címlap felhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
HIV-infektion med icke specificerad malign tumör - Svenska → Magyar
HIV-infektion med icke specificerad infektions- eller parasitsjukdom - Svenska → Magyar
Icke specificerad Echinococcus granulosus-infektion - Svenska → Magyar
Icke specificerad Echinococcus multilocularis-infektion - Svenska → Magyar
Icke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] - Svenska → Magyar
Icke specificerad virushepatit med leverkoma - Svenska → Magyar
Virussjukdom med icke specificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Bakterieinfektion med icke specificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Icke specificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Infektion med icke specificerade tarmparasiter - Svenska → Magyar
Icke specificerad mykos - Svenska → Magyar
Icke specificerad virushepatit - Svenska → Magyar
Icke specificerad virusencefalit - Svenska → Magyar
Icke specificerad protozosjukdom - Svenska → Magyar
Icke specificerad tarmmasksjukdom - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad syfilis - Svenska → Magyar
Icke specificerad sen medfödd syfilis - Svenska → Magyar
Icke specificerad akut miliartuberkulos - Svenska → Magyar
Icke specificerad echinokockos i levern - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad echinokockos - Svenska → Magyar
Icke specificerad tidig medfödd syfilis - Svenska → Magyar
Icke specificerad virushepatit utan leverkoma - Svenska → Magyar
Icke specificerad sexuellt överförd sjukdom - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av icke specificerad stafylokock - Svenska → Magyar
Icke specificerad virusinfektion i centrala nervsystemet - Svenska → Magyar
Icke specificerad hemorragisk febersjukdom orsakad av virus - Svenska → Magyar
Icke specificerad febersjukdom orsakad av virus överfört av leddjur - Svenska → Magyar
Sena effekter av icke specificerad infektionssjukdom eller parasitsjukdom - Svenska → Magyar
Icke specificerad pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i andningsorganen och icke specificerad tuberkulos - Svenska → Magyar
HIV-infektion med encefalopati - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra mykoser - Svenska → Magyar
HIV-infektion med Kaposis sarkom - Svenska → Magyar
HIV-infektion med Burkitts lymfom - Svenska → Magyar
HIV-infektion med candidainfektion - Svenska → Magyar
HIV-infektion med extrem avmagring - Svenska → Magyar
HIV-infektion med multipla infektioner - Svenska → Magyar
HIV-infektion med mykobakterieinfektion - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra virusinfektioner - Svenska → Magyar
HIV-infektion med cytomegalvirusinfektion - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra bakterieinfektioner - Svenska → Magyar
HIV-infektion med multipla maligna tumörer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med lymfoid interstitiell pneumonit - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra typer av non-Hodgkin-lymfom - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra specificerade maligna tumörer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd - Svenska → Magyar
HIV-infektion med Pneumocystis jirovecii (carinii)-pneumoni - Svenska → Magyar
HIV-infektion med (kvarstående) generaliserad lymfadenopati - Svenska → Magyar
HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid - blodbildande och besläktad vävnad - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad med icke angiven metod - Svenska → Magyar
Infektion med binnikemaskar - Svenska → Magyar
Infektion med Taenia saginata - Svenska → Magyar
Infektion med Schistosoma mansoni - Svenska → Magyar
Infektion med Schistosoma japonicum - Svenska → Magyar
Infektion med Schistosoma haematobium - Svenska → Magyar
Urogenital infektion med herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Infektion med Taenia solium - intestinal form - Svenska → Magyar
Anogenital infektion med herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Infektion med tarmtoxiska Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Infektion med tarminvasiva Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Infektion med tarmpatogena Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Infektion med andra virus - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Infektion med tarmhemorragiska Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Infektion med andra bakterier - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av infektion med herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Infektion med herpes simplex-virus i den perianala huden och rektum - Svenska → Magyar
Echinococcus granulosus-infektion med annan eller multipel lokalisation - Svenska → Magyar
Echinococcus multilocularis-infektion med annan eller multipel lokalisation - Svenska → Magyar
Infektion med Mansonella ozzardi - Mansonella perstans eller Mansonella streptocerca - Svenska → Magyar
malign - English → Magyar
to malign - English → Magyar
Lentigo malign - Magyar → keresési javaslat
malign hypertoni - Svenska → Magyar
malign hypertermi - Svenska → Magyar
malign hypertension - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med andra - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med maligna - Svenska → Magyar
Akut hepatit B med hepatit D (coinfection) med leverkoma - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad med mikroskopisk sputumundersökning - med eller utan odling - Svenska → Magyar
Annan specificerad melioidos - Svenska → Magyar
Annan specificerad shigellos - Svenska → Magyar
Annan specificerad brucellos - Svenska → Magyar
Annan specificerad fläckfeber - Svenska → Magyar
Annan specificerad akut virushepatit - Svenska → Magyar
Annan specificerad kronisk virushepatit - Svenska → Magyar
Annan specificerad streptokockseptikemi - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av annan specificerad stafylokock - Svenska → Magyar
Latent syfilis - ej specificerad som tidig eller sen - Svenska → Magyar
Annan specificerad virusencefalit överförd av myggor - Svenska → Magyar
Akut miliartuberkulos - en enda specificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Annan specificerad virusencefalit överförd av fästingar - Svenska → Magyar
Icke venerisk syfilis - Svenska → Magyar
Icke specificerat lusangrepp - Svenska → Magyar
Icke specificerade parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Enterit orsakad av icke specificerat virus - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till icke-medborgare - Svenska → Magyar
Icke-pneumonisk legionärsjuka [Pontiac-feber] - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till icke‑medborgare i - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra och icke specificerade infektionssjukdomar och - Svenska → Magyar
Icke specificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Icke specificerade streptokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Tuberkulos i icke specificerat andningsorgan utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
infektion - Svenska → Magyar
infektion - English → keresési javaslat
Infektion - Deutsch → Magyar
Infektion die; - Deutsch → Magyar
fokal infektion - Svenska → Magyar
lessen infektion - English → Magyar
latent infektion - Svenska → Magyar
enterisk infektion - Svenska → Magyar
leishmania-infektion - Svenska → Magyar
subklinisk infektion - Svenska → Magyar
nosokomiale Infektion - Deutsch → Magyar
West Nile virus-infektion - Svenska → Magyar
opportunistische Infektion - Deutsch → Magyar
Infektion orsakad av Cryptosporidium - Svenska → Magyar
Disseminerad herpes simplex-infektion - Svenska → Magyar
Echinococcus granulosus infektion av ben - Svenska → Magyar
Herpes simplex-infektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Mykobakteriell infektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Infektion orsakad av Borrelia burgdorferi - Svenska → Magyar
Echinococcus granulosus-infektion i lunga - Svenska → Magyar
Echinococcus granulosus-infektion i levern - Svenska → Magyar
Echinococcus multilocularis-infektion i levern - Svenska → Magyar
Echinococcus granulosus-infektion i benvävnad - Svenska → Magyar
Toksoplasmoosi keskushermoston infektion syynä - Suomi → Magyar
Infektion orsakad av Chlamydia psittaci (papegojsjuka) - Svenska → Magyar
Kandida ulkosynnyttimien ja emättimen infektion syynä - Suomi → Magyar
Haemophilus influenzae-infektion - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
HIV - Suomi → Magyar
HIV - English → Magyar
HIV - 日本語 → Magyar
HIV - Polski → Magyar
HIV - Svenska → Magyar
hiv - Magyar → szinonima
HIV - Deutsch → Magyar
HIV - Español → Magyar
HIV - Italiano → Magyar
HIV - Čeština → Magyar
létre hív - Magyar → keresési javaslat
HIV dementia - English → Magyar
HIV dementia - English → értelmezés
HIV-dementia - Suomi → Magyar
HIV-infektio - Suomi → Magyar
HIV infection - English → keresési javaslat
HIV-elbutulás - Magyar → értelmezés
hiv infections - English → Magyar
HIV gingivitis - English → Magyar
hiv-infektioner - Svenska → Magyar
HIV antibody test - English → Magyar
HIV encephalopathy - English → Magyar
HIV encephalopathy - English → értelmezés
HIV Seronegativity - English → Magyar
HIV-seronegatiivisuus - Suomi → Magyar
HIV-tauti ja muut tilat - Suomi → Magyar
HIV-tauti ja riutuminen - Suomi → Magyar
HIV-associated dementia - English → Magyar
HIV-associated dementia - English → értelmezés
Akut HIV-infektionssyndrom - Svenska → Magyar
HIV-tauti ja muu sienitauti - Suomi → Magyar
occupational exposure to HIV - English → Magyar
Acute HIV infection syndrome - English → Magyar
HIV-tauti ja muu sairaustila - Suomi → Magyar
HIV-tauti ja Candida-infektio - Suomi → Magyar
HIV-tauti ja Kaposin sarkooma - Suomi → Magyar
HIV-associated dementia (HAD) - English → Magyar
HIV-associated dementia (HAD) - English → értelmezés
Syndróm akútnej infekcie HIV - Slovenčina → Magyar
HIV-tauti ja muu virusinfektio - Suomi → Magyar
HIV-tauti ja useita infektioita - Suomi → Magyar
HIV-tauti ja Burkittin lymfooma - Suomi → Magyar
Akuutti HIV-infektio-oireyhtymä - Suomi → Magyar
human immunodeficiency virus HIV - English → Magyar
HIV-tauti ja mykobakteeri-infektio - Suomi → Magyar
HIV-tauti ja muu bakteeri-infektio - Suomi → Magyar
HIV-tauti ja sytomegalovirusinfektio - Suomi → Magyar
HIV disease resulting in candidiasis - English → Magyar
HIV-tauti ja pahanlaatuiset kasvaimet - Suomi → Magyar
HIV disease resulting in other mycoses - English → Magyar
HIV-tauti ja muu non-Hodgkin -lymfooma - Suomi → Magyar
HIV-associated neurocognitive disorders - English → Magyar
HIV-tauti ja muu pahanlaatuinen kasvain - Suomi → Magyar
HIV-associated neurocognitive disorders - English → értelmezés
Choroba HIV vyúsťujúca do kandidózy - Slovenčina → Magyar
HIV disease resulting in encephalopathy - English → Magyar
HIV-tauti ja muu infektio- tai loistauti - Suomi → Magyar
HIV-tauti ja muut määritetyt sairaudet - Suomi → Magyar
HIV disease resulting in Kaposi's sarcoma - English → Magyar
HIV disease resulting in wasting syndrome - English → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných mykóz - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do encefalopatie - Slovenčina → Magyar
HIV disease resulting in Burkitt-s lymphoma - English → Magyar
HIV disease resulting in multiple infections - English → Magyar
HIV-tauti ja useita pahanlaatuisia kasvaimia - Suomi → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do Kaposiho sarkómu - Slovenčina → Magyar
HIV-tauti ja Pneumocystis carinii -keuhkokuume - Suomi → Magyar
Human immunodeficiency virus [HIV] counselling - English → Magyar
HIV-associated neurocognitive disorders (HAND) - English → Magyar
HIV-associated neurocognitive disorders (HAND) - English → értelmezés
HIV disease resulting in other viral infections - English → Magyar
HIV disease resulting in Pneumocystis pneumonia - English → Magyar
HIV-tauti ja muualla luokitetut useat sairaudet - Suomi → Magyar
HIV disease resulting in mycobacterial infection - English → Magyar
HIV disease resulting in cytomegaloviral disease - English → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do Burkittovho lymfómu - Slovenčina → Magyar
HIV disease resulting in other malignant neoplasms - English → Magyar
HIV disease resulting in other bacterial infections - English → Magyar
HIV disease resulting in multiple malignant neoplasms - English → Magyar
HIV disease resulting in other specified conditions]] - English → Magyar
Dementia in human immunodeficiency virus (HIV) disease - English → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do viacpočetných infekcií - Slovenčina → Magyar
Unspecified Human Immunodeficiency Virus (HIV) Disease - English → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do pneumocystovej pneumónie - Slovenčina → Magyar
HIV disease resulting in unspecified malignant neoplasm - English → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných malígnych nádorov - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do mykobakteriálnej infekcie - Slovenčina → Magyar
Laboratory evidence of human immunodeficiency virus (HIV) - English → Magyar
HIV-tauti ja lymfoidinen interstitiaalinen keuhkotulehdus - Suomi → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do cytomegalovírusovej choroby - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných vírusových infekcií - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do syndrómu celkového upadania - Slovenčina → Magyar
HIV disease resulting in lymphoid interstitial pneumonitis - English → Magyar
Family history of human immunodeficiency virus [HIV] disease - English → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných bakteriálnych infekcií - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných špecifikovaných stavov - Slovenčina → Magyar
HIV-tautiin liittyvä dementia ei tietoa liitännäisoireista - Suomi → Magyar
HIV disease resulting in other types of non-Hodgkin's lymphoma - English → Magyar
Contact with and exposure to human immunodeficiency viras [HIV] - English → Magyar
HIV disease resulting in multiple diseases classified elsewhere - English → Magyar
Asymptomatic human immunodeficiency virus (HIV) infection status - English → Magyar
HIV disease resulting in other infectious and parasitic diseases - English → Magyar
HIV-tauti ja tarkemmin määrittämätön pahanlaatuinen kasvain - Suomi → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných typov nehodgkinovho lymfómu - Slovenčina → Magyar
HIV disease resulting in (persistent) generalized lymphadenopathy - English → Magyar
Kontakt alebo ohrozenie vírusom humánnej imunodeficiencie [HIV] - Slovenčina → Magyar
HIV-tauti ja tarkemmin määrittämätön infektio- tai loistauti - Suomi → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do rozličných chorôb zaradených inde - Slovenčina → Magyar
Demência na doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] - Português → Magyar
Evidência laboratorial do vírus da imunodeficiência humana (HIV) - Português → Magyar
HIV disease resulting in unspecified infectious or parasitic disease - English → Magyar
Special screening examination for human immunodeficiency virus [HIV] - English → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do nešpecifikovaných malígnych nádorov - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných malígnych nádorov lymfatického - Slovenčina → Magyar
Poradenstvo v súvislosti s vírusom humánnej imunodeficiencie [HIV] - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do lymfoidnej intersticiálnej pneumonitídy - Slovenčina → Magyar
Human Immunodeficiency Virus (HIV) disease Resulting in other conditions - English → Magyar
Ochorenie vírusom humánnej imunodeficiencie [HIV] v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do iných infekčných a parazitárnych chorôb - Slovenčina → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do hematologických a imunologických abnormalít - Slovenčina → Magyar
Human Immunodeficiency Virus (HIV) disease Resulting in malignant neoplasms - English → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do viacpočetných malígnych nádorov (v 2. diele) - Slovenčina → Magyar
HIV-tauti (immuunikatovirustauti) ja siihen liittyvät infektio- ja loistaudit - Suomi → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do (pretrvávajúcej) generalizovanej lymfadenopatie - Slovenčina → Magyar
HIV-tauti ja muualla luokittamaton hematologinen tai immunologinen poikkeavuus - Suomi → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na vírus humánnej imunodeficiencie [HIV] - Slovenčina → Magyar
Human Immunodeficiency Virus (HIV) disease Resulting in other specified diseases - English → Magyar
Choroba HIV vyúsťujúca do nešpecifikovaných infekčných alebo parazitárnych - Slovenčina → Magyar
HIV-tauti ja yleistynyt (jatkuva) imusolmukesairaus (lymfadenopatiaoireyhtymä - LAS) - Suomi → Magyar
Human Immunodeficiency Virus (HIV) disease Resulting in infectious and parasitic diseases - English → Magyar
HIV disease resulting in other malignant neoplasms of lymphoid - haematopoietic and related tissue - English → Magyar
HIV disease resulting in haematological and immunological abnormalities - not elsewhere classified]] - English → Magyar
HIV-tauti ja muu pahanlaatuinen imukudoksen - verta muodostavan kudoksen tai lähisukuisen kudoksen kasvain - Suomi → Magyar
med - Čeština → Magyar
med - Slovenčina → Magyar
MED - English → Magyar
med. - Magyar → értelmezés
Med.d. - Italiano → keresési javaslat
Eu-Med - Magyar → szinonima
med.an - Magyar → keresési javaslat
Med.d. - Čeština → keresési javaslat
med.an - Svenska → keresési javaslat
Med.d. - Deutsch → keresési javaslat
Med.d. - Magyar → keresési javaslat
med.an - Français → keresési javaslat
Med.d. - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
os med - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
med.an - Deutsch → keresési javaslat
med et - Magyar → keresési javaslat
med.an - English → keresési javaslat
Med.d. - English → keresési javaslat
med.gr - Magyar → keresési javaslat
Med.d. - Svenska → keresési javaslat
med.men - Magyar → keresési javaslat
med. gr - Magyar → keresési javaslat
Ot.med. - Lat/Gr/Med → Magyar
pre-med - English → keresési javaslat
gå med - Svenska → Magyar
med.men - Deutsch → keresési javaslat
med gen - Magyar → keresési javaslat
med gen - Lat/Gr/Med → értelmezés
pre med - English → keresési javaslat
med.men. - Magyar → keresési javaslat
med.lap. - Magyar → keresési javaslat
ch. med. - English → keresési javaslat
Med. Men - Magyar → keresési javaslat
med grad - Lat/Gr/Med → Magyar
sine med - Lat/Gr/Med → Magyar
prae med - English → keresési javaslat
med.grad - Lat/Gr/Med → Magyar
med rés - Magyar → keresési javaslat
Med.gen. - Magyar → keresési javaslat
mail med - English → keresési javaslat
hu. med. - Magyar → keresési javaslat
Med.gen. - Lat/Gr/Med → értelmezés
med. grad - Lat/Gr/Med → Magyar
med. gen. - Lat/Gr/Med → értelmezés
med. gen. - Magyar → keresési javaslat
Colli med - English → keresési javaslat
med. grad. - Lat/Gr/Med → Magyar
med rotatio - Magyar → szinonima
ad us. med. - Lat/Gr/Med → Magyar
med meniscus - English → Magyar
ad man. med. - Lat/Gr/Med → Magyar
med meniscus - English → értelmezés
Abductor (med) - Español → Magyar
försedd med blad - Svenska → Magyar
försedd med hake - Svenska → Magyar
försedd med svans - Svenska → Magyar
försedd med huvud - Svenska → Magyar
försedd med finger - Svenska → Magyar
inbindning med plast - Svenska → Magyar
försedd med tänder - Svenska → Magyar
försedd med strålar - Svenska → Magyar
Bältros med meningit - Svenska → Magyar
- med okänd etiologi - Svenska → Magyar
Tu pulm. lobi med.I.d. - Lat/Gr/Med → Magyar
Bältros med encefalit - Svenska → Magyar
ryghæftning med tråd - Dansk → Magyar
hæftet med metaltråd - Dansk → Magyar
hæftet med plasttråd - Dansk → Magyar
med animaliskt ursprung - Svenska → Magyar
rygghäftning med tråd - Svenska → Magyar
Hepatit A med leverkoma - Svenska → Magyar
sidehæftning med tråd - Dansk → Magyar
Vattkoppor med meningit - Svenska → Magyar
Vattkoppor med pneumoni - Svenska → Magyar
tvärhäftning med tråd - Svenska → Magyar
rygghäftning med klammer - Svenska → Magyar
tvärhäftning med klammer - Svenska → Magyar
inbindning med metalltråd - Svenska → Magyar
dödande med elektrisk ström - Svenska → Magyar
laesio menisci med. gen. l.s. - Lat/Gr/Med → Magyar
epicondylus med et lat.femoris - Lat/Gr/Med → Magyar
Myiasis med annan lokalisation - Svenska → Magyar
ryghæftning med hæfteklammer - Dansk → Magyar
rækkeinddelt stempel med ramme - Dansk → Magyar
som har med andningen att göra - Svenska → Magyar
sidehæftning med hæfteklammer - Dansk → Magyar
övertrycksbehandling med syrgas - Svenska → Magyar
Bältros med ögonkomplikationer - Svenska → Magyar
hiatus hernia axiális med.grad. - Lat/Gr/Med → Magyar
Mässling med tarmkomplikationer - Svenska → Magyar
Tidig medfödd syfilis med symtom - Svenska → Magyar
som hör samman med mellangärdet - Svenska → Magyar
aborterade foster med missbildning - Svenska → Magyar
colitis chronica activa partim med - Lat/Gr/Med → Magyar
gallblåseoperation med laparoskop - Svenska → Magyar
Hemorragisk feber med njurpåverkan - Svenska → Magyar
Cysticerkos med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
guillocher/mönster med tunna linjer - Svenska → Magyar
försedd med små tandlika bildningar - Svenska → Magyar
Infestation med sandloppa [Tungiasis] - Svenska → Magyar
Annan sen medfödd syfilis med symtom - Svenska → Magyar
Amöbainfektion med annan lokalisation - Svenska → Magyar
radstämpelavtryck med inramande linje - Svenska → Magyar
aborterade foster med kromosomrubbningar - Svenska → Magyar
Akut Chagas sjukdom med hjärtengagemang - Svenska → Magyar
Primär syfilis med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
litotripsi med extrakorporelle chockvåg - Svenska → Magyar
Annan tarminfektion med Escherichia coli - Svenska → Magyar
Spolmaskinfektion med tarmkomplikationer - Svenska → Magyar
Toxoplasmos med engagemang av andra organ - Svenska → Magyar
Candidainfektion med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Röda hund med neurologiska komplikationer - Svenska → Magyar
Spolmaskinfektion med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Akut hepatit B utan hepatit D med leverkoma - Svenska → Magyar
Trikomonasinfektion med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med hjärtengagemang - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad endast med odling - Svenska → Magyar
Bältros med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Toxický účinok kovov - Meď a jej zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Påssjuka med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Mässling med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Vattkoppor med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Röda hund med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Fläcktyfus med återuppblossande [Brills sjukdom] - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med nefropati - Svenska → Magyar
Kronisk (virus)hepatit B med hepatit D (coinfection) - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med mjältruptur - Svenska → Magyar
Bältros med andra komplikationer från nervsystemet - Svenska → Magyar
inresetillstånd till med begränsad varaktighet - Svenska → Magyar
Hantavirus med (kardio)pulmonellt syndrom [HPS] [HCPS] - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av andra organ - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar - annan och ospecificerad - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av nervsystemet - Svenska → Magyar
kollationsmærke med sidenummer (indekseret sidenummer) - Dansk → Magyar
kollationeringsmärke med sidnummer (flytande numrering) - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av poliovaccinvirus - Svenska → Magyar
Dokument udstedt til personer med flygtningestatus i - Dansk → Magyar
Akut hepatit B med hepatit D (coinfection) utan leverkoma - Svenska → Magyar
handling utfärdad till personer med flyktingstatus i - Svenska → Magyar
integrerat kort med personuppgifter - framsida (identitet) - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av mag-tarmkanalen - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av vilt inhemskt virus - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av vilt importerat virus - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium falciparum med cerebrala komplikationer - Svenska → Magyar
Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till medborgare i med diplomatisk immunitet - Svenska → Magyar
Andra trematodinfektioner (infektioner med flundror och andra sugmaskar) - Svenska → Magyar
Dokument udstedt til statsløse og udlændinge med ret til ophold i - Dansk → Magyar
Rejselegitimation udstedt til statsborgere med diplomatisk immunitet i - Dansk → Magyar
Sexuellt överförd klamydiainfektion med andra specificerade lokalisationer - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna med abscess i periuretrala och - Svenska → Magyar
handling utfärdad av i enlighet med artikel 28 i konventionen av den 28 september 1954 - Svenska → Magyar
handling utfärdad till statslösa personer och utländska medborgare med rätt att vistas i - Svenska → Magyar
identitetshandling som inte ger portugisiskt medborgarskap; ger brasilianska medborgare en allmän status med samma rättigheter och skyldigheter som portugisiska medborgare - Svenska → Magyar
Tumor - Deutsch → Magyar
tumor - Português → Magyar
tumor - Lat/Gr/Med → értelmezés
tumor - Slovenčina → Magyar
tumor - Magyar → értelmezés
tumor - English → Magyar
tumor - Español → Magyar
tumor - Lat/Gr/Med → Magyar
tumor - Magyar → szinonima
tumor - Polski → Magyar
tumör - Svenska → Magyar
-tumor - English → Magyar
lip tumor - English → Magyar
tumor res - Magyar → keresési javaslat
tumor bed - English → Magyar
agy tumor - Magyar → keresési javaslat
bone tumor - English → Magyar
vese tumor - Magyar → szinonima
wilm tumor - Svenska → keresési javaslat
lung tumor - English → Magyar
vese tumor - Magyar → értelmezés
long tumor - English → keresési javaslat
skin tumor - English → Magyar
tumor free - English → Magyar
anti-tumor - English → Magyar
tumor-free - English → Magyar
tumor ágy - Magyar → keresési javaslat
tumor host - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
cyst tumor - English → Magyar
anti tumor - English → Magyar
tumor cell - English → Magyar
lép tumor - English → keresési javaslat
anti-tumor - English → keresési javaslat
agyi tumor - Magyar → keresési javaslat
garat tumor - Magyar → keresési javaslat
Wilms-tumor - English → Magyar
fatty tumor - English → Magyar
brain tumor - English → Magyar
tumor cells - English → Magyar
solid tumor - English → Magyar
tumor renal - Español → Magyar
tumor cutis - Lat/Gr/Med → Magyar
Wilms-tumor - Magyar → értelmezés
liver tumor - English → Magyar
renal tumor - English → Magyar
Wilms-tumor - Magyar → szinonima
tumor renis - Lat/Gr/Med → Magyar
Wilms' tumor - English → Magyar
tumor lesion - English → Magyar
glomus tumor - English → keresési javaslat
gátor tumor - Magyar → szinonima
benign tumor - English → Magyar
tumor testis - Lat/Gr/Med → Magyar
thymus tumor - Magyar → szinonima
tumor marker - English → Magyar
Wathin tumor - English → keresési javaslat
thymus tumor - Magyar → értelmezés
tumor ósseo - Português → Magyar
Wilms tumör - Svenska → Magyar
tumor tissue - English → Magyar
rectal tumor - English → Magyar
tumor growth - English → Magyar
Tumor Escape - English → Magyar
tumor burden - English → Magyar
pseudo-tumor - Português → Magyar
kidney tumor - English → Magyar
wartin tumor - English → keresési javaslat
cystic tumor - English → Magyar
viable tumor - English → Magyar
szolid tumor - Magyar → szinonima
tumor sigmae - Magyar → szinonima
resid. tumor - English → Magyar
breast tumor - English → Magyar
coecum tumor - Magyar → szinonima
viable tumor - English → értelmezés
gyomor tumor - Magyar → keresési javaslat
Tumor marcer - English → keresési javaslat
resid. tumor - English → értelmezés
tumor mammae - Lat/Gr/Med → Magyar
recidiv tumor - Magyar → szinonima
tumor maligno - Español → Magyar
primary tumor - English → Magyar
ovarian tumor - English → Magyar
overian tumor - English → keresési javaslat
tumor markers - English → Magyar
adrenal tumor - English → Magyar
tumor ovarico - Español → Magyar
in situ tumor - English → Magyar
tumor cerebri - Lat/Gr/Med → Magyar
hólyag tumor - Magyar → szinonima
tumor budding - English → Magyar
induced tumor - English → Magyar
adnexal tumor - English → Magyar
Whartin tumor - English → keresési javaslat
adnexum tumor - Magyar → értelmezés
invasiv tumor - English → keresési javaslat
mellkas tumor - Magyar → szinonima
Brenner tumor - Español → Magyar
Warthin tumor - English → értelmezés
tumor szövet - Magyar → keresési javaslat
adnexum tumor - Magyar → szinonima
Warthin tumor - English → Magyar
primér tumor - Magyar → szinonima
adenoid tumor - English → Magyar
Warthin-Tumor - Deutsch → Magyar
Grawitz-tumor - Lat/Gr/Med → Magyar
Tumor benigno - Español → Magyar
fibroid tumor - English → Magyar
primér tumor - Magyar → értelmezés
Warthin-Tumor - Deutsch → értelmezés
Grawitz-tumor - Lat/Gr/Med → értelmezés
tumor cerebral - Español → Magyar
teratoma tumor - Magyar → szinonima
malherbe tumor - Deutsch → keresési javaslat
invazív tumor - Magyar → szinonima
malignus tumor - Magyar → szinonima
invasive tumor - Magyar → keresési javaslat
Ossealis tumor - Magyar → szinonima
invazív tumor - Magyar → értelmezés
végbél tumor - Magyar → keresési javaslat
tumor antigens - English → Magyar
tumor benignus - Lat/Gr/Med → Magyar
viabilis tumor - Magyar → szinonima
prostate tumor - English → Magyar
viabilis tumor - Magyar → értelmezés
tumor fantasma - Español → Magyar
tumor cytology - English → Magyar
teratoma tumor - Magyar → értelmezés
Malherbe-Tumor - Deutsch → értelmezés
tumor fibroide - Español → Magyar
teratoid tumor - English → Magyar
invazív tumor - English → keresési javaslat
phylloid tumor - English → értelmezés
pancreas tumor - Deutsch → keresési javaslat
nalignus tumor - Magyar → keresési javaslat
cysticus tumor - Magyar → szinonima
invasive tumor - English → Magyar
invasive tumor - English → értelmezés
residual tumor - English → Magyar
prosztata tumor - English → keresési javaslat
malignant tumor - Magyar → szinonima
tumor quístico - Español → Magyar
tumor treatment - Lat/Gr/Med → Magyar
tumor supressor - English → keresési javaslat
secondary tumor - English → Magyar
Invazív tumor - English → keresési javaslat
nyirokér-tumor - Magyar → szinonima
tumor nadledvin - Čeština → Magyar
carcinoid tumor - English → Magyar
tumor depositum - Magyar → keresési javaslat
terratoid tumor - English → keresési javaslat
maliugnus tumor - Magyar → keresési javaslat
malignant tumor - English → Magyar
Invázió tumor - Magyar → keresési javaslat
abdominal tumor - English → Magyar
germ cell tumor - English → Magyar
testicular tumor - English → Magyar
residualis tumor - Magyar → szinonima
tumor suppressor - English → Magyar
tumor endometrii - Lat/Gr/Med → Magyar
tumor secundario - Español → Magyar
borderline tumor - English → Magyar
Tumor de Burkitt - Português → Magyar
tumor resolution - English → Magyar
alpha cell tumor - English → Magyar
tumor stem cells - English → Magyar
transition tumor - English → Magyar
inducerad tumör - Svenska → Magyar
lymph node tumor - English → Magyar
large bowel tumor - English → Magyar
mesothelial tumor - English → Magyar
of the bone tumor - English → Magyar
endometrial tumor - English → Magyar
adnexální tumor - Čeština → Magyar
bone tissue tumor - English → Magyar
adenomatoid tumor - Afrikaans → Magyar
tumor telae ossis - Lat/Gr/Med → Magyar
soft tissue tumor - English → Magyar
szájüregi tumor - Magyar → szinonima
adenomatoid tumor - English → Magyar
tumor të trurit  - Shqip → Magyar
Tumor Marker Index - English → Magyar
carotid body tumor - English → értelmezés
gross tumor volume - English → Magyar
gross tumor volume - English → értelmezés
infiltráló tumor - Magyar → szinonima
adenomatoid tumör - Svenska → Magyar
infiltráló tumor - Magyar → értelmezés
infiltrating tumor - English → Magyar
infiltrating tumor - English → értelmezés
viable tumor volume - English → Magyar
viable tumor volume - English → értelmezés
smooth muscle tumor - English → Magyar
abdominální tumor - Čeština → Magyar
mouse ovarian tumor - English → Magyar
Gleason tumor grade - English → Magyar
alveolar cell tumor - English → Magyar
tumor adenomatoid  - Shqip → Magyar
tumor killing factor - English → Magyar
drug tumor treatment - Lat/Gr/Med → Magyar
Tumor-Nekrose-Faktor - Deutsch → Magyar
malignant skin tumor - English → Magyar
tumor lysis syndrome - English → Magyar
tumor necrosis factor - English → Magyar
urinary bladder tumor - English → Magyar
tumor-node-metastasis - English → Magyar
tumor-inducing plasmid - English → Magyar
clear cell renal tumor - English → Magyar
tumor-suppressing gene - English → Magyar
tumor nekrózis faktor - Magyar → szinonima
bulky mediastinal tumor - English → Magyar
tumor nodule metastasis - English → Magyar
Tumor maligno del Labio - Español → Magyar
tumor-supresorový gén - Slovenčina → Magyar
granulation tissue tumor - English → Magyar
tumor associated antigen - English → Magyar
Tumor Marker Index (TMI) - English → Magyar
tumor of the eye fundus - English → Magyar
gross tumor volume (GTV) - English → Magyar
gross tumor volume (GTV) - English → értelmezés
fatty tumor, fatty growth - English → Magyar
upper urinary tract tumor - English → Magyar
fészkes szerkezetű tumor - Magyar → értelmezés
viabilis tumor mennyisége - Magyar → értelmezés
pancreatic endocrine tumor - English → Magyar
tumor de células gigantes - Español → Magyar
viabilis tumor százaléka - Magyar → szinonima
viabilis tumor százaléka - Magyar → értelmezés
benign non-epithelial tumor - English → Magyar
tumor cartilaginis laryngis - Lat/Gr/Med → Magyar
tumor necrosis factor (TNF) - English → Magyar
Tumor maligno de mastocitos - Español → Magyar
tumor de células germinales - Español → Magyar
tumor de los tejidos blandos - Español → Magyar
Tumor maligno de mastócitos - Português → Magyar
percentage viable tumor (PVT) - English → Magyar
percentage viable tumor (PVT) - English → értelmezés
radiofrequency tumor ablation - English → Magyar
villous tumor of the duodenum - English → Magyar
gastrointestinal stroma tumor - English → Magyar
tumor infiltrating lymphocyte - English → Magyar
gastrointestinal stromal tumor - English → Magyar
breast tumor associated antigen - English → Magyar
gastrointestinalis stroma tumor - Magyar → szinonima
colon tumor associated antigens - English → Magyar
tumor inflittrating B-lymphocytes - English → Magyar
Historia familiar de tumor maligno - Español → Magyar
Historia personal de tumor maligno - Español → Magyar
Sesión de quimioterapia por tumor - Español → Magyar
tumor inflittráló B lymphocyták - Magyar → szinonima
lung tumor-associated fetal antigen - English → Magyar
viable tumor in post-chemoradiation - English → Magyar
open resection of the left kidney tumor - English → Magyar
lung tumor-associated fetal antigen (LTFA) - English → Magyar
Historia familiar de tumor maligno de mama - Español → Magyar
Observación por sospecha de tumor maligno - Español → Magyar
Historia personal de tumor maligno de mama - Español → Magyar
Atención materna por tumor del cuerpo del útero - Español → Magyar
tumor malignus telae epithelicae carcinoma cancer - Lat/Gr/Med → Magyar
Examen de pesquisa especial para tumor de la mama - Español → Magyar
Examen de pesquisa especial para tumor de la vejiga - Español → Magyar
Examen de pesquisa especial para tumor de estómago - Español → Magyar
Examen de pesquisa especial para tumor del intestino - Español → Magyar
Historia familiar de tumor maligno de vías urinarias - Español → Magyar
Historia personal de tumor maligno de vías urinarias - Español → Magyar
Examen de pesquisa especial para tumor de la próstata - Español → Magyar
Historia familiar de tumor maligno de órganos genitales - Español → Magyar
Historia personal de tumor maligno de órganos genitales - Español → Magyar
Examen de pesquisa especial para tumor del cuello uterino - Español → Magyar
Historia familiar de tumor maligno de órganos digestivos - Español → Magyar
Historia personal de tumor maligno de órganos digestivos - Español → Magyar
Historia familiar de tumor maligno - de sitio no especificado - Español → Magyar
Historia personal de tumor maligno - de sitio no especificado - Español → Magyar
petefészek tumor, totál laporatómia végzésekor rupturál - Magyar → szinonima
Examen de seguimiento consecutivo a cirugía por tumor maligno - Español → Magyar
Historia personal de tumor maligno de otros órganos y sistemas - Español → Magyar
Examen de pesquisa especial para tumor de sitio no especificado - Español → Magyar
Examen de seguimiento consecutivo al tratamiento por tumor maligno - Español → Magyar
Examen de seguimiento consecutivo a radioterapia por tumor maligno - Español → Magyar
Historia familiar de tumor maligno de tr quea - bronquios y pulmón - Español → Magyar
Examen de seguimiento consecutivo a quimioterapia por tumor maligno - Español → Magyar
Historia personal de tumor maligno de tráquea - bronquios y pulmón - Español → Magyar
Examen de seguimiento consecutivo a otro tratamiento por tumor maligno - Español → Magyar
Examen de seguimiento consecutivo a tratamiento combinado por tumor maligno - Español → Magyar
Historia familiar de tumor maligno de otros órganos o sistemas especificados - Español → Magyar
Examen de seguimiento consecutivo a tratamiento no especificado por tumor maligno - Español → Magyar
Historia personal de tumor maligno de otros órganos respiratorios e intrator cicos - Español → Magyar
Historia familiar de tumor maligno de otros órganos respiratorios e intrator cicos - Español → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2022 super55.com