címlaplegnépszerűbbfelhasználói feltételek

Orvosi Szótár
Közel 2 millió bejegyzés.
  Találatok (magyarra)    Szótöredékek    Fordítások (magyarról más nyelvre)  

Találatok:
Akut polio med förlamningar - annan och ospecificerad - Svenska → Magyar
Annan gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av poliovaccinvirus - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av vilt inhemskt virus - Svenska → Magyar
Akut polio med förlamningar orsakad av vilt importerat virus - Svenska → Magyar
Akut polio utan förlamningar - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna med abscess i periuretrala och - Svenska → Magyar
Akut polio - ospecificerad - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad syfilis - Svenska → Magyar
Annan och icke specificerad echinokockos - Svenska → Magyar
Annan tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i pelviperitoneum och andra urin- och könsorgan - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra och icke specificerade infektionssjukdomar och - Svenska → Magyar
Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronker - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som utfärdas till EU-medborgare och till medborgare i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz bosatta i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till administrativ och teknisk personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till tjänstepersonal och privat personal vid utländska representationer ackrediterade i: - Svenska → Magyar
dokument som fastställer identiteten och som utfärdas till diplomater och konsulära tjänsteman samt till medlemmar av internationella organisationer som är ackrediterade i: - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i urin- och könsorganen - ospecificerad - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - ospecificerad - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Akut hepatit B med hepatit D (coinfection) med leverkoma - Svenska → Magyar
Myiasis med annan lokalisation - Svenska → Magyar
Annan sen medfödd syfilis med symtom - Svenska → Magyar
Amöbainfektion med annan lokalisation - Svenska → Magyar
Annan tarminfektion med Escherichia coli - Svenska → Magyar
Echinococcus granulosus-infektion med annan eller multipel lokalisation - Svenska → Magyar
Echinococcus multilocularis-infektion med annan eller multipel lokalisation - Svenska → Magyar
Annan akut virushepatit - Svenska → Magyar
Annan specificerad akut virushepatit - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Icke specificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd - Svenska → Magyar
Andra specificerade virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag - Svenska → Magyar
Infektion med herpes simplex-virus i den perianala huden och rektum - Svenska → Magyar
Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras - Svenska → Magyar
Andra trematodinfektioner (infektioner med flundror och andra sugmaskar) - Svenska → Magyar
HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid - blodbildande och besläktad vävnad - Svenska → Magyar
handling utfärdad till statslösa personer och utländska medborgare med rätt att vistas i - Svenska → Magyar
identitetshandling som inte ger portugisiskt medborgarskap; ger brasilianska medborgare en allmän status med samma rättigheter och skyldigheter som portugisiska medborgare - Svenska → Magyar
akut främre polio - Svenska → Magyar
Akut polio (barnförlamning) - Svenska → Magyar
Infektion med andra virus - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Infektion med andra bakterier - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Akut och subakut iridocyklit - Svenska → Magyar
Akut och fulminant melioidos - Svenska → Magyar
Akut hepatit B utan hepatit D - och utan leverkoma - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad med mikroskopisk sputumundersökning - med eller utan odling - Svenska → Magyar
Akut Chagas sjukdom med hjärtengagemang - Svenska → Magyar
Akut hepatit B utan hepatit D med leverkoma - Svenska → Magyar
Akut hepatit B med hepatit D (coinfection) utan leverkoma - Svenska → Magyar
annan - Svenska → Magyar
annan handling - Svenska → Magyar
Annan stelkramp - Svenska → Magyar
Annan septikemi - Svenska → Magyar
Annan lungaspergillos - Svenska → Magyar
Annan miliartuberkulos - Svenska → Magyar
Annan viruskonjunktivit - Svenska → Magyar
Annan sekundär syfilis - Svenska → Magyar
Annan artropodinfestation - Svenska → Magyar
Annan specificerad brucellos - Svenska → Magyar
Annan infektiös mononukleos - Svenska → Magyar
Annan specificerad melioidos - Svenska → Magyar
Annan specificerad shigellos - Svenska → Magyar
Annan symtomatisk sen syfilis - Svenska → Magyar
Annan specificerad fläckfeber - Svenska → Magyar
Annan tuberkulos i nervsystemet - Svenska → Magyar
Annan specificerad kronisk virushepatit - Svenska → Magyar
Annan specificerad streptokockseptikemi - Svenska → Magyar
Annan parasitologiskt verifierad malaria - Svenska → Magyar
Annan akarinos (angrepp av kvalsterarter) - Svenska → Magyar
personuppgifter / annan personrelaterad text - Svenska → Magyar
Septikemi orsakad av annan specificerad stafylokock - Svenska → Magyar
Annan specificerad virusencefalit överförd av myggor - Svenska → Magyar
dokumentdel (om ingen annan bestämning är tillämplig) - Svenska → Magyar
Annan specificerad virusencefalit överförd av fästingar - Svenska → Magyar
Annan svår eller komplicerad malaria orsakad av Plasmodium falciparum - Svenska → Magyar
Annan parasitologiskt verifierad malaria som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Annan matförgiftning orsakad av bakterier som ej klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
Annan tuberkulos i andningsorganen utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
polio - Français → Magyar
polio - Español → Magyar
polio - English → Magyar
polio - Svenska → Magyar
polio- - English → Magyar
polio- - Lat/Gr/Med → Magyar
polio virus - English → Magyar
post-polio syndrome - English → Magyar
Sena effekter av polio - Svenska → Magyar
Akuutti ei-halvauksellinen polio - Suomi → Magyar
Määrittämätön akuutti polio - Suomi → Magyar
post-polio syndrome, PPS, postpoliomyelitis - Lat/Gr/Med → Magyar
Rokotteeseen liittyvä akuutti halvauksellinen polio - Suomi → Magyar
Kotimaiseen luonnonvirukseen liittyvä akuutti halvauksellinen polio - Suomi → Magyar
Ulkomailta tulleeseen luonnonvirukseen liittyvä akuutti halvauksellinen polio - Suomi → Magyar
Need for immunization against diphtheria-tetanus pertussis with polimyelitis [DTP + polio] - English → Magyar
Necesidad de inmunización contra difteria-pertussis-tétanos y poliomielitis [DPT + polio] - Español → Magyar
och - Polski → Magyar
och - Svenska → Magyar
Rots och melioidos - Svenska → Magyar
mul- och klövsjuka - Svenska → Magyar
tung- och svalgnerv - Svenska → Magyar
Gumma och sår vid yaws - Svenska → Magyar
hörsel- och balansnerv - Svenska → Magyar
Subakut och kronisk melioidos - Svenska → Magyar
Ben- och ledlesioner vid yaws - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
öron- näs- och halssjukdomar - Svenska → Magyar
Tyfoidfeber och paratyfoidfeber - Svenska → Magyar
Kutan och mukokutan bartonellos - Svenska → Magyar
Candidainfektion i hud och naglar - Svenska → Magyar
Tuberkulos i skelettet och lederna - Svenska → Magyar
Kromomykos och feomykotisk abscess - Svenska → Magyar
Candidainfektion i vulva och vagina - Svenska → Magyar
Tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
Multipla papillom och wet crab yaws - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i anus och rektum - Svenska → Magyar
Tuberkulos i hud och subkutan vävnad - Svenska → Magyar
präglingsstämpelavtryck och öljett - Svenska → Magyar
Subkutan feomykotisk abscess och cysta - Svenska → Magyar
Sekundär syfilis i hud och slemhinnor - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i artärer och arterioler - Svenska → Magyar
Andra sjukdomar i bentäthet och struktur - Svenska → Magyar
Dermatofytos i hårbotten och skäggbotten - Svenska → Magyar
färg- och/eller präglingsstämpelavtryck - Svenska → Magyar
Akuta och övergående psykotiska störningar - Svenska → Magyar
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem - Svenska → Magyar
överst till höger och nederst till vänster - Svenska → Magyar
den plats där kärl och nerver når ett organ - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i skelett och leder - Svenska → Magyar
Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Fläcktyfus överförd av löss - loppor och kvalster - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen - Svenska → Magyar
Tuberkulos i tarmarna - peritoneum och mesenterialkörtlarna - Svenska → Magyar
tillstånd att resa in till och vistas inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
Tuberkulös pleurit - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer - Svenska → Magyar
Gingivostomatit och faryngotonsillit orsakade av herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
identitets- och nationalitethandling som ger uppehållstillstånd i - Svenska → Magyar
Tuberkulos i andningsorganen - bakteriologiskt och histologiskt verifierad - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - bakteriologisk och histologisk undersökning ej genomförd - Svenska → Magyar
Streptokocker och stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i - Svenska → Magyar
Sena effekter av andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar - Svenska → Magyar
Sena effekter av tuberkulos i andningsorganen och icke specificerad tuberkulos - Svenska → Magyar
Primär tuberkulos i andningsorganen - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar - verifierad bakteriologiskt och histologiskt - Svenska → Magyar
Tuberkulos i larynx - trakea och bronk utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna utan abscess i periuretrala eller - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd som ger tredjelandsmedborgare rätt att bosätta sig: och att röra sig fritt inom Schengenområdet - Svenska → Magyar
uppehållstillstånd för en familjemedlem till en EU-medborgare, bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechstenstein fritt får röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium - Svenska → Magyar
Pest - ospecificerad - Svenska → Magyar
Yaws - ospecificerad - Svenska → Magyar
Syfilis ospecificerad - Svenska → Magyar
Pinta - ospecificerad - Svenska → Magyar
Lepra - ospecificerad - Svenska → Magyar
Rabies - ospecificerad - Svenska → Magyar
Kolera - ospecificerad - Svenska → Magyar
Trakom - ospecificerad - Svenska → Magyar
Antrax - ospecificerad - Svenska → Magyar
Malaria - ospecificerad - Svenska → Magyar
Myiasis - ospecificerad - Svenska → Magyar
Difteri - ospecificerad - Svenska → Magyar
Tularemi - ospecificerad - Svenska → Magyar
Kikhosta - ospecificerad - Svenska → Magyar
Brucellos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Zygomykos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Listerios - ospecificerad - Svenska → Magyar
Septikemi - ospecificerad - Svenska → Magyar
Melioidos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Shigellos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Nokardios - ospecificerad - Svenska → Magyar
Mucormykos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Kromomykos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Aspergillos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Ytlig mykos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Leptospiros - ospecificerad - Svenska → Magyar
Erysipeloid - ospecificerad - Svenska → Magyar
Sporotrikos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Toxoplasmos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Cysticerkos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Masksjukdom - ospecificerad - Svenska → Magyar
Aktinomykos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Fläckfeber - ospecificerad - Svenska → Magyar
Sen syfilis - ospecificerad - Svenska → Magyar
Fläcktyfus - ospecificerad - Svenska → Magyar
Bartonellos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Infestation - ospecificerad - Svenska → Magyar
Leishmanios - ospecificerad - Svenska → Magyar
Blastomykos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Gula febern - ospecificerad - Svenska → Magyar
Histoplasmos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Dermatofytos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Kryptokockos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Neurosyfilis - ospecificerad - Svenska → Magyar
Tidig syfilis - ospecificerad - Svenska → Magyar
Virusmeningit - ospecificerad - Svenska → Magyar
Hakmasksjukdom - ospecificerad - Svenska → Magyar
Virusinfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Meningokockemi - ospecificerad - Svenska → Magyar
Taeniainfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Återfallsfeber - ospecificerad - Svenska → Magyar
Råttbettsfeber - ospecificerad - Svenska → Magyar
Paratyfoidfeber - ospecificerad - Svenska → Magyar
Schistosomiasis - ospecificerad - Svenska → Magyar
Amöbainfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Candidainfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Koccidioidomykos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Miliartuberkulos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Filariainfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Medfödd syfilis - ospecificerad - Svenska → Magyar
Klamydiainfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Spiroketinfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Spolmaskinfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Rickettsiasjukdom - ospecificerad - Svenska → Magyar
Bakterieinfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Trematodinfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Bandmaskinfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Viruskonjunktivit - ospecificerad - Svenska → Magyar
Gonokockinfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Trikomonasinfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Meningokockinfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Parakoccidioidomykos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Kronisk virushepatit - ospecificerad - Svenska → Magyar
Streptokockseptikemi - ospecificerad - Svenska → Magyar
Cytomegalvirussjukdom - ospecificerad - Svenska → Magyar
Pulmonell blastomykos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Infektiös mononukleos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Strongyloidesinfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Protozosjukdom i tarmen - ospecificerad - Svenska → Magyar
Herpes simplex-infektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Bakteriell tarminfektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Mykobakteriell infektion - ospecificerad - Svenska → Magyar
Afrikansk trypanosomiasis - ospecificerad - Svenska → Magyar
Tuberkulos i nervsystemet - ospecificerad - Svenska → Magyar
Djurburen bakteriesjukdom - ospecificerad - Svenska → Magyar
Pulmonell koccidioidomykos - ospecificerad - Svenska → Magyar
Arenaviral hemorragisk feber - ospecificerad - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av tarmparasit - ospecificerad - Svenska → Magyar
Adenovirusinfektion - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Parvovirusinfektion - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Mykoplasmainfektion - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Enterovirusinfektion - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Papovavirusinfektion - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Coronavirusinfektion - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Stafylokockinfektion - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Streptokockinfektion - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Virusencefalit överförd av myggor - ospecificerad - Svenska → Magyar
Virusencefalit överförd av leddjur - ospecificerad - Svenska → Magyar
Matförgiftning orsakad av bakterier - ospecificerad - Svenska → Magyar
Virusencefalit överförd av fästingar - ospecificerad - Svenska → Magyar
Haemophilus influenzae-infektion - ospecificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Atypisk virusinfektion i centrala nervsystemet - ospecificerad - Svenska → Magyar
Histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum - ospecificerad - Svenska → Magyar
Febersjukdom orsakad av virus överförd av myggor - ospecificerad - Svenska → Magyar
med - Slovenčina → Magyar
MED - English → Magyar
med - Čeština → Magyar
med. - Magyar → értelmezés
Eu-Med - Magyar → szinonima
Med.d. - Italiano → keresési javaslat
med.an - Magyar → keresési javaslat
Med.d. - Čeština → keresési javaslat
med.an - Svenska → keresési javaslat
Med.d. - Deutsch → keresési javaslat
Med.d. - Magyar → keresési javaslat
med.an - Français → keresési javaslat
Med.d. - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
os med - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
med.an - Deutsch → keresési javaslat
med et - Magyar → keresési javaslat
med.an - English → keresési javaslat
Med.d. - English → keresési javaslat
med.gr - Magyar → keresési javaslat
Med.d. - Svenska → keresési javaslat
med.men - Magyar → keresési javaslat
med. gr - Magyar → keresési javaslat
gå med - Svenska → Magyar
Ot.med. - Lat/Gr/Med → Magyar
pre-med - English → keresési javaslat
med.men - Deutsch → keresési javaslat
med gen - Magyar → keresési javaslat
pre med - English → keresési javaslat
med.men. - Magyar → keresési javaslat
med.lap. - Magyar → keresési javaslat
ch. med. - English → keresési javaslat
sine med - Lat/Gr/Med → Magyar
Med. Men - Magyar → keresési javaslat
prae med - English → keresési javaslat
med rés - Magyar → keresési javaslat
Med.gen. - Magyar → keresési javaslat
mail med - English → keresési javaslat
hu. med. - Magyar → keresési javaslat
med. gen. - Magyar → keresési javaslat
Colli med - English → keresési javaslat
ad us. med. - Lat/Gr/Med → Magyar
ad man. med. - Lat/Gr/Med → Magyar
Abductor (med) - Español → Magyar
försedd med blad - Svenska → Magyar
försedd med hake - Svenska → Magyar
försedd med huvud - Svenska → Magyar
försedd med svans - Svenska → Magyar
försedd med finger - Svenska → Magyar
inbindning med plast - Svenska → Magyar
försedd med tänder - Svenska → Magyar
- med okänd etiologi - Svenska → Magyar
försedd med strålar - Svenska → Magyar
Bältros med meningit - Svenska → Magyar
Tu pulm. lobi med.I.d. - Lat/Gr/Med → Magyar
ryghæftning med tråd - Dansk → Magyar
hæftet med metaltråd - Dansk → Magyar
hæftet med plasttråd - Dansk → Magyar
Bältros med encefalit - Svenska → Magyar
Hepatit A med leverkoma - Svenska → Magyar
med animaliskt ursprung - Svenska → Magyar
sidehæftning med tråd - Dansk → Magyar
rygghäftning med tråd - Svenska → Magyar
Vattkoppor med meningit - Svenska → Magyar
Vattkoppor med pneumoni - Svenska → Magyar
tvärhäftning med tråd - Svenska → Magyar
rygghäftning med klammer - Svenska → Magyar
tvärhäftning med klammer - Svenska → Magyar
inbindning med metalltråd - Svenska → Magyar
Infektion med binnikemaskar - Svenska → Magyar
Infektion med Taenia saginata - Svenska → Magyar
dödande med elektrisk ström - Svenska → Magyar
ryghæftning med hæfteklammer - Dansk → Magyar
HIV-infektion med encefalopati - Svenska → Magyar
rækkeinddelt stempel med ramme - Dansk → Magyar
som har med andningen att göra - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra mykoser - Svenska → Magyar
sidehæftning med hæfteklammer - Dansk → Magyar
Bältros med ögonkomplikationer - Svenska → Magyar
hiatus hernia axiális med.grad. - Lat/Gr/Med → Magyar
Mässling med tarmkomplikationer - Svenska → Magyar
övertrycksbehandling med syrgas - Svenska → Magyar
HIV-infektion med Kaposis sarkom - Svenska → Magyar
HIV-infektion med Burkitts lymfom - Svenska → Magyar
som hör samman med mellangärdet - Svenska → Magyar
Infektion med Schistosoma mansoni - Svenska → Magyar
Tidig medfödd syfilis med symtom - Svenska → Magyar
aborterade foster med missbildning - Svenska → Magyar
HIV-infektion med candidainfektion - Svenska → Magyar
gallblåseoperation med laparoskop - Svenska → Magyar
HIV-infektion med extrem avmagring - Svenska → Magyar
Infektion med Schistosoma japonicum - Svenska → Magyar
Hemorragisk feber med njurpåverkan - Svenska → Magyar
guillocher/mönster med tunna linjer - Svenska → Magyar
Cysticerkos med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Infektion med Schistosoma haematobium - Svenska → Magyar
Infestation med sandloppa [Tungiasis] - Svenska → Magyar
försedd med små tandlika bildningar - Svenska → Magyar
radstämpelavtryck med inramande linje - Svenska → Magyar
HIV-infektion med multipla infektioner - Svenska → Magyar
HIV-infektion med mykobakterieinfektion - Svenska → Magyar
litotripsi med extrakorporelle chockvåg - Svenska → Magyar
Spolmaskinfektion med tarmkomplikationer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra virusinfektioner - Svenska → Magyar
aborterade foster med kromosomrubbningar - Svenska → Magyar
Primär syfilis med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Candidainfektion med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med cytomegalvirusinfektion - Svenska → Magyar
Toxoplasmos med engagemang av andra organ - Svenska → Magyar
Röda hund med neurologiska komplikationer - Svenska → Magyar
Spolmaskinfektion med andra komplikationer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra bakterieinfektioner - Svenska → Magyar
HIV-infektion med multipla maligna tumörer - Svenska → Magyar
Trikomonasinfektion med andra lokalisationer - Svenska → Magyar
Icke specificerad virushepatit med leverkoma - Svenska → Magyar
Infektion med Taenia solium - intestinal form - Svenska → Magyar
Anogenital infektion med herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad endast med odling - Svenska → Magyar
Urogenital infektion med herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med hjärtengagemang - Svenska → Magyar
Infektion med icke specificerade tarmparasiter - Svenska → Magyar
Bältros med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Virussjukdom med icke specificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Toxický účinok kovov - Meď a jej zlúčeniny - Slovenčina → Magyar
Mässling med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Påssjuka med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med lymfoid interstitiell pneumonit - Svenska → Magyar
Röda hund med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
Vattkoppor med andra specificerade komplikationer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med icke specificerad malign tumör - Svenska → Magyar
Fläcktyfus med återuppblossande [Brills sjukdom] - Svenska → Magyar
Lungtuberkulos - verifierad med icke angiven metod - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra typer av non-Hodgkin-lymfom - Svenska → Magyar
Kronisk (virus)hepatit B med hepatit D (coinfection) - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med mjältruptur - Svenska → Magyar
Bakterieinfektion med icke specificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Infektion med tarmtoxiska Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Bältros med andra komplikationer från nervsystemet - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med nefropati - Svenska → Magyar
Infektion med tarminvasiva Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Infektion med tarmpatogena Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
inresetillstånd till med begränsad varaktighet - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av andra organ - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra specificerade maligna tumörer - Svenska → Magyar
Hantavirus med (kardio)pulmonellt syndrom [HPS] [HCPS] - Svenska → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av nervsystemet - Svenska → Magyar
kollationsmærke med sidenummer (indekseret sidenummer) - Dansk → Magyar
kollationeringsmärke med sidnummer (flytande numrering) - Svenska → Magyar
HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd - Svenska → Magyar
Infektion med tarmhemorragiska Escherichia coli-bakterier - Svenska → Magyar
Dokument udstedt til personer med flygtningestatus i - Dansk → Magyar
Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av mag-tarmkanalen - Svenska → Magyar
handling utfärdad till personer med flyktingstatus i - Svenska → Magyar
integrerat kort med personuppgifter - framsida (identitet) - Svenska → Magyar
HIV-infektion med Pneumocystis jirovecii (carinii)-pneumoni - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med andra komplikationer - Svenska → Magyar
HIV-infektion med (kvarstående) generaliserad lymfadenopati - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med andra komplikationer - Svenska → Magyar
Andra specificerade former av infektion med herpes simplex-virus - Svenska → Magyar
HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras annorstädes - Svenska → Magyar
HIV-infektion med icke specificerad infektions- eller parasitsjukdom - Svenska → Magyar
Malaria orsakad av Plasmodium falciparum med cerebrala komplikationer - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med andra - Svenska → Magyar
Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med maligna - Svenska → Magyar
resehandling utfärdad till medborgare i med diplomatisk immunitet - Svenska → Magyar
Dokument udstedt til statsløse og udlændinge med ret til ophold i - Dansk → Magyar
Rejselegitimation udstedt til statsborgere med diplomatisk immunitet i - Dansk → Magyar
Sexuellt överförd klamydiainfektion med andra specificerade lokalisationer - Svenska → Magyar
Infektion med Mansonella ozzardi - Mansonella perstans eller Mansonella streptocerca - Svenska → Magyar
handling utfärdad av i enlighet med artikel 28 i konventionen av den 28 september 1954 - Svenska → Magyar
akut - Magyar → szinonima
akut - Magyar → értelmezés
akut - Lat/Gr/Med → keresési javaslat
akut - Deutsch → Magyar
akut - Svenska → Magyar
akut  - Shqip → Magyar
Akut buk - Svenska → Magyar
akut hasi - Magyar → keresési javaslat
akut pulpit - Svenska → Magyar
nagyon akút - Magyar → szinonima
akut leukemi - Svenska → Magyar
akut Abdomen - Deutsch → Magyar
akut sjukdom - Svenska → Magyar
akut smärta - Svenska → Magyar
akut pulpitis - Magyar → szinonima
majdnem akút - Magyar → szinonima
Akut hepatit C - Svenska → Magyar
akut njursvikt - Svenska → Magyar
akut betegség - Magyar → keresési javaslat
Akut hepatit E - Svenska → Magyar
akut lungskada - Svenska → Magyar
akut hepatitis - Magyar → keresési javaslat
akut toxicitet - Svenska → Magyar
akút betegég - Magyar → szinonima
akut arthritis - Magyar → keresési javaslat
abdomen akut  - Shqip → Magyar
Akut prostatit - Svenska → Magyar
Akut fájdalom - Magyar → szinonima
Akut hepatit A - Svenska → Magyar
Akut hepatit B - Svenska → Magyar
akut bronhitis - Magyar → keresési javaslat
akut bronchitis - Magyar → keresési javaslat
akut pankreatit - Svenska → Magyar
kujdesit akut  - Shqip → Magyar
akút artritisz - Magyar → szinonima
Akut parodontit - Svenska → Magyar
Akut analfissur - Svenska → Magyar
akut kolecystit - Svenska → Magyar
Akut lymfadenit - Svenska → Magyar
Akut panmyelosis - Svenska → Magyar
Akut myelofibros - Svenska → Magyar
akut hydrocefalus - Svenska → Magyar
akut pancreatitis - English → keresési javaslat
akut parodontitis - Magyar → szinonima
Hepatitit A akut  - Shqip → Magyar
akut bröstsyndrom - Svenska → Magyar
Toksiciteti akut  - Shqip → Magyar
akút appendicitis - Magyar → szinonima
akut cholecystitis - Magyar → szinonima
akut hjärtinfarkt - Svenska → Magyar
akut stressz zavar - Magyar → értelmezés
akut Polyarthritis - Deutsch → Magyar
Akut meningokockemi - Svenska → Magyar
akut szívinfarktus - Magyar → szinonima
akut septisk nekros - Svenska → Magyar
Akut stressreaktion - Svenska → Magyar
Akut angina pectoris - Magyar → szinonima
Akut radiodermatitis - Svenska → Magyar
akut tubulär nekros - Svenska → Magyar
myelofibrosis akut  - Shqip → Magyar
Akut amöbadysenteri - Svenska → Magyar
akut omhändertagande - Svenska → Magyar
Akut myeloisk leukemi - Svenska → Magyar
Sindromi akut gjoks  - Shqip → Magyar
Akut të hepatitit B  - Shqip → Magyar
Akut leukemi monocytic - Svenska → Magyar
Akut të hepatitit C  - Shqip → Magyar
Akut të hepatitit E  - Shqip → Magyar
Akut mieloid leukémia - Magyar → értelmezés
akút tüdősérülés - Magyar → szinonima
akut limfoid leukémia - Magyar → szinonima
akút tüdőkárosodás - Magyar → szinonima
reagim akut i stresit  - Shqip → Magyar
Akut nefrotiskt syndrom - Svenska → Magyar
akut veseelégtelenség - Magyar → szinonima
akut coronaria szindróma - Magyar → szinonima
akut coronaria szindróma - Magyar → értelmezés
akut intermittent porfyri - Svenska → Magyar
Sindromi akut i veshkave  - Shqip → Magyar
akút hipofízisgyulladás - Magyar → szinonima
akut koronária szindróma - Magyar → értelmezés
Akut HIV-infektionssyndrom - Svenska → Magyar
Akut lymfadenit på bålen - Svenska → Magyar
Akut pulmonell blastomykos - Svenska → Magyar
akut koronária szindróma - Magyar → szinonima
akut myocardialis infarctus - Magyar → szinonima
akut blindtarmsinflammation - Svenska → Magyar
akút anterior poliomyelitis - Magyar → szinonima
infarkt akut të miokardit  - Shqip → Magyar
akút rotavírus hasmenések - Magyar → szinonima
akut rotavirus gastroenterit - Svenska → Magyar
Akut myelomonocytär leukemi - Svenska → Magyar
akút anterior poliomyelitis - Magyar → értelmezés
svår akut luftvägsinfektion - Svenska → Magyar
Hepatitis C - Akut fertőzés - Magyar → értelmezés
akut mezenteriális iszkémia - Magyar → értelmezés
akut bakteriális meningitisz - Magyar → szinonima
akut végbélnyílás fissura - Magyar → szinonima
akut njurfunktionsförsämring - Svenska → Magyar
Akut pulmonell koccidioidomykos - Svenska → Magyar
akut gastrointestinala lesioner - Svenska → Magyar
akút gyomor nyálkahártya seb - Magyar → értelmezés
akút agyalapi mirigygyulladás - Magyar → szinonima
Akut tubulo-interstitiell nefrit - Svenska → Magyar
akút rotavírus gastroenteritist - Magyar → szinonima
nefrit akut tubulo-intersticiale  - Shqip → Magyar
akút gyomor nyálkahártya lézió - Magyar → értelmezés
Akut lymfadenit på övre extremitet - Svenska → Magyar
Akut lymfadenit på andra webbplatser - Svenska → Magyar
Súlyos Akut Légzőszervi Szindróma - Magyar → szinonima
Súlyos Akut Légzőszervi Szindróma - Magyar → értelmezés
Akut lymfadenit på nedre extremiteter - Svenska → Magyar
Icke specificerad akut miliartuberkulos - Svenska → Magyar
akut respiratorikus distressz szindróma - Magyar → értelmezés
Akut Chagas sjukdom utan hjärtengagemang - Svenska → Magyar
akut disszeminált encephalomyelitis (ADEM) - Magyar → értelmezés
Akut miliartuberkulos - flera lokalisationer - Svenska → Magyar
Akut gastroenteropati orsakad av Norwalk-faktor - Svenska → Magyar
Akut hepatit D (superinfektion) hos hepatit B-bärare - Svenska → Magyar
Akut miliartuberkulos - en enda specificerad lokalisation - Svenska → Magyar
Akut pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum - Svenska → Magyar
Akut epidemisk hemorragisk konjunktivit (orsakad av enterovirus) - Svenska → Magyar
A weboldalt csak az használhatja, aki elfogadja a felhasználói feltételeket. Minden jog fenntartva! © 2021 super55.com