címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Document afgegeven door conform artikel 28 van het Verdrag van 28 september 1954 - Nederlands → Magyar
Rijbewijs afgegeven aan personen die legaal in verblijven. Het document dient ter vaststelling van de identiteit van de houder op het grondgebied van de betreffende staat, maar is geen bewijs van de nationaliteit van de houder. - Nederlands → Magyar
Bevestiging van machtiging tot onbeperkt verblijf in het Verenigd Koninkrijk verleend door het Immigration and Nationality Directorate (IND) van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. - Nederlands → Magyar
Dokument udstedt af i henhold til artikel 28 i konventionen af 28. september 1954 - Dansk → Magyar
handling utfärdad av i enlighet med artikel 28 i konventionen av den 28 september 1954 - Svenska → Magyar
Dokument, das gemäß Artikel 28 des Übereinkommens vom 28. September 1954 ausgestellt wird von folgendem Land: - Deutsch → Magyar
Verblijfskaart voor een gezinslid van een onderdaan van de Europese Unie; bewijs voor een onderdaan van een derde land die gezinslid is van een onderdaan van de EU, of van IJsland, Noorwegen of Liechtenstein, van het recht om binnen het grondgebied van de - Nederlands → Magyar
Document issued by: - pursuant to Article 28 of the Convention of 28 September 1954. - English → Magyar
Document voor aanvragers van internationale bescherming afgegeven door : - Nederlands → Magyar
Document afgegeven aan staatlozen en buitenlandse onderdanen die het recht hebben in te blijven - Nederlands → Magyar
Reisdocument waarbij de identiteit van de houder wordt vastgesteld, maar niet de Portugese nationaliteit wordt verleend, noch het recht op bescherming in het buitenland door de Portugese autoriteiten. - Nederlands → Magyar
Document voor asielzoekers afgegeven door : - Nederlands → Magyar
Document voor personen die subsidiaire bescherming genieten afgegeven door : - Nederlands → Magyar
Verblijfsvergunning voor onderdanen van derde landen met een EG-status van langdurig ingezetene afgegeven door : - Nederlands → Magyar
Bevestiging van het recht van verblijf in het Verenigd Koninkrijk - Nederlands → Magyar
Document afgegeven aan onderdanen van - Nederlands → Magyar
Document afgegeven aan staatlozen - Nederlands → Magyar
Document afgegeven aan personen die in de vluchtelingenstatus hebben - Nederlands → Magyar
Document délivré en vertu de l'article 28 de la Convention du 28 septembre 1954 par le pays suivant: - Français → Magyar
Verblijfsdocument afgegeven aan burgers van de Europese Unie en aan onderdanen van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland die verblijven in : - Nederlands → Magyar
Bewijs van vertrek van het grondgebied van: aan een buitengrens - Nederlands → Magyar
Document waarbij de identiteit van de houder wordt vastgesteld, maar niet de Portugese nationaliteit wordt verleend; verleent Braziliaanse onderdanen een algemene status van gelijke rechten en plichten ten opzichte van Portugese onderdanen. - Nederlands → Magyar
PSEUDO DOCUMENT: Fantasy document - English → Magyar
PSEUDO-DOCUMENT: document camouflé - Français → Magyar
PSEUDO DOCUMENT: Camouflage document - English → Magyar
PSEUDO-DOCUMENT: document de fantaisie - Français → Magyar
Document (valid for all physical document elements, including cover) - English → Magyar
Document (valable pour tous les éléments physiques du document, y compris la couverture) - Français → Magyar
from door to door - English → Magyar
door to door salesman - English → Magyar
to canvass from door to door - English → Magyar
conform - English → Magyar
to conform - English → Magyar
to conform oneself to sg - English → Magyar
Reisdocument afgegeven aan onderdanen van - Nederlands → Magyar
Identiteitsdocument afgegeven aan onderdanen van - Nederlands → Magyar
Reisdocument afgegeven aan onderdanen van derde landen - Nederlands → Magyar
Reisdocument afgegeven aan personen die geen onderdaan zijn van - Nederlands → Magyar
Reisdocument afgegeven aan onderdanen van met diplomatieke onschendbaarheid - Nederlands → Magyar
Verblijfsdocument afgegeven aan burgers van de Europese Unie die verblijven in: - Nederlands → Magyar
Identiteitsdocument afgegeven aan onderdanen van of aan legaal in verblijvende buitenlandse onderdanen - Nederlands → Magyar
Identiteitsdocument afgegeven aan dienst- en privépersoneel van buitenlandse vertegenwoordigingen geaccrediteerd in : - Nederlands → Magyar
Identiteitsdocument afgegeven aan administratief en technisch personeel van buitenlandse vertegenwoordigingen geaccrediteerd in : - Nederlands → Magyar
Identiteitsdocument afgegeven aan diplomaten en consulaire ambtenaren en aan leden van internationale organisaties geaccrediteerd in : - Nederlands → Magyar
Bewijs van binnenkomst op het grondgebied van: aan een buitengrens - Nederlands → Magyar
September - English → Magyar
september - Slovenščina → Magyar
september - Slovenčina → Magyar
in September - English → Magyar
Reisdocument afgegeven aan buitenlandse onderdanen - Nederlands → Magyar
Reisdocument afgegeven aan Deense onderdanen uit Groenland - Nederlands → Magyar
Reisdocument afgegeven aan Deense onderdanen uit de Faeröer - Nederlands → Magyar
Reisdocument afgegeven aan buitenlandse onderdanen of staatlozen - Nederlands → Magyar
Identiteitsdocument afgegeven aan verblijvende buitenlandse onderdanen - Nederlands → Magyar
Reisdocument afgegeven aan buitenlandse onderdanen die in verblijven - Nederlands → Magyar
Toelating tot het grondgebied van - Nederlands → Magyar
Toelating tot het grondgebied van voor een beperkte periode - Nederlands → Magyar
Document (geldig voor alle materiële documentonderdelen, met inbegrip van de kaft) - Nederlands → Magyar
Document ter staving dat een verzoek om verlenging van een verblijfsvergunning is ingediend in : - Nederlands → Magyar
doklad vydávaný krajinou podľa článku 28 Dohovoru z 28. septembra 1954: - Slovenčina → Magyar
28.9.1954 tehdyn yleissopimuksen 28 artiklan mukaisesti myöntämä asiakirja - Suomi → Magyar
listina, ki jo je izdala na podlagi člena 28 Konvencije z dne 28. septembra 1954 - Slovenščina → Magyar
Dokument maħruġ minn skond l-Artikolu 28 tal-Konvenzjoni tat-28 ta’ Settembru 1954 - Malti → Magyar
Pagal 1954 M. rugsėjo 28 d. Konvencijos 28 straipsnį šalies išduotas dokumentas - Lietuvių → Magyar
Kooskõlas 28. septembri 1954. aasta konventsiooni artikliga 28 -s väljastatud dokument - Eesti → Magyar
Dokuments, kas izdots saskaņā ar 1954. gada 28. septembra Konvencijas 28. pantu šajā valstī: - Latviešu → Magyar
Doklad vydávaný touto zemí / těmito zeměmi: podle článku 28 Úmluvy ze dne 28. září 1954 - Čeština → Magyar
Documento emitido nos termos do artigo 28.º da Convenção de 28 de Setembro de 1954 pelo seguinte país: - Português → Magyar
Documento expedido por conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Convención de 28 de septiembre de 1954. - Español → Magyar
Документ, издаван от: - съгласно член 28 от Конвенцията от 28 септември 1954 г. - Български → Magyar
Έγγραφο το οποίο έχει εκδοθεί από το/τη δυνάμει του άρθρου 28 της Σύμβασης της 28ης Σεπτεμβρίου 1954 - Ελληνικά → Magyar
lijn van de ondergrondbedrukking loopt door over de foto - Nederlands → Magyar
het - Svenska → Magyar
hét - Magyar → szinonima
het up - English → Magyar
SSW hét - Magyar → szinonima
GEST hét - Magyar → szinonima
Gest. hét - Magyar → szinonima
1 hét m. co - Magyar → szinonima
Gestációs hét - Magyar → keresési javaslat
terhességi hét - Magyar → szinonima
gesztációs hét - Magyar → szinonima
bovenaan – in het midden - Nederlands → Magyar
onderaan – in het midden - Nederlands → Magyar
egy hét múlva ellenőrzés - Magyar → szinonima
gepositioneerd – in het midden - Nederlands → Magyar
hi-lites (fluorescerende pigmenten in het papier) - Nederlands → Magyar
Toelating om het Schengengebied binnen te komen en er te verblijven - Nederlands → Magyar
document - Français → Magyar
document - English → Magyar
to document - English → Magyar
XML document - English → Magyar
VALS DOCUMENT - Nederlands → Magyar
Document Type - English → Magyar
Other document - English → Magyar
Autre document - Français → Magyar
document model - English → Magyar
document plié - Français → Magyar
legal document - English → Magyar
PSEUDO-DOCUMENT - Français → Magyar
PSEUDO DOCUMENT - English → Magyar
Type de document - Français → Magyar
document library - English → Magyar
private document - English → Magyar
document of title - English → Magyar
original document - English → Magyar
document in proof - English → Magyar
Document Category - English → Magyar
official document - English → Magyar
compound document - English → Magyar
offering document - English → Magyar
founding document - English → Magyar
Document d'entrée - Français → Magyar
document doctoring - English → Magyar
document libraries - English → Magyar
document management - English → Magyar
supporting document - English → Magyar
OTHER PSEUDO DOCUMENT - English → Magyar
Document behalve kaft - Nederlands → Magyar
AUTRE PSEUDO-DOCUMENT - Français → Magyar
purport of a document - English → Magyar
Document except cover - English → Magyar
homologation document - English → Magyar
display document dates - English → Magyar
Catégorie de document - Français → Magyar
to refer to a document - English → Magyar
document management system - English → Magyar
Document Element Description - English → Magyar
Document délivré aux apatrides - Français → Magyar
the document bears your signature - English → Magyar
Document issued to stateless persons - English → Magyar
Document issued to nationals of: - English → Magyar
Travel document issued to non-nationals - English → Magyar
Document à l'exception de la couverture - Français → Magyar
Document for asylum seekers issued by: - English → Magyar
Travel document issued to foreign nationals - English → Magyar
Travel document issued to nationals of: - English → Magyar
Travel document issued to third-country nationals - English → Magyar
Document element (if no other qualifier is applicable) - English → Magyar
Document de voyage délivré à des non-ressortissants - Français → Magyar
Travel document issued to Danish nationals from Greenland - English → Magyar
Document issued to persons having refugee status in: - English → Magyar
Document establishing identity issued to nationals of: - English → Magyar
Document de voyage délivré aux ressortissants de pays tiers - Français → Magyar
Document de voyage délivré à des ressortissants étrangers - Français → Magyar
Travel document issued to foreign nationals, resident in: - English → Magyar
Travel document issued to persons who are not nationals of: - English → Magyar
Élément du document (si aucun autre critère n'est applicable) - Français → Magyar
Travel document issued to foreign nationals or stateless persons - English → Magyar
Travel document issued to Danish nationals from the Faroe Islands - English → Magyar
Document de voyage délivré aux ressortissants danois du Groenland - Français → Magyar
Document establishing identity issued to resident foreign nationals - English → Magyar
Document for beneficiaries of subsidiary protection issued by: - English → Magyar
Document for applicants for international protection issued by: - English → Magyar
Travel document issued to nationals of: , with diplomatic immunity - English → Magyar
Residence document issued to European Union citizens residing in: - English → Magyar
Document de voyage délivré aux ressortissants danois des îles Féroé - Français → Magyar
Document de voyage délivré aux ressortissants étrangers ou aux apatrides - Français → Magyar
Document destiné aux demandeurs d'asile, délivré par le pays suivant: - Français → Magyar
Document délivré à des personnes ayant la nationalité du pays suivant: - Français → Magyar
Document de voyage délivré à des personnes ayant la nationalité du pays suivant: - Français → Magyar
Document délivré à des personnes ayant le statut de réfugié dans le pays suivant: - Français → Magyar
Document issued to stateless persons and foreign nationals with the right to remain in: - English → Magyar
Document confirming that an initial residence permit application has been submitted in: - English → Magyar
Document establishing identity and nationality and granting authorization to reside in: . - English → Magyar
Document ter staving dat een eerste verzoek om een verblijfsvergunning is ingediend in : - Nederlands → Magyar
Document de voyage délivré à des personnes n'ayant pas la nationalité du pays suivant: - Français → Magyar
Document de voyage délivré à des ressortissants étrangers résidant dans le pays suivant: - Français → Magyar
Document établissant l'identité délivré à des ressortissants étrangers résidant dans le pays - Français → Magyar
Document attestant du dépôt d'une première demande de permis de séjour dans le pays suivant: - Français → Magyar
Document establishing identity issued to nationals of, or to foreign nationals legally resident in: - English → Magyar
Document établissant l'identité délivré à des personnes ayant la nationalité du pays suivant: - Français → Magyar
Document confirming that an application for an extension of a residence permit has been submitted in: - English → Magyar
Document de séjour délivré aux citoyens de l'Union européenne qui résident dans le pays suivant: - Français → Magyar
Document attestant du dépôt d'une demande de prorogation d'un permis de séjour dans le pays suivant: - Français → Magyar
Document destiné aux personnes bénéficiant de la protection subsidiaire, délivré par le pays suivant: - Français → Magyar
Document establishing identity issued to service and private staff of foreign representations accredited in: . - English → Magyar
Document établissant l'identité et la nationalité et accordant l'autorisation de séjourner dans le pays suivant: - Français → Magyar
Document establishing identity issued to administrative and technical staff of foreign representations accredited in: . - English → Magyar
Document destiné aux personnes ayant déposé une demande de protection internationale, délivré par le pays suivant: - Français → Magyar
Document waarbij de identiteit en de nationaliteit worden vastgesteld en toestemming wordt verleend om te verblijven in - Nederlands → Magyar
Document délivré aux apatrides et aux ressortissants étrangers avec le droit de rester sur le territoire du pays suivant: - Français → Magyar
Document de voyage délivré à des personnes jouissant de l'immunité diplomatique et ayant la nationalité du pays suivant: - Français → Magyar
Residence document issued to European Union citizens and to citizens of Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland residing in: - English → Magyar
Document establishing identity issued to diplomats and consular officials and to members of international organizations accredited in: . - English → Magyar
Document établissant l'identité, délivré aux membres du personnel de service et privé de représentations étrangères accrédités auprès du pays suivant: - Français → Magyar
Document établissant l'identité, délivré aux membres du personnel administratif et technique de représentations étrangères accrédités auprès du pays suivant: - Français → Magyar
Document de séjour délivré aux citoyens de l'Union européenne, ainsi qu'aux citoyens islandais, liechtensteinois, norvégiens et suisses, qui résident dans le pays suivant: - Français → Magyar
Document établissant l'identité, délivré aux membres du personnel diplomatique et consulaire ainsi qu'aux membres d'organisations internationales accrédités auprès du pays suivant: - Français → Magyar
Document de voyage qui établit l'identité du titulaire, mais ne confère pas la nationalité portugaise ni le droit de bénéficier de la protection des autorités portugaises à l'étranger. - Français → Magyar
Document établissant l'identité du titulaire mais ne conférant pas la nationalité portugaise. Confère aux ressortissants brésiliens les mêmes droits et devoirs qu'aux ressortissants portugais. - Français → Magyar
Document établissant l'identité délivré à des personnes ayant la nationalité du pays suivant: , ou délivré à des ressortissants étrangers en séjour régulier sur le territoire de ce pays. - Français → Magyar
Permis de conduire délivré à des personnes qui se trouvent en séjour régulier dans le pays suivant: . Document qui établit l'identité du titulaire sur le terriroire de ce pays, mais ne constitue pas une preuve de sa nationalité. - Français → Magyar
door - English → Magyar
door in - Magyar → keresési javaslat
bay door - English → Magyar
door leaf - English → Magyar
door-nail - English → Magyar
side door - English → Magyar
door-step - English → Magyar
trap-door - English → Magyar
next door - English → Magyar
door jamb - English → Magyar
door bell - English → Magyar
door post - English → Magyar
back door - English → Magyar
door knob - English → Magyar
back-door - English → Magyar
door-bell - English → Magyar
dutch door - English → Magyar
front door - English → Magyar
outer door - English → Magyar
door-plate - English → Magyar
front-door - English → Magyar
swing-door - English → Magyar
door frame - English → Magyar
inner door - English → Magyar
door glass - English → Magyar
stage door - English → Magyar
cargo door - English → Magyar
access door - English → Magyar
door-keeper - English → Magyar
double door - English → Magyar
door handle - English → Magyar
single door - English → Magyar
camera door - English → Magyar
french door - English → Magyar
lading door - English → Magyar
door pillar - English → Magyar
folding door - English → Magyar
next door to - English → Magyar
door garnish - English → Magyar
door contact - English → Magyar
postern door - English → Magyar
bearing door - English → Magyar
without door - English → Magyar
hanging door - English → Magyar
bar of a door - English → Magyar
entrance door - English → Magyar
foldaway door - English → Magyar
panelled door - English → Magyar
Open the door. - English → Magyar
revolving door - English → Magyar
emergency door - English → Magyar
accordion door - English → Magyar
door decoration - English → Magyar
to force a door - English → Magyar
answer the door - English → Magyar
at death's door - English → Magyar
tap on the door - English → Magyar
watertight door - English → Magyar
Close the door. - English → Magyar
chap at the door - English → Magyar
back-door intent - English → Magyar
to secure a door - English → Magyar
to bolt the door - English → Magyar
to slam the door - English → Magyar
stiff door-handle - English → Magyar
opposite the door - English → Magyar
to clash the door - English → Magyar
door counterweight - English → Magyar
to put the door to - English → Magyar
to answer the door - English → Magyar
to show sy the door - English → Magyar
to push the door to - English → Magyar
to kick in the door - English → Magyar
not darken sy's door - English → Magyar
to force a door open - English → Magyar
the door sprang open - English → Magyar
to enter by the door - English → Magyar
door from the street - English → Magyar
the door pushed open - English → Magyar
automatic garage door - English → Magyar
to batter at the door - English → Magyar
to get a door to shut - English → Magyar
to force an open door - English → Magyar
to bulge for the door - English → Magyar
this door hangs badly - English → Magyar
security entrance door - English → Magyar
to open the door on sy - English → Magyar
to leave the door ajar - English → Magyar
to fling the door open - English → Magyar
to throw open the door - English → Magyar
to lay sg at sy's door - English → Magyar
to show sy to the door - English → Magyar
to open the door to sg - English → Magyar
to close the door to sy - English → Magyar
to turn sy from the door - English → Magyar
to close the door upon sy - English → Magyar
to pay for sg at the door - English → Magyar
to enter through the door - English → Magyar
door bolted on the inside - English → Magyar
the fault lies on my door - English → Magyar
this is next door to theft - English → Magyar
i'll drop you at your door - English → Magyar
he has benn at death's door - English → Magyar
the door bolts on the inside - English → Magyar
to close the door against sy - English → Magyar
there was a ring at the door - English → Magyar
Remote-controlled garage door - English → Magyar
every door closed in his face - English → Magyar
to keep the wolf from the door - English → Magyar
to shut the door in sy's teeth - English → Magyar
he has been very near to death's door - English → Magyar
to close the door upon any discussion - English → Magyar
the gale blows the rain against the door - English → Magyar
Serebrale infarksie as gevolg van embolisme van serebrale arteries - Afrikaans → Magyar
Occupant of pick-up trunk or van injured in collision with car - pick-up trunk or van - English → Magyar
Verblijfsvergunning die onderdanen van derde landen machtigt om in : te verbijven en te reizen binnen de zone van de Schengenovereenkomst - Nederlands → Magyar
van - English → Magyar
ez van - Magyar → szinonima
EC van - Français → keresési javaslat
to van - English → Magyar
van in - English → Magyar
van out - English → Magyar
mail-van - English → Magyar
úgy van - Magyar → szinonima
book van - English → Magyar
gipsy van - English → Magyar
van-guard - English → Magyar
helye van - Magyar → keresési javaslat
Van idő. - Español → keresési javaslat
camper van - English → Magyar
parcel van - English → Magyar
talkie van - English → Magyar
police-van - English → Magyar
luggage-van - English → Magyar
removal van - English → Magyar
luggage van - English → Magyar
van-dweller - English → Magyar
guard's van - English → Magyar
delivery van - English → Magyar
be van dugva - Magyar → szinonima
észnél van - Magyar → szinonima
egyedül van - Magyar → szinonima
van-dwellers - English → Magyar
kómában van - Magyar → szinonima
recording van - English → Magyar
beide van wie - Afrikaans → Magyar
meg van lepve - Magyar → szinonima
van Buren-kór - Magyar → értelmezés
van Buren-kór - Magyar → szinonima
szüksége van - Magyar → szinonima
die vorming van - Afrikaans → Magyar
öszhangban van - Magyar → szinonima
hányingere van - Magyar → szinonima
advertising van - English → Magyar
több alakja van - Magyar → szinonima
refrigerator van - English → Magyar
fel van iratkozva - Magyar → szinonima
Van Hoorne's canal - English → értelmezés
kevés van belőle - Magyar → szinonima
Van Hoorne's canal - English → Magyar
meg van bélyegezve - Magyar → szinonima
Kongenitale van hip - Afrikaans → Magyar
verwerking van data - Afrikaans → Magyar
köze van valamihez - Magyar → szinonima
továbbra is meg van - Magyar → szinonima
időnként jelen van - Magyar → szinonima
elege van valamiből - Magyar → szinonima
Wijze van aanbrengen - Nederlands → Magyar
torkig van valamivel - Magyar → szinonima
továbbra is ott van - Magyar → szinonima
grootte van die gesin - Afrikaans → Magyar
Anton van Leeuwenhoek - Magyar → értelmezés
összefüggésben van - Magyar → szinonima
Wijze van bevestiging - Nederlands → Magyar
sameswering van stilte - Afrikaans → Magyar
Van Nuys osztályozás - Magyar → értelmezés
Van Nuys osztályozás - Magyar → szinonima
Van Nuys classification - English → Magyar
police loud-speaker van - English → Magyar
el van vonva a figyelme - Magyar → szinonima
papier van katoenvezels - Nederlands → Magyar
Van Nuys klasszifikáció - Magyar → értelmezés
Van Nuys klasszifikáció - Magyar → szinonima
vrystelling van belasting - Afrikaans → Magyar
kapcsolatban van valamivel - Magyar → szinonima
to be in the van of progress - English → Magyar
Maligne melanoom van die vel - Afrikaans → Magyar
Akute lymphadenitis van trunk - Afrikaans → Magyar
harsingskudding van die brein - Afrikaans → Magyar
fundamentele reg van die mens - Afrikaans → Magyar
teljessen mellékvágányon van - Magyar → szinonima
Alpha swaar kettings van siekte - Afrikaans → Magyar
Gevolge van serebrale infarksie - Afrikaans → Magyar
Tuberkulose van bene en gewrigte - Afrikaans → Magyar
guilloche/patroon van dunne lijnen - Nederlands → Magyar
to be in the van of the procession - English → Magyar
Akute lymphadenitis van ander sites - Afrikaans → Magyar
Gevolge van intraserebrale bloeding - Afrikaans → Magyar
A jobb mellkasfél be van húzódva. - Magyar → szinonima
Ander toestande van binokulêre visie - Afrikaans → Magyar
A homloküregben enyhe gyulladás van. - Magyar → szinonima
Ander versteurings van are en bloedvate - Afrikaans → Magyar
Echinococcus granulosus infeksie van been - Afrikaans → Magyar
Oorvleuelende maligne melanoom van die vel - Afrikaans → Magyar
Akute lymphadenitis van die boonste ledemaat - Afrikaans → Magyar
Akute lymphadenitis van die onderste ledemate - Afrikaans → Magyar
gepositioneerd – bovenste deel van de bladzijde - Nederlands → Magyar
Serebrale bloeding as gevolg van geboorte besering - Afrikaans → Magyar
Ander versteurings van die botdichtheid en struktuur - Afrikaans → Magyar
bal kamra hátulsó-alulsó része el van zsírosodva - Magyar → szinonima
Onderhuidse vet nekrose as gevolg van geboorte besering - Afrikaans → Magyar
Bewijs van vertrek uit de Schengenruimte aan een buitengrens - Nederlands → Magyar
Pedestrian injured in collision with car - pick-up trunk or van - English → Magyar
Bewijs van binnenkomst in de Schengenruimte aan een buitengrens - Nederlands → Magyar
Car occupant injured in collision with car - pick-up trunk or van - English → Magyar
Bus occupant injured in collision with car - pick-up truck or van - English → Magyar
Pedal cyclist injured in collision with car - pick-up trunk or van - English → Magyar
Az in situ tumorkomponens jelen van a lateralis resections síkban - Magyar → hozzászólás
Documentonderdeel (indien geen andere kwalificatie van toepassing is) - Nederlands → Magyar
Motorcycle rider injured in collision with car - pick-up truck or van - English → Magyar
Occupant of pick-up trunk or van injured in collision with pendal cycle - English → Magyar
Person injured in collision between car and pick-up truck or van (traffic) - English → Magyar
Occupant of pick-up trunk or van injured in noncollision transport accident - English → Magyar
Person injured in collision between car and pick-up trunk or van - nontraffic - English → Magyar
Occupant [any] of pick-up trunk or van injured in unspecified traffic accident - English → Magyar
Occupant of pick-up trunk or van injured in collision with pedestrian or animal - English → Magyar
Occupant of pick-up trunk or van injured in collision with other nonmotor vehicle - English → Magyar
Occupant [any] of pick-up trunk or van injured in unspecified nontraffic accident - English → Magyar
Occupant [any] of pick-up trunk or van injured in other specified transport accident - English → Magyar
Occupant of pick-up trunk or van injured in collision with fixed or stationary object - English → Magyar
Occupant of pick-up trunk or van injured in other and unsepcified transport accidents - English → Magyar
Occupant of heavy transport vehicle injured in collision with car - pick-up trunk or van - English → Magyar
Occupant of pick-up trunk or van injured in collision with heavy transport vehicle or bus - English → Magyar
Occupant of pick-up trunk or van injured in collision with railway train or railway vehicle - English → Magyar
Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in collision with car - pick-up truck or van - English → Magyar
Occupant of pick-up trunk or van injured in collision with two- or three-wheeld motor vehicle - English → Magyar
Rider or occupant injured in collision with car - pick-up trunk - van - heavy transport vehicle or bus - English → Magyar
Unspecified occepant of pick-up truck or van injured in collision with other and unspecified motor vehicles in traffic accident - English → Magyar
Unspecified occupant of pick-up truck or van injured in collision with other and unspecified motor vehicles int nontraffic accident - English → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2022 super55.com