellainfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av bartonellos - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av leptospiros - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av blastomykos - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av erysipeloid - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av sporotrikos - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av kryptokockos - Svenska → Magyar
Andra specificerade cytomegalvirusinfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av schistosomiasis - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av koccidioidomykos - Svenska → Magyar
Andra specificerade bakteriella tarminfektioner - Svenska → Magyar
Bältros med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Andra specificerade mykobakteriella infektioner - Svenska → Magyar
Mässling med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Påssjuka med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Röda hund med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Vattkoppor med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av parakoccidioidomykos - Svenska → Magyar
Andra specificerade arenavirala hemorragiska febrar - Svenska → Magyar
Andra specificerade virala hemorragiska febersjukdomar - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra specificerade maligna tumörer - Svenska → Magyar
Kikhosta orsakad av andra specificerade bordetellaarter - Svenska → Magyar
Andra specificerade tarmsjukdomar orsakade av protozoer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd - Svenska → Magyar
Andra specificerade matförgiftningar orsakade av bakterier - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusinfektioner i centrala nervsystemet - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusfebersjukdomar överförda av leddjur - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av infektion med herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer - Svenska → Magyar
Andra specificerade febersjukdomar orsakade av virus överförda av myggor - Svenska → Magyar
Sexuellt överförd klamydiainfektion med andra specificerade lokalisationer - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
som hör till artär eller som är artärrik - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till administrativ och teknisk personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till tjänstepersonal och privat personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
körkort som utfärdas till personer som lagligen uppehåller sig i ; handlingen fastställer innehavarens identitet inom det landets territorium men är inte bevis på innehavarens nationalitet - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till icke-medborgare - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till icke‑medborgare i - Svenska → Magyar
Matförgiftning orsakad av stafylokocker - Svenska → Magyar
Retrovirusinfektion som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Annan parasitologiskt verifierad malaria som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Annan matförgiftning orsakad av bakterier som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Andra trematodinfektioner (infektioner med flundror och andra sugmaskar) - Svenska → Magyar
Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur - som ej - Svenska → Magyar
överst till höger och nederst till vänster - Svenska → Magyar
som hör till fel - Svenska → Magyar
som hör till ven - Svenska → Magyar
som hör till ren - Svenska → Magyar
som hör till anus - Svenska → Magyar
som hör till ulna - Svenska → Magyar
som hör till vola - Svenska → Magyar
som hör till ilia - Svenska → Magyar
som hör till crus - Svenska → Magyar
som hör till cutis - Svenska → Magyar
som hör till mamma - Svenska → Magyar
som hör till örat - Svenska → Magyar
som hör till bucca - Svenska → Magyar
som hör till cysta - Svenska → Magyar
som hör till frons - Svenska → Magyar
som hör till buken - Svenska → Magyar
som hör till galla - Svenska → Magyar
som hör till aorta - Svenska → Magyar
som hör till nasus - Svenska → Magyar
som hör till femur - Svenska → Magyar
som hör till costa - Svenska → Magyar
som hör till fetus - Svenska → Magyar
som hör till spina - Svenska → Magyar
som hör till tibia - Svenska → Magyar
som hör till hakan - Svenska → Magyar
som hör till vesica - Svenska → Magyar
som hör till halsen - Svenska → Magyar
som hör till planta - Svenska → Magyar
som hör till pleura - Svenska → Magyar
som hör till tarmar - Svenska → Magyar
som hör till munnen - Svenska → Magyar
som hör till poples - Svenska → Magyar
som hör till facies - Svenska → Magyar
som hör till gaster - Svenska → Magyar
som hör till muskel - Svenska → Magyar
som hör till radius - Svenska → Magyar
som hör till tarsus - Svenska → Magyar
som hör till vagina - Svenska → Magyar
som hör till corona - Svenska → Magyar
som hör till rectum - Svenska → Magyar
som hör till tempus - Svenska → Magyar
som hör till cortex - Svenska → Magyar
som hör till levern - Svenska → Magyar
som hör till njuren - Svenska → Magyar
som hör till pecten - Svenska → Magyar
som hör till thorax - Svenska → Magyar
som hör till glutos - Svenska → Magyar
som hör till lungan - Svenska → Magyar
som hör till pelvis - Svenska → Magyar
som hör till ryggen - Svenska → Magyar
som hör till foster - Svenska → Magyar
som hör till sacrum - Svenska → Magyar
som hör till sternum - Svenska → Magyar
som hör till trachea - Svenska → Magyar
som hör till sagitta - Svenska → Magyar
som hör till medulla - Svenska → Magyar
som hör till scapula - Svenska → Magyar
som hör till cochlea - Svenska → Magyar
som hör till viscera - Svenska → Magyar
som hör till scrotum - Svenska → Magyar
som hör till carotis - Svenska → Magyar
som hör till lábium - Svenska → Magyar
som hör till palatum - Svenska → Magyar
som hör till seendet - Svenska → Magyar
som hör till axillen - Svenska → Magyar
som hör till basalis - Svenska → Magyar
som hör till cephale - Svenska → Magyar
som hör till gingiva - Svenska → Magyar
som hör till blåsan - Svenska → Magyar
som hör till jejunum - Svenska → Magyar
som hör till okbenet - Svenska → Magyar
som hör till bronchus - Svenska → Magyar
som hör till chondros - Svenska → Magyar
som hör till fotsulan - Svenska → Magyar
som hör till kilbenet - Svenska → Magyar
som hör till ansiktet - Svenska → Magyar
som hör till coccygis - Svenska → Magyar
som hör till kindtand - Svenska → Magyar
som hör till trochlea - Svenska → Magyar
som hör till duodenum - Svenska → Magyar
som hör till hörseln - Svenska → Magyar
som hör till inälvor - Svenska → Magyar
som hör till pancreas - Svenska → Magyar
som hör till silbenet - Svenska → Magyar
som hör till brachium - Svenska → Magyar
som hör till cerebrum - Svenska → Magyar
som hör till vertebra - Svenska → Magyar
som hör till känseln - Svenska → Magyar
som hör till olfactus - Svenska → Magyar
som hör till perineum - Svenska → Magyar
som hör till hörntand - Svenska → Magyar
som hör till genitalia - Svenska → Magyar
som hör till sittbenet - Svenska → Magyar
som hör till malleolus - Svenska → Magyar
som hör till trochanter - Svenska → Magyar
som hör till vestibulum - Svenska → Magyar
som hör till klippbenet - Svenska → Magyar
som hör till inälvorna - Svenska → Magyar
som hör till cerebellum - Svenska → Magyar
som hör till os coccygis - Svenska → Magyar
som hör till tårorganen - Svenska → Magyar
som hör till conjunctiva - Svenska → Magyar
som hör till articulatio - Svenska → Magyar
som hör till skulderblad - Svenska → Magyar
som hör till ventriculus - Svenska → Magyar
som hör till os parietale - Svenska → Magyar
som hör till strålkroppen - Svenska → Magyar
som tjänar till att täcka - Svenska → Magyar
Otit som komplikation till mässling - Svenska → Magyar
som hör till länden eller ländryggen - Svenska → Magyar
Pneumoni som komplikation till mässling - Svenska → Magyar
som hör till cavum eller membrana tympani - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som utfärdas till EU-medborgare bosatta i: - Svenska → Magyar
identitetshandling utfärdad till medborgare i eller utländska medborgare som är lagligen bosatta i: - Svenska → Magyar
resehandling som fastställer innehavarens identitet utan att ge portugisiskt medborgarskap eller rätt till skydd utomlands från de portugisiska myndigheternas sida - Svenska → Magyar
Annan gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak - Svenska → Magyar
identitetshandling som inte ger portugisiskt medborgarskap; ger brasilianska medborgare en allmän status med samma rättigheter och skyldigheter som portugisiska medborgare - Svenska → Magyar
Icke venerisk syfilis - Svenska → Magyar
Icke specificerad mykos - Svenska → Magyar
Icke specificerat lusangrepp - Svenska → Magyar
Icke specificerad virushepatit - Svenska → Magyar
Icke specificerad virusencefalit - Svenska → Magyar
Icke specificerad protozosjukdom - Svenska → Magyar
Icke specificerad tarmmasksjukdom - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad syfilis - Svenska → Magyar
Icke specificerad sen medfödd syfilis - Svenska → Magyar
Icke specificerad echinokockos i levern - Svenska → Magyar
Icke specificerad akut miliartuberkulos - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad echinokockos - Svenska → Magyar
Icke specificerad tidig medfödd syfilis - Svenska → Magyar
Enterit orsakad av icke specificerat virus - Svenska → Magyar
Icke specificerad virushepatit med leverkoma - Svenska → Magyar
Icke specificerad sexuellt överförd sjukdom - Svenska → Magyar
Icke specificerad virushepatit utan leverkoma - Svenska → Magyar
Icke-pneumonisk legionärsjuka [Pontiac-feber] - Svenska → Magyar
Virussjukdom med icke specificerad lokalisation - Svenska → Magyar
HIV-infektion med icke specificerad malign tumör - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av icke specificerad stafylokock - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad med icke angiven metod - Svenska → Magyar
Icke specificerad Echinococcus granulosus-infektion - Svenska → Magyar
Bakterieinfektion med icke specificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Icke specificerad Echinococcus multilocularis-infektion - Svenska → Magyar
Icke specificerad virusinfektion i centrala nervsystemet - Svenska → Magyar
Icke specificerad hemorragisk febersjukdom orsakad av virus - Svenska → Magyar
Icke specificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Icke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] - Svenska → Magyar
HIV-infektion med icke specificerad infektions- eller parasitsjukdom - Svenska → Magyar
Icke specificerad febersjukdom orsakad av virus överfört av leddjur - Svenska → Magyar
Sena effekter av icke specificerad infektionssjukdom eller parasitsjukdom - Svenska → Magyar
Icke specificerad pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i andningsorganen och icke specificerad tuberkulos - Svenska → Magyar
Tuberkulos i icke specificerat andningsorgan utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
sjukdomar - Svenska → Magyar
Sjukdomar i tymus - Svenska → Magyar
vaginala sjukdomar - Svenska → Magyar
smittsamma sjukdomar - Svenska → Magyar
autoimmuna sjukdomar - Svenska → Magyar
reumatiska sjukdomar - Svenska → Magyar
immunologiska sjukdomar - Svenska → Magyar
behandlingsbara sjukdomar - Svenska → Magyar
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem - Svenska → Magyar
andra - Svenska → Magyar
andra halskotan - Svenska → Magyar
på andra sidank - Svenska → Magyar
Andra infestationer - Svenska → Magyar
Andra masksjukdomar - Svenska → Magyar
ANDRA PSEUDODOKUMENT - Svenska → Magyar
Andra ytliga mykoser - Svenska → Magyar
Andra dermatofytoser - Svenska → Magyar
Andra former av difteri - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andra organ - Svenska → Magyar
Andra bandmaskinfektioner - Svenska → Magyar
Andra rickettsiasjukdomar - Svenska → Magyar
Andra former av listerios - Svenska → Magyar
Andra spiroketinfektioner - Svenska → Magyar
Andra gonokockinfektioner - Svenska → Magyar
Andra Vincent-infektioner - Svenska → Magyar
Andra salmonellainfektioner - Svenska → Magyar
Andra meningokockinfektioner - Svenska → Magyar
Andra manifestationer vid yaws - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra mykoser - Svenska → Magyar
äldre namn på andra halskotan - Svenska → Magyar
Andra protozosjukdomar i tarmen - Svenska → Magyar
Andra tidiga hudlesioner vid yaws - Svenska → Magyar
Andra bakteriella tarminfektioner - Svenska → Magyar
Cysticerkos med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Akut lymfadenit på andra webbplatser - Svenska → Magyar
Andra medfödda missbildningar av huden - Svenska → Magyar
Candidainfektion i andra urogenitalorgan - Svenska → Magyar
Andra medfödda missbildningar av revben - Svenska → Magyar
Primär syfilis med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Andra medfödda missbildningar av tarmen - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra virusinfektioner - Svenska → Magyar
Toxoplasmos med engagemang av andra organ - Svenska → Magyar
Candidainfektion med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i andra organ - Svenska → Magyar
Spolmaskinfektion med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Andra infektioner orsakade av ortopoxvirus - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra bakterieinfektioner - Svenska → Magyar
Andra salmonellainfektioner - ospecificerade - Svenska → Magyar
Trikomonasinfektion med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Andra sexuellt överförda klamydiasjukdomar - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av andra gramnegativa organismer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra typer av non-Hodgkin-lymfom - Svenska → Magyar
Bältros med andra komplikationer från nervsystemet - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av andra organ - Svenska → Magyar
Infektion med andra virus - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Andra atypiska virusinfektioner i centrala nervsystemet - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Infektion med andra bakterier - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda av myggor - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i pelviperitoneum och andra urin- och könsorgan - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med andra - Svenska → Magyar
Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid - blodbildande och besläktad vävnad - Svenska → Magyar
till - Svenska → Magyar
till - English → Magyar
to till - English → Magyar
till now - English → Magyar
till when - English → Magyar
till then - English → Magyar
till death - English → Magyar
till friday - English → Magyar
till sunday - English → Magyar
till monday - English → Magyar
glacial till - English → Magyar
till tuesday - English → Magyar
till thursday - English → Magyar
till saturday - English → Magyar
till the last - English → Magyar
hänvisa till - Svenska → Magyar
till doomsday - English → Magyar
till wednesday - English → Magyar
bidra till att - Svenska → Magyar
till the earth - English → Magyar
ta till alkohol - Svenska → Magyar
till all is blue - English → Magyar
to till the earth - English → Magyar
hörande till pil - Svenska → Magyar
till kingdom come - English → Magyar
hörande till tå - Svenska → Magyar
mot buksidan till - Svenska → Magyar
hörande till kind - Svenska → Magyar
hörande till kota - Svenska → Magyar
hörande till nät - Svenska → Magyar
hörande till anus - Svenska → Magyar
hörande till örat - Svenska → Magyar
hörande till tibia - Svenska → Magyar
hörande till buken - Svenska → Magyar
hörande till spina - Svenska → Magyar
hörande till huden - Svenska → Magyar
hörande till magen - Svenska → Magyar
hörande till basis - Svenska → Magyar
hörande till hakan - Svenska → Magyar
hörande till bronk - Svenska → Magyar
hörande till lever - Svenska → Magyar
hörande till armen - Svenska → Magyar
orsakerna till GERD - Svenska → Magyar
hörande till brosk - Svenska → Magyar
till you fall asleep - English → Magyar
till the end of time - English → Magyar
hörande till munnen - Svenska → Magyar
hörande till fjäll - Svenska → Magyar
hörande till lungan - Svenska → Magyar
hörande till muskel - Svenska → Magyar
hörande till pannan - Svenska → Magyar
hörande till näsan - Svenska → Magyar
hörande till anulus - Svenska → Magyar
hörande till barken - Svenska → Magyar
hörande till gommen - Svenska → Magyar
hörande till pungen - Svenska → Magyar
hörande till njuren - Svenska → Magyar
hörande till radius - Svenska → Magyar
till then unheard-of - English → Magyar
hörande till halsen - Svenska → Magyar
hörande till revben - Svenska → Magyar
hörande till vadben - Svenska → Magyar
hörande till fibula - Svenska → Magyar
till the second cock - English → Magyar
hörande till ryggen - Svenska → Magyar
hörande till vinkel - Svenska → Magyar
hörande till finger - Svenska → Magyar
hörande till förrum - Svenska → Magyar
hörande till huvudet - Svenska → Magyar
hörande till länden - Svenska → Magyar
komma till medvetande - Svenska → Magyar
hörande till en gås - Svenska → Magyar
hörande till läppen - Svenska → Magyar
hörande till märgen - Svenska → Magyar
hörande till kärlen - Svenska → Magyar
hörande till seendet - Svenska → Magyar
hörande till hörseln - Svenska → Magyar
hörande till luftrör - Svenska → Magyar
hörande till ansiktet - Svenska → Magyar
hörande till kindtand - Svenska → Magyar
hörande till snäckan - Svenska → Magyar
hörande till framtand - Svenska → Magyar
hör till struphuvudet - Svenska → Magyar
hörande till trochlea - Svenska → Magyar
hörande till acromion - Svenska → Magyar
hörande till alveolus - Svenska → Magyar
hörande till kilbenet - Svenska → Magyar
hörande till sittbenet - Svenska → Magyar
till korsbenet hörande - Svenska → Magyar
hörande till tinningen - Svenska → Magyar
to eat till one is full - English → Magyar
to laugh till one cries - English → Magyar
hör till lymfapparaten - Svenska → Magyar
hörande till tomtarmen - Svenska → Magyar
hörande till malleolen - Svenska → Magyar
även hörande till ven - Svenska → Magyar
hörande till armbågen - Svenska → Magyar
hörande till tandkött - Svenska → Magyar
hörande till hörntand - Svenska → Magyar
hörande till armhålan - Svenska → Magyar
hörande till bakhuvudet - Svenska → Magyar
hörande till inälvorna - Svenska → Magyar
hörande till ändtarmen - Svenska → Magyar
hörande till articulatio - Svenska → Magyar
hörande till bindehinnan - Svenska → Magyar
hörande till armbågsben - Svenska → Magyar
hörande till mediastinum - Svenska → Magyar
hörande till ögonlocket - Svenska → Magyar
hörande till ventriculus - Svenska → Magyar
hörande till tårorganen - Svenska → Magyar
hörande till bröstbenet - Svenska → Magyar
hörande till hörselorgan - Svenska → Magyar
hörande till lymfsystemet - Svenska → Magyar
hörande till kvinnobröst - Svenska → Magyar
inresetillstånd till - Svenska → Magyar
hörande till storhjärnan - Svenska → Magyar
hörande till lillhjärnan - Svenska → Magyar
have one's hand in the till - English → Magyar
to put off sg till doomsday - English → Magyar
hörande till mellangärdet - Svenska → Magyar
hörande till hörselorganen - Svenska → Magyar
hörande till corpus ciliare - Svenska → Magyar
to laugh till the tears come - English → Magyar
hörande till halspulsådern - Svenska → Magyar
wait till the cows come home - English → Magyar
hörande till ögats rörelse - Svenska → Magyar
hörande till bukspottkörteln - Svenska → Magyar
hörande till tolvfingertarmen - Svenska → Magyar
to laugh till one's sides ache - English → Magyar
hörande till finger eller tå - Svenska → Magyar
don't expect me till you see me - English → Magyar
tvilling till tvilling-transfusion - Svenska → Magyar
hörande till stora kroppspulsådern - Svenska → Magyar
hörande till eller rik på artärer - Svenska → Magyar
vinkellik eller hörande till vinkel - Svenska → Magyar
hörande till anulus eller ringformig - Svenska → Magyar
hörande till örat eller öronformat - Svenska → Magyar
his behaviour up to till now shows that - English → Magyar
handling utfärdad till medborgare i - Svenska → Magyar
handling utfärdad till statslösa personer - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till medborgare i - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till tredjelandsmedborgare - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till utländska medborgare - Svenska → Magyar
identitetshandling utfärdad till medborgare i - Svenska → Magyar
inresetillstånd till med begränsad varaktighet - Svenska → Magyar
handling utfärdad till personer med flyktingstatus i - Svenska → Magyar
tillstånd att resa in till och vistas inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till danska medborgare från Grönland - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till danska medborgare från Färöarna - Svenska → Magyar
identitetshandling utfärdad till bosatta utländska medborgare - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till utländska medborgare bosatta i - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till medborgare i med diplomatisk immunitet - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till utländska medborgare eller statslösa personer - Svenska → Magyar
handling utfärdad till statslösa personer och utländska medborgare med rätt att vistas i - Svenska → Magyar
som - Svenska → Magyar
som - Português → Magyar
som - Magyar → értelmezés
som båda - Svenska → Magyar
som solen - Svenska → Magyar
húsos som - Magyar → értelmezés
som chorá - Slovenčina → Magyar
som chorý - Slovenčina → Magyar
fehér som - Magyar → értelmezés
som du vill - Svenska → Magyar
ja som na rade - Slovenčina → Magyar
fejecskés som - Magyar → értelmezés
himalájai som - Magyar → értelmezés
veresgyűrű som - Magyar → értelmezés
som återvänder - Svenska → Magyar
som är på sidan - Svenska → Magyar
som ligger i mitten - Svenska → Magyar
len aby som to ukázal - Slovenčina → Magyar
mal som dobré dievča - Slovenčina → Magyar
glänsande som ögongloben - Svenska → Magyar
som böjer sig runt omkring - Svenska → Magyar
nemal by som byť v službe - Slovenčina → Magyar
nikdy som nemal dobré auto - Slovenčina → Magyar
som har med andningen att göra - Svenska → Magyar
som hör samman med mellangärdet - Svenska → Magyar
normálne by som to nevedel z hlavy - Slovenčina → Magyar
som liknar den glänsande ögongloben - Svenska → Magyar
Latent syfilis - ej specificerad som tidig eller sen - Svenska → Magyar
identitets- och nationalitethandling som ger uppehållstillstånd i - Svenska → Magyar
dokument för personer som åtnjuter subsidiärt skydd utfärdat av: - Svenska → Magyar
dokument för personer som ansöker om internationellt skydd utfärdat av: - Svenska → Magyar
dokument som bekräftar att en första ansökan om uppehållstillstånd har lämnats in i: - Svenska → Magyar
dokument som bekräftar att en ansökan om förlängning av uppehållstillstånd har lämnats in: - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som varit varaktigt bosatta inom EG utfärdat av: - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som ger tredjelandsmedborgare rätt att bosätta sig: och att röra sig fritt inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
Dokument, der fastslår indehaverens identitet, men ikke tildeler portugisisk statsborgerskab. Tildeler generelt brasilianske statsborgere samme rettigheder og pligter som portugisiske statsborgere. - Dansk → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2022 super55.com