címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Icke specificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Andra virussjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra specificerade bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra specificerade streptokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Andra specificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till diplomater och konsulära tjänsteman samt till medlemmar av internationella organisationer som är ackrediterade i: - Svenska → Magyar
Streptokocker och stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i - Svenska → Magyar
HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Reovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Parvovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Adenovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Retrovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Coronavirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Enterovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Papillomvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Bacteroides fragilis som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Streptokocker grupp A som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Streptokocker grupp B som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Streptokocker grupp D som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Klebsiella pneumoniae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Mycoplasma pneumoniae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Staphylococcus aureus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Haemophilus influenzae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Clostridium perfringens som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Pseudomonas (aeruginosa) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Respiratoriskt syncytialvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Proteus (mirabilis) (morgagni) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra - Svenska → Magyar
Icke specificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
Icke specificerade streptokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till administrativ och teknisk personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till tjänstepersonal och privat personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
Andra trematodinfektioner (infektioner med flundror och andra sugmaskar) - Svenska → Magyar
identitetshandling som inte ger portugisiskt medborgarskap; ger brasilianska medborgare en allmän status med samma rättigheter och skyldigheter som portugisiska medborgare - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i pelviperitoneum och andra urin- och könsorgan - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra och icke specificerade infektionssjukdomar och - Svenska → Magyar
Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Andra mykoser som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra protozosjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra virusencefaliter som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra tarmmaskinfektioner som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra virusinfektioner i centrala nervsystemet som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Andra huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Andra hemorragiska febersjukdomar orsakade av virus som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Andra specificerade djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som utfärdas till EU-medborgare och till medborgare i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz bosatta i: - Svenska → Magyar
Andra specificerade virussjukdomar - Svenska → Magyar
Escherichia coli som orsak till sjukdomar som klassificeras under i kapitel - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna med abscess i periuretrala och - Svenska → Magyar
HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid - blodbildande och besläktad vävnad - Svenska → Magyar
Candidainfektion i hud och naglar - Svenska → Magyar
Tuberkulos i hud och subkutan vävnad - Svenska → Magyar
Sekundär syfilis i hud och slemhinnor - Svenska → Magyar
Annan gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronker - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Retrovirusinfektion som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Kranial nerv sjukdomar i sjukdomar som klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Annan parasitologiskt verifierad malaria som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Annan matförgiftning orsakad av bakterier som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i artärer och arterioler - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i bentäthet och struktur - Svenska → Magyar
Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
identitets- och nationalitethandling som ger uppehållstillstånd i - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som ger tredjelandsmedborgare rätt att bosätta sig: och att röra sig fritt inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd för en familjemedlem till en EU-medborgare, bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechstenstein fritt får röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar - annan och ospecificerad - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd - Svenska → Magyar
Infektion med herpes simplex-virus i den perianala huden och rektum - Svenska → Magyar
handling utfärdad till statslösa personer och utländska medborgare med rätt att vistas i - Svenska → Magyar
Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur - som ej - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra mykoser - Svenska → Magyar
Cysticerkos med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Primär syfilis med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra virusinfektioner - Svenska → Magyar
Toxoplasmos med engagemang av andra organ - Svenska → Magyar
Candidainfektion med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Spolmaskinfektion med andra komplikationer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra bakterieinfektioner - Svenska → Magyar
Trikomonasinfektion med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Bältros med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Mässling med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Påssjuka med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Vattkoppor med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Röda hund med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra typer av non-Hodgkin-lymfom - Svenska → Magyar
Bältros med andra komplikationer från nervsystemet - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra specificerade maligna tumörer - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av andra organ - Svenska → Magyar
Infektion med andra virus - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd - Svenska → Magyar
Infektion med andra bakterier - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av infektion med herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med andra - Svenska → Magyar
Sexuellt överförd klamydiainfektion med andra specificerade lokalisationer - Svenska → Magyar
som hör till artär eller som är artärrik - Svenska → Magyar
körkort som utfärdas till personer som lagligen uppehåller sig i ; handlingen fastställer innehavarens identitet inom det landets territorium men är inte bevis på innehavarens nationalitet - Svenska → Magyar
som har med andningen att göra - Svenska → Magyar
som hör samman med mellangärdet - Svenska → Magyar
hud - Svenska → Magyar
HUD - English → Magyar
fin hud - Svenska → Magyar
fjällig hud - Svenska → Magyar
Difteri i hud - Svenska → Magyar
konstgjord hud - Svenska → Magyar
Akut hepatit B med hepatit D (coinfection) med leverkoma - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad med mikroskopisk sputumundersökning - med eller utan odling - Svenska → Magyar
och - Polski → Magyar
och - Svenska → Magyar
Rots och melioidos - Svenska → Magyar
tung- och svalgnerv - Svenska → Magyar
mul- och klövsjuka - Svenska → Magyar
hörsel- och balansnerv - Svenska → Magyar
Gumma och sår vid yaws - Svenska → Magyar
Akut och fulminant melioidos - Svenska → Magyar
Akut och subakut iridocyklit - Svenska → Magyar
Subakut och kronisk melioidos - Svenska → Magyar
Ben- och ledlesioner vid yaws - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
öron- näs- och halssjukdomar - Svenska → Magyar
Tyfoidfeber och paratyfoidfeber - Svenska → Magyar
Kutan och mukokutan bartonellos - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelettet och lederna - Svenska → Magyar
Kromomykos och feomykotisk abscess - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
Multipla papillom och wet crab yaws - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad syfilis - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
Tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Candidainfektion i vulva och vagina - Svenska → Magyar
präglingsstämpelavtryck och öljett - Svenska → Magyar
Subkutan feomykotisk abscess och cysta - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad echinokockos - Svenska → Magyar
Dermatofytos i hårbotten och skäggbotten - Svenska → Magyar
färg- och/eller präglingsstämpelavtryck - Svenska → Magyar
Akuta och övergående psykotiska störningar - Svenska → Magyar
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem - Svenska → Magyar
överst till höger och nederst till vänster - Svenska → Magyar
den plats där kärl och nerver når ett organ - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria - Svenska → Magyar
Akut hepatit B utan hepatit D - och utan leverkoma - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Fläcktyfus överförd av löss - loppor och kvalster - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i urin- och könsorganen - ospecificerad - Svenska → Magyar
Tuberkulos i tarmarna - peritoneum och mesenterialkörtlarna - Svenska → Magyar
tillstånd att resa in till och vistas inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
Tuberkulös pleurit - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Gingivostomatit och faryngotonsillit orsakade av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - bakteriologiskt och histologiskt verifierad - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - bakteriologisk och histologisk undersökning ej genomförd - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i andningsorganen och icke specificerad tuberkulos - Svenska → Magyar
Annan tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Primär tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronk utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - ospecificerad - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna utan abscess i periuretrala eller - Svenska → Magyar
andra - Svenska → Magyar
andra halskotan - Svenska → Magyar
på andra sidank - Svenska → Magyar
Andra masksjukdomar - Svenska → Magyar
Andra infestationer - Svenska → Magyar
Andra ytliga mykoser - Svenska → Magyar
Andra dermatofytoser - Svenska → Magyar
ANDRA PSEUDODOKUMENT - Svenska → Magyar
Andra former av difteri - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andra organ - Svenska → Magyar
Andra rickettsiasjukdomar - Svenska → Magyar
Andra former av listerios - Svenska → Magyar
Andra gonokockinfektioner - Svenska → Magyar
Andra spiroketinfektioner - Svenska → Magyar
Andra Vincent-infektioner - Svenska → Magyar
Andra bandmaskinfektioner - Svenska → Magyar
Andra salmonellainfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade mykoser - Svenska → Magyar
Andra meningokockinfektioner - Svenska → Magyar
Andra manifestationer vid yaws - Svenska → Magyar
Andra specificerade pestformer - Svenska → Magyar
Andra specificerade zygomykoser - Svenska → Magyar
äldre namn på andra halskotan - Svenska → Magyar
Andra protozosjukdomar i tarmen - Svenska → Magyar
Andra specificerade septikemier - Svenska → Magyar
Andra specificerade antraxformer - Svenska → Magyar
Andra specificerade infestationer - Svenska → Magyar
Andra tidiga hudlesioner vid yaws - Svenska → Magyar
Andra bakteriella tarminfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade masksjukdomar - Svenska → Magyar
Andra specificerade ytliga mykoser - Svenska → Magyar
Andra specificerade tularemiformer - Svenska → Magyar
Andra specificerade tarminfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusmeningiter - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av lepra - Svenska → Magyar
Andra specificerade hakmasksjukdomar - Svenska → Magyar
Andra specificerade protozosjukdomar - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusencefaliter - Svenska → Magyar
Andra specificerade bakteriesjukdomar - Svenska → Magyar
Andra specificerade tarmmasksjukdomar - Svenska → Magyar
Akut lymfadenit på andra webbplatser - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar orsakade av klamydier - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andra specificerade organ - Svenska → Magyar
Andra specificerade filariainfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade spiroketinfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade bandmaskinfektioner - Svenska → Magyar
Andra medfödda missbildningar av huden - Svenska → Magyar
Andra specificerade trematodinfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade rickettsiasjukdomar - Svenska → Magyar
Andra specificerade klamydiainfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av nokardios - Svenska → Magyar
Candidainfektion i andra urogenitalorgan - Svenska → Magyar
Andra medfödda missbildningar av revben - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av kromomykos - Svenska → Magyar
Andra medfödda missbildningar av tarmen - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av blastomykos - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av erysipeloid - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av sporotrikos - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i andra organ - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av aktinomykos - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av aspergillos - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av leptospiros - Svenska → Magyar
Andra specificerade salmonellainfektioner - Svenska → Magyar
Sjukdomar orsakade av andra mykobakterier - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av bartonellos - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av kryptokockos - Svenska → Magyar
Andra infektioner orsakade av ortopoxvirus - Svenska → Magyar
Andra salmonellainfektioner - ospecificerade - Svenska → Magyar
Andra sexuellt överförda klamydiasjukdomar - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av schistosomiasis - Svenska → Magyar
Andra specificerade cytomegalvirusinfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av koccidioidomykos - Svenska → Magyar
Andra specificerade mykobakteriella infektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade bakteriella tarminfektioner - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av parakoccidioidomykos - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av andra gramnegativa organismer - Svenska → Magyar
Andra specificerade arenavirala hemorragiska febrar - Svenska → Magyar
Andra specificerade virala hemorragiska febersjukdomar - Svenska → Magyar
Andra specificerade tarmsjukdomar orsakade av protozoer - Svenska → Magyar
Kikhosta orsakad av andra specificerade bordetellaarter - Svenska → Magyar
Andra atypiska virusinfektioner i centrala nervsystemet - Svenska → Magyar
Andra specificerade matförgiftningar orsakade av bakterier - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusinfektioner i centrala nervsystemet - Svenska → Magyar
Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda av myggor - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusfebersjukdomar överförda av leddjur - Svenska → Magyar
Andra specificerade huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar - Svenska → Magyar
Andra specificerade febersjukdomar orsakade av virus överförda av myggor - Svenska → Magyar
som - Svenska → Magyar
som - Português → Magyar
som - Magyar → értelmezés
som solen - Svenska → Magyar
som båda - Svenska → Magyar
húsos som - Magyar → értelmezés
som chorá - Slovenčina → Magyar
som chorý - Slovenčina → Magyar
fehér som - Magyar → értelmezés
som du vill - Svenska → Magyar
fejecskés som - Magyar → értelmezés
himalájai som - Magyar → értelmezés
ja som na rade - Slovenčina → Magyar
veresgyűrű som - Magyar → értelmezés
som återvänder - Svenska → Magyar
som är på sidan - Svenska → Magyar
som hör till fel - Svenska → Magyar
som hör till ren - Svenska → Magyar
som hör till ven - Svenska → Magyar
som hör till crus - Svenska → Magyar
som hör till anus - Svenska → Magyar
som hör till ilia - Svenska → Magyar
som hör till ulna - Svenska → Magyar
som hör till vola - Svenska → Magyar
som hör till costa - Svenska → Magyar
som hör till fetus - Svenska → Magyar
som hör till spina - Svenska → Magyar
som hör till tibia - Svenska → Magyar
som hör till hakan - Svenska → Magyar
som hör till mamma - Svenska → Magyar
som hör till örat - Svenska → Magyar
som hör till cutis - Svenska → Magyar
som hör till bucca - Svenska → Magyar
som hör till cysta - Svenska → Magyar
som hör till frons - Svenska → Magyar
som hör till aorta - Svenska → Magyar
som hör till buken - Svenska → Magyar
som hör till galla - Svenska → Magyar
som hör till nasus - Svenska → Magyar
som ligger i mitten - Svenska → Magyar
som hör till femur - Svenska → Magyar
som hör till lungan - Svenska → Magyar
som hör till pelvis - Svenska → Magyar
som hör till ryggen - Svenska → Magyar
som hör till thorax - Svenska → Magyar
som hör till glutos - Svenska → Magyar
som hör till sacrum - Svenska → Magyar
som hör till foster - Svenska → Magyar
som hör till halsen - Svenska → Magyar
som hör till planta - Svenska → Magyar
som hör till vesica - Svenska → Magyar
som hör till pleura - Svenska → Magyar
som hör till munnen - Svenska → Magyar
som hör till poples - Svenska → Magyar
som hör till tarmar - Svenska → Magyar
som hör till muskel - Svenska → Magyar
som hör till radius - Svenska → Magyar
som hör till facies - Svenska → Magyar
som hör till gaster - Svenska → Magyar
som hör till rectum - Svenska → Magyar
som hör till tarsus - Svenska → Magyar
som hör till vagina - Svenska → Magyar
som hör till corona - Svenska → Magyar
som hör till levern - Svenska → Magyar
som hör till njuren - Svenska → Magyar
som hör till pecten - Svenska → Magyar
som hör till tempus - Svenska → Magyar
som hör till cortex - Svenska → Magyar
som hör till jejunum - Svenska → Magyar
som hör till okbenet - Svenska → Magyar
som hör till blåsan - Svenska → Magyar
som hör till sagitta - Svenska → Magyar
som hör till sternum - Svenska → Magyar
som hör till trachea - Svenska → Magyar
som hör till medulla - Svenska → Magyar
som hör till scapula - Svenska → Magyar
som hör till scrotum - Svenska → Magyar
som hör till cochlea - Svenska → Magyar
som hör till viscera - Svenska → Magyar
som hör till lábium - Svenska → Magyar
som hör till palatum - Svenska → Magyar
som hör till seendet - Svenska → Magyar
som hör till carotis - Svenska → Magyar
som hör till axillen - Svenska → Magyar
som hör till basalis - Svenska → Magyar
som hör till cephale - Svenska → Magyar
som hör till gingiva - Svenska → Magyar
som hör till känseln - Svenska → Magyar
som hör till olfactus - Svenska → Magyar
som hör till perineum - Svenska → Magyar
som hör till brachium - Svenska → Magyar
som hör till cerebrum - Svenska → Magyar
som hör till vertebra - Svenska → Magyar
som hör till kilbenet - Svenska → Magyar
som hör till ansiktet - Svenska → Magyar
som hör till bronchus - Svenska → Magyar
som hör till chondros - Svenska → Magyar
som hör till fotsulan - Svenska → Magyar
som hör till kindtand - Svenska → Magyar
som hör till coccygis - Svenska → Magyar
som hör till hörseln - Svenska → Magyar
som hör till trochlea - Svenska → Magyar
som hör till duodenum - Svenska → Magyar
som hör till inälvor - Svenska → Magyar
som hör till pancreas - Svenska → Magyar
som hör till silbenet - Svenska → Magyar
len aby som to ukázal - Slovenčina → Magyar
mal som dobré dievča - Slovenčina → Magyar
som hör till malleolus - Svenska → Magyar
som hör till hörntand - Svenska → Magyar
som hör till genitalia - Svenska → Magyar
som hör till sittbenet - Svenska → Magyar
som hör till cerebellum - Svenska → Magyar
som hör till trochanter - Svenska → Magyar
som hör till vestibulum - Svenska → Magyar
som hör till klippbenet - Svenska → Magyar
som hör till inälvorna - Svenska → Magyar
som hör till skulderblad - Svenska → Magyar
som hör till ventriculus - Svenska → Magyar
som hör till os coccygis - Svenska → Magyar
som hör till articulatio - Svenska → Magyar
som hör till tårorganen - Svenska → Magyar
som hör till conjunctiva - Svenska → Magyar
som hör till os parietale - Svenska → Magyar
glänsande som ögongloben - Svenska → Magyar
som böjer sig runt omkring - Svenska → Magyar
nemal by som byť v službe - Slovenčina → Magyar
som tjänar till att täcka - Svenska → Magyar
nikdy som nemal dobré auto - Slovenčina → Magyar
som hör till strålkroppen - Svenska → Magyar
normálne by som to nevedel z hlavy - Slovenčina → Magyar
Otit som komplikation till mässling - Svenska → Magyar
som liknar den glänsande ögongloben - Svenska → Magyar
som hör till länden eller ländryggen - Svenska → Magyar
Pneumoni som komplikation till mässling - Svenska → Magyar
som hör till cavum eller membrana tympani - Svenska → Magyar
Latent syfilis - ej specificerad som tidig eller sen - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som utfärdas till EU-medborgare bosatta i: - Svenska → Magyar
dokument för personer som åtnjuter subsidiärt skydd utfärdat av: - Svenska → Magyar
dokument för personer som ansöker om internationellt skydd utfärdat av: - Svenska → Magyar
dokument som bekräftar att en första ansökan om uppehållstillstånd har lämnats in i: - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som varit varaktigt bosatta inom EG utfärdat av: - Svenska → Magyar
dokument som bekräftar att en ansökan om förlängning av uppehållstillstånd har lämnats in: - Svenska → Magyar
identitetshandling utfärdad till medborgare i eller utländska medborgare som är lagligen bosatta i: - Svenska → Magyar
resehandling som fastställer innehavarens identitet utan att ge portugisiskt medborgarskap eller rätt till skydd utomlands från de portugisiska myndigheternas sida - Svenska → Magyar
Dokument, der fastslår indehaverens identitet, men ikke tildeler portugisisk statsborgerskab. Tildeler generelt brasilianske statsborgere samme rettigheder og pligter som portugisiske statsborgere. - Dansk → Magyar
med - Čeština → Magyar
med - Slovenčina → Magyar
MED - English → Magyar
med. - Magyar → értelmezés
med et - Magyar → keresési javaslat
med.an - English → keresési javaslat
Med.d. - English → keresési javaslat
med.gr - Magyar → keresési javaslat
Med.d. - Svenska → keresési javaslat
Eu-Med - Magyar → szinonima
Med.d. - Italiano → keresési javaslat
med.an - Magyar → keresési javaslat
Med.d. - Čeština → keresési javaslat
med.an - Svenska → keresési javaslat
Med.d. - Deutsch → keresési javaslat
Med.d. - Magyar → keresési javaslat
med.an - Français → keresési javaslat
Med.d. - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
os med - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
med.an - Deutsch → keresési javaslat
gå med - Svenska → Magyar
med.men - Deutsch → keresési javaslat
med gen - Magyar → keresési javaslat
pre med - English → keresési javaslat
med.men - Magyar → keresési javaslat
med. gr - Magyar → keresési javaslat
Ot.med. - Lat/Gr/Med → Magyar
pre-med - English → keresési javaslat
med rés - Magyar → keresési javaslat
Med.gen. - Magyar → keresési javaslat
mail med - English → keresési javaslat
hu. med. - Magyar → keresési javaslat
med.men. - Magyar → keresési javaslat
med.lap. - Magyar → keresési javaslat
ch. med. - English → keresési javaslat
sine med - Lat/Gr/Med → Magyar
Med. Men - Magyar → keresési javaslat
prae med - English → keresési javaslat
med. gen. - Magyar → keresési javaslat
Colli med - English → keresési javaslat
ad us. med. - Lat/Gr/Med → Magyar
ad man. med. - Lat/Gr/Med → Magyar
Abductor (med) - Español → Magyar
försedd med blad - Svenska → Magyar
försedd med hake - Svenska → Magyar
försedd med huvud - Svenska → Magyar
försedd med svans - Svenska → Magyar
försedd med finger - Svenska → Magyar
inbindning med plast - Svenska → Magyar
försedd med tänder - Svenska → Magyar
- med okänd etiologi - Svenska → Magyar
försedd med strålar - Svenska → Magyar
Bältros med meningit - Svenska → Magyar
Tu pulm. lobi med.I.d. - Lat/Gr/Med → Magyar
ryghæftning med tråd - Dansk → Magyar
hæftet med metaltråd - Dansk → Magyar
Bältros med encefalit - Svenska → Magyar
hæftet med plasttråd - Dansk → Magyar
rygghäftning med tråd - Svenska → Magyar
Vattkoppor med meningit - Svenska → Magyar
med animaliskt ursprung - Svenska → Magyar
Vattkoppor med pneumoni - Svenska → Magyar
sidehæftning med tråd - Dansk → Magyar
Hepatit A med leverkoma - Svenska → Magyar
tvärhäftning med tråd - Svenska → Magyar
rygghäftning med klammer - Svenska → Magyar
tvärhäftning med klammer - Svenska → Magyar
inbindning med metalltråd - Svenska → Magyar
Infektion med binnikemaskar - Svenska → Magyar
dödande med elektrisk ström - Svenska → Magyar
Infektion med Taenia saginata - Svenska → Magyar
Myiasis med annan lokalisation - Svenska → Magyar
ryghæftning med hæfteklammer - Dansk → Magyar
HIV-infektion med encefalopati - Svenska → Magyar
rækkeinddelt stempel med ramme - Dansk → Magyar
sidehæftning med hæfteklammer - Dansk → Magyar
Mässling med tarmkomplikationer - Svenska → Magyar
Bältros med ögonkomplikationer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med Kaposis sarkom - Svenska → Magyar
övertrycksbehandling med syrgas - Svenska → Magyar
hiatus hernia axiális med.grad. - Lat/Gr/Med → Magyar
HIV-infektion med Burkitts lymfom - Svenska → Magyar
Tidig medfödd syfilis med symtom - Svenska → Magyar
Infektion med Schistosoma mansoni - Svenska → Magyar
gallblåseoperation med laparoskop - Svenska → Magyar
aborterade foster med missbildning - Svenska → Magyar
HIV-infektion med candidainfektion - Svenska → Magyar
HIV-infektion med extrem avmagring - Svenska → Magyar
Infektion med Schistosoma japonicum - Svenska → Magyar
Hemorragisk feber med njurpåverkan - Svenska → Magyar
guillocher/mönster med tunna linjer - Svenska → Magyar
Annan sen medfödd syfilis med symtom - Svenska → Magyar
försedd med små tandlika bildningar - Svenska → Magyar
Infektion med Schistosoma haematobium - Svenska → Magyar
Infestation med sandloppa [Tungiasis] - Svenska → Magyar
Amöbainfektion med annan lokalisation - Svenska → Magyar
HIV-infektion med multipla infektioner - Svenska → Magyar
radstämpelavtryck med inramande linje - Svenska → Magyar
HIV-infektion med mykobakterieinfektion - Svenska → Magyar
aborterade foster med kromosomrubbningar - Svenska → Magyar
litotripsi med extrakorporelle chockvåg - Svenska → Magyar
Akut Chagas sjukdom med hjärtengagemang - Svenska → Magyar
Spolmaskinfektion med tarmkomplikationer - Svenska → Magyar
Annan tarminfektion med Escherichia coli - Svenska → Magyar
HIV-infektion med cytomegalvirusinfektion - Svenska → Magyar
Röda hund med neurologiska komplikationer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med multipla maligna tumörer - Svenska → Magyar
Akut hepatit B utan hepatit D med leverkoma - Svenska → Magyar
Icke specificerad virushepatit med leverkoma - Svenska → Magyar
Infektion med Taenia solium - intestinal form - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad endast med odling - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med hjärtengagemang - Svenska → Magyar
Anogenital infektion med herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Urogenital infektion med herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Infektion med icke specificerade tarmparasiter - Svenska → Magyar
Virussjukdom med icke specificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Toxický účinok kovov - Meď a jej zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
HIV-infektion med lymfoid interstitiell pneumonit - Svenska → Magyar
HIV-infektion med icke specificerad malign tumör - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad med icke angiven metod - Svenska → Magyar
Fläcktyfus med återuppblossande [Brills sjukdom] - Svenska → Magyar
Kronisk (virus)hepatit B med hepatit D (coinfection) - Svenska → Magyar
Infektion med tarmtoxiska Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Bakterieinfektion med icke specificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med nefropati - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med mjältruptur - Svenska → Magyar
Infektion med tarminvasiva Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Infektion med tarmpatogena Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
inresetillstånd till med begränsad varaktighet - Svenska → Magyar
Hantavirus med (kardio)pulmonellt syndrom [HPS] [HCPS] - Svenska → Magyar
kollationsmærke med sidenummer (indekseret sidenummer) - Dansk → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av nervsystemet - Svenska → Magyar
kollationeringsmärke med sidnummer (flytande numrering) - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av poliovaccinvirus - Svenska → Magyar
Infektion med tarmhemorragiska Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Dokument udstedt til personer med flygtningestatus i - Dansk → Magyar
Akut hepatit B med hepatit D (coinfection) utan leverkoma - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av mag-tarmkanalen - Svenska → Magyar
handling utfärdad till personer med flyktingstatus i - Svenska → Magyar
integrerat kort med personuppgifter - framsida (identitet) - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av vilt inhemskt virus - Svenska → Magyar
HIV-infektion med Pneumocystis jirovecii (carinii)-pneumoni - Svenska → Magyar
HIV-infektion med (kvarstående) generaliserad lymfadenopati - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av vilt importerat virus - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med - Svenska → Magyar
HIV-infektion med icke specificerad infektions- eller parasitsjukdom - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium falciparum med cerebrala komplikationer - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med maligna - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till medborgare i med diplomatisk immunitet - Svenska → Magyar
Echinococcus granulosus-infektion med annan eller multipel lokalisation - Svenska → Magyar
Dokument udstedt til statsløse og udlændinge med ret til ophold i - Dansk → Magyar
Rejselegitimation udstedt til statsborgere med diplomatisk immunitet i - Dansk → Magyar
Echinococcus multilocularis-infektion med annan eller multipel lokalisation - Svenska → Magyar
Infektion med Mansonella ozzardi - Mansonella perstans eller Mansonella streptocerca - Svenska → Magyar
handling utfärdad av i enlighet med artikel 28 i konventionen av den 28 september 1954 - Svenska → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com