címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Document (geldig voor alle materiële documentonderdelen, met inbegrip van de kaft) - Nederlands → Magyar
Verblijfskaart voor een gezinslid van een onderdaan van de Europese Unie; bewijs voor een onderdaan van een derde land die gezinslid is van een onderdaan van de EU, of van IJsland, Noorwegen of Liechtenstein, van het recht om binnen het grondgebied van de - Nederlands → Magyar
Kaft (algemene informatie kaft) - Nederlands → Magyar
Verblijfsvergunning voor onderdanen van derde landen met een EG-status van langdurig ingezetene afgegeven door : - Nederlands → Magyar
Rijbewijs afgegeven aan personen die legaal in verblijven. Het document dient ter vaststelling van de identiteit van de houder op het grondgebied van de betreffende staat, maar is geen bewijs van de nationaliteit van de houder. - Nederlands → Magyar
Document voor aanvragers van internationale bescherming afgegeven door : - Nederlands → Magyar
Einer für alle-Alle für einen - Deutsch → Magyar
Document behalve kaft - Nederlands → Magyar
Document voor asielzoekers afgegeven door : - Nederlands → Magyar
Document voor personen die subsidiaire bescherming genieten afgegeven door : - Nederlands → Magyar
stempel met ruimte voor tekst - Nederlands → Magyar
Document waarbij de identiteit van de houder wordt vastgesteld, maar niet de Portugese nationaliteit wordt verleend; verleent Braziliaanse onderdanen een algemene status van gelijke rechten en plichten ten opzichte van Portugese onderdanen. - Nederlands → Magyar
Toelating tot het grondgebied van voor een beperkte periode - Nederlands → Magyar
PSEUDO DOCUMENT: Fantasy document - English → Magyar
PSEUDO-DOCUMENT: document camouflé - Français → Magyar
PSEUDO DOCUMENT: Camouflage document - English → Magyar
PSEUDO-DOCUMENT: document de fantaisie - Français → Magyar
Document (valid for all physical document elements, including cover) - English → Magyar
Document (valable pour tous les éléments physiques du document, y compris la couverture) - Français → Magyar
Document afgegeven door conform artikel 28 van het Verdrag van 28 september 1954 - Nederlands → Magyar
Preegdruk kaft - Nederlands → Magyar
Kaft - uitvoering - Nederlands → Magyar
Kaft – voorplat - Nederlands → Magyar
Kaft – achterplat - Nederlands → Magyar
Kaft – binnenzijde voorplat - Nederlands → Magyar
Kaft – binnenzijde achterplat - Nederlands → Magyar
Techniek voor fotointegratie - Nederlands → Magyar
alle - Deutsch → Magyar
alle nasi - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
Je suis allé - Français → Magyar
perforeret på alle sider - Dansk → Magyar
Nationalt pas (alle pastyper) - Dansk → Magyar
geperforeerd op alle bladzijden - Nederlands → Magyar
Nationaal paspoort (alle soorten) - Nederlands → Magyar
Dokument (gælder alle fysiske dokumentdele inklusive omslag) - Dansk → Magyar
Dokument (gilt für alle physischen Dokumentenelemente, einschließlich Einband) - Deutsch → Magyar
Document afgegeven aan onderdanen van - Nederlands → Magyar
Document ter staving dat een verzoek om verlenging van een verblijfsvergunning is ingediend in : - Nederlands → Magyar
Bewijs van vertrek van het grondgebied van: aan een buitengrens - Nederlands → Magyar
Bevestiging van machtiging tot onbeperkt verblijf in het Verenigd Koninkrijk verleend door het Immigration and Nationality Directorate (IND) van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. - Nederlands → Magyar
Reisdocument afgegeven aan onderdanen van met diplomatieke onschendbaarheid - Nederlands → Magyar
document - English → Magyar
document - Français → Magyar
to document - English → Magyar
XML document - English → Magyar
VALS DOCUMENT - Nederlands → Magyar
Document Type - English → Magyar
document model - English → Magyar
Autre document - Français → Magyar
legal document - English → Magyar
Other document - English → Magyar
document plié - Français → Magyar
PSEUDO DOCUMENT - English → Magyar
PSEUDO-DOCUMENT - Français → Magyar
Type de document - Français → Magyar
document library - English → Magyar
private document - English → Magyar
official document - English → Magyar
compound document - English → Magyar
offering document - English → Magyar
founding document - English → Magyar
document of title - English → Magyar
original document - English → Magyar
document in proof - English → Magyar
Document Category - English → Magyar
document doctoring - English → Magyar
Document d'entrée - Français → Magyar
document libraries - English → Magyar
document management - English → Magyar
supporting document - English → Magyar
purport of a document - English → Magyar
Document except cover - English → Magyar
AUTRE PSEUDO-DOCUMENT - Français → Magyar
homologation document - English → Magyar
OTHER PSEUDO DOCUMENT - English → Magyar
to refer to a document - English → Magyar
Catégorie de document - Français → Magyar
display document dates - English → Magyar
document management system - English → Magyar
Document Element Description - English → Magyar
Document délivré aux apatrides - Français → Magyar
the document bears your signature - English → Magyar
Document afgegeven aan staatlozen - Nederlands → Magyar
Document issued to stateless persons - English → Magyar
Document issued to nationals of: - English → Magyar
Travel document issued to non-nationals - English → Magyar
Document à l'exception de la couverture - Français → Magyar
Travel document issued to foreign nationals - English → Magyar
Document for asylum seekers issued by: - English → Magyar
Travel document issued to nationals of: - English → Magyar
Travel document issued to third-country nationals - English → Magyar
Document de voyage délivré à des non-ressortissants - Français → Magyar
Document element (if no other qualifier is applicable) - English → Magyar
Travel document issued to Danish nationals from Greenland - English → Magyar
Document issued to persons having refugee status in: - English → Magyar
Document establishing identity issued to nationals of: - English → Magyar
Document de voyage délivré aux ressortissants de pays tiers - Français → Magyar
Document de voyage délivré à des ressortissants étrangers - Français → Magyar
Travel document issued to foreign nationals, resident in: - English → Magyar
Travel document issued to persons who are not nationals of: - English → Magyar
Élément du document (si aucun autre critère n'est applicable) - Français → Magyar
Travel document issued to foreign nationals or stateless persons - English → Magyar
Travel document issued to Danish nationals from the Faroe Islands - English → Magyar
Document de voyage délivré aux ressortissants danois du Groenland - Français → Magyar
Document for beneficiaries of subsidiary protection issued by: - English → Magyar
Document establishing identity issued to resident foreign nationals - English → Magyar
Document for applicants for international protection issued by: - English → Magyar
Travel document issued to nationals of: , with diplomatic immunity - English → Magyar
Residence document issued to European Union citizens residing in: - English → Magyar
Document de voyage délivré aux ressortissants danois des îles Féroé - Français → Magyar
Document afgegeven aan personen die in de vluchtelingenstatus hebben - Nederlands → Magyar
Document de voyage délivré aux ressortissants étrangers ou aux apatrides - Français → Magyar
Document destiné aux demandeurs d'asile, délivré par le pays suivant: - Français → Magyar
Document délivré à des personnes ayant la nationalité du pays suivant: - Français → Magyar
Document de voyage délivré à des personnes ayant la nationalité du pays suivant: - Français → Magyar
Document issued by: - pursuant to Article 28 of the Convention of 28 September 1954. - English → Magyar
Document délivré à des personnes ayant le statut de réfugié dans le pays suivant: - Français → Magyar
Document issued to stateless persons and foreign nationals with the right to remain in: - English → Magyar
Document confirming that an initial residence permit application has been submitted in: - English → Magyar
Document establishing identity and nationality and granting authorization to reside in: . - English → Magyar
Document ter staving dat een eerste verzoek om een verblijfsvergunning is ingediend in : - Nederlands → Magyar
Document de voyage délivré à des personnes n'ayant pas la nationalité du pays suivant: - Français → Magyar
Document de voyage délivré à des ressortissants étrangers résidant dans le pays suivant: - Français → Magyar
Document établissant l'identité délivré à des ressortissants étrangers résidant dans le pays - Français → Magyar
Document afgegeven aan staatlozen en buitenlandse onderdanen die het recht hebben in te blijven - Nederlands → Magyar
Document attestant du dépôt d'une première demande de permis de séjour dans le pays suivant: - Français → Magyar
Document establishing identity issued to nationals of, or to foreign nationals legally resident in: - English → Magyar
Document établissant l'identité délivré à des personnes ayant la nationalité du pays suivant: - Français → Magyar
Document de séjour délivré aux citoyens de l'Union européenne qui résident dans le pays suivant: - Français → Magyar
Document confirming that an application for an extension of a residence permit has been submitted in: - English → Magyar
Document délivré en vertu de l'article 28 de la Convention du 28 septembre 1954 par le pays suivant: - Français → Magyar
Document attestant du dépôt d'une demande de prorogation d'un permis de séjour dans le pays suivant: - Français → Magyar
Document destiné aux personnes bénéficiant de la protection subsidiaire, délivré par le pays suivant: - Français → Magyar
Document establishing identity issued to service and private staff of foreign representations accredited in: . - English → Magyar
Document établissant l'identité et la nationalité et accordant l'autorisation de séjourner dans le pays suivant: - Français → Magyar
Document establishing identity issued to administrative and technical staff of foreign representations accredited in: . - English → Magyar
Document waarbij de identiteit en de nationaliteit worden vastgesteld en toestemming wordt verleend om te verblijven in - Nederlands → Magyar
Document destiné aux personnes ayant déposé une demande de protection internationale, délivré par le pays suivant: - Français → Magyar
Document délivré aux apatrides et aux ressortissants étrangers avec le droit de rester sur le territoire du pays suivant: - Français → Magyar
Document de voyage délivré à des personnes jouissant de l'immunité diplomatique et ayant la nationalité du pays suivant: - Français → Magyar
Residence document issued to European Union citizens and to citizens of Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland residing in: - English → Magyar
Document establishing identity issued to diplomats and consular officials and to members of international organizations accredited in: . - English → Magyar
Document établissant l'identité, délivré aux membres du personnel de service et privé de représentations étrangères accrédités auprès du pays suivant: - Français → Magyar
Document établissant l'identité, délivré aux membres du personnel administratif et technique de représentations étrangères accrédités auprès du pays suivant: - Français → Magyar
Document de séjour délivré aux citoyens de l'Union européenne, ainsi qu'aux citoyens islandais, liechtensteinois, norvégiens et suisses, qui résident dans le pays suivant: - Français → Magyar
Document établissant l'identité, délivré aux membres du personnel diplomatique et consulaire ainsi qu'aux membres d'organisations internationales accrédités auprès du pays suivant: - Français → Magyar
Document de voyage qui établit l'identité du titulaire, mais ne confère pas la nationalité portugaise ni le droit de bénéficier de la protection des autorités portugaises à l'étranger. - Français → Magyar
Document établissant l'identité du titulaire mais ne conférant pas la nationalité portugaise. Confère aux ressortissants brésiliens les mêmes droits et devoirs qu'aux ressortissants portugais. - Français → Magyar
Document établissant l'identité délivré à des personnes ayant la nationalité du pays suivant: , ou délivré à des ressortissants étrangers en séjour régulier sur le territoire de ce pays. - Français → Magyar
Permis de conduire délivré à des personnes qui se trouvent en séjour régulier dans le pays suivant: . Document qui établit l'identité du titulaire sur le terriroire de ce pays, mais ne constitue pas une preuve de sa nationalité. - Français → Magyar
Bevestiging van het recht van verblijf in het Verenigd Koninkrijk - Nederlands → Magyar
Serebrale infarksie as gevolg van embolisme van serebrale arteries - Afrikaans → Magyar
Bewijs van binnenkomst op het grondgebied van: aan een buitengrens - Nederlands → Magyar
Occupant of pick-up trunk or van injured in collision with car - pick-up trunk or van - English → Magyar
Verblijfsvergunning die onderdanen van derde landen machtigt om in : te verbijven en te reizen binnen de zone van de Schengenovereenkomst - Nederlands → Magyar
Verblijfsdocument afgegeven aan burgers van de Europese Unie en aan onderdanen van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland die verblijven in : - Nederlands → Magyar
met - Magyar → értelmezés
MET - English → Magyar
MET - English → értelmezés
met? - Magyar → értelmezés
met. - Magyar → értelmezés
met, - Lat/Gr/Med → Magyar
1 MET - English → Magyar
met.re - Italiano → keresési javaslat
met.re - Magyar → keresési javaslat
met.ek - English → keresési javaslat
met.re - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
met.re - → keresési javaslat
met.ek - Čeština → keresési javaslat
met.re - Español → keresési javaslat
met.re - Français → keresési javaslat
met.ek - Magyar → keresési javaslat
cc met - English → keresési javaslat
met.ek - Español → keresési javaslat
met.re - English → keresési javaslat
cum met - Deutsch → keresési javaslat
met.-re - Italiano → keresési javaslat
cut met - English → keresési javaslat
met.-re - Magyar → keresési javaslat
cum met - English → keresési javaslat
Met.oss - Svenska → keresési javaslat
met.-re - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
Met.rex - English → keresési javaslat
met.-re - → keresési javaslat
met.-re - Français → keresési javaslat
met hep - Lat/Gr/Med → Magyar
met.-re - Español → keresési javaslat
Met.cer - English → keresési javaslat
Met.cer - Español → keresési javaslat
met. re - Lat/Gr/Med → értelmezés
met.hep - Magyar → keresési javaslat
MET igl - Magyar → keresési javaslat
cum met - Magyar → keresési javaslat
met.-re - English → keresési javaslat
Met.cer - Magyar → keresési javaslat
met.-ek - Čeština → keresési javaslat
cum met - Svenska → keresési javaslat
met. hep - Magyar → keresési javaslat
Met.lgl. - Magyar → szinonima
met. oss - Magyar → keresési javaslat
met.oss. - Magyar → keresési javaslat
well met! - English → Magyar
met ossis - English → keresési javaslat
met ossis - Magyar → keresési javaslat
met ossis - Español → keresési javaslat
met ossis - Deutsch → keresési javaslat
l.u. met. - English → keresési javaslat
met. hep. - Lat/Gr/Med → Magyar
sine met. - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
met. hep. - Lat/Gr/Med → értelmezés
met. ossis - Magyar → keresési javaslat
met.astazis - English → keresési javaslat
Met.lgl.Abd. - Magyar → szinonima
Met.Igl.abd. - Lat/Gr/Med → Magyar
to meet, met - English → Magyar
oseális met - Magyar → keresési javaslat
osseális met - Magyar → keresési javaslat
osszealis met - Magyar → keresési javaslat
ossealis met. - Magyar → szinonima
ossealis met. - Magyar → értelmezés
multiplex met - Magyar → szinonima
Met. Igl. Pelv - Lat/Gr/Med → Magyar
Recidiva, met. - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
Met.pulm.mplx. - Lat/Gr/Med → Magyar
multiplex met. - Magyar → keresési javaslat
he met his equal - English → Magyar
Mrtg: met-re neg. - Magyar → szinonima
Mrtg: met-re neg. - Magyar → értelmezés
multiplex met ossei - Lat/Gr/Med → értelmezés
Met. Igl. retroperit - Lat/Gr/Med → Magyar
zijdesteek met garen - Nederlands → Magyar
Met.ossei multiplex. - Lat/Gr/Med → Magyar
cervicalis gerinc met - Magyar → szinonima
zadelsteek met nietjes - Nederlands → Magyar
zijdesteek met nietjes - Nederlands → Magyar
binding met metaaldraad - Nederlands → Magyar
he met his fate in 1944 - English → Magyar
zadelsteek met binddraad - Nederlands → Magyar
binding met plastic draad - Nederlands → Magyar
langwerpig stempel met omlijning - Nederlands → Magyar
he told us as how he had met her - English → Magyar
to be hail-fellow-well-met with everybody - English → Magyar
collationeerblokje met bladzijdenummer (vlottende nummering) - Nederlands → Magyar
van - English → Magyar
to van - English → Magyar
van in - English → Magyar
ez van - Magyar → szinonima
EC van - Français → keresési javaslat
van out - English → Magyar
book van - English → Magyar
mail-van - English → Magyar
úgy van - Magyar → szinonima
gipsy van - English → Magyar
van-guard - English → Magyar
helye van - Magyar → keresési javaslat
Van idő. - Español → keresési javaslat
camper van - English → Magyar
parcel van - English → Magyar
talkie van - English → Magyar
police-van - English → Magyar
guard's van - English → Magyar
luggage-van - English → Magyar
removal van - English → Magyar
luggage van - English → Magyar
van-dweller - English → Magyar
van-dwellers - English → Magyar
delivery van - English → Magyar
be van dugva - Magyar → szinonima
észnél van - Magyar → szinonima
egyedül van - Magyar → szinonima
meg van lepve - Magyar → szinonima
kómában van - Magyar → szinonima
recording van - English → Magyar
beide van wie - Afrikaans → Magyar
van Buren-kór - Magyar → értelmezés
van Buren-kór - Magyar → szinonima
szüksége van - Magyar → szinonima
öszhangban van - Magyar → szinonima
hányingere van - Magyar → szinonima
advertising van - English → Magyar
die vorming van - Afrikaans → Magyar
refrigerator van - English → Magyar
több alakja van - Magyar → szinonima
fel van iratkozva - Magyar → szinonima
kevés van belőle - Magyar → szinonima
Van Hoorne's canal - English → Magyar
Van Hoorne's canal - English → értelmezés
meg van bélyegezve - Magyar → szinonima
verwerking van data - Afrikaans → Magyar
Kongenitale van hip - Afrikaans → Magyar
köze van valamihez - Magyar → szinonima
torkig van valamivel - Magyar → szinonima
továbbra is ott van - Magyar → szinonima
továbbra is meg van - Magyar → szinonima
időnként jelen van - Magyar → szinonima
elege van valamiből - Magyar → szinonima
Wijze van aanbrengen - Nederlands → Magyar
összefüggésben van - Magyar → szinonima
Wijze van bevestiging - Nederlands → Magyar
grootte van die gesin - Afrikaans → Magyar
Anton van Leeuwenhoek - Magyar → értelmezés
sameswering van stilte - Afrikaans → Magyar
Van Nuys osztályozás - Magyar → értelmezés
Van Nuys osztályozás - Magyar → szinonima
police loud-speaker van - English → Magyar
el van vonva a figyelme - Magyar → szinonima
Van Nuys classification - English → Magyar
papier van katoenvezels - Nederlands → Magyar
Van Nuys klasszifikáció - Magyar → értelmezés
Van Nuys klasszifikáció - Magyar → szinonima
vrystelling van belasting - Afrikaans → Magyar
kapcsolatban van valamivel - Magyar → szinonima
Maligne melanoom van die vel - Afrikaans → Magyar
to be in the van of progress - English → Magyar
harsingskudding van die brein - Afrikaans → Magyar
fundamentele reg van die mens - Afrikaans → Magyar
Akute lymphadenitis van trunk - Afrikaans → Magyar
Alpha swaar kettings van siekte - Afrikaans → Magyar
teljessen mellékvágányon van - Magyar → szinonima
Gevolge van serebrale infarksie - Afrikaans → Magyar
Tuberkulose van bene en gewrigte - Afrikaans → Magyar
to be in the van of the procession - English → Magyar
guilloche/patroon van dunne lijnen - Nederlands → Magyar
Akute lymphadenitis van ander sites - Afrikaans → Magyar
Gevolge van intraserebrale bloeding - Afrikaans → Magyar
A jobb mellkasfél be van húzódva. - Magyar → szinonima
Ander toestande van binokulêre visie - Afrikaans → Magyar
A homloküregben enyhe gyulladás van. - Magyar → szinonima
Toelating tot het grondgebied van - Nederlands → Magyar
Ander versteurings van are en bloedvate - Afrikaans → Magyar
Echinococcus granulosus infeksie van been - Afrikaans → Magyar
Oorvleuelende maligne melanoom van die vel - Afrikaans → Magyar
Akute lymphadenitis van die boonste ledemaat - Afrikaans → Magyar
Akute lymphadenitis van die onderste ledemate - Afrikaans → Magyar
Reisdocument afgegeven aan onderdanen van - Nederlands → Magyar
gepositioneerd – bovenste deel van de bladzijde - Nederlands → Magyar
Serebrale bloeding as gevolg van geboorte besering - Afrikaans → Magyar
Ander versteurings van die botdichtheid en struktuur - Afrikaans → Magyar
Identiteitsdocument afgegeven aan onderdanen van - Nederlands → Magyar
bal kamra hátulsó-alulsó része el van zsírosodva - Magyar → szinonima
Reisdocument afgegeven aan onderdanen van derde landen - Nederlands → Magyar
Onderhuidse vet nekrose as gevolg van geboorte besering - Afrikaans → Magyar
lijn van de ondergrondbedrukking loopt door over de foto - Nederlands → Magyar
Bewijs van vertrek uit de Schengenruimte aan een buitengrens - Nederlands → Magyar
Pedestrian injured in collision with car - pick-up trunk or van - English → Magyar
Bewijs van binnenkomst in de Schengenruimte aan een buitengrens - Nederlands → Magyar
Car occupant injured in collision with car - pick-up trunk or van - English → Magyar
Bus occupant injured in collision with car - pick-up truck or van - English → Magyar
Az in situ tumorkomponens jelen van a lateralis resections síkban - Magyar → hozzászólás
Pedal cyclist injured in collision with car - pick-up trunk or van - English → Magyar
Reisdocument afgegeven aan personen die geen onderdaan zijn van - Nederlands → Magyar
Motorcycle rider injured in collision with car - pick-up truck or van - English → Magyar
Documentonderdeel (indien geen andere kwalificatie van toepassing is) - Nederlands → Magyar
Occupant of pick-up trunk or van injured in collision with pendal cycle - English → Magyar
Person injured in collision between car and pick-up truck or van (traffic) - English → Magyar
Occupant of pick-up trunk or van injured in noncollision transport accident - English → Magyar
Person injured in collision between car and pick-up trunk or van - nontraffic - English → Magyar
Occupant [any] of pick-up trunk or van injured in unspecified traffic accident - English → Magyar
Occupant of pick-up trunk or van injured in collision with pedestrian or animal - English → Magyar
Occupant of pick-up trunk or van injured in collision with other nonmotor vehicle - English → Magyar
Occupant [any] of pick-up trunk or van injured in unspecified nontraffic accident - English → Magyar
Occupant [any] of pick-up trunk or van injured in other specified transport accident - English → Magyar
Verblijfsdocument afgegeven aan burgers van de Europese Unie die verblijven in: - Nederlands → Magyar
Occupant of pick-up trunk or van injured in other and unsepcified transport accidents - English → Magyar
Occupant of pick-up trunk or van injured in collision with fixed or stationary object - English → Magyar
Occupant of heavy transport vehicle injured in collision with car - pick-up trunk or van - English → Magyar
Occupant of pick-up trunk or van injured in collision with heavy transport vehicle or bus - English → Magyar
Occupant of pick-up trunk or van injured in collision with railway train or railway vehicle - English → Magyar
Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in collision with car - pick-up truck or van - English → Magyar
Occupant of pick-up trunk or van injured in collision with two- or three-wheeld motor vehicle - English → Magyar
Rider or occupant injured in collision with car - pick-up trunk - van - heavy transport vehicle or bus - English → Magyar
Identiteitsdocument afgegeven aan onderdanen van of aan legaal in verblijvende buitenlandse onderdanen - Nederlands → Magyar
Identiteitsdocument afgegeven aan dienst- en privépersoneel van buitenlandse vertegenwoordigingen geaccrediteerd in : - Nederlands → Magyar
Unspecified occepant of pick-up truck or van injured in collision with other and unspecified motor vehicles in traffic accident - English → Magyar
Unspecified occupant of pick-up truck or van injured in collision with other and unspecified motor vehicles int nontraffic accident - English → Magyar
Identiteitsdocument afgegeven aan administratief en technisch personeel van buitenlandse vertegenwoordigingen geaccrediteerd in : - Nederlands → Magyar
Identiteitsdocument afgegeven aan diplomaten en consulaire ambtenaren en aan leden van internationale organisaties geaccrediteerd in : - Nederlands → Magyar
Reisdocument waarbij de identiteit van de houder wordt vastgesteld, maar niet de Portugese nationaliteit wordt verleend, noch het recht op bescherming in het buitenland door de Portugese autoriteiten. - Nederlands → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2022 super55.com