címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Gonokockinfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna med abscess i periuretrala och - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna utan abscess i periuretrala eller - Svenska → Magyar
Infektion med herpes simplex-virus i den perianala huden och rektum - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i pelviperitoneum och andra urin- och könsorgan - Svenska → Magyar
Annan gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra och icke specificerade infektionssjukdomar och - Svenska → Magyar
Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronker - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som utfärdas till EU-medborgare och till medborgare i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz bosatta i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till administrativ och teknisk personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till tjänstepersonal och privat personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till diplomater och konsulära tjänsteman samt till medlemmar av internationella organisationer som är ackrediterade i: - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i ögat - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i muskuloskeletala systemet - Svenska → Magyar
rektum - Svenska → Magyar
rektum - Slovenčina → Magyar
Rektum - Deutsch → Magyar
rektum - Magyar → szinonima
och - Polski → Magyar
och - Svenska → Magyar
Rots och melioidos - Svenska → Magyar
tung- och svalgnerv - Svenska → Magyar
mul- och klövsjuka - Svenska → Magyar
hörsel- och balansnerv - Svenska → Magyar
Gumma och sår vid yaws - Svenska → Magyar
Akut och fulminant melioidos - Svenska → Magyar
Akut och subakut iridocyklit - Svenska → Magyar
Subakut och kronisk melioidos - Svenska → Magyar
Ben- och ledlesioner vid yaws - Svenska → Magyar
öron- näs- och halssjukdomar - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
Kutan och mukokutan bartonellos - Svenska → Magyar
Tyfoidfeber och paratyfoidfeber - Svenska → Magyar
Candidainfektion i hud och naglar - Svenska → Magyar
Kromomykos och feomykotisk abscess - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelettet och lederna - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad syfilis - Svenska → Magyar
Multipla papillom och wet crab yaws - Svenska → Magyar
Candidainfektion i vulva och vagina - Svenska → Magyar
Tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Tuberkulos i hud och subkutan vävnad - Svenska → Magyar
präglingsstämpelavtryck och öljett - Svenska → Magyar
Subkutan feomykotisk abscess och cysta - Svenska → Magyar
Sekundär syfilis i hud och slemhinnor - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad echinokockos - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i artärer och arterioler - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i bentäthet och struktur - Svenska → Magyar
Dermatofytos i hårbotten och skäggbotten - Svenska → Magyar
färg- och/eller präglingsstämpelavtryck - Svenska → Magyar
överst till höger och nederst till vänster - Svenska → Magyar
Akuta och övergående psykotiska störningar - Svenska → Magyar
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem - Svenska → Magyar
den plats där kärl och nerver når ett organ - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria - Svenska → Magyar
Akut hepatit B utan hepatit D - och utan leverkoma - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Fläcktyfus överförd av löss - loppor och kvalster - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar - annan och ospecificerad - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i urin- och könsorganen - ospecificerad - Svenska → Magyar
tillstånd att resa in till och vistas inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
Tuberkulos i tarmarna - peritoneum och mesenterialkörtlarna - Svenska → Magyar
Icke specificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Tuberkulös pleurit - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer - Svenska → Magyar
Gingivostomatit och faryngotonsillit orsakade av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras - Svenska → Magyar
identitets- och nationalitethandling som ger uppehållstillstånd i - Svenska → Magyar
Andra trematodinfektioner (infektioner med flundror och andra sugmaskar) - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - bakteriologiskt och histologiskt verifierad - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - bakteriologisk och histologisk undersökning ej genomförd - Svenska → Magyar
Streptokocker och stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i andningsorganen och icke specificerad tuberkulos - Svenska → Magyar
Annan tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Primär tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronk utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid - blodbildande och besläktad vävnad - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - ospecificerad - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
handling utfärdad till statslösa personer och utländska medborgare med rätt att vistas i - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som ger tredjelandsmedborgare rätt att bosätta sig: och att röra sig fritt inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
identitetshandling som inte ger portugisiskt medborgarskap; ger brasilianska medborgare en allmän status med samma rättigheter och skyldigheter som portugisiska medborgare - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd för en familjemedlem till en EU-medborgare, bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechstenstein fritt får röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium - Svenska → Magyar
anus - Čeština → Magyar
anus - Français → Magyar
anus - Lat/Gr/Med → Magyar
anus - English → Magyar
anus - Svenska → Magyar
ânus - Português → Magyar
Anus (m) - Deutsch → Magyar
anus pre - Italiano → keresési javaslat
Anus prea - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
anus prae - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
anus prae. - Lat/Gr/Med → értelmezés
anus praej - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
anus sprea - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
anus prater - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
anus praetor - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
anus atresia - Lat/Gr/Med → Magyar
Ectopic anus - English → Magyar
anus gyürü - Magyar → keresési javaslat
anus praeter - Lat/Gr/Med → Magyar
anus gyűrű - Magyar → keresési javaslat
Ektopický anus - Slovenčina → Magyar
coitus per anus - Lat/Gr/Med → Magyar
around the anus - English → Magyar
imperforate anus - English → Magyar
Spasme de l-anus - Français → Magyar
hörande till anus - Svenska → Magyar
som hör till anus - Svenska → Magyar
Anus et canal anal - Français → Magyar
anus praeternaturalis - Lat/Gr/Med → Magyar
anus praeternaturalis - Lat/Gr/Med → értelmezés
Anus - sans précision - Français → Magyar
Ulcer of anus and rectum - English → Magyar
Stenosis of anus and rectum - English → Magyar
Haemorrhage of anus and rectum - English → Magyar
Ulcère de l-anus et du rectum - Français → Magyar
Foreign body in anus and rectum - English → Magyar
Sténose de l-anus et du rectum - Français → Magyar
Other diseases of anus and rectum - English → Magyar
anus praeternaturalis definitivus - Lat/Gr/Med → Magyar
Hémorragie de l-anus et du rectum - Français → Magyar
Congenital fistula of rectum and anus - English → Magyar
Anus malignant neoplasm - unspecified - English → Magyar
Anus and anal canal carcinoma in situ - English → Magyar
Autres maladies de l-anus et du rectum - Français → Magyar
Benign neoplasms - Anus and anal canal - English → Magyar
Chlamydial infection of anus and rectum - English → Magyar
Gonococcal infection of anus and rectum - English → Magyar
Neoplasia benigna do canal anal e ânus - Português → Magyar
Disease of anus and rectum - unspecified - English → Magyar
Neoplasia maligna do ânus e do canal anal - Português → Magyar
Other specified diseases of anus and rectum - English → Magyar
Néoplasie maligne de l-anus et du canal anal - Français → Magyar
Infection à Chlamydia de l-anus et du rectum - Français → Magyar
Infection gonococcique de l-anus et du rectum - Français → Magyar
Maladie de l-anus et du rectum - sans précision - Français → Magyar
anusu a análneho kanála - Anus a análny kanál - Slovenčina → Magyar
Autres maladies précisées de l-anus et du rectum - Français → Magyar
Neoplasia benigna do cólon - reto - canal anal e ânus - Português → Magyar
Congenital absence - atresia and stenosis of anus with fistula - English → Magyar
Congenital absence - atresia and stenosis of anus without fistula - English → Magyar
Zhubný nádor anusu a análneho kanála - Nešpecifikovaný anus - Slovenčina → Magyar
Tumeur bénigne du côlon - du rectum - de l-anus et du canal anal - Français → Magyar
Overlapping lesion of rectum - anus and anal canal malignant neoplasm - English → Magyar
Lésion à localisations contiguës du rectum - de l-anus et du canal anal - Français → Magyar
Benign neoplasms - Benign neoplasm of colon - rectum - anus and anal canal - English → Magyar
Infection de la marge cutanée de l-anus et du rectum - par le virus de l-herpès - Français → Magyar
Malignant neoplasms - digestive organs - Malignant neoplasms of anus and anal canal - English → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Anus a análny kanál - Slovenčina → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com