címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Annan matförgiftning orsakad av bakterier som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Annan parasitologiskt verifierad malaria som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra specificerade bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Matförgiftning orsakad av bakterier - ospecificerad - Svenska → Magyar
Andra mykoser som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Retrovirusinfektion som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra virussjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra protozosjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra virusencefaliter som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra tarmmaskinfektioner som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Kranial nerv sjukdomar i sjukdomar som klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra specificerade djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Reovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Parvovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Adenovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Retrovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Enterovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Coronavirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Papillomvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Escherichia coli som orsak till sjukdomar som klassificeras under i kapitel - Svenska → Magyar
Streptokocker och stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i - Svenska → Magyar
Bacteroides fragilis som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Streptokocker grupp A som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Streptokocker grupp B som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Streptokocker grupp D som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Klebsiella pneumoniae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Mycoplasma pneumoniae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Staphylococcus aureus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Haemophilus influenzae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Clostridium perfringens som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Pseudomonas (aeruginosa) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Respiratoriskt syncytialvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Proteus (mirabilis) (morgagni) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra - Svenska → Magyar
Icke specificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Icke specificerade streptokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra specificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra specificerade streptokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Matförgiftning orsakad av stafylokocker - Svenska → Magyar
Matförgiftning orsakad av Bacillus cereus - Svenska → Magyar
Matförgiftning orsakad av Vibrio parahaemolyticus - Svenska → Magyar
Matförgiftning orsakad av Clostridium perfringens [Clostridium welchii] - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av anaeroba bakterier - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till diplomater och konsulära tjänsteman samt till medlemmar av internationella organisationer som är ackrediterade i: - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av annan specificerad stafylokock - Svenska → Magyar
Annan svår eller komplicerad malaria orsakad av Plasmodium falciparum - Svenska → Magyar
Andra virusinfektioner i centrala nervsystemet som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Andra huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Andra hemorragiska febersjukdomar orsakade av virus som ej klassificeras - Svenska → Magyar
HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras - Svenska → Magyar
matförgiftning - Svenska → Magyar
som hör till artär eller som är artärrik - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till administrativ och teknisk personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till tjänstepersonal och privat personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
identitetshandling som inte ger portugisiskt medborgarskap; ger brasilianska medborgare en allmän status med samma rättigheter och skyldigheter som portugisiska medborgare - Svenska → Magyar
körkort som utfärdas till personer som lagligen uppehåller sig i ; handlingen fastställer innehavarens identitet inom det landets territorium men är inte bevis på innehavarens nationalitet - Svenska → Magyar
bakterier - Svenska → Magyar
Infektion med tarmtoxiska Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Infektion med tarminvasiva Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Infektion med tarmpatogena Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Infektion med tarmhemorragiska Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Infektion med andra bakterier - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Andra specificerade matförgiftningar orsakade av bakterier - Svenska → Magyar
annan - Svenska → Magyar
annan handling - Svenska → Magyar
Annan stelkramp - Svenska → Magyar
Annan septikemi - Svenska → Magyar
Annan lungaspergillos - Svenska → Magyar
Annan miliartuberkulos - Svenska → Magyar
Annan akut virushepatit - Svenska → Magyar
Annan sekundär syfilis - Svenska → Magyar
Annan viruskonjunktivit - Svenska → Magyar
Annan artropodinfestation - Svenska → Magyar
Annan specificerad brucellos - Svenska → Magyar
Annan specificerad melioidos - Svenska → Magyar
Annan specificerad shigellos - Svenska → Magyar
Annan infektiös mononukleos - Svenska → Magyar
Annan symtomatisk sen syfilis - Svenska → Magyar
Annan specificerad fläckfeber - Svenska → Magyar
Myiasis med annan lokalisation - Svenska → Magyar
Annan tuberkulos i nervsystemet - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad syfilis - Svenska → Magyar
Annan specificerad akut virushepatit - Svenska → Magyar
Annan sen medfödd syfilis med symtom - Svenska → Magyar
Amöbainfektion med annan lokalisation - Svenska → Magyar
Annan specificerad kronisk virushepatit - Svenska → Magyar
Annan specificerad streptokockseptikemi - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad echinokockos - Svenska → Magyar
Annan tarminfektion med Escherichia coli - Svenska → Magyar
Annan parasitologiskt verifierad malaria - Svenska → Magyar
Annan akarinos (angrepp av kvalsterarter) - Svenska → Magyar
personuppgifter / annan personrelaterad text - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar - annan och ospecificerad - Svenska → Magyar
Annan specificerad virusencefalit överförd av myggor - Svenska → Magyar
dokumentdel (om ingen annan bestämning är tillämplig) - Svenska → Magyar
Annan specificerad virusencefalit överförd av fästingar - Svenska → Magyar
Annan gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak - Svenska → Magyar
Echinococcus granulosus-infektion med annan eller multipel lokalisation - Svenska → Magyar
Echinococcus multilocularis-infektion med annan eller multipel lokalisation - Svenska → Magyar
Annan tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Annan tuberkulos i andningsorganen utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
Kolit orsakad av amöba - Svenska → Magyar
orsakad av meningokocker - Svenska → Magyar
Enterit orsakad av rotavirus - Svenska → Magyar
Enterit orsakad av adenovirus - Svenska → Magyar
Lungabscess orsakad av amöba - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av Listeria - Svenska → Magyar
Leverabscess orsakad av amöba - Svenska → Magyar
Meningit orsakad av adenovirus - Svenska → Magyar
Hjärnabscess orsakad av amöba - Svenska → Magyar
Meningit orsakad av enterovirus - Svenska → Magyar
Enterit orsakad av Campylobacter - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av ap-plasmodier - Svenska → Magyar
Konjunktivit orsakad av adenovirus - Svenska → Magyar
Brucellos orsakad av Brucella suis - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium ovale - Svenska → Magyar
Brucellos orsakad av Brucella canis - Svenska → Magyar
Infektion orsakad av Cryptosporidium - Svenska → Magyar
Faryngokonjunktivit orsakad av virus - Svenska → Magyar
Brucellos orsakad av Brucella abortus - Svenska → Magyar
Mononukleos orsakad av cytomegalvirus - Svenska → Magyar
sjukdom orsakad av läkares åtgärder - Svenska → Magyar
Hjärtsjukdom orsakad av meningokocker - Svenska → Magyar
Sårbildning i huden orsakad av amöba - Svenska → Magyar
Trikinos (sjukdom orsakad av trikiner) - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae - Svenska → Magyar
Fläcktyfus orsakad av Rickettsia typhi - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium falciparum - Svenska → Magyar
Keratokonjunktivit orsakad av adenovirus - Svenska → Magyar
Kikhosta orsakad av Bordetella pertussis - Svenska → Magyar
Meningit orsakad av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Brucellos orsakad av Brucella melitensis - Svenska → Magyar
Fläckfeber orsakad av Rickettsia conorii - Svenska → Magyar
Encefalit orsakad av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Filariainfektion orsakad av Brugia malayi - Svenska → Magyar
Filariainfektion orsakad av Brugia timori - Svenska → Magyar
Infektion orsakad av Borrelia burgdorferi - Svenska → Magyar
Mononukleos orsakad av Epstein-Barr-virus - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av Staphylococcus aureus - Svenska → Magyar
Fläckfeber orsakad av Rickettsia sibirica - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av streptokocker grupp A - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av streptokocker grupp B - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av streptokocker grupp D - Svenska → Magyar
Enterit orsakad av icke specificerat virus - Svenska → Magyar
Enterit orsakad av Yersinia enterocolitica - Svenska → Magyar
Enterit orsakad av annat specificerat virus - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av Haemophilus influenzae - Svenska → Magyar
Fläckfeber orsakad av Rickettsia australis - Svenska → Magyar
Histoplasmos orsakad av Histoplasma duboisii - Svenska → Magyar
Ögonsjukdom orsakad av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Enterokolit orsakad av Clostridium difficile - Svenska → Magyar
Fläckfeber orsakad av Rickettsia rickettsii - Svenska → Magyar
Kikhosta orsakad av Bordetella parapertussis - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av Streptococcus pneumoniae - Svenska → Magyar
Hakmaskinfektion orsakad av Ancylostoma-arter - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av tarmparasit - ospecificerad - Svenska → Magyar
Hakmaskinfektion orsakad av Necator americanus - Svenska → Magyar
Fläcktyfus orsakad av Rickettsia tsutsugamushi - Svenska → Magyar
Akut gastroenteropati orsakad av Norwalk-faktor - Svenska → Magyar
Filariainfektion orsakad av Wuchereria bancrofti - Svenska → Magyar
Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av andra gramnegativa organismer - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av icke specificerad stafylokock - Svenska → Magyar
Vesikulär dermatit orsakad av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med nefropati - Svenska → Magyar
Kolera orsakad av Vibrio cholerae 01 - biovar el tor - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med mjältruptur - Svenska → Magyar
Septikemi (blodförgiftning) orsakad av streptokocker - Svenska → Magyar
Infektion orsakad av Chlamydia psittaci (papegojsjuka) - Svenska → Magyar
Epidemisk fläcktyfus orsakad av Rickettsia prowazekii - Svenska → Magyar
Kolera orsakad av Vibrio cholerae 01 - biovar cholerae - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax utan komplikationer - Svenska → Magyar
Kikhosta orsakad av andra specificerade bordetellaarter - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av poliovaccinvirus - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae utan komplikationer - Svenska → Magyar
Disseminerad histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av vilt inhemskt virus - Svenska → Magyar
Icke specificerad hemorragisk febersjukdom orsakad av virus - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium falciparum utan komplikationer - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av vilt importerat virus - Svenska → Magyar
Akut pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum - Svenska → Magyar
Histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum - ospecificerad - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med - Svenska → Magyar
Kronisk pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum - Svenska → Magyar
Akut epidemisk hemorragisk konjunktivit (orsakad av enterovirus) - Svenska → Magyar
Icke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] - Svenska → Magyar
Febersjukdom orsakad av virus överförd av myggor - ospecificerad - Svenska → Magyar
Icke specificerad febersjukdom orsakad av virus överfört av leddjur - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med andra - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium falciparum med cerebrala komplikationer - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med maligna - Svenska → Magyar
Angiostrongyliasis orsakad av Angiostrongylus (Parastrongylus) cantonensis - Svenska → Magyar
Icke specificerad pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum - Svenska → Magyar
som - Svenska → Magyar
som - Português → Magyar
som - Magyar → értelmezés
som båda - Svenska → Magyar
som solen - Svenska → Magyar
fehér som - Magyar → értelmezés
húsos som - Magyar → értelmezés
som chorá - Slovenčina → Magyar
som chorý - Slovenčina → Magyar
som du vill - Svenska → Magyar
fejecskés som - Magyar → értelmezés
himalájai som - Magyar → értelmezés
ja som na rade - Slovenčina → Magyar
som återvänder - Svenska → Magyar
veresgyűrű som - Magyar → értelmezés
som är på sidan - Svenska → Magyar
som hör till fel - Svenska → Magyar
som hör till ren - Svenska → Magyar
som hör till ven - Svenska → Magyar
som hör till anus - Svenska → Magyar
som hör till ulna - Svenska → Magyar
som hör till vola - Svenska → Magyar
som hör till ilia - Svenska → Magyar
som hör till crus - Svenska → Magyar
som hör till cutis - Svenska → Magyar
som hör till mamma - Svenska → Magyar
som hör till örat - Svenska → Magyar
som hör till bucca - Svenska → Magyar
som hör till cysta - Svenska → Magyar
som hör till frons - Svenska → Magyar
som hör till aorta - Svenska → Magyar
som hör till buken - Svenska → Magyar
som hör till galla - Svenska → Magyar
som ligger i mitten - Svenska → Magyar
som hör till nasus - Svenska → Magyar
som hör till femur - Svenska → Magyar
som hör till costa - Svenska → Magyar
som hör till fetus - Svenska → Magyar
som hör till spina - Svenska → Magyar
som hör till tibia - Svenska → Magyar
som hör till hakan - Svenska → Magyar
som hör till vesica - Svenska → Magyar
som hör till halsen - Svenska → Magyar
som hör till planta - Svenska → Magyar
som hör till pleura - Svenska → Magyar
som hör till poples - Svenska → Magyar
som hör till tarmar - Svenska → Magyar
som hör till munnen - Svenska → Magyar
som hör till radius - Svenska → Magyar
som hör till facies - Svenska → Magyar
som hör till gaster - Svenska → Magyar
som hör till muskel - Svenska → Magyar
som hör till rectum - Svenska → Magyar
som hör till tarsus - Svenska → Magyar
som hör till vagina - Svenska → Magyar
som hör till corona - Svenska → Magyar
som hör till tempus - Svenska → Magyar
som hör till cortex - Svenska → Magyar
som hör till levern - Svenska → Magyar
som hör till njuren - Svenska → Magyar
som hör till pecten - Svenska → Magyar
som hör till ryggen - Svenska → Magyar
som hör till thorax - Svenska → Magyar
som hör till glutos - Svenska → Magyar
som hör till lungan - Svenska → Magyar
som hör till pelvis - Svenska → Magyar
som hör till sacrum - Svenska → Magyar
som hör till foster - Svenska → Magyar
som hör till sagitta - Svenska → Magyar
som hör till sternum - Svenska → Magyar
som hör till trachea - Svenska → Magyar
som hör till scapula - Svenska → Magyar
som hör till medulla - Svenska → Magyar
som hör till scrotum - Svenska → Magyar
som hör till cochlea - Svenska → Magyar
som hör till viscera - Svenska → Magyar
som hör till seendet - Svenska → Magyar
som hör till carotis - Svenska → Magyar
som hör till lábium - Svenska → Magyar
som hör till palatum - Svenska → Magyar
som hör till axillen - Svenska → Magyar
som hör till basalis - Svenska → Magyar
som hör till cephale - Svenska → Magyar
som hör till gingiva - Svenska → Magyar
som hör till blåsan - Svenska → Magyar
som hör till jejunum - Svenska → Magyar
som hör till okbenet - Svenska → Magyar
som hör till ansiktet - Svenska → Magyar
som hör till bronchus - Svenska → Magyar
som hör till chondros - Svenska → Magyar
som hör till fotsulan - Svenska → Magyar
mal som dobré dievča - Slovenčina → Magyar
som hör till kilbenet - Svenska → Magyar
som hör till coccygis - Svenska → Magyar
som hör till kindtand - Svenska → Magyar
som hör till trochlea - Svenska → Magyar
som hör till duodenum - Svenska → Magyar
som hör till hörseln - Svenska → Magyar
som hör till silbenet - Svenska → Magyar
som hör till inälvor - Svenska → Magyar
som hör till pancreas - Svenska → Magyar
som hör till brachium - Svenska → Magyar
som hör till cerebrum - Svenska → Magyar
som hör till vertebra - Svenska → Magyar
len aby som to ukázal - Slovenčina → Magyar
som hör till känseln - Svenska → Magyar
som hör till olfactus - Svenska → Magyar
som hör till perineum - Svenska → Magyar
som hör till hörntand - Svenska → Magyar
som hör till genitalia - Svenska → Magyar
som hör till sittbenet - Svenska → Magyar
som hör till malleolus - Svenska → Magyar
som hör till trochanter - Svenska → Magyar
som hör till vestibulum - Svenska → Magyar
som hör till klippbenet - Svenska → Magyar
som hör till inälvorna - Svenska → Magyar
som hör till cerebellum - Svenska → Magyar
som hör till os coccygis - Svenska → Magyar
som hör till articulatio - Svenska → Magyar
som hör till tårorganen - Svenska → Magyar
som hör till conjunctiva - Svenska → Magyar
som hör till skulderblad - Svenska → Magyar
som hör till ventriculus - Svenska → Magyar
som hör till os parietale - Svenska → Magyar
glänsande som ögongloben - Svenska → Magyar
som hör till strålkroppen - Svenska → Magyar
nemal by som byť v službe - Slovenčina → Magyar
nikdy som nemal dobré auto - Slovenčina → Magyar
som böjer sig runt omkring - Svenska → Magyar
som tjänar till att täcka - Svenska → Magyar
som har med andningen att göra - Svenska → Magyar
som hör samman med mellangärdet - Svenska → Magyar
normálne by som to nevedel z hlavy - Slovenčina → Magyar
Otit som komplikation till mässling - Svenska → Magyar
som liknar den glänsande ögongloben - Svenska → Magyar
som hör till länden eller ländryggen - Svenska → Magyar
Pneumoni som komplikation till mässling - Svenska → Magyar
som hör till cavum eller membrana tympani - Svenska → Magyar
Latent syfilis - ej specificerad som tidig eller sen - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som utfärdas till EU-medborgare bosatta i: - Svenska → Magyar
Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur - som ej - Svenska → Magyar
identitets- och nationalitethandling som ger uppehållstillstånd i - Svenska → Magyar
dokument för personer som åtnjuter subsidiärt skydd utfärdat av: - Svenska → Magyar
dokument för personer som ansöker om internationellt skydd utfärdat av: - Svenska → Magyar
dokument som bekräftar att en första ansökan om uppehållstillstånd har lämnats in i: - Svenska → Magyar
dokument som bekräftar att en ansökan om förlängning av uppehållstillstånd har lämnats in: - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som varit varaktigt bosatta inom EG utfärdat av: - Svenska → Magyar
identitetshandling utfärdad till medborgare i eller utländska medborgare som är lagligen bosatta i: - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som ger tredjelandsmedborgare rätt att bosätta sig: och att röra sig fritt inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som utfärdas till EU-medborgare och till medborgare i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz bosatta i: - Svenska → Magyar
resehandling som fastställer innehavarens identitet utan att ge portugisiskt medborgarskap eller rätt till skydd utomlands från de portugisiska myndigheternas sida - Svenska → Magyar
Dokument, der fastslår indehaverens identitet, men ikke tildeler portugisisk statsborgerskab. Tildeler generelt brasilianske statsborgere samme rettigheder og pligter som portugisiske statsborgere. - Dansk → Magyar
uppehållstillstånd för en familjemedlem till en EU-medborgare, bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechstenstein fritt får röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium - Svenska → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com