címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Candidainfektion i vulva och vagina - Svenska → Magyar
Candidainfektion i hud och naglar - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i pelviperitoneum och andra urin- och könsorgan - Svenska → Magyar
Annan gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra och icke specificerade infektionssjukdomar och - Svenska → Magyar
Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronker - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna med abscess i periuretrala och - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som utfärdas till EU-medborgare och till medborgare i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz bosatta i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till administrativ och teknisk personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till tjänstepersonal och privat personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till diplomater och konsulära tjänsteman samt till medlemmar av internationella organisationer som är ackrediterade i: - Svenska → Magyar
Open wound of vagina and vulva - English → Magyar
Candidiasis of vulva and vagina - English → Magyar
Foreign body in vulva and vagina - English → Magyar
Herida de la vagina y de la vulva - Español → Magyar
Other inflammation of vagina and vulva - English → Magyar
Cuerpo extraño en la vulva y en la vagina - Español → Magyar
Other specified inflammation of vagina and vulva - English → Magyar
Otras afecciones inflamatorias de la vagina y de la vulva - Español → Magyar
Otras inflamaciones especificadas de la vagina y de la vulva - Español → Magyar
Candidainfektion - Svenska → Magyar
Candidainfektion i lunga - Svenska → Magyar
Candidainfektion i munnen - Svenska → Magyar
Candidainfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
HIV-infektion med candidainfektion - Svenska → Magyar
Candidainfektion i andra urogenitalorgan - Svenska → Magyar
Candidainfektion med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
och - Polski → Magyar
och - Svenska → Magyar
Rots och melioidos - Svenska → Magyar
tung- och svalgnerv - Svenska → Magyar
mul- och klövsjuka - Svenska → Magyar
Gumma och sår vid yaws - Svenska → Magyar
hörsel- och balansnerv - Svenska → Magyar
Akut och fulminant melioidos - Svenska → Magyar
Akut och subakut iridocyklit - Svenska → Magyar
Ben- och ledlesioner vid yaws - Svenska → Magyar
Subakut och kronisk melioidos - Svenska → Magyar
öron- näs- och halssjukdomar - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
Kutan och mukokutan bartonellos - Svenska → Magyar
Tyfoidfeber och paratyfoidfeber - Svenska → Magyar
Kromomykos och feomykotisk abscess - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelettet och lederna - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad syfilis - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
Multipla papillom och wet crab yaws - Svenska → Magyar
Tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Tuberkulos i hud och subkutan vävnad - Svenska → Magyar
präglingsstämpelavtryck och öljett - Svenska → Magyar
Subkutan feomykotisk abscess och cysta - Svenska → Magyar
Sekundär syfilis i hud och slemhinnor - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad echinokockos - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i artärer och arterioler - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i bentäthet och struktur - Svenska → Magyar
Dermatofytos i hårbotten och skäggbotten - Svenska → Magyar
färg- och/eller präglingsstämpelavtryck - Svenska → Magyar
Akuta och övergående psykotiska störningar - Svenska → Magyar
överst till höger och nederst till vänster - Svenska → Magyar
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem - Svenska → Magyar
den plats där kärl och nerver når ett organ - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria - Svenska → Magyar
Akut hepatit B utan hepatit D - och utan leverkoma - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Fläcktyfus överförd av löss - loppor och kvalster - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar - annan och ospecificerad - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i urin- och könsorganen - ospecificerad - Svenska → Magyar
Tuberkulos i tarmarna - peritoneum och mesenterialkörtlarna - Svenska → Magyar
tillstånd att resa in till och vistas inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
Icke specificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Tuberkulös pleurit - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Infektion med herpes simplex-virus i den perianala huden och rektum - Svenska → Magyar
Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer - Svenska → Magyar
Gingivostomatit och faryngotonsillit orsakade av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras - Svenska → Magyar
identitets- och nationalitethandling som ger uppehållstillstånd i - Svenska → Magyar
Andra trematodinfektioner (infektioner med flundror och andra sugmaskar) - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - bakteriologiskt och histologiskt verifierad - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - bakteriologisk och histologisk undersökning ej genomförd - Svenska → Magyar
Streptokocker och stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i andningsorganen och icke specificerad tuberkulos - Svenska → Magyar
Annan tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Primär tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronk utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid - blodbildande och besläktad vävnad - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - ospecificerad - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna utan abscess i periuretrala eller - Svenska → Magyar
handling utfärdad till statslösa personer och utländska medborgare med rätt att vistas i - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som ger tredjelandsmedborgare rätt att bosätta sig: och att röra sig fritt inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
identitetshandling som inte ger portugisiskt medborgarskap; ger brasilianska medborgare en allmän status med samma rättigheter och skyldigheter som portugisiska medborgare - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd för en familjemedlem till en EU-medborgare, bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechstenstein fritt får röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium - Svenska → Magyar
vulva - Español → Magyar
vulva - Português → Magyar
vulva - Magyar → értelmezés
vulva - English → Magyar
vulva - Lat/Gr/Med → Magyar
Vulva - Deutsch → Magyar
vulva - Italiano → Magyar
Polyp of vulva - English → Magyar
klåda i vulva - Svenska → Magyar
Atrophy of vulva - English → Magyar
Abscess of vulva - English → Magyar
Quiste de la vulva - Español → Magyar
Atrofia de la vulva - Español → Magyar
Ulceration of vulva - English → Magyar
tumors of the vulva - English → Magyar
Pólipo de la vulva - Español → Magyar
Hypertrophy of vulva - English → Magyar
Leukoplakia of vulva - English → Magyar
Hipertrofia de la vulva - Español → Magyar
Vulva carcinoma in situ - English → Magyar
Leucoplasia de la vulva - Español → Magyar
Ulceración de la vulva - Español → Magyar
Vulva – benign neoplasm - English → Magyar
Neoplasia maligna da vulva - Português → Magyar
Malignant neoplasm of vulva - English → Magyar
Neoplasias malignas de vulva - Español → Magyar
Fusión de labios de la vulva - Español → Magyar
Dysplasia of vulva - unspecified - English → Magyar
trichomonas okozta vulva gyulladása - Magyar → értelmezés
Vulva malignant neoplasm - unspecified - English → Magyar
Displasia de la vulva - no especificada - Español → Magyar
Other congenital malformations of vulva - English → Magyar
Otras malformaciones congénitas de la vulva - Español → Magyar
Overlapping lesion of vulva malignant neoplasm - English → Magyar
Other noninflammatory disorders of vulva and perineum - English → Magyar
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných - Vulva - Slovenčina → Magyar
Otros trastornos no inflamatorios de la vulva y del perineo - Español → Magyar
Atención materna por anormalidad de la vulva y del perineo - Español → Magyar
Noninflammatory disorder of vulva and perineum - unspecified - English → Magyar
Other specified noninflammatory disorders of vulva and perineum - English → Magyar
Trastorno no inflamatorio de la vulva y del perineo - no especificado - Español → Magyar
Zhubný nádor vulvy (ženského ohanbia) - Vulva - bez špecifikácie - Slovenčina → Magyar
Otros trastornos no inflamatorios especificados de la vulva y del perineo - Español → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Vulva - Slovenčina → Magyar
Ulceration of vulva in infectious and parasitic diseases classified elsewhere - English → Magyar
Ulceración de la vulva en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte - Español → Magyar
Vagina - Deutsch → Magyar
vagina - Svenska → Magyar
vagina - Italiano → Magyar
vagina - Português → Magyar
vagina - Čeština → Magyar
vagina - English → Magyar
vagina - Español → Magyar
vagina - Lat/Gr/Med → Magyar
vagina - Suomi → Magyar
vagina- - Français → Magyar
vagina- - English → Magyar
Vagina re - Italiano → keresési javaslat
la vagina - Español → Magyar
Vagina (f) - Deutsch → Magyar
Vagina bulbi - Lat/Gr/Med → Magyar
vagina bulbi - Español → Magyar
double vagina - English → Magyar
vagina duplex - Lat/Gr/Med → Magyar
vagina musculi - Lat/Gr/Med → Magyar
toothed vagina - English → Magyar
vagina dentata - Magyar → szinonima
vagina dentata - English → Magyar
vagina of bulb - English → Magyar
Vagina dentana - English → keresési javaslat
vagina tenditis - Lat/Gr/Med → Magyar
vagina carotica - Lat/Gr/Med → értelmezés
vagina tendinum - Lat/Gr/Med → Magyar
vagina, vaginae - English → Magyar
Polyp of vagina - English → Magyar
vagina tendiris - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
kp. tág vagina - Magyar → szinonima
vagina tendinis - Lat/Gr/Med → Magyar
vagina carotica - Lat/Gr/Med → Magyar
vagina carozica - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
(vagina carotica - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
Vagina tendineum - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
vagina synovalis - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
vagina rotatorium - Lat/Gr/Med → Magyar
artificial vagina - English → Magyar
vagina synovialis - Lat/Gr/Med → Magyar
Doubling of vagina - English → Magyar
vestibule of vagina - English → Magyar
blood in the vagina - English → Magyar
Pólipo de la vagina - Español → Magyar
Ulceration of vagina - English → Magyar
laceration of vagina - English → Magyar
som hör till vagina - Svenska → Magyar
Leukoplakia of vagina - English → Magyar
entrance to the vagina - English → Magyar
Ulceración de la vagina - Español → Magyar
Vagina carcinoma in situ - English → Magyar
Leucoplasia de la vagina - Español → Magyar
column of rugae of vagina - English → Magyar
urethral carina of vagina - English → Magyar
Duplicación de la vagina - Español → Magyar
Vagina – benign neoplasm - English → Magyar
vagina synovialis tendinum - Lat/Gr/Med → Magyar
vagina processus styloidei - Lat/Gr/Med → értelmezés
Neoplasia maligna da vagina - Português → Magyar
Congenital absence of vagina - English → Magyar
Malignant neoplasm of vagina - English → Magyar
Neoplasias malignas de vagina - Español → Magyar
Atención de vagina artificial - Español → Magyar
Attention to artificial vagina - English → Magyar
Stricture and atresia of vagina - English → Magyar
Estrechez y atresia de la vagina - Español → Magyar
Ausencia congénita de la vagina - Español → Magyar
vagina tendinis intertubercularis - Lat/Gr/Med → Magyar
Dysplasia of vagina - unspecified - English → Magyar
Postoperative adhesions of vagina - English → Magyar
vulvovaginitis vagina inflammation - English → Magyar
vagina synovialis intertubercularis - Magyar → értelmezés
Fistula of vagina to large intestine - English → Magyar
Fistula of vagina to small intestine - English → Magyar
vagina tendinum musculorum rotatorium - Lat/Gr/Med → Magyar
Adherencias postoperatorias de la vagina - Español → Magyar
Other congenital malformations of vagina - English → Magyar
Displasia de la vagina - no especificada - Español → Magyar
Other noninflammatory disorders of vagina - English → Magyar
Fístula de la vagina al intestino grueso - Español → Magyar
Fístula de la vagina al intestino delgado - Español → Magyar
Otras malformaciones congénitas de la vagina - Español → Magyar
Otros trastornos no inflamatorios de la vagina - Español → Magyar
Atención materna por anormalidad de la vagina - Español → Magyar
Endometriosis of rectovaginal septum and vagina - English → Magyar
Noninflammatory disorder of vagina - unspecified - English → Magyar
Other specified noninflammatory disorders of vagina - English → Magyar
Endometriosis del tabique rectovaginal y de la vagina - Español → Magyar
Doubling of uterus with doubling of cervix and vagina - English → Magyar
Trastorno no inflamatorio de la vagina - no especificado - Español → Magyar
Otros trastornos especificados no inflamatorios de la vagina - Español → Magyar
Duplicación del útero con duplicación del cuello uterino y de la vagina - Español → Magyar
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov - Vagína - Slovenčina → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com