címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Ben- och ledlesioner vid yaws - Svenska → Magyar
Gumma och sår vid yaws - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till administrativ och teknisk personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till tjänstepersonal och privat personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
Hyperkeratos vid yaws - Svenska → Magyar
Primärlesioner vid yaws - Svenska → Magyar
Andra manifestationer vid yaws - Svenska → Magyar
Andra tidiga hudlesioner vid yaws - Svenska → Magyar
Multipla papillom och wet crab yaws - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i pelviperitoneum och andra urin- och könsorgan - Svenska → Magyar
Annan gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra och icke specificerade infektionssjukdomar och - Svenska → Magyar
Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronker - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna med abscess i periuretrala och - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som utfärdas till EU-medborgare och till medborgare i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz bosatta i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till diplomater och konsulära tjänsteman samt till medlemmar av internationella organisationer som är ackrediterade i: - Svenska → Magyar
vid - Svenska → Magyar
Sena lesioner vid pinta - Svenska → Magyar
Okulopati vid toxoplasmos - Svenska → Magyar
blodförlust vid operation - Svenska → Magyar
Primära lesioner vid pinta - Svenska → Magyar
Blandade lesioner vid pinta - Svenska → Magyar
bedövning vid tandbehandling - Svenska → Magyar
vård vid livshotande sjukdom - Svenska → Magyar
premedicinering vid bedövning - Svenska → Magyar
Intermediära lesioner vid pinta - Svenska → Magyar
Meningoencefalit vid toxoplasmos - Svenska → Magyar
Yaws - English → Magyar
Yaws - Slovenčina → Magyar
yaws - English → értelmezés
Yaws - Svenska → Magyar
Latent yaws - English → Magyar
Latent yaws - Svenska → Magyar
Latentný yaws - Slovenčina → Magyar
Yaws - unspecified - English → Magyar
Yaws - ospecificerad - Svenska → Magyar
Nešpecifikovaný yaws - Slovenčina → Magyar
Hyperkeratosis of yaws - English → Magyar
Initial lesions of yaws - English → Magyar
Gummata and ulcers of yaws - English → Magyar
Oher manifestations of yaws - English → Magyar
Bone and joint lesions of yaws - English → Magyar
Other eary skin lesions of yaws - English → Magyar
Multiple papillomata and wet crab yaws - English → Magyar
Mnohopočetné papilómy a vlhký plazivý yaws - Slovenčina → Magyar
och - Svenska → Magyar
och - Polski → Magyar
Rots och melioidos - Svenska → Magyar
tung- och svalgnerv - Svenska → Magyar
mul- och klövsjuka - Svenska → Magyar
hörsel- och balansnerv - Svenska → Magyar
Akut och fulminant melioidos - Svenska → Magyar
Akut och subakut iridocyklit - Svenska → Magyar
Subakut och kronisk melioidos - Svenska → Magyar
öron- näs- och halssjukdomar - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
Kutan och mukokutan bartonellos - Svenska → Magyar
Tyfoidfeber och paratyfoidfeber - Svenska → Magyar
Candidainfektion i hud och naglar - Svenska → Magyar
Kromomykos och feomykotisk abscess - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelettet och lederna - Svenska → Magyar
Tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad syfilis - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
Candidainfektion i vulva och vagina - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
Tuberkulos i hud och subkutan vävnad - Svenska → Magyar
präglingsstämpelavtryck och öljett - Svenska → Magyar
Subkutan feomykotisk abscess och cysta - Svenska → Magyar
Sekundär syfilis i hud och slemhinnor - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad echinokockos - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i artärer och arterioler - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i bentäthet och struktur - Svenska → Magyar
färg- och/eller präglingsstämpelavtryck - Svenska → Magyar
Dermatofytos i hårbotten och skäggbotten - Svenska → Magyar
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem - Svenska → Magyar
överst till höger och nederst till vänster - Svenska → Magyar
Akuta och övergående psykotiska störningar - Svenska → Magyar
den plats där kärl och nerver når ett organ - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria - Svenska → Magyar
Akut hepatit B utan hepatit D - och utan leverkoma - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Fläcktyfus överförd av löss - loppor och kvalster - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar - annan och ospecificerad - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i urin- och könsorganen - ospecificerad - Svenska → Magyar
tillstånd att resa in till och vistas inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
Tuberkulos i tarmarna - peritoneum och mesenterialkörtlarna - Svenska → Magyar
Icke specificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Tuberkulös pleurit - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Infektion med herpes simplex-virus i den perianala huden och rektum - Svenska → Magyar
Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer - Svenska → Magyar
Gingivostomatit och faryngotonsillit orsakade av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras - Svenska → Magyar
identitets- och nationalitethandling som ger uppehållstillstånd i - Svenska → Magyar
Andra trematodinfektioner (infektioner med flundror och andra sugmaskar) - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - bakteriologiskt och histologiskt verifierad - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - bakteriologisk och histologisk undersökning ej genomförd - Svenska → Magyar
Streptokocker och stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i andningsorganen och icke specificerad tuberkulos - Svenska → Magyar
Annan tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Primär tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronk utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid - blodbildande och besläktad vävnad - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - ospecificerad - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna utan abscess i periuretrala eller - Svenska → Magyar
handling utfärdad till statslösa personer och utländska medborgare med rätt att vistas i - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som ger tredjelandsmedborgare rätt att bosätta sig: och att röra sig fritt inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
identitetshandling som inte ger portugisiskt medborgarskap; ger brasilianska medborgare en allmän status med samma rättigheter och skyldigheter som portugisiska medborgare - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd för en familjemedlem till en EU-medborgare, bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechstenstein fritt får röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium - Svenska → Magyar
ben - Svenska → Magyar
ben - English → Magyar
-ben - Magyar → szinonima
av ben - Svenska → Magyar
Afv-ben - Magyar → értelmezés
üt-ben - Magyar → szinonima
ben ten - Magyar → keresési javaslat
aft-ben - Magyar → keresési javaslat
ben ten - English → keresési javaslat
Afv ben - Magyar → keresési javaslat
aft-ben - Svenska → keresési javaslat
ben ten - Deutsch → keresési javaslat
come ben - English → Magyar
BEN-U-RON - English → Magyar
méh Afv-ben - Magyar → értelmezés
méh rfv ben - Magyar → értelmezés
méh rfv-ben - Magyar → szinonima
méh rfv-ben - Magyar → értelmezés
ben the house - English → Magyar
rastlösa ben - Svenska → Magyar
uterus afv-ben - English → Magyar
uterus rfv ben - Magyar → szinonima
uterus rfv-ben - English → Magyar
uterus afv ben - English → keresési javaslat
uterus afv-ben - Magyar → értelmezés
uterus rfv.-ben - Magyar → értelmezés
ben i mellanörat - Svenska → Magyar
liggande mellan ben - Svenska → Magyar
rastlösa ben-syndrom - Svenska → Magyar
Kp. nagy méh rfv.-ben. - Magyar → szinonima
Kp. nagy méh rfv.-ben. - Magyar → értelmezés
sammanväxning mellan två ben - Svenska → Magyar
broskförbindelse mellan två ben - Svenska → Magyar
bindvävsförbindelse mellan två ben - Svenska → Magyar
Echinococcus granulosus infektion av ben - Svenska → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com