címlap felhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Bližšie neurčené poruchy medzistavcových platničiek - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy medzistavcových platničiek - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy medzistavcových platničiek - Slovenčina → Magyar
Poruchy krčných medzistavcových platničiek - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy cervikálnych medzistavcových platničiek - Slovenčina → Magyar
Poruchy lumbálnych a iných medzistavcových platničiek s myelopatiou - Slovenčina → Magyar
Poruchy lumbálnych a iných medzistavcových platničiek s radikulopatiou - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poruchy chrupky - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poruchy hlasu - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poruchy čuchu a chuti - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poruchy kožnej citlivosti - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poruchy chôdze a pohyblivosti - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené pozákrokové poruchy obehovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poruchy centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálnym - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Iné a bližšie neurčené liečivá - lieky a biologické látky - Slovenčina → Magyar
Iné a presne neurčené poruchy reči - Slovenčina → Magyar
počet krvných platničiek - Slovenčina → Magyar
transfúzia krvných platničiek - Slovenčina → Magyar
ochorenie medzistavcových kĺbov - Slovenčina → Magyar
Kostná a subluxačná stenóza medzistavcových otvorov - Slovenčina → Magyar
Kompresie nervových koreňov a spletí pri poruchách medzistavcových - Slovenčina → Magyar
Stenóza medzistavcových otvorov spojivovým tkanivom a medzistavcovou - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poradenstvo - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené halucinácie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené lézie pleca - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené kŕče - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenia krku - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie hlavy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie srdca - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené dopravné nehody - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené vykĺbenie lakťa - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené srdcové zlyhanie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené umelé vyústenie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené vojnové operácie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené účinky žiarenia - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené zmeny kože - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené utopenie a topenie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené ohrozenie dýchania - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené bolestivé močenie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie hrudníka - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie predlaktia - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poranenia krku - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenia predkolenia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené profylaktické postupy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené špeciálne vyšetrenie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené viacnásobné poranenia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené viacnásobné zlomeniny - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené deformujúce dorzopatie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené vyčerpanie z horúčavy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenia pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené usmernenie antikoncepcie - Slovenčina → Magyar
Vnútrolebkové poranenie bližšie neurčené - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poranenia hrudníka - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené hemoroidy bez komplikácie - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené odchýlky dýchania - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené intracerebrálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené viacnásobné otvorené rany - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené subarachnoidálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené symbolické dysfunkcie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poškodenie počas lekárskej - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené liečenie v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené gastrointestinálne krvácanie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené získané chýbanie končatiny - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené lézie ústnej sliznice - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené choroby tvrdých tkanív zubov - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené krvácanie z dýchacích ciest - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené viacnásobné drvivé poranenia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené povrchové poranenie predlaktia - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poranenia krčnej miechy - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené účinky veľkej výšky - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené povrchové poranenie predkolenia - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia krku - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené nehody pri vodnej doprave - Slovenčina → Magyar
Jediné dieťa - bližšie neurčené miesto narodenia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené zväčšenie lymfatických uzlín - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené abnormálne nálezy v moči - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené viacnásobné povrchové poranenia - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené odchýlky srdcovej činnosti - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené poranenie členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené povrchové poranenie pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené poranenia hrudníkovej miechy - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené povrchové poranenie bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené lokalizované navretie - hrča a uzol - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené špeciálne skríningové vyšetrenie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené viacnásobné traumatické amputácie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené povrchové poranenie zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené intracerebrálne krvácanie do hemisféry - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené problémy súvisiace so spôsobom života - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené problémy so školovaním a s gramotnosťou - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené vnútrolebkové krvácanie (netraumatické) - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené problémy súvisiace so zamestnaním - Slovenčina → Magyar
Iný viacpočetný pôrod - bližšie neurčené miesto narodenia - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pri podozrení na bližšie neurčené choroby a stavy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené choroby ďasna a bezzubého alveolárneho hrebeňa - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené viacnásobné vykĺbenia - vyvrtnutia a natiahnutia - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené choroby zubnej drene a periapikálnych tkanív - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť zahŕňajúca bližšie neurčené rehabilitačné procedúry - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené chirurgické výkony pre iné ako terapeutické dôvody - Slovenčina → Magyar
Alergia na bližšie neurčené lieky a biologické látky v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Výkon sa neuskutočnil z rozhodnutia pacienta pre iné a bližšie neurčené - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené problémy súvisiace so skupinou primárnej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky porúch celkovej - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčené zaostávanie v očakávanom normálnom fyziologickom vývine - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky postihnutia močovej - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávacích - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na bližšie neurčené infekčné a parazitárne - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky postihnutia nervovej - - Slovenčina → Magyar
Otrava systémovými antibiotikami - Bližšie neurčené celkovo účinkujúce antibiotiká - Slovenčina → Magyar
hypnotikami a antiparkinsonikami - Bližšie neurčené antiepileptiká - sedatíva a hypnotiká - Slovenčina → Magyar
antipyretikami a antireumatikami - Bližšie neurčené neopiátové analgetiká - antipyretiká a antireumatiká - Slovenčina → Magyar
ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Iné a bližšie neurčené antagonisty hormónov - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené anestetiká - Slovenčina → Magyar
ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde - Iné a bližšie neurčené hormóny a ich syntetické náhrady - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené liečivo alebo liek - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené antidepresíva - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené antiepileptiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené liečivá a lieky - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na obehovú sústavu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené celkové anestetiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené hormonálne antagonisty - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené antibiotiká s celkovým účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené vakcíny a biologické látky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené sedatíva - hypnotiká a anxiolytiká - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené hormóny a syntetické náhrady - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené lieky proti respiračným chorobám - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce na zložky krvi - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na svaly - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené stimulanciá centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na svaly - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčené analgetiká - antipyretiká a protizápalové lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené bakteriálne vakcíny okrem kombinácií s pertussis - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na dýchaciu sústavu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené lieky účinkujúce najmä na autonómny nervový systém - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na kardiovaskulárnu sústavu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy správania a emočné poruchy so - Slovenčina → Magyar
Zmiešané poruchy správania a emOČNÉ PORUCHY - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu sfingolipidov a iné poruchy - Slovenčina → Magyar
Extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti pri - Slovenčina → Magyar
Iné extrapyramÍdové poruchy a poruchy hýbavosti - Slovenčina → Magyar
Iné psychické poruchy a poruchy správania v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné duševné poruchy a poruchy správania v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti - Slovenčina → Magyar
Pozorovanie pre podozrenie na dušené poruchy a poruchy správania - Slovenčina → Magyar
Iné psychické poruchy a poruchy správania v popôrodí nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Ľahké psychické poruchy a poruchy správania v popôrodí nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na duševné poruchy a poruchy správania - Slovenčina → Magyar
Ťažké psychické poruchy a poruchy správania v popôrodí nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy kĺbu - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy svalu - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy kostí - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy chrupky - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy leukocytov - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy pobrušnice - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy pigmentácie - Slovenčina → Magyar
Anémia z bližšie neurčenej enzýmovej poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy mäkkého tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené črevné funkčné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy hustoty a štruktúr kostí - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy centrálneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy synoviálnej membrány a šľachy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená imunitná nedostatočnosť s prevahou poruchy protilátok - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné bližšie určené choroby a poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy obehovej sústavy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného motocyklistu pri zrážke s inými a bližšie - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom kamióne pri zrážke s inými a bližšie - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri zrážke s inými a bližšie neurčenými - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Toxický účinok iných bližšie určených látok - Slovenčina → Magyar
Dvojčatá - neurčené miesto narodenia - Slovenčina → Magyar
Poruchy hlasu - Slovenčina → Magyar
Poruchy videnia - Slovenčina → Magyar
Tikové poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy spánku - Slovenčina → Magyar
Poruchy bránice - Slovenčina → Magyar
duševní poruchy - Čeština → Magyar
psychické poruchy - Čeština → Magyar
Poruchy správania - Slovenčina → Magyar
psychické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mozgu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy pľúc - Slovenčina → Magyar
Adaptačné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy pately - Slovenčina → Magyar
Myotonické poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy akomodácie - Slovenčina → Magyar
Iné tikové poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy tvorby zubov - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy puberty - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy menisku - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy spánku - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy placenty - Slovenčina → Magyar
Somatoformné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy močenia - Slovenčina → Magyar
Iné zrakové poruchy - Slovenčina → Magyar
Somatizované poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy zubnej erupcie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy refrakcie - Slovenčina → Magyar
Poruchy čuchu a chuti - Slovenčina → Magyar
Poruchy zorného poľa - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy správania - Slovenčina → Magyar
Poruchy sekrécie slín - Slovenčina → Magyar
Poruchy príjmu potravy - Slovenčina → Magyar
Iné afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné úzkostné poruchy - Slovenčina → Magyar
Hyperkinetické poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy pately a femoru - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy pobrušnice - Slovenčina → Magyar
Primárne poruchy svalov - Slovenčina → Magyar
Iné neurotické poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy srdcového rytmu - Slovenčina → Magyar
Schizoafektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Atrofické poruchy kože - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu medi - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu zinku - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy koordinácie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy fibroblastov - Slovenčina → Magyar
Iné koagulačné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy pigmentácie - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu kalcia - Slovenčina → Magyar
Fóbicko-anxiózne poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy pately - jabĺčka - Slovenčina → Magyar
Poruchy celistvosti kostí - Slovenčina → Magyar
Vaskulárne poruchy čreva - Slovenčina → Magyar
Poruchy farebného videnia - Slovenčina → Magyar
Poruchy kožnej citlivosti - Slovenčina → Magyar
Iné somatoformné poruchy - Slovenčina → Magyar
Prenikavé poruchy vývinu - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu železa - Slovenčina → Magyar
Poruchy sexuálnej identity - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy močovej rúry - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu fosforu - Slovenčina → Magyar
Ľahké poruchy poznávania - Slovenčina → Magyar
PoruchY návykov a impulzov - Slovenčina → Magyar
Subjektívne poruchy videnia - Slovenčina → Magyar
Iné hyperkinetické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy príjmu potravy - Slovenčina → Magyar
Iné ekrinné potné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné kosáčikovité poruchy - Slovenčina → Magyar
Hypertrofické poruchy kože - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu glycínu - Slovenčina → Magyar
Neorganické poruchy spánku - Slovenčina → Magyar
Iné adrenogenitálne poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu ornitínu - Slovenčina → Magyar
Iné primárne poruchy svalov - Slovenčina → Magyar
Toxické myoneurálne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy bielych krviniek - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy zubného vývinu - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu fruktózy - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu magnézia - Slovenčina → Magyar
Iné schizoafektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy spojené s exoftalmom - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu tyrozínu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy uloženia pately - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu minerálov - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy kontinuity kostí - Slovenčina → Magyar
Poruchy činnosti vaječníkov - Slovenčina → Magyar
Flatulencia a podobné poruchy - Slovenčina → Magyar
Špecifické poruchy osobnosti - Slovenčina → Magyar
Poruchy cyklu spánok - bdenie - Slovenčina → Magyar
Poruchy koagulácie po pôrode - Slovenčina → Magyar
Iné apokrinné potné poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy vestibulárnej funkcie - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu galaktózy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy tvárového nervu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy emócií v detstve - Slovenčina → Magyar
Poruchy vývinu a erupcie zubov - Slovenčina → Magyar
Iné vaskulárne poruchy čriev - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy trojklaného nervu - Slovenčina → Magyar
Poruchy refrakcie a akomodácie - Slovenčina → Magyar
Iné funkčné črevné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy kĺbových chrupiek - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické poruchy kĺbov - Slovenčina → Magyar
Poruchy transportu aminokyselín - Slovenčina → Magyar
Pretrvávajúce poruchy s bludmi - Slovenčina → Magyar
Poruchy typu tranzu a posadnutia - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy sexuálnej identity - Slovenčina → Magyar
Poruchy reči nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Disociatívne motorické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy návykov a impulzov - Slovenčina → Magyar
Poruchy plien nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy z napratania lipidov - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy psychického vývinu - Slovenčina → Magyar
Iné fóbické úzkostné poruchy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované tikové poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné neorganické poruchy spánku - Slovenčina → Magyar
Pretrvávajúce afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné zmiešané úzkostné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné prenikavé vývinové poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy voľby sexuálneho objektu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy mozgu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy sexuálneho zamerania - Slovenčina → Magyar
Poruchy puberty nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Disociatívne [konverzné] poruchy - Slovenčina → Magyar
Akútne vaskulárne poruchy čreva - Slovenčina → Magyar
Iné bipolárne afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné návratné afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy rastu a vývinu kosti - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy placenty - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu sacharidov - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu glykoproteínov - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy vestibulárnej funkcie - Slovenčina → Magyar
Zmiešané a iné poruchy osobnosti - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické poruchy osobnosti - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy uretry - Slovenčina → Magyar
Iné jednotlivé afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy blúdivého nervu (n.vagus) - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy binokulárneho videnia - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy binokulárnych pohybov - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu minerálov - Slovenčina → Magyar
Vnútorné poruchy kolenného kĺbu - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy osobnosti - Slovenčina → Magyar
Iné perzistujúce poruchy s bludmi - Slovenčina → Magyar
Poruchy temporomandibulárneho kĺbu - Slovenčina → Magyar
Poruchy viacerých hlavových nervov - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy správania - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy vedenia - Slovenčina → Magyar
Iné obsesívno-kompulzívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy ostatných hlavových nervov - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové dýchacie poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu močových látok - Slovenčina → Magyar
Poruchy nervových koreňov a spletí - Slovenčina → Magyar
Chronické vaskulárne poruchy čreva - Slovenčina → Magyar
Kardiovaskulárne poruchy vznikajúce - Slovenčina → Magyar
Poruchy močovej rúry pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné perzistujúce afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy svalového tonusu novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné novorodenecké poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné neorganické psychotické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu aminokyselín - Slovenčina → Magyar
Menopauzálne a klimakterické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné recidivujúce depresívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy psychosexuálneho vývinu - Slovenčina → Magyar
Iné vývinové poruchy reči a jazyka - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu mastných kyselín - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy kĺbov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované úzkostné poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu glykozaminoglykánu - Slovenčina → Magyar
Poruchy mitrálnej a aortálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Organické poruchy nálady (afektívne) - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Pozákrokové poruchy obehovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné disociatívne [konverzné] poruchy - Slovenčina → Magyar
Funkčné poruchy polymorfonukleárnych - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu lipoproteínov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy zrážania - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované somatoformné poruchy - Slovenčina → Magyar
Neorganické poruchy spánkového rytmu - Slovenčina → Magyar
Poruchy rovnováhy nátria u novorodenca - Slovenčina → Magyar
Poruchy hlavových nervov pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov - Slovenčina → Magyar
Poruchy autonómneHO nervovÉHO sYSTÉMU - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované neurotické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy kože špecifické pre plod - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy zníženej tvorby melanínu - Slovenčina → Magyar
Poruchy spánkového nervu (n. facialis) - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu glykoproteínov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy nadobličky - Slovenčina → Magyar
Iné perinatálne hematologické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované endokrinné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované myoneurálne poruchy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy príjmu potravy - Slovenčina → Magyar
Pozákrokové poruchy nervového systému - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované ekrinné potné poruchy - Slovenčina → Magyar
Akútne a prechodné psychotické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mozgovej funkcie novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy bilirubínového metabolizmu - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy hustoty a štruktúry kostÍ - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu purínu a pyrimidínu - Slovenčina → Magyar
Prechodné poruchy metabolizmu sacharidov - Slovenčina → Magyar
Poruchy chôdze a mobility (pohyblivosti) - Slovenčina → Magyar
Iné a nešpecifikované poruchy laktácie - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy črevnej absorbcie sacharidov - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové poruchy svalov a kostí - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy nervových koreňov a spletí - Slovenčina → Magyar
Poruchy čuchového nervu (n. olfactorius) - Slovenčina → Magyar
Poruchy trojklaného nervu (n. trigeminus) - Slovenčina → Magyar
Zmiešané špecifické vývinové poruchy - Slovenčina → Magyar
Ostatné poruchy vnútorného vylučovania - Slovenčina → Magyar
Pozákrokové poruchy svalovej a kostrovej - Slovenčina → Magyar
Tubulointersticiálne a tubulárne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy regulácie teploty novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné nešpecifikované metabolické poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu aminokyselín so sírou - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy svalového tonusu novorodencov - Slovenčina → Magyar
Intersticiálny emfyzém a podobné poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania združené so - Slovenčina → Magyar
Špecifické poruchy vývinu reči a jazyka - Slovenčina → Magyar
Poruchy plecovej spleti (plexus brachialis) - Slovenčina → Magyar
Iné funkčné poruchy po operáciách srdca - Slovenčina → Magyar
Poruchy podjazykového nervu (n.hypoglossus) - Slovenčina → Magyar
Poruchy sociálneho fungovania so začiatkom - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu glukozaminoglykánu - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu lyzínu a hydroxylyzínu - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu porfyrínu a bilirubínu - Slovenčina → Magyar
Akútne liekové poruchy interstícia pľúc - Slovenčina → Magyar
Sakrokokcygeálne poruchy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy spojené s arteficiálnou menopauzou - Slovenčina → Magyar
Iné zmiešané poruchy správania a emócií - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy správania spojené - Slovenčina → Magyar
Poruchy osobnosti a správania zapríčinené - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy autonómneho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Zmiešané disociatívne [konverzné] poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy mitrálnej aj trikuspidálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy transepidermálneho vylučovania - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy močového mechúra - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy periférneho nervovÉho systému - Slovenčina → Magyar
Prechodné novorodenecké poruchy metabolizmu - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy návykov a impulzov - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy sociálneho fungovania v detstve - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy CENTRÁLNEho nervového systému - Slovenčina → Magyar
Poruchy aortálnej aj trikuspidálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Poruchy krčných koreňov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy činnosti štítnej žľazy súvisiace - Slovenčina → Magyar
MeNopauzálne a iné perimenopauzálne poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy nervovosvalovej platničky a svalu pri - Slovenčina → Magyar
Poruchy správania obmedzené na rodinný kruh - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy močovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy štítnej žľazy - Slovenčina → Magyar
Cievne poruchy mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy osobnosti a správania dospelých - Slovenčina → Magyar
Iné akútne a prechodné psychotické poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy krvi a krvotvorných orgánov pri - Slovenčina → Magyar
Poruchy z nadmernej ospanlivosti [hypersomnie] - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované neorganické poruchy spánku - Slovenčina → Magyar
Poruchy žliaz s vnútorným vylučovaním pri - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu purínu a pyrimidínu - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové poruchy nervového systému - Slovenčina → Magyar
Chronické liekové poruchy interstícia pľúc - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy nervového systému pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy binokulárneho pohybu - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu aromatických aminokyselín - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované prenikavé vývinové poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy dýchacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mozgu pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Iné vrodené funkčné poruchy hrubého čreva - Slovenčina → Magyar
Neinfekčné poruchy hrotu (Darvinov hrbolček) - Slovenčina → Magyar
Poruchy súvisiace so skrátenou ťarchavosťou - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu pyruvátu a glukoneogenézy - Slovenčina → Magyar
Iné vývinové poruchy školských zručností - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy močového mechúra - Slovenčina → Magyar
Zdvojené heterozygotné kosáčikovité poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu aminokyselín s rozvetveným - Slovenčina → Magyar
Pozákrokové endokrinné a metabolické poruchy - Slovenčina → Magyar
Nutričné a metabolické poruchy pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Myasthenia gravis a iné poruchy nervovosvalovej - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy metabolizmu minerálov - Slovenčina → Magyar
Poruchy súvisiace s predĺženou ťarchavosťou - Slovenčina → Magyar
Poruchy činnosti viacerých žliaz s vnútorným - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy rovnováhy tekutín - elektrolytov a - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy imunitného mechanizmu nezatriedené - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy prištítnych žliaz - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované obsesívno-kompulzívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné novorodenecké poruchy zrážania - Slovenčina → Magyar
Duševné choroby a poruchy správania v rodinnej - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované perzistujúce afektívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy hrudníkových koreňov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné choroby prsníka a poruchy laktácie spojené - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy binokulárneho pohybu - Slovenčina → Magyar
Poruchy iných špecifikovaných hlavových nervov - Slovenčina → Magyar
Iné duševné poruchy zapRíčinené poškodením - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné metabolické poruchy u novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované dýchacie poruchy novorodenca - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pre iné poruchy súvisiace - Slovenčina → Magyar
Iné špecifické poruchy kĺbov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy nervového systému nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné degeneratívne poruchy nervového systému pri - Slovenčina → Magyar
Iné akútne psychotické poruchy - najmä s bludmi - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované recidivujúce depresívne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy metabolizmu sacharidov - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu aromatických aminokyselín - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované disociatívne [konverzné] poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu lipoproteínov a iné lipidémie - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné elektrolytové poruchy u novorodenca - Slovenčina → Magyar
Špecifické poruchy vývinu školských zručností - Slovenčina → Magyar
Poruchy lumbosakrálnej spleti (plexus lumbosacralis) - Slovenčina → Magyar
Iné respiračné poruchy vznikajúce v perinatálnej - Slovenčina → Magyar
Poruchy zaspávania a udržiavania spánku [insomnie] - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové endokrinné a metabolické poruchy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované perinatálne hematologické poruchy - Slovenčina → Magyar
Poruchy jazykovohltanového nervu (n.glossopharyngeus) - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy metabolizmu aminokyselín - Slovenčina → Magyar
Poruchy nadobličiek pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Emočné poruchy so začiatkom špecifickým pre detstvo - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované detské poruchy sociálneho fungovania - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované perinatálne hematologické poruchy - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na poruchy výživy - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy mozgovej funkcie novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné uretrálne poruchy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Dedičné poruchy v zubnej štruktúre nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Imunitná nedostatočnosť s prevahou poruchy protilátok - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované zmiešané poruchy správania a emócií - Slovenčina → Magyar
Poruchy štítnej žľazy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované menopauzálne a perimenopauzálne poruchy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované vývinové poruchy školských zručností - Slovenčina → Magyar
Poruchy aortálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím tabaku - Slovenčina → Magyar
Poruchy mitrálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Pečeňové poruchy pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy správania a psychiky v popôrodí nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy bedrových a krížových koreňov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy viacerých chlopní pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy osobnosti a správania dospelých - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím kokaínu - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím opiátov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované menopauzálne a perimenopauzálne poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové poruchy obehovej sústavy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy kože typické pre plod a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Poruchy metabolizmu plazmatických proteínov nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy trikuspidálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné pozákrokové poruchy tráviacej sústavy nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné cerebrovaskulárne poruchy pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Vrodené adrenogenitálne poruchy spojené s enzýmovým defektom - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy rovnováhy elektrolytov a tekutín nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy kože typické pre plod a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované prechodné novorodenecké endokrinné poruchy - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy autonómneho nervového systému pri iných chorobách - Slovenčina → Magyar
Iné kardiovaskulárne poruchy vznikajúce v perinatálnej perióde - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím halucinogénov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy regulácie telesnej teploty novorodenca - Slovenčina → Magyar
Poruchy iných endokrinných žliaz pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné novorodenecké poruchy metabolizmu magnézia a kalcia - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy peritonea pri infekčných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné poruchy sacharidového metabolizmu plodu a novorodenca - Slovenčina → Magyar
Kombinované poruchy mitrálnej - aortálnej a trikuspidálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy hlavových nervov pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mäkkého tkaniva pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy chlopne pľúcnicového kmeňa pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy vnútornej sekrécie podžalúdkovej žľazy - Slovenčina → Magyar
Srdcovocievne poruchy pri iných infekčných a parazitárnych chorobách - Slovenčina → Magyar
Metabolické poruchy po potrate a mimomaternicovej a molárnej ťarchavosti - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poruchy správania a emócií so zvyčajným začiatkom - Slovenčina → Magyar
Duševné poruchy a choroby nervového systému komplikujúce ťarchavosť - - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy artérií - arteriol a kapilár pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na určité vývinové poruchy v detstve - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované degeneratívne poruchy nervového systému pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Choroby krvi a krvotvorných orgánov a určité poruchy imunitného mechanizmu - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím sedatí v alebo hypnotík - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy synoviálnej membrány a šliach pri chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné prechodné novorodenecké poruchy tyreoidálnej funkcie nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím prchavých rozpúšťadiel - Slovenčina → Magyar
Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov a daktoré poruchy imunitnej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné organické poruchy osobnosti a správania zavinené chorobou - poškodením - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy súvisiace s intersticiálnym emfyzémom vznikajúce v perinatálnej - Slovenčina → Magyar
Systémové poruchy spojivového tkaniva pri iných chorobách zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované psychické poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou - Slovenčina → Magyar
Lámková artropatia zapríčinená enzýmovými defektmi a iné dedičné poruchy - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poruchy správania a emócií so zvyčajným začiatkom v detstve - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy mäkkého tkaniva súvisiace s používaním - nadmerným používaním - Slovenčina → Magyar
Iné poruchy činnosti štítnej žľazy spojené s nedostatkom jódu a podobné stavy - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím kanabinoidov (marihuana - hašiš) - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím iných stimulancií vrátane kofeínu - Slovenčina → Magyar
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím viacerých drog a iných psychoaktívnych látok - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený pád - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený šok - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená kóma - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený opuch - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená ataxia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená lámka - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená bolesť - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená artróza - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený emfyzém - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená lordóza - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená dorzalgia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená horúčka - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená skolióza - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená burzopatia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená hypotenzia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená dorzopatia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená myozitída - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená talasémia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená pneumónia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená artritída - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená sarkoidóza - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená gonartróza - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená artróza - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená koxartróza - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený reumatizmus - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená tachykardia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená entezopatia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená spondylóza - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená bradykardia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená osteoporóza - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená poylartróza - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené burzopatie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená suchosť úst - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená málokrvnosť - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená myokarditída - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená panikulitída - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha kĺbu - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha svalu - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený chybný zhryz - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené dorzopatie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená spondylopatia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha kosti - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená hyperhidróza - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená osteonekróza - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená zlomenina nohy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená dezorientácia - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poradenstvo - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený vplyv alkoholu - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba miechy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha pately - Slovenčina → Magyar
Iná a bližšie neurčená kyfóza - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená hyperglykémia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba čreva - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba jazyka - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená polyartritída - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená kardiomyopatia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba sleziny - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená nezamestnanosť - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená dermatitída - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená osteomyelitída - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba pečene - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha vedenia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba prostaty - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby žíl - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené málokrvnosti - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený lekársky výkon - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený srdcový šelest - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená srdcová arytmia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená trombocytopénia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený mozgový infarkt - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba kapilár - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená srdcová choroba - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené spondylopatie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená osteochondropatia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený výsledok pôrodu - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba parodontu - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia krku - Slovenčina → Magyar
Časovo bližšie neurčená eklampsia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba perikardu - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby čreva - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba žlčníka - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená methemoglobinémia - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia hlavy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená nutričná anémia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba čeľustí - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba pažeráka - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby pečene - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha leukocytov - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené srdcové arytmie - Slovenčina → Magyar
Aneuryzma na bližšie neurčenom mieste - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha pobrušnice - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené dopravné nehody - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená aplastická anémia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená bolesť v hrudníku - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby prostaty - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha fibroblastov - Slovenčina → Magyar
Poškodenie bližšie neurčeným vplyvom - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená alergická rinitída - Slovenčina → Magyar
Iný bližšie určený diabetes mellitus - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený chirurgický zákrok - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená pyogénna artritída - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená laloková pneumónia - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené osteochondropatie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená akútna bronchitída - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená cysta v oblasti úst - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená akútna myokarditída - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené hemoragické stavy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená vírusová pneumónia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená hemoragická diatéza - Slovenčina → Magyar
Iná a bližšie neurčená bolesť brucha - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená systémová skleróza - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená juvenilná artritída - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená biomechanická lézia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený prenatálny skríning - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby pažeráka - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená črevná malabsorpcia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená reaktívna artropatia - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby čeľustí - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená trasľavosť (tremor) - Slovenčina → Magyar
Zlomenina krku bližšie neurčenej časti - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená omrzlina hlavy a krku - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby žlčníka - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená dermatopolymyozitída - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené pooperačné stavy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená neuralgia a neuritída - Slovenčina → Magyar
Napadnutie bližšie neurčenými spôsobmi - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené ohrozenia dýchania - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia hrudníka - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená hypergamaglobulinémia - Slovenčina → Magyar
Akútna perikarditída bližšie neurčená - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené erytémové choroby - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená akútna endokarditída - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené zhrubnutie epidermy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené aplastické anémie - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie určené utopenie a topenie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená sekundárna hypertenzia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená Pagetova choroba kostí - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba slinnej žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené vrodené chyby srdca - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená akútna bronchiolitída - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia chrbtice a trupu na bližšie - Slovenčina → Magyar
Kontakt s bližšie neurčenými jedovatými - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené folikulárne choroby - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha zrážania krvi - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená reumatoidná artritída - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený akútny infarkt myokardu - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená zápalová spondylopatia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená kryštálová artropatia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená osteochondróza chrbtice - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha kontinuity kosti - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia dolnej končatiny na bližšie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená lekárska starostlivosť - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia hornej končatiny na bližšie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená dentofaciálna anomália - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia predkolenia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená hypostatická pneumónia - Slovenčina → Magyar
Darca bližšie neurčeného orgánu a tkaniva - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha mäkkého tkaniva - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy hrudníka - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená otvorená rana predlaktia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba žlčových ciest - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená vnútorná porucha kolena - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená periférna cievna choroba - Slovenčina → Magyar
Nosič bližšie neurčenej infekčnej choroby - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené profylaktické postupy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené akantolytické choroby - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená reumatická choroba srdca - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená kardiovaskulárna choroba - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie určené poranenia predlaktia - Slovenčina → Magyar
Aneuryzma iných bližšie určených artérií - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčených krčných ciev - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená cerebrovaskulárna choroba - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená imunitná nedostatočnosť - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba mitrálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené deformujúce dorzopatie - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana bližšie neurčenej časti krku - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená reumatoidná artritída - Slovenčina → Magyar
Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená blokáda ľavého ramienka - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená osteomalácia v dospelosti - Slovenčina → Magyar
Embólia a trombóza bližšie neurčenej žily - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená juvenilná osteochondróza - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená omrzlina dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Poškodenie inými bližšie určenými vplyvmi - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené špeciálne vyšetrenia - Slovenčina → Magyar
Zlomenina bližšie neurčenej telesnej oblasti - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená omrzlina hornej končatiny - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená funkčná črevná porucha - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená nekrotizujúca vaskulopatia - Slovenčina → Magyar
Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená nejazvová strata vlasov - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba anusu a konečníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené kryštálové artropatie - Slovenčina → Magyar
Poranenie miechy na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Zlomenina bližšie neurčenej časti predlaktia - Slovenčina → Magyar
Napadnutie inými bližšie určenými spôsobmi - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené papuloskvamózne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené zápalové spondylopatie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba viacerých chlopní - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie neurčená fascikulárna blokáda - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená lekárska starostlivosť - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana hlavy bližšie neurčenej časti - Slovenčina → Magyar
Úmyselné sebapoškodenie bližšie neurčenými - Slovenčina → Magyar
Poškodenie bližšie neurčeným typom žiarenia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba artérií a arteriol - Slovenčina → Magyar
Zlomenina bližšie neurčenej časti predkolenia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená anémia z nedostatku železa - Slovenčina → Magyar
Prítomnosť iných bližšie určených pomôcok - Slovenčina → Magyar
Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené periférne cievne choroby - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby žlčových ciest - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčených ciev predkolenia - Slovenčina → Magyar
Zlomenina chrbtice na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená nešpecifická lymfadenitída - Slovenčina → Magyar
Poranenie inými a bližšie neurčenými živými - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené imunitné nedostatočnosti - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené cerebrovaskulárne choroby - Slovenčina → Magyar
Rekonvalescencia po bližšie neurčenom liečení - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený postup podporujúci fertilitu - Slovenčina → Magyar
Embólia a trombóza bližšie neurčenej artérie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená entezopatia dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Poškodenie iným bližšie určeným elektrickým - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené zápalové choroby pečene - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku - Slovenčina → Magyar
Poranenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená juvenilná osteochondróza - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba pľúcnicovej chlopne - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený negatívny zážitok v detstve - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Zlomenina dolnej končatiny na bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída - Slovenčina → Magyar
Zlomenina hornej končatiny na bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha imunitného mechanizmu - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené nekrotizujúce vaskulopatie - Slovenčina → Magyar
Poranenie účinkom iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Poškodenie inou a bližšie neurčenou horúčavou - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené účinky zníženej teploty - Slovenčina → Magyar
Iné poranenia bližšie neurčených oblastí tela - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby anusu a konečníka - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená starostlivosť po operácii - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie určené poranenia bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Napadnutie výstrelom z inej a bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Poškodenie bližšie neurčeným dymom - požiarom - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená získaná hemolytická anémia - Slovenčina → Magyar
Náhodná otrava a priotrávenie inými a bližšie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený stav emočného šoku a stresu - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená úrazová amputácia predlaktia - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený systémový lupus erythematosus - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba podžalúdkovej žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené nehody pri vzdušnej doprave - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana bližšie neurčenej časti hrudníka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor bližšie neurčenej časti maternice - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana trupu na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby artérií a arteriol - Slovenčina → Magyar
Napadnutie inými bližšie určenými chemikáliami - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba trikuspidálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Poškodenie inými a bližšie neurčenými umelými - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený problém súvisiaci s výchovou - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená udalosť s neurčeným úmyslom - Slovenčina → Magyar
Nevykonané štepenie pre bližšie neurčený dôvod - Slovenčina → Magyar
Generalizovaná a bližšie neurčená ateroskleróza - Slovenčina → Magyar
Napadnutie bližšie neurčenými chemikáliami alebo - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená získaná deformácia končatiny - Slovenčina → Magyar
Nosič inej bližšie určenej bakteriálnej infekcie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená získaná deformácia palca (ov) - Slovenčina → Magyar
Zlomenina bližšie neurčenej časti stehnovej kosti - Slovenčina → Magyar
Premiestnenie inej a bližšie neurčenej časti krku - Slovenčina → Magyar
Poranenie oka a očnice - bližšie neurčená časť - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba žalúdka a dvanástnika - Slovenčina → Magyar
Poranenie inými a bližšie neurčenými mechanizmami - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená akútna reumatická choroba srdca - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby tvrdých tkanív zubov - Slovenčina → Magyar
Nepriaznivé príhody pri použití iných a bližšie - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené dedičné hemolytické anémie - Slovenčina → Magyar
Úmyselné sebapoškodenie inými bližšie určenými - Slovenčina → Magyar
Poranenie nervu (ov) bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené účinky vonkajších príčin - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená abnormalita plazmového proteínu - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana bližšie neurčenej časti predkolenia - Slovenčina → Magyar
Výstrel z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - Slovenčina → Magyar
Iná a bližšie neurčená predčasná depolarizácia - Slovenčina → Magyar
Poleptanie hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa - Slovenčina → Magyar
Otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená kalcifikácia a osifikácia svalu - Slovenčina → Magyar
Embólia a trombóza iných bližšie určených žíl - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená akútna ischemická choroba srdca - Slovenčina → Magyar
Poškodenie bližšie neurčeným elektrickým prúdom - Slovenčina → Magyar
Puknutá aneuryzma aorty na bližšie neurčenom mieste - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená anémia z nedostatku vitamínu B12 - Slovenčina → Magyar
Popálenina hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa - Slovenčina → Magyar
Ošetrovanie bližšie neurčených umelých vyústení - Slovenčina → Magyar
Poškodenie iným bližšie určeným dymom - požiarom - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor inej a bližšie neurčenej lokalizácie - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené udalosti s neurčeným úmyslom - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený zhubný nádor v osobnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikovaná omrzlina bližšie neurčenej oblasti - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie neurčená átrioventrikulárna blokáda - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby červovitého prívesku - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby podžalúdkovej žľazy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené získané deformácie končatín - Slovenčina → Magyar
Poranenie cievy (ciev) bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie bližšie neurčených častí krku - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené problémy súvisiace s výchovou - Slovenčina → Magyar
Poleptanie členka a nohy bližšie neurčeného stupňa - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby žalúdka a dvanástnika - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený zhubný nádor v rodinnej anamnéze - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti predlaktia - Slovenčina → Magyar
Obštrukčná a refluxová uropatia bližšie neurčená - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené nehody lekárskej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Prítomnosť alkoholu v krvi bližšie neurčenej hladiny - Slovenčina → Magyar
Popálenina členka a nohy bližšie neurčeného stupňa - Slovenčina → Magyar
Nevykonané štepenie pre iné bližšie určené dôvody - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Zlomenina bližšie neurčenej časti kostného hrudníka - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená bežná premenlivá imunodeficiencia - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok alkoholu - Bližšie neurčený alkohol - Slovenčina → Magyar
Zlomenina bližšie neurčenej časti plecového pletenca - Slovenčina → Magyar
Dohľad nad bližšie neurčenou rizikovou ťarchavosťou - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená chronická ischemická choroba srdca - Slovenčina → Magyar
Povrchová omrzlina iných a bližšie neurčených miest - Slovenčina → Magyar
Traumatická amputácia bližšie neurčenej časti hlavy - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nehode bližšie neurčeného vozidla - Slovenčina → Magyar
Zmliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy - Slovenčina → Magyar
Úrazová amputácia trupu na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená abdominálna prietrž s gangrénou - Slovenčina → Magyar
Iné syndrómy týraniaInými bližšie určenými osobami - Slovenčina → Magyar
Výkon sa neuskutočnil pre bližšie neurčenú príčinu - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená pozákroková porucha svalov a kostí - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené abnormality plazmových proteínov - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov - Slovenčina → Magyar
Varikózne žily na iných bližšie označených miestach - Slovenčina → Magyar
Dohľad nad bližšie neurčenou normálnou ťarchavosťou - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie trupu na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Popálenina a poleptanie bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu - Slovenčina → Magyar
Oklúzia a stenóza bližšie neurčenej mozgovej artérie - Slovenčina → Magyar
Poleptanie bližšie neurčenej časti dýchacích orgánov - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba zubov a podporných štruktúr - Slovenčina → Magyar
Vyšetrenie a pozorovanie z bližšie neurčených dôvodov - Slovenčina → Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie bližšie neurčenej pomôcky - Slovenčina → Magyar
Poleptanie zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa - Slovenčina → Magyar
Poúrazová amputácia nohy na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená následná chirurgická starostlivosť - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri bližšie neurčenej prepravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená reumatická choroba aortálnej chlopne - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená následná ortopedická starostlivosť - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená hypertenzná choroba srdca a obličiek - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou - Slovenčina → Magyar
Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená kombinovaná imunitná nedostatočnosť - Slovenčina → Magyar
Popálenina zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa - Slovenčina → Magyar
Poranenie svalov a šliach bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky bližšie neurčenej vonkajšej príčiny - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída - Slovenčina → Magyar
Prítomnosť bližšie neurčených funkčných implantátov - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri bližšie neurčenej nedopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana bližšie neurčenej časti zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené rizikové faktory nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Popálenina bližšie neurčenej časti dýchacích orgánov - Slovenčina → Magyar
Tubulointersticiálna choroba obličiek bližšie neurčená - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni predlaktia - Slovenčina → Magyar
Flebitída a tromboflebitída na bližšie neurčenom mieste - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí brucha - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený abnormálny imunologický nález v sére - Slovenčina → Magyar
Dislokácia iných a bližšie neurčených častí hrudníka - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčených svalov a šliach predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poleptanie bližšie neurčenej časti oka a očných adnexov - Slovenčina → Magyar
Reumatické choroby endokardu - chlopňa bližšie neurčená - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené lokálne choroby spojivového tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená dislokácia medzistavcovej platničky - Slovenčina → Magyar
Iné a bližšie určené poranenia členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poleptania viacerých oblastí bližšie neurčeného stupňa - Slovenčina → Magyar
Cudzie teleso na bližšie neurčenom mieste vonkajšieho oka - Slovenčina → Magyar
Popálenina bližšie neurčenej časti oka a očných adnexov - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená choroba mandlí a adenoidného tkaniva NS - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby zubov a podporných štruktúr - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných bližšie určených poranení hlavy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená pozákroková porucha nervového systému - Slovenčina → Magyar
Popáleniny viacerých oblastí bližšie neurčeného stupňa - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená pozákroková porucha tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená degenerácia medzistavcovej platničky - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená embólia a trombóza artérií končatín - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená juvenilná osteochondróza bedier a panvy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha synoviálnej membrány a šľachy - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného vnútrohrudníkového orgánu - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená následná ortopedická starostlivosť - Slovenčina → Magyar
Potreba štepenia proti bližšie neurčenej infekčnej chorobe - Slovenčina → Magyar
Zmliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri bližšie neurčenej leteckej nehode - Slovenčina → Magyar
Cudzie teleso na bližšie neurčenom mieste dýchacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Zlomenina kostí lebky alebo tváre bližšie neurčenej časti - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Zmliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia - Slovenčina → Magyar
Poleptanie prvého stupňa bližšie neurčenej telesnej oblasti - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená omrzlina postihujúca viaceré oblasti tela - Slovenčina → Magyar
chronická ischemická choroba srdca bližšie nešpecifikovaná - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Chronická tubulointersticiálna nefritída bližšie neurčená - Slovenčina → Magyar
Kontakt alebo ohrozenie bližšie neurčenou chytľavou chorobou - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poleptanie iných a bližšie neurčených vnútorných orgánov - Slovenčina → Magyar
Úrazová amputácia pleca a ramena bližšie neurčenej úrovne - Slovenčina → Magyar
Cudzie teleso na bližšie neurčenom mieste tráviacej sústavy - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčených ciev na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená artróza prvého karpometakarpálneho kĺbu - Slovenčina → Magyar
Úrazová amputácia predkolenia na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená málokrvnosť z nedostatku kyseliny listovej - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená omrzlina hrudníka - brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Oklúzia a stenóza bližšie neurčenej precerebrálnej artérie - Slovenčina → Magyar
Poleptanie tretieho stupňa bližšie neurčenej telesnej oblasti - Slovenčina → Magyar
dymov a výparov - Iné bližšie určené plyny - dymy a výpary - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené abnormálne imunologické nálezy v sére - Slovenčina → Magyar
Vyšetrenie a pozorovanie za iných bližšie určených dôvodov - Slovenčina → Magyar
Prítomnosť iných bližšie určených funkčných implantátov - Slovenčina → Magyar
Poleptanie druhého stupňa bližšie neurčenej telesnej oblasti - Slovenčina → Magyar
Popálenina iných a bližšie neurčených vnútorných orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni bedier a stehna - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Popálenina prvého stupňa bližšie neurčenej telesnej oblasti - Slovenčina → Magyar
Zanedbanie starostlivosti a opustenie Bližšie neurčenou osobou - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri inej a bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poranenie trupu na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená neinfekčná gastroenteritída a kolitída - Slovenčina → Magyar
Imunodeficiencia spojená s ťažkou bližšie neurčenou poruchou - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený problém súvisiaci so životným prostredím - Slovenčina → Magyar
Popálenina druhého stupňa bližšie neurčenej telesnej oblasti - Slovenčina → Magyar
Omrzlina s nekrózou tkaniva iných a bližšie neurčených miest - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Kyanidy - Slovenčina → Magyar
Zákonný zákrok s použitím bližšie neurčených prostriedkov - Slovenčina → Magyar
Embólia a trombóza iných a bližšie neurčených častí aorty - Slovenčina → Magyar
prederavenie Počas bližšie neurčenej lekárskej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie iných bližšie určených pomôcok - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený problém súvisiaci so sociálnym prostredím - Slovenčina → Magyar
Popálenina tretieho stupňa bližšie neurčenej telesnej oblasti - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené formy chronickej ischemickej choroby srdca - Slovenčina → Magyar
Úrazová amputácia zápästia a ruky bližšie neurčenej úrovne - Slovenčina → Magyar
Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha cervikálnej medzistavcovej platničky - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poranenia trupu na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Profesionálne vystavenie bližšie neurčenému rizikovému faktoru - Slovenčina → Magyar
Úrazová amputácia bedier a stehna na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené poranenia postihujúce viaceré oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Špeciálne skríningové vyšetrenie na bližšie neurčený nádor - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia - Slovenčina → Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí nohy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené celkové subjektívne a objektívne príznaky - Slovenčina → Magyar
Bližšie nešpecifikovaný stav po transplantácii orgánu a tkaniva - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určenie choroby oka a jeho adnexov zatriedených inde - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných bližšie určených poranení krku a trupu - Slovenčina → Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach predlaktia - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných a bližšie neurčených dopravných nehôd - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené miestne infekcie kože a podkožného tkaniva - Slovenčina → Magyar
Aneuryzma aorty na bližšie neurčenom mieste bez zmienky o puknutí - Slovenčina → Magyar
Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca - Slovenčina → Magyar
Závislosť od bližšie neurčeného prístroja a technickej pomôcky - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Úrazová amputácia dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená získaná (čistá) aplázia červených krviniek - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené abnormálne nálezy v chemickom zložení krvi - Slovenčina → Magyar
Úrazová amputácia hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Cudzie teleso na bližšie neurčenom mieste močovopohlavnej sústavy - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená flebitída a tromboflebitída dolných končatín - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenia iných a bližšie neurčených častí hrudníka - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri nedopravnej nehode s účasťou iných a bližšie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Slovenčina → Magyar
Vykĺbenie - vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Zákonný zákrok s použitím iných bližšie určených prostriedkov - Slovenčina → Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí kolena - Slovenčina → Magyar
Starostlivosť o matku pri iných bližšie určených problémoch plodu - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poleptanie nešpecifikovanej oblasti tela bližšie neurčeného stupňa - Slovenčina → Magyar
Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Diagnostické látky - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená porucha imunitného mechanizmu nezatriedená inde - Slovenčina → Magyar
Chybné dávkovanie počas bližšie neurčenej lekárskej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej nehode bližšie neurčeného motorového - Slovenčina → Magyar
Pneumónia vyvolaná inými bližšie určenými infekčnými organizmami - Slovenčina → Magyar
Mozgový infarkt vyvolaný bližšie neurčenou oklúziou alebo stenózou - Slovenčina → Magyar
Zanedbanie starostlivosti a opustenie Inými bližšie určenými osobami - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený problém súvisiaci so závislosťou od opatrovateľa - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke medzi inými bližšie určenými - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných bližšie určených poranení hornej končatiny - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri iných bližšie určených nedopravných prepravných - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí panvového pletenca - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom nákladnom alebo dodávkovom - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Karbóndisulfid - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie a úrazová amputácia bližšie neurčenej oblasti tela - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi inými bližšie určenými - Slovenčina → Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Slučkové diuretiká - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných bližšie určených poranení dolnej končatiny - Slovenčina → Magyar
Prispôsobovanie a udržiavanie bližšie neurčenej implantovanej pomôcky - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby ďasien a bezzubého alveolárneho hrebeňa - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené získané deformácie svalovej a kostrovej sústavy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené abdominálne prietrže s obštrukciou bez gangrény - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva pri chorobách - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Tabak a nikotín - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Omrzlina postihujúca viaceré oblasti tela a bližšie neurčená omrzlina - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy na úrovni pleca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri nedopravnej nehode bližšie neurčeného nemotorového - Slovenčina → Magyar
Problém súvisiaci s bližšie neurčenými psychosociálnymi okolnosťami - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená porucha mäkkého tkaniva súvisiaca s používaním - - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v osobnom aute pri iných bližšie - Slovenčina → Magyar
Zápalové zmeny iných bližšie určených mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Zlomenina iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s iným bližšie určeným - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v autobuse pri bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach na úrovni stehna - Slovenčina → Magyar
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných bližšie určených - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v kamióne pri bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Subarachnoidálne krvácanie z bližšie neurčenej intrakraniálnej artérie - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené problémy súvisiace s psychosociálnymi okolnosťami - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri iných bližšie - Slovenčina → Magyar
Poranenie nešpecifikovaného nervu dolnej končatiny na bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Poranenia nešpecifikovaného svalu a šľachy dolnej končatiny na bližšie - Slovenčina → Magyar
Poranenie nešpecifikovaného nervu hornej končatiny na bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva iných a bližšie - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom trojkolesovom motorovom vozidle - Slovenčina → Magyar
Poranenie nešpecifikovaného svalu a šľachy hornej končatiny na bližšie - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený problém súvisiaci s bývaním a ekonomickou situáciou - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený spôsob podania kontaminovaného lieku alebo biologickej - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poranenie dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej nedopravnej - Slovenčina → Magyar
Nešpecifikované poranenie hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy - Slovenčina → Magyar
Prítomnosť bližšie neurčeného srdcového a cievneho implantátu a štepu - Slovenčina → Magyar
Potreba štepenia proti inej bližšie určenej jednotlivej infekčnej chorobe - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky inej bližšie určenej popáleniny - poleptania a omrzliny - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky poranení viacerých a bližšie neurčených oblastí tela - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy na úrovni zápästia a ruky - Slovenčina → Magyar
Potreba štepenia proti inej bližšie určenej jednotlivej vírusovej chorobe - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s iným a bližšie neurčeným motorovým - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v autobuse pri zrážke s inými - Slovenčina → Magyar
cestovanie a nedostatok základných potrieb - Bližšie neurčený nedostatok - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v špeciálnom terénnom vozidle - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými bližšie neurčenými motorovými - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčený problém súvisiaci so zdravotníckymi zariadeniami a inou - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho električkou pri iných bližšie určených dopravných - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom osobnom aute pri zrážke s iným - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných a bližšie neurčených cerebrovaskulárnych chorôb - Slovenčina → Magyar
Osoby - ktoré vyhľadali zdravotnícke služby pri iných bližšie určených - Slovenčina → Magyar
Mechanická komplikácia iných bližšie určených vnútorných protetických - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v lietadle pri iných bližšie určených nehodách pri - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby v iných bližšie určených dopravných nehodách s účasťou - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálneho poľnohospodárskeho - Slovenčina → Magyar
Potreba štepenia proti bližšie neurčeným kombináciám infekčných chorôb - Slovenčina → Magyar
Nevykonané štepenie pre odmietnutie pacienta z iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri nehode bližšie neurčeného bezmotorového lietadla - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v autobuse pri zrážke s inými a - Slovenčina → Magyar
Vykĺbenie - vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu trupu - Slovenčina → Magyar
Otvorené rany iných a bližšie neurčených vonkajších pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Iné špecifikované poranenia dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v osobnom aute pri bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Poleptanie bedier a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Strychnín a jeho soli - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor retroperitonea a peritonea - Bližšie určené časti pobrušnice - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri bližšie neurčenej - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené komplikácie lekárskej starostlivosti nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálnym priemyselným vozidlom - Slovenčina → Magyar
Vykĺbenie - vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu hornej - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené akútne kožné zmeny vyvolané ultrafialovým žiarením - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s iným - Slovenčina → Magyar
Následná starostlivosť zahŕňajúca bližšie neurčenú plastickú operáciu - Slovenčina → Magyar
Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva vyvolané ožiarením - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálneho priemyselného vozidla - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného nervu miechového koreňa a nervovej spleti trupu - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča pri zrážke s iným a bližšie neurčeným motorovým vozidlom - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené problémy súvisiace so skupinou primárnej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Skúšanie a prispôsobovanie bližšie neurčenej vonkajšej protetickej pomôcky - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej dopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu [ktoréhokoľvek] pri bližšie neurčenej nedopravnej nehode - Slovenčina → Magyar
Poranenie chodca pri dopravnej nehode s účasťou iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
Popálenina bedier a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného - Slovenčina → Magyar
Poranenie bicyklistu [ktoréhokoľvek] pri iných bližšie určených dopravných - Slovenčina → Magyar
Neskoré následky iných a bližšie neurčených účinkov vonkajších príčin - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby v iných bližšie určených dopravných nehodách (so zrážkou) - Slovenčina → Magyar
Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky bližšie neurčeného - Slovenčina → Magyar
Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri iných a bližšie neurčených dopravných - Slovenčina → Magyar
Poranenie osoby pri iných bližšie určených prepravných nehodách s účasťou - Slovenčina → Magyar
Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca a ramena - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v autobuse pri iných bližšie určených - Slovenčina → Magyar
Poranenie nešpecifikovanej cievy dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Anémia (megaloblastová) spojená s nedostatkom iných bližšie určených látok - Slovenčina → Magyar
Poranenie nešpecifikovanej cievy hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho [ktoréhokoľvek] v kamióne pri iných bližšie určených - Slovenčina → Magyar
Bližšie neurčená neinfekčná choroba lymfatických ciev a lymfatických uzlín - Slovenčina → Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Látky tlmiace chuť do jedenia - Slovenčina → Magyar
Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky bližšie neurčeného - Slovenčina → Magyar
Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha - drieku a panvy - Slovenčina → Magyar
Poranenie motocyklistu [ktoréhokoľvek] pri iných bližšie určených dopravných - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri iných a bližšie neurčených dopravných - Slovenčina → Magyar
Choroby iných bližšie určených tráviacich orgánov pri chorobách zatriedených - Slovenčina → Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku - Slovenčina → Magyar
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými alebo bližšie neurčenými motorovými - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho vo vozidle špeciálnej konštrukcie pri - Slovenčina → Magyar
Iné bližšie určené neinfekčné choroby lymfatických ciev a lymfatických uzlín - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy na úrovni členkového kĺbu a nohy - Slovenčina → Magyar
Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami - Slovenčina → Magyar
Poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri zrážke s inými a nešpecifikovanými - Slovenčina → Magyar
Problémy súvisiace s bližšie neurčenými ťažkosťami pri zvládnutí životných - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Močová rúra - Slovenčina → Magyar
Iná bližšie určená abdominálna prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Mineralokortikoidy a ich antagonisty - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v autobuse pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Miešok - scrotum - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v kamióne pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných anorganických látok - Iné bližšie určené anorganické látky - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Nátery a farby nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri iných a bližšie neurčených - Slovenčina → Magyar
najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami - Bližšie neurčená látka na miestne použitie - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Parauretrálne žľazy - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Nadsemenník - epidydimis - Slovenčina → Magyar
Nedodržanie zásad sterility počas lekárskej Počas bližšie neurčenej lekárskej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Toxický účinok nešpecifikovanej látky - Slovenčina → Magyar
Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas Počas bližšie neurčenej lekárskej starostlivosti - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Analeptiká a antagonisty opiátových receptorov - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Antidóta a chelátujúce látky nezatriedené inde - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Nešpecifikovaný močový orgán - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Liečivá účinkujúce na metabolizmus kyseliny močovej - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov - Presahujúca lézia močových orgánov - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Semenný povrazec - funiculus spermaticus - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Inhibítory karboanhydrázy - benzotiadiazidy a iné diuretiká - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka - Predné dve tretiny jazyka - bližšie neurčená časť - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Nešpecifikovaný mužský pohlavný orgán - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Nitroderiváty a aminoderiváty benzénu a jeho homológov - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných škodlivých látok požitých - Iné bližšie určené škodlivé látky požité ako potrava - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Iné špecifikované mužské pohlavné orgány - Slovenčina → Magyar
Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými - Látky ovplyvňujúce elektrolytovú - energetickú a vodnú rovnováhu - Slovenčina → Magyar
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských orgánov - Presahujúca lézia mužských pohlavných orgánov - Slovenčina → Magyar
Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok - Nitroglycerín a iné kyseliny - dusičná a dusičitá a ich estery - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčený psychotropný liek - Slovenčina → Magyar
Otrava látkami účinkujú cimi najmä na tráviacu sústavu - Bližšie neurčená látka účinkujúca najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčená látka s miestnym účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčená látka s celkovým účinkom - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčená vakcína a biologická látka - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné bližšie určené vakcíny a biologické látky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Iné bližšie určené protiinfekčné a protiparazitárne lieky - Slovenčina → Magyar
lieky a biologické látky vyvolávajúce nepriaznivé účinky pri liečebnom použití - Bližšie neurčená látka účinkujúca najmä na tráviacu sústavu - Slovenčina → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2023 super55.com