címlap felhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Icke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med andra - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med maligna - Svenska → Magyar
Icke specificerad sexuellt överförd sjukdom - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av icke specificerad stafylokock - Svenska → Magyar
Icke specificerad hemorragisk febersjukdom orsakad av virus - Svenska → Magyar
Icke specificerad febersjukdom orsakad av virus överfört av leddjur - Svenska → Magyar
Icke specificerad pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum - Svenska → Magyar
HIV-infektion med icke specificerad malign tumör - Svenska → Magyar
HIV-infektion med icke specificerad infektions- eller parasitsjukdom - Svenska → Magyar
Icke specificerad mykos - Svenska → Magyar
Icke specificerad virushepatit - Svenska → Magyar
Icke specificerad virusencefalit - Svenska → Magyar
Icke specificerad protozosjukdom - Svenska → Magyar
Icke specificerad tarmmasksjukdom - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad syfilis - Svenska → Magyar
Icke specificerad sen medfödd syfilis - Svenska → Magyar
Icke specificerad echinokockos i levern - Svenska → Magyar
Icke specificerad akut miliartuberkulos - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad echinokockos - Svenska → Magyar
Icke specificerad tidig medfödd syfilis - Svenska → Magyar
Icke specificerad virushepatit med leverkoma - Svenska → Magyar
Icke specificerad virushepatit utan leverkoma - Svenska → Magyar
Virussjukdom med icke specificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Icke specificerad Echinococcus granulosus-infektion - Svenska → Magyar
Bakterieinfektion med icke specificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Icke specificerad Echinococcus multilocularis-infektion - Svenska → Magyar
Icke specificerad virusinfektion i centrala nervsystemet - Svenska → Magyar
Icke specificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Sena effekter av icke specificerad infektionssjukdom eller parasitsjukdom - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i andningsorganen och icke specificerad tuberkulos - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av annan specificerad stafylokock - Svenska → Magyar
Enterit orsakad av icke specificerat virus - Svenska → Magyar
sjukdom orsakad av läkares åtgärder - Svenska → Magyar
Trikinos (sjukdom orsakad av trikiner) - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av tarmparasit - ospecificerad - Svenska → Magyar
humant patogen - Svenska → Magyar
humant papillomavirus - Svenska → Magyar
humant choriongonadotropin, hCG - Svenska → Magyar
Annan specificerad brucellos - Svenska → Magyar
Annan specificerad melioidos - Svenska → Magyar
Annan specificerad shigellos - Svenska → Magyar
Annan specificerad fläckfeber - Svenska → Magyar
Annan specificerad akut virushepatit - Svenska → Magyar
Annan specificerad streptokockseptikemi - Svenska → Magyar
Annan specificerad kronisk virushepatit - Svenska → Magyar
Latent syfilis - ej specificerad som tidig eller sen - Svenska → Magyar
Annan specificerad virusencefalit överförd av myggor - Svenska → Magyar
Akut miliartuberkulos - en enda specificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Annan specificerad virusencefalit överförd av fästingar - Svenska → Magyar
Icke venerisk syfilis - Svenska → Magyar
Icke specificerat lusangrepp - Svenska → Magyar
Icke specificerade parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till icke-medborgare - Svenska → Magyar
Icke-pneumonisk legionärsjuka [Pontiac-feber] - Svenska → Magyar
Infektion med icke specificerade tarmparasiter - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad med icke angiven metod - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till icke‑medborgare i - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra och icke specificerade infektionssjukdomar och - Svenska → Magyar
Icke specificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Icke specificerade streptokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Tuberkulos i icke specificerat andningsorgan utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
sjukdom - Svenska → Magyar
lyme-sjukdom - Svenska → Magyar
akut sjukdom - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom - Svenska → Magyar
exotisk sjukdom - Svenska → Magyar
Refsums sjukdom - Svenska → Magyar
kronisk sjukdom - Svenska → Magyar
Wilsons sjukdom - Svenska → Magyar
wolmans sjukdom - Svenska → Magyar
Addisons sjukdom - Svenska → Magyar
endemisk sjukdom - Svenska → Magyar
endokrin sjukdom - Svenska → Magyar
iatrogen sjukdom - Svenska → Magyar
Raynauds sjukdom - Svenska → Magyar
ärftlig sjukdom - Svenska → Magyar
Basedows sjukdom - Svenska → Magyar
embryonal sjukdom - Svenska → Magyar
Peyronies sjukdom - Svenska → Magyar
sprida en sjukdom - Svenska → Magyar
enzootisk sjukdom - Svenska → Magyar
Tay-Sachs sjukdom - Svenska → Magyar
genetiska sjukdom - Svenska → Magyar
smittosamm sjukdom - Svenska → Magyar
hemolytisk sjukdom - Svenska → Magyar
Schaumanns sjukdom - Svenska → Magyar
Bechterews sjukdom - Svenska → Magyar
livshotande sjukdom - Svenska → Magyar
framväxande sjukdom - Svenska → Magyar
Scheuermanns sjukdom - Svenska → Magyar
sjukdom i ändtarmen - Svenska → Magyar
granulomatös sjukdom - Svenska → Magyar
hematologiska sjukdom - Svenska → Magyar
könsorganens sjukdom - Svenska → Magyar
mitokondriella sjukdom - Svenska → Magyar
kardiovaskulär sjukdom - Svenska → Magyar
von Willebrands sjukdom - Svenska → Magyar
cerebrovaskulär sjukdom - Svenska → Magyar
cerebrovaskulära sjukdom - Svenska → Magyar
Albers-Schönberg sjukdom - Svenska → Magyar
Creutzfeldt-Jakobs sjukdom - Svenska → Magyar
vård vid livshotande sjukdom - Svenska → Magyar
Akut Chagas sjukdom med hjärtengagemang - Svenska → Magyar
Akut Chagas sjukdom utan hjärtengagemang - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med hjärtengagemang - Svenska → Magyar
Fläcktyfus med återuppblossande [Brills sjukdom] - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av andra organ - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av nervsystemet - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av mag-tarmkanalen - Svenska → Magyar
Kolit orsakad av amöba - Svenska → Magyar
orsakad av meningokocker - Svenska → Magyar
Enterit orsakad av rotavirus - Svenska → Magyar
Lungabscess orsakad av amöba - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av Listeria - Svenska → Magyar
Enterit orsakad av adenovirus - Svenska → Magyar
Meningit orsakad av adenovirus - Svenska → Magyar
Leverabscess orsakad av amöba - Svenska → Magyar
Meningit orsakad av enterovirus - Svenska → Magyar
Hjärnabscess orsakad av amöba - Svenska → Magyar
Enterit orsakad av Campylobacter - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av ap-plasmodier - Svenska → Magyar
Konjunktivit orsakad av adenovirus - Svenska → Magyar
Brucellos orsakad av Brucella suis - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax - Svenska → Magyar
Brucellos orsakad av Brucella canis - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium ovale - Svenska → Magyar
Infektion orsakad av Cryptosporidium - Svenska → Magyar
Faryngokonjunktivit orsakad av virus - Svenska → Magyar
Brucellos orsakad av Brucella abortus - Svenska → Magyar
Mononukleos orsakad av cytomegalvirus - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae - Svenska → Magyar
Hjärtsjukdom orsakad av meningokocker - Svenska → Magyar
Sårbildning i huden orsakad av amöba - Svenska → Magyar
Fläcktyfus orsakad av Rickettsia typhi - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av anaeroba bakterier - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium falciparum - Svenska → Magyar
Keratokonjunktivit orsakad av adenovirus - Svenska → Magyar
Meningit orsakad av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Brucellos orsakad av Brucella melitensis - Svenska → Magyar
Kikhosta orsakad av Bordetella pertussis - Svenska → Magyar
Matförgiftning orsakad av stafylokocker - Svenska → Magyar
Filariainfektion orsakad av Brugia malayi - Svenska → Magyar
Filariainfektion orsakad av Brugia timori - Svenska → Magyar
Mononukleos orsakad av Epstein-Barr-virus - Svenska → Magyar
Fläckfeber orsakad av Rickettsia conorii - Svenska → Magyar
Encefalit orsakad av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Infektion orsakad av Borrelia burgdorferi - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av streptokocker grupp B - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av streptokocker grupp D - Svenska → Magyar
Matförgiftning orsakad av Bacillus cereus - Svenska → Magyar
Enterit orsakad av Yersinia enterocolitica - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av Staphylococcus aureus - Svenska → Magyar
Fläckfeber orsakad av Rickettsia sibirica - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av streptokocker grupp A - Svenska → Magyar
Enterit orsakad av annat specificerat virus - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av Haemophilus influenzae - Svenska → Magyar
Fläckfeber orsakad av Rickettsia australis - Svenska → Magyar
Kikhosta orsakad av Bordetella parapertussis - Svenska → Magyar
Enterokolit orsakad av Clostridium difficile - Svenska → Magyar
Histoplasmos orsakad av Histoplasma duboisii - Svenska → Magyar
Ögonsjukdom orsakad av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Fläckfeber orsakad av Rickettsia rickettsii - Svenska → Magyar
Hakmaskinfektion orsakad av Ancylostoma-arter - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av Streptococcus pneumoniae - Svenska → Magyar
Hakmaskinfektion orsakad av Necator americanus - Svenska → Magyar
Akut gastroenteropati orsakad av Norwalk-faktor - Svenska → Magyar
Fläcktyfus orsakad av Rickettsia tsutsugamushi - Svenska → Magyar
Filariainfektion orsakad av Wuchereria bancrofti - Svenska → Magyar
Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av andra gramnegativa organismer - Svenska → Magyar
Matförgiftning orsakad av Vibrio parahaemolyticus - Svenska → Magyar
Vesikulär dermatit orsakad av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med nefropati - Svenska → Magyar
Matförgiftning orsakad av bakterier - ospecificerad - Svenska → Magyar
Kolera orsakad av Vibrio cholerae 01 - biovar el tor - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med mjältruptur - Svenska → Magyar
Septikemi (blodförgiftning) orsakad av streptokocker - Svenska → Magyar
Infektion orsakad av Chlamydia psittaci (papegojsjuka) - Svenska → Magyar
Epidemisk fläcktyfus orsakad av Rickettsia prowazekii - Svenska → Magyar
Kolera orsakad av Vibrio cholerae 01 - biovar cholerae - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax utan komplikationer - Svenska → Magyar
Kikhosta orsakad av andra specificerade bordetellaarter - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av poliovaccinvirus - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae utan komplikationer - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av vilt inhemskt virus - Svenska → Magyar
Disseminerad histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium falciparum utan komplikationer - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av vilt importerat virus - Svenska → Magyar
Akut pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum - Svenska → Magyar
Histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum - ospecificerad - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Akut epidemisk hemorragisk konjunktivit (orsakad av enterovirus) - Svenska → Magyar
Kronisk pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum - Svenska → Magyar
Febersjukdom orsakad av virus överförd av myggor - ospecificerad - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium falciparum med cerebrala komplikationer - Svenska → Magyar
Annan svår eller komplicerad malaria orsakad av Plasmodium falciparum - Svenska → Magyar
Matförgiftning orsakad av Clostridium perfringens [Clostridium welchii] - Svenska → Magyar
Angiostrongyliasis orsakad av Angiostrongylus (Parastrongylus) cantonensis - Svenska → Magyar
Annan matförgiftning orsakad av bakterier som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
HIV - Svenska → Magyar
HIV - Italiano → Magyar
HIV - Čeština → Magyar
HIV - English → Magyar
hiv - Magyar → szinonima
HIV - Suomi → Magyar
HIV - Polski → Magyar
HIV - Español → Magyar
HIV - 日本語 → Magyar
HIV - Deutsch → Magyar
létre hív - Magyar → keresési javaslat
HIV-dementia - Suomi → Magyar
HIV-infektio - Suomi → Magyar
HIV dementia - English → Magyar
HIV dementia - English → értelmezés
HIV infection - English → keresési javaslat
HIV gingivitis - English → Magyar
HIV-elbutulás - Magyar → értelmezés
hiv infections - English → Magyar
hiv-infektioner - Svenska → Magyar
HIV antibody test - English → Magyar
HIV Seronegativity - English → Magyar
HIV encephalopathy - English → Magyar
HIV encephalopathy - English → értelmezés
HIV-seronegatiivisuus - Suomi → Magyar
HIV-associated dementia - English → Magyar
HIV-associated dementia - English → értelmezés
HIV-tauti ja muut tilat - Suomi → Magyar
HIV-tauti ja riutuminen - Suomi → Magyar
Akut HIV-infektionssyndrom - Svenska → Magyar
HIV-tauti ja muu sienitauti - Suomi → Magyar
occupational exposure to HIV - English → Magyar
Acute HIV infection syndrome - English → Magyar
HIV-tauti ja muu sairaustila - Suomi → Magyar
HIV-associated dementia (HAD) - English → értelmezés
HIV-tauti ja Candida-infektio - Suomi → Magyar
HIV-tauti ja Kaposin sarkooma - Suomi → Magyar
HIV-associated dementia (HAD) - English → Magyar
Syndróm akútnej infekcie HIV - Slovenčina → Magyar
HIV-tauti ja muu virusinfektio - Suomi → Magyar
HIV-infektion med encefalopati - Svenska → Magyar
HIV-tauti ja useita infektioita - Suomi → Magyar
HIV-tauti ja Burkittin lymfooma - Suomi → Magyar
HIV-infektion med andra mykoser - Svenska → Magyar
HIV-infektion med Kaposis sarkom - Svenska → Magyar
Akuutti HIV-infektio-oireyhtymä - Suomi → Magyar
human immunodeficiency virus HIV - English → Magyar
HIV-infektion med Burkitts lymfom - Svenska → Magyar
HIV-tauti ja muu bakteeri-infektio - Suomi → Magyar
HIV-infektion med extrem avmagring - Svenska → Magyar
HIV-tauti ja mykobakteeri-infektio - Suomi → Magyar
HIV-infektion med candidainfektion - Svenska → Magyar
HIV-tauti ja sytomegalovirusinfektio - Suomi → Magyar
HIV disease resulting in candidiasis - English → Magyar
HIV-tauti ja pahanlaatuiset kasvaimet - Suomi → Magyar
HIV-tauti ja muu non-Hodgkin -lymfooma - Suomi → Magyar
HIV-infektion med multipla infektioner - Svenska → Magyar
HIV disease resulting in other mycoses - English → Magyar
HIV-associated neurocognitive disorders - English → Magyar
HIV-tauti ja muu pahanlaatuinen kasvain - Suomi → Magyar
HIV-associated neurocognitive disorders - English → értelmezés
Choroba HIV vyúsťujúca do kandidózy - Slovenčina → Magyar
HIV disease resulting in encephalopathy - English → Magyar
HIV-infektion med mykobakterieinfektion - Svenska → Magyar
HIV-tauti ja muu infektio- tai loistauti - Suomi → Magyar
HIV-tauti ja muut määritetyt sairaudet - Suomi → Magyar
HIV-infektion med andra virusinfektioner - Svenska → Magyar
HIV disease resulting in Kaposi's sarcoma - English → Magyar
HIV disease resulting in wasting syndrome - English → Magyar
HIV-infektion med cytomegalvirusinfektion - Svenska → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných mykóz - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do encefalopatie - Slovenčina → Magyar
HIV-infektion med andra bakterieinfektioner - Svenska → Magyar
HIV-infektion med multipla maligna tumörer - Svenska → Magyar
HIV disease resulting in Burkitt-s lymphoma - English → Magyar
HIV disease resulting in multiple infections - English → Magyar
HIV-tauti ja useita pahanlaatuisia kasvaimia - Suomi → Magyar
Human immunodeficiency virus [HIV] counselling - English → Magyar
HIV-associated neurocognitive disorders (HAND) - English → Magyar
HIV-associated neurocognitive disorders (HAND) - English → értelmezés
Choroba HIV vyúsťujúca do Kaposiho sarkómu - Slovenčina → Magyar
HIV-tauti ja Pneumocystis carinii -keuhkokuume - Suomi → Magyar
HIV-tauti ja muualla luokitetut useat sairaudet - Suomi → Magyar
HIV disease resulting in other viral infections - English → Magyar
HIV disease resulting in Pneumocystis pneumonia - English → Magyar
HIV disease resulting in cytomegaloviral disease - English → Magyar
HIV disease resulting in mycobacterial infection - English → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do Burkittovho lymfómu - Slovenčina → Magyar
HIV-infektion med lymfoid interstitiell pneumonit - Svenska → Magyar
HIV disease resulting in other malignant neoplasms - English → Magyar
HIV-infektion med andra typer av non-Hodgkin-lymfom - Svenska → Magyar
HIV disease resulting in other bacterial infections - English → Magyar
HIV disease resulting in other specified conditions]] - English → Magyar
HIV disease resulting in multiple malignant neoplasms - English → Magyar
HIV-infektion med andra specificerade maligna tumörer - Svenska → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do pneumocystovej pneumónie - Slovenčina → Magyar
Dementia in human immunodeficiency virus (HIV) disease - English → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do viacpočetných infekcií - Slovenčina → Magyar
Unspecified Human Immunodeficiency Virus (HIV) Disease - English → Magyar
HIV disease resulting in unspecified malignant neoplasm - English → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných malígnych nádorov - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do mykobakteriálnej infekcie - Slovenčina → Magyar
HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do cytomegalovírusovej choroby - Slovenčina → Magyar
Laboratory evidence of human immunodeficiency virus (HIV) - English → Magyar
HIV-tauti ja lymfoidinen interstitiaalinen keuhkotulehdus - Suomi → Magyar
HIV disease resulting in lymphoid interstitial pneumonitis - English → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných vírusových infekcií - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do syndrómu celkového upadania - Slovenčina → Magyar
HIV-infektion med Pneumocystis jirovecii (carinii)-pneumoni - Svenska → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných špecifikovaných stavov - Slovenčina → Magyar
Family history of human immunodeficiency virus [HIV] disease - English → Magyar
HIV-infektion med (kvarstående) generaliserad lymfadenopati - Svenska → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných bakteriálnych infekcií - Slovenčina → Magyar
HIV-tautiin liittyvä dementia ei tietoa liitännäisoireista - Suomi → Magyar
HIV disease resulting in other types of non-Hodgkin's lymphoma - English → Magyar
Contact with and exposure to human immunodeficiency viras [HIV] - English → Magyar
HIV disease resulting in multiple diseases classified elsewhere - English → Magyar
HIV-tauti ja tarkemmin määrittämätön pahanlaatuinen kasvain - Suomi → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných typov nehodgkinovho lymfómu - Slovenčina → Magyar
Asymptomatic human immunodeficiency virus (HIV) infection status - English → Magyar
HIV disease resulting in other infectious and parasitic diseases - English → Magyar
Kontakt alebo ohrozenie vírusom humánnej imunodeficiencie [HIV] - Slovenčina → Magyar
HIV-tauti ja tarkemmin määrittämätön infektio- tai loistauti - Suomi → Magyar
HIV disease resulting in (persistent) generalized lymphadenopathy - English → Magyar
Demência na doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] - Português → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do rozličných chorôb zaradených inde - Slovenčina → Magyar
Evidência laboratorial do vírus da imunodeficiência humana (HIV) - Português → Magyar
HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Special screening examination for human immunodeficiency virus [HIV] - English → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do nešpecifikovaných malígnych nádorov - Slovenčina → Magyar
HIV disease resulting in unspecified infectious or parasitic disease - English → Magyar
Poradenstvo v súvislosti s vírusom humánnej imunodeficiencie [HIV] - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných malígnych nádorov lymfatického - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do lymfoidnej intersticiálnej pneumonitídy - Slovenčina → Magyar
Ochorenie vírusom humánnej imunodeficiencie [HIV] v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Human Immunodeficiency Virus (HIV) disease Resulting in other conditions - English → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných infekčných a parazitárnych chorôb - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do hematologických a imunologických abnormalít - Slovenčina → Magyar
Human Immunodeficiency Virus (HIV) disease Resulting in malignant neoplasms - English → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do viacpočetných malígnych nádorov (v 2. diele) - Slovenčina → Magyar
HIV-tauti ja muualla luokittamaton hematologinen tai immunologinen poikkeavuus - Suomi → Magyar
HIV-tauti (immuunikatovirustauti) ja siihen liittyvät infektio- ja loistaudit - Suomi → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do (pretrvávajúcej) generalizovanej lymfadenopatie - Slovenčina → Magyar
Human Immunodeficiency Virus (HIV) disease Resulting in other specified diseases - English → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na vírus humánnej imunodeficiencie [HIV] - Slovenčina → Magyar
HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do nešpecifikovaných infekčných alebo parazitárnych - Slovenčina → Magyar
HIV-tauti ja yleistynyt (jatkuva) imusolmukesairaus (lymfadenopatiaoireyhtymä - LAS) - Suomi → Magyar
HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid - blodbildande och besläktad vävnad - Svenska → Magyar
Human Immunodeficiency Virus (HIV) disease Resulting in infectious and parasitic diseases - English → Magyar
HIV disease resulting in other malignant neoplasms of lymphoid - haematopoietic and related tissue - English → Magyar
HIV disease resulting in haematological and immunological abnormalities - not elsewhere classified]] - English → Magyar
HIV-tauti ja muu pahanlaatuinen imukudoksen - verta muodostavan kudoksen tai lähisukuisen kudoksen kasvain - Suomi → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2022 super55.com