címlap felhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Elamisluba, mis annab kolmandate riikide kodanikele õiguse elada järgmises riigis: ja liikuda Schengeni ala piires - Eesti → Magyar
Elamisluba, mis väljastatakse Euroopa Liidu kodanikele ning Islandi, Liechtensteini, Norra ja Šveitsi kodanikele, kes elavad järgmises riigis: - Eesti → Magyar
Kasutaja isikut tõendav dokument, mis ei anna Portugali kodakondsust Annab Brasiilia kodanikele üldiselt sama staatuse mis Portugali kodanikele, s.t staatuse, millega kaasnevad samad õigused ja kohustused - Eesti → Magyar
Elamisluba kolmandate riikide kodanikele, kellel on pikaajalise EÜ elaniku staatus, mille on andnud järgmine riik: - Eesti → Magyar
Euroopa Liidu kodaniku pereliikmele väljastatav elamisluba; tõendab ELi, Islandi, Norra või Liechtensteini kodaniku kolmanda riigi kodanikust pereliikme õigust liikmesriikide territooriumil vabalt liikuda ja elada. - Eesti → Magyar
Dokument, mis tõendab esmase elamisloataotluse esitamist järgmises riigis: - Eesti → Magyar
Dokument, mis tõendab elamisloa pikendamise taotluse esitamist järgmises riigis: - Eesti → Magyar
Dokument, mis annab Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikele elamisloa - Eesti → Magyar
Isikut ja kodakondsust tõendav dokument, mis annab elamisloa - Eesti → Magyar
Ühendkuningriiki elama asumise õiguse (Right of Abode) tõend - Eesti → Magyar
Elamisluba - Eesti → Magyar
Välisriigi kodanikele väljastatav reisidokument - Eesti → Magyar
Kolmanda riigi kodanikele väljastatav reisidokument - Eesti → Magyar
residendist välisriigi kodanikele väljastatav reisidokument - Eesti → Magyar
Gröönimaalt pärit Taani kodanikele väljastatav reisidokument - Eesti → Magyar
Fääri saartelt pärit Taani kodanikele väljastatav reisidokument - Eesti → Magyar
Isikut tõendav dokument, mida väljastatakse välisriigi kodanikele - Eesti → Magyar
Välisriigi kodanikele või kodakondsuseta isikutele väljastatav reisidokument - Eesti → Magyar
territooriumil viibimise õigust omavatele kodakondsuseta isikutele ja välisriigi kodanikele väljastatav dokument - Eesti → Magyar
mis - Français → Magyar
mis - Español → Magyar
MIS - English → Magyar
Mis mach - English → keresési javaslat
Reisidokument, mis tõendab selle kasutaja isikut, kuid ei anna Portugali kodakondsust ega õigust Portugali ametiasutuste kaitsele välismaal - Eesti → Magyar
Isikut tõendav dokument, mis väljastatakse välisriigi esinduse abitöötaatele ja koduteenijatele, kes on akrediteeritud järgmisse riiki: - Eesti → Magyar
Isikut tõendav dokument, mis väljastatakse välisriigi esinduse haldus- ja tehnilistele töötajatele, kes on akrediteeritud järgmisse riiki: - Eesti → Magyar
Isikut tõendav dokument, mis väljastatakse diplomaatidele, konsulaarametnikele ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmetele, kes on akrediteeritud järgmisse riiki: - Eesti → Magyar
Juhiluba, mis väljastatakse isikutele, kelle seaduslik elukoht on: . Dokument tõendab selle kasutaja isikut kõnealuse riigi territooriumil, kuid ei tõenda tema kodakondsust. - Eesti → Magyar
Luba siseneda Schengeni ruumi ja seal viibida - Eesti → Magyar
Schengeni alast väljumistingimuste tõendamine välispiiril - Eesti → Magyar
Schengeni alasse sisenemistingimuste tõendamine välispiiril - Eesti → Magyar
ala - English → Magyar
ala - Español → Magyar
ala - Lat/Gr/Med → Magyar
Ala - Deutsch → Magyar
ala - Italiano → Magyar
ALA - English → értelmezés
alá - Magyar → szinonima
δ-ALA - Magyar → értelmezés
ala-aste - Suomi → Magyar
ala nasi - Lat/Gr/Med → Magyar
ala major - Lat/Gr/Med → Magyar
ala atlas - Magyar → keresési javaslat
bőr alá - Magyar → szinonima
ala majos - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
ala ossis - Lat/Gr/Med → Magyar
ala minor - Lat/Gr/Med → Magyar
ala majopr - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
ala vomeris - Lat/Gr/Med → Magyar
ala cinerea - Lat/Gr/Med → Magyar
ala vomeris - Lat/Gr/Med → értelmezés
ala sacralis - Lat/Gr/Med → Magyar
ala atlantis - Lat/Gr/Med → értelmezés
hatálya alá - Magyar → szinonima
ala ossis ili - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
ala ossis ilei - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
ala ossis illi - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
Ala ossos ilii - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
ala osis sacri - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
ala assis illi - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
ala ossis ilii - Lat/Gr/Med → Magyar
Ala ossis pubi - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
Ala ossis iloi - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
Kehon pinta-ala - Suomi → Magyar
bőr alá adott - Magyar → szinonima
Ala ossis sacri - Lat/Gr/Med → értelmezés
ala ossis illii - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
ala osssis ilii - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
ala ossis pubis - Lat/Gr/Med → Magyar
ala lobuli centralis - Lat/Gr/Med → Magyar
ALA dh. defekt porphyria - English → Magyar
Accidente de ala delta - con ocupante lesionado - Español → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2023 super55.com