címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av andra organ - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av nervsystemet - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av mag-tarmkanalen - Svenska → Magyar
Toxoplasmos med engagemang av andra organ - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med hjärtengagemang - Svenska → Magyar
Akut Chagas sjukdom med hjärtengagemang - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med andra - Svenska → Magyar
Andra trematodinfektioner (infektioner med flundror och andra sugmaskar) - Svenska → Magyar
kronisk sjukdom - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom - Svenska → Magyar
Akut Chagas sjukdom utan hjärtengagemang - Svenska → Magyar
Kronisk (virus)hepatit B med hepatit D (coinfection) - Svenska → Magyar
Andra virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra specificerade bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra specificerade streptokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra specificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Chagas- disease (chronic) with other organ involvement - English → Magyar
Fläcktyfus med återuppblossande [Brills sjukdom] - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med maligna - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andra organ - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andra specificerade organ - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i andra organ - Svenska → Magyar
Injury of intra-abdominal organ(s) with pelvic organ(s) - English → Magyar
HIV-infektion med andra mykoser - Svenska → Magyar
Cysticerkos med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra virusinfektioner - Svenska → Magyar
Primär syfilis med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Candidainfektion med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Spolmaskinfektion med andra komplikationer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra bakterieinfektioner - Svenska → Magyar
Trikomonasinfektion med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Bältros med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Mässling med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Påssjuka med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Röda hund med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Vattkoppor med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra typer av non-Hodgkin-lymfom - Svenska → Magyar
Bältros med andra komplikationer från nervsystemet - Svenska → Magyar
Infektion med andra virus - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra specificerade maligna tumörer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd - Svenska → Magyar
Infektion med andra bakterier - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av infektion med herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Sexuellt överförd klamydiainfektion med andra specificerade lokalisationer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid - blodbildande och besläktad vävnad - Svenska → Magyar
Akut hepatit B med hepatit D (coinfection) med leverkoma - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad med mikroskopisk sputumundersökning - med eller utan odling - Svenska → Magyar
kronisk - Svenska → Magyar
kronisk vagel - Svenska → Magyar
kronisk bronkit - Svenska → Magyar
kronisk hepatit - Svenska → Magyar
kronisk hepatit B - Svenska → Magyar
kronisk njursvikt - Svenska → Magyar
kronisk hepatit C - Svenska → Magyar
kronisk hepatit D - Svenska → Magyar
kronisk pankreatit - Svenska → Magyar
kronisk hydrocefalus - Svenska → Magyar
Kronisk virushepatit - Svenska → Magyar
Kronisk meningokockemi - Svenska → Magyar
Kronisk (virus)hepatit C - Svenska → Magyar
Subakut och kronisk melioidos - Svenska → Magyar
Kronisk pulmonell blastomykos - Svenska → Magyar
kronisk njurfunktionsförsämring - Svenska → Magyar
Kronisk pulmonell koccidioidomykos - Svenska → Magyar
Kronisk intestinal amöbainfektion - Svenska → Magyar
kronisk bukspottkörtelinflammation - Svenska → Magyar
Kronisk virushepatit - ospecificerad - Svenska → Magyar
Kronisk (virus)hepatit B utan hepatit D - Svenska → Magyar
Annan specificerad kronisk virushepatit - Svenska → Magyar
Kronisk pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum - Svenska → Magyar
sjukdom - Svenska → Magyar
akut sjukdom - Svenska → Magyar
lyme-sjukdom - Svenska → Magyar
Wilsons sjukdom - Svenska → Magyar
wolmans sjukdom - Svenska → Magyar
exotisk sjukdom - Svenska → Magyar
Refsums sjukdom - Svenska → Magyar
endemisk sjukdom - Svenska → Magyar
ärftlig sjukdom - Svenska → Magyar
endokrin sjukdom - Svenska → Magyar
iatrogen sjukdom - Svenska → Magyar
Basedows sjukdom - Svenska → Magyar
Raynauds sjukdom - Svenska → Magyar
Addisons sjukdom - Svenska → Magyar
Peyronies sjukdom - Svenska → Magyar
enzootisk sjukdom - Svenska → Magyar
sprida en sjukdom - Svenska → Magyar
Tay-Sachs sjukdom - Svenska → Magyar
genetiska sjukdom - Svenska → Magyar
embryonal sjukdom - Svenska → Magyar
hemolytisk sjukdom - Svenska → Magyar
smittosamm sjukdom - Svenska → Magyar
Bechterews sjukdom - Svenska → Magyar
Schaumanns sjukdom - Svenska → Magyar
livshotande sjukdom - Svenska → Magyar
framväxande sjukdom - Svenska → Magyar
Scheuermanns sjukdom - Svenska → Magyar
sjukdom i ändtarmen - Svenska → Magyar
könsorganens sjukdom - Svenska → Magyar
granulomatös sjukdom - Svenska → Magyar
hematologiska sjukdom - Svenska → Magyar
mitokondriella sjukdom - Svenska → Magyar
kardiovaskulär sjukdom - Svenska → Magyar
von Willebrands sjukdom - Svenska → Magyar
cerebrovaskulär sjukdom - Svenska → Magyar
Albers-Schönberg sjukdom - Svenska → Magyar
cerebrovaskulära sjukdom - Svenska → Magyar
Creutzfeldt-Jakobs sjukdom - Svenska → Magyar
vård vid livshotande sjukdom - Svenska → Magyar
Trikinos (sjukdom orsakad av trikiner) - Svenska → Magyar
sjukdom orsakad av läkares åtgärder - Svenska → Magyar
Icke specificerad sexuellt överförd sjukdom - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av tarmparasit - ospecificerad - Svenska → Magyar
Icke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] - Svenska → Magyar
Chagas-kór - Magyar → értelmezés
chagas kór - Magyar → keresési javaslat
Chagas- disease - English → Magyar
morbo di Chagas - Italiano → Magyar
Chagas-Krankheit - Deutsch → Magyar
Maladie de Chagas - Français → Magyar
doença de Chagas - Português → Magyar
Enfermedad de Chagas - Español → Magyar
Megacolon in Chagas- disease(B57.3+) - English → Magyar
Megaoesophagus in Chagas- disease [B57.3*] - English → Magyar
Acute Chagas- disease without heart involvement - English → Magyar
Enfermedad de Chagas aguda que afecta al corazón - Español → Magyar
Enfermedad de Chagas aguda que no afecta al corazón - Español → Magyar
Mégacôlon au cours de la maladie de Chagas (B57.3+) - Français → Magyar
Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al corazón - Español → Magyar
Méga-œsophage au cours de la maladie de Chagas (B57.3) - Français → Magyar
Chagas- disease (chronic) with nervous system involvement - English → Magyar
Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta otros órganos - Español → Magyar
Chagas- disease (chronic) with digestive system involvement - English → Magyar
Acute Chagas- disease with heart involvement (I41.2* - I98.1) - English → Magyar
Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al sistema nervioso - Español → Magyar
Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al sistema digestivo - Español → Magyar
Chagas- disease (chronic) with heart involvement (I41.2* - I98.1) - English → Magyar
Meningitis en otras enfermedades infecciosas y parasitarias especificadas - clasificadas en otras partes: meningitis en tripanosomiasis africana (B56.-) y enfermedad de Chagas (crónica) (B57.4) - Español → Magyar
Encefalitis - mielitis y encefalomielitis en otras enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otras partes: encefalitis - mielitis o encefalomielitis por tripanosomiasis Africana (B56.-) - enfermedad de Chagas (crónica) (B57.4) - Español → Magyar
andra - Svenska → Magyar
andra halskotan - Svenska → Magyar
på andra sidank - Svenska → Magyar
Andra infestationer - Svenska → Magyar
Andra masksjukdomar - Svenska → Magyar
Andra ytliga mykoser - Svenska → Magyar
Andra dermatofytoser - Svenska → Magyar
ANDRA PSEUDODOKUMENT - Svenska → Magyar
Andra former av difteri - Svenska → Magyar
Andra gonokockinfektioner - Svenska → Magyar
Andra rickettsiasjukdomar - Svenska → Magyar
Andra spiroketinfektioner - Svenska → Magyar
Andra bandmaskinfektioner - Svenska → Magyar
Andra Vincent-infektioner - Svenska → Magyar
Andra former av listerios - Svenska → Magyar
Andra salmonellainfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade mykoser - Svenska → Magyar
Andra meningokockinfektioner - Svenska → Magyar
Andra manifestationer vid yaws - Svenska → Magyar
Andra specificerade pestformer - Svenska → Magyar
Andra specificerade zygomykoser - Svenska → Magyar
Andra specificerade septikemier - Svenska → Magyar
äldre namn på andra halskotan - Svenska → Magyar
Andra protozosjukdomar i tarmen - Svenska → Magyar
Andra specificerade antraxformer - Svenska → Magyar
Andra specificerade infestationer - Svenska → Magyar
Andra specificerade masksjukdomar - Svenska → Magyar
Andra tidiga hudlesioner vid yaws - Svenska → Magyar
Andra bakteriella tarminfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade tularemiformer - Svenska → Magyar
Andra specificerade virussjukdomar - Svenska → Magyar
Andra specificerade ytliga mykoser - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av lepra - Svenska → Magyar
Andra specificerade tarminfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusmeningiter - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusencefaliter - Svenska → Magyar
Andra specificerade hakmasksjukdomar - Svenska → Magyar
Andra specificerade protozosjukdomar - Svenska → Magyar
Andra specificerade bakteriesjukdomar - Svenska → Magyar
Akut lymfadenit på andra webbplatser - Svenska → Magyar
Andra specificerade tarmmasksjukdomar - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar orsakade av klamydier - Svenska → Magyar
Andra specificerade filariainfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade rickettsiasjukdomar - Svenska → Magyar
Andra medfödda missbildningar av huden - Svenska → Magyar
Andra specificerade klamydiainfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av nokardios - Svenska → Magyar
Andra specificerade spiroketinfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade bandmaskinfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade trematodinfektioner - Svenska → Magyar
Andra medfödda missbildningar av revben - Svenska → Magyar
Andra medfödda missbildningar av tarmen - Svenska → Magyar
Candidainfektion i andra urogenitalorgan - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av kromomykos - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av aktinomykos - Svenska → Magyar
Andra specificerade salmonellainfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av aspergillos - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av leptospiros - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av bartonellos - Svenska → Magyar
Sjukdomar orsakade av andra mykobakterier - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av blastomykos - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i artärer och arterioler - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av erysipeloid - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i bentäthet och struktur - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av sporotrikos - Svenska → Magyar
Andra infektioner orsakade av ortopoxvirus - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av kryptokockos - Svenska → Magyar
Andra salmonellainfektioner - ospecificerade - Svenska → Magyar
Andra sexuellt överförda klamydiasjukdomar - Svenska → Magyar
Andra specificerade cytomegalvirusinfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av schistosomiasis - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av koccidioidomykos - Svenska → Magyar
Andra specificerade bakteriella tarminfektioner - Svenska → Magyar
Andra mykoser som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra specificerade mykobakteriella infektioner - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av andra gramnegativa organismer - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av parakoccidioidomykos - Svenska → Magyar
Andra specificerade arenavirala hemorragiska febrar - Svenska → Magyar
Andra specificerade virala hemorragiska febersjukdomar - Svenska → Magyar
Andra virussjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Kikhosta orsakad av andra specificerade bordetellaarter - Svenska → Magyar
Andra specificerade tarmsjukdomar orsakade av protozoer - Svenska → Magyar
Andra atypiska virusinfektioner i centrala nervsystemet - Svenska → Magyar
Andra virusencefaliter som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra protozosjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra tarmmaskinfektioner som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra specificerade matförgiftningar orsakade av bakterier - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusinfektioner i centrala nervsystemet - Svenska → Magyar
Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda av myggor - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusfebersjukdomar överförda av leddjur - Svenska → Magyar
Virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra specificerade huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i pelviperitoneum och andra urin- och könsorgan - Svenska → Magyar
Andra djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Reovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra virusinfektioner i centrala nervsystemet som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra och icke specificerade infektionssjukdomar och - Svenska → Magyar
Parvovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Adenovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Retrovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur - som ej - Svenska → Magyar
Coronavirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Enterovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Papillomvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra hemorragiska febersjukdomar orsakade av virus som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Andra specificerade febersjukdomar orsakade av virus överförda av myggor - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Bacteroides fragilis som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Staphylococcus aureus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Klebsiella pneumoniae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Streptokocker grupp A som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Mycoplasma pneumoniae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Streptokocker grupp B som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Streptokocker grupp D som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Haemophilus influenzae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra specificerade djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Clostridium perfringens som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Pseudomonas (aeruginosa) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Respiratoriskt syncytialvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Proteus (mirabilis) (morgagni) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra - Svenska → Magyar
Icke specificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Icke specificerade streptokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
organ - English → Magyar
organ - Polski → Magyar
Organ - Deutsch → Magyar
organ - Svenska → Magyar
orgán - Slovenčina → Magyar
orgán - Čeština → Magyar
end-organ - English → Magyar
end organ - English → Magyar
end organ - English → értelmezés
sex organ - English → keresési javaslat
Inre organ - Svenska → Magyar
hand-organ - English → Magyar
male organ - English → keresési javaslat
Organ das; - Deutsch → Magyar
Organ Size - English → Magyar
vital organ - English → Magyar
organ donor - English → Magyar
sense organ - English → Magyar
sense-organ - English → Magyar
mouth organ - English → Magyar
piano organ - English → Magyar
solid organ - English → Magyar
house organ - English → Magyar
multi organ - English → keresési javaslat
barrel organ - English → Magyar
target organ - English → Magyar
barrel-organ - English → Magyar
enamel organ - English → Magyar
speech organ - English → Magyar
pelvic organ - English → Magyar
Organ izdaje - Slovenščina → Magyar
organ system - English → Magyar
organ failure - English → Magyar
lokalni organ - Slovenščina → Magyar
urinary organ - Magyar → szinonima
organ-grinder - English → Magyar
organ of orti - English → keresési javaslat
urinary organ - English → Magyar
sensory organ - English → Magyar
colný orgán - Slovenčina → Magyar
organ systems - English → Magyar
homolog organ - Svenska → Magyar
organ function - English → értelmezés
electric organ - English → Magyar
acoustic organ - English → Magyar
organ of smell - English → Magyar
organ toxicity - English → Magyar
miestny orgán - Slovenčina → Magyar
internal organ - English → Magyar
organ of corti - English → Magyar
multiple organ - English → Magyar
digestive organ - English → Magyar
Organ wydający - Polski → Magyar
endocrine organ - English → Magyar
olfactory organ - English → Magyar
secretory organ - English → Magyar
digastive organ - English → Magyar
zmyslový orgán - Slovenčina → Magyar
end organ damage - English → értelmezés
organ transplant - English → Magyar
respiratory organ - Magyar → szinonima
the urinary organ - English → Magyar
policajný orgán - Slovenčina → Magyar
Organ Specificity - English → Magyar
to blow the organ - English → Magyar
Policejní orgán - Čeština → Magyar
organ disfunction - English → Magyar
elektrický orgán - Slovenčina → Magyar
reproductive organ - English → keresési javaslat
organ preservation - English → Magyar
regionálny orgán - Slovenčina → Magyar
sklovinový orgán - Slovenčina → Magyar
Vydávajúci orgán - Slovenčina → Magyar
organ of copulation - English → Magyar
multi-organ failure - English → Magyar
motor organ systems - Magyar → szinonima
organ of locomotion - English → Magyar
whole organ culture - English → Magyar
end-organ deficiency - English → Magyar
organ transplantation - English → Magyar
multi-organ failure  - English → Magyar
organ of Rosenmüller - English → Magyar
organ of Rosenmüller - English → értelmezés
inresekretoriskt organ - Svenska → Magyar
multiple organ failure - English → Magyar
single organ vasculitis - English → Magyar
orgán kontroly hraníc - Slovenčina → Magyar
to grind a barrel organ - English → Magyar
lateral organ boundaries - English → Magyar
multiple organ failure  - English → Magyar
Organ-limited amyloidosis - English → Magyar
repositioning of an organ - English → Magyar
to extemporize on the organ - English → Magyar
multiple organ failure, MOF - Lat/Gr/Med → Magyar
related to an internal organ - English → Magyar
single organ vasculitis (SOV) - English → Magyar
single-organ vasculitis (SOV) - English → Magyar
organ electrodermal diagnostics - English → Magyar
Injury of unspecified pelvic organ - English → Magyar
Acquired absence of other organ(s) - English → Magyar
Emigrační nebo imigrační orgán - Čeština → Magyar
Transplanted organ and tissue status - English → Magyar
Urinary organ neoplasm - unspecified - English → Magyar
Acquired absence of genital organ(s) - English → Magyar
Dornor of unspecified organ or tissue - English → Magyar
Digestive organ neoplasm - unspecified - English → Magyar
Respiratory organ neoplasm - unspecified - English → Magyar
Male genital organ neoplasm - unspecified - English → Magyar
Injury of unspecified intrathoracic organ - English → Magyar
organ za priseljevanje in/ali izseljevanje - Slovenščina → Magyar
Toxoplasmosis with other organ involvement - English → Magyar
Injury of unspecified intra-abdominal organ - English → Magyar
diplomatický orgán (napr. veľvyslanectvo) - Slovenčina → Magyar
Diplomatický orgán (např. velvyslanectví) - Čeština → Magyar
Urinary organ malignant neoplasm - unspecified - English → Magyar
Digstive organ carcinoma in situ - unspecified - English → Magyar
Benign neoplasms - Urinary organ - unspecified - English → Magyar
den plats där kärl och nerver når ett organ - Svenska → Magyar
Mechnical complication of graft of urinary organ - English → Magyar
Intrathoracic organ benign neoplasm - unspecified - English → Magyar
female genital organ benign neoplasm - unspecified - English → Magyar
Male genital organ malignant neoplasm - unspecified - English → Magyar
Male genital organ – benign neoplasm - unspecified - English → Magyar
Female genital organ malignant neoplasm - unspecified - English → Magyar
Inflammatory disorders of unspecified male genital organ - English → Magyar
Congenital malformation of male genital organ - unspecified - English → Magyar
Systemic lupus erythematosus with organ or system involvement - English → Magyar
Failure and rejection of unspecified transplanted organ and tissue - English → Magyar
Nezhubný nádor močovej sústavy - Nešpecifikovaný močový orgán - Slovenčina → Magyar
Neoplasms of uncertain or unknown behaviour - Female genital organ - unspecified - English → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných - Ženský pohlavný orgán - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov - Mužský pohlavný orgán - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor ženských pohlavných orgánov neurčitého - Ženský pohlavný orgán bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania - Močový orgán bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov - Nešpecifikovaný tráviaci orgán - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Nešpecifikovaný močový orgán - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Nešpecifikovaný mužský pohlavný orgán - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov - Nešpecifikovaný ženský pohlavný orgán - Slovenčina → Magyar
dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neynámeho správania - Dýchací orgán bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Tráviaci orgán - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Nádor mužských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania - Mužský pohlavný orgán bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Removal of other organ (partial) (total) as the cause of abnormal reaction of the patient - or of later complication - without mention - English → Magyar
med - Slovenčina → Magyar
med - Čeština → Magyar
MED - English → Magyar
med. - Magyar → értelmezés
med.an - English → keresési javaslat
Med.d. - English → keresési javaslat
med.gr - Magyar → keresési javaslat
Med.d. - Svenska → keresési javaslat
Med.d. - Italiano → keresési javaslat
Eu-Med - Magyar → szinonima
med.an - Magyar → keresési javaslat
Med.d. - Čeština → keresési javaslat
med.an - Svenska → keresési javaslat
Med.d. - Deutsch → keresési javaslat
Med.d. - Magyar → keresési javaslat
med.an - Français → keresési javaslat
Med.d. - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
os med - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
med.an - Deutsch → keresési javaslat
med et - Magyar → keresési javaslat
med gen - Magyar → keresési javaslat
gå med - Svenska → Magyar
pre med - English → keresési javaslat
med.men - Magyar → keresési javaslat
med. gr - Magyar → keresési javaslat
Ot.med. - Lat/Gr/Med → Magyar
pre-med - English → keresési javaslat
med.men - Deutsch → keresési javaslat
mail med - English → keresési javaslat
hu. med. - Magyar → keresési javaslat
med.men. - Magyar → keresési javaslat
med.lap. - Magyar → keresési javaslat
ch. med. - English → keresési javaslat
Med. Men - Magyar → keresési javaslat
sine med - Lat/Gr/Med → Magyar
prae med - English → keresési javaslat
Med.gen. - Magyar → keresési javaslat
med rés - Magyar → keresési javaslat
med. gen. - Magyar → keresési javaslat
Colli med - English → keresési javaslat
ad us. med. - Lat/Gr/Med → Magyar
ad man. med. - Lat/Gr/Med → Magyar
Abductor (med) - Español → Magyar
försedd med blad - Svenska → Magyar
försedd med hake - Svenska → Magyar
försedd med huvud - Svenska → Magyar
försedd med svans - Svenska → Magyar
försedd med finger - Svenska → Magyar
inbindning med plast - Svenska → Magyar
försedd med tänder - Svenska → Magyar
Bältros med meningit - Svenska → Magyar
- med okänd etiologi - Svenska → Magyar
försedd med strålar - Svenska → Magyar
ryghæftning med tråd - Dansk → Magyar
hæftet med metaltråd - Dansk → Magyar
Bältros med encefalit - Svenska → Magyar
hæftet med plasttråd - Dansk → Magyar
Tu pulm. lobi med.I.d. - Lat/Gr/Med → Magyar
med animaliskt ursprung - Svenska → Magyar
Vattkoppor med pneumoni - Svenska → Magyar
Hepatit A med leverkoma - Svenska → Magyar
sidehæftning med tråd - Dansk → Magyar
rygghäftning med tråd - Svenska → Magyar
Vattkoppor med meningit - Svenska → Magyar
tvärhäftning med tråd - Svenska → Magyar
rygghäftning med klammer - Svenska → Magyar
tvärhäftning med klammer - Svenska → Magyar
inbindning med metalltråd - Svenska → Magyar
Infektion med binnikemaskar - Svenska → Magyar
dödande med elektrisk ström - Svenska → Magyar
Infektion med Taenia saginata - Svenska → Magyar
ryghæftning med hæfteklammer - Dansk → Magyar
Myiasis med annan lokalisation - Svenska → Magyar
HIV-infektion med encefalopati - Svenska → Magyar
som har med andningen att göra - Svenska → Magyar
sidehæftning med hæfteklammer - Dansk → Magyar
rækkeinddelt stempel med ramme - Dansk → Magyar
övertrycksbehandling med syrgas - Svenska → Magyar
HIV-infektion med Kaposis sarkom - Svenska → Magyar
Bältros med ögonkomplikationer - Svenska → Magyar
hiatus hernia axiális med.grad. - Lat/Gr/Med → Magyar
Mässling med tarmkomplikationer - Svenska → Magyar
som hör samman med mellangärdet - Svenska → Magyar
HIV-infektion med Burkitts lymfom - Svenska → Magyar
Tidig medfödd syfilis med symtom - Svenska → Magyar
Infektion med Schistosoma mansoni - Svenska → Magyar
gallblåseoperation med laparoskop - Svenska → Magyar
HIV-infektion med candidainfektion - Svenska → Magyar
aborterade foster med missbildning - Svenska → Magyar
HIV-infektion med extrem avmagring - Svenska → Magyar
Hemorragisk feber med njurpåverkan - Svenska → Magyar
Infektion med Schistosoma japonicum - Svenska → Magyar
guillocher/mönster med tunna linjer - Svenska → Magyar
Infektion med Schistosoma haematobium - Svenska → Magyar
Infestation med sandloppa [Tungiasis] - Svenska → Magyar
försedd med små tandlika bildningar - Svenska → Magyar
Annan sen medfödd syfilis med symtom - Svenska → Magyar
radstämpelavtryck med inramande linje - Svenska → Magyar
HIV-infektion med multipla infektioner - Svenska → Magyar
Amöbainfektion med annan lokalisation - Svenska → Magyar
HIV-infektion med mykobakterieinfektion - Svenska → Magyar
litotripsi med extrakorporelle chockvåg - Svenska → Magyar
Spolmaskinfektion med tarmkomplikationer - Svenska → Magyar
aborterade foster med kromosomrubbningar - Svenska → Magyar
Annan tarminfektion med Escherichia coli - Svenska → Magyar
HIV-infektion med cytomegalvirusinfektion - Svenska → Magyar
Röda hund med neurologiska komplikationer - Svenska → Magyar
Akut hepatit B utan hepatit D med leverkoma - Svenska → Magyar
HIV-infektion med multipla maligna tumörer - Svenska → Magyar
Icke specificerad virushepatit med leverkoma - Svenska → Magyar
Anogenital infektion med herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad endast med odling - Svenska → Magyar
Urogenital infektion med herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Infektion med Taenia solium - intestinal form - Svenska → Magyar
Infektion med icke specificerade tarmparasiter - Svenska → Magyar
Virussjukdom med icke specificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Toxický účinok kovov - Meď a jej zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
HIV-infektion med icke specificerad malign tumör - Svenska → Magyar
HIV-infektion med lymfoid interstitiell pneumonit - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad med icke angiven metod - Svenska → Magyar
Bakterieinfektion med icke specificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Infektion med tarmtoxiska Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med nefropati - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med mjältruptur - Svenska → Magyar
Infektion med tarminvasiva Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Infektion med tarmpatogena Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
inresetillstånd till med begränsad varaktighet - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar - annan och ospecificerad - Svenska → Magyar
Hantavirus med (kardio)pulmonellt syndrom [HPS] [HCPS] - Svenska → Magyar
kollationsmærke med sidenummer (indekseret sidenummer) - Dansk → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av poliovaccinvirus - Svenska → Magyar
kollationeringsmärke med sidnummer (flytande numrering) - Svenska → Magyar
Infektion med tarmhemorragiska Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Dokument udstedt til personer med flygtningestatus i - Dansk → Magyar
Akut hepatit B med hepatit D (coinfection) utan leverkoma - Svenska → Magyar
handling utfärdad till personer med flyktingstatus i - Svenska → Magyar
integrerat kort med personuppgifter - framsida (identitet) - Svenska → Magyar
HIV-infektion med Pneumocystis jirovecii (carinii)-pneumoni - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av vilt inhemskt virus - Svenska → Magyar
HIV-infektion med (kvarstående) generaliserad lymfadenopati - Svenska → Magyar
Icke specificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av vilt importerat virus - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd - Svenska → Magyar
Infektion med herpes simplex-virus i den perianala huden och rektum - Svenska → Magyar
HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
HIV-infektion med icke specificerad infektions- eller parasitsjukdom - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium falciparum med cerebrala komplikationer - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till medborgare i med diplomatisk immunitet - Svenska → Magyar
Echinococcus granulosus-infektion med annan eller multipel lokalisation - Svenska → Magyar
Dokument udstedt til statsløse og udlændinge med ret til ophold i - Dansk → Magyar
Rejselegitimation udstedt til statsborgere med diplomatisk immunitet i - Dansk → Magyar
Echinococcus multilocularis-infektion med annan eller multipel lokalisation - Svenska → Magyar
HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Infektion med Mansonella ozzardi - Mansonella perstans eller Mansonella streptocerca - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna med abscess i periuretrala och - Svenska → Magyar
handling utfärdad av i enlighet med artikel 28 i konventionen av den 28 september 1954 - Svenska → Magyar
handling utfärdad till statslösa personer och utländska medborgare med rätt att vistas i - Svenska → Magyar
identitetshandling som inte ger portugisiskt medborgarskap; ger brasilianska medborgare en allmän status med samma rättigheter och skyldigheter som portugisiska medborgare - Svenska → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com