címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Fläcktyfus överförd av löss - loppor och kvalster - Svenska → Magyar
Återfallsfeber överförd av löss - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i pelviperitoneum och andra urin- och könsorgan - Svenska → Magyar
Annan gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra och icke specificerade infektionssjukdomar och - Svenska → Magyar
Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronker - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna med abscess i periuretrala och - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som utfärdas till EU-medborgare och till medborgare i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz bosatta i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till administrativ och teknisk personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till tjänstepersonal och privat personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till diplomater och konsulära tjänsteman samt till medlemmar av internationella organisationer som är ackrediterade i: - Svenska → Magyar
Fläcktyfus - ospecificerad - Svenska → Magyar
Fläcktyfus orsakad av Rickettsia typhi - Svenska → Magyar
Fläcktyfus orsakad av Rickettsia tsutsugamushi - Svenska → Magyar
Fläcktyfus med återuppblossande [Brills sjukdom] - Svenska → Magyar
Epidemisk fläcktyfus orsakad av Rickettsia prowazekii - Svenska → Magyar
överförd smärta - Svenska → Magyar
Virusencefalit överförd av myggor - Svenska → Magyar
Virusencefalit överförd av fästingar - Svenska → Magyar
Återfallsfeber överförd av fästingar - Svenska → Magyar
Rickettsiasjukdom överförd av fästingar - Svenska → Magyar
Icke specificerad sexuellt överförd sjukdom - Svenska → Magyar
Fjärranösternencefalit överförd av fästingar - Svenska → Magyar
Centraleuropeisk encefalit överförd av fästingar - Svenska → Magyar
Virusencefalit överförd av myggor - ospecificerad - Svenska → Magyar
Virusencefalit överförd av leddjur - ospecificerad - Svenska → Magyar
Annan specificerad virusencefalit överförd av myggor - Svenska → Magyar
Virusencefalit överförd av fästingar - ospecificerad - Svenska → Magyar
Annan specificerad virusencefalit överförd av fästingar - Svenska → Magyar
Febersjukdom orsakad av virus överförd av myggor - ospecificerad - Svenska → Magyar
Sexuellt överförd klamydiainfektion med andra specificerade lokalisationer - Svenska → Magyar
och - Polski → Magyar
och - Svenska → Magyar
Rots och melioidos - Svenska → Magyar
mul- och klövsjuka - Svenska → Magyar
tung- och svalgnerv - Svenska → Magyar
hörsel- och balansnerv - Svenska → Magyar
Gumma och sår vid yaws - Svenska → Magyar
Akut och fulminant melioidos - Svenska → Magyar
Akut och subakut iridocyklit - Svenska → Magyar
Subakut och kronisk melioidos - Svenska → Magyar
Ben- och ledlesioner vid yaws - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
öron- näs- och halssjukdomar - Svenska → Magyar
Kutan och mukokutan bartonellos - Svenska → Magyar
Tyfoidfeber och paratyfoidfeber - Svenska → Magyar
Candidainfektion i hud och naglar - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelettet och lederna - Svenska → Magyar
Kromomykos och feomykotisk abscess - Svenska → Magyar
Candidainfektion i vulva och vagina - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
Multipla papillom och wet crab yaws - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad syfilis - Svenska → Magyar
Tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
Tuberkulos i hud och subkutan vävnad - Svenska → Magyar
präglingsstämpelavtryck och öljett - Svenska → Magyar
Subkutan feomykotisk abscess och cysta - Svenska → Magyar
Sekundär syfilis i hud och slemhinnor - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad echinokockos - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i artärer och arterioler - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i bentäthet och struktur - Svenska → Magyar
Dermatofytos i hårbotten och skäggbotten - Svenska → Magyar
färg- och/eller präglingsstämpelavtryck - Svenska → Magyar
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem - Svenska → Magyar
Akuta och övergående psykotiska störningar - Svenska → Magyar
överst till höger och nederst till vänster - Svenska → Magyar
den plats där kärl och nerver når ett organ - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria - Svenska → Magyar
Akut hepatit B utan hepatit D - och utan leverkoma - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar - annan och ospecificerad - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i urin- och könsorganen - ospecificerad - Svenska → Magyar
tillstånd att resa in till och vistas inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
Tuberkulos i tarmarna - peritoneum och mesenterialkörtlarna - Svenska → Magyar
Icke specificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd - Svenska → Magyar
Tuberkulös pleurit - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Infektion med herpes simplex-virus i den perianala huden och rektum - Svenska → Magyar
Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer - Svenska → Magyar
Gingivostomatit och faryngotonsillit orsakade av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Andra trematodinfektioner (infektioner med flundror och andra sugmaskar) - Svenska → Magyar
identitets- och nationalitethandling som ger uppehållstillstånd i - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - bakteriologiskt och histologiskt verifierad - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - bakteriologisk och histologisk undersökning ej genomförd - Svenska → Magyar
Streptokocker och stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i andningsorganen och icke specificerad tuberkulos - Svenska → Magyar
Annan tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Primär tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronk utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid - blodbildande och besläktad vävnad - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - ospecificerad - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna utan abscess i periuretrala eller - Svenska → Magyar
handling utfärdad till statslösa personer och utländska medborgare med rätt att vistas i - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som ger tredjelandsmedborgare rätt att bosätta sig: och att röra sig fritt inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
identitetshandling som inte ger portugisiskt medborgarskap; ger brasilianska medborgare en allmän status med samma rättigheter och skyldigheter som portugisiska medborgare - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd för en familjemedlem till en EU-medborgare, bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechstenstein fritt får röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium - Svenska → Magyar
loss - English → Magyar
loss of - English → keresési javaslat
air loss - English → Magyar
gene loss - Español → keresési javaslat
bone loss - English → Magyar
salt loss - Español → Magyar
dead loss - English → Magyar
hair loss - English → Magyar
disc loss - English → keresési javaslat
Skin loss - English → keresési javaslat
Time loss - English → keresési javaslat
data loss - English → Magyar
blood loss - English → Magyar
fluid loss - Magyar → szinonima
fetal loss - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
taste loss - English → keresési javaslat
clear loss - English → Magyar
fecal loss - English → értelmezés
tooth loss - English → keresési javaslat
fecal loss - English → Magyar
memory loss - English → Magyar
dermal loss - Magyar → keresési javaslat
loss of use - English → Magyar
memora loss - English → keresési javaslat
weight loss - English → Magyar
loss of pay - English → Magyar
visual loss - Magyar → keresési javaslat
loss of gas - English → Magyar
vision loss - English → Magyar
hearing loss - English → Magyar
loss of hair - English → Magyar
species loss - English → Magyar
revenue loss - English → Magyar
loss of hope - English → Magyar
loss of head - English → Magyar
privacy loss - English → Magyar
loss of smell - English → értelmezés
balanced loss - English → keresési javaslat
loss of blood - English → Magyar
ignition loss - English → Magyar
entrance loss - English → Magyar
loss of power - English → Magyar
nitrogen loss - English → Magyar
fluoride loss - English → Magyar
neuronal loss - English → Magyar
it is no loss - English → Magyar
pressure loss - English → Magyar
friction loss - English → Magyar
loss of smell - English → Magyar
loss of sight - English → Magyar
loss after tax - English → Magyar
bone mass loss - English → Magyar
loss of a game - English → Magyar
loss of income - English → Magyar
loss of honour - English → Magyar
loss of energy - English → Magyar
to bear a loss - English → Magyar
pecuniary loss - English → Magyar
quarterly loss - English → Magyar
loss of a ship - English → Magyar
loss of service - English → Magyar
to be at a loss - English → Magyar
loss prevention - English → Magyar
loss of profits - English → Magyar
accept the loss - English → Magyar
it is your loss - English → Magyar
loss replacement - English → Magyar
loss of interest - English → Magyar
Fetal blood loss - English → Magyar
loss of appetite - English → Magyar
loss of cognition - English → Magyar
to sell at a loss - English → Magyar
to be at a loss to - English → Magyar
Other hearing loss - English → Magyar
Threat of job loss - English → Magyar
great loss of life - English → Magyar
he is a great loss - English → Magyar
loss of methylation - English → Magyar
to meet with a loss - English → Magyar
loss of information - English → Magyar
loss of opportunity - English → Magyar
surgical blood loss - English → Magyar
loss payable clause - English → Magyar
loss of muscle mass - English → Magyar
loss of equilibrium - English → Magyar
loss of conciousness - English → Magyar
loss of civic rights - English → Magyar
Loss of Consiousness - English → Magyar
early pregnancy loss - English → Magyar
to sell sg at a loss - English → Magyar
Abnormal weight loss - English → Magyar
my gain is your loss - English → Magyar
without loss of time - English → Magyar
Ototoxic hearing loss - English → Magyar
loss of consciousness - English → Magyar
Other fetal blood loss - English → Magyar
amount of calcium loss - English → Magyar
Unspecified visual loss - English → Magyar
constructive total loss - English → Magyar
unilateral hearing loss - English → Magyar
conductive hearing loss - English → Magyar
profit and loss account - English → Magyar
to get out without loss - English → Magyar
loss of deep sensibility - English → Magyar
to be at a loss for money - English → Magyar
unintentional weight loss - English → Magyar
to be at a loss what to do - English → Magyar
sensorineural haering loss - English → Magyar
Hearing loss - unspecified - English → Magyar
loss of the sense of smell - English → Magyar
to be at a loss for a word - English → Magyar
Other nonscarring hair loss - English → Magyar
to be at a loss for a topic - English → Magyar
loss of consciousness (LOC) - English → Magyar
Other specified hearing loss - English → Magyar
contraction loss coefficient - English → Magyar
insurance against total loss - English → Magyar
i am at a loss to understand - English → Magyar
to mourn the loss of a friend - English → Magyar
to be at a loss to understand - English → Magyar
Lack or loss of sexual desire - English → Magyar
Fetal blood loss from placenta - English → Magyar
Fetal blood loss - unspecified - English → Magyar
Sudden idiopathic hearing loss - English → Magyar
to set off a gain againts a loss - English → Magyar
Unqualified visual loss - one eye - English → Magyar
Fetal blood loss from vasa praevia - English → Magyar
Fetal blood loss from ruptured cord - English → Magyar
Unqualified visual loss - both eyes - English → Magyar
Conductive hearing loss - bilateral - English → Magyar
never to be at a loss for an answer - English → Magyar
Nonscarring hair loss - unspecified - English → Magyar
Other specified nonscarring hair loss - English → Magyar
Conductive hearing loss - unspecified - English → Magyar
Loss of love relationship in childhood - English → Magyar
Sensorineural hearing loss - bilateral - English → Magyar
head injury with loss of consciousness - English → Magyar
to be at a loss for words to express sg - English → Magyar
Sensorineural hearing loss - unspecified - English → Magyar
Congenital anaemia from fetal blood loss - English → Magyar
Dissociative anaesthesia and sensory loss - English → Magyar
Cicatricial alopecia (scarring hair loss) - English → Magyar
we take no note of time but from its loss - English → Magyar
Conductive and sensorineural hearing loss - English → Magyar
Family history of deafness and hearing loss - English → Magyar
Family history of blindness and visual loss - English → Magyar
Fetal blood loss from cut end of co-twin's cord - English → Magyar
Iron deficiency anaemia secondary to blood loss (chronic) - English → Magyar
Mixed conductive and sensorineural hearing loss - bilateral - English → Magyar
Mixed conductive and sensorineural hearing loss - unspecified - English → Magyar
Ocular laceration without prolapse or loss of intraocular tissue - English → Magyar
Loss of teeth due to accident - extraction or local periodontal disease - English → Magyar
Ocular laceration and rupture with prolapse or loss of intraocular tissue - English → Magyar
Conductive hearing loss - unilateral with unrestricted hearing on the contralateral side - English → Magyar
Sensorineural hearing loss - unilateral with unrestricted hearing on the contralateral side - English → Magyar
Mixed conductive and sensorineural hearing loss - unilateral with unrestricted hearing on the contralateral side - English → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com